Blida  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Verkstaden för belägringsvapen
Förutsättningar: Militär utbildning 15, Belägringsuppdateringar 10, Centralisering 11

• Typ: Långdistans, Belägringsvapen, Artilleri
• Prioritetsarméförläggning : Artilleriets linje

+ Kastmaskin: Den här enheten har prioritet när den attackerar Fästningar - Attack x 1.5
+ Långdistans: Den här enheten har 3 extra Attacker i Fältstrid eller angrepp mot någon Fästning innan närstridsattackerna har påbörjats

+ Felaktig: Attack x 0.15 mot Infanteriet, Kavalleriet och Belägringsvapnen
+ Skadeområde: Under en Fälstrid och Fästningbelägring fördelas enhetens attack proportionellt bland alla fientliga linjer, flanker och centrer (Reservern är opåverkad)
+ Beräkning: Den kräver 75 sysslolösa undersåtar för utbildning; upptar 75 lediga platser i Garnisonen.

För mer detaljer, klicka här.

Talanger  

Det fina folkets karaktärsdrag som de ärver av sina föräldrar. Varje Fin människa ärver en talang av sin far och en av sin mor. Talangerna väljs slumpmässigt. Båda är medfödda och är närvarande från födelse till död och kan inte bytas. Efterträdaren på tronen har 2 talanger plus det speciella karaktärsdraget Efterträdare. Kejsaren har också en speciell talanger till - Kejsare och kan dessutom förvärva karaktärsdraget Ärelös när han bryter dynastisk fred med en annan spelare.

För mer information om karaktärsdrag, klicka här.

Torn  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Tillbyggnad, Defensiv struktur
Förutsättningar: Se nedan.
Högsta nivå: 24

Försvarstillbyggnad. Under en Fästningsbelägring attackerar varje Torn de fientliga enheterna. Ett torns angreppsstyrka är 3000 och tornet har inte några egna Livspoäng. Tornets attack fördelas proportionellt mellan alla dess prioriterade mål.

Om Fästningen förstörts, förstörs också alla dess torn. Om den förstörda nivån Fästning repareras, repareras också alla torn.

Varje torn prioriterar de fientliga enheterna enligt följande:
- Angreppslinje; om skadorna som försvararen tillfogar är tillräckliga för att förstöra fiendens hela Angreppslinje, då kommer resten av skadorna på Frontlinjen att tillfogas av Murbräckorna och Närstridsenheterna.
- Artillerilinje
- Bågskyttelinje
- Kavalleri i Frontlinjen

Varje fästning kan ha ett maximalt antal torn beroende på sin nivå, enligt följande:

Fästningsnivå 3 – 1 Torn
Fästningsnivå 4 – 2 Torn
Fästningsnivå 5 – 4 Torn
Fästningsnivå 6 – 6 Torn
Fästningsnivå 7 – 12 Torn
Fästningsnivå 8 – 18 Torn
Fästningsnivå 9 - 24 Torn

När fästningen uppgraderas, förloras alla befintliga torn.

För mer information om Torn, klicka [[military # military_56]här].

Trä  

Tillverkas av den rekryterade befolkningen i sågverken. Trä behövs för armérekrytering och de flesta byggnaderna och forskningarna.
Motsvarande värde i guld: 1 trä = 1 guld

Tränare för bågskyttar  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den förkortar tiden, nödvändig för Bågskyttarnas utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

Tränare för infanteriet  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den minskar tiden, nödvändig spjutmännens och svärdsmännens utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

Tränare för kavalleriet  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den förkortar tiden, nödvändig för Kavalleriets utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

Träningsgrupp  

En grupp soldater av samma slag och klassrekryteras samtidigt. Antalet träningsgrupper ökar med nivån Militär doktrin.

Transportexpert  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Transportstationens kapacitet i alla besittningar. Nivå 1: +5% kapacitet; Nivå 2: +10% kapacitet; Nivå 3: +15% kapacitet; Nivå 4: +20% kapacitet; Nivå 5: +30% kapacitet

Transportstation  

Byggnaden som utför Imperiets transport. Varje nivå ökar mängden resourser som kan transporteras på en gång. När den högsta nivån har uppnåtts kan du också transportera alla tillgängliga resourser på en gång. Om en låsattack är på väg gäller en begränsning på transporerna. Transport stationen är också platsen där guld som överförts av en allierad lastas av och där du utför guldöverföring till [168] en allierad]. Transport stationens kapacitet fördubblas när Premium aktiveras.

Transportuppdrag  

Flytta resurser mellan annekterade provinser via Transportstationen eller mellan huvudImperiet och en koloni med hjälp av transportvagnar.

Transportvagn  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Verkstaden för belägringsvapen

Transportvagnen kan skickas på ett Uppdrag tillsammans med andra Stridsenheter. Dess stora bärförmåga ökar avsevärt resursmängden som armén kommer att återvända med.

• Typ: Godståg
• Prioritetsarméförläggning: Ingen.

Stridförmågor:

- Följdskador: Om striden förloras förstörs den här enheten.

För mer detaljer, klicka här.

Tronföljare  

1. Varje kejsare har en tronföjare som utsetts automatiskt av systemet. Vid spelets början är tronföljaren det kejserliga parets förstfödda son. Spelarna kan byta tronföljaren när som helst.

För mer information om tronföljden, klicka här.

2. En talang som endast Kejsarens tronföljare har. Den ger följande bonusar: +5 moral för varje strid och + 5 poäng lycka om dagen i provinsen, som han härskar över.

