Ordu Eğitimi

Boştaki köylüler, ilgili birimin eğitimi için gereken yeterli kaynak miktarı var olduğunda barakalarda eğitilir.

Barakalar, başlangıçta 50 askerlik bir kapasiteye sahiptir.

Premium üyeliğin aktivasyonu, barakaların kapasitesini %20 arttırır.

Aynı zamanda eğitime alınan aynı tür birimler, eş zamanlı bir şekilde eğitilecek.

Eğer barakaların kadrolarını tüketirseniz, daha fazla eğitim için askeri yetenekler seviyesi tarafından imkan verilir ve bir dizi grubu daha eğitime alabileceksiniz. Sıradaki gruplar bir diğerinden sonra eğitilecek. Eğer yeterli kaynak ve nüfusu elden çıkarırsanız, bir kerede kalan eğitim gruplarını ücretsiz eğitime alabilirsiniz, fakat onların bir sıraya dizileceğini unutmayın!

Barakaların Sınıfı atlatmak adlı menüsünden hafif birimleri ağır birimlere ve ağır birimleri seçkin birimlere nüfusa gerek olmadan ve iki birim sınıfının toplam fiyatları arasındaki farkı ödeyerek sınıf atlatabilirsiniz. İlgili sınıfın geliştirilmesi için gerekli askeri araştırmaların mevcut olması şart. Eğitim, daha yüksek sınıfın etiğim süresine kadar sürecek. Kuşatma silahları ve Süvari Okçuları bu şekilde geliştirilemez.

Eğitimden sonra ordu birlikleri 3 saat hareketsiz kalır. Bu süre zarfında onları ne zaman isterseniz harekete geçirebilirsiniz. Bir saatlik süre zarfı dolduktan sonra, onlar otomatikman harekete geçer.

Hareketsiz hale getirilen askerler savaşmayacak, fakat yok edilemeyecek de. Ayrıca düşman casusları tarafından görünemeyecekler.

Global Moral

Ordunun savaşan canı. Global moral, tamamen oyuncunun tutumuna bağlıdır.

Saldırıda ve savunmada ilhak edilmiş eyalette ve kolonide moralin temel oranı 100. Ana eyalette savunmada moral 110dur. Eğer oyuncu x2 aralığında dışı olan bir oyuncuya saldırırsa, eşit birisiyle savaşmadığı için moral puanı düşer. 2 kat aralığınızın dışında ki her 0.1 lik puan farkı için moral 1,67 gittikçe düşer.

Kaleye döndükten sonra, ordu ana moral değerini onarır.

Talim araştırmasının her seviye Morali 1 puan arttırır. İttifakta Komuta rütbesi olan oyuncu 10 Moral puanı bonus alır, fakat bu bonusun tam olması Komutanın ittifaktaki Sadakat durumuna bağlıdır.

Her iki ordu da birbirlerine karşı savaşmaya ana moral olan 100 ile başlar.

Her raundda Moral yorgunluk (5 +/-3 puan (Hastane modülü olmayan diyarlarda 4 +/-3)), hasar (1 ila 3 puan) nedeniyle düşer. Ordunuz rakipten daha fazla hasar verdiğinde, aşağıdaki formüle göre sizin moraliniz yükselir ve düşmanınki düşer:

 • Kaybedilmiş ordunun altın eşdeğerindeki %20-50 fark = 1 moral cezası
 • %51-150 fark = 2 moral cezası
 • %150 fark üzerindeki herşeyde - 3 moral cezası

Moral düşmesindeki farkları her turda 2-8 aralığında olabilir (Haastane modülü olmayan diyarlarda 1-7 puan), bu da savaşın rastgele olarak kaybedilmesine engel olur.

Moral 50den aşağı düştüğünde, ordunun savaş alanından kaçma ihtimali vardır (düşen puan başına %2 kaçma ihtimali)

Kale garnizonunun morali yok - onlar tamamen bir yere kaçamazlar.

Eğer ordu savaş alanından kaçarsa, otomatik olarak kalan bölüklerin %2o’sini kaybeder.

Eğer ordu savaşın kale kuşatması evresinden kaçarsa, kalan bölüklerin %10’unu otomatik olarak kaybeder.

Eğer ordu çevrelenmiş (kutu şeklinde savunmalı) bir eyalete saldırırsa, hedefe ulaşmak için her eyaletten geçerek 20 moral puanı cezası alır. Bir eyalet iki kere çevrelenemez.

Savaş Binası


Savaş başlar. Başka bir oyuncuya saldırmak için en az 100 askere ihtiyacınız var.

Geri çekilme

O, sadece askeri karakollarda olmak şartıyla tüm saldırı türleri için geçerlidir.

Savaş Arazisi

Farklı türde araziler, orduya savaş esnasında farklı bonuslar verir. Lütfen, Global Harita >> Arazi Türleri kısmına bakın.

Not: Bölgenin savunmada ve saldırıda verdiği bonuslardan başka (eğer varsa) ordunuzun gücünü Premium paketi aktif ederek arttırabilirsiniz.

Kale kuşatması

Meydan savaşının saldıran taraf için kazançlı olduktan sonra uygulanır. Eğer kale duvarlarının önünde savunan meydan ordusu yoksa doğrudan Kale kuşatmasına geçilir, ki bu saldıran ordunun düşmanın Kale duvarını aşmasını gerektirir.

Başarılı kale kuşatmasında ordu, askeri birimlerin ve yük ambarlarının taşıma kapasitesinin izin verdiği ve her kaynak çeşidinden eşit miktarı taşır. Örneğin, eğer ganimet 100 odun, 100 demir, 100 taş ve 100 altın ve saldıran ordunun taşıma kapasitesi 200 ise, ordu her kaynaktan 50şer alır.

Eğer ana eyalet saldırıya uğruyorsa ve altın bakiyesi eksideyse, saldıran onu almaz. Ordusu, imparatorluğa eksi bakiyeyle dönmez.

Eğer kale duvarları çoktan zarar görmemişse, hiç yağma yoktur.

