Offensieve generaal  

Een van de twee types van de positie Generaal. Een offensieve generaal wordt benoemd op het moment dat u uw leger ten aanval stuurt. Elke Grote der Aarde die meerderjarig is kan op deze positie worden aangesteld, met inbegrip van de Keizer. Offensieve generaals leiden uw leger op een invasiemissie tegen andere spelers of onafhankelijke steden en kunnen slechts op één missie tegelijkertijd worden gestuurd. Als leider van het leger geven offensieve generaals speciale bonussen voor hun vaardigheden tijdens het gevecht.
Wanneer een offensieve generaal een Fortbelegering, veldslag of plunderingsaanval verliest, is er 5% kans dat hij sneuvelt.

Klik op here voor meer informatie over offensieve generaals.

Offensieve nederlaag  

Een gevecht verliezen in de aanval.

Offensieve overwinning  

Een gevecht winnen in de aanval.

Officier  

Algemene benaming voor alle officieren in het tweede loyaliteitsstadium.

Omwalling  

Een verdedigingsfaciliteit die exclusief is voorbehouden voor militaire posten. Elk niveau verhoogt het aantal raakpunten van het in de vestiging opgestelde veldleger met 2%.

Onafhankelijk Kasteel  

Een kasteel dat aan geen enkele alliantie toebehoort. Een onafhankelijk kasteel heeft fort 8, boogschutters in het garnizoen en een veldleger, die zichtbaar worden wanneer u op het kasteel klikt. Het fortniveau daalt niet met 1 na elke succesvolle aanval, maar blijft 8. Het kasteel is veroverd wanneer er minder dan 1000 militaire eenheden in overblijven. Het fort in het recent veroverde kasteel moet opnieuw worden opgebouwd vanaf niveau 1.

Klik op here voor meer informatie over onafhankelijke kastelen en hun verovering.

Onafhankelijke stad  

Onafhankelijke vestiging in de exclusieve zone van een speler of op de Wereldkaart, die op twee manieren kan worden veroverd : tot vazal gemaakt of geannexeerd. Wanneer ze onafhankelijk zijn, kunnen ze een onbeperkt aantal keren worden geplunderd voor grondstoffen. Er zijn tien niveaus van onafhankelijke steden, op basis van hun ontwikkeling en verdedigende leger, en de eerste vier bevinden zich binnen de grenzen van de exclusieve zone.

Klik op here,here en here voor meer informatie over onafhankelijke steden.

Onderhoud  

Parameter van een eenheid die bepaalt welk uurloon een eenheid vereist om in dienst te blijven van uw Rijk/kolonie/militaire post of omdat ze op een missie gestuurd is. Wordt automatisch afgetrokken van het beschikbare goudvan uw hoofdstad. Als u niet beschikt over goud of als u er niet genoeg heeft, genereert uw leger negatief goud. Fortgarnizoenen hebben geen onderhoud nodig. Het onderhoud van een reizend leger is groter dan normaal. Wanneer uw leger op een missie is, vereist het 1,2 keer zoveel onderhoud dan wanneer het zich in het keizerrijk bevindt.

Klik op here en here voor meer informatie over onderhoud.

Onmiddellijk Keizerlijk transport  

Een voor alle spelers beschikbare optie - Premium en gewoon, die de transportmissie tussen provincies, kolonies, handels- en militaire posten onmiddellijk uitvoert in plaats van de vereiste tijd te wachten. Onmiddellijk transport is enkel beschikbaar in vredestijd. Wanneer hij wordt aangevallen kan de soeverein hier geen gebruik van maken*.

*Er is een uitzondering: Deze optie wordt ontgrendeld bij een aanval wanneer er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijk koloniaal transport  

Een optie waarmee u de zich verplaatsende goederenwagens, die grondstoffentransporteren of gewoon reizen naar, van en tussen kolonies, onmiddellijk kunt lossen tenzij uw Rijk wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijk onderzoek  

Het eerder voltooien van een onderzoek. De optie wordt betaald in diamanten en geldt alleen voor onderzoeken met minder dan 3 resterende uren*. Een onderzoeksuur kost 510 diamanten. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordtaangevallen **.

* Dit is een basislimiet. Hoe hoger de ontwikkeling en hoe hoger het aantal nettowaardepunten en het aantal voor onmiddellijk onderzoek uitgegeven diamanten, hoe hoger de limiet wordt.

** Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijke aankomst  

Een voor alle spelers beschikbare optie - Premium en gewoon, die het mogelijk maakt om legerverplaatsingsmissies tussen geannexeerde provincies onmiddellijk te beëindigen in plaats van de vereiste tijd te wachten. Onmiddellijke aankomst is mogelijk in vredestijd. Wanneer hij wordt aangevallen kan de soeverein hier geen gebruik van maken*.

*Er is een uitzondering: Deze optie wordt ontgrendeld bij een aanval wanneer er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijke aanval  

Onmiddellijk een gevecht leveren tegen een onafhankelijke stad in uw exclusieve zone. De optie vereist 1 diamant voor één gevecht en houdt in dat het leger het doel bereikt, vecht en onmiddellijk terugkeert. Onmiddellijke aanval is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijke bouw  

Voltooit de bouw meteen en laat u toe om onmiddellijk te beginnen met de exploitatie van het gebouw. De optie wordt betaald in diamanten en geldt alleen voor gebouwen met minder dan 12 resterende bouwuren. Een bouwuur kost 170 diamanten. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Onmiddellijke training  

Onmiddellijke voltooiing van de training van een groep eenheden. Als het aantal eenheden in opleiding en het aantal soldaten in uw bezit onder 5000 is gedaald kunt u de optie gratis gebruiken. Anders zal u diamanten nodig hebben. Alleen de eerste trainingsgroep in de wachtrij in één provincie en één kazerne kan onmiddellijk worden getraind. Elke [102]groep] onder 6 resterende uren kost 170 diamanten. Het onmiddellijk trainen van één groep impliceert de herberekening van de resterende tijd van de andere groepenin de wachtrij. Onmiddellijke training is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Ontbinden  

soldaten naar huis sturen. Recupereert 50% van de investering in grondstoffen. U kunt een leger waarvan de nettowaarde binnen de 8 uur na de laatste ontbinding niet meer bedraagt dan 25% van de nettowaarde van het beschikbare leger, ontbinden. Indien u minder dan dit percentage hebt ontbonden, wordt het nettowaardebedrag van elk extra leger dat u in die periode verkrijgt, toegevoegd aan de huidige nettowaarde van uw leger en zal er rekening mee worden gehouden totdat de ontbindingslimiet is bereikt.

Ontwijking  

Een optie om uw leger voor een gewenste periode en zonder een specifiek doel weg te sturen, en zo de vernietiging ervan door vijandelijke aanvallen te voorkomen. De maximale duur van een ontwijking is 12 uur.

Onverwoestbare kolonie  

Een kolonie die niet kan worden vernietigd door vijandelijke aanvallen. Om uw kolonie onverwoestbaar te maken dient u haar fort te upgraden naar niveau 8 en de vestiging gedurende 3 dagen te beschermen tegen verwoesting.
Eenmaal onverwoestbaar, heeft de kolonie dezelfde functies als geannexeerde provincies. Haar fort gaat geen niveau naar beneden na een succesvolle vijandelijke belegering en u kunt het heropbouwen door de nodige hoeveelheid grondstoffen te betalen in plaats van het niveau opnieuw te bouwen.

Opmerking: Onverwoestbare kolonies kunnen altijd worden afgebroken door hun eigenaar.

Oorlog  

Een 17 uur durend militair conflict tussen twee allianties dat militaire punten en oorlogsinkomsten oplevert.

Klik op here voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden en doelstellingen van oorlog.

Oorlog voeren/verklaren  

De overgang van Neutraliteit of Vijandigheid naar de staat van oorlog.

Oorlogsinkomsten  

Het wordt gegeven in hout en ijzer tot 24 uur na het einde van de oorlog aan de spelers die deel uitmaken van de winnende alliantie en deelnamen aan de gevechten. Oorlogsinkomsten zijn gelijk aan 50% van het goudequivalent* van de vernietigde vijandelijke legers tijdens de oorlog. Er is geen deadline om de inkomsten in ontvangst te nemen zolang de speler deel uitmaakt van dezelfde alliantie.

* Het goudequivalent van de nettowaardepunten die werden ontvangen voor de rekrutering van die eenheden, en niet het goudequivalent van de grondstoffen die werden gespendeerd voor hun rekrutering.

NB! Er worden geen oorlogsinkomsten gegeven voor vernietigde forten en geplunderde bevolking.

Oorlogspaarden  

Een onderzoek dat de snelheid van alle eenheden van de cavalerie verhoogt met +3% per niveau en de Charge met +2% per niveau.

Opiniepeilingen  

Peilen van de publieke opinie van de multinationale en multiculturele Imperia Online-gemeenschap betreffende het spel, de algemene voorwaarden en andere, niet aan het spel gerelateerde onderwerpen. Elke speler heeft altijd het recht om geen antwoord te geven. Het pictogram Opiniepeilingen bevindt zich in het menu Algemene instellingen.

Opstand  

Een toestand van een geannexeerde provincie en een kolonie die veroorzaakt wordt door ontevredenheid van de bevolking als gevolg van een lage plaatselijke Tevredenheidswaarde. Als de Tevredenheid beneden 20 daalt, is er een kans, die progressief met 2% stijgt voor elk Tevredenheidspunt (bijvoorbeeld op 19 punten met 2%, op 18 punten met 4% enz.), op een opstand, wat kan leiden tot opschorting van de productie, rekrutering en bouwwerkzaamheden tot de Tevredenheid opnieuw gestegen is.

Opstelling  

Plaatsing van troepen in een bepaalde gevechtszone of defensieve positie zoals een slagveld, garnizoen, torens.

Optimaal belastingniveau  

Een knop in het belastingmenu. Het stelt alle belastingen in de geannexeerde provincies of de kolonies in op eentarief dat voor een positieve tevredenheidsbalans zorgt.

Opvolger  

1.Elke Keizer heeft een automatisch door het systeem benoemde erfgenaam. Aan het begin van het spel is de opvolger het eerstgeboren kind van het Keizerlijke paar. Spelers kunnen de opvolger echter op elk moment naar eigen inzicht wijzigen.
Klik op here voor meer informatie over opvolging.

2.Een talent dat enkel de erfgenaam van de Keizer heeft. Het geeft een bonus van +5 moreel in elk gevecht en dagelijks +5 Tevredenheidspunten in de provincie die hij regeert.

Overwinning  

Een gevecht winnen.