Školenie Armády

Nezamestnaní civilní dedinčania sú školení v kasárňach pri výskyte dostatočného množstva suroviny, nevyhnutnej v príslušnej jednotke.

Kasárne majú začiatočnú kapacitu 50 vojakov a každá úroveň ju zvyšuje o 50.

Aktivácia Premiumu zvyšuje kapacity kasární o 20%.

Najatí vojaci z jedného a toho istého druhu končia svoj výcvik v jednom a tom istom čase.

Ak nemáte viac voľných miest v kasárňach, ale máte voľné skupiny, povolené od úrovnе Vojenskej doktríny, máte možnosť najať výcvikové skupiny vo fronte. Skupiny vo fronte sa školia jedna za druhou. Ak máte k dispozícii dostatok surovín a obyvateľstvo, môžete najať všetky ostatné voľné výcvikové skupiny naraz, ale nezabúdajte, že sa zoradia do fronty.

Zlepšenie jednotky - zmeniť nižšiu triedu jednotiek na vyššiu triedu jednotiek toho istého druhu ak máte potrebné úrovne výskumu. Môžete zlepšiť ľahké a/alebo ťažké jednotky na elitné jednotky toho istého druhu v štvrtom podmenu v každej budove kasární. Na to nepotrebujete obyvateľstvo. Zlepšenie stojí rozdiel medzi celkovou cenou vyššej triedy jednotiek a celkovou cenou nižšej triedy jednotiek. Doba na výcvik je doba vyššej triedy jednotiek. Obliehacie stroje nemôžu byť zlepšené.

Po výcviku jednotiek vojaci zostávajú nezmobilizovaní 3 hodín. Počas tejto doby ich môžete mobilizovať hocikedy. Po uplynutí 3- hodinovej doby, oni sa mobilizujú automaticky.

Nezmobilizovaní vojaci sa nezúčastňujú bitky a nemôžu byť zničení. Tiež nie sú viditeľní pre nepriateľských špiónov.

Globálna Morálka

Bojový duch armády, ktorý záleží na celkovom správaní hráča.

Základná jeho hodnota v útoku a obrane v anektovaných provinciách alebo kolóniách je 100. V hlavnom meste je 110. Ale ak hráč útočí na iného hráča mimo rozsahu x2 čistých bodov, morálka klesá, pretože sa nebije s rovnocennými. Za každý 0,1 rozdielu v tomto koeficiente (pod alebo nad rozsah x2) morálka klesá progresívne o 1,67 bodov.

Po návrate domov armáda obnovuje svoju základnú morálku.

Základná morálka môže byť zvýšená výskumom Vojenský výcvik, kde každá úroveň dáva 1 bod morálky. Ak hráč je v aliancii na pozícii Veliteľ, on dostáva základnú prémiu +10 bodov morálky, ale rozmer tejto prémie závisí оd statusu Lojality hráča v aliancii.

Obidve armády začínajú bitku medzi sebou s globálnou základnou morálkou 100 proti 100.

Morálka klesá v každom kole kvôli únave (o 4 +/-3 bodov), škode (o 1-3). Ak armáda nanáša viacej škôd než oponent, morálka toho prvého sa dvíha, a druhého - klesá, sledujúc formulu:

 • 20-50% rozdiel v zlatom ekvivalente prehratej armády = 1 morálka zmena
 • 51-150% rozdiel= 2 morálka zmena
 • Pri rozdiely nad 150% = 3 morálka zmena

Rozdiely v páde morálky môžu byť v diapazóne 1-7 každé kolo, čo zabraňuje strate bitky na princípe náhody.

Potom, čo prekročí hranicu 50 morálky, existuje šanca progresívne narastajúca o 2% pre každý bod Morálky pod 50, že vaša armáda utečie z bojového poľa.

Pevnostná garnizóna nemá morálku, pretože proste nemôže utiecť.

Ak armáda utečie z bojového poľa, automaticky stráca 20% zo svojich zostávajúcich vojakov. Ostatok sa vracia do provincie, odkiaľ bol pustený útok.

Ak armáda utečie pri fáze Obliehanie pevnosti, automaticky stráca 10% zo svojich zostávajúcich vojakov.

Ak armáda útočí na obkľúčenú provinciu (obkľúčenú od všetkých provincií, s ktorými hraničí), stráca 20 bodov Morálky. Provincie sa nemôžu obkľúčiť dvojmo.

Štruktúra bitky


Bitka začína. K útoku na protivníkového hráča potrebujete minimum 100 vojakov.

Ustúpiť

Možnosť je k dispozícii pre všetky druhy útokov, ale len vo vojenských objektoch.

Terén bitky

Rôzne terény dávajú rôzne prémie armáde v čase bitky. Pozrite sekciu Globálna mapa >> Druhy terénov.

Poznámka: Zvlášť mimo prémií z terénu v obrane i útoku (ak sú také), môžete zosilniť možnosti svojej armády v útoku a/alebo v obrane, pričom aktivujte Premium.

Obliehanie pevnosti

Uskutočňuje sa po úspešnej poľnej bitke pre útočníka. Ak nie je nasadená pred pevnostnými stenami obranná poľná armáda, prechádza sa priamo k obliehaniu Pevnosti, pri ktorom útočiaci vojaci musia prekonať protivníkovú Pevnostnú stenu.

Úspešné obliehanie pevnosti olúpi toľko surovín, koľko nosnosť majú vyslané na misiu vojenské jednotky a zásobovacie vozy, pričom sa nakladá po rovnakých percentách z každého druhu suroviny v napadnutej provincii (berúc ako príklad hlavné mesto), čo znamená, že ak bohatstvo obrancu pozostáva z: 100 drevo, 100 železo, 100 kameň a 100 zlato, a útočník má nosnosť 200, on odnesie po 50 z každého druhu suroviny.

Ak je útok na hlavné mesto a to je so záporným zlatom, útočník ho neberie so sebou, t.j.jeho armáda sa nevracia do ríše s takým negatívom.

Olúpenie sa nemôže uskutočniť, ak pevnostná stena nebude zničená.

Každé úspešné Obliehanie pevnosti prináša 2 Česti samozrejme v prípade, že sú splnené požiadavky pre obdržanie Česti.

Poľná bitka

Tento útok posiela vojsko, aby bojovalo len proti poľnej armáde protivníka, bez Obliehania pevnosti, alebo plienenia civilného obyvateľstva.

