Bågskytt (typ Stridsenhet)  

Infantarienheter som har extra attacker i stridens början och utmärkta Fästningsförsvarare när de befinner sig i Garnisonen. Alla Bågskyttar kan attackera fienden från distans men de har begränsade ammutioner. Under ett angrepp mot Fästningen kan de attackera de försvarande Garnisonsenheterna.

Bågskyttarna motverkas bäst av Svärdsmän och Kavalleri.

Alla Bågskyttar är Långdistansenheter.
Alla Bågskyttar är Infanterienheter.
Alla Bågskyttar har sin Prioritetsarméförläggning på Bågskyttarnas linje.
Alla Bågskyttar utbildas i Skjutbanorna

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Långdistans
+ Fördelaktigt läge
+ Eldunderstöd
+ Regn av pilar

- Sårbara mot Svärdsmän
- Sårbara mot Kavalleriet
- Närstridsattackernas nackdel
- Antipersonal
- Låg moral
- Pilkoger

Lista över Bågskytteenheterna:

- Lätt bågskytt
- Tung bågskytt
- Elitbågskytt

För mer detaljer om Bågskyttarna, klicka här.

Bågskyttarnas befälshavare  

En Färdighet, som är tillgänglig när man har ökat nivån General. Den ökar alla Bågskytteenheternas Attack. Nivå 1: +2% Attack; Nivå 2: +4% Attack; Nivå 3: +6% Attack; Nivå 4: +10% Attack; Nivå 5: +15% Attack

Bågskyttelinje  

Stridslinje.
Bågskyttelinje är Prioritetsarméförläggningen av alla skytteenheter. Den förläggs alltid bakom frontlinjen och enheterna från denna linje har 1 till 3 preliminära attacker före närstriden börjar.

I fältstrid indelas bågskyttelinjen i tre divisioner: en centerdivision och två flanker. Olika typer av bågskyttar förläggs proportionellt i de tre divisionerna.

Soldatdivisioner från bågskyttelinjen får engageras i närstrider endast efter frontlinjedivisionerna framför dem har blivit förstörda. Förstörelsen av en spelaren bågskyttelinje med dina närstridstrupper möjliggör för en flankattack mot dennes övriga frontlinje divisioner.

I både angrepp på fästning och strid med garnisonen ingår de attackerande bågskyttarna i en bågskyttelinje med inga divisioner.

I både angrepp på fästning och strid med garnisonen bildar de försvarande bågskyttarna inte någon bågskyttelinje utan är istället en dela av försvararens frontlinje.

Bågskyttar som förbrukar sin ammo behåller sin ställning i bågskyttelinjen och ingår i strid endast om engagerade av fiendens närstridsenheter.

Balanserad Formation  

Den förvalda förmationen som alla spelare utan nivåer Taktik använder uteslutande.
På främre linjen - 15% av Främre linjen är i varje Flank, 60% i Centrum och 10% i Reserv.
Tredje linjen - bågskyttar - 20% i varje Flank och 60% i Centrum.

Ballist  

Stridsenhet.
Den utbildas i: Verkstaden för belägringsvapen
Förutsättningar: Militär utbildning 8, Belägringsuppdateringar 10, Centralisering 6

• Typ: Långdistans, Belägringsvapen, Artilleri
• Prioritetsarméförläggning : Artilleriets linje


+ Långdistans: Den här enheten har 2 extra Attacker i Fältstrid eller Fästningsbelägring innan närstridsattackerna har påbörjats
+ Anti-belägringsmaskin: Den här enheten attackerar framför allt Belägringsvapen; Attack x 0.5 mot Fästningar, Infanteri och Kavalleri
+ Skadeområde: Under en Fälstrid och Fästningbelägring fördelas enhetens attack proportionellt bland alla fientliga linjer, flanker och centrer (Reservern är opåverkad)
+ Beräkning: Den kräver 25 sysslolösa undersåtar för utbildning; upptar 25 lediga platser i Garnisonen.

För mer detaljer, klicka här.

Bank  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Huvudstadsbyggnad
Förutsättningar: Inlåning 1, Insättning 1
Högsta nivå: 30

Påverkar mängden guld som spelaren får deponera och/eller låna.

