Завладяване  

Придобиване на пълен контрол с включени всички права върху определена територия след провеждане на победоносна Крепостна обсада в нападение. В Империя Онлайн можете да завладявате: независимите градове, празни терени от ексклузивната Ви зона или близо до нея, както и съюзните замъци.

Завоеватели  

Варварско Племе.
Завоевателите са номадски народ, който покорява чужди територии, подчинява или избива населението им и се заселва върху руините на завладяното царство.
Завоевателите имат състав на армията насочен към превземане на градове и укрепления, с малко присъствие на Конница и големи количества Пехота.
Наградата за победа над Завоевателите е ресурси.

Заградена провинция  

Вътрешна провинция, която е заобиколена от всички страни с анексирани провинции и следователно не е част от външната граница на империята. Отбелязва се с тухлена стена на Глобалната карта. Заграждането причинява загуба на 20 Морал за нападателя. Провинциите не могат да се заграждат двойно.

Загуби на население  

Почасови загуби на население поради недостатъчен капацитет на фермите.

Заем  

Банков кредит. Определено количество злато, което банката дава назаем и трябва да се изплати за избран период от време на равни вноски всеки час или предсрочно. Не може да се тегли нов заем, ако все още не сте изплатили предишния. Размерът на заема зависи от добива на Империята и нивото на банката. Проучването Кредитиране намалява лихвения процент по заемитe, взети от банката.

За повече информация относно заемите, натиснете тук.

Заключваща атака  

Заключваща е тази атака, при която защитникът не може да ползва премиум опциите (мигновено местене, съкращаване на време за проучване и строеж с диаманти и т. н.). Ако златният еквивалент на атакуващата армия е поне 5% от златния еквивалент на нетната стойност на защитника, защитникът не може да транспортира ресурси и да премества армия мигновено. Ако златният еквивалент на атакуващата армия е поне 10% от златния еквивалент на нетната стойност на защитника, защитникът не може да използва премиум опции и да пуска повече от 1 проучване/строеж наведнъж в което и да е владение. Заключването ще се осъществява само в последните 30 минути преди удара, в които атаката е видима. При съюзни атаки златният еквивалент на атакуващата армия трябва да е поне 1% от златния еквивалент на стойността на съюза защитник (стойността на съюза, умножена по 1000), като броят единици, който атакуващият изпраща, трябва да е минимум 50 000.

*Заключващите атаки, изпратени по главната империя (столица и анексирани провинции), заключват премиум опциите във всички владения. Заключващите атаки, изпратени по отдалечено владение (колония, търговски или военен пост), не заключват премиум опциите в главната империя, както и премиум опциите в другите отдалечени владения от различен вид. Например заключващата атака към колония, ще заключи премиум опциите във всички колонии, но няма да заключи и премиум опциите в главната империя, търговските и военните постове.
По време на глобално събитие, в случай на заключваща атака по което и да е владение, няма опции за съкращаване с диаманти, както и редуциране на времето с предмети, за мисиите изпратени по глобалното събитие.

Защита на завърналия се Император  

Защитата, която всеки играч, завърнал се в Империята си след отсъствие от поне 2 седмици, получава автоматично след влизане в акаунта. Трае 48 часа и забранява атаките от и към Империята.

Защита на начинаещия  

Опция, която може да бъде активирана от всеки играч на по-малко от 1000 точки, който е бил атакуван, когато бутон за активация се появява във военния доклад, както и в една от задачите на Съветника. Акаунтът под защита на начинаещия не може да бъде нападан. Ако изпратите атака към играч, Вашата защита на начинаещия ще бъде прекратена, което означава, че други играчи ще могат да Ви нападат. Играчите под защита на начинаещия са придружени от иконка с бебешка количка в класацията. Опцията изтича автоматично, когато акаунтът достигне 1000 нетни точки или когато изминат 168 часа от пускането й.

Защитен вал  

Защитно съоръжение, достъпно само във военните постове. Всяко ниво увеличава с 2% жизнените точки на полевата армия във владението.

Защитник  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Повишава Морала на армията в защита. Ниво 1: +2 Морал; Ниво 2: +4 Морал; Ниво 3: +6 Морал; Ниво 4: +8 Морал; Ниво 5: +12 Морал

Защитник на ресурси  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава количеството защитени ресурси, коeто позволява нивото на крепост. Ниво 1: +10% ресурси; Ниво 2: +20% ресурси; Ниво 3: +30% ресурси; Ниво 4: +40% ресурси; Ниво 5: +80% ресурси

Защитник на цивилни  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава бройката на защитеното население, която позволява нивото на крепост. Ниво 1: +10% население; Ниво 2: +20% население; Ниво 3: +30% население; Ниво 4: +40% население; Ниво 5: +60% население

Звание (Военно звание)  

Военен ранг, присъждан на играчи с определен брой военни точки. Званието е видимо в профилите на играчите и в класацията.

За повече информация относно званията, натиснете тук.

Златен еквивалент  

Обръщане в златна обменна единица на другите три вида ресурси - дърво, желязо и камък, следвайки уравнението: 1 злато = 1 дърво = 1 желязо = 1 камък.

Злато  

Валутата на играта, генерирана под формата на данък, наложен върху работещото население. Следва модел с 6 различни данъчни ставки. Златото се добива и използва централизирано от хазната, разположена изключително и само в столицата на Империята. Това означава, че от една страна събраният данък отива директно в хазната, а от друга - необходимото злато за сгради, проучвания и издръжка на армията се тегли оттам без да е необходимо да го местите ръчно.

Зона  

1-вата и 3-тата линии в Полева битка се разделят на зони - ляв Фланг, Център и десен Фланг.