Armáda na poľnej bitke neplieni suroviny, ani nezabíja obyvateľstvo. Jediný zisk pre útočiaceho sú vojenské body kvôli radikálnemu zníženiu nepriateľských jednotiek a česti v prípade, že stratil najmenej 10% z vlastnej armády.

Každá úspešná Poľná bitka nesie 1 bod Česti, samozrejme v prípade, ak sú splnené požiadavky za obdržanie Česti.

Obranné poľné armády majú 20% prémiu k životným bodom ak sú nasadené v hlavnom meste.

Plienenie

Nanáša škody na civilné obyvateľstvo obrancu.

Pracujúce obyvateľstvo vyplienenej provincie sa neprepúšťa úplne z baní v okamžiku zrážky. Vyplienené obyvateľstvo sa rozdeľuje na 3 rovnaké percentá a každé jedno z nich sa odoberá z Píly, Kameňolomu a Bane na železo, kým požiarom nezasiahnuté obyvateľstvo pokračuje vo výrobe suroviny.

Zlato sa získavá podľa nasledujúcej formuly: 1 zabitý civilný = 5 zlato.

Trestá sa odobraním Česti, pretože sa považuje za trestný čin proti ľudstvu. Každé plienenie odoberá 4 body z Česti agresora.

Plienenie ničí do 20% obyvateľstva provincie. Potom tá istá provincia nemôže byť vyplienená v nasledujúcich 17 hodinách.

Každý hráč má právo poslať maximálne 4 plienenia každých 24 hodín. Odvolané plienenia sa tiež započítavajú.

Aby bolo zničenie úspešné, spoločná sila na olúpenie útočiacej armády musí napočítavať 10% obyvateľstva provincie, ktorá je ohrozená vypálením. Zoznámte sa s individuálnymi koeficientami olúpenia jednodlivých jednotiek v menu Vojenské jednotky.

Pre vykonanie čo najškodlivejšieho Plienenia, armáda musí byť aspoň 20% obyvateľstva provincie, na ktorú je útok.

Ak napadnutá provincia disponuje s obrannou armádou, najskôr je potrebné poraziť ju a až potom uskutočniť Plienenie.

Obranná poľná armáda môže odstúpiť, ak má rozkaz a ak je nasadená v kolónii a nie v provincii.

Pevnosť chráni civilné obyvateľstvo pred nepriateľským útokom plienenia. Ak pevnosť je zničená, Útulky chránia 1/3 základného počtu obyvateľstva.

Mechanika Bitky

Pohyb armády

Armáda sa vždy pohybuje s rýchlosťou najpomalšej jednotky, napríklad obliehacích strojov, ktorých rýchlosť je 40 IM/hod. Kým je na misii, vyžaduje 1,2 krát väčšiu výživu než v prípade ak je v ríši.

Doba cestovania rôznych druhov misií:

 • Vojenská misia do ríše aktívného hráča - minimimálna doba trvania: 2.5 minút. Ak cieľ bude dosiahnutý za menej ako 2.5 minúty, armáda bude cestovať presne 2.5 minúty. Doba trvania v obidvoch smeroch bude rovnaká. Ak doba cestovania je menej ako 60 minút, obranca bude vidieť útok hneď po jeho odoslaní. Ak pokračuje viac ako hodinu (či je hodinu aj 5 minút alebo 5 hodín), obranca ho bude vidieť 60 minút pred úderom.
 • Vojenská misia na plienenie surovín v nezávislom meste - trvá minimálne 5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 170 diamantov len v prípade, že objekt sa nachádza vo výlučnej zóne.
 • Vojenská misia na vazalovanie nezávislého mesta - trvá minimálne 2.5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 170 diamantov len v prípade, že objekt sa nachádza vo výlučnej zóne, alebo má spoločnú hranicu s provinciou.
 • Vojenská misia na anektovanie nezávislého mesta - trvá minimálne 2.5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 170 diamantov len v prípade, že objekt sa nachádza vo výlučnej zóne, alebo má spoločnú hranicu s provinciou.
 • Vojenská misia na anektovanie vazala - trvá minimálne 2.5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 170 diamantov len v prípade, že objekt sa nachádza vo výlučnej zóne, alebo má spoločnú hranicu s provinciou.
 • Vojenská misia na anektovanie terénu - trvá minimálne 2.5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 170 diamantov bez ohľadu na to, v ktorej časti na globálnej mape sa terén nachádza.
 • Misia na založenie vzdialeného majetku (kolónia, obchodný objekt alebo vojenský objekt)- trvá minimálne 2.5 minút a existuje možnosť na okamžité cestovanie v hodnote 510 diamantov na hodinu cesty. Cena za každú nasledujúcu hodinu sa pridáva hneď po jej začiatku - ak misia pokračuje hodinu a desať minút, jej okamžité skrátenie bude stáť 1020 diamantov.
 • Vojenská misia na plienenie Barbarského tábora - neexistuje pevná doba cestovania a možnosť pre okamžité cestovanie nie je k dispozícii.
 • Premiestnenie armády medzi provinciami - trvá 0.66666666666667 minút, k dispozícii je okamžité bezplatné cestovanie.
 • Premiestnenie armády medzi vzdialenými majetkami (kolónia, obchodný objekt, alebo vojenský objekt) - trvá minimálne 0.66666666666667 minút, pričom nie je k dispozícii okamžité cestovanie.
 • Dopravná misia medzi majetkami - trvá minimálne 0.66666666666667 minút, pričom je k dispozícii možnosť pre okamžité cestovanie zadarmo.
 • Vojenská misia do opustenej ríše - trvá minimálne 2.5 minút, pričom nie je k dispozícii okamžité cestovanie.
 • Vojenská misia do ríše aktívneho hráča - trvá minimálne 2.5 minút. Ak cieľ bude dosiahnutý za menej ako 2.5 minút, armáda bude cestovať presne 2.5 minúty. Doba trvania v obidvoch smeroch bude rovnaká. Ak doba cestovania je menej ako 60 minút, obranca bude vidieť útok hneď po jeho odoslaní. Ak pokračuje viac ako hodinu (či je hodinu aj 5 minút alebo 5 hodín), obranca ho bude vidieť 60 minút pred nárazom. Možnosť pre okamžité cestovanie nie je dostupná.
 • Darovanie armády - minimálna doba na cestovanie je 0.66666666666667 minút. Ak cieľ by mohol byť dosiahnutý za menej než 0.66666666666667 minút, armáda bude cestovať 0.66666666666667 minút- Možnosť na okamžitý príchod nie je k dispozícii.
 • Vojenská misia aliancie - pokračuje minimálne 2.5 minút. Ak cieľ môže byť dosiahnutý za menej ako 2.5 minút, armáda bude cestovať 2.5 minút. Útok je viditeľný pre obrancu hneď po jeho vyslaní. Možnosť na okamžité cestovanie nie je k dispozícii.

