Administratori i Lojës  

Simbolikisht përfaqëson administratën e Imperia Online, duke u shfaqur si dërguesi në mesazhet e sistemit. Mesazhet e administratorit përmbajë njoftimet zyrtare mbi sjelljen e Imperia Online në lidhje me ngjarjet e ardhshme, lajmet ose blerjet e diamanteve. Përfitohen në zarf me ngjyrë portokalli dhe ruhen në tabin Sistem në menunë Mesazhet,të etiketuara si Administratori i lojës.

NB! Mos ngatërro mesazhet e vërteta të administratorit të lojës me të tjera mesazhe të rastit të dërguara nga një lojtar normal me një emër të ngjashëm me administratorin të tipit admin, administrimin, ImperiaOnline, etj, të cilat janë përfituar me zarf të gjelbër dhe ndodhen në dosjen e mesazheve private, me qëllim marrjen e informacionit personal të tilla si fjalëkalimi, ose mashtrime për lojtarët duke sugjeruar dërgimin e mesazheve për
Diamant jo-ekzistues. Mbani në mend se Imperia Online nuk do ju kërkojë kurrë për të dhënat tuaja personale ose të bëjë propagandë për shitjen e diamantëve nëpërmjet mesazhave private.

Ekipi i Imperia Online rekomandon raportim të menjëhershëm të të gjitha mesazheve të këtij lloji dhe aplikon bllokimi të përhershëm të përdoruesve përgjegjës për këto veprime.

Animacionet e fshatit  

Figura të vogla njerëzish që lëvizin në hartën e fshatit dhe ilustrojnë jetën e përditshme të popullsisëprovincë - shëtitje, punë dhe argëtim. Animacionet mund të aktivizohen ose çaktivizohen nga menuja Konfigurimet.

Arkiva me lajme  

Nënmenuja e dytë e menusë Lajmet, në të cilën janë arkivuar dhe mbledhur të gjitha lajmet e botuara gjatë epokës aktuale.

Avatari  

Imazhi që një lojtar zgjedh për tu përfaqësuar në lojë. Është i vendosur në profil. Avatarët ofendues mund të raportohen nga lojtarë të tjerë (nga të paktën 3) dhe të ndaluar nga administrata e lojës. Një përdorues i ndaluar për avatar abuziv për herë të parë nuk mund të ngarkoj një avatar të ri për 24 orë, në qoftë se ndalohen për herë të dytë - për 168orë, dhe për herë të tretë - për një vit të tërë. Avatarët abuzive janë konsideruar rastet e mëposhtme të tipit -, pornografia, lakuriqësia, racizmi, fashizmi, svastikat dhe çdo imazh tjetër që mund të ofendojë dinjitetin e dikujt.

Betejat e ditës  

Menuja që liston medaljet e përfituara nga 2 betejat më të përgjakshme (në mbrojtje dhe në sulm) në një ditë të caktuar në një mbretëri të caktuar. Është e vendosur në këndin e fundëm të menusë në faqen kryesore.

Emri i përdoruesit  

Emri me të cilin një lojtar regjistrohet, i cili bëhet automatikisht emri i Perandorisë. Një herë të krijuar, emri i përdoruesit nuk mund të ndryshohet. Duke regjistruar një emër përdoruesi në një nga mbretëritë e Imperia Online, ke të drejtë të përdorësh të njëjtin emër përdoruesi në të gjitha mbretëritë dhe askush tjetër nuk mund ta përdori atë.

Epoka  

Periudha midis fillimit të një mbretërie dhe përfundimit të saj. Periudha gjatë së cilës të gjitha Perandoritë individiaule dhe posesimet e aleancave zhvillohen ekonomikish dhe ushtarakish si dhe zgjerohen në hartat Imperiale dhe Globale.Epoka përfundon në datë të caktuar nga administrata e Imperia Online.

Për më shumë informacion në lidhje me fundin e epokës kliko këtu.

Fjalëkalimi  

Çelësi drejt Perandorisë.Fjalëkalimi është rreptësisht personal dhe nuk duhet të ndahet me askënd tjetër, pavarësisht nga personi në fjalë. Sa më kompleks të jetë një fjalëkalim
(me të paktën 10 simbole, një kombinim shkronjash të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole të veçanta), aq më e sigurt do të jetë llogaria jote.

Gjuha  

Imperia Online është përkthyer në 22 gjuhë. Gjuha mund të vendoset nga menuja Gjuhët në pjesën e sipërme të majtë, ose nga menuja në këndin e majtë të faqes kryesore, ose nga menuja Gjuhët në këndin hartës së Fshatit, duke zgjedhur flamurin që korrespondon me vendin e origjinës.

