Величні люди

Величні люди - це еліта і правлячий клас Вашої імперії. Кожна імперія має своїх величних людей - імператора, дворян, членів імперського подвір’я, які займають різні керівні посади. Ці люди народжуються та вмирають, а на їх місці з’являються нові. В будівлі "Палац" можете побачити всіх своїх дворян, можете їх призначити на певні посади, щоб таким чином вони допомагали військовому та економічному розвитку Вашої імперії. Ви можете їх видавати заміж/одружувати, таким чином Ви укладаєте династичні браки.
Дослідження Медицина збільшує тривалість життя Величних людей.

Імперська сім’я

Кожен користувач починає сезон автоматичною генерацією сім’ї, включаючи Імператора, Імператрицю, Спадкоємця і дитину. Імператорська сім’я кожного гравця має родовідне дерево, яке слідкує за 4-ма поколіннями і включає в себе прямих спадкоємців імператора та імператриці - діти, онуки, та правнуки. Члени родовідного дерева імператора можуть укладати шлюб с членами родовідного дерева іншого користувача, тобто шлюб між величними людьми двох різних імперій, або з Аристократами з їх "Імперського подвір’я".

Імператор

 • Імператор - найвеличний з Величних людей і володар імперії. Імператор, окрім голови імперії може займати і інші керівні позиції. Він являється губернатором столиці з початку сезона, це приносить йому очки досвіду ще з самого початку. Звільнити його з цієї посади неможливо. Імператор займає посади: Генерал-оборонець та Генерал в нападі. Як Генерал-оборонець він може захищати будь-яку провінцію/колонію або військовий пост. В якості генерала у нападі він може бути відправлений атакувати інших гравців. Займаючи ці позиції, імператор користується бонусами, яких не мають інші люди в імперії.
 • Імператор має декілька губернаторських вмінь, які тільки він і ніхто з інших губернаторів немає. У імператора є одна опціональна риса - Ганебність, яка є тільки в ньому і яку можна заслужити більше нід один раз, при якій ефект накопичується. Ця риса не успадковується і набувається при порушенні династичного шлюбу і як наслідок династичного миру.
 • Імператор не може жити вічно і рано чи пізно він замінюється спадкоємцем. Імператором може стати спадкоємець як чоловічої так і жіночої статі. Обирання спадкоємця відбувається автоматично системою або вручну зі сторни гравця.
 • Імператора можуть вбити, тобто станеться переворот і на його місці буде призначено іншу величну людину. В цьому випадку прийняв рішення "вбити" імператора з метою раннього престолонаслідування.

Престолонаслідування

Коли імператор помре, спадкоємцем автоматично стає первісток Імператора, але трон може займати за бажанням гравця і імператриці, його онуків, дехто з аристократів, величною людиною з дальньої рідні імператора або спадкоємець може бути заданий з системи автоматично. При обиранні величної людини з Аристократів або з іншої рідні імператорської сім’ї, настає зміна в родовідному дереві, окрім якщо гравець не вкаже на іншого гравця імператорської сім’ї. Спадкоємець має одну спадкову рису, яку тільки він і ніхто більше з Величних людей немає.

Автоматична спадкоємність

 • Якщо імператор живий, але немає живих дітей, але в нього є живі онуки та правнуки, то на випадковому принципі обирається спадкоємець між онуками і правнуками імператора.
 • Якщо імператор помре і в нього є діти, то його первісток стає Імператором або Імператрицею і стає головною особою в родовідному дереві імператора разом з його дружиною або чоловіком.
 • Якщо імператор помре, але в нього немає дітей, то його найстарший брат або сестра автоматично стає спадкоємцем, переміщається на головне місце в родовідному дереві разом із його дружиною або чоловіком.
 • Якщо імператор помре, але в нього немає дітей, братів та сестер, то його спадкоємець обирається з графи "Інші родичі імператорської сім’ї " на випадковому принципі.
 • Якщо імператор та спадкоємець помрут, а єдиний їх родич відправлений перед їх смертю в чужу імперію для укладання династичного шлюбу - генерується нова імператорська сім’я, для відправленого родича можливі наступні опції:
  • Якщо шлюб прийнято, відправлений родич зникає і не повертається до імперії.
  • Якщо шлюб прийнято, не дивляичись на те що Велична людина немає живих родичів в рідній імперії, династичний мир вважається підписаним.
 • Якщо після смерті імператора (у якого немає дітей, братів та сестер) буде обрано Величну людину на випадковому принципі, у якого немає спадкоємців (дітей, онуків, правнуків, братів та сестер), тоді його спадкоємець обирається на випадковому принципі з графи "Інші родичі імператорської родини".

Обрати вручну спадкоємця

 • Якщо імператор помре, але гравець обрав спадкоємця - його дружину - Імператрицю, і зворотнє - якщо імператриця помре, але гравець обрав за спадкоємця її чоловіка, Імператор/Імператриця немає права одружуватися/виходити заміж повторно. Він/вона залишається вдовою/удівецем до кінця свого життя.
 • Якщо імператор помре і гравець обрав в якості Спадкоємця Благодійника, жонатого/заміжньої за його донькою/сином, то в цьому випадку назва династії змінюється, Благодійником вважається новий Імператор/Імператриця.

Інші родичі імператорської родини

Зі зміною імператора наступають і зміни у товаристві величних людей. Всі родичі померлого або відстороненого імператора переміщуються в спеціальне меню в Палаці, яке називається "Інші родичі імператорської родини".

 • Якщо вони були одружені і їх друга половинка померла вони не можуть виходити заміж/одружуватися ще раз. Всі інші, які не укладали шлюб, можуть одружуватися/виходити заміж.
 • Вони не можуть мати дітей.
 • Можуть визначатися в якості спадкоємців Імператора.
 • Можуть бути призначеними на посади генералів та губернаторів.

