Handel  

Een Technologie die het handelspotentieel van alle vestigingen verhoogt. Elk niveau zorgt voor een verhoging van 2%. Handel vermindert ook de Onderzoekstijden voor Handelsrelaties, Handelslogistiek en Handelsadministratie.

Handelaar in grondstoffen  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de capacitiet van de Marktplaats. Niveau 1: +10% Marktplaatscapaciteit; Niveau 2: +20% Marktplaatscapaciteit; Niveau 3: +30% Marktplaatscapaciteit; Niveau 4: +40% Marktplaatscapaciteit; Niveau 5: +60% Marktplaatscapaciteit

Handelsadministratie  

Een Technologie die het aantal handelsposten die u kunt oprichten op de Wereldkaart verhoogt. Elk niveau maakt de oprichting van nog een handelspost mogelijk.

Handelsbalans  

De numerieke samenvatting van de geschiedenis van de [%192$dgoudtransfer] - uitgevoerde [%192$dgoudtransfers] en ontvangen [%205$dgoud]. Als er geen [%205$dgoud] verzonden of ontvangen is, is de handelsbalans 0, elke verzonden hoeveelheid wordt afgetrokken en elke ontvangen hoeveelheid toegevoegd aan de lopende handelsbalans.

Klik op here voor meer informatie over de handelsbalans.

Handelscommissie  

Verkoopscommissie, enkel afgetrokken als de aanbieding wordt verkocht. De basishandelscommissie is 40%, maar ze kan worden verlaagd dankzij de Technologie Marktverhoudingen - met 2% voor elk niveau.

Handelsexpert  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Handelspotentieel van de vestiging. Niveau 1: +4% Handelspotentieel; Niveau 2: +6% Handelspotentieel; Niveau 3: +10% Handelspotentieel; Niveau 4: +14% Handelspotentieel; Niveau 5: +20% Handelspotentieel

Handelslogistiek  

Een technologie die de mogelijke afstand vergroot van uw Imperium tot de plaats waar een handelspostkan worden opgericht. Het 1ste level geeft u een afstand van 20 Keizerlijke mijlen van de Hoofdstad. Elk volgende level verhoogt het effect van het vorige level met 8% en voegt 5 Mijlen toe aan de straal.

Handelspost  

Een vestiging op de Wereldkaart die 1 punt bezet (1x1 IM) en enkel kan worden opgericht op terreinen met een speciale grondstof buiten de exclusieve zone. Het kan grenzen aan een handelspost, kolonie, militaire post of vazal van een andere speler. Het kan niet grenzen aan het rijk van een andere gebruiker. De bonus voor speciale grondstof heeft invloed op het hele rijk. Het gebouw handelsroute geeft ook extra goud van het handelspotentieel.

Klik op here voor meer informatie over handelsposten.

Handelspotentieel  

Een abstracte meeteenheid die voor een vestiging de mogelijkheid bepaalt om extra goud te verdienen dat rechtstreeks naar de schatkist gaat. Voor geannexeerde provincies wordt het potentieel berekend op basis van het bevolkingsaantal van twee aangrenzende provincies, waarbij de minder bevolkte vestiging het potentieel bepaalt. Hoe meer dorpelingen, hoe meer potentieel. Handelspotentieel kan niet worden gebruikt zonder de bouw van keizerlijke routes tussen de provincies. Elk niveau van een keizerlijke route geeft 10% benutting van het potentieel (van de minder bevolkte vestiging). Kolonies volgen hetzelfde principe, u dient enkel een handelsroute aan te leggen om het potentieel te benutten.

Voor handelsposten wordt het potentieel bepaald door het type speciale grondstof waarop hij zich bevindt.

Klik op here voor meer informatie over Handelspotentieel.

Handelsroute  

Een gebouw dat wordt gebouwd in kolonies en handelsposten. Het vervult dezelfde rol als keizerlijke routes tussen geannexeerde provincies. Bij elk niveau kan de speler nog eens 10% van het handelspotentieel van de vestiging in gebruik nemen.

