Groten der Aarde

De Groten der Aarde zijn de elite en heersende klasse van uw rijk. Elk rijk heeft zijn eigen Groten der Aarde - een keizer, edelen en leden van het keizerlijk hof, die verschillende bestuursfuncties vervullen. Deze personen worden geboren en gaan dood, waarna nieuwe personen verschijnen en hun plaats innemen. In het gebouw Paleis kunt u al uw edelen zien. Van daaruit heeft u ook de mogelijkheid om ze aan te stellen op bepaalde posities en kunnen ze u bonussen opleveren voor de militaire en economische ontwikkeling van uw rijk. U kunt ze laten huwen en op die manier dynastieke vredesverdragen sluiten met andere spelers.
De kans om door natuurlijke oorzaken te overlijden verschijnt op de leeftijd van 50 jaar en neemt toe met de leeftijd. De Medische technologie verkleint deze kans met een bepaald percentage.

Keizerlijke familie

Elke gebruiker begint het nieuwe seizoen automatisch met een keizerlijke familie. Deze familie bestaat uit een keizer, een keizerin, hun eerstgeboren troonopvolger en een klein kind. De keizerlijke familie van elke speler heeft een stamboom van de familie, welke 4 generaties toont en bestaat uit de directe nakomelingen van het keizerlijk paar - kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De leden van de keizerlijke familie kunnen in het huwelijk treden met leden van de keizerlijke familie of edelen van het keizerlijk hof van een andere speler, een huwelijk tussen de Groten der Aarde van twee verschillende rijken is dus bijvoorbeeld mogelijk.

Keizer(in)

 • De keizer is de machtigste persoon van alle Groten der Aarde en is de heerser van het rijk. De keizer kan, naast de functie als heerser van het rijk, ook andere functies bekleden. Vanaf het begin van het seizoen is de keizer de gouverneur van de hoofdstad en krijgt hierdoor vanaf het begin al ervaringspunten. Het is niet mogelijk om de keizer aan deze positie toe te wijzen of uit deze positie te ontheffen. De keizer kan ook de positie van generaal aannemen in de verdediging of in de aanval. Als verdedigende generaal kan de keizer een provincie, kolonie of legerpost beschermen. Als een aanvallende generaal kan je de keizer naar andere gebruikers sturen voor een invasiemissie. Wanneer de keizer wordt aangewezen voor één van deze posities, krijgt hij bonussen die niemand anders in het rijk kan krijgen.
 • De keizer(in) heeft een aantal gouverneurs vaardigheden die alleen voor de keizer(in) beschikbaar zijn en niet te krijgen zijn door andere gouverneurs. De keizer(in) heeft daarnaast nog een extra kenmerk - schandalig, welke alleen door de keizer(in) te krijgen is. Dit kenmerk kan meerdere malen worden verkregen en wordt bij elkaar opgeteld. Dit kenmerk is niet erfelijk en wordt verkregen wanneer de voorwaarden van een huwelijk voor het verbinden van twee imperiums met een vredesverdrag en de vrede worden verbroken.
 • Een keizer(in) heeft niet het eeuwige leven. Er is een moment waarop de troonopvolg(st)er de titel en de bijbehorende taken over zal nemen. Het kiezen van de troonopvolg(st)er gebeurt automatisch door het systeem, maar kan ook handmatig door de speler worden gedaan.
 • De keizer(in) kan worden geliquideerd, wat betekent dat er een staatsgreep gedaan kan worden en er een nieuwe keizer(in) aangewezen kan worden. In dit geval neemt de speler de beslissing om zijn eigen keizer(in) te liquideren om er zo voor te zorgen dat de troonoverdracht eerder zal plaatsvinden.

Opvolging van de troon

Wanneer de keizer(in) overlijdt, volgt het eerstgeboren kind van het keizerlijk paar automatisch de troon op. Het is echter mogelijk om de partner, een kleinkind of één van de edelen aan te wijzen om de troon op te volgen. De troonopvolg(st)er kan ook automatisch worden aangewezen door het systeem. Als je ervoor kiest om één van de edelen of een ander familielid aan te wijzen, dan zal er ook een verandering plaatsvinden in de stamboom van de familie, tenzij je een lid van de keizerlijke familie kiest.

Automatische opvolging

 • Als de keizer(in) geen levende kinderen maar alleen levende kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft, dan wordt er door het systeem een willekeurig kleinkind als troonopvolger gekozen.
 • Als de keizer(in) overlijdt en kinderen heeft, dan wordt de eerstgeboren zoon of dochter gekroond als keizer(in) en komt deze aan het hoofd van de stamboom van de familie te staan (samen met zijn/haar echtgenoot/echtgenote).
 • Als de keizer(in) overlijdt maar geen kinderen heeft, dan volgt de oudste broer of zus automatisch de troon op en komt deze aan het hoofd van de stamboom van de familie te staan met zijn/haar partner.
 • Als de keizer(in) overlijdt en geen kinderen, broers of zussen heeft, dan wordt de troonopvolger automatisch gekozen uit de lijst ’Andere familieleden van de keizerlijke familie’.
 • Als de keizer(in) en de troonopvolg(st)er overlijden, en het enige familielid is voor hun overlijden naar een ander imperium gestuurd voor een huwelijk, dan zal er een nieuwe keizerlijke familie ontstaan. Één van de volgende opties is mogelijk voor het familielid dat naar een andere imperium is gestuurd:
  • Als het huwelijksvoorstel niet wordt aanvaard, dan verdwijnt het gestuurde familielid uit je imperium en zal deze niet meer terugkeren.
  • Als het huwelijksaanzoek wordt aanvaard, ondanks dat de grote der aarde geen familieleden in zijn/haar eigen imperium heeft, dan wordt het vredesverdrag beschouwd als ondertekend.
 • Als, na de dood van een keizer(in) zonder troonopvolg(st)er, een Grote der Aarde willekeurig wordt gekozen als opvolg(st)er en deze geen eigen opvolg(st)er (kind, kleinkind, broer of zus) heeft, dan wordt de opvolg(st)er gekozen uit de lijst ’Andere familielieden van de keizerlijke familie’.

Handmatige opvolging

 • Als de keizer(in) te overlijden komt en de speler de partner van de keizer(in) heeft aangewezen om de troon op te volgen, dan kan deze niet opnieuw trouwen. De nieuwe keizer(in) zal voor de rest van zijn/haar leven rouwen om het overlijden van zijn/haar partner.
 • Als de keizer overlijdt en de Troonopvolger een Edele is die getrouwd is met één van de kinderen van de keizer, zal de naam van de dynastie veranderen en de Edele de nieuwe Keizer/Keizerin worden.

Andere familieleden van de keizerlijke familie

Met de nieuw gekroonde keizer(in) zal de maatschappij van de Groten der Aarde ook veranderen. Alle familieleden van de overleden of onttroonde keizer(in) worden verplaatst naar een speciaal menu in het paleis, genaamd ’Andere familieleden van de keizerlijke familie’.

 • Indien weduwe(naar) is het niet mogelijk om opnieuw te trouwen. Alle anderen, die vrijgezel zijn, kunnen wel trouwen.
 • Kunnen geen kinderen krijgen.
 • Kunnen worden gekozen als troonopvolg(st)er van de keizer(in).
 • Kunnen worden aangewezen als generaals of gouverneurs.

Dynastieke huwelijken

Elke Grote der Aarde kan vanaf 16-jarige leeftijd in het huwelijk treden en vervolgens maximaal 4 kinderen krijgen. De familieleden in de stamboom van de familie kunnen niet met elkaar trouwen. Dit geldt ook voor de edelen in de lijst ’Andere familieleden van de keizerlijke familie’. Wanneer een huwelijk eenmaal is voltrokken, is een scheiding niet mogelijk. Dit betekent dus dat wanneer een Grote der Aarde eenmaal is getrouwd, het niet mogelijk is om het huwelijk te ontbinden. Als één van de partners te overlijden komt, wordt de ander weduwe(naar) en blijft het onmogelijk om opnieuw in het huwelijk te treden.
De Groten der Aarde die de benodigde leeftijd hebben om te trouwen worden in het geel getoond en degenen waar ze mee kunnen trouwen in het blauw. Deze kleuren worden zichtbaar wanneer je op hun portret klikt. Wanneer een huwelijk tussen twee imperiums eenmaal is voltrokken, betekent dit dat de spelers een vredesverdrag met elkaar hebben en elkaar niet dienen aan te vallen of te bespioneren.

Elke gebruiker kan zijn Groten der Aarde naar een ander imperium sturen om daar in het huwelijk te treden. Het in het huwelijk treden staat gelijk aan het verklaren van vrede tussen de imperiums en het versterken van de onderlinge band. Je kan vrijgezelle Groten der Aarde sturen als ze: de volwassen leeftijd hebben bereikt; ze niet eerder zijn getrouwd; niet op een andere missie buiten het imperium zijn; niet in training zijn om hun levels te verbeteren met grondstoffen. Dan is er nog de voorwaarde dat ze leden zijn van de keizerlijke familie of leden uit de lijst ’Andere familieleden van de keizerlijke familie’. De monarch en troonopvolg(st)er kunnen niet in het huwelijk treden in een ander imperium.

Een speler kan N Groten der Aarden naar de imperiums van andere spelers sturen zolang er vrij plekken zijn in de "Huwelijksaanzoeken" wachtrij. Er zijn in totaal 3 plekken in deze wachtrij. Wanneer een aanzoek wordt geweigerd, kan er in de volgende 12 geen nieuw aanzoek worden gedaan tussen deze imperiums. De speler kan het huwelijksaanzoek negeren. Dit gebeurt op een passieve manier, wat betekent dat de speler geen specifieke actie hoeft te ondernemen. Het huwelijksaanzoek wordt na 12 uur als genegeerd beschouwd als er geen actie (niet geaccepteerd of geweigerd) is ondernomen door de ontvanger. Als resultaat van het passieve negeren, is een dynastiek huwelijk niet toegestaan tussen de twee imperiums in de volgende 12 uur.

Het vredesverdrag tussen dynastieën wordt vreedzaam verbroken wanneer de Groten der Aarde die naar een ander imperium zijn gestuurd en al hun troonopvolg(st)ers zijn overleden. Alle familieleden van een dergelijk persoon dienen te overlijden om de vrede te beëindigen. Wanneer het vredesverdrag door een natuurlijke oorzaak wordt verbroken, is er geen daling in het aantal eerpunten en krijgt de keizer(in) niet het kenmerk ’schandalig’.

Verbreking van het dynastiek huwelijk/vredesverdrag

De vrede wordt verbroken wanneer er onderling wordt bespioneerd of aangevallen. Het imperium die het vredesverdrag verbreekt door het sturen van spionnen of een aanval zal de volgende gevolgen ondervinden:

 • De speler die het dynastieke huwelijk verbreekt wordt bestraft met -10 eerpunten.
 • De keizer(in) van het imperium dat de vrede heeft verbroken, krijgt een speciaal kenmerk - ’schandalig’ en dit blijft zichtbaar op het profiel tot de keizer(in) overlijdt.

Als speler ’A’ dynastieke vrede heeft met speler ’B’ en speler A probeert speler B onsuccesvol te bespioneren, dan heeft B het recht om de vrede naar eigen wens te verbreken zonder hiervoor bestraft te worden aangezien hij/zij niet degene was die de vrede verstoorde. Wanneer speler B de dynastieke vrede verbreekt met speler A, heeft dat de volgende gevolgen voor speler A: verlies van 10 eerpunten en het verkrijgen van het kenmerk ’Schandalig’ op het profiel van de keizer(in).

De spelers A en B hebben een dynastiek huwelijk voltrokken. A bespioneert en infiltreert B met succes. B ziet de spionnen van A in het Contraspionage tabblad en wanneer B de spionnen vangt door op de knop om de spionnen te vangen te klikken, wordt de dynastieke vrede als verbroken beschouwd. A krijgt de vermeldde straffen.

Gebruikers kunnen hun aanvallers confronteren door een keuze te maken in de lijst op het tabblad ’Aanvallers’. De eerste aanval die ze uitvoeren zal geen negatief effect hebben op de eerpunten. Houd er rekening met dat de straf van -4 eerpunten voor een plundering altijd geldt.

Aristocraten

De aristocraten zijn Groten der Aarde uit de adel van het imperium die bekendheid hebben verworven in de oorlog of in de maatschappij. Ze kunnen alleen worden opgenomen in het keizerlijk hof nadat de speler ze goedkeurt. Er zijn acht plekken in het keizerlijk hof voor degelijke aristocraten. Wanneer het level van het paleis nog niet volledig ontwikkeld is, geldt er een beperking voor het aantal aristocraten dat kan worden opgenomen. Per level kan er een extra aristocraat worden opgenomen in het keizerlijk hof. Het is mogelijk om aristocraten uit het keizerlijk hof te verwijderen om plaats te maken voor andere aristocraten. De speler kan leden via de lijst keizerlijk hof (alle geaccepteerde aristocraten) verwijderen, onafhankelijk van het level van het paleis, en daarmee plaats te maken voor nieuwe leden. Als de gebruiker een voorgestelde aristocraat niet binnen 24 uur heeft geaccepteerd, verdwijnt hij of zij uit het scherm waarin de stamboom van de familie wordt getoond.

De aristocraten kunnen in het huwelijk treden met leden van de keizerlijke familie. Wanneer een aristocraat trouwt met een lid uit de stamboom van de familie van de keizer(in), wordt hij/zij deel van de familie en kan gekozen worden als troonopvolg(st)er. Aristocraten uit de lijst van het keizerlijk hof kunnen de keizer(in) niet opvolgen.

Gewone burgers binnen en buiten het imperium hebben de mogelijkheid om aristocraat te worden. Het systeem doet suggesties voor mannen en vrouwen die toegevoegd kunnen worden aan het keizerlijk hof. Na elk gewonnen gevecht tegen een speler, binnen het netto waarde punten bereik x2, is er een kans van 25% dat het systeem iemand van adel genereert. Na elk gewonnen gevecht tegen een speler buiten het netto waarde punten bereik x2 is de kans 3%. Na elk gewonnen gevecht tegen een onafhankelijke stad is de kans ook 3%. Tevens is er elke 12 uur 12% kans dat er door het systeem een nieuw persoon van adel wordt gegenereerd.

Kamer der Edelen

Een plaats waar nieuwe Leden van het Hof kunnen worden verkregen. Ze bevindt zich bovenaan in het scherm (evenals in de Taverne). Ze functioneert als volgt:
• U kunt kistjes kopen die garanderen dat u Groten der Aarde zult krijgen;
• De met de leeftijd verworven en aangeboren talenten van de Groten der Aarde worden willekeurig toegewezen;
• Hoe zeldzamer het kistje dat u opent, hoe groter de kans dat u een Grote der Aarde krijgt met dezelfde zeldzaamheid.
• De kans bestaat dat u een Grote der Aarde krijgt met een zesde aangeboren talent.
• Uit de Kamer der Edelen verkregen Groten der Aarde kunnen worden toegevoegd aan een sectie in het kasteel, die een onbeperkt aantal slots heeft;
• Edelen uit de Kamer der Edelen die huwelijkskandidaten zijn, worden in de Edelenbalk geplaatst, die zich onder de stamboom bevindt;

Namen van de Groten der Aarde

De namen van de Groten der Aarde bevatten een voor- en achternaam, die automatisch zijn gegenereerd door het systeem. Wanneer een vrouw met haar man trouwt, krijgt ze zijn achternaam. (Er is een uitzondering voor Arabische speelwerelden waar vrouwen hun eigen achternaam behouden.) Kinderen krijgen bij hun geboorte de achternaam van hun vader. Als een zoon van de keizer of een edelman als troonopvolger wordt gekozen, dan hebben de kinderen altijd zijn achternaam. Als de speler een troonopvolgster kiest (dochter van de keizer of een hofdame) en ze, na de troonopvolging, met een aristocraat trouwt of een lid van de keizerlijke familie, dan krijgen haar kinderen haar achternaam. Als de dochter van de keizer of een edelvrouw getrouwd was met een aristocraat of een lid van de keizerlijke familie voordat ze werd aangewezen als troonopvolgster, dan krijgen haar kinderen de achternaam van hun vader.

Paleis

Het paleis is de plaats waar alle Groten der Aarde wonen en kan alleen in de hoofdstad worden gebouwd. In dit gebouw kunt u informatie vinden over elke Grote der Aarde in het rijk en een archief van vorige keizers en keizerinnen. De speciale bonussen die u krijgt van de keizerlijke familie zijn ook hier te zien. Vanuit het paleis kunt u gouverneurs en generaals aanstellen, hun ervaringsniveaus verhogen, huwelijken regelen en hun troonopvolgers kiezen. De basisprijs voor dit gebouw is 250 hout, 250 ijzer en 500 steen. Het hoogst mogelijke niveau is niveau 30. Elk volgend niveau verhoogt het maximale aantal Edelen in het Keizerlijk hof. Vanuit het paleis hebben spelers de mogelijk om hun eigen koninklijke familie te creëren en te ontwikkelen en om edelen op verschillende posities aan te stellen. Er kunnen in elk paleis twee extra vleugels worden gebouwd: het Hoofdkwartier van de gouverneur en het Hoofdkwartier.

Provinciehuis

Elk niveau na het eerste niveau van het Hoofdkwartier van de gouverneur doet de uit training opgedane ervaring met 5% toenemen. Elke 2 niveaus maken de gelijktijdige training van een bijkomende Grote der Aarde mogelijk. Het hoogst mogelijke niveau is 16. Op niveau 16 kunnen tot 8 Groten der Aarde tegelijkertijd worden getraind. Het eerste niveau van het gebouw vereist niveau 1 van het Paleis. In het begin heeft elke gouverneur het eerste ervaringsniveau en het Hoofdkwartier van de gouverneur heeft niveau 0. De speler kan het ervaringsniveau van de gouverneurs verhogen door punten te verzamelen voor de tijd dat ze in functie zijn of door voor hun training te betalen. Om een betaalde training te kunnen geven moet de gebruiker het Hoofdkwartier van de gouverneur bouwen. Het systeem laat de speler toe om de trainingsperiode te kiezen (tussen 1 en 48 uur) en de hoeveelheid ervaring die hij/zij zal opdoen is gebaseerd op deze periode.

Gouverneur

De gouverneur is een grote der aarde die is toegewezen om een provincie, kolonie of handelspost te regeren. Elke grote der aarde kan slechts aan één provincie, kolonie of handelspost worden toegewezen als gouverneur. De grote der aarde kan een dergelijke functie bekleden wanneer hij of zij meerderjarig is. De keizer(in), die standaard ook de gouverneur is van de hoofdstad, kan niet worden toegewezen aan andere provincies, koloniën of handelsposten. De gouverneur kan worden ingezet als aanvallende of verdedigende generaal. Dezelfde grote der aarde kan tegelijkertijd gouverneur en generaal zijn van dezelfde provincie of kolonie. Het is ook mogelijk om tegelijkertijd gouverneur en generaal van dezelfde vestiging te zijn. Het is echter ook mogelijk om gouverneur en offensieve generaal van twee verschillende vestigingen te zijn. De ervaring van een gouverneur begint toe te nemen op het moment dat hij of zij deze functie aanneemt. De gouverneurs krijgen punten voor hun tijd als gouverneur. Één ervaringspunt wordt verdiend in 1.5 min. De hoogste ervaring die een gouverneur kan behalen is 20. De keizer(in) heeft een hogere limiet, namelijk 30 ervaringspunten.