Династичні шлюби

Всі величні люди, яким виповнилося 16 років можуть одружуватися/виходити заміж за особу протилежної статі, після чого можуть народжувати дітей, родина може мати максимум 4-х дітей. Члени родовідного дерева не можуть укладати між собою шлюб (між родичами), а також не можна укладати шлюб між членами родовідного дерева і членами з графи "Інші родичі імпереторської сім’ї". Укладені шлюби - це необоротна дія, це означає що коли користувач женить/одружує величних людей, цей шлюб вже не може бути розірвано. Якщо чоловік/дружина помре, живий партнер набуває соціальний статус Удівця/Вдовиці і немає права одружуватися/виходити заміж повторно. Величні люди, які досягли необхідний вік для укладання шлюбу світяться жовтим, а ті на кому можна ожружитися/виходити заміж, в синьому (при клацанні на портрет). При уклананні династичного шлюбу між двома імперіями, очікується, що користувачі заключили перемир’я між собою і їх не можна атакувати або шпигувати за ними.

Кожен користувач може відправляти величних людей укладати шлюб в інших імперіх. Укладання таких шлюбів призводить до династичного миру між імперіями і укріплює їх відносини. В інші імперії можна відправляти неодружених/незаміжніх Величних людей, якщо вони дійшли до повноліття, не були у шлюбі, не відправлені в поточну місію, не в процесі тренування і підняття рівнів проти ресурса. І при умові, що вони з родовідного дерева імператора і з графи "Інші родичі імператорської родини". Імператор та спадкоємець імператора теж не можуть укладати шлюб в чужій імперії.

Один користувач може відправити N -ну кількість Величних людей до імперії іншого гравця поки є в графі "Кандидати у шлюб" вільні місця. В графі "Кандидати у шлюб" є місце для 3-х, запропонованих для шлябу, величних людей. При відмові шлюбу, майбутнє відправлення між двома імперіями забороняється в рамках 12 годин/и. Гравець може ігнорувати пропозицію шлюбу. Вона пасивна, це означає, що не є необхідним щоб користувач виконував певні операції. Шлюб вважається ігнорованим після 12 годин/и відправлення запрошення і після того як користувач не прийняв або відмовився від цього запрошення. Як результат пасивного інгорування, забороняється двом імперіям укладати династичні шлюби в рамках ще 12 годин/и.

Мир між династіями закінчується мирним шляхом у випадку смерті відправлених величних людей в чужі імперії і респективно у випадку смерті їх спадкоємців. Всі родичі такої людини повинні померти, для завершення такого династичного миру. По закінченню миру, імперія, яка відправила величну людину в чужу імперію, не карається відняттям Честі і імператор не набуває рису характеру - Ганебність.

Крах династичного шлюбу/миру

Мир руйнується і при шпигунстві та атаці мід двома імперіями. Імперія, яка порушила мир, яка відправила атаку або шпигувала несе такі наслідки:

 • Користувач, який порушив династичний мир отримує покарання від -10 очок Честі;
 • Імператор імперії, яка порушила мирну угоду, отримує специфічну рису свого характеру - "Ганебність", яка стоїть в його профілі до кінця його життя;

Якщо користувач „А“ має укладений династичний мир с користувачем „Б“ і користувач А сробує шпигувати не зовсім вдало за користувачем Б, тоді Б матиме право розірвати династичну мирну угоду без покарань, тому що це не його рішення. Коли "Б" розірвав династичну мирну угоду з "А", "А" несе такі наслідки - втрата 0 очок Честі і додавання риси "Ганебність" до профілю його іператора.

Користувач "А" і користувач "Б" уклали династичний шлюб. "А" шпигує за "Б" і вдало впроваджує шпигунів в імперії "Б". Б" бачить шпигунів "А" в закладці "Контршпигунство", при клацанні кнопки контршпигунство, династичний шлюб вважається розірваним, а покарання знову зазнає „А“.

Користувачі можуть протистояти агресорам в списку "Агресори". За першу атаку проти них не буде каратися відняттям Честі. Майте на увазі, що покарання у розмірі 4 очок за атаку Спалювання завжди є дійсним.

Благодійники

Аристократи - Величні люди з Імператорського подвір’я, які прославились в світській спільноті або в битві. Вони можуть стати частиною імператорського подвір’я тільки якщо перед цим будуть схвалені гравцем. Є 8 місць в подвір’ї для таких дворян. Коли в користувача рівні Палацу низькі - він має обмеження в додаванні нових аристократів. Підняття одного рівня дозволяє додати нового аристократа. Аристократи можуть звільнятися з метою набути нове місце. Користувач має право проганяти членів з графи "Імперське подвір’я" (всі прийняті в подвір’ї аристократи) незалежно від рівня будівлі Палац і таким чином звільняти місця для нових членів. Якщо користувач не прийме пропозицію аристократа впродовж 24 годин/и від його пропозиції, він зник з графи "Імператорське подвір’я".

Благодійники можуть укладати шлюб з членами імператорської родини. Коли благодійники уклали шлюб із членом родовідного дерева імператора, він стає частиною родини імператора і може обиратися в якості спадкоємця імператора. Аристократи з графи "Імператорське подвір’я" не можуть оспадковувати трон.

Звичайні громадяни в імперії мають шанс стати Благодійниками. Існують періодичні автоматичні пропозиції для додавання нових Благодійників. Після кожної виграної битви проти активного гравця в діапазоні нето очків х2, шанс генерування Величної людини - чоловіка або жінки: 25%. Після кожної виграної битви, чи то до нейтральної провінції або проти гравця поза діапазону х2, шанс генерування Величної людини - чоловіка або жінки 3%. Після кожної виграної битви проти нейтральної провінції, шанс генерування Величної людини - чоловіка або жінки 3%. На кожні 12 годин/и є шанс (12%) генерування системою чоловіка або жінки Благодійників.

