Palác  

Místo, na kterém žijí všichni Velcí lidé. Jeho vylepšováním můžete přijímat více [460]Šlechticů] k Císařskému dvoru.Palác má dvě další křídla - Generální štáb a Guvernérský štáb, nutné pro placené vzdělání Guvernérů a generálů umožňující další úroveň zkušeností.

Pro více informací o Paláci klikněte zde.

Paladin  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna kavalerie
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 22, Váleční koně 16, Brnění 22, Vojenský výcvik 15, Centralizace 11

• Typ: Boj z blízka,Kavalerie
• Přednostní nasazení: Křídlo (Frontová linie)

+ Odvaha: Tato jednotka se bije s výhodou, když útočí - Útok x 1.2
+ Bojový zápal: V prvním kole bitvy se tato jednotka bije s výhodou - Útok х 2
+ Boj z blízka: Útok х 4 proti Lukostřelcům
+ Boj na koni: Útok х 2 proti Šermířům
+ Pohyblivost: Tato jednotka se bije s výhodou na křídle - Útok х 1.1, Životní body х 1.1

- Zranitelnost proti Kopiníkům: Proti této jednotce se Těžcí Kopiníci a Válečné šiky bijí se zvýšeným Útokem
- Krátká zbraň: Útok х 0.17 proti Kopiníkům
- Jezdec: Tato jednotka nemůže útočit během Útoku na pevnost
- Handicap v omezených prostranstvích: Tato jednotka je trestána během Plenění pevnosti - Útok х 0.5, Životní body х 0.5

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Palebná linie  

Bojová linie.
Střelecká linie je prioritně osazena všemi střelci. Vždy se nachází za frontovou linií a jednotky v této linii mají od 1 do 3 útoků před tím, než začne ruční boj.

Po dobu polní bitvy je střelecká linie rozdělena na 3 divize: centr a dvě křídla. Různé typy střelců jsou rozmístěny rovnoměrně ve všech 3 divizích.

Divizní vojsko na střelecké linii může být angažováno v ručním boji pouze po tom, co byly zničeny divize na frontové linii před nimi. Zničení střelecké linie hráče jednotkami pro boj zblízka, dává možnost pro útok z křídla proti ostatním nepřátelským frontovým divizím.

Po dobu útoku na pevnost i při Bitvě s posádkou, jsou útočící střelci rozmístěni na střelecké linii bez divizí.

Po dobu útoku na pevnost i při Bitvě s posádkou, střelci obránce netvoří střeleckou linii, místo toho jsou část obranné frontové linie.

Střelci, kteří vypotřebují své střely, si zachovají pozici na střelecké linii a vstoupí opět do boje pouze až budou sami napadeni nepřátelskou pěchotou v boji zblízka.

Památník  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Místní
Maximální úroveň: 15

Každá úroveň Památníku poskytuje každodenní bonus +2 Štěstí v Panství.

Panovník  

Vlastník určité Říše, jejích hlavních území a kolonií.

Pěchota  

Společný název pro všechny vojenské jednotky tvořené lidmi, speciálně vycvičené jako pěší.
Pěší jednotky jsou: [[10 šermíři], kopiníci a lukostřelci.

Pevná provize  

Provize za zveřejnění nabídky, která se odečítá v okamžiku zveřejnění. Základní pevná provize je 10%. Může být snížena, pokud je hráč Důstojník Finančník nebo po dobytí speciální suroviny Koření.

Pevnost  

Hlavní obranné zařízení panství.
- Určuje maximální kapacitusurovin v provincii, které v ní mohou být uloženy.
- Zvyšuje produkci surovin.
- Pokud je zničena, může být opravena za cenu předchozí úrovně, tj. 25% ceny současné úrovně. Když je zničená, můžete objednávat budovy a výzkumy, ale bonus z produkce a životní bodů je nižší - odpovídá předchozí úrovni.
- Životní body se zvyšují podle úrovní Fortifikace.

Pila  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Místní, Výrobní
Požadované výzkumy: Architektura 1
Maximální úroveň: 35

Umožňuje produkci suroviny Dřevo. Každá úroveň zvyšuje počet pracovních míst v budově.

Placené navýšení zkušeností  

Rychlejší způsob zvyšování úrovně zkušeností Vašich generálů a guvernérů. Abyste mohli provést výcvik, musíte postavit nutné úrovně Guvernérského štábu a Generálního štábu, protože přípustná úroveň výcviku je určována úrovněmi těchto budov. Vzdělání se platí čtyřmi surovinami.

Pro více informací o placeném vzdělání klikněte zde.

Placení úvěru  

Množství zlata, které Říše splácí bance automaticky každou hodinu.

Plnoletost  

Věk, ve kterém všichni Velcí lidé dosáhnou zralosti. Při dosažení 16 let se všichni Velcí lidé stávají plnoprávnými členy společnosti a vy je můžete provdat/oženit, a vyslat je do jiných říší jako Kandidáty na manželství, určit je jako guvernéry a generály různých panství, vysílat je k vedení útoků, vybírat jejich dovednosti atd.

Plukovník  

Vojenské postavení udělované hráčům s 100 000-149 999 vojenskými body.

PN (Pakt o neútočení)  

Vylučuje útoky a války mezi dvěma aliancemi.

Pro více informací o Paktu o neútočení klikněte zde.

Podplukovník  

Vojenské postavení udělované hráčům se 75 000-99 999 vojenskými body.

Pokladnice aliance  

Místo, kde se shromážďuje kapitál všech čtyř surovin, vybraný jako alianční daň nebo dobrovolné omezené vklady.

Polní armáda  

Armády, rozmístěné na poli před Pevností.

Polní bitvy  

Tento útok pošle armádu bojovat pouze proti polní armádě nepřítele, bez Obléhání pevnosti nebo plenění civilní populace. V Polní bitvě se ani nedrancují suroviny ani nezabijí vesničané. Jediným ziskem pro útočníka jsou vojenské body za to, že porazil nepřátelské jednotky a Čest v případě, že ztratí nejméně 10% vlastních armád.

Pro více informací o polní bitvě klikněte zde a zde.

Polní fortifikace  

Budova v aliančním hradu. Každá úroveň poskytuje +5% k životním bodům polní armády.

Polní léčitel  

Dovednost, dostupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Zotavení vojáků po bitvě. Úroveň 1: +2% Zotavení; Úroveň 2: +4% Zotavení; Úroveň 3: +6% Zotavení; Úroveň 4: +8% Zotavení; Úroveň 5: +12% Zotavