Работилница за обсадна техника  

Военна сграда.
Тип: Местна, Тренировъчна
Необходими проучвания: Военна доктрина 1, Атака - стрелец 1
Максимално ниво: 20

Позволява обучение и подобрение на Обсадни машини. Всяко ниво увеличава Тренировъчния капацитет на сградата.

Единици, които могат да бъдат обучени, включват:
- Таран
- Катапулт
- Балиста
- Требюшет

Работни места  

Броят селяни, които могат да бъдат наети в една минa.

Работник от империята  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава лимита на Щастието. Ниво 1: +2 Щастие; Ниво 2: +4 Щастие; Ниво 3: +6 Щастие; Ниво 4: +8 Щастие; Ниво 5: +12 Щастие

Работници  

Население, наето в мините с цел производство на дърво, желязо и камък и налагане на данък в злато.

Радиус  

Мерна единица за обсег на влиянието. 1 радиус = 1 Имперски мили

Забележка! В Империя Онлайн под радиус не се подразбира едноименния геометричен термин. В Империя Онлайн радиус е единица за дължина, която измерва разстоянието между центъра и която и да е крайна точка на кръга на обсега на влияние на един съюзен замък.

Разграбване  

Отнемане на наличните ресурси в някоя провинция/колония или независим град след успешна Крепостна обсада (разрушавайки крепостта и побеждаване в битката с гарнизона). Играчите могат да разграбват ресурси от независимите градове в ексклузивната им зона или извън границите им, от анексираните провинции/колониите на други активни играчи и от изоставени империи. Разграбването предполага присвояване на всички ресурси, които товароносимостта на нападателя позволи и капацитетът на защитени ресурси на защитника не покрие.

Разположение  

Разполагане на армии в дадена бойна зона или защитна позиции като бойно поле, гарнизон, кули.

Разузнавателна единица  

Виж шпионин.

Разформироване  

Разформироване на войници. Възстановява 50% от вложените ресурси.
В период от 8 часа, считан от момента на последното извършено разформироване, може да разформировате армия, чиято нетна стойност не надвишава 25% от нетната стойност на наличната армия. В случай че сте разпуснали по-малко от този процент, нетната стойност на всяка допълнителна армия, с която се сдобиете в този период, ще се добави към наличната и ще се взема предвид до достигане на лимита за разформироване.

Разход  

Това, което Империята харчи - издръжка на армията, съюзен данък, вноски по заем, строежи, проучвания, наемане на армия, фестивали, основаване на колонии, съюзни дарения, поправка на крепости.

Редник  

Военно звание, присъждано на играч със 150-249 военни точки.

Редови член  

Съюзник без особени права в съюза и без специални бонуси.

Резерв  

Служи за заместване на предните зони в случай на изгубени единици по Фланговете или в Центърa. Ако две зони бъдат избити по едно и също време от вражеската армия, тогава на случаен принцип една от тях се избира и запълва от единиците в резерв.

Рестартиране на свят  

Един свят бива рестартиран, когато сезонът му приключи. Сезонът приключва на дата, определена от администрацията на Империя Онлайн.

Какво се случва, когато светът се рестартира?

- Акаунтите се прехвърлят в новия сезон, но с различно разположение на Глобалната карта.
- Развитието на империите започва от 0.
- Прехвърлят се също диамантите и премиум пакетите.
- Съюзите автоматично започват новия сезон в същия състав членове, в който са завършили стария сезон, без да е необходимо да се създават наново или да се канят ръчно всички членове. Прехвърлен съюз включва: същото име, същите членове на същите постове (с изключение на съюзните командири), но с нулирани статуси на лоялност, без владения, без армия, празна хазна, занулени проучвания и изчистени дипломатически отношения; неактивните съюзници (тези, които все още не са влизали в акаунтите си) могат да бъдат изгонени от лидера, когато той е на поне 1000 нетни точки.

Ресурс  

Благата, които работниците произвеждат в мините на империята, както и добитото от данъци, наложени върху населението. Всички те могат да се влагат в строежи, проучвания и армии.