Onur elde etmek için gereksinimler yerine getirilirse, her başarılı kale kuşatması ile 2 onur puanı kazanılır.

Meydan Ordusu

Bu saldırı, bölükleri sadece rakibin meydan ordusuyla sivil nüfusu yağmalamadan veya kaleyi kuşatmadan savaşmak için yollar.

Meydan savaşı kaynak yağmalamaz ve köylülere zarar vermez. Saldıran taraf için kazançlar düşman birimlerini öldürdüğü için askeri puanlar olur, ayrıca eğer kendi ordusundan en az %10 kaybetmiş ise Onur puanları kazanır.

Eğer onur puanı almak için gereksinimler yerine getirilmişse, her başarılı meydan savaşıyla 1 onur puanı kazanılır.

Savunanın meydan ordusu, ana eyalette görevlendirildiyse %10 vuruş bonusuna sahiptir.

Yağma

O, savunanın sivil nüfusuna hasar verir.

Köy baskını altında bulunan eyaletin çalışan nüfusu saldırı sırasında tamamen çıkarılmış olmuyor. Yağmalanmış nüfus 3 eşit paya bölünerek Odun imalathanesi, Taş madeni ve Dedmir madeninden çıkarılır. Köy baskınından kurtulmuş çalışan nüfus kaynakları elde etmeye devam eder.

Altın, şu formüle göre kazanılır: Öldürülen 1 köylü = 5 altın.

Bu, insanlığa karşı bir suç olarak kabul edildiği için onur düşüşüyle cezalandırılır. Her başarılı yağma, saldıranın onurunu 4 puan düşürür.

Yağma, eyalet nüfusunun %20’sini öldürür. Eyalet, sonraki 1 saat içinde yağmalanamaz.

Her oyuncuya, her bir saatte dört yağma yollama hakkı verilir.

Başarılı olmak için saldıranın bölüklerinin toplam yağma gücü, tehdit edilen eyaletin nüfusunun en az %10’una eşit olmalıdır. Tüm birimlerin bireysel yağma katsayısı hakkında daha fazla bilgi için, Askeri Üniteler menüsü olacak.

En hasarlı yağmayı gerçekleştirmek için ordunun yağma gücü, saldırıya uğrayan eyaletin nüfusunun en az %20’si kadar olmalıdır.

Eğer savunan bir alan ordusu varsa, yağma yapılabilmesi için bu ordunun yok edilmesi gerekir.

Eğer seçenek açık ise ve ordu bir askeri karakolda görevlendirildiyse, savunma ordusunun geri çekilmesine olanak verilir.

Düşman yağmasından sivil nüfusun korunduğu bina, Barınaklar’dır. O, kalede bulunur ve en yüksek seviyesi 30’dur. Birinci seviye, binanın 180 insanı korumasını sağlar. Sonraki her seviye, bunu %112 etkiler. Kale zarar gördüğü takdirde, Barınaklar temel nüfus miktarının 1/3’ünü korur.

Savaş Mekaniği

Ordu hareketi

Ordu daima en yavaş birimin hızıyla hareket eder; örneğin, kuşatma silahları - 40 IM/h. Bir görevdeyken, ordu imparatorlukta olduğundan 1.2 kat daha fazla bakım masrafı gerektirir.

Farklı görev türlerinin ilerleme süreleri:

 • Diğer etkin bir imparatorluğa askeri görev - en düşük süre: 2.5 dakika. Eğer hedef 2.5 dakikadan daha az bir sürede ulaşılabilirse, ordu tam 2.5 dakika ilerleyebilir. Her iki istikamette de süre eşittir. Eğer ilerleme süresi 60 dakikadan daha az ise, savunan ordusunu yollayışının hemen ardından saldıranın geldiğini görecek. Eğer o bir saatten daha fazla sürerse(1 saat 5 dakika gibi), savunan o vurmadan önce 60 dakikada geldiğini görecek.
 • Yağma kaynakları için bağımsız şehirde askeri bir görev - 5 dakika sürer ve hedef sadece münhasır bölge olduğu takdirde 170 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.
 • Bağımsız bir şehri köleleştirilmiş eyalete çevirmek için askeri bir görev - 2.5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınırı varsa 170 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.
 • İlhak edilmiş bağımsız şehir için askeri bir görev - 2.5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınırı varsa, 170 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.
 • Köleleştirilmiş bir eyaleti ilhak etmek için askeri bir görev - 2.5 dakika sürer ve eğer hedef münhasır bölgedeyse veya bir eyaletle sınıra sahipse, 170 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.
 • Bir araziyi ilhak etmek için askeri bir görev - 2.5 dakika sürer ve global haritada arazinin konumuna rağmen, 170 elmas karşılığında anında sonlandırılabilir.
 • Uzak bir tesisin(koloni, ticaret karakolu veya askeri karakol) kurulumu için bir görev - 2.5 dakika ve ilerleyişin her saati için 510 elmas karşılığında anında sonlanabilir. Her ilave saat için fiyat, onun geçmeye başlamasının hemen ardından eklenir - eğer görev 1 saat 10 dakika sürerse, görevin sonlanması için 1020 elmas kesilecektir.
 • Bir göçebe yerleşimini yağmalamak için askeri bir görev - sabit ilerleme süresi yoktur ve sabit sonuç için seçenek mevcut değildir.
 • Eyaletler arası tehcir ordusu - 0.66666666666667 dakika sürer, ani yolculuk mevcuttur.
 • Uzak araziler(koloni, ticaret karakolu veya askeri karakol) arasında tehcir ordusu - 0.66666666666667 dakika sürer, ani yolculuk mevcut değil.
 • Tüm tesisler arasında nakliye görevi - 0.66666666666667 dakika sürer, ücretsiz ani yolculuk seçeneği mevcuttur.
 • Terkedilmiş imparatorluk için askeri bir görev - 2.5 dakika sürer, ani yolculuk mevcut değildir.
 • Aktif bir oyuncunun imparatorluğuna askeri görev - en az 2.5 dakika sürer. Eğer hedefe 2.5 dakikadan daha az bir sürede ulaşılmışsa, ordu 2.5 dakika ilerleyecektir. İki istikamet için de süre eşittir. Eğer ilerleme süresi 60 dakikadan daha az ise, savunan orduyu yolladıktan hemen sonra saldırının geldiğini görecek. Eğer bir saatten daha fazla sürerse(1 saat 5 dakika gibi), savunan saldırıyı ulaşmadan 60 dakika önce görecek. Ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.
 • Bir müttefiğe altın aktarımı ve ordu bağışı - sabit süre yoktur ve ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.
 • İttifağın askeri görevi - maksimım zaman 2.5 dakika. Amaca 2.5 dakikadan daha hızlı ulaşılırsa, ordunun ilerleme süresi 2.5 dakika olacaktır. Savunan, saldırı hemen gönderildikten sonra göreyebilecektir. Ani yolculuk seçeneği mevcut değildir.