• 30 nivåer;
• Varje nivå får öka mängden guld som spelaren får deponera eller ta ut som lån.

Bankinsättning  

Ett alternativ att behålla ditt guld på banken under en viss tid för att tjäna ränta på det. Insättningsräntan betalas ut när löptiden väl passerat. Om du tar ut det insatta guldet tidigare, förlorar du räntan.

OBS! Att sätta in guld på banken innebär inte att det är trygg från fientliga attacker. Det kan fortfarande plundras.

För mer information om insättningar, klicka här.

Bankör  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar räntanBankinsättningarna. Nivå 1: +2% ränta; Nivå 2: +4% ränta; Nivå 3: +6% ränta; Nivå 4: +8% ränta; Nivå 5: +12% ränta

Barbarläger  

Neutrala besittningar på Världskartan.
Barbarlägren kan tillhöra en eller några Stammar, var och en av dem med sina specifika särdrag.
Varje Barbarläger har särdraget Nivå, vars värde kan variera mellan 1 och 15. Det anger Lägrets totala styrke. Ju senare i Säsognen en viss Stam dyker upp, desto högre kommer att vara dess nivå. Nivån påverkar några särdrag av Barbarlägret, inklusive belöningar och arméns antal.
Varje Barbarläger kan spioneras eller attackeras, liksom varje annan fientlig besittning. Till skillnad från de andra besittningarna, har Barbarlägret ingen egen Fästning och attackerna mot det är alltid i form av Fältslag. När ett Belägringsläger besgras, försvinner det från Världskartan.
Varje värld bebos av ett visst antal Barbarläger och antalet av de enskilda stammarna är godtyckligt. När spelarna ödelägger Barbarlägren, kommer värden att bebos av samma antal Barbarlägren som i början en gång om varje period per 24 timmar.
Barbarlägren fylls ofta med Speciella resurser och detta förhindrat konstruktionen av Handelsplats eller Koloni över dem, till de inte förstörs.

För mer information om Barbarlägren, klicka här.

Befolkning  

Arbetskraften och den beväpnade styrkan i Imperia Online.

För mer information om befolkningen klicka här.

Befolkningsgräns  

Det högsta antalet befolkning som en provins kan ha, beroende på nivåerna hus.

För mer information om befolkningsgränsen, klicka här.

Befolkningstillväxt  

Ökning av befolkningsmängden. Den påverkas av nivåerna Medicin och upplåsning av Premium.
 
Den grundläggande tillväxten: 1 х den nuvarande befolkning antal/1000+50 multiplicerat med världens hastighet.

Tekniskt sett ökar gårdarna inte tillväxten; de minskar befolkningsförlusterna per timme och på så sätt ökar tillväxten i ett senare skede av provinsens utveckling när befolkningsmängden är långt ifrån gårdskapaciteten och förlusterna är verkligen stora.

För mer information om befolkningstillväxten klicka här.

Befolkningstillväxt i gårdarna  

Den totala summan av alla befolkningsförluster och befolkningstillväxt. Om befolkningstillväxten är ett positivt värde , fortsätter befolkningenatt växa. Om befolkningstillväxten är ett negativt värde , börjar befolkningen minska progressivt för varje passerad timme tills nivåerna gårdar reducerar skillnaden mellan gårdskapacitet och befolknings mängd.

Befriad befolkning  

Den befriade befolkningen får man i belöning efter att ha besegrat något av Slavhandlarnas Barbarläger. Den skall visas i Skattkammaren där det kan erhållas omedelbart eller vid en senare tidpunkt.
När du väljer att erhålla Den befriade befolkningen kommer den att läggas till den Lokala befolkningen av den besittning som du för närvarande har valt ut.

Belägringsexpert  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar gränsen avBelägringsvapnen, som kan attackera Fästningen samtidigt . Nivå 1: +2% gräns; Nivå 2: +4% gräns; Nivå 3: +6% gräns; Nivå 4: +10% gräns; Nivå 5: +15% gräns

Belägringsuppgraderingar  

En militär forskning som ger +3% till attacken och livspoängen av belägringsvapen. Behövs för träningen av elitenheter.
Den högsta nivån som tas i beaktning vid beräkning - 50 (totalbelopp av individuella och alliansnivåer).