Klasifikimi  

Klasifikimet dhe ligat janë renditja e lojtarëve në një mbretëri në varësi nga kategoritë specifike, të ndara sipas gjashtë kategorive:

Ekonomia, Veprimtaria ushtarake, Tekonologjitë, Ndërtesat, Rrezja ushtrake dhe Njerëzit e Mëdhenj. Klasifikimi aktualizohet një herë në çdo 20 minuta dhe tregon: emrin e përdoruesit, nivelin e lojtarit, medaljet (nëse ka të tilla), aleancën dhe informacion shtesë, specifik për çdo kategori. Ka një buton në formë rrote i cili tregon opsione të ndryshme kur klikon mbi të, të tilla si dërgimi i një mesazhi personal dhe vendndodhjen në Hartën globale.

Klasifikimet nuk mund të përdoren për ndërveprime ushtarake të tilla si sulme dhe
spiunazh - keto ekzekutohen vetëm nëpërmjet Hartës globale.

Sa liga ka?

Ka gjashtë liga:
E drunjtë – pak kufizime në numrin e lojtarëve
E Hekurt – 500 lojtarë
E Bronztë – 300 lojtarë
E Argjëndtë – 200 lojtarë
E Artë – 100 lojtarë
Platin – 50 lojtarë

Pozicionet e lojtarëve nëpër liga aktualizohen një herë në 24 orë.

Si të avancoj në një ligë më të lartë?

Për të avancuar në një ligë më të lartë, lojtari duhet t'i përgjigjet disa kushteve. Zakonisht të ketë mjaftueshëm pike nga një lloj i caktuar. Lloji dhe numri i pikëve, të nevojshëm për të kaluar në një ligë të caktuar, shkruhen në tekstin ndihmues të ikonës.

Si të fitoj pike?

Ekonomia – merni pikë për prosperitet duke rritur të ardhurat dhe popullsinë e perandorisë, rritja e popullsisë dhe lumturia.
Veprimataria ushtarake - merni rating luftarak duke fituar sulmet kundër lojtarëve, qyteteve të pavaruara dhe staneve barbare. Humbisni raiting në rast humbje [45]sulmi] kundër të njejtave. Sistema bazohet në treguesin ELO, sipas të cilit sa më shumë lojtarë të forte të mposhtni, aq më tepër pike fitoni. E kundërta gjithashtu është në fuqi – sa më shumë lojtarë të dobët ju mposhtin, aq më tepër pike humbisni. Të gjithë lojtarët fillojnë me tregues ushtarak prej 1000 pikë.
Teknologjitë - merni pikë teknologjike duke përfunduar kërkime civile dhe ushtarake.
Ndërtesa - merni pikë ndërtimi duke përfunduar ndërtesa civile dhe ushtarake.
Rrezja perandorake - renditja është e bazuar në rrezen e perandorisë tuaj dhe numri i provincave, kolonive, vasalëve, posteve tregtare dhe ushtarake, të cilat pronësoni.
Njerëz e mëdhenj - Renditja është e bazuar në moshën e njerit të madh më të moshuar.

Koment  

Mesazh i shkurtër i postuar në profilin e lojtarit. Komentet vulgare mund të jetë
raportuara dhe autori i tyre të heshtet.

Lajmërimet e Aleancës  

Një mesazh që i dërgohet të gjithë anëtarëve të një aleance. Lajmërimet janë një e drejtë ekskluzive e udhëheqësit dhe oficerëve, përfitohen në zarfe të purpurt dhe ruhen në tabin Lajmërime të menusë Mesazhet. Vendosen në mënyrë kronologjike, nga më i vjetri në fund të faqes deri tek më të rejat në fillim.

Lajmet  

Ndryshimet, zhvillimet, njoftimet ose e Imperia Online për të gjithë lojtarët. Kur ka lajme të palexuara, ikona e lajmeve në anën e majtë të Profilit theksohet, ose evidentohet gjatë hyrjes në llogari. Çdo lajm mund të shënohen si i lexuar, në mënyrë për të shmangur shfaqjen e një mesazhi të palexuar.