Opmerking: De ervaring van een gouverneur wordt alleen verdiend als de Grote de Aarde op zijn post aanwezig is. Als de speler hem/haar niet heeft toegewezen aan de positie, of de Grote der Aarde heeft in deze periode deelgenomen aan gevechten, dan wordt er geen ervaring opgedaan.

Hoofdkwartier

Elk niveau na het eerste niveau van het Hoofdkwartier doet de uit training opgedane ervaring met 5% toenemen. Elke 2 niveaus maken de gelijktijdige training van een bijkomende Grote der Aarde mogelijk. Het hoogst mogelijke niveau is 16. Op niveau 16 van het Hoofdkwartier kunnen tot 8 Groten der Aarde tegelijkertijd worden getraind. Voor het eerste niveau van het gebouw is Paleisniveau 1 nodig.

In het begin hebben alle generaals het eerste ervaringsniveau en heeft het hoofdkwartier niveau 0. De speler kan het ervaringsniveau van zijn of haar generaals verhogen door punten te verzamelen door gevechten te leiden of door te betalen voor hun training. Om een betaalde training te kunnen geven, dient de speler het Hoofdkwartier te bouwen. Het systeem laat de speler toe om de trainingsperiode te kiezen (tussen 1 en 48 uur) en de hoeveelheid ervaring die hij/zij zal opdoen is gebaseerd op deze periode.

Generaal

Om als generaal aangewezen te worden, moet de Grote der Aarde volwassen zijn. Er zijn twee soorten generaals:

 • Offensieve generaal: een gouverneur van het aanvallende leger tegen andere provincies, kolonies of legerposten. Elke Grote der Aarde kan maar op één plek tegelijkertijd offensieve generaal zijn. Wanneer een offensieve generaal een fortbelegering, veldslag of plunderaanval verliest, is er een kans van 5% dat de generaal om het leven komt. De keizer is hierop geen uitzondering en kan ook als offensieve generaal worden aangesteld. Wanneer een als offensieve generaal aangesteld keizer een fortbelegering, veldslag of plunderaanval verliest, is er een kans van 1% dat hij wordt gedood. De speler kan de offensieve generaal aanstellen bij het sturen van een aanval. Deze generaal zal deelnemen aan het gevecht tegen andere spelers. De aangestelde generaal die meedoet aan de aanvallen heeft invloed op het hele leger met speciale bonussen van vaardigheden. Als een aanval eenmaal is afgerond, dient de speler opnieuw een offensieve generaal aan te stellen voor de volgende aanval. De functie is niet permanent en is alleen geldig voor de betreffende aanval. Als de offensieve generaal sterft voordat de aanval toeslaat, zal de generaal niet deelnemen aan het gevecht. U kunt slechts één generaal meesturen per aanvallend leger. Elke Grote der Aarde kan slechts voor één missie tegelijkertijd worden aangesteld als offensieve generaal. Een Grote der Aarde kan gouverneur zijn en kan tegelijkertijd als offensieve generaal worden gestuurd vanuit dezelfde provincie, kolonie of legerpost. Hij of zij kan ook gouverneur zijn van de ene plaats en mee ten aanval worden gestuurd vanuit een andere plaats. Hij of zij kan echter nooit deelnemen aan twee aanvallen op hetzelfde moment.
 • Defensieve generaal - een leider van het leger dat de hoofdstad, een provincie, een kolonie of een legerpost verdedigt. Een Grote der Aarde kan slechts in één provincie/kolonie/legerpost defensieve generaal zijn. Als een Defensieve generaal een fortbelegering, veldslag of plunderaanval verliest, is er een kans van 1% dat hij of zij om het leven komt. De spelers kunnen Groten der Aarde aanwijzen als Defensieve generaals die de gekozen provincie/kolonie/legerpost zullen beschermen. Elke Grote der Aarde die volwassen is (16 jaar oud) kan worden aangewezen als Defensieve generaal. Dit geldt ook voor de keizer. Als een keizer, aangewezen als Defensieve generaal, een fortbelegering, veldslag of plunderaanval verliest, is er een kans van 0% dat hij of zij om het leven komt. Deze generaals doen altijd mee in gevechten tegen de vestiging waarin ze zich bevinden. Als de speler niet wil dat zijn of haar generaal meedoet aan een defensief gevecht, moet de speler de generaal uit de functie ontheffen. Als er geen Defensieve generaal is aangewezen, wordt het gevecht zoals gewoonlijk uitgevoerd zonder dat de bonussen van de generaal invloed hebben.

Er kan maar één defensieve generaal in dezelfde provincie, kolonie of legerpost zijn. Een grote der aarde kan tegelijkertijd gouverneur en defensieve generaal zijn van dezelfde provincie, kolonie of legerpost. Een grote der aarde kan gouverneur en defensieve generaal zijn op twee verschillende plekken, maar kan niet als defensieve generaal worden aangewezen voor meer dan één plek.

Wanneer een Grote der Aarde is aangewezen als gouverneur voor een provincie en als defensieve generaal voor dezelfde provincie of een andere, dan hebben zijn of haar gouverneurs bonussen invloed op de provincie waar hij of zij gouverneur is en hebben zijn of haar generaals bonussen invloed op provincie waar hij of zij generaal is.

Een Grote der Aarde kan tegelijkertijd defensieve en aanvallende generaal zijn. Echter, wanneer de Grote der Aarde op een missie is gestuurd, en er is tegelijkertijd een aanval tegen de provincie/kolonie/legerpost die hij of zij beschermd, dan kan hij of zij niet deelnemen aan de verdediging en daardoor hebben zijn of haar vaardigheden geen invloed op het leger.

