İkmal ambarı  

Bir savaşta öldürülmüş ordunun 24 saatlik bakım masrafına eşit galip tarafından alınan altın miktarı. İkmal ambarının İmparatorluğuna taşınması için taşıma kapasitesi gerekli değil. Düşman yük arabalarını yıkılırken ikmal ambarı kazanılmaz.

İlhak edilmiş eyalet  

Oyuncunun tüm haklarına sahip olduğu eyalet: binalar, üretim, vergi, ordu eğitimi, saldırı gönderme, ordu konuşlandırma. Her ilhak edilmiş eyalet saldırı altında bulunmadığı sürece ana eyalete dönüştürülebilir. Bir eyaletin ilhak edilmesi için bir boş Merkezi yönetim seviyesi gereklidir. [52]İlhak edildiğinde] eyaletin Kale seviyesi 1 düşer, kalan binaların seviyeleri olduğu gibi kalır, ganimet kazanma amaçlı saldırıya katılan ordu ve mevcut kaynak yok olur.

İlhak edilmiş eyaletler hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ve buraya.

İlhak etme amaçlı saldırı  

Bir oyuncunun askerlerini tarafsız eyaleti ele geçirme ve üzerine tam haklara kavuşma amaçlı Kale kuşatmasına göndermesi. İmparatorluk haritasından istediğiniz eyalete tıkladığınızda Merkezi yönetiminhazır seviyesi olduğu takdirde ilhak edebilirsiniz.

NOT: Başarılı orduyu oluşturmanız için, saldırıyı başlatmadan önce tarafsız eyalete casus gönderiniz, istihbarat raporunun bilgilerini Savaş simülatörüne getirip birkaç savaşı simüle ediniz ve en az kayıplarla sonuçlanan simülasyone göre bir saldırı düzenleyiniz.

IM  

İmperialı mil - uzaklık ölçüsü

İmha edenler (Askeri birim türü)  

İmparator  

İmparatorluğun, ilgili bölgeleri ve kolonilerinin sahibi.

İmparator becerileri  

Sadece İmparator için mevcut beceriler.

İmparatorun becerilerinin tam listi bulabilirsiniz
buraya.

İmparatorluğun konumu değiştirmek  

Ayarlar menüsündeki İmparatorluk denen sekmede bu özellik mevcuttur. Onu kullanabilmeniz için aşağıdaki şartlara uymanız gerek:

Ana eyaletten başka bir araziye sahip olmamalısınız;
• Аktif görevler olmamalı;
• İmparatorluğunuz saldırı altında olmamalı;
• İmparatorluğun yeni konumu tamamen gelişigüzel prensipte belirlenir ve oyuncu tarafından seçilemez;
• İmptartorluğun konumu bir kez değiştirilmişe, bir hafta sonrası tekrar değiştirilebilir;

İmparatorluk  

1. İmperialı ve Global haritalar üzerinde ve imparatorun (oyuncunun) sahip olduğu bölgeler.
2. Oyuncunun kontrol ettiği arazi.

İmparatorluk arşivi  

Burası, diyarın güncel sezonu boyunca İmparatorluğunuzun başında olan tüm İmparatorların saraydaki anıldığı yer.

İmparatorluklar grubu (göçmenler grubu)  

İmparatorluktaki işçi  

Vali seviyesi yükseltilirken beceri mevcut olur. Mutluluk limitine bonus. Seviye 1: +2 Mutluluk; seviye 2: +4 Mutluluk; seviye 3: +6 Mutluluk; Seviye 4: +8 Mutluluk; Seviye 5: +12 Mutluluk

Imperia Online Battle Royale  

Bu, asıl amacın sonunda ayakta kalan tek oyuncunun olduğu, tamamen bireysel bir turnuva. Turnuva oyun süresi turlara bölünür ve her turda savaş zamanı ve barış zamanı ayrılır. Oyuncular barış zamanı boyunca birbirlerine saldıramazlar. Oyuncular arasındaki saldırılara sadece savaş sırasında izin verilir. Bu turnuvada benzersiz olan, eyaletlerin yıkılabileceği ve diğer oyuncuların imha edilebileceğidir. Bir eyalete karşı yeterli sayıda başarılı saldırı yapıldığında ve kale seviyesi 0'a düşürüldüğünde, eyalet imha edilir. Kaybolan eyalet tekrar ilhak edilebilir, ancak gelişimi sıfırlanacaktır. Oyuncunun ana eyaletindeki Kale seviyesi 0 olduğunda bir oyuncu tahrip edilmiş sayılır. Hesabı bloke edilir ve imhaya yol açan savaşı yapan saldırgana bir öldürme puanı verilecek. Oyuncuların elenmesi, oyuncuların sıralama pozisyonlarına bağlı olarak sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Oyuncular, turnuvanın başından itibaren her tur için elenen pozisyonları bilir. Ana sıralama net değer puanlarına dayanmaktadır. Turnuvadaki kazananlar ödül olarak elmas ve özel madalya kazanır.