Poznámka: Ak sa stránka neobnobuje pravidelne, zostávajúca doba misie, ktorá sa zobrazuje na časovači nemusí zodpovedať správnemu serverovému času, podľa ktorého sa uskutočňujú všetky udalosti v hre. Preto, ak sa domnievate, že presný čas je podstatný pre dokonalý úspech vašich misií, doporučujeme vám, aby ste pravidelne obnovovali stránku, najmä ak máte viac ako jednu cestujúcu armádu (ktorá sa premiestňuje, útočí, alebo obidve) a keď do nárazu zostávajú menej ako 2 minúty. Predsa len nezabúdajte, že nie je vylúčená odchýlka 1 - 2 sekundy z predbežne vypočítaného času, najmä keď v tejto kalkulácii je zapojený kalkulátor bitky, a preto úspech pri zachytení nepriateľskej armády v krátkom intervale od 1 do 2 sekúnd nie je možné garantovať.

Kartografia môže skrátiť čas misie, ale ona nikdy nemôže byť kratšia ako 40 minút. Doba cestovania na globálnej mape sa vypočítavá podľa nasledujúcej formule: ((vzdialenosť/rýchlosť) / (1 + ((úroveň Kartografie + úroveň aliančnej Kartografie) / 10))) x 60 = doba od А do B v minútach pre pomalý svet s rýchlosťou х1 (pre svet х2 výsledok sa delí na 2, pre х4 - /4, pre х10 - /10), kde rýchlosť je rýchlosť najpomalšej jednotky.

Obranca nemôže premiestňovať armádu do a z provincie pod útokom ak zostáva menej ako 5 sekúnd do nárazu.

Útočiaci nemôže odvolať svoju armádu ak zostáva menej ako 5 sekúnd do nárazu.

Poľná bitka

Nasadenie armády na bojovom poli - rozdeľuje sa na tri základné zóny: Ľavé krídlo, Center, Pravé krídlo, rozdelené v hĺbke na prednú a zadnú líniu, medzi ktorými je ešte jedna línia.

 • Prvá línia - má 3 zóny: ľavé krídlo, center, pravé krídlo, kde sú nasadené všetky jednotky bojujúce tvárou v tvár.
 • Druhá línia - Rezerva - len 1 zóna, kde sú nasadené len jednotky, ktoré bojujú tvárou v tvár - spoločné pre všetky predné zóny. Účel rezervy je, aby zaplňovala zóny na prednej línii v prípade zabitých jednotiek z krídiel alebo centra. Ak budú súčasne prebité dve zóny, v takom prípade podľa princípu náhody sa zaplňuje len jedna.
 • Tretia línia - Lukostrelci - má 3 zóny: ľavé krídlo, center, pravé krídlo, kde sú nasadení len lukostrelci, obstreľujúci len zónu z prvej línie, zrkadlovo umiestnenú vzhľadom na ich vlastnú zónu, t.j. - ak sú v centre, strieľajú po nepriateľskom centre, ak sú v Ľavom krídle, obstreľujú len nepriateľské Pravé krídlo. Ak proti nim už nie je iná armáda, premiestňujú sa do susednej zóny na základe princípu náhody. Ak zostanú bez jednotiek pre bitky pred sebou, budú sa biť s 1/4 svojho útoku. Lukostrelci majú obmedzené množstvo striel (18 výstrelov), počom sa zastavia v útoku a zamiešajú sa, len ak sa dostane bitka k nim a zapoja sa do boja zblízka.
 • Štvrtá línia - Obliehacie stroje - len 1 zóna, kde sú nasadené obliehacie stroje. Obstreľujú všetky nepriateľské jednotky súčasne, pričom škody sa delia rovnako medzi každou líniou a jej príslušnými zónami.

Priebeh poľnej bitky

Cieľom je zničenie armády nepriateľa v jednej zo zón, aby sa vaša armáda mohla biť s 20%-nou prémiou proti ostatným nepriateľským armádam. Ak armáda z prednej línie v jednej zo zón zničí nepriateľskú armádu, rezervy protivníka sa premiestňujú a zachytávajú postupujúce jednotky. Ak armáda dokáže zvíťaziť aj nad rezervami, pokračuje k lukostrelcom z tretej línie. Ak zvíťazí i nad nimi, začína útok s 20%-nou prémiou v ostatných dvoch zónach. Po zničení celej nepriateľskej armády, víťazná armáda sa orientuje k obliehacím zbraniam zo 4-tej línie, pričom tu sa už neuplatňuje pravidlo morálky, t.j. - víťazná armáda nemôže utiecť, keď sa bije len proti obliehacím strojom.

Obliehanie pevnosti

Nasadenie útočiacej armády

 • Prvá línia - zostavená z 1 zóny, kde sú nasadené všetky jednotky bitiek plus baranidlá.
 • Druhá línia - 1 zóna - v zostave všetkých lukostrelcov.
 • Tretia línia - 1 zóna - Všetky obliehacie stroje bez baranidiel.

Priebeh útoku

Jednotky sa rozdeľujú na také, ktoré nanášajú škody na Pevnostnú stenu, také, ktoré strieľajú po jednotkách vo vnútri, a také, ktoré sa vôbec nezúčastňujú v bojoch pred zničením Pevnostnej steny.

Všetky obliehacie stroje udierajú na steny a nespôsobujú poškodenia jednotiek vo vnútri.

Baranidlá sa pohybujú spolu s prednou líniou pechoty a útočia spolu s ňou.

Kavaléria nemôže útočiť na stenu, zapája sa po jej páde.

Šermiari a Kopijníci sú jediné jednotky okrem obliehacích strojov, ktoré nanášajú škody na stenu. Počet vojakov, ktorí môžu útočiť súčasne na pevnosť sa rovná 3-krát (5 krít proti aliančnými majetkami) garnizóny pevnosti (základnému, neberie sa v úvahu vojenská architektúra), pričom vždy najskôr sa vyberajú šermiari a potom kopijníci, vždy príslušne od najťažšej do najľahšej jednotky. Ostatní vojaci z prvej línie čakajú v rezerve, aby zaplnili miesta umierajúcich z útočiacej skupiny.