Кімната для дворян

Місце, де Ви можете отримати дворян. Знаходиться у верхній частині екрану, а також в Таверні. Функціонує наступним чином:
• За алмази Ви можете купувати скриньки, з яких Ви гарантовано отримаєте Величних людей;
• Вік і природні таланти отриманих дворян визначаються за випадковим принципом;
• Чим більш рідким є вид скриньки, тим більше шанс, що Вам попадеться дворянин відповідної рідкості;
• Існує можливість отримання дворянина з шостим природним талантом;
• Всі величні люди, куплені з Кімнати дворян, можуть додаватися до нового розділу для дворян в палаці. В розділі для дворян є необмежена кількість місць;
• Дворяни з Кімнати дворян, які є й кандидатами на шлюб, знаходяться під родовідним деревом.

Імена Величних людей:

Імена Величних людей складаються з власного імені та прізвища, генеровані автоматично системою. Коли шлюб здісниться - дружина бере прізвище чоловіка. Виключеннями є тільки арабські Королівства, коли жінка зберігає своє прізвище. Коли народжуються діти - вони беруть прізвище свого батька. Якщо спадкоємецем імперетора стає його син або Благодійник, тоді його діти завжди носитимуть його прізвище. Якщо в якості спадкоємця імперетора стає його донька імператора або Благодійниця і після правонаступництва престолу вона вийде заміж за Благодійника, або члена відповідної імператорської родини, тоді їх діти носитимуть її прізвище. Якщо донька імператора або якась Благодійниця була в шлюбі з аристократом або відповідно із членом імператорської родини перед тим як її призначили спадкоємницею і зайняти місце на троні, тоді їх діти носитимуть прізвище її чоловіка.

Палац

Палац - це будівля, де мешкають величні люди. Його можна побудувати виключно в Столиці. В цій будівлі знаходиться інфомація про кожну величну людину в імперії, а також і архів з іменами попередніх імператорів. Там розміщені і бонуси, які дають величні люди, звідти здійснюється вибір генералів і губернаторів, звідти піднімаються рівні особистостей, визначаються шлюби та імператори. Базова ціна будівлі Палац: 250 деревини, 250 заліза, 500 каміння, а максимальний рівень - 30. Кожен рівень збільшує на 1 максимальну кількість членів Імператорського подвір’я - Благодійників. З Палацу гравці мають можливість розвивати імператорську родину в своїй Імперії і призначають Величних людей для виконання різних функцій відповідно до титулів, які вони мають. В кожному палаці є два додаткових крила, які гравець може добудувати - Губернаторський штаб і Генеральний штаб.

Губернаторський штаб

Кожен рівень Генерального штабу вище першого збільшує на 5% отриманий у тренуванні досвід. Кожні 2 рівні дозволяється паралельне тренування ще одної величної людини, а на 16-му рівні можуть тренуватися до 8 осіб одночасно. Максимальний рівень - 16. Перший рівень будівлі Губернаторського штабу вимагає 1-ий рівень Палацу.
На початку гри всі губернатори мають перший рівень досвіду і нульовий рівень будівлі "Губернаторський штаб". Гравець може підняти рівень досвіду своїх губернаторів, збираючи очки від часу, на який губернатори призначені або заплативши за їх тренування. Для платного тренування своїх губернаторів, користувач повинен повинен мати будівлю "Губернаторський штаб". Система дозволяє користувачу вибрати період (між 1 і 48 годинами), за який велична людина буде тренована і отримає певну кількість досвіду.

Губернатор

Губернатор - це Велична людина, яка поставлена керувати провінцією, колонією або торговим постом. Кожна Велична людина може бути Губернатором тільки однієї провінції, колонії або торгового посту. Велична людина може бути призначена на цю позицію коли стане повнолітньою. Імператор, який за замовчуванням є губернатором столиці, не може призначатися таким в інших провінціях, колоніях або торгових постів. Губернатор може бути на посаді Генерала - оборонця і Генерала в нападі. Одна велична людина може бути одночасно губернатором і генералом - оборонцем або в нападі однієї провінції або колонії. Він не може бути губернатором в одному місці і Генералом - оборонцем в іншому, а також не може бути генералом - оборонцем в двох місцях. Досвід на позиції губернатора починає накопичуватися з моменту призначення Величної людини на цю позицію. Губернатори виграють очки досвіду за час, в який найняті на цю позицію. Одне очко досвіду на позиції губернатора виграється за 1.5 хв. Максимальний рівень досвіду посади губернатору - 20. Імператор користується бонусами: рівнями досвіду, при цьому максимальний рівень досвіду, яке може розвинути - 30.

Зауваження: Досвід губернатора отримується поки велична людина на посаді губернатора. Якщо гравець не призначив його на таку позицію або Велична людина проводила битви і під час цього такий досвід не накопичується.

Генеральний штаб

Кожен рівень Генерального штабу вище першого збільшує на 5% отриманий у тренуванні досвід. Кожні 2 рівні дозволяється паралельне тренування ще одної величної людини, а на 16-му рівні можуть тренуватися до 8 осіб одночасно. Максимальний рівень - 16. Перший рівень будівлі Генеральний штаб вимагає 1-ий рівень Палацу.

На початку гри всі генерали мають перший рівень досвіду і нульовий рівень будівлі "Генеральний штаб". Користувач може підняти рівень досвіду своїх генералів, після того як збере очки з битв, або заплативши за їх навчання. Для того щоб забезпечити платне навчання своїм генералам, користувачеві необхідно побудувати "Генеральний штаб". Система дозволяє користувачу вибрати період (між 1 і 48 годинами), за який велична людина буде тренована і отримає певну кількість досвіду.