Een grote der aarde kan de functie van gouverneur en defensieve generaal in dezelfde vestiging tegelijkertijd op zich nemen of de functie van gouverneur en offensieve generaal in twee verschillende vestigingen. In dit geval, krijgt de provincie waar hij of zij gouverneur van is, geen gouverneurs bonussen terwijl de grote der aarde op een aanvallende missie is gestuurd met taken als aanvallende generaal. Het leger in de provincie waarvan de grote der aarde defensieve generaal is, ontvangt de defensieve bonussen van de grote de aarde ook niet indien hij of zij op missie is. In deze tijd hebben de bonussen van de generaal alleen invloed op het leger waar hij zich bij bevindt. Nadat de aanval is afgerond en de grote der aarde is teruggekeerd worden de gouverneurs en defensieve bonussen weer actief.

Wanneer de speler een aanval verstuurt, wordt standaard de meest vaardige en ervaren generaal geselecteerd. Als de speler niet zelf expliciet een andere generaal kiest, wordt zijn of haar sterkste generaal aan de missie toegewezen.

Generaals’ ervaring

De ervaring voor de functie van Generaal wordt opgedaan met elk gewonnen gevecht tegen andere spelers in het bereik x2, een onafhankelijke stad of een Barbarenkamp.

Generaals krijgen 1 ervaringspunt tegen een andere speler als het leger dat ze leiden vijandige soldaten vermoord met een waarde in goud die gelijk is (niet vermenigvuldigd met 2 voor punten maar de echte) aan de netto waarde punten van de speler voor het gevecht, gedeeld door 100. De ervaring van de generaal wordt berekend door de waarde in goud van het vermoordde leger met 100 te vermenigvuldigen en het resultaat te delen door het aantal punten van de speler voor het gevecht.

De generaals winnen 1 ervaringspunt in een gevecht als ze een onafhankelijke stad of een Barbarenkamp aanvallen als het goudequivalent van het leger (niet vermenigvuldigd met 2 maar het echte) gelijk is aan de nettowaardepunten van de speler voor het gevecht, vermenigvuldigd met 1,5. Dit betekent dat de verdiende ervaring wordt berekend door het goudequivalent van het hele leger van de onafhankelijke stad/het Barbarenkamp te delen door de nettowaardepunten van de speler, vermenigvuldigd met 1,5.

Een generaal ontvangt slechts één maal ervaringspunten voor een succesvol gevecht tegen een onafhankelijke stad. Dit betekent dat als dezelfde generaal een tweede of opeenvolgend gevecht leidt tegen dezelfde neutrale stad, hij of zij geen punten zal krijgen. Als een andere generaal de missie leidt tegen dezelfde onafhankelijke stad, krijgt hij of zij wel punten aangezien het zijn of haar eerste gevecht tegen deze onafhankelijke stad is. En wederom is het zo dat hij of zij bij de volgende gevechten geen ervaringspunten krijgt. Een generaal kan van verschillende provincies winnen en punten ontvangen van elke provincie.

Elke Grote der Aarde in het paleis krijgt ervaring van de posten als gouverneur en generaal. De ervaring voor beide posten wordt gemeten met punten. Des te meer punten zijn verzameld, des te hoger het ervaringslevel is. Elke post heeft 20 gradaties en voor elke graad zijn een bepaald aantal punten nodig. De keizer(in) is de enig uitzondering, waarbij er tot 30 levels zijn voor beide posten.

Aan het begin van elk niveau heeft de Grote der Aarde de 1ste graad van generaal en 1ste graad van gouverneur. Dit betekent dat hij of zij geen enkele vaardigheden heeft voor deze twee functies. Het verhogen van de niveaus is alleen mogelijk nadat de persoon is toegewezen aan de poositie. Elk volgend level geeft de mogelijkheid om een nieuwe vaardigheid toe te voegen. Een verhoging van het level van de generaal geeft één generaals vaardigheid vrij en een nieuw level voor de gouverneur geeft toegang tot één extra gouverneurs vaardigheid.

Elke Grote der Aarde die 2000 ervaringspunten heeft in de functie van gouverneur/generaal, kan omhoog gaan naar het 2de ervaringslevel. Voor elk volgend level dient de Grote der Aarde 65 punten meer te verzamelen dan bij het vorige level. De keizer(in) moet ook 200 punten verzamelen in de functie van gouverneur/generaal om ervaringslevel 2 te bereiken. Voor elk volgend level dienen er 22 punten meer te worden verzameld.


Een grote der aarde moet 200 ervaringspunten als gouverneur of generaal opdoen om het 2e ervaringslevel te bereiken. Het benodigd aantal punten per level wordt in de onderstaande tabel getoond. Elke 1.5 minuten wordt er 1 ervaringspunt verdiend als gouverneur.

Ervaring Generaal / Gouverneur
Level Groten der Aarde Keizer
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Ervaring tegen betaling verhogen

Spelers kunnen betalen voor een hoger ervaringsniveau van hun generaals en gouverneurs. De betaalde training gebeurt in het Paleis.
De speler kan de trainingsperiode kiezen (tussen 1 en 48 uur) en het aantal ervaringspunten die hij/zij zal krijgen is gebaseerd op deze periode (zie tabel hieronder). Elk niveau na het eerste niveau van het Hoofdkwartier/Hoofdkwartier van de gouverneur doet de uit training opgedane ervaring met 5% toenemen. Elke 2 niveaus van Hoofdkwartier/Hoofdkwartier van de gouverneur maken de gelijktijdige training van een bijkomende Grote der Aarde mogelijk. Op niveau 16 van het betreffende gebouw kunnen tot 8 Groten der Aarde tegelijkertijd worden getraind.


Uren Ervaring
1 25
2 35
4 55
8 80
12 90
24 135
48 200

(Dit zijn de basiswaarden voor snelheid x1 en dienen te worden vermenigvuldigd met de snelheid van uw speelwereld.)
Een Grote der Aarde kan worden opgeleid tot gouverneur of generaal, zelfs als hij niet is aangesteld op zijn post. In dergelijke gevallen kan de ervaringsupgrade alleen gebeuren met betaalde training. Wanneer hij niet op zijn post is, krijgt de Grote der Aarde geen ervaringspunten. De training interfereert niet met de andere taken van de generaal of gouverneur. Wanneer een gouverneur in opleiding is, blijft hij op zijn post en ontvangt de provincie waar hij verantwoordelijk voor is zijn bonussen. Wanneer een Generaal-wachter in training is, blijft hij de provincie beschermen en neemt hij deel aan de verdediging in geval van een vijandelijke aanval. Een generaal kan op een aanvalsmissie worden gestuurd terwijl zijn training loopt, en deze zal dan niet worden onderbroken. Terwijl de generaals en gouverneurs worden getraind, kunnen ze niet naar andere rijken worden gestuurd om daar te trouwen. De trainingen kunnen worden verkort door diamanten te gebruiken en de prijs is 850 diamanten voor minder dan 1 resterend uur.