Daha fazla bilgi edinmek ve Battle Royale kurallarının tamamını okumak için, lütfen burayı tıklayın.

Imperia Oyunları  

Bu turnuvada 3 bölüm var - bahar, yaz ve kış. Oyunlara katılan ittifaklar, oyunun çeşitli yönlerini kapsayan farklı disiplinlerde yarışırlar. Disiplinler önceden bilinmemektedir ve her biri başlamadan kısa bir süre önce duyurulmaktadır. Eğer bir üye ittifaktan çıkarsa, puanı mevcut disiplinin ittifak puanından düşülecektir. Başka bir ittifağa katılırsa, puanı yeni ittifakın puanına eklenecek. Her disiplinin sonunda ilk 10 ittifak puan kazanır. Oyunları Kazanan, disiplinlerden en yüksek puanları kazanan ittifaktır. Turnuvadaki kazananlar ödül olarak elmas ve özel madalya kazanacak.

Daha fazla bilgi edinmek ve Imperia Oyunları kurallarının tamamı için, lütfen burayı tıklayın.

İmperialı aile  

İmperialı nakil  

İmparatorluk haritasının bir noktasından başka noktasına kaynak taşımak. İmparatorluk nakil ana eyalet ile ilhak edilmiş eyaletler arasında Yük ambarı vasıtasıyla gerçekleşir. Yüklenebilen kaynak miktarı kaynağın çıktığı eyaletin Yük ambarı kapasitesine bağlıdır. Yük ambarınin maksimum seviyesine ulaşılmış ise, mevcut olan tüm kaynak bir kerede taşıyabilirsiniz. Sadece odun, demir ve taş nakledilebilir, altın ana eyalette birikir ve taşınamaz. Barış zamanında imperialı nakil hemen tamamlanabilir, imparatorluk saldırı altındayken* - bitişik eyaletler arasında ise 2.5 dakika sürer, daha uzakta bulunan her sonraki eyalet için 2.5 dakika daha eklenir.

*Şu istisna da mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri, savunanın net puanlarının altın eşdeğerinden fazla küçükse, savunan oyuncu saldırı altında kaynak hemen taşıyabilecek.

İmperialı tüccar  

Bu servis 5 elmas komisyonu karşılığında pazara sunduğunuz kaynak tekliflerinin hemen satılmasını sağlar. İmperialı tüccar servisi, imparatorluk saldırı altındayken kullanılamaz. İmperialı Tüccar kapasitesi ayrı olarak çalışıyor. Mesela, eğer pazara satma kapasiteniz 20 000 olup pazara sunduğunuz kaynak 10 000 ise İmperialı Tüccar üzerinden de 20 000 kaynak satabileceksiniz.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

İnşaatçılar loncası  

İş yerleri  

Bir madende işe alınabilen köylüler sayısı.

İşçiler  

Odun, demir veya taş üretmek ve vergi vasıtasıyla altın elde etmek amacıyla kaynak üreten tesislere işe alınmış nüfus.

İstihbarat birimi  

Bkz. casus.

İstihkam  

Kalenin dayanıklılığını seviye başına %10 arttırır. Kalenin daha yüksek seviyeleri için gereklidir. Maksimum seviye - 40.

İsyan  

İlhak edilmiş, köleleştirilmiş eyaletlerde ve kolonilerde gözlenen, Mutluluğun düşük değerleri yüzünden meyadana gelen nüfusun memnunsuzluğu. Mutluluk 50den aşağı düştüğünde vegi ödemelerinin Mutluluk yeniden artana kadar durdurulmasına neden olan %2 gittikçe artan isyan çıkma olasalığı vardır.

İttifak  

Kendi stratejilerini paylaşan oyuncular grubu. İttifak üyeleri; kendileri üzerinde etkili olan ittifak araştırmalarına, savaşları ilan etmeye, ittifak binalarına, kültür ve askeri etkiye ortak kaynakları biriktirip yatırım yapar. Müttefikler birbirine altın transferi yaparak ve müttefik desteği yollayarak yardım eder. İttifaklar sıralaması ittifak üyelerinin net puanının toplamına dayalıdır.

NOT: Bir oyuncunun aynı ittifağa 2 kere katılma hakkı var.