Ресурсно находище  

Ресурсните находища са обекти по картата, от които потребителите могат събират дърво, желязо и камък. Всяко находище може да съдържа само един вид ресурс. За да съберете ресурси, е необходимо да изпратите армията си на мисия за събиране. Изпратената в находище армия може да бъде върната по всяко време. По време на мисията в находището армията Ви може да бъде нападната от други играчи. Има два типа мисии към находище - събиране и атакуване. След като ресурсите в дадено находище бъдат изчерпани, то изчезва от картата и на негово място, но на различни координати, се появява ново находище.

Роботърговци  

Варварско Племе.
Роботърговците са номадски народ, който преследва и залавя беззащитното население на териториите, през които преминава. След това, пленниците се използват за робски труд или биват продавани на дори по-безскрупулни 'цивилизовани' търговци.
Роботърговците имат състав на армията насочен към изненадващи нападения и преследване, с малко присъствие на Пехота и големи количества Конница.
Наградата за победа над Роботърговците е ресурси и Освободено население.

Ров  

Военна сграда.
Тип: Местна, Пристройка, Отбранителна структура
Необходими условия: Фортификация 1, Военна архитектура 3, Крепост 4
Максимално ниво: 10

Крепостна пристройка. По време на Крепостен щурм, всяко ниво на Ров намалява с 2% Жизнените точки на всички единици във вражеската Щурмова линия.

Родословно дърво  

Схема, която показва семейните връзки между 4-те поколения на Имперското семейство.

Рунд  

Част, ниво, фрагмент от битката. Всички битки се подаразделят на рундове, в които единиците нанасят и понасят щети съгласно със собствените и тези на противника атака и жизнени точки. Колкото повече рундове има една битка, толкова повече единици и Морал се губят.

Ръкопашен (тип Бойна единица)  

Бойните единици от Ръкопашен тип трябва да са в непосредствена близост с противника, за да осъществят Атака. Когато се срещнат на бойното поле, Ръкопашните единици и от двете армии си разменят удари едновременно.
В битка, Ръкопашните единици се сражават на Фронтовата линия, в Център или Фланг, според своето Приоритетно разположение.

Настоящите Ръкопашни единици са:

- Лек копиеносец
- Тежък копиеносец
- Фаланга
- Героичен копиеносец
- Лек мечоносец
- Тежък мечоносец
- Гвардеец
- Героичен мечоносец
- Лек конник
- Тежък конник
- Паладин
- Героичен конник
- Таран

Ръкопашен щурмови лимит  

Ръкопашният щурмови лимит определя максималния брой единици от ръкопашната пехота на щурмовата линия, които могат да атакуват крепостта едновременно по време на крепостен щурм.

Ръкопашният щурмови лимит дава приоритет на мечоносците пред копиеносците, а единици от един и същ вид се приоритизират в низходящ ред по сила на атаката.

За лични крепости, ръкопашният щурмови лимит съответства на 3 пъти базовия гарнизон на атакуваната крепост, както следва:

Крепост ниво 1: 165 единици
Крепост ниво 2: 330 единици
Крепост ниво 3: 660 единици
Крепост ниво 4: 1 320 единици
Крепост ниво 5: 2 640 единици
Крепост ниво 6: 5 280 единици
Крепост ниво 7: 10 560 единици
Крепост ниво 8: 21 120 единици
Крепост ниво 9: 42 240 единици
Крепост ниво 10: 84 480 единици

За съюзни крепости, ръкопашният щурмови лимит съответства на 5 пъти базовия гарнизон на атакуваната съюзна крепост, както следва:

Крепост ниво 1: 2 750 единици
Крепост ниво 2: 5 500 единици
Крепост ниво 3: 11 000 единици
Крепост ниво 4: 22 000 единици
Крепост ниво 5: 44 000 единици
Крепост ниво 6: 88 000 единици
Крепост ниво 7: 176 000 единици
Крепост ниво 8: 352 000 единици
Крепост ниво 9: 704 000 единици
Крепост ниво 10: 1 408 000 единици
Крепост ниво 11: 2 816 000 единици

Ръчно онаследяване  

Избиране на наследник на Императора ръчно от играча.

За повече информация относно наследяването на престола кликнете тук.