Baranidlá sú obmedzené tým istým pravidlom, ale sa počítajú zvlášť, t.j. nezaberajú miesta pechoty, majú svoju paralelnú kvótu, pričom počet dovolených baranidiel sa rovná počtu pechoty rozdelenej na počet ľudí, ktorých baranidlo vyžaduje pri svojej stavbe.

Pred každým kolom sa sformuje skupina, ktorá bude útočiť na stenu (baranidlá, šermiari a kopijníci), potom sa vysúva dopredu. Predtým, než dosiahnu stenu bývajú obstreľovaní lukostrelcami obrancu a tí, ktorí prežijú, nanesú úder na stenu.

V nasledujúcom kole miesta tých, ktorí zahynuli v predchádzajúcom kole sa dopĺňajú a znovu sú vystavení na obstrel lukostrelcov predtým, než zaútočia na stenu, čo znamená, že ak lukostrelci zabijú celú skupinu, nebudú nanesené žiadne škody na Pevnosť, nezávisle od toho, že je veľa rezerv, ktoré čakajú na zapojenie.

Baranidlá znášajú škody rovnako s pechotou. Tieto škody sa rozdeľujú rovnako, pričom váha jedného baranidla sa určuje znovu podľa počtu ľudí, nevyhnutných pre jeho stavbu.

Počet obliehacích strojov (bez baranidiel), ktoré strieľajú na stenu záleží na úrovni pevnosti. Aj keď pošlete viac obliehacích strojov, budú strieľať toľko, koľko im dovolí úroveň pevnosti. Čím je vyššia úroveň pevnosti, tým viac obliehacích strojov môže na ňu strieľať. Počet obliehacích strojov, ktoré môžu útočiť na jednu úroveň pevnosti, je 4. Obliehacie stroje môžu byť jedného druhu, alebo rôznych druhov. Ak pošlete viac obliehacích strojov než je povolený počet pre určitú úroveň pevnosti, v obliehaní pevnosti sa zúčastnia len tie, ktoré majú najväčšiu silu útoku. Ak budú zničené v bitke, ich miesto bude obsadené obliehacími strojmi, ktoré majú najväčšiu silu útoku. Trebuchety sú najsilnejšie - 8000, potom Katapulty - 4000 a najslabšie sú Balisti - 3000. To znamená, že postup bude nasledujúci: 1. Trebuchety, 2. Katapulty, 3. Balisti. Obmedzenie v počte sa netýka baranidiel.

Napríklad: ak pošlete 200 vojakov, 5 trebuchet, 1 katapult a 1 balistu, prvé budú bojovať štyri stroje s najväčšou silou útoku - 4 trebuchety. Ak jeden z nich bude zničený, piaty trebuchet obsadí jeho miesto a znovu budú k dispozícii 4 trebuchety. Ak stratí ešte jeden trebuchet, katapult obsadí jeho miesto, pretože má väčší útok než balista. Ak potom jeden z obliehacích strojov bude zničený, balista obsadí ich miesto.

Úroveň pevnosti Ďalekorozsahové Obliehacie stroje v útoku
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
Úroveň aliančnej pevnosti Ďalekorozsahové Obliehacie stroje v útoku
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

Lukostrelci útočníka obstreľujú prvú líniu obrancu, ale ich škody sa rozdeľujú na 5. Začína sa od prvej línie (jednotky) a potom ako ju vyvraždia, prechádzajú na druhú líniu (obliehajúcu).

Keď stena padne, všetky jednotky z prvej línie sa zapájajú do bitky a napádajú garnizónu, bez obmedzenia počtov. Kavaléria sa tiež bije, ale v znížených parametroch, pretože nevyužíva svoje prémie, napríklad prémiu k úderu v prvom kole, z poľnej bitky.

Nasadenie obrany

Hradná priekopa - Znižuje životné body útočiacej armády (pechota a obliehacie stroje) o 2% na úroveň. Po úroveň 4 pevnosti môže byť vybudovaná úroveň 10 hradnej priekopy. Pri ukončení ďalšej úrovne pevnosti, existujúce úrovne hradnej priekopy zmiznú a hráč má možnosť postaviť nových 10 úrovní. Pri budovaní vyššej úrovne pevnosti hráč dostáva naspäť 50% investovaných do hradnej priekopy surovín a stráca čisté body získané z investovanej do budovy suroviny.

Stena pevnosti - Jej sila sa rovná bodom, ktoré má príslušná úroveň pevnosti, plus prémie za terén a výskumy. Kým je zdravá, garnizóna je skoro celkom chránená voči škodám.

Dodatočná stena - zvyšuje životné body pevnosti o 5% na každú úroveň. Po úrovni 4 pevnosti môže byť vybudovaná úroveň 10 dodatočnej steny. Pri ukončení ďalšej úrovne pevnosti, existujúce úrovne dodatočnej steny zmiznú a hráč má možnosť postaviť nových 10 úrovní. Pri budovaní vyššej úrovne pevnosti, hráč dostáva naspäť 50% surovín, investovaných do hradieb dodatočnej steny a stráca čisté body získané z investovanej do budovy suroviny. Cena dodatočnej steny sa rovná 5%-tám základnej ceny súčasnej úrovne pevnosti. Keď je pevnosť zničená, dodatočná stena zostáva celá.

Veže - zúčastňujú sa útoku pre obranu ako statický balisti. Sila útoku jednej veže sa rovná sile jedného balistu - 3000. Veže nemajú životné body. Ak je pevnosť zničená, veže budú tiež zničené, ale môžu byť opravené spolu s pevnosťou. Ich základný cieľ je prvá línia útočiaceho, ktorá postupuje k pevnostnej stene. Ak táto línia bude zničená, veže menia svoj útok na tretiu líniu útočiaceho - tam, kde sú nasadené jeho obliehacie stroje. Ak aj táto skupina je zničená, veže začínajú strieľať na konečný cieľ - druhá línia útočiacej armády, kde su umiestnení lukostrelci.

Predná línia - 1 zóna, kde sú nasadené všetky jednotky bez obliehacích strojov, pričom len lukostrelci nanášajú škody na útočníkov do pádu steny. Po páde steny, všetky jednotky sa zapájajú do boja.