Eğer internet sayfanız sık yenilenmiyorsa görevlerin kalan süresini gösteren kronometre, oyunda gerçekleşen bütün eylemlerle ilgili olan server süresine uymayabilir. Bu yuzden eğer zamanın doğruluğu görevlerinizi yerine getirmek için yüksek önem taşıyorsa, sayfanızı sık sık yenilemenizi tavsiye ederiz, özellikle seferde birden fazla ordunuz varsa (hareket eden, saldıran veya her ikisi de)ve savaş anına 2 dakikadan az kalıyorsa. Unutmayın ki 1-2 saniyelik geçişmeler caizdir, özellikle savaş hesapmakinesinin yer aldığı bu hesaplamalarda - yani 1-2 saniye gibi kısa bir süre içinde düşman ordusunu tespit etmek garanti edilemez.

Harita bilimi görevinizin zamanını kısaltabilir ama onu 0.66666666666667 dakikadan az süreye indiremez. Global Haritada yolculuk yaptığınız süre bu şekilde hesaplanır: ((distance/speed) / (1 + ((Cartography level + Alliance Cartography level) / 10))) x 60 = Yavaş diyarda x1 nokta A’dan nokta B’ye ulaşmak için gereken dakikalar (x2 diyar için sonuç 2ye bölünür, x4 diyar için /4, x10 diyarı için /10) ve speed gönderilmiş en yavaş birimin hızı olarak algılanır.

Savunan, vuruşa 5 saniyden daha az zaman kala saldırı altında bulunan eyaletten/saldırı altında bulunan eyalete orduyu yerdeğiştiremez.

Saldıran, orduyu çarpışmaya 5 saniyeden daha az bir süre kaldığında geri çağıramaz.

Meydan Savaşı

Savaş alanında ordunun konuşlanması - üç temel alana bölünür: Sol Yan, Merkez, Sağ Yan; Ön ve Arka hatta tam olarak dağıtılır, verilen bir hat daha onların arasında saptanır.

 • Ön hat - 3 alanın ortadan kalkması: Sol Yan, Merkez ve Sağ Yan. O, dövüş birimlerinin dağıtıldığı yerdir.
 • İkinci hat - Yedek - ön bölgeler için ortak olan dövüş birimlerinin konuşlandırıldığı 1 bölgesi var. Yedeğin amacı, yanlar veya merkezde yenilmiş askerler olduğunda ön hattın bölgelerini doldurmaktır. Eğer aynı zamanda iki hata saldırı olursa, ikisinden biri rasgele olarak doldurulur.
 • Üçüncü hat - Okçular - cephe hattında bulunan ve kendi bölgesinin karşılığı olan bölgeye saldıran okçuların konuşlandırıldığı 3 bölgesi var: sol yan, merkez, sağ yan. Yani, eğer merkezde bulunuyorlarsa, düşmanın merkezine; eğer sol yanda bulunuyorlarsa, düşmanın sağ yanına saldıracaklar. Eğer kendilerinde saldıracak ordu kalmamışsa, bir yan bölgeye rasgele olarak yönlendirilmiş olurlar. Eğer karşı tarafta savaşacak dövüş birimleri kalmamışsa, saldırı gücünün 1/4ü ile savaşırlar. Okçuların 18 atımı vardır. Atımları bitince okçular saldırmayı kesip saldırı kendilerine uğradığı takdirde yakı dövüşmeye girerek devam ederler.
 • Dördüncü hat - Kuşatma Silahları - sadece kuşatma silahlarının görevlendirildiği bir alan. Onlar düşman birliklerine eş zananlı saldırırlar ve hasar her biri, her hat ve onun kendi alanları arasında eşit ölçüde bölünür.

Meydan Savaşı Süresi

Amaç, ordunuzun en az 1 bölgede düşman ordusunu yok edip kalan askerlerine karşı yan hatlarda %20 daha etkili savaşabilmesidir. Eğer bölgelerin birisinde bulunan cephe hattındaki ordu karşı taraftaki orduyu yok ederse, düşmanın yedekleri yerini değiştirip gelen askerleri karşılamaya giderler. Eğer ordu yedekleri yenmeyi başarırsa üçüncü hattaki okçulara doğru devam ediyor. Onları da yendiğinde kalan 2 bölgeye %20 bonus ile saldırmaya başlar. Bütün düşman ordusunu yok ettikten sonra galip ordu 4. hattaki kuşatma silahlara yönlendiriliyor ve sadece kuşatma silahlarına karşı savaşırken savaş alanından kaçamaz.

Kale Kuşatması

Saldıran ordunun konuşlanması

 • Ön hat - tüm savaş birimlerinin ve ayrıca koçbaşlarının görevlendirildiği bir alandan meydana gelir.
 • İkinci hat - 1 alan - Sadece okçular
 • Üçüncü hat - 1 alan - Koçbaşı haricinde tüm kuşatma silahları.

Saldırı süresi

Birimler 3 gruba ayrılır: kale duvarlarına hasar verenler, garnizon birimlerine saldıranlar ve kale duvarlarının yıkımından önce savaşa katılmayan birimler.

Tüm kuşatma silahları kale duvarlarına saldırır ve garnizon birimlerine hasar vermez.