Belägringsvapen (typ Stridsenhet)  

Belägringsavapen är specialiserade Stridsenheter vars grundläggande funktion är att ödelägga fientliga Fästningar och förstöra motståndarens Belägringsvapen. Enligt sin förläggning på stritsfälten kan Belägringsvapnen antingen vara Rivningsenheter eller Artillerienheter.

Belägringsvapnen motverkas bäst av Ballister.

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Beräkning

Lista över typerna Belägringsvapen:

- Murbräcka
- Katapult
- Ballista
- Blida

För mer detaljer om Belägringsavapen, klicka här.

Belägringsvapens mästare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den förkortar tiden, nödvändig för för belägringsvapnens utbildning. Nivå 1: -5% Utbildningstid; Nivå 2: -10% Utbildningstid; Nivå 3: -15% Utbildningstid; Nivå 4: -20% Utbildningstid; Nivå 5: -30% Utbildningstid

Betalad erfarenhetsuppgradering  

Ett snabbare sätt för att utöka dina generalers och guvernörerserfarenhetsnivåer. För att man skulle kunna utföra den nödvändiga utbildningen, behöver man bygga ett Guvernörshögkvarter och ett Högkvater, eftersom den tillåtna utbildningsnivån avgörs av nivåerna av dessa byggnader. Utbildningen betalas med de fyra resurserna.

För mer information om den betalade erfarenhetsuppgraderingen, klicka här.

Brigadgeneral  

En militär grad tilldelad spelare med 150 000-224 999 militära poäng.

Brott mot den dynastiska freden  

Spionage eller attack av spelare som du har slutat dynastisk fred med leder till att freden bryts och Kejsaren får karaktärsdraget Ärelös. Användaren som har brutit freden bestraffas också med -10 poäng heder.

För mer information om fredsbrottet, klicka här.

Bundsförvant  

1. En medlem av samma allians.

2. Allians i IAP eller Federation.

Bybor  

Invånarna i provinserna och kolonierna.

Byggmästareförening  

En forskning som minskar alla byggnaders byggtid med 1.2 gånger per nivå (från den grundläggande tiden). Byggmästareföreningen är 4 gånger effektivare än Arkitekturen med avseende på byggtidens förkortning. Den första nivån Byggmästareförening kräver den 20:e nivån Arkitektur.

Byggnads-och utvecklingsminister  

Den Allians befattning som tar hand om alliansbyggnaderna i slotten. Speciell bonus - 20% snabbare konstruktion men den här bonusens helhet är i direkt beroende av innehavarens lojalitetstatus i alliansen.

För mer information om byggnads-och utvecklingsministers rättigheter och förmåner klicka här.

Byråkrat  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Provinsens Effektivitet (upp till 100%). Nivå 1: +4% Effektivitet; Nivå 2: +6% Effektivitet; Nivå 3: +10% Effektivitet; Nivå 4: +14% Effektivitet; Nivå 5: +20% Effektivitet

Byte av användarnamn  

Ett alternativ som är tillgängligt i Inställningar och tillåter dig att byta användarnamnet av ditt konto under den aktuella eran in en utvald värld. Bytet är möjligt under de 3 dagarna efter början på eran i världar med hastighet x4 och 12 timmar i världar med hastighet x10. För att kunna använda sig av detta alternativ behöver man uppfylla följande krav:
- Det nya användarnamnet måste vara ledigt, dvs det skall inte finnas ett annat konto som redan registrerats med samma namn.
- Alternativet betalas med diamanter.
- Endast kontoinnehavaren får begära ett byte av användarnamnet. Alternativet är inte tillgängligt via övervakningsrättigheter.
- Det nya användarnamnet måste godkännas av administrationen. Det blir synligt i spelet endast efter godkännande.
- I fall en begäran om byte av användarnamn avslåss, kommer diamanterna som spenderats på att lämna in begäran återbetalas till konton och innehavaren kommer att få meddelandende om detta från Gamemaster.