Účet  

Společné slovo pro profil, registraci a Říši. Účty jsou výlučné intelektuální a technické vlastnictví Imperia Online a pouze dočasně je hráčům, zaregistrovaným ve hře, umožněno je používat. Všechny osobní údaje jsou přísně chráněné tajemství a neexistuje žádné nebezpečí jeich šíření či zneužití.

Účet vázaný na Facebook  

Jestliže navážete svůj účet s Vaším Facebook profilem, můžete hrát přímo z Facebooku, zvát přátele ke společné hře a získávat speciální odměny.

Účinnost  

Měří jestli anektovaná provincie nebo kolonievyrábí na plnou kapacitu. Každá následující anektovaná provincie vyrábí o 10% méně surovin než předchozí. Aby bylo možné využít všechny provincie na plnou kapacitu je nutný výzkumByrokracie. Každá úroveň Byrokracie zvyšuje účinnost produkce o 5%, aniž by však převýšila 100%. Na druhou stranu, první, základní kolonie má 90% účinnosti a každá následující kolonie je o 10% méně účinnější. K těmto procentům se přidává polovina trestu za vzdálenost. Výzkum Koloniální byrokracie zvyšuje účinnost výroby o 5% aniž by však převýšila 100%. Možná vzdálenost mezi vaši říši a kolonii je omezená úrovní vyzkoumané Koloniální logistiky.

Údržba  

Parametr jednotek, který určuje mzdu jednotky, která je vyžadována za hodinu pobytu ve Vaší říší/kolonii/strážnici a nebo za účast v misi. Automaticky se odečítá od zlata v hlavním městě. Pokud nemáte zlato nebo je nedostatečné, armáda bude generovat negativní zlato. Pevnostní posádky nevyžadují údržbu. Údržba cestující armády je vyšší, než obvykle. Když je na misi, vyžaduje 1,2 krát větší údržbu, než když je v říši.

Pro více informací o údržbě klikněte zde] a zde.

Umístění aliance  

Umístění aliance se řídí podle čtyř kritérií: body (celková suma čistých bodů všech členů), vojenské body (získané ve válkách a aliančních bitvách), hodnota aliance (vložený zlatý ekvivalent do aliančních výzkumů, darovaných armád, budov / 1000) a kontrolované území na Globální mapě.

Umlčený hráč  

Uživatel, který dočasně ztratil právo posílat osobní zprávy a zveřejňovat komentáře na profilech, kvůli jedné nebo několika zprávám s urážlivým obsahem, nahlášeným jejich příjemci. Hráč může být potrestán mlčením na 24 hodin (za první urážlivou zprávu/komentář), 168 hodin (za druhou urážlivou zprávu/komentář) a na celý rok (za třetí urážlivou zprávu/komentář). Uživatelé potrestaní mlčením jsou doprovázeni ikonou "bez zvuku", zobrazenou na Globální mapě a v menu Žebříček.

Univerzita  

Symbol poznání a osvícení spolu s Vojenskou univerzitou a Akademií věd. Univerzita, která je k dispozici pouze v hlavním městě, je budova, kde se provádí všechny ekonomické výzkumy. Její úrovně snížují čas potřebný k výzkumu o 0,5 krát za úroveň základního času a cenu o 0,02 krát za úroveň. Úroveň 20 umožní postavit Akademii věd.

Uprchlík  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Snižuje šanci Generála, že bude zabit, jestliže prohraje bitvu. Úroveň 1: -5% šance; Úroveň 2: -10% šance; Úroveň 3: -20% šance; Úroveň 4: -30% šance; Úroveň 5: -50% šance

Úrok z banky  

Dodatečné procento zlata, které hráč dostává pokud vloží zlato do banky. Úrok se zvyšuje úrovněmi Vklady. Maximální úrok na krátkodobý vklad je 10% a na dlouhodobý 20%.

Úroveň zkušenosti  

Zkušenosti, které guvernéři a generálové hromadí na svých pozicích jsou rozděleny do úrovní. Existuje 20 úrovní pro všechny guvernéry (a navíc dalších 10 přístupných pouze pro Císaře). Úrovně zkušeností generálů se řídí stejnými pravidly.

Nutné body zkušenosti za každou úroveň si můžete prohlédnout zde.

Úrovně globálních účtů  

Tyto úrovně souvisí se všemi světy, ve kterých hraje hráč pod stejným uživatelským jménem. Tyto úrovně nikdy nezmizí a nikdy se nebudou snižovat. Zkušenost účtu se hromadí několika způsoby:
- zvyšováním čistých bodů;
- zvyšováním vojenských bodů;
- likvidací protivníkových špionů.
Za každé nově narozené dítě šlechticů získáte 20% bonus ke zkušenosti účtu, bonus je poskytován na 6 hodin a platí v daném světě.
Po dosažení určité úrovně účtu získáváte různé doplňky, bonusy a odměny ve hře.

Ústup  

Znamená, že armáda v obraně nebojuje pokud je administrativní jednotka napadena. Ústup je k dispozici pro všechny typy bitev, ale pouze ve strážnicích.