Tukthus  

Tung bågskytt  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Skyttbanorna
Förutsättningar: Distansattack 10, Centralisering 6

• Typ: Långdistansenhet, Infanteri , Bågskytt
• Prioritetsarméförläggning : Bågskyttarnas linje

+ Långdistans: Den här enheten har 1 Attack i tillägg i Fältstrid eller Fästningsbelägring innan närstridsattackerna har påbörjats.
+ Fördelaktig position: När den här enheten är i garnisonen har den prioritet under en attack mot Fästningen – Attack x 4
+ Eldunderstöd: Under angrepp mot någon fästning beskyttar den här enheten försvararna i Garnisonen med Attack x 0.2
+ Regn av pilar: Attack x 3 mot Bågskyttar

- Sårbara mot Svärdsmän: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten är alla Svärdsmäns attack starkare
- Närstridsattackernas nackdel: Attack x 0.33 mot Svärdsmän
- Antipersonell: Attack x 0.25 mot Belägringsvapen
- Låg moral: Den här enheten bestraffas när den angrepps av en närstridsеnhet - Attack x 0.33
- Pilkoger: 18 pilar; när det är slut med ammunitionen, förblir den här enheten på sitt ställe tills den inte har angripits av
närstridsenhetena.

För mer detaljer, klicka här.

Tung enhet  

Den mellersta klassen militärenheter. Försvarar och attackerar lättast den tunga klassen fästnings nivåer - 4, 5, 6.
De tunga enheterna är: tunga bågskyttar, tung spjutmän, tunga svärdsmän, tungt kavalleri, katapulter och ballister.

Tung spjutman  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 1, Militär doktrin 2, Centralicering 6, Militär utbildning 8

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Spjutman
• Prioritetsarméförläggning : Flank (Frontlinje)

+ Stångvapen: Attack x 2 mot Lätta ryttare

- Sårbara mot Bågskyttar: Mot den här enheten är alla Bågskyttarnas attack starkare
- Närstridsattackernas nackdel: Attack x 0.5 mot Svärdsmän
- Lätta trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Centret: Attack x 0.8, Livspoäng x 0.8

För mer information, klicka här.

Tung svärdsman  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Infanterikasernen
Förutsättningar: Närstridsattack 1

• Typ: Närstridsattack, Infanteri , Svärdsman
• Prioritetsarméförläggning : Centrum (Frontlinje)

+ Angreppstrupper: Under angrepp mot någon fästning har den här enheten prioritet i Frontlinjens sammansättning
+ Närstridsattack: Attack х 2 mot Bågskyttar
+ Sköldmur: Den här enheten är starkare, när den strider i försvar - Livspoäng x 1.2

- Sårbara mot Kavalleriet: Mot den här enheten strider varje Kavalleri med attack x 2
- Tunga trupper: Den här enheten bestraffas när den strider i Flank: Attack x 0.9, Livspoäng x 0.9

För mer detaljer, klicka här.

Tungt kavalleri  

Stridsenhet.
Byggnad: Kavallerikasern
Förutsättningar: Närstridsattack 10, Krigshästar 10, Rustning 10, Militär utbildning 8, Centralisering 6

• Typ: Närstridsattack, Kavalleri
• Prioritetsarméförläggning : Flank (Frontlinje)

+ Fart: Den här enheten har prioritet under stridens första omgång - Attack x 1.5
+ Närstrid: Attack x 4 mot Bågskyttar
+ Ryttarstrid: Attack x 2 mot Svärdsmän
+ Manövrerbar: Den här enheten har prioritet när den strider i Flanken – Attack x 1.2, Livspoäng x 1.2

- Sårbara mot Spjutmän: Mot den här enheten är alla Spjutmännens attack starkare
- Kort vapen: Attack x 0.17 mot Spjutmän
- Ryttare: Den här enheten kan inte attackera under Fästningsbelägring
- Nackdel i trånga utrymmen: Den här enheten bestraffas när Fästningen plundras – Atack x 0.5, Livspoäng x 0.5

För mer detaljer , klicka här.

Turneringar  

Tävlingar som täcker olika aspekter i spelet:

Ekonomisk utveckling;
Krigsutveckling, attacker och underkuvande av fiender;
Alla andra viktiga spelaspekter.

Turneringarna indelas i två huvudkategorier:

• Soloturneringar som kräver att härskarna uppnår individuella prestationer och resultat;
• Alliansturneringar som kräver att åstadkomma mål tillsammans med andra medspelare.

Turneringarna har sälsynthetsnivåer – några turneringar kommer att ske inte så ofta men kommer att vara längre och ha större priser. Belöningarna fördelas i milstolpar i enlighet med det resultat som åstadkommits och utdelas vid slutet av varje evenemang.

Typerna belöningar kan vara:

Diamanter;
Resurser;
• Olika föremål.

• Spelarna i världar med hastighet x4 tävlar i olika globala turneringar fördelade i grupper efter sina netto poäng. Det betyder att alla spelare från dessa världar tävlar mot varandra istället för att tävla endast mot spelare från den egna världen, utgående från deras antal netto poäng.
• Spelarna i världar med hastighet x10 tävlar endast mot spelare från den egna världen. De fördelas inte i grupper efter antalet netto poäng.
• Fördelningen i grupper sker bara i början av varje turnering. Om en spelare går över eller under antalet netto poäng för gruppen som han hamnat i, blir han inte flyttad till en annan grupp så länge turneringen pågår.

Utbildning  

Processen mellan rekrytering och mobilisering när de vanliga byborna blir modiga soldater.Elitenheterna kräver mer tid för träning. Utbildningstiden förkortas med 20% genom att man aktiverar Premium. Utbildningsgrupperna visas i en ikon på högra sidan av bykartan.