Heel hoog belastingtarief  

Zesde belastingniveau. 120 goud voor 100 werkers per uur. Kost 75 Tevredenheid per 24 uur.

Heel laag belastingtarief  

Tweede belastingniveau. 40 goud voor 100 werkers per uur. Kost 5 Tevredenheid per 24 uur.

Heler-wetenschapper  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de limiet van het Herstel van Eenheden na een gevecht: Niveau 1: +1% limiet; Niveau 2: +2% limiet; Niveau 3: +3% limiet; Niveau 4: +4% limiet; Niveau 5: +6% limiet

Herstarten van de speelwereld  

Een speelwereld wordt herstart wanneer zijn seizoen eindigt. Een seizoen eindigt op een door de administratie van Imperia Online vastgestelde datum.

Wat gebeurt er wanneer een speelwereld wordt herstart?

- Accounts worden getransfereerd naar het nieuwe seizoen, maar met een andere locatie op de Wereldkaart.
- De ontwikkeling van Rijken begint vanaf 0.
- Diamanten en premiumlidmaatschappen worden ook getransfereerd.
- Allianties beginnen het nieuwe seizoen automatisch met dezelfde ledensamenstelling als die waarmee ze het laatste seizoen hebben beëindigd, waarbij ze niet opnieuw moeten worden opgericht en alle leden niet opnieuw manueel moeten worden uitgenodigd. Een getransfereerde alliantie impliceert: dezelfde naam, dezelfde leden op dezelfde posities (behalve de commandanten van de alliantie) maar met loyaliteitsstatussen op nul, geen vestigingen, geen leger, een lege schatkist, Technologieën op nul en geannuleerde diplomatieke verhoudingen; inactieve bondgenoten (degene die nog niet hebben ingelogd op de accounts) kunnen uit de alliantie worden gezet door de leider, wanneer laatstgenoemde minstens 1000 nettowaardepunten heeft.

Herstel  

Het percentage verloren eenheden die een speler herstelt na het gevecht. Het herstelpercentage kan worden verhoogd door het onderzoeken van Militaire Geneeskunde.

Klik op here voor meer informatie over herstel.

Het Duistere Fort  

Een globaal evenement in de speelwerelden van Imperia Online. Zie here voor meer informatie over globale evenementen.

Hofkandidaat  

Een edele die nog niet geaccepteerd is in het Keizerlijk Hof van het Paleis.

Hoofdkwartier  

Economisch Gebouw.
Type: Hoofdstad, Bijgebouw
Vereisten: Paleis 1
Maximale niveau: 16

Bijgebouw Paleis. Maakt het mogelijk om grondstoffen te betalen om zo het niveau van uw generaals te verhogen. Elk niveau na het eerste niveau van het Hoofdkwartier doet de uit training opgedane ervaring met 5% toenemen. Elke 2 niveaus maken de gelijktijdige training van een bijkomende Grote der Aarde mogelijk. Op niveau 16 van het Hoofdkwartier kunnen tot 8 Groten der Aarde tegelijkertijd worden getraind.

U kunt uw Groten der Aarde trainen via hun tabblad Profiel en Trainingen in het tabblad Generaals-wachters in het Paleis.

Hoofdkwartier van de gouverneur  

Economisch Gebouw.
Type: Hoofdstad, Bijgebouw
Vereisten: Paleis 1
Maximale niveau: 16

Bijgebouw Paleis. Maakt het mogelijk om grondstoffen te betalen om zo het niveau van uw Gouverneurs te verhogen. Elk niveau na het eerste niveau van het Hoofdkwartier van de gouverneur doet de uit training opgedane ervaring met 5% toenemen. Elke 2 niveaus maken de gelijktijdige training van een bijkomende Grote der Aarde mogelijk. Op niveau 16 kunnen tot 8 Groten der Aarde tegelijkertijd worden getraind.


U kunt uw Groten der Aarde trainen via hun tabblad Profiel en Trainingen in het tabblad Gouverneurs in het Paleis.