Talenten

Elke Grote der Aarde kan 1 tot 4 aangeboren karaktertrekken hebben, die talenten worden genoemd. De Grote der Aarde heeft deze karaktertrekken van bij zijn geboorte. De talenten worden willekeurig overgeërfd. De kans dat een Grote der Aarde met een groter aantal talenten wordt geboren verhoogt naargelang het Kasteelniveau hoger wordt. De Grote der Aarde heeft deze aangeboren talenten van zijn geboorte tot aan zijn dood en ze kunnen niet worden gewijzigd. De keizer kan ook de extra karaktertrek ’Schandelijk’ krijgen. Deze karaktertrek wordt verkregen wanneer een dynastiek huwelijk wordt verbroken en hij wordt niet doorgegeven aan volgende generaties.

Elk aangeboren talent komt overeen met een vaardigheid. Als een Grote der Aarde een aangeboren talent heeft en de bijbehorende vaardigheid, dan krijgt hij of zij een bonus van de som van deze vaardigheden. Op deze manier krijgen mensen die het talent en de bijbehorende vaardigheid hebben, een hogere bonus dan degene die alleen het talent of de vaardigheid hebben.

Voorbeeld: Een Grote der Aarde heeft een talent en de bijbehorende vaardigheid. De vaardigheid heeft level 3 en geeft de Grote der Aarde een bonus van 10%. Het talent van dezelfde vaardigheid geeft 5% van dezelfde bonus. Bij elkaar opgeteld is de bonus dus in totaal 15%.

Er zijn speciale talent die alleen sommige Grote der Aarde kunnen bemachtigen. Deze speciale kenmerken zijn niet gerelateerd aan een bepaalde vaardigheden maar geven een unieke bonus aan de eigenaar. Deze speciale talenten zijn:

 • Troonopvolg(st)er - alleen de troonopvolg(st)er heeft dit kenmerk. De bonus die wordt toegekend door dit kenmerk is +5 moraal in elk gevecht en +5 dagelijkse tevredenheid in de provincie waar hij of zij gouverneur is.
 • Keizer(in) - alleen de keizer(in) heeft dit kenmerk. De bonus die de keizer(in) heeft geeft +5 moraal in elk gevecht en +5 tevredenheidspunten in de hoofdstad (De keizer(in) is altijd gouverneur van de hoofdstad.).
 • Schandalig - dit kenmerk wordt verkregen door de keizer(in) bij het verbreken van dynastieke vrede. Kan meer dan eens worden verkregen een het effect wordt dan bij elkaar opgeteld. Wanneer er een nieuwe keizer(in) wordt gekroond, wordt dit kenmerk niet doorgegeven. De straf is -5 moraal in een gevecht.

Vaardigheden van de Groten der Aarde

Vaardigheden zijn kenmerken die een grote der aarde tijdens zijn of haar hele leven verkrijgt. Groten der aarde kunnen vaardigheden verkrijgen door hun ervaring te verhogen door een functie te bekleden als gouverneur of generaal. Aan het begin van het spel hebben ze geen enkele vaardigheden. Wanneer ze een volgend ervaringslevel bereiken, krijgen ze een nieuwe vaardigheid. De nieuwe vaardigheid wordt door de speler zelf gekozen uit een aantal gegenereerde vaardigheden en geeft een aantal specifieke bonussen.

Er zijn twee soorten vaardigheden: gouverneurs vaardigheden en vaardigheden van de generaals. Elke Grote der Aarde kan beide soorten vaardigheden leren. Elke vaardigheid heeft precies 5 niveaus en elk daarvan wordt apart verkregen. Wanneer een Grote der Aarde het volgende level van ervaring van generaal of gouverneur bereikt, krijgt de speler de kans om te kiezen tussen 2 verschillende vaardigheden. Wanneer een Grote der Aarde een hoger level verkrijgt op de post als gouverneur, dan zal er keuze zijn uit 2 gouverneurs vaardigheden, en wanneer de generaals ervaring wordt verhoogd, worden er 2 generaals vaardigheden aangeboden.

De 2 voorgestelde vaardigheden zijn al verkregen vaardigheden die misschien verbeterd dienen te worden of nieuwe vaardigheden. De speler kan slechts één van de twee vaardigheden kiezen. De eerste van de twee biedt een verbetering van een al verkregen vaardigheden. De tweede is altijd een nieuwe vaardigheid, die dus altijd van het eerste niveau van de vaardigheid zal zijn. Wanneer de generaal of gouverneur nog geen verkregen vaardigheden heeft, worden beide vaardigheden willekeurig gegenereerd en zijn beide vaardigheden nieuw.

Als de Grote der Aarde alleen vaardigheden van het 5de niveau heeft, zal het systeem 2 nieuwe vaardigheden genereren om uit te kiezen. Als de Grote der Aarde slechts één vaardigheid heeft (die niet tot niveau 5 is ontwikkeld), biedt het systeem een upgrade aan van deze vaardigheid en ook een andere willekeurige vaardigheid die nog niet is ontwikkeld. Als de Grote der Aarde ontwikkelde niveaus heeft (maar niet tot en met niveau 5) van alle vaardigheden, met uitzondering van één, dan genereert het systeem één nieuwe vaardigheid om te upgraden en de overblijvende nog niet verworven vaardigheid. Als de Grote der Aarde alle mogelijke vaardigheden heeft van niveau 1 tot 4, dan worden er uit alle vaardigheden willekeurig 2 vaardigheden gekozen.
Als de aangeboden vaardigheden niet naar wens zijn van de speler, is het mogelijk om voor 1700 diamanten andere vaardigheden te laten genereren. Wanneer een Keizer sterft of wordt vermoord, en een andere Grote der Aarde Keizer wordt, is de wijziging van vaardigheden gratis op voorwaarde dat de Keizer/Keizerin vaardigheden heeft. De reset gebeurt slechts eenmaal gratis. De voorgestelde vaardigheden kunnen tot 3 keer worden aangepast voor 1700 diamanten per keer. De speler kan alle vaardigheden die de Grote der Aarde heeft verworven op elk moment verwijderen. Zowel gouverneurs- als generaalsvaardigheden kunnen worden geannuleerd. Dit gebeurt afzonderlijk voor beide posten. De prijs om de vaardigheden te resetten is 3400 diamanten. Deze optie kan worden geactiveerd op het tabblad van de gouverneur of de generaal in het profiel van de Grote der Aarde.