Генерал

Щоб бути призначеним на посаду Генерала, велична людина повинна бути повнолітньою. Існують 2 види генералів:

 • Генерал в нападі - ватажок армії під час нападу на іншу провінцію, колонію або військовий пост. Кожна велична людина може бути Генералом в нападі тільки в одному місці. Коли генерал в нападі зазнає поразки у фортечній облозі, польовій битві або атаці спалювання, він має 5% ймовірності бути вбитим. Імператор не робить винятків для генералів і також може призначатися в якості генерала у нападі. Коли імператор, призначений Генералом в нападі, зазнає поразки у фортечній облозі, польовій битві або атаці спалювання, він має 1% ймовірності бути вбитим. Генерал в нападі може призначатися при відправленні атаки користувачем. Ці генерали братимуть участь в нападі на інших гравців на відповідному місці, куди відправлена атака. Призначені в нападі генерали братимуть участь у відправлених атаках, де їх армія отримуватиме їх бонуси від умінь. Призначений генерал в нападі бере участь тільки в атаці, на яку він призначений, після цього, для наступної атаки, користувач знову обирає генерала в нападі. Пост не є постійним, а діє тільки під час атаки. В одну атаку можна відправити тільки одного генерала в нападі. Кожна Велична людина може бути призначена Генералом в нападі тільки в одну атаку. Кожна Велична людина може призначатися одночасно губернатором і відправлятися в якості Генерала у нападі з однієї і тієї ж провінції, колонії, або військового посту. Він також може бути губернатором на одному місці і бути відправленим в напад з іншого, але ніколи не може бути генералом в нападі в двох атаках.
 • Генерал в захисті - полководець армії атакованої столиці, провінції, колонії або військового посту. Кожна велична людина може бути Генералом в захисті тільки в одній провінції, колонії або військовому посту. Коли Генерал в захисті програє фортечну облогу, польову битву або пограбування, він має 1% ймовірності бути вбитим. Користувачі зможуть призначати Величних людей як генералів в захисті, які будуть оберігати відповідну провінцію, колонію, або військовий пост. Кожна Велична людина, яка досягла повноліття (16 років), зможе зайняти посаду Генерала в захисті. Імператор не є виключенням для генералів і також може бути призначений Генералом в захисті. Коли імператор, що призначений Генералом в захисті, програє фортечну облогу, польову битву або пограбування, він має 0% ймовірності бути вбитим. Призначені генерали завжди приймають участь в атаках, відправлені до місця, де вони були призначені. Якщо користувач не хоче, щоб генерал брав участь в битвах, він повинен зняти його з відповідної посади. Якщо немає призначеного генерала, тоді битва проводиметься без генерала і відповідно армія не отримуватиме його бонуси від вмінь.

В провінції, колонії або військовому посту може призначатися тільки один Генерал - оборонець. Одна Велична людина може бути одначасно Губернатором та Генералом - оборонцем однієї і тієї ж провінції або колонії. Він не може бути губернатором в одному місці і Генералом - оборонцем в іншому, а також ніколи не може бути Генералом - оборонцем в двох місцях.

Губернаторські і генеральські бонуси мають ефект лише на володіння, в якому Велична людина є Губернатором і Генералом.

Велична людина буде одночасно Генералом - оборонцем і генералом в нападі. В цьому випадку, коли він відправлений в атаку і в той самий час нападають на провінцію, колонію або військовий пост, де він Генерал - оборонець, він не бере участі в битві і відповідно армія там не отримує його бонуси з генеральських вмінь.

Велична людина може бути одночасно Губернатором і Генералом - оборонцем лише в одному володінні і Генералом та Губернатором в нападі двох різних володінь. В цій ситуації, провінція, в якій він є губернатором, не отримуатиме відповідних бонусів за губернатора, поки він призначений на посаду генерала в нападі і поки триває атака. Армія в провінції, в якій він Генерал - оборонець, а також не отримуватиме відповідних генеральських бонусів, поки він призначений на посаду генерала в нападі. Під час атаки його генеральські бонуси отримуватимуться тільки від армії, з якої він відправленв атаку. Після закінчення атаки, коли Велична людина знову тільки на посаді Губернатора та Генерала - оборонця, він знову даватиме бонуси відповідним провінціям.

Коли користувач відправляє атаку, в закладці "Атака" за замовчування завжди завантажуються данні його найсильнішого генерала, тобто цього, в якого найбільше досвіду. Якщо користувач не обере іншого генерала, тоді він пошле свого найсильнішого генерала в битву.

Досвід генералів

Досвід на позиції генерала збирається, коли Велична людина, призначена на пост генерала, виграє битву проти гравців в діапазоні х2, незалежне місто і Кочівницьке поселення.

Генерали виграють по 1 очку досвіду в битві проти гравця, якщо вб’ють військо в золотому еквіваленті (не помножений на 2 за очки, а справжній), який дорівнюється кількості нето очків користувача, перед битвою, поділені на 100. Тобто досвід генерала вираховується, коли ми помножимо золотий еквівалент (ЗЕ) обраного війська х100 і результат поділимо на кількість нето очків користувача перед битвою.

Генерали отримують 1 очко досвіду в битві, якщо нападають на незалежне місто або Кочівницьке поселення, чиє військо в золотому еквіваленті (не помноженому на 2 очки, а справжньому) дорівнюється кількості нето очків користувача, перед битвою, помножених на 1,5. Тобто, досвід генерала перераховується, шляхом ділення золотого еквіваленту (ЗЕ) цілого війська незалежного міста або Кочівницького поселення на нето очки користувача, помножені на 1,5.

Генерал може взяти очки досвіду за успішну битву проти NPC тільки один раз. Це означає, що якщо той самий генерал проведе другу або подальших битв проти тієї ж нейтральної провінції, він не отримає ніяких очок досвіду. Якщо інший генерал проведе битву проти тієї ж нейтральної провінції, він отримає очки досвіду, тому що його битва буде першою з цією нейтральною провіцією. І знову для будь-яких подальших битв там він не досягне будь-який досвід. Генерал може перемогти успішно декілька різних нейтральних провінцій і тоді після кожної перемоги він отримуватиме очки досвіду.