Druhá línia - 1 zóna, zbierajúca všetky obliehacie zbrane. Katapulty a trebušety spôsobujú škody útočiacej armáde, presne ako v poľnej bitke. Samotní oni nie sú zasiahnutí, pretože obliehacie stroje, jediná anti-jednotka druhého obliehacieho stroja, útočníka sú zaneprázdnení s obstrelom Pevnostnej steny.

Priebeh obrany

Lukostrelci bojujú s útokom x4, nasmerovanom úplne proti útočiacim skupinám protivníkovej armády (všetky jednotky okrem baranidiel, po ktorých strieľajú s normálnym útokom, a šermiari, po ktorých strieľajú s útokom x2) v snahe odvrátiť zbúranie steny. Ak útočiaca armáda nemá šermiarov a kopijníkov vo svojej zostave, lukostrelci začínajú obstrelovať lukostrelcov a kavalériu protivníka, pričom škody sa delia proporcionálne podľa počtu jednotiek, ktoré sú na muške.

Veže strieľajú úplne a len po obliehacích strojoch z tretej línie (katapulty, trebuchety a balisti), ak také nie sú alebo boli zničené, ochranní balisti začínajú strieľať po útočiacich skupinách pechoty a baranidlách. Škody sa rozdeľujú tak ako pri lukostrelcoch. Útok balistov je sústredený na zamierené jednotky, nerozdeľuje sa cez línie a ich patričné zóny, tak ako pri poľnej bitke. To z nich tvorí veľmi efektívne anti-jednotky na obliehacie stroje. Po zničení steny balisti ochrancu sa považujú za zničení spolu s vežami, ktoré nemôžu byť opravené. Musia byť znovu postavené.

Kavaléria obrancu nemá žiadne prémie.

Bojové formácie

Bojové formácie ukazujú rozloženie armády na bojovom poli, t.j. percentuálne nasadenie vojenských jednotiek na pásmach obrany: center, ľavé krídlo, pravé krídlo a Rezerva. Formácia v obrane sa nastavuje v podmenu Nasadenie pevnosti pod jednotkami provincie. Formácia v útoku sa nastavuje oddelene na každý útok v podmenu Útok na pevnosť pod jednotkami. Hráči majú k dispozícii 6 druhov Formácií, s ktorými môžu kontrolovať vojenské výkony armády a ich veľiteľské schopnosti.

Balančná formácia

 • Predná línia - po 15% z armády v Prednej línii sú v každom krídle, 60% v Centre a 10% v Rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 20% v každom krídle a 60% v Centre.

Silný Stred

 • Predná línia - 10% armády v Prednej línii je v každom krídle, 70% v Centre a 10% v Rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 10% v každom krídle a 80% v Centre.

Silné krídla

 • Predná línia - po 20% z každej armády v Prednej línii sú vo všetkých krídlach, 50% v Centre a 10% v Rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 25% v každom krídle a 50% v Centre.

Formácia Silný Stred s lukostrelcami na krídlach

 • Predná línia - 10% armády v Prednej línii je v každom krídle, 70% v Centre a 10% v Rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 40% v každom krídle a 20% v Centre.

Formácia Silný Stred s Balančnými Lukostrelcami

 • Predná línia - 10% armády v Prednej línii je v každom krídle, 70% v Centre a 10% v Rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 30% v každom krídle a 40% v Centre.

Silné Krídla s lukostrelcami na krídlach

 • Predná línia - 20% z armády v Prednej línii sú v každom krídle, 50% v Centre a 10% v rezerve.
 • Tretia línia - Lukostrelci - 40% v každom krídle a 20% v Centre.

Poznámka: Bez Taktík, všetci hráči uskutočňujú bitky výnimočne a len s Balančnými formáciami. Po 1-vej úrovni, každá nasledujúca úroveň otvára prístup do jednej Bojovej formácie.

Pevnosť

Pevnostné triedy

 • Ľahká trieda - 1-vá, 2-há a 3-tia Pevnostná úroveň - ochraňuje provinciu od Ľahkej triedy vojenskej jednotky.
 • Ťažká trieda - 4-tá, 5-ta a 6-ta Pevnostná úroveň - ochraňuje provinciu od Ťažkej triedy vojenskej jednotky.
 • Elitná trieda - 7-ma, 8-ma a 9-ta Pevnostná úroveň - ochraňuje provinciu od Elitnej triedy jednotky.

Oprava pevnosti

Pri úspešnom obkľúčení, Pevnosť sa považuje za zničenú. Jej oprava je okamžitá a jej cena sa rovná cene predchádzajúcej úrovne vypočítané v kameni. Cena opravy prvej úrovne pevnosti sa rovná 25% ceny jej postavenia v kameni. Napríklad: Cena na postavenie úrovne 2 pevnosti stojí 600 drevo a 4000 kameň. Keď úroveň 2 je zničená, hráč zaplatí za jej opravu 1150 kameň, pretože základná cena úrovne 1 je 1000 kameň a 150 drevo. Kým je pevnosť zničená, majetok bude mať prémiu z produkcie surovín z predchádzajúcej úrovne.

Charakteristiky Pevnosti

Úroveň Cena (ZE) Kameň Drevo Životné body Garnizóna Max. počet ďalekorozsahových obliehacích strojov Kapacita surovín Veže Hradná priekopa (1x1) Chránené obyvateľstvo Chránené suroviny (každého druhu) Dodatočná stena (1х1) Šťastie Zvýšenie výnosu
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 10 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 25 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 100 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 400 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 200 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 800 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 200 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 400 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 800 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 153 640 000 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

Pevnostné Obranné Zariadenia

Chránené suroviny - automaticky schováva a ukladá množstvo surovín, ktoré dovoľuje kapacita úrovne, kým je provincia pod útokom. Chráni rovnaké množstvo každej suroviny.

Veže - zúčastňujú sa útoku pre obranu ako statický balisti. Sila útoku jednej veže sa rovná sile jedného balistu - 3000. Veže nemajú životné body. Ak je pevnosť zničená, veže budú tiež zničené, ale môžu byť opravené spolu s pevnosťou.

Hradná priekopa - znižuje životné body útočiacej armády o 2% za každú úroveň.

Dodatočná stena - zvyšuje životné body pevnosti o 5% za každú úroveň.

Chránené obyvateľstvo - každá nasledujúca úroveň pevnosti zvyšuje počet chráneného obyvateľstva.

