Аttack bestraffning
 

Sänkning av parametern attack på grund av angrepp utanför omfång - 3% per 0,1 koefficient skillnad utanför det tillåtna omfånget av nettopoäng x2, giltigt endast när angriparen är med det större kontot.