Кожна Велична людина в Палаці має досвід з посад губернатора та генерала. Досвід двох посад вимірюється очками. Накопичення очок призводить до піднятті рівнів досвіду. Кожна позиція з цих двох має по 20 рівнів, досягнення кожного рівня вимагає збирання певної кількості очок. Виняток за кількість рівнів - це тільки імператор, який може піднімати до 30 рівнів досвіду двох посад.

Ще на початку гри кожен за Величних людей має 1-ий рівень генерала та перший рівень губернатора, це означає, що він не матиме жодних навичок для цих двох посад. Підняття рівнів можливе майже після призначення Величної людини на відповідну посаду. Кожне підняття рівня звільняє одне вміння, а підняття рівнів досвіду губернатора відповідно одне губернаторське вміння.

Велична людина повинна зібрати 200 очок на посаді губернатора/генерала, для того щоб перейти до 2-го рівня досвіду. Необхідні очки вказані в таблиці під абзацом. Одне очко досвіду на позиції губернатора виграється за 1.5 хвилин/и.

Досвід Генерала / Губернатора
Рівень Величні люди Імператор
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Платне підняття досвіду

Гравці можуть заплатити за вищий рівень досвіду Генералів та Губернаторів. Платне тренування відбувається в Палаці.
Система дозволяє користувачу вибрати період (між 1 і 48 годинами), за який велична людина буде тренована і отримає певну кількість досвіду (описано нижче). Кожен рівень Генерального/Губернаторського штабу вище першого збільшує на 5% отриманий у тренуванні досвід. Кожні 2 рівні Генерального/Губернаторського штабу дозволяється паралельне тренування ще одної величної людини, а на 16-му рівні можуть тренуватися до 8 осіб одночасно.

Години Досвід
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200

(Це базові значення швидкості х1 і вони повинні множитися на швидкість королівства.)
Одна велична людина може тренуватися як Генерал або як Губернатор навіть і не призначаючись на відповідний пост. В цьому випадку підняття досвіду двох позицій відбувається тільки шляхом платних тренувань. Це так, тому що коли Велична людина не призначена на відповідний пост, вона не накопичує очок досвіду. Тренування генералів та губернаторів не заважає виконанню їх професійних обов’язків. Поки губернатор тренується, він все ще є губернатором відповідної провінції і отримує відповідні бонуси. Поки Генерал - оборонець тренується, він продовжує захищати свою провінцію і прийматиме участь в її захисті, якщо є відправлена атака. Генерала можна відправити в напад, поки триває його тренування, і воно не буде припинено. Поки Генерал або Губернатор тренується, він не може відправлятися для одруження в чужу імперію. Тренування можна скорочувати за допомогою алмазів, а ціна скорочення на менше 1 години від часу, який залишився - 850 алмазів.

Таланти

Кожна Велична людина має між 1 і 4 різними спадковими рисами характеру, які називаються талантами. Вони успадковуються від матері і батька при народженні. Таланти батьків отримуються на випадковому принципі. Шанс народження дитини з більшою кількістю талантів збільшується при підвищенні рівню будівлі Палац. Велична людина володіє своїми талантами з народження до своєї смерті, їх змінити неможливо. Імператор може здобути ще одну рису свого характеру - Ганебність. Ця риса характеру набувається при порушенні Династичного миру і вона не передається наступним поколінням.

Кожен вроджений талант відповідає певному вмінню. Якщо Велична людина має вроджену рису і відповідне вміння, то його сила сумується. За цим принципом, люди з розвинутим вмінням і відповідним талантом досягають вищих рівнів бонуса від людини, яка має тільки вміння або тільки талант.

Приклад: Велична людина має певний талант і його відповідне вміння. Його вміння на третьому рівні і дає йому 10% від данного бонусу. Талант відповідного вміння дає йому 5% від того ж бонусу. Тобто коли Велична людина має і талант, і вміння третього рівня, він отримуватиме 15% відповідного бонусу.

Існують спеціальні таланти, які можуть мати тільки деякі з Величних людей. Ці характерні риси не відповідають певному вмінні, але дають певний розмір бонусу людині, яка їх має. Спеціальні таланти:

 • Спадкоємець - ця риса притаманна тільки спадкоємцю. Бонус, який отримує спадкоємець: +5 моралі при битві, +5 щастя на день від одної провінції, якщо він там губернатор.
 • Імператор - ця риса притаманна лише імператору. Бонус, який отримує імператор: +10 моралі в битві, +10 щастя в день від столиці (Імператор завжди на посаді губернатора в столиці)
 • Ганебність - Імператор отримує цю рису характеру, якщо порушує династичний шлюб. Може заслужити її тільки один раз, при цьому ефект накопичується. При зміні імператора ця риса оспадковується. Покарання: -5 моралі при битві.

Вміння величних людей

Вміння - це набуті риси характеру Величної людини під час його життя. Величні люди можуть набувати вмінь, з підняття рівня досвіду на посаді генерала або губернатора. На початку гри Величні люди не мають ніяких вмінь. Досягнення наступного рівня досвіду дає можливість набуття нового вміння. Це вміння обирається гравцем і дає певні бонуси Величній людині, яка набуде його.

Існують 2 види вмінь - Вміння губернатора і Вміння Генерала. Кожна Велична людина може набути вміння з вдох видів. Кожне вміння має точно 5 рівнів, при цьому кожен рівень набуваться окремо. Коли Велична людина досягає наступний рівень досвіду губернатора або генерала, він повинен обрати між двома різними вміннями з відповідного виду. Коли велична людина піднімає рівень свого досвіду як губернатор, йому будуть запропоновані 3 різних губернаторських вмінь, якщо він піднімає рівень свого досвіду як генерал, йому будуть запропоновані 3 різних генеральських вмінь.