Het selecteren van de vaardigheden wordt gedaan vanaf het profiel van grote der aarde.

Het wegnemen van de vaardigheden zorgt er niet voor dat de ervaring ook wordt weggenomen. Ervaring kan op geen enkele manier weggenomen worden.

Om de bonus van de vaardigheid te ontvangen, moet de grote der aarde minimaal 6 uur hebben doorgebracht op zijn of haar post.

Type vaardigheden

Vaardigheden van de generaals

 • Boogschutter commandant: bonus voor de aanvalskracht van alle boogschutters. Level 1: +2% aanvalskracht; Level 2: +4% aanvalskracht; Level 3: +6% aanvalskracht; Level 4: +10% aanvalskracht; Level 5: +15% aanvalskracht
 • Infanterie commandant: bonus voor de aanvalskracht van zwaard- en speervechters. Level 1: +2% aanvalskracht; Level 2: +4% aanvalskracht; Level 3: +6% aanvalskracht; Level 4: +10% aanvalskracht; Level 5: +15% aanvalskracht
 • Cavalerie commandant: bonus voor de aanvalskracht van de cavalerie. Level 1: +2% aanvalskracht; Level 2: +4% aanvalskracht; Level 3: +6% aanvalskracht; Level 4: +10% aanvalskracht; Level 5: +15% aanvalskracht
 • Belegeringsspecialist: verhoogt het aantal belegeringswapens dat tegelijkertijd op het fort kan vuren. Level 1: +2% hoger maximum; Level 2: +4% hoger maximum; Level 3: +6% hoger maximum; Lever 4: +10% hoger maximum; Level 5: +15% hoger maximum
 • Aanvaller: bonus moraal voor het aanvallende leger. Level 1: +2 moraal; Level 2: +4 moraal; Level 3: +6 moraal; Level 4: +8 moraal; Level 5: +12 moraal
 • Verdediger: bonus moraal voor het verdedigende leger. Level 1: +2 moraal; Level 2: +4 moraal; Level 3: +6 moraal; Level 4: +8 moraal; Level 5: +12 moraal
 • Fortbewaker: bonus raakpunten voor het fort. Level 1: +4%; Level 2: +6%; Level 3: +10%; Level 4: +14%; Level 5: +20%
 • Beul van generaals: verhoogt de kans om de generaal van de vijand te vermoorden wanneer deze het gevecht verliest. Level 1: +5% kans; Level 2: +10% kans; Level 3: +20% kans; Level 4: +30% kans; Level 5: +50% kans
 • Voortvluchtige: verlaagt de kans dat de generaal wordt gevangengenomen of vermoord als u het gevecht verliest. Niveau 1: -5% kans; Niveau 2: -10% kans; Niveau 3: -15% kans; Niveau 4: -20% kans; Niveau 5: -25% kans
 • Plunderaar: bonus voor de plunderkracht van het leger. Level 1: 4% bonus; Level 2: 6% bonus; Level 3: 10% bonus; Level 4: 14% bonus; Level 5: 20% bonus
 • Rover: bonus voor de draagcapaciteit van het leger. Level 1: 4% bonus; Level 2: 6% bonus; Level 3: 10% bonus; Level 4: 14% bonus; Level 5: 20% bonus
 • Gids: bonus voor de snelheid van het reizende leger. Level 1: 4% bonus; Level 2: 6% bonus; Level 3: 10%; Level 4: 14% bonus; Level 5: 20% bonus
 • Garnizoen tacticus: verhoogt de capaciteit van het garnizoen dat wordt beschermd door de generaal. Level 1: 4%; Level 2: 6%; Level 3: 10%; Level 4: 14%; Level 5: 20%
 • Veld tacticus: verhoogt het aantal raakpunten van het veldleger. Level 1: 1% bonus; Level 2: 2% bonus; Level 3: 4% bonus; Level 4: 6% bonus; Level 5: 10% bonus
 • Aanvallende tacticus: verhoogt de aanvalskracht van het aanvallende leger. Level 1: 1% bonus, Level 2: 2% bonus, Level 3: 4% bonus, Level 4: 6% bonus, Level 5: 10% bonus
 • Verdediger van burgers: verhoogt het door het Fortniveau toegestane aantal beschermde burgers tijdens een plundering door de vijand. Level 1: +10% burgers; Level 2: +20% burgers; Level 3: +30% burgers; Level 4: +40% burgers; Level 5: +60% burgers;
 • Verdediger van grondstoffen: verhoogt de door het fortniveau toegestane hoeveelheid beschermde grondstoffen tijdens een plundering door de vijand. Niveau 1: +10% grondstoffen; Niveau 2: +20% grondstoffen; Niveau 3: +30% grondstoffen; Niveau 4: +40% grondstoffen; Niveau 5: +80% grondstoffen
 • Legerpost manager: verhoogt het maximum aantal soldaten in een legerpost. Level 1: 2%; Level 2: 4%; Level 3: 6%; Level 4: 10%; Level 5: 15%
 • Defensieve Tacticus - verhoogt de aanvalskracht van het verdedigende leger: Level 1: 1% bonus, Level 2: 2% bonus, Level 3: 4% bonus, Level 4: 6% bonus, Level 5: 10% bonus

Vaardigheden van de gouverneurs:

 • Boogschutter trainer: verkort de tijd voor het trainen van boogschutters. Level 1: 5% korter; Level 2: 10% korter; Level 3: 15% korter; Level 4: 20% korter; Level 5: 30% korter

  Om deze vaardigheid effect te laten hebben, dient de gouverneur in een speelwereld met snelheid x4 minstens 6 uur in zijn kantoor door te brengen en in een speelwereld met snelheid x10 minstens 2 uur.

 • Bouwer van belegeringswapens: verkort de tijd die nodig is voor het maken van belegeringswapens. Level 1: 5% korter; Level 2: 10% korter; Level 3: 15% korter; Level 4: 20% korter; Level 5: 30% korter

  Om deze vaardigheid effect te laten hebben, dient de gouverneur in een speelwereld met snelheid x4 minstens 6 uur in zijn kantoor door te brengen en in een speelwereld met snelheid x10 minstens 2 uur.