Koçbaşılar ilerler ve piyadeler ile birlikte saldırır.

Süvari kale duvarlarına saldıramaz. Savaşa ancak kale duvarlarının yıkımından sonra katılır.

Kılıçlı ve Mızraklı piyade; kuşatma silahlarından başka kale surlarına hasar verebilen tek birimlerdir. Aynı anda kaleye saldırabilen asker sayısı kaledeki garnizonun 3 katına eşittir (Askeri Mimari seviyesi göz önünde bulundurulmamaktadır)İlk önce kılıçlı piyade, sonra mızraklı piyade seçilmektedir, dolayısıyla ilk önce en ağır birimler, sonra daha hafifleri seçilmektedir. Kalan ordu yedekte beklemektedir.

İzin verilen koçbаşı sayısı; Kale surlarına hasar veren koçbaşının yapılması için gereken köylü sayısı piyade sayısına bölünerek hesaplanır.

Her bir turdan önce kale duvarlarına saldıran grup(koçbaşılar, kılıçlılar ve mızraklılar) belirlenmiştir. Sonra bu grup derhal ilerler. Kale duvarlarına ulaşmadan önce bu grup savunan okçuları tarafından saldırıya uğrar ve hayatta kalabilenler kale duvarlarını hasara uğratır.

Sonraki raundda öncekinden yenilmiş askerlerin yerleri doldurulur ve yeni gelen ordu surlara saldırmadan önce düşman okçuları tarafından ateşlenmektedir. Bu demek ki, eğer okçular bütün grubu yok etmeyi başarırsa, beklemekte olan bir yedek bulunduğuna bakılmaksızın Kale hasar görmez.

Piyadelerin olduğu gibi koçbaşılar da hasara maruz kalır. Hasarlar onların arasında eşit olarak bölünür, nüfusun sayısının hesaplanması bir koçbaşının işe alınmasını gerektirir.

Kale duvarlarına saldıran kuşatma silahlarının sayısı (Koçbaşları hariç) Kalenin seviyesine bağlıdır. Gereğinden fazla kuşatma silahları yollasanız bile seviyenin izin verdiği kadar ateş edebileceksiniz. Her bir üst seviye kullanabileceginiz daha fazla kuşatma silahlarına izin verir. 1 seviyede olan bir Kaleye karşı kullanabileceğiniz maks. sayısı 4, ki seçtiğiniz silahlar aynı türden de olabilir farklı türden de. Kale kuşatmasına seviyenin izin verdiğinden fazla kuşatma silahlari gönderirseniz savaşta saldırma gücünün en yüksek olanları yer alır ve onlar yok edilirse güçlülükte onlardan sonrakiler yer alırlar. Ağır mancınıkların saldırma gücü en yüksektir - 8000, onlardan sonra Mancınıklar gelir - 4000, ve en son Balistalardır - 3000. Bu demek oluyor ki kale kuşatmasında sıralama budur: 1.Agır mancınıklar, 2.Mancınıklar, 3.Balistalar. Sayı sınırı Koçbaşları için geçerli değildir.

Örnek: Eğer seviye 1 kale saldırısına 200 asker, 5 ağır mancınık, 1 mancınık ve 1 balista yollarsanız, öncelikle en büyük saldırı gücüne sahip olan 4 ağır mancınık görevlendirilecek. Eğer onlardan birisi zarar görürse, beşinci ağır mancınık onun yerini alacak, böylece orada tekrar 4 ağır mancınık olacak. Eğer bir başka ağır mancınığı kaybederseniz, onun yerini balistadan daha büyük saldırı gücüne sahip olması için bir mancınık alacak. Sonra bir ağır mancınık veya mancınık zarar görürse de, onun yerini bir balista alacak.

Kale Seviyesi Saldırıda uzun menzilli kuşatma silahları
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
İttifak Kalesi Seviyesi Saldırıda uzun menzilli kuşatma silahları
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

Saldıranın okçuları savunanın ön hattına saldırır, fakat hasar 5’e bölünür. Onlar birimlerin birinci hattına saldırmaya başlarlar, sonra yok ederler ve ikinci hatta hareket ederler (kuşatma silahları).

Kale duvarları yıkıldığında, herhangi bir sayı sınırı olmaksızın tüm ön hat birimleri savaşa katılır ve garnizona saldırır. Düşük moralle olmak üzere süvari de savaşır.

Savunma ordusunun konuşlanması

Hendek - saldıranın ordusunun(piyade ve kuşatma silahları) vuruş puanını seviye başına %2 düşürür. Kalenin dördüncü seviyesinden sonra, hendeğin 10 seviyesi inşa edilebilir. Diğer bir kale seviyesi inşa edildiğinde, hendeğin mevcut seviyesi yok olur ve oyuncuya hendeğin diğer 10 seviyesini inşa etme imkanı verilir. Kalenin daha yüksek bir seviyesinin inşası başladığında, oyuncu hendeğe yatırmış olduğu kaynakların %50’sini geri alır ve binadan kazandığı net puanları kaybeder.

Kale surları - Dayanıklılığı, Kale seviyesinin puanı ile bölgenin ve araştırmaların bonuslarının toplamına eşittir.

Ek Duvar Kalenin dayanıklılığını seviye başına %5 yükseltir. Bu tesis ancak Kalenin 4 seviyesine erişildiğinde inşa edilebilir ve sonrasında oyuncu aynı tesisi yine 10 seviyede geliştirebilir. Kalenin bir sonraki seviyesine ulaştığı anda, erişilmiş olan Ek Duvar seviyeleri kaybolur ve oyuncuya yeniden 10 seviye geliştirebilme imkanı sağlanır - aynı Hendek ile olduğu gibi. Kaybolan yatırılmış kaynak, geçmiş Ek Savunma Duvarına yaptığınız kaynağın %50-tini, yeni Kale seviyesinde fiyat indirimi olarak karşılanır. Ek Duvarın fiyatı Kalenin güncel fiyatından %5 eşittir. Kalenin yıkılmış olmasına rağmen Ek Duvarınız sağlam kalır.