Útočník  

1. Hráči, kteří za posledních 12 hodin pro rychlost x4/ 5 hodin pro rychlost x10 zaútočili na vás nebo na někoho, s kým jste uzavřeli dynastický mír, ale na které jste za posledních 12 hodin při rychlosti x4 / 5 hodin při rychlosti x10 neútočil/a. První útok proti těmto hráčům vám nezpůsobí odnětí cti. Při plenění jsou vždy odebírány 4 body cti.

2. Aliance zodpovědná za vyhlášené války.

Útočník  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Morálku armády v útoku. Úroveň 1: +2 Morálky; Úroveň 2: +4 Morálky; Úroveň 3: +6 Morálky; Úroveň 4: +8 Morálky; Úroveň 5: +12 Morálky

Útočný limit  

Útočný limit určuje maximální počet jednotek daného typu, které mohou útočit na pevnost současně v době útoku na pevnost. Útoční limit je závislý na úrovni pevnosti, na kterou je útok veden, a proto se může různit.

Momentálně aktivní Útočné limity jsou:

- Limit pro boj zblízka
- Průbojný bojový limit
- Dělostřelecký útočný limit

Útočný stratég  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Útok všech jednotek útočící armády. Úroveň 1: +1% Útoku; Úroveň 2: +2% Útoku; Úroveň 3: +4% v; Úroveň 4: +6% Útoku; Úroveň 5: +10% Útoku

Útok  

1. Vojenská interakce mezi dvěma hráči, mezi dvěma aliančními armádami nebo mezi hráčem a nezávislými městy. Útok, který je cíleně poslán jedním hráčem na druhého předpokládá provedení tří typů bitev: Obléhání pevnosti, Polní bitva a Plenění a je viditelný pro obránce hned po svém začátku v případě, že trvá méně než 60 minut a 60 minut před střetnutím v případě, že čas mise je víc než hodina. Útok, který poslal lídr jedné aliance na jinou alianční armádu, předpokládá provedení buď Obléhání pevnosti nebo Polní bitvy a je viditelý pro bránící se alianci hned po svém začátku, pokud se hráč nachází v aliančním panství pod útokem. Útok, který je poslán hráčem na nezávislé město se dělí do tří typů podle konečného cíle útoku: útok za účelem anexe, za účelem vazalství a Obléhání pevnosti pro rabování surovin.

Poznámka! Útočník nemůže odvolat armádu, pokud zbývá méně než 5 vteřin do střetu.

2. Parametr jednotek, který určuje sílu působených škod jednotkou. Útok určitého typujednotky se zvyšuje v souladu s třídou – lehká, těžká, elitní a zvyšuje se s úrovněmi výzkumů Střelecký útok, Útok-Vřava a Prémium. Jednotky s nejvyššími hodnotami útoku, bez ohledu na třídu, jsou všechny obléhací stroje.

Útok lukostřelce  

Výzkum, který vylepšuje útok všech střeleckých jednotek (kromě obléhacích strojů), maximální úroveň, která může být ovlivněna je 50 (součet vlastních a aliančních úrovní dohromady).

Útok s cílem anektování  

Možnost, která je dostupná kliknutím na příslušné nezávislé město na Globální mapě pouze v případě, že existuje volná úroveň Centralizace. Posílá jednotky do boje při Obléhání pevnosti proti hradbám pevnosti a posádce nezávislého města s cílem dobytí provincie a získání plných práv nad ní.

Poznámka: Abyste mohli zformovat skladbu vítězné armády, špehujte nezávislé město, přemístěte údaje do Bitevního simulátoru v Pevnosti a vykonejte několik simulací až dosáhnete vítězný výsledek s nejmenšími ztrátami.

Útok za účelem podřízení vazala  

Posílá armády bojovat do bitvy Obléhání pevnosti, proti hradbám pevnosti a posádce nezávislého města s cílem podřízení populace k tomu, aby se stala pravidelným daňovým plátcem Říše.

Poznámka: Abyste mohli vytvořit vítěznou armádu, prověřte armádu vazala před tím, než odešlete svou armádu.

Útok-Vřava  

Výzkum, který zlepšuje útok všech vřava jednotek, maximální ovlivnitelná úroveň je 50 (součet vlastních a aliančních úrovní).

2. Boj z blízka

Uzavřená provincie  

Vnitřní provincie, která sdílí hranici pouze s anektovanými provinciemi a tudíž nemá vnější hranice. Je označována cihlovou stěnou na globální mapě. Ohrazení způsobuje útočníkům ztrátu 20 bodů morálky. Provincie nemůže být ohrazena dvakrát.

Uživatelské jméno  

Jméno, pod kterým se hráč zaregistroval a které se automaticky stává jménem jeho Říše. Po jejich vytvoření již nelze uživatelská jména měnit. Registrace uživatelského jména v jednom světě Imperia Online Vám zajišťuje právo používat stejné jméno ve všech světech a nikdo Vám jej nemůže vzít.