Obnova po bitke

Stratené po každej bitke jednotky z osobnej armády sa zasielajú v menu Lazaret Operatívneho centra. Tam môžu byť jednotky obnovené za 84 hod. alebo za 34 hod. príslušne s rýchlosťou x4 alebo x10, po skončení bitky, v opačnom prípade zaniknú.

• Obnovenie zdarma je obmedzené do 65% zo stratených v bitke jednotiek - 15% základného percenta za útočiaceho/15% základného percenta za obrancu, pričom každá úroveň výskumu Vojenská medicína zvyšuje tieto hodnoty o 0,5% pre útočiaceho/1% pre obrancu;

• Môžete tiež obnoviť 35% zo stratených v bitke jednotiek pričom zaplatíte s diamantami bez ohľadu na úroveň Vojenskej medicíny;

• Obnovenie sa uskutočňuje v Hlavnom meste a nie je možné, ak ku hráčovi cestuje končiaci útok. Ak armáda bola v útoku, obnovenie bude možné po jej navrátení do počiatočného bodu;

• Jednotky sú dávané do skupín podľa druhu a svojej triedy;

• Existuje merač času, ktorý meria zostávajúci čas pre obnovenie, po uplynutí ktorého jednotky zmiznú;

• Aliančná armáda sa neobnovuje v Lazarete - táto sa obnovuje automaticky po každej bitke, podľa percent a logiky útočiaceho/obrancu. Maximálne percento obnovenia aliančnej armády je 50%.

Тма

Po každej poľnej bitke, pevnostnom obliehaní a pálení existuje šanca, aby generál prehrávajúcej armády bol zalovený svojím protivníkom. Presná šanca záleží od faktorov, ako veľkosť bitky a množstvo generálskej skúsenosti, generujúcej z oboch strán v bitke. Čím je väčší súčet hodnôt skúsenosť, tým väčšia je šanca za zajatie.

• Potom čo jeden generál bude zalovený, tento sa dostáva do zajatia na určitú dobu v závislosti od jeho vzácnosti.
Zajatý generál sa stáva neaktívnym a nemôže byť využitý hráčom - na portréte generála sa zobrazujú mreže a slot gubernátora/generála, ktorý mal, bude oslobodený. Ak bude zajatý imperátor, jeho prémie gubernátora sa vynulujú, ale jeho slot mu zostáva obsadený ním. Zajatí generáli nepriateľa sa budú nachádzať v novej časti "Tma" v paláci.
•Zalovený generál môže byť oslobodený prostredníctvom vyplatenia výkupného v diamantoch - suma závisí aj od jeho vzácnosti. 30% výkupného sa zaplatí únoscovi, a generál sa vracia neodkladne začiatočnému majiteľovi. Generál, ktorý nebude vykúpený pred určitou lehotou, automaticky umiera. Generál pokračuje v stárnutí v čase zajatia.

Bitka a Výživa

Garnizóna v pevnosti nepotrebuje výživu.

Ak je nedostatok zlata a vaše vojsko je už na pochode, jeho misia pokračuje a vojsko generuje negatívnu bilanciu zlata vo vašej Pokladnici.

Armáda nemôže začať misiu ak zlato v Pokladnici je negatívne.

Vojenské body - v mierovej dobe môžu byť získané dvoma spôsobmi:

 • Ničenie nepriateľských Pevností:
  Úroveň pevnosti Vojenské body
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

Zničiť nepriateľské jednotky - zabitá armáda v hodnote 5000 ekvivalent zlata sa rovná 1 vojenskému bodu. Pri útoku na zničenú pevnosť a nezávisle mesto sa nezískavajú žiadne vojenské body.

Vojenské postavenia - počet vojenských bodov, ktoré hráč má určuje jeho vojenské postavenie, ktoré je viditeľné v oficialnom hodnotení následovným spôsobom:

 • Od 0 do 149 - Začiatočník
 • Od 150 do 249 - Vojak
 • Od 250 do 499 - Desiatnik
 • Od 500 do 749 - Druhý seržant
 • Od 750 do 1499 - Seržant
 • Od 1500 do 2999 - Starší seržant
 • Od 3000 do 7499 - Kandidát na dôstojníka
 • Od 7500 do 14999 - Podporučík
 • Od 15000 do 22499 - Poručík
 • Od 22500 do 34999 - Starší poručík
 • Od 35000 do 49999 - Kapitán
 • Od 50000 do 74999 - Major
 • Od 75000 do 99999 - Podplukovník
 • Od 100000 do 149999 - Plukovník
 • Od 150000 do 224999 - Brigádny generál
 • Od 225000 do 324999 - Generálmajor
 • Od 325000 do 499999 - Generálporučík
 • Od 500000 do 749999 - Generál
 • Od 750000 do + ∞ - Maršál

Medaily - vojenské vyznamenania, ktoré sa udeľujú víťazom v dvoch najkrvavejších bitkách sveta, jedna v obrane a jedna v útoku vo svete za deň. Nakrvavejšie bitky sú tie, ktoré majú najvyššiu hodnotu stratených vojenských jednotiek v zlatom ekvivalente. Medaile sa nedávajú útočníkom v bitkách, ktoré sú mimo rozsahu x2 v Bitkách dňa.
Poznámka: Aliančné bitky negenerujú medaile.

Špionáž a poľné spravodajstvo

Špionáž

Na obrazovke so špionážou je možné vidieť všetky provincie hráča. Tie, ktoré sú v červenej farbe sú uzavreté provincie (obklopené zo všetkých strán s inými provinciami) a preto útočiaca armáda bojuje s - 20 morálky.

Rýchlosť špióna je 3600 IM/h.

Šanca na úspešnú špionáž sa určuje podľa úrovne Špionáže a počtu odoslaných špiónov.

Výživa špióna na misii sa rovná normálnej výžive x1.2.

Na obrazovke môžete infiltrovať špiónov, alebo skontrolovať svoju vlastnú poslednú špiónsku správu alebo vašeho spojenca. Zobrazuje stav provincie/kolónie od momentu keď bola špehovaná, preto posledná špiónska správa neposkytuje aktualizovanú informáciu.

Kontrašpionáž

Slúži na hľadanie a zničenie nepriateľských špiónov.

Chytenie špiónov na hranici je automatické.

Každý infiltrovaný špión môže byť chytený ak nebol zavolaný naspäť.

Kliknutím myši na tlačidlo Kontrašpionáž môžete vidieť obrazovku, na ktorej je vidieť všetkých infiltrovaných špiónov.