Llogari Globale  

Përdorimi i të njëjtit emër përdoruesi, emaili regjistrimi, dhe fjalëkalimi në të gjitha mbretëritë e imperia Online, nënkupton se nga regjistrimi i parë
emri i përdoruesit dhe emaili i përdorur ruhen përkohësisht. Nëse një lojtar tashmë ka një llogari dhe dëshiron të regjistrohet në një tjetër mbretëri me të njëjtin informacion identifikimi, duhet të klikojë në linkun "Keni një llogari? dhe të plotësojë formularin e regjistrimit.Llogarisë nga versionet e mëparshme të Imperia Online mund të shtohen në llogarinë Globale të Imperia Online nga menuja Konfigurimet, duke vendosur
emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Në qoftë se fjalëkalimi ka ndryshuar efekti do të shtrihet në të gjitha Perandoritë e Llogarisë Globale.

Llogaria  

Emërtim i përgjithshëm që do të thotë profil, regjistrim, dhe Perandori. Llogaritë janë pronë intelektuale dhe teknike e Imperia Online dhe lejohen për përdorim të përkohshëm lojtarëve të cilët regjistrohen në lojë. Të gjitha të dhënat personale janë një sekret i ruajtur nga afër dhe nuk ka asnjë rrezik zbulimi ose keqpërdorimi.

Luftëra aktive  

Të gjitha luftërat të cilat po zhvillohen në mbretëri, së bashku me rezultatet e tyre të përkohshme. Ikona e luftërave aktive në ekran është e vendosur në këndin e djathtë të ekranit.

Mesazh  

Një nga mjetet e komunikimit mes lojtarëve të të njëjtës mbretëri në Imperia Online.
Është një informacion i dërguar nga një dërgues drejt një marrësi. Ka dhjetë lloje mesazhesh në lojë: private, ushtarake, aleance, spiunimi, dhuratash,
transaksionesh, administratori i lojës, operative, reklama dhe tribune. Secila nga këto ka një kornizë me ngjyrë të ndryshme dhe shfaqet në të djathtën e sipërme të hartës së fshatit, dhe ruhen në një vend të ndryshëm në menunë Mesazhet. Të gjitha mesazhet më të vjetra se 2 javë fshihen automatikisht.

Mesazh Aleance  

Një mesazh që mund të jetë i lidhur me të gjitha aspektet e konteksit të aleancës: ftesat për aleancat, mesazhe informuese në lidhje me një ndryshim në
renditjen e aleancës ose në taksimi e aleancës, raportet e betejave të aleancës, ushtria e aleancës zhvendosja, donacionet e trupave,
bonuset e rrezes së ndikimit, Zgjedhjet për kreun dhe alarmet falas të
luftrave. Mesazhet e Aleancës arrijnë në një zarf blu dhe ruhen në tabin e Sistemit të menusë Mesazhet, të etiketuara si Aleanca.

Mesazh për Dhurata  

Një mesazh që të informon në lidhje me pranimin e një dhurate, dërguar nga një tjetër lojtar ose i fituar nga llotaria, dhe mbi dhuratat e hapura automatikisht.

Mesazh për transaksione  

Një mesazh që ju informon për rezultatet e një transaksioni ekonomik (p.sh. shitja e një oferte datën ose skadenca e saj), dhe rezultatet e Transferimit të arit (p.sh. transferimi i arit i suksesshëm drejt një aleati ose ar i përfituar me sukses nga një aleat. Mesazhet për transaksionet mbërrijë me zarfa gri dhe ruen në tabin e Sistemit të menusë Mesazhet, të etiketuara si transaksione.

Mesazh privat  

Një mesazh i dërguar një lojtari të vetëm. Mesazhet Private mbërrijnë në zarfa të gjelbërt dhe ruhen në tabin Privat të menusë Mesazhe. E gjithë, dhe jo më e vjetër se 2 javë korrespondenca mes 2 lojtarëve nuk fshihet manualisht, korrespondenca mes dërguesit dhe përfituesit kronologjikisht shfaqet pas klikimit mbi emrin e përfituesit në tabin Privat, duke mbajtur parasysh qe mesazhi më i vjetër vendoset në pjesën e poshtme të dritares ndërsa më të rejat në majë.

Mesazh Spiunimi  

Një mesazh inteligjence që informon dështimin e një përpjekje për të infiltruar armik ose të zbulimit të spiunëve të tu të larguar nga një provincë/koloni të një kundërshtari. Mesazhet e spiunazhit shfaqen me një kornizë të bardhë dhe ruhen në tabin e Sistemit në menunë Mesazhet, të etiketuara si Spiunazh.

Mesazh ushtarak  

Një mesazh që përmban një raport beteje. Të gjitha
Raportet e betejës, si në mbrojtje dhe në sulm, përfitohen me një kornizë të kuqe dhe janë të depozituara në tabin Sisteme të menusë Mesazhe, të etiketuara si Ushtarake.