İttifak araştırmaları  

İttifak hazinesinde bulunan kaynaklar sayesinde inşa edilen ittifak araştırmaları tüm üyelerin kendi araştırmalarının seviyelerini arttırır. Fiyatı ve inşa süresi Subay-Araştırmacının Üniversite seviyesi vasıtasıyla düşürülür.

İttifak araştırmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

İttifak bağışları  

Limiti olan isteyerek yapılan bağışlar. İttifak İdaresi, her üyenin yapabileceği maksimum kaynak bağışı miktarını belirler. Seviye ne kadar yüksek olursa, üyeler o kadar çok kaynak bağışlayabilir. Bağış yüzdesi, seviye 1'de güncel net puanının altın eşdeğerinin %5'i ile seviye 15'te %33 arasında değişir.

İttifak üyeleri ittifak hazinesine elmas bağışlayabilir ve hazineye gün başına 340000 kadar elmas bağışlayabilirler. Sadece satın alınmış ve geçici elmaslar bağışlanabilir. Bağışlandıktan sonra, satın alınan elmasların kullanım süresi 336 saat olduğu kabul edilir. Geçici elmaslar mevcut süreleri ile bağışlanır.

İttifak bağışları hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

İttifak binaları  

İttifak binaları ittifak hazinesinde bulunan kaynaklarla inşa edilir, toplanma noktaları veya ittifak saraylarında bulunur, ittifak tesislerinin savunmasını veya etki alanın büyümesini sağlar. Fiyatları ve inşa süreleri Subay-İnşaatçının Mimari seviyesi sayesinde azaltılır.

İttifak değeri  

İttifağın net puanlardaki güncel değeri, yani ittifağa yatırılmış altın eşdeğeri: araştırmalar, binalar ve askerler / 1000.

İttifak destek orduları  

İttifak etkisi  

İttifak sarayının özel binası olan Büyük tapınak tarafından bölgesel olarak genişlenmiş kültür ve askeri etki. İttifak etkisi; etki alanında bulunan müttefik olan imparatorluklara bonuslar verir, savaş rakiplerine cezalar uygular ve diyarın kazanılmasını garanti eden Global haritanın sembolik ele geçirilmesine yol açar.

İttifak etkisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya, buraya ve buraya.

İttifak Gelişmesi  

Üyelerin iç gruplar oluşturmalarını ve tüm İttifak'a fayda sağlayacak bonuslar oluşturmak için birlikte çalışmalarını sağlayan bir İttifak oyun modülü. Daha fazla bilgi için burayı okuyun.

İttifak hazinesi  

İttifak vergisi ya da ittifak üyeleri tarafından isteyerek yapılan limitli bağışlar yoluyla biriktirilen kaynaklar.

İttifak idaresi  

Her seviye, ittifak puanı en az 5 000 000 olduğu halde iki toplanma noktasının kurulmasına izin verir. İttifak idaresi, üyeler tarafından bağışlanabilen kaynak miktarını beliter. Bağışlanabilen oran, 1. seviyede oyuncunun net puanlarının %5inin altın eşdeğerinden başlayıp maksimum seviyede %33 orana varabilir. İttifak idaresinin 1. seviyesi, iki toplanma noktasının kurulmasına ve ittifakta bir komutanın tayin edilmesine izin verir. Her sonraki seviye, iki toplanma noktası daha kurulmasına ve bir komutan daha tayin edilmesine izin verir. Maksimum seviye - 15.

İttifak ilanları  

Tüm İttifak üyelerine gönderilmiş mesaj. Toplu mesaj gönderme hakkına sahip Lider ve Lider vekili rütbesi olanlardır.

İttifak mesajı  

Toplu mesajlar, ittifaklar arası ilişkilerde veya ittifak vergisi oranında değişiklik olduğunu bildirir mesajdır. İttifak mesajları mavi zarfta ulaşır.

İttifak ordusu  

İttifak üyeleri tarafından bağışlanmış ve toplanma noktasına ya da saraya toplanmış ordular. Bağış yapıldıktan sonra askeri birimlerin geri alınması mümkün değil. Ordunun eğitimi net puanlarda artış getirir, ordunun bağışlanması ise - düşüş.

İttifak orduları hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

İttifak premiumu  

Bir ittifak üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, etkinleştirilebilecek ve her ay için olan bonus paketi. İttifak premiumunu aktif hale getirerek, rakiplerinize karşı avantaj sağlayan bonus paketi alırsınız. Bir ittifak üyesiyseniz ve en az bir müttefik aktif bir aboneliğe sahip ise, aktif bir aboneliğiniz olmasa bile bonus alırsınız. Bununla birlikte, abone olarak toplam ittifak abonesi sayısını arttırır ve böylece daha fazla bonus kazanırsınız. Abone sayısı arttıkça rakipler karşısında avantajlar artar. Abonelik aylıktır ve bir kez etkinleştirildiğinde, her 30 takvim gününde bir otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, ancak aboneliğin bir sonraki yenilenme tarihinden sonra bonuslar azaltılacak veya iptal edilecektir. İttifak değiştirirken, aboneliğiniz faaliyetine devam eder ve ittifaktaki toplam abone sayısına eklenir/çıkarılır; bu da herkes tarafından alınan bonusları arttırır/azaltır.