Запропоновані два вміння - це суміш покращень вже набутих та нових вмінь. Гравець може обрати тільки одне з двох вмінь. Перше покращує друге, вже набуте вміння, тобто набуте вміння поліпшується. Друге вміння це таке, яке велична людина все ще немає і відповідно буде першим рівнем. У випадку, якщо велична людина немає ніяких вмінь, йому будуть запропоновані нові на випадковому принципі.

Якщо велична людина має тільки вміння 5-го рівня, їй будуть запропоновані 2 нові випадкові вміння. Якщо велична людина має тільки одне вміння , не 5-ого рівня, йому буде запропоновано покращення цього вміння і одне нове випадкове вміння. Якщо велична людина має рівні (без 5-го) всіх вмінь без одного, тоді йому буде запропоновано лише останнє нове вміння і одне випадкове вміння для покращення. Якщо у величної людини є рівні з 1-го по 4-ий всіх можливих вмінь, тоді вибір буде між покращеннями двох випадкових його вмінь.
Якщо запропоновані вміння не влаштовують гравців, їх можна буде змінити і за 1700 алмазів гра згенерує нові. У випадках, коли імператор вмирає або його вбивають, й інша Велична людина стає імператором, перезавантаження його вмінь (якщо такі існують) є безкоштовним. Безкоштовне перезавантаження вмінь є одноразовим. Запропоновані вміння можуть змінюватися 3 рази, при цьому ціна зміни - 1700 алмазів. Будь-коли під час гри, користувачі матимуть можливість анулювати і видалити всі зібрані до цього моменту вміння Величної людини. Як губернаторські, так і генеральські вміння можуть бути анульовані, це робиться окремо для двох постів. Ціна перезавантаження вміння - 3400 алмазів. Ця опція активна у відповідній губернаторській або генеральській вкладці в профілі Величної людини.

Вибір цих вмінь здійснюється в профілі Величної людини.

Знищення вмінь Величної людини не скасовує його досвіду. Досвід Величної людини не може бути відібран ні в якому разі.

Велична людина повинен провести 6 годин/и на посту, для того щоб отримати бонус від вміння.

Види вмінь

Вміння генералів:

 • Командир лучників - збільшує Атаку всіх Лучників. Рівень 1: +2% до атаки; Рівень 2: +4% до атаки; Рівень 3: +6% до атаки; Рівень 4: +10% до атаки; Рівень 5: +15% до атаки
 • Піхотний полководець: збільшує Атаку всіх Списоносців і Мечників. Рівень 1: +2% до атаки; Рівень 2: +4% до атаки; Рівень 3: +6% до атаки; Рівень 4: +10% до атаки; Рівень 5: +15% до атаки
 • Командир кінноти - збільшує Атаку всіх одиниць Кінноти. Рівень 1: +2% до атаки; Рівень 2: +4% до атаки; Рівень 3: +6% до атаки; Рівень 4: +10% до атаки; Рівень 5: +15% до атаки
 • Облоговий спеціаліст: збільшує кількість облогових знарядь, які можуть одночасно атакувати фортецю. Рівень 1: +2% до максимуму; Рівень 2: +4% до максимуму; Рівень 3: +6% до максимуму; Рівень 4: + 10% до максимуму; Рівень 5: + 15% до максимуму
 • Нападаючий: збільшує Мораль армії в нападі. Рівень 1: +2 до моралі; Рівень 2: +4 до моралі; Рівень 3: +6 до моралі; Рівень 4: +8 до моралі; Рівень 5: + 12 до моралі
 • Захисник: збільшує Мораль армії в захисті. Рівень 1: +2 до Моралі; Рівень 2: +4 до Моралі; Рівень 3: + 6 до Моралі; Рівень 4: +8 до Моралі; Рівень 5: + 12 до Моралі
 • Охоронець Фортець - бонус до очок життя Фортеці. Рівень 1: +4% очок життя; Рівень 2: +6% очок життя; Рівень 3: +10% очок життя; Рівень 4: + 14% очок життя; Рівень 5: + 20% очок життя
 • Вбивця генералів - вміння збільшує шанс загибелі ворожого Генералу, якщо програє битву. Рівень 1: + 5% шансу; Рівень 2: + 10% шансу; Рівень 3: + 20% шансу; Рівень 4: + 30% шансу; Рівень 5: + 50% шансу
 • Біженець: зменшує шанс, що Генерала буде захоплено або вбито, якщо він програє в битві. Рівень 1: - 5% шансу; Рівень 2: - 10% шансу; Рівень 3: - 15% шансу; Рівень 4: - 20% шансу; Рівень 5: - 25% шансу
 • Підпалювач - зібльшує силу грабування армії. Рівень 1: 4% до сили пограбування; Рівень 2: 6% до сили пограбування; Рівень 3: 10% до сили пограбування; Рівень 4: 14% до сили пограбування; Рівень 5: 20% до сили пограбування
 • Грабіжник: збільшує вантажопідйомність війська. Рівень 1: 4% до Вантажопідйомності; Рівень 2: 6% до Вантажопідйомності; Рівень 3: 10% до Вантажопідйомності; Рівень 4: 14% до Вантажопідйомності: рівень 5: 20% до Вантажопідйомності
 • Ватажок: збільшує швидкість пересування війська. Рівень 1: 4% до Швидкості; Рівень 2: 6% до Швидкості; рівень 3: 10% до Швидкості; Рівень 4: 14% до Швидкості; Рівень 5: 20% до Швидкості
 • Гарнізонний стратег: збільшує Гарнізонну ємність Фортеці. Рівень 1: 4% до ємності Гарнізону; Рівень 2: 6% до ємності Гарнізону: Рівень 3: 10% до ємності Гарнізону; Рівень 4: 14%; Рівень 5: 20% до ємності Гарнізону
 • Польовий стратег: збільшує Життєві очки Польової армії. Рівень 1: 1% до Життєвих очок; Рівень 2: 2% до Життєвих очок; Рівень 3: 4% до Життєвих очок; Рівень 4: 6% до Життєвих очок; Рівень 5: 10% до Життєвих очок
 • Наступальний стратег: збільшує атаку наступаючої армії. Рівень 1: +1% до Атаки; Рівень 2: +2% до Атаки; Рівень 3: +4% до Атаки; Рівень 4: 6% до Атаки; Рівень 5: 10% до Атаки
 • Захисник цивільних: збільшує кількість захищеного від ворожих пограбувань населення, яку дозволяє рівень фортеці. Рівень 1: +10% населення; Рівень 2: +20% населення; Рівень 3: +30% населення; Рівень 4: +40% населення; Рівень 5: +60% населення
 • Захисник ресурсів: збільшує кількість захищених ресурсів при ворожому пограбуванні, яку дозволяє рівень фортеці. Рівень 1: +10% ресурсів; Рівень 2: +20% ресурсів; Рівень 3: +30% ресурсів; Рівень 4: +40% ресурсів; Рівень 5: +80% ресурсів
 • Керівник військового посту: збільшує ліміт одиниць у Військовому посту. Рівень 1: 2% до Ліміту; Рівень 2: 4% до Ліміту; Рівень 3: 6% до Ліміту; Рівень 4: 10% до Ліміту; Рівень 5: 15% до Ліміту
 • Оборонний тактик - збільшує атаку захищаючої армії: Рівень 1: 1% бонус, Рівень 2: 2% бонус, Рівень 3: 4% бонус, Рівень 4: 6% бонус, Рівень 5: 10% бонус