Modifikues  

Një faktor me një efekt pozitiv apo negativ mbi ndonjë statistikë ose tipar, në gjëndje të ndryshojë vlerat e bazës.

Multi  

Emri i përbashkët për një lojtar që bën multiaccounting.

Njëi jo-ushtarake  

Emërtimi i përbashkët i të gjitha njësive që janë rekrutuarKazerma, kanë një kosto rekrutimi, një kohë trajnimi, një pagesë çdo orë dhe një
shpejtësi vetjake trajnimi, dhe mund të shkatërrohet nga ana e armikut, por, teknikisht, nuk marrin pjesë në asnjë mënyrë në beteja duke shkaktuar dëme siç bëjnë njësitë ushtarake. Njësitë jo-ushtarake janë ato të inteligjencës dhe të transportit.

Njësi inteligjence  

Shih spiun.

Njësi Transporti  

Shih vagonin e furnizimit.

Njësi ushtarake  

Fjala e zakonshme për të gjitha njësitë, ushtarët dhe makinat e rrethimit, që marrin pjesë në një betejë dhe që mund të shkaktojnë dëme.

Posedim Aleance  

Term kolektive për të gjitha zonat ose pikat e hartës Globale mbi të cilat
aleanca merr kontrollin. Pronat e Aleancës janë kështjellat dhe
pikat e tubimit.

Raportim mesazhi  

Raporton një mesazh fyes/ofendues të marrë nga një tjetër lojtar. Nënkupton se administratorët do të vlerësojnë përmbajtjen dhe, nëse është e nevojshme, dhe do ta
heshtin dërguesin. Mënyra e vetme për të raportuar një mesazh është të klikoni në "Raport" në krye të [371]mesazhit] respektiv.

Taverna  

Një ndërtesë, e disponueshme vetem në kryeqytet, ku luhet cilën bixhoz
(Jacks ose më të mirë, ruletë, jack i zi) dhe Mos u Nxeh, dhe ku ari i depozituar nuk mund të tërhiqet.

Për të pasur një Tavern, duhet pikë së pari të kesh një skutë Kështjelle, nivelet e të cilës përcaktojë kapacitetin e magazinimit të Tavernës, kështu që sa më i lartë niveli i
skutës së Kështjellës, aq më i madh kapaciteti i Tavernës.

Duke ndryshuar Kryeqytetin, Taverna nuk transferohet automatikisht në kryeqytetin e ti, duhet së pari të ndërtosh një skutë Kështjellekryeqytetin e ri.

Tutoriali  

Këshilltari zyrtar i Imperia Online për hapat e parë të secilit lojtar. Ndihmon sovranin të orientohet në dinamikat fillestare të zhvillimi gjatë lojës, duke i dhënë edhe shpërblime joshëse atij/asaj. Tutorial nuk do vazhdon pafundësisht, edhe pse, hapi për të krijuar një garnizon harkëtarësh është i fundit. Pasi përfundon, ikona e tutorialit zhduket dhe lojtari duhet të vazhdojë vetëm. Në manualin zyrtar të Imperia Online gjendet një menu
(në fund të faqes) me titullin "Si të luash"? , e cila mund të të ndihmojë të bëhesh një ekspert i vërtetë në lojë dhe të luash me vetëbesim.

Ushtri në ndihmë  

Dërgo ushtrinë në një mision të largët në një perandori të braktisur (rekomandohet), në një koloni të largët (gjithashtu e rekomanduar), ose në Perandorinë e një e një lojtari aktiv gjatë kohës që planifikon të jesh offline, me qëllim për ta shpëtuar atë nga sulmet e padëshiruara armike, gjatë kohës që nuk jeni në linjë. Para se të lësh Perandorinë të ketë një periudhë pushimi dërgoe ushtrinë të udhëtojë gjatë kohës së saktë që ke ndërmend të jesh offline, duke marr parasysh kohën e nisjes dhe kthimit nga objektivi, kështu që mos të shpenzosh ekstra ar për mirëmbajtjen e ushtrisë gjatë një misioni. Nëse ke në Perandorinë tënde një sasi të madhe të burimesh dhe nuk je në gjendje ti shpenzosh në një herë dhe nuk dëshiron të rrezikosh duke lënë të pambrojtur, dhe je i sigurt se askush nuk është i aftë për të mposhtur ushtrinë tënde, mblidh të gjitha burimetkryeqytet dhe lër ushtrinë tënde atje.