Bonusların en üst seviyesi size aşağıdakileri sağlayacaktır:

- savunmaya yüzde bonus
- günlük Mutluluk bonusu
- Barakaların kapasitesine yüzde bonus
- kaynaklardan oluşan günlük saatlik gelir
- görev ödüllerine yüzde bonus
- anında inşaat limitine bonus
- Ekonomi şematiği eşyası
- Ekonomik tasarı eşyası
- Efsanevi Gizemli kutu
- nüfus artışı bonusu için eşya
- ordu saldırısına yüzde bonus
- yük ambarı kapasitesine yüzde bonus
- ordu hızına yüzde bonusu
- ordudan oluşan günlük saatlik gelir
- daha uygun fiyatlı Imperial tüccar
- anlık araştırma limitine bonus
- Askeri şematik eşyası
- Askeri tasarı eşyası
- Epik Gizemli kutu
- Farklı bonuslar hakkında bilgiler içeren aşağıdaki casus paketleri: Özel kaynaklar ve harikalar, İttifak gelişimi ve ittifak premiumu, Moral, Askeri eşyalar, Askeri araştırmalar ve Premium

İttifak puanı  

Tüm ittifak üyelerinin net puanının toplamıdır

İttifak sarayı  

Bir ittifağa ait olan veya bağımsız ve kendi binaları olan saray. İttifak sarayı bir toplanma noktası veya başka saraydan yollanmış ittifak orduları tarafından ele geçirilir. Global harita üzrerindeki kültür ve askeri gelişimin genişlenmesine yarar.

İttifak sarayı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya, buraya, buraya, buraya ve buraya.

İttifak savaşı  

İki ittifak arasında 168 saat boyunca süren ve askeri puanlar ile savaş geliri kazandıran çarpma.

İttifak savaşı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

İttifak sıralaması  

İttifaklar 4 parametreye göre sıralanmıştır: net puan (ittifak üyelerinin net puanının toplamı), askeri puan, ittifak değeri (ittifak araştırmalarına, ordulara ve binalara yatırılmış altın eşdeğeri / 1000) ve Global harıtanın üzerinde yönetilmiş bölgeler.

İttifak tesisi  

Global harita üzerinde bulunan bir ittifak tarafından idare edilen nokta veya bölge. İttifak tesisleri saraylar ve toplama noktalarıdır.

İttifak vergisi  

Tüm ittifak üyelerinden alınan, her kaynak tipinden ve %30 kadar bağış kotası olan Lider, Lider vekili veya Maliye subay tarafından belirlenen vergi.

İttifak-askeri mesaj  

‘System’ ‘gamemaster’ tarafından gönderilen ve şu konular hakkında bilgi içeren mesajdır: göç, ilhak etme, köleleştirme, kolonileştirme, eğitimdeki grupların otomatik olarak harekete geçirilmesi, görevden imparatorluğa ulaşmış ordular, ittifak etkisi menzili yüzünden alınan bonuslar ya da cezalar, haberler. Sistem mesajları sarı ya da turuncu zarfta ulaşır.

İttifaklar arası ilişkiler  

Bir ittifağın başka ittifağa karşı olan diplomatik durumu. Barış ilişkilerinin aktif hale getirilmesi için karşı taraftan onaylanması gerekir. Anlaşmaların iptali bir de düşmanlık ya da ittifak savaşı ilan etme tek taraflıdır.
5 ittifak ilişkisi vardır: Barış anlaşması, Saldırmazlık anlaşması, Tarafsızlık, Düşmanlık ve İttifak savaşı.

İttifaklar arası ilişkiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

İttifaktaki yardımlaşma  

Eğer bir ittifağın üyesiyiseniz, gelişmede bulunan herhangi bir binanın inşaati ya da araştırmanın süresini daha hızlı bitirmek amacıyla müttefiklerinizden yardım isteme imkanınız var. Müttefiklerinizin her birisi istediğiniz bina/araştırmanın süresini 1 dakika düşürebilir. Yardımlaşma sadece ittifak içinde kullanılabilir. İttifağınız dışındaki oyunculara yardım etmeniz mümkün değildir. Yeni özellik Şehir merkezinde bulunur.