Kuleler - Balista görevinde olup ateş eden savunma tesisleri. Bir kulenin saldırı gücü 3000. Dayanıklığı yok. Kale sağlam kalırsa, onların hepsi de sağlam kalır. Kale yıkılırken kuleler de yıkılır ve kale ile beraber onarılmış olabilir. Onların temel amacı, Koruma duvarına yönlendiren saldıranın ön hattı olur. Bu hat yıkılırsa, kuleler saldıranın üçüncü hattına saldırmaya başlarlar (saldıranın kuşatma silahlarının bulundukları hat). Bu grup da yok edilirse, kuleler son amacına ateş etmeye başlar - okçuların bulundukları saldıran ordusunun ikinci hattı.

Ön hat - kuşatma silahları haricinde tüm birliklerin görevlendirildiği bir alan, fakat kale duvarlarının yıkımından önce sadece okçular saldıranı hasara uğratır. Kale duvarları yıkıldığında, tüm birimler savaşa katılır.

İkinci hat - tüm kuşatma silahlarının toplandığı bir alan. Mancınıklar ve ağır mancınıklar, bir meydan savaşında yaptıkları gibi saldıran ordusunun hasar almasına yol açar. Onlar sözkonusu durumda savunmasız değildir, çünkü saldıranın kuşatma silahları(sadece diğer bir kuşatma silahlarının karşıt birimi) kale duvarlarına saldırmakla meşguldür.

Savunma süresi

Okçular; kale surlarının düşmesini önlemek amacıyla bütün düşman ordusuna karşı (normal saldırı gücüyle vurduğu koçbaşları ve saldırı gücünün 2 katıyla vurduğu kılıçlı piyade hariç) saldırı gücünün 4 katıyla savaşırlar. Eğer saldıran orduda kılıçlı ve mızraklı piyade bulunmamakta ise, okçular düşman okçu ve süvarilerine saldırmaya başlar. Hasar; düşman birimleri arasında eşit olarak dağıtılır.

Garnizondaki balista, saldıranın 3. hattındaki kuşatma silahlarına saldırır (mancınık, ağır mancınık ve balista), eğer böyleleri bulunmamakta veya yok edildi ise, hasar düşman birimleri arasında eşit olarak dağıtılır.

Savunanın süvarisi, herhangi bir bonusa sahip değildir.

Savaş Düzenleri

Savaş düzenleri savaş meydanında görevlendirilen orduya yol gösterir, askeri birliklerin dağılımının savaş alanları vasıtasıyla yüzdesi: merkez, sol yan, sağ yan ve yedek. Savunma düzeni, eyalet birimlerinin altındaki kalenin konuşlanma sekmesinde ayarlanır. Saldırı düzeni, birimlerin altında kalenin saldırı sekmesinde her bir saldırı için ayrı ayrı ayarlanır. Oyuncular, askerlerinin askeri başarıları ve kendi hükmetme yetenekleriyle kendi kendilerine kontrol edebildikleri ve yönetebildikleri 6 tür düzen düzenlerler.

Dengeli Düzen

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %15’i, merkezde %60’ı ve yedekte %10’u.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %20’si ve merkezde %60’ı.

Sağlam Merkez

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %10’u, %70 merkezde ve %10 yedekte.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %10’u ve merkezde %80’i.

Desteklenmiş Yan

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %20’si, merkezde %50’si ve yedekte %10’u.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %25’i ve merkezde %50’si.

Yan okçularla sağlam merkez

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %10’u, merkezde %70’i ve yedekte %10’u.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %40’ı ve merkezde %20’si.

Dengeli okçularla sağlam merkez

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %10’u, merkezde %70’i ve yedekte %10’u.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %30’u ve merkezde %40’ı.

Yan okçularla desteklenmiş yan

 • Ön hat - her bir yanda ön hat ordusunun %20’si, merkezde %50’si ve yedekte %10’u.
 • Üçüncü hat - Okçular - her bir yanda okçuların %40’ı ve merkezde %20’si.

NB: Taktik seviyesi olmadan, tüm oyuncular yalnızca dengeli düzen ile savaşırlar. Sonra her seviye, savaş düzenine girişi açar.

Kale

Kale Sınıfları

 • Hafif Sınıf - Birinci, ikinci ve üçüncü kale seviyesi - eyaleti hafif birim sınıfından korur.
 • Ağır Sınıf - Dördüncü, beşinci ve altıncı kale seviyesi - eyaleti ağır birim sınıfından korur.
 • Seçkin Sınıf - Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kale seviyesi - eyaleti seçkin birim sınıfından korur.

Kale Tamiri

Yıkılmış bir kale alındığında. Onarım anlıktır ve fiyat önceki seviyenin fiyatına eşittir, taş tahminidir. Birinci seviyenin onarımının fiyatı taşta binanın fiyatının %25’ine eşittir. Örnek: İkinci seviye kalenin fiyatı 600 odun and 4000 taştır. Seviye 2 yıkıldığında, oyuncu onun onarımı için 1150 taş ödeyecek, çünkü birinci seviyenin ana fiyatı 1000 taş ve 150 odundur. Kale yok edilirken, tesis kaynak üretimi için önceki seviyenin bonusundan yararlanır.

Kale Özellikleri

Seviye Fiyat Taş Odun Dayanıklılık Garnizon Uzun menzilli kuşatma silahlarının maks. sayısı Kaynak kapasitesi Kuleler Hendek (1x1) Korunmuş nüfus Korunmuş kaynak (her tipten) Koruma duvarı (1х1) Mutluluk Üretimi arttırmak
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 10 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 25 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 100 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 400 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 200 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 800 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 200 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 400 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 800 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 153 640 000 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

Kale savunma tesisleri

Korunmuş kaynak - eyalet saldırı altındayken kale seviyesinin kapasitesinin saklayabildiği kaynak miktarını otomatik olarak korur. Her kaynak tipinden aynı miktarı korur.

Kuleler - balistalar gibi hareket eder ve savunanın saldırısına katılırlar. Bir kulenin saldırı gücü, bir balistanın saldırı gücüne(3000) eşittir. Kulelerin vuruş puanı yoktur. Eğer kale hasar görürse, kuleler de yıkılır, fakat kale ile birlikte onarılabilir.