Губернаторські вміння:

 • Інструктор лучників: скорочує Час тренування всіх Лучників. Рівень 1: - 5% часу для навчання; Рівень 2: - 10% часу для навчання; Рівень 3: - 15% часу для навчання; Рівень 4: - 20% часу для навчання; Рівень 5: - 30% часу для навчання

  Губернатор повинен провести хоча б 6 годин на своїй посаді зі швидкістю х4/2 години в королівстві зі швидкістю x10, перш ніж уміння почне давати ефект.

 • Майстер Облогових знарядь: зменшує Час тренування всіх Облогових знарядь. Рівень 1: - 5% часу для Тренування; Рівень 2: - 10% часу для Тренування; Рівень 3: - 15% часу для Тренування; Рівень 4: - 20% часу для Тренування; Рівень 5: - 30% часу для Тренування

  Губернатор повинен провести хоча б 6 годин на своїй посаді в королівстві зі швидкістю х4/2 години в королівстві зі швидкістю x10, перш ніж уміння почне давати ефект.

 • Інструктор піхоти: зменшує час тренування всіх Мечників та Списоносців. Рівень 1: -5% до Часу для навчання; Рівень 2: - 10% до Часу для навчання; Рівень 3: - 15% до Часу для навчання; Рівень 4: - 20% до Часу для навчання; Рівень 5: - 30% до Часу для навчання

  Губернатор повинен провести хоча б 6 годин на своїй посаді в королівстві зі швидкістю х4/2 години в королівстві зі швидкістю x10, перш ніж уміння почне давати ефект.

 • Інструктор кінноти - зменшує час тренування кінноти. Час тренування всіх одиниць Кінноти. Рівень 1: - 5% часу до тренування; Рівень 2: - 10% часу до тренування; Рівень 3: - 15% часу до тренування; Рівень 4 часу до тренування: - 20%; Рівень 5: - 30% часу до тренування

  Губернатор повинен провести хоча б 6 годин на своїй посаді в королівстві зі швидкістю х4/2 години в королівстві зі швидкістю x10, перш ніж уміння почне давати ефект.