 • Infanterie instructeur: verkort de tijd voor het trainen van zwaard- en speervechters met de volgende percentages: Level 1 - 5%; Level 2 - 10%; Level 3 - 15%; Level 4 - 20%; Level 5 - 30%

  Om deze vaardigheid effect te laten hebben, dient de gouverneur in een speelwereld met snelheid x4 minstens 6 uur in zijn kantoor door te brengen en in een speelwereld met snelheid x10 minstens 2 uur.

 • Cavalerie instructeur: verkort de tijd die nodig is voor het trainen van cavalerie. Level 1: 5%; Level 2: 10%; Level 3: 15%; Level 4: 20%; Level 5: 30%

  Om deze vaardigheid effect te laten hebben, dient de gouverneur in een speelwereld met snelheid x4 minstens 6 uur in zijn kantoor door te brengen en in een speelwereld met snelheid x10 minstens 2 uur.

 • Houtzager: bonus voor de productie van hout. Level 1: 2% bonus; Level 2: 4% bonus; Level 3: 6% bonus; Level 4: 8% bonus; Level 5: 12% bonus
 • Mijnwerker: bonus voor de productie van ijzer. Level 1: 2%; Level 2: 4%; Level 3: 6%; Level 4: 8%; Level 5: 12%
 • Steenhouwer: bonus voor de productie van steen. Level 1: 2%; Level 2: 4%; Level 3: 6%; Level 4: 8%; Level 5: 12%
 • Belastinginspecteur: bonus voor de goud inkomsten uit belastingen. Level 1: 2% bonus; Level 2: 4% bonus; Level 3: 6% bonus; Level 4: 8% bonus; Level 5: 12% bonus
 • Spiritueel Leider: dagelijkse tevredenheidsbonus. Level 1: +2 tevredenheidspunten; Level 2: +4 tevredenheidspunten; Level 3: +6 tevredenheidspunten; Level 4: +8 tevredenheidspunten; Level 5: +12 tevredenheidspunten
 • Boer: bonus voor de capaciteit van boerderijen. Level 1: 2% bonus; Level 2: 4% bonus; Level 3: 6% bonus; Level 4: 8% bonus; Level 5: 12% bonus
 • Architect: bonus voor de huisvesting limiet. Level 1: 4%; Level 2: 6%; Level 3: 10%; Level 4: 14%; Level 5: 20%
 • Bureaucraat: verhoogt de Efficiëntie van de vestiging (tot 100%). Niveau 1: +4% Efficiëntie; Niveau 2: +6% Efficiëntie; Niveau 3: +10% efficiëntie; Niveau 4: +14% Efficiëntie; Niveau 5: +20% Efficiëntie
 • Geliefd door het Volk: verlaagt de kans op rellen of een opstand. Level 1: 5%; Level 2: 10%; Level 3: 20%; Level 4: 30%; Level 5: 50%
 • Kolonist: verkort de tijd die nodig is voor het veranderen van een kolonie naar een normale provincie. Level 1: 4% sneller; Level 2: 6% sneller; Level 3: 10% sneller; Level 4: 14% sneller; Level 5: 20% sneller
 • Logistiek medewerker: verlaagt de daling in de tevredenheid die wordt veroorzaakt door de afstand tussen de kolonie en het imperium. Level 1: 4%; Level 2: 6%; Level 3: 10%; Level 4: 14%; Level 5: 20%
 • Meester handelaar: verhoogt het handelspotentieel van de provincie. Level 1: 4%; Level 2: 6%; Level 3: 10%; Level 4: 14%; Level 5: 20%
 • Grondstof handelaar: bonus voor de limiet van de markt. Level 1: 10% bonus; Level 2: 20% bonus; Level 3: 30% bonus; Level 4: 40% bonus; Level 5: 60% bonus
 • Geheim agent: bonus voor de levels van contraspionage. Level 1: +1 extra level; Level 2: +2 levels; Level 3: +3 levels; Level 4: +4 levels; Level 5: +5 levels
 • Keizerlijk werker: bonus voor de tevredenheidslimiet. Level 1: +2; Level 2: +4; Level 3: +6; Level 4: +8; Level 5: 12
 • Boerderij Specialist - voegt een bonus toe aan de basis capaciteit van de boerderij: Level 1: 1 000, Level 2: 2 000, Level 3: 4 000, Level 4: 6 000, Level 5: 10 000

Vaardigheden van de keizer(in)

Deze gouverneur vaardigheden zijn alleen toegankelijk voor de keizer(in).

 • Kolonel-generaal: alle generaals in het imperium doen meer ervaring op dan normaal. Level 1: 2%; Level 2: 4%; Level 3: 6%; Level 4: 10%; Level 5: 15%
 • Grootse gouverneur: alle gouverneurs in het imperium doen meer ervaring op dan normaal. Level 1: 2%; Level 2: 4%; Level 3: 6%; Level 4: 10%; Level 5: 15%
 • Geliefd bij de Goden: bonus voor het aantal geschenken van de tempel. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%
 • Civiel wetenschapper: verkort de onderzoeksduur voor gewone onderzoeken. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%
 • Militair wetenschapper: verkort de tijd voor militaire onderzoeken. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%
 • Militair econoom: lagere onderhoudskosten voor het hele leger. Level 1: 1% lager; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%
 • Bankier: bonus voor de rente van de bank. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%
 • Transport expert: bonus capaciteit voor de depots in het hele imperium. Level 1: 5%; Level 2: 10%; Level 3: 15%; Level 4: 20%; Level 5: 30%
 • Civiel bouwkundige: verkort de tijd voor het bouwen van civiele gebouwen. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%

  Om de bonus van de vaardigheid te ontvangen, moet de gouverneur/generaal minimaal één dag in deze post zijn geweest.

 • Militair bouwkundige: verkort de tijd die nodig is voor het bouwen van militaire gebouwen. Level 1: 1%; Level 2: 2%; Level 3: 4%; Level 4: 6%; Level 5: 10%

  Om de bonus van de vaardigheid te ontvangen, moet de gouverneur/generaal minimaal één dag in deze post zijn geweest.

 • Verkenningsagent - vergroot de verkenningsradius: Level 1: 4 punten, Level 2: 6 punten, Level 3: 10 punten, Level 4: 15 punten, Level 5: 25 punten
 • Spionagemeester - voegt een bonus toe aan het spionage onderzoek: Level 1: +1 level, Level 2: +2 levels, Level 3: +3 levels, Level 4: +4 levels, Level 5: +5 levels