Hoofdstad  

De eerste en belangrijkste provincie die een speler bezit. De hoofdstad heeft bonusboerderijen, dus het is veel gemakkelijker om er een positieve Bevolkingsgroei te handhaven. Ze heeft ook 10% bonusproductie bij alle grondstoffen, 20 bonuspunten bij de Tevredenheidslimiet, een dagelijkse bonus van 20 tevredenheidspunten, 20% raakpunten in de verdediging voor alle militaire eenheden, 30% bonus bij de raakpunten van het fort en 10 moreelpunten in de verdediging. Het is de enige plaats waar goud wordt opgeslagen en Technologieën worden onderzocht.

Hoog belastingtarief  


Vijfde belastingniveau. 100 goud voor 100 werkers per uur. Kost 50 Tevredenheid per 24 uur.

Hoogste generaal  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Zorgt ervoor dat alle Generaals meer ervaring opdoen. Niveau 1: +2% Ervaring; Niveau 2: +4% Ervaring; Niveau 3: +6% Ervaring; Niveau 4: +10% Ervaring; Niveau 5: +15% Ervaring

Hoogste gouverneur  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Zorgt ervoor dat alle Gouverneurs meer ervaring opdoen. Niveau 1: +2% Ervaring; Niveau 2: +4% Ervaring; Niveau 3: +6% Ervaring; Niveau 4: +10% Ervaring; Niveau 5: +15% Ervaring

Hospik  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Herstel van eenheden na een gevecht. Niveau 1: +2%; Niveau 2: +4%; Niveau 3: +6%; Niveau 4: +8%; Niveau 5: +12%

Hout  

Geproduceerd door de in de houtzagerijentewerkgestelde bevolking . Hout is nodig voor de rekrutering van een leger en voor de meeste Gebouwen en Technologieën.
Goudequivalent: 1 hout = 1 goud

Houthakker  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de HoutProductie. Niveau 1: +2% Productie; Niveau 2: +4% Productie; Niveau 3: +6% Productie; Niveau 4: +8% Productie; Niveau 5: +12% Productie

Houtzagerij  

Economisch Gebouw.
Type: Plaatselijk, Productie
Vereiste Technologieën: Architectuur 1
Maximaal Level: 35

Maakt de productie van de grondstof Hout mogelijk. Elk level verhoogt de Werkerscapaciteit van het gebouw.

Huizen  

Gebouwen waarin de civiele bevolking woont. Zij verhogen de bevolkingslimiet van een provincie.

Huwelijk  

Twee Groten der Aarde in de echt verbinden zodat ze nakomelingen krijgen aan wie ze hun karaktereigenschappen doorgeven en de bloedlijn niet onderbroken wordt. Een lid van de Keizerlijke familie kan met een van de Edelen in het Keizerlijk hof trouwen of met een Grote der Aarde die door een andere speler is gestuurd met een huwelijksaanzoek. Edelen kunnen alleen trouwen met de leden van de Keizerlijke familie en kunnen niet naar andere spelers worden gezonden met een voorstel voor een Dynastiek huwelijk. Ongehuwde leden van de categorie "andere familieleden" kunnen enkel naar het buitenland gestuurd worden tot ze opnieuw in de stamboom verschijnen als gevolg van de troonsbestijging van een nieuwe Keizer.
Alle Groten der Aarde kunnen slechts een keer trouwen en blijven getrouwd voor het leven. Echtscheiding is niet mogelijk. Wanneer hun echtgenoot sterft worden ze weduwnaar/weduwe en ze kunnen niet hertrouwen.

Huwelijkskandidaten  

Ongehuwde leden van de Keizerlijke familie en leden van de categorie "Andere familieleden" kunnen naar andere Rijken worden gezonden met een uitnodiging voor het sluiten van dynastieke vrede. Het voorstel geldt voor 24 uur en het kan worden geaccepteerd, afgewezen of gewoon genegeerd. U kunt Groten der Aarde zenden als ze: de meerderjarigheid hebben bereikt; nog geen eerdere huwelijken hebben gesloten; niet op een missie gestuurd zijn; momenteel niet in het proces van training en upgrade van hun ervaringsniveaus zitten.

Klik op here voor meer informatie over Huwelijkskandidaten.