 • Дроворуб: бонус до видобутку Деревини. Рівень 1: +2% до видобутку; Рівень 2: +4% до видобутку; Рівень 3: +6% до видобутку; Рівень 4: +8% до видобутку; Рівень 5: +12% до видобутку
 • Шахтар: бонус до видобутку Заліза. Рівень 1: +2% до видобутку; Рівень 2: +4% до видобутку; Рівень 3: +6% до видобутку; Рівень 4: +8% до видобутку; Рівень 5: +12% до видобутку
 • Каменяр: збільшує видобуток Каміння. Рівень 1: +2% до видобутку; Рівень 2: +4% до видобутку; Рівень 3: +6% до видобутку; Рівень 4: +8% до видобутку; Рівень 5: +12% до видобутку
 • Податковий інспектор: збільшує Золото, отримане з податків. Рівень 1: +2% Золота; Рівень 2: 4% Золота; Рівень 3: 6% Золота; Рівень 4: 8% Золота; Рівень 5: 12% Золота
 • Духовний лідер: надає щодений бонус до Щастя. Рівень 1: +2 Щастя; Рівень 2: +4 до Щастя; Рівень 3: +6 до Щастя; Рівень 4: +8 до Щастя; Рівень 5: +12 до Щастя
 • Фермер: збільшує місткість Ферм. Рівень 1: +2% до місткості; Рівень 2: +4% до місткості; Рівень 3: +6% до місткості; Рівень 4: +8% до місткості; Рівень 5: +12% до місткості
 • Архітектор: збільшує ємність Будинків. Рівень 1: 4% до Ємності; Рівень 2: 6% до Ємності; Рівень 3: 10% до Ємності; Рівень 4: 14% до Ємності; Рівень 5: 20% до Ємності
 • Бюрократ: збільшує Ефективність володіння (до 100%). Рівень 1: +4% до Ефективності; Рівень 2: +6% до Ефективності; Рівень 3: +10% до Ефективності; Рівень 4: +14% до Ефективності; Рівень 5: +20% до Ефективності
 • Улюбленець народу - зменшує шанс заколоту або бунту. Рівень 1: - 5% шанс; Рівень 2: - 10% шанс; Рівень 3: - 20% шанс; Рівень 4: - 30% шанс; Рівень 5: - 50% шанс
 • Колонізатор: час перетворення колонії в Непорушну. Рівень 1: - 4% часу; Рівень 2: - 6% часу; Рівень 3: - 10% часу; Рівень 4: - 14% часу; Рівень 5: - 20% часу
 • Логіст - зменшує втрати очок Щастя в Колоії, викликане віддаленістю від столиці. Рівень 1: - 4% очок Щастя; Рівень 2: - 6% очок Щастя; Рівень 3: - 10% очок Щастя; Рівень 4: - 14% очок Щастя; Рівень 5: - 20% очок Щастя
 • Майстер торгівлі: збільшує Торговий потенціал володіння. Рівень 1: 4% до Торгового потенціалу; Рівень 2: 6% до Торгового потенціалу; Рівень 3: 10% до Торгового потенціалу; Рівень 4: 14% до Торгового потенціалу; Рівень 5: 20% до Торгового потенціалу
 • Торговець ресурсів: збільшує місткість Ринку. Рівень 1: 10% до місткості; Ревень 2: 20% до місткості; Рівень 3: 30% до місткості; Рівень 4: 40% до місткості; Рівень 5: 60% до місткості
 • Таємний агент: додає додаткові рівні Контршпигунства. Рівень 1: + 1 рівень; Рівень 2: + 2 рівня; Рівень 3: + 3 рівня; Рівень 4: + 4 рівня; Рівень 5: + 5 рівня;
 • Імперський робітник: збільшує ліміт Щастя. Рівень 1: + 2 до Щастя; Рівень 2: + 4 до Щастя; рівень 3: + 6 до Щастя; Рівень 4: + 8 до Щастя; Рівень 5: + 12 до Щастя
 • Спеціаліст з Ферм - забезпечує бонус до базовоо потенціалу ферм: Рівень 1: 1 000, Рівень 2: 2 000, Рівень 3: 4 000, Рівень 4: 6 000, Рівень 5: 10 000

Імператорські вміння:

Ці вміння доступні лише Імператору.

 • Верховний генерал: збільшує Досвід всіх Генералів. Рівень 1: 2% Досвіду; Рівень 2: 4% Досвіду; Рівень 3: 6% Досвіду; Рівень 4: 10% Досвіду; Рівень 5: 15% Досвіду
 • Верховний генерал: збільшує Досвід всіх Губернаторів. Рівень 1: 2% Досвіду; Рівень 2: 4% Досвіду; Рівень 3: 6% Досвіду; Рівень 4: 10% Досвіду; Рівень 5: 15% Досвіду
 • Улюблениць богів: збільшує винагороди в Храмі. Рівень 1: 1% винагород ; Рівень 2: 2% винагород; Рівень 3: 4% винагороди; Рівень 4: 10% винагороди; Рівень 5: 15% винагороди
 • Цивільний вчений: зменшує час Досліджень в Університеті. Рівень 1: -1% часу; Рівень 2: -2% часу; Рівень 3: - 4% часу; Рівень 4: - 6% часу; Рівень 5: - 10% часу
 • Військовий вчений: зменшує час для Військових Досліджень в Військовому Університеті. Рівень 1: - 1% часу; Рівень 2: -2% часу; Рівень 3: - 4% часу; Рівень 4: - 6% часу; Рівень 5: - 10% часу
 • Військовий економіст: зменшує Утримання всього війська. Рівень 1: - 1% Утримання; Рівень 2: - 2% Утримання; Рівень 3: - 4% Утримання; Рівень 4: - 6% Утримання; Рівень 5: - 10% Утримання
 • Банкір: збільшує відсоток від банківського Депозиту. Рівень 1: 1% відсоток; Рівень 2: 2% відсоток; Рівень 3: 4% відсоток; Рівень 4: 6% відсоток; Рівень 5: 10% відсоток
 • Транспортний спеціаліст - бонус до потенціалу транспортних станцій у всій імперії. Рівень 1: 5% бонус; Рівень 2: 10% бонус; Рівень 3: 15% бонус; Рівень 4: 20% бонус; Рівень 5: 30% бонус
 • Цивільний будівельник: зменшує час будівництва цивільних будівель в усій імперії. Рівень 1: - 1% часу; Рівень 2: - 2% часу; Рівень 3: - 4% часу; Рівень 4: - 6% часу; Рівень 5: - 10% часу

  Імператор повинен провести хоча б 24 годин на своїй посаді, щоб вміння почало впливати на розвиток.

 • Військовий будівельник: зменшує час будівництва Військових будівель в усій імперії. Рівень 1: - 1% часу; Рівень 2: - 2% часу; Рівень 3: - 4% часу; Рівень 4: - 6% часу; Рівень 5: - 10% часу

  Імператор повинен провести хоча б 24 годин на своїй посаді, перед тим як вміння даватиме ефект на розвиток.

 • Польовий розвідник - збільшує радіус польової розвідки: Рівень 1: 4 пункти, Рівень 2: 6 пунтків, Рівень 3: 10 пунктів, Рівень 4: 15 пунктів, Рівень 5: 25 пунктів
 • Майстер шпигунства - забезпечує бонус до рівнів дослідження ’Шпигунство’: Рівень 1: +1 рівень, Рівень 2: +2 Рівня, Рівень 3: +3 Рівня, Рівень 4: +4 Рівня, Рівень 5: +5 Рівня