Kale hendeği - saldıranın ordusunun vuruş puanını seviye başına %2 düşürür.

Koruma duvarı - seviye başına kalenin vuruş puanı %5 yükselir.

Barınaklar - sivil nüfusu düşman yağmalarından korur. Her seviyeden sonra korunan nüfus sayısı bir öncekine kıyasla %112 artar, başlangıç 180 köylüdür. Eğer oyuncu barınakların ikinci seviyesini inşa ederse, yağmalardan korunan nüfus 382 olacak.

Savaş sonrası iyileşme

Kişisel orduyla yapılan savaşlardan sonra ordu, Hastane olarak adlandırılan Komuta merkezinin yeni sekmesine gönderilecektir. Birimler savaştan sonra 84 veya 34 saat içerisinde (diyarın hızına bağlı olarak x4 veya x10), kurtarılabilir, aksi takdirde Hastaneden kaybolacaklardır.

• Ücretsiz kurtarma, savaş başına kaybedilen birimlerin %65’i ile sınırlıdır – saldıranlar için temel %15 ve savunanlar için %15 ve her Askeri Sağlık seviyesi, saldıranlar için %0,5, savunanlar için %1 artırır;

• Askeri Sağlık seviyesi ne olursa olsun, savaş başına kayıp birimlerin %35’ini elmaslarla iyileştirebileceksiniz;

• İyileitirme, her zaman Ana eyalette gerçekleşecek ve oyuncu kilitli bir saldırıya maruz kaldığında mümkün olmayacaktır. Bir ordu saldırıdaysa, iyileştirme geri döndüğünde mümkün olacaktır;

• Birimler tiplerine ve sınıflarına göre gruplara ayrılacaktır;

• İyileştirilmenin süresini gösteren zamanlayıcı mevcut;

• İttifak ordusu Hastane’de iyileştirilmez. Saldırganın ve savunanın oranların mantığına göre, her savaştan sonra otomatik olarak kurtarılır.

Dungeon

After each field battle, fortress siege and pillage there is a chance for the General of the losing side to be captured by the opponent. The exact chance depends on multiple factors, including the scale of the encounter, both generals’ experience and the closeness of the losses. The higher the experience, the bigger the chance for a general to be captured.

• Once a General is captured, he is held captive for a set amount of time depending on their rarity. A captured general becomes inactive and cannot be used by the player - his slot in the family tree is locked and he is removed from any occupied Governor/General slots. If an emperor is captured, his governor bonuses are nullified but his slot remains filled. Captured enemy Generals can be seen in the "Dungeon" tab, inside the Palace.
• Freeing your captured General can be done by paying a bounty in Diamonds - this amount also depends on the person’s rarity. 30% of the paid sum is transferred to the capturer, and the general is immediately returned to his original ruler. A general who hasn’t been redeemed before the time limit, dies automatically. Aging rate is not affected during captivity.

Savaş ve Bakım Masrafı

Kale garnizonları bakım masrafı gerektirmez.

Eğer altın yeterli değilse ve bölükleriniz bir sınır bölgesindeyse, onlar hazinenizde eksi altın üretme görevine devam eder.

Ordu, hazinedeki altın pozitif olmadıkça onun görevine başlayamaz.

Askeri puanlar - iki şekilde kazanılabilen barış zamanları:

 • Düşman kalelerini yıkma:
  Kale Seviyesi Askeri Puan
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

Düşman birimlerini yok etme - 5000 altına eşdeğer öldürülmüş bir ordunun değeri, 1 askeri puana eşittir. Yıkılmış kaleye saldırmak, saldırana hiç askeri puan getirmez.

Askeri rütbeler - bir oyuncunun askeri puanlarının miktarı onun askeri rütbesini belirler, resmi sıralama aşağıdaki gibi görünür:

 • 0’dan 149’a - Acemi
 • 150’den 249’a - Er
 • 250’den 499’a - Onbaşı
 • 500’den 749’a - Yardımcı Çavuş
 • 750’den 1499’a - Çavuş
 • 1500’den 2999’a - Başçavuş
 • 3000’den 7499’a - Subay Adayı
 • 7500’den 14999’a - Asteğmen
 • 15000’den 22499’a - Teğmen
 • 22500’den 34999’a - Üsteğmen
 • 35000’den 49999’a - Yüzbaşı
 • 50000’den 74999’a - Binbaşı
 • 75000’den 99999’a - Yarbay
 • 100000’den 149999’a - Albay
 • 150000’den 224999’a - Tuğgeneral
 • 225000’den 324999’a - Tümgeneral
 • 325000’den 499999’a - Korgeneral
 • 500000’den 749999’a - Orgeneral
 • 750000’den + ∞’a - Mareşal

Günün Savaşçısı Madalyası - Her gün olağanüstü askeri performans için verilen günlük bir ödül. Her oyuncu diğer aktif oyunculara karşı savaşları ile değerlendirilir. Kazanılan askeri puanlar, yağmalanan nüfus, katılan taraflar arasındaki puan farkı ve kayıpların miktarı hesaplanır. Bu ödül diyarda minimum bir dizi benzersiz savaş gerektirir, aksi takdirde verilmemektedir. Sezon boyunca Günün Savaşçısı olarak en çok ödül alan oyuncu, sezon sonunda bir madalya alır.

İstihbarat

Casusluk

Casusluk ekranı gösterildiğinde, oyuncunun tüm eyaletleri görünür. Kırmızı renkli olanlar çevrilmiş eyaletlerdir(her taraftan diğer eyaletlerle kuşatılır), bu nedenle saldıranın ordusu -20 moralle savaşır.

Casusların hızı 3600 IM/h’dir.

Başarılı bir görev uygulama şansı, casusluğun seviyesine ve gönderilen casusların sayısına bağlıdır.

Casusların görevdeki bakım masrafı, normal bakım masrafının 1.2 katına eşittir.

Casusluk ekranında casusları içeri sızdırabilir veya kendinizin ya da müttefiklerinizin son casusluk raporuna göz atabilirsiniz. O casuslandığı andan itibaren eyaletin veya koloninin durumunu sunar, bu nedenle son casusluk raporu güncellenmiş bir bilgi sağlamaz.

Karşı Casusluk

Düşman casuslarını aramak ve yok etmek için hizmet verir.

Sınırda bir casusu yakalamak otomatiktir.

Her içeri sızmış casus, geri çağrılmadıkça yakalanabilir.

Karşı casusluk butonuna tıklayarak, tüm içeri sızmış casusları görebilirsiniz.

Başarılı casusluğu ve karşı casusluğu etkileyen faktörler:

Başarılı bir şekilde içeri sızma şansı, casusluğun ve karşı casusluğun seviyeleri ile casuslanan ve casuslayan oyuncunun yollanan ve savunmada olan casuslarının sayısına kıyasla belirlenir.

Araştırmalar seviyeleri ve casusluk sayısı aynı olduğunda casusluk formülü casuslayan oyuncuya ve casuslanan oyuncuya aynı başarı şansı sağlar.

Ne kadar çok casus gönderirseniz, casusluk görevinin başarılı olmasının ihtimali artar. Casusu gönderenin casus sayısı ile savunanın casus sayısı bir de ikisinin Casusluk ve Karşı casusluk seviyeleri karşılaştırılır. Bundan dolayı başarılı casusluk görevi sayı üstünlüğüne bağlıdır.

Eğer casuslayan oyuncu içeri sızmayı başarırsa, bir casusluk raporu alır ve bu rapor şunlardan oluşur: düşman ordusunun(meydan ordusu ve garnizon) sayısı ve türü, eyaletteki kaynakların miktarı, hazinedeki sermaye(eğer casuslanan alan ana eyalet ise) ve kale seviyesi.

İçeri sız butonuna tıklayarak casuslayan oyuncu ele geçirilir. Oyuncu yollanmış casusların %20’sini kaybeder, bir casusluk raporu almaz ve casuslanan kişi onun içeri sızmaya kalkıştığını görür.

Eğer casusu gönderen sızmayı başarırsa fakat casuslanan kişi Karşı casusluğu kullanırsa, iki tarafın istihbarat seviyeleri ve casus sayısı tekrar karşılaştırılır. Casus gönderenin üstünlüğü olduğunda casuslanan kişi casuslarının %20sini kaybeder, casusu gönderen ise istihbarat raporu alır. Eğer casuslanan kişinin casus sayısı daha büyük ise, düşman casusları iki tarafta casus kayıpları olmadan eyaletten kovulur.

Casusluk simülatörü

Kaybedilebilecek muhtemel casus sayısını ve başarılı bir casusluk/karşı casusluk şansını hesaplamak için rakibinizin ve sizin casusluk/karşı casusluk seviyelerinizi ve meydandaki casusların sayısını doldurmanıza olanak verir.

Casusluk/Karşı Casusluğun çalıştığı formül, seviyelerin birbirlerine eşit oldukları zaman ve casus sayısının aynı olduğu zaman, eşit başarı şansı sağlar (savunan ve saldıran için). Dolayısıyla casusluk simülatöründen alacağınız sonuç, casusluk göverinin sonucundan farklı olabilir.

Alan istihbaratı

Oyuncunun ana eyalet etrafında casusluk yapmasına izin veren bir araştırma ve özel kaynaklı alan arama, düşman kolonileri, askeri ve ticari karakollar, hem de bir araya toplanma noktaları. İstihbarat görevleri, Casusluk >> Alan İstihbaratı menüsünde casuslar tarafından yürütülür. Her seviye istihbaratın görüş alanını 5 birim uzatır, en yüksek seviye 20’dir. Bir casus bir istihbarat görevini 3,14’lük bir menzilde bir saatte uygular. X birimli bir menzilde alan araştırmasını N sayılı casusla uygulamak, tahmini olarak aşağıda gösterildiği gibidir: (X^2 / N).

Örnek 1: Bir oyuncunun alan istihbaratı seviyesi 2 ise, bu onun 10 birimlik bir menzilde istihbarat görevleri uygulayabileceği anlamına gelir. Oyuncu alan istihbaratı görevine 20 casus yollar. Görevi tamamlamak, tahmini olarak aşağıda gösterildiği kadar süre gerektirir: (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 saat. Bundan dolayı bir alan istihbaratı uygulamak ve istihbarat raporu almanın gerektirdiği süre 5 saattir. Bu formüle göre sonuç 1’den az ise, bu istihbarat görevi süresi 1 saat olarak değerlendirilir.
Örnek 2: Bir oyuncunun alan istihbaratı seviyesi 2 ise, bu onun 10 birimlik bir menzilde istihbarat görevleri uygulayabileceği anlamına gelir. Oyuncu alan istihbaratı görevine 200 casus yollar. Görevi tamamlamak, tahmini olarak aşağıda gösterildiği kadar süre gerektirir: (X^2 / N): 10^2 / 200) = 100 / 200 = 0,5 saat. Bundan dolayı bir alan istihbaratı uygulamak ve istihbarat raporu almanın gerektirdiği süre 1 saattir.

Alan istihbaratının hızı ve süresi, diyarın hızından etkilenmez.

Casusluk, Karşı Casusluk ve Saldırı

Eğer saldıranın casusluğu ile savunanın karşı casusluk seviyeleri eşit ise, savunan saldıranın ordusunu çarpışmadan 1.5 dakika önce görür. Her seviye için 0.5 dakikalık fark eklenir veya çıkarılır. Gizli ajan becerisinin verdiği bonus göz önünde bulundurulmaz.

Casusluk ve İttifak

Bir ittifağın parçası olan bir oyuncu, müttefiklerinin casus raporlarını kullanmak için ilave bonus alır. Oyuncu veya müttefiği tarafından yapılan en güncel casus raporları, daima oyuncunun şahsi listesinde görünür. Bu raporlar güncel bilgi sağlamaz fakat bilgi casuslandığı zamanda bulunmuştur.

Onur

Bu, her oyuncunun askeri tutumunu ve savaşları ne şekilde yaptıklarını gösteren istatistiktir.

Hareketlerden kaynaklanan negatif onur:

 • İmkan verilen net değer puanı menzilinin(x2) dışında bir düşmana saldırma - her 0.1 katsayı farkı başına 2 onur puanı kaybına yol açar.
 • Yollanmış bir görevde orduyu 15. dakikadan sonra geri çağırmak, 1 onur puanı kaybına yol açar.
 • Bir düşmanın eyaletini yağmalamak, 4 onur puanı kaybına neden olur.
 • İttifak durumunu tarafsızdan düşmana geçirmeden savaş ilan etme - saldıran ittifağın her üyesine 4 onur puanı kaybettirir.

NB! Savaş gerçekleştikten sonra yağmalama için onur cezası alınır ve bu nedenle o savaş raporunda gösterilir. Menzil dışında saldırı için onur cezası, saldırı yollandıktan sonra alınır, bu yüzden o savaş raporunda asla gösterilmez ve onur saldırı geri çağrılsa bile düşer.

Hareketlerden kaynaklanan pozitif onur:

 • Her gün ikinci veya üçüncü sadakat durumunda tüm oyuncular +2 günlük onur puanı ve subay diplomatlar +1 ilave onur puanı alır.
 • Bir meydan savaşını kazanma - 1 puan, ancak sadece kazandığı savaşta birimlerinin en az %10’unu kaybettiği takdirde.
 • Hangi taraf(saldıran veya savunan) olduğuna bakılmaksızın bir kale kuşatmasını kazanma - 2 puan, ancak sadece kazanan ordu birimlerinin en az %10’unu kaybettiği takdirde.
 • Kazananın öldürdüğü düşman ordusundan elde ettiği onur miktarı, aşağıda gösterildiği gibidir: (Öldürülen askerlerin altın eşdeğeri / kazananın net puanı x1000) x100 x 10 = onur. Eğer sonuç kesirli bir sayı ise, aşağı yuvarlanır.

  NB: Saldırı, olanak verilen menzilin x2 içerisinde olmamalıdır ve onur için gerekeni hala karşılamalıdır - kendi ordunuzun altın eşdeğerinde %10’unu kaybetmek.

  Örnek: Bir oyuncu 100 000 net puana sahip. Oyuncu, bir başka oyuncuya saldırır ve 1000 ağır kılıçlı piyade öldürür. Savaştan sonra 1000 ağır kılıçlı piyadenin altın eşdeğerini hesaplamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir ağır kılıçlı piyadenin altın eşdeğeri 544’tir. Bu nedenle 1000 ağır kılıçlı piyadenin, 1000 * 544 = 544 000 altın eşdeğerindedir. Sonra bu altın eşdeğerini onur formülünde kullanırız:
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  Oyuncu, 5 Onur puanı kazanır.

  x2 puan menzili dışında saldırı 0,1 farkı için Onur, Moral ve Saldırı gücü kayıplarına neden olur:

  2 puan Onur
  1,67 puan Moral
  Saldıran savunandan daha büyük olduğu takdirde onun askeri birimlerinin saldırı gücünün %3ü.

  * Önemli: Savunandan daha fazla puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kendisine askeri puan, onur veya madalya kazandırmaz. Savunandan daha az puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kendisine askeri puan kazandırır, ancak onur veya madalya kazandırmaz. İttifak savaşı sırasında bu kural geçerli olmaya devam eder. Savunandan daha fazla puana sahip olan saldıranın başarılı saldırısı x2 menzili olduğunda kazanılan askeri puan ittifaka sayılır. Eğer saldıran, savunandan daha az net puana sahipse ve saldırı x2 menzil dışındaysa, saldıran saldırı cezası almaz, fakat moraline ve onuruna ceza alır.
  * Net puan menzili, saldırı gönderildiğinde ve çarpma anında hesaplanır.

 • Bir oyuncunun kazanabileceği en yüksek onur puanı 500’dür, en azı ise 500’den aşağıdır. Bu limitleri aşan her puan, sayılmayacaktır.
 • Evli oldukları oyunculara saldıranlar - ilk saldırı için onur cezası uygulanmaz.

Onur, Moral ve Mutluluk

Pozitif onur - oyuncunun temel moraline bonus verir. Her 25 onur puanı için 1 moral puanına sahip olunur. Bir oyuncunun pozitif onur vasıtasıyla toplayabileceği en yüksek onur miktarı, 20’dir.

Negatif onur - onur puanı -100’den aşağı düştüğünde, günlük 5 mutluluk puanı kesintisiyle cezalandırılır.

Teslim olma

Bir İmparatorluğa başka İmparatorluğun saldırılarına karşı 16.8 saatliğine savunma gücü verir. Bu belirli süre boyunca ne teslim olmuş İmparatorluğu, ne de saldırmış olan İmparatorluk birbirine saldırılar gönderebilirler. "x" adlı oyuncu "y" adlı oyuncunun önünde teslim olabilmesi için son 4.8 saat boyunca Y adlı oyuncu X adlı oyuncuya en az bir kez saldırmış olması gerek ve X adlı oyuncunun saldırıya cevap vermemiş olması gerekiyor. Önlerinde teslim olabileceğiniz bütün oyuncuların listesini Kalenizdeki Komuta Merkezinin Başka menüsünde bulabilirsiniz. Yukarıdaki şartlara uyarsanız 16.8 saat içinde 10 kez teslim olabilirsiniz. Eğer bir oyuncu size saldırı göndermişse ve ona teslim olmayı seçtiyseniz, bilmelisiniz ki, bu savaşı engellemez ve o savaş gerçekleşir. İlk teslim oluşunuz bedavadır ama her sonraki size öncekinden 10 elmas daha pahalı gelir. Şunu da bilmelisiniz ki, bir teslim oluş askeri puanlarınızdan %10 ve askeri değerlendirmenizden %10 alır. Savaş zamanında rakip ittifakların üyeleri arasında teslim olmak imkanı düşer.