Laki kopljanici
122 14 10 100 1 80 0.8 30 2
Teški kopljanici
218 54 20 200 1 64 1.6 25 1
Falange
381 163 40 400 1 48 2.4 15 1
Laki mačevaoci
109 163 20 200 1 72 1.6 25 1
Teški mačevaoci
109 435 40 400 1 64 3.2 20 1
Čuvari
109 979 80 800 1 56 4.8 15 1
Laki strijelci
245 27 16 100 1 96 1.6 35 1
Teški strijelci
462 82 32 200 1 80 3.2 30 1
Elitni strijelci
870 218 64 400 1 80 4.8 25 1
Laka konjica
272 272 60 400 3 240 3.2 60 4
Teška konjica
326 762 120 800 3 200 6.4 50 2
Paladini
435 1 741 240 1 600 2 160 9.6 40 1
Ovnovi za probijanje bedema
11 560 2 040 4 000 12 000 1 40 80 0 0
Katapulti
24 480 2 720 4 000 12 000 1 40 160 0 0
Trebušei
48 960 5 440 8 000 12 000 1 40 320 0 0
Baliste
19 040 8 160 3 000 9 000 1 40 160 0 0
Opskrbna kola
1 800 200 0 1 000 1 80 4 2 000 0
Špijuni
250 250 0 0 45 3 600 4 0 0