V menu Kontrašpionáž budete vidieť šancu pre ulovenie protivníkových špiónov. Táto šanca sa zakladá na formule pre špionáž, v ktorej sa berie na vedomie počet špiónov pri dvoch hráčoch, ako aj úrovne Špionáže špionujúceho a úrovne Kontrašpionáže špionovaného.

Je možné, že ustanovíte existenciu protivníkových špiónov vo Vašom majetku len pri podmienke, že v ňom ste umiestnili Vašich špiónov.

Nedozviete sa meno hráča,ktorý Vás špionuje, ak šanca na zalovenie jeho špiónov je pod 5%.

Ak vo Vašom majetku sú infiltrovaní špióni, existuje šanca dostať správu, ktorá vám oznámi ich existenciu. Táto šanca tiež závisí od formule o špionáži, v ktorej sa berie ohľad na počet špiónov pri dvoch hráčoch, ako aj na úrovne Špionáže špionujúceho a úrovne Kontrašpionáže špionovaného.

Okamžité použitie Kontrašpionáže umelo a jednorázovo zvyšuje výskum Kontrašpionáže obrancu o 3 úrovne.

Faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnú Špionáž a Kontrašpionáž:

Šanca o úspešné infiltrovanie sa určuje porovnaním úrovní špionáže a kontrašpionáže a počtom odoslaných a obranných špiónov.

Špionáž funguje podľa formuly, ktorá poskytuje rovnakú šancu pre úspech keď úrovne výskumov a počet špiónov sú rovnaké.

S každým nasledujúcim odoslaným špiónom šanca o úspech sa zvyšuje a počet špiónov hráča, ktorý špehuje sa porovnáva s počtom prenajatých a mobilizovaných špiónov hráča, ktorý je špehovaný. Úrovne Špionáže a Kontrašpionáže sa porovnávajú a úspešná špionáž je v priamej závislosti číselnej prevahy.

Ak hráč, ktorý špehuje dokáže infiltrovanie, dostáva špiónsku správu, ktorá sa skladá z: počtu a druhu nepriateľskej armády (poľná a garnizónna), množstvo nazbieraných surovín v provincii, kapitál v pokladnici (ak územie, ktoré špehujete je hlavné mesto) a úroveň Pevnosti.

Ak kliknutím na tlačidlo "Infiltrovať" hráč, ktorý špehuje bude zachytený, stráca 20% odoslaných špiónov, neobdrží špiónsku správu a špehovaný hráč uvidí, kto sa pokúšal o infiltrovanie.

Ak hráč, ktorý špehuje dokáže infiltrovať, ale špehovaný hráč aktivuje svoju Kontrašpionáž kliknutím na príslušné tlačidlo, opäť sa porovnávajú úrovne špionáže a počet odoslaných a mobilizovaných špiónov a ak špehujúci má vyžadovanú číselnú a špiónsku prevahu, špehovaný stratí 20% svojich mobilizovaných špiónov, kým agresor, nevie komu patria špióni a špehujúci úspešne dostáva svoju špiónsku správu. Ak číselná a špiónska prevaha patrí špehovanému hráčovi, nepriateľskí špióni budú vyhnaní z provincie bez žiadnych strát pre obidve strany.

Simulátor špionáže

Poskytuje možnosť uviesť do políčka vaše vlastné úrovne a úrovne vašich súperov Špionáže a Kontrašpionáže a počet špiónov, aby ste mohli vykalkulovať šancu o úspešnu špionáž/kontrašpionáž a/alebo počet stratených špiónov.

Keďže 100% šanca na úspech je garantovaná, JEDINE ak existuje 5 úrovní rozdieľu medzi Špionážou a Kontrašpionážou príslušných strán, berte do úvahy, že výsledok, ktorý obdržíte zo simulátora špionáží nemusí zodpovedať výsledku špiónskej/kontrašpionskej misii.

Poľné spravodajstvo

Výskum, ktorý dáva možnosť hráčovi špehovať územia okolo hlavného mesta a hľadať územia so špeciálnou surovinou, nepriateľské kolónie, vojenské a obchodné objekty, ako aj zhromaždišťa. Spravodajské misie sa uskutočňujú špiónmi v menu Špionáž >> Poľné spravodajstvo. Každá úroveň zvyšuje perimeter spravodajstva o 5 bodov, najvyššia úroveň je 20. Doba, za ktorú jeden špión uskutočňuje spravodajskú misiu v rozsahu 3,14 bodov je jedna hodina. Doba, nutná N špiónom, aby uskutočnili poľné spravodajstvo v rozsahu X bodov sa vypočítavá nasledujúcim spôsobom: (X^2 / N).

Príklad 1: Hráč má úroveň 2 výskumu Poľné spravodajstvo, to znamená, že môže vykonávať spravodajské misie v rozsahu 10 bodov (bod je miera pre vzdialenosť na globálnej mape). Hráč posiela 20 špiónov na poľnú spravodajskú misiu. Doba vyžadovaná na ukončenie misie sa vypočítavá nasledujúcim spôsobom: (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 hodín, t.j. doba, ktorá bude nutná pre uskutočnenie poľného spravodajstva a obdržania spravodajskej správy je 5 hodín. Ak výsledok je menej ako 1, pripúšťame, že doba trvania spravodajskej misie je 1 hodina. Príklad 2: Hráč má úroveň 2 výskumu Poľné spravodajstvo, to znamená, že môže vykonávať spravodajské misie v rozsahu 10 bodov. Hráč posiela 200 špiónov na poľnú spravodajskú misiu. Doba, vyžadovaná na ukončenie misie sa vypočítavá nasledujúcim spôsobom: (X^2 / N): 10^2 / 200) = 100 / 200 = 0,5 hodín. Doba, ktorá bude nutná pre uskutočnenie poľného spravodajstva a obdržania spravodajskej správy je 1 hodina.

Poznámka: Doba trvania a rýchlosť poľného spravodajstva nie sú ovplyvnené rýchlosťou sveta.

Špionáž, Kontrašpionáž a Útok:

Ak úrovne Špionáže útočiaceho a Kontrašpionáže obrancu sú rovnaké, obranca vidí zostavenie útočiacej armády 1.5 minút pred zrážkou. Za každú úroveň rozdielu sa pridáva alebo odoberá 0.5 minút. Prémia z umenia Tajný agent sa neberie do úvahy.

Špionáž a Aliancia

Ak je časťou Aliancie, hráč dostáva dodatočnú prémiu, aby použil jej/jeho špiónske správy. Najaktuálnejšie špiónske správy hráča, alebo jeho/jej spojencov sú vždy viditeľné v osobnom zozname hráča. Tieto správy neposkytujú súčasnú informáciu, ale takú, ktorá bola nájdená počas špionáže.

Česť

To je štatistika, ktorá ukazuje vojenské správanie hráča podľa toho, či on/ona uskutočňuje rovnocenné bitky, bojuje civilizovaným spôsobom atď.

Činy, ktoré generujú negatívnu Česť:

 • Útok na nepriateľa, ktorý je mimo dovoleného rozsahu čistých bodov x2 - spôsobuje 2 body straty Česti na každý 0.1 koeficient.
 • Za odvolanie armády po uplynutí 15 minút po jej odoslaní na misiu trest je -1 bod Česť.
 • Za Plienenie nepriateľskej provincie - 4 body Česť.
 • Za vyhlásenie vojny pred predčasnou zmenou aliančných vzťahov z Neutrality na Nepriateľstvo - strata 4 bodov Česti pre každého člena Agresora. (Len pre členov aliancie)

Poznámka: Odňatie Česti kvôli plieneniu sa uskutočňuje po vykonaní bitky, a preto sa zobrazuje vo vojenskej správe. Odňatie česti kvôli útoku mimo rozsahu, ale uskutočňuje sa hneď po odoslaní útoku a preto nikdy nie je zobrazené vo vojenskej správe a Česť sa odoberá vždy, aj keď je útok odvolaný.

Činy, ktoré generujú pozitívnu Česť:

 • Všetci hráči dostávajú každodenne +2 body Česti a Dôstojníci diplomati - dodatočne +1 bod Česti každý deň v druhom a treťom statuse lojálnosti.
 • Víťazstvo v poľnej bitke - 1 bod Česti, ale len v prípade, že víťazná armáda stratila najmenej 10% svojich jednotiek.
 • Vyhrať Obliehanie pevnosti, nezávisle na ktorej strane (obranca alebo útočiaci) - 2 body Česti len v prípade, že víťazná armáda stratila najmenej 10% svojich jednotiek.
 • Česť, ktorú víťaz získa z nepriateľskej zabitej armády záleži na cene v zlatom ekvivalente zabitých vojakov a vypočítavá sa nasledujúcim spôsobom: (Zlatý ekvivalent zabitých vojakov / (čisté body užívateľa x1000)) x100 x 10 = Česť. Ak výsledok je zlomkové číslo, toto sa vždy zaokrúhľuje smerom dolu.

  Poznámka: Útok nesmie byť mimo povoleného rozsahu x2 a musí zodpovedať požiadavkám pre Česť a konkrétne - strata najmenej 10% zloženia vlastnej armády.

  Poznámka: Hráč má 100 000 čistých bodov. Hráč zaútočí na iného hráča a zabije 1000 ťažkých šermiarov. Po bitke musíme vypočítať cenu 1000 ťažkých šermiarov v zlate. Hodnota jedného šermiara je 544 v zlatom ekvivalente. Cena 1000 šermiarov v zlatom ekvivalente sa bude rovnať 1 000 * 544 = 544 000 zlatý ekvivalent. Potom zlatý ekvivalent použijeme vo formule pre Česť:
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  Hodnota česti je 5.

  Útok mimo povolených čistých bodov x2 spôsobuje straty Česti, Morálky a Útoku za každý rozdieľ 0,1 koeficientu, tak ako nasleduje:

  2 body Česti
  1,67 bodov Morálky
  3% parametru ’útok’ jednotiek útočiaceho, platí len keď útočiaci má vyšší účet.

  * Poznámka: Úspešná bitka v útoku mimo rozsahu x2 neprináša vojenské body, česť a medailu útočiacemu s väčším množstvom čistých bodov. Ak útočiaci má menej čistých bodov než obranca a vyhrá bitku mimo rozsahu x2, on/ona získa vojenské body, česť alebo medailu. Počas vojny toto pravidlo platí, ale získané vojenské body zo strany útočiaceho hráča s väčším počtom čistých bodov sa započítavajú aliancii.

 • Maximálny počet bodov česť, ktorý hráč môže dosiahnuť je 500, a minimálny - mínus 500. Každý bod nad týmto limitom sa nebude započítavať.
 • Útočníci - hráči, ktorí útočili na hráča, alebo na iných hráčov, s ktorými on/ona je v manželskom vzťahu. Pri prvom útoku na útočníka neplatia tresty česti. Berte do úvahy, že trest 4 body česť na útok Plienenie platí vždy.

Česť, Morálka a Šťastie

Pozitívna Česť:
Poskytuje hráčovi prémiu k základnej morálke. Za každých 25 bodov Česti získava 1 bod morálky. Maximálne množstvo bodov za morálku, ktoré hráč môže mať za pozitívnu Česť je 20.
Každých 100 Česť dáva +1 šťastie. Maximálne šťastie ako prémia za pozitívnu Česť je +5.

Negatívna Česť:
Keď Česť klesne pod -100, každodenný trest na šťastie je 5 bodov.
Každých -10 Česť odoberá 1 bod morálky. Maximálny trest morálky za negatívnu Česť je -50.

Kapitulácia

Umožňuje určitej Ríši brániť sa pred útokmi inej Ríše na dobu 16.8 hodín. Počas tejto doby Ríša, ktorá kapitulovala ako aj Ríša, ktorá útočí nemôžu na seba navzájom útočiť. Kapitulácia je možná len ak ste za posledných 4.8 hodín neútočil na hráča, pred ktorým chcete kapitulovať a ak hráč, pred ktorým chcete kapitulovať na vás zaútočil v posledných 4.8 hodinách. Zoznam všetkých hráčov, pred ktorými v súčasnej dobe môžete kapitulovať sa nachádza v menu Kapitulácia v Operatívnom stredisku v pevnosti. Môžete kapitulovať maximálne 10-krát za dobu 16.8 hodín ak samozrejme splníte horeuvedené požiadavky. Ak kapitulujete pred hráčom, ktorý na vás útočil a útok sa blíži k vašej ríši, náraz sa uskutoční. Prvá je zadarmo, ale každá ďalšia kapitulácia stojí o 10 diamantov viac než predchádzajúca. Každá kapitulácia znižuje vaše vojenské body o 10%. Vo vojne, všetky kapitulácie medzi členmi nepriateľských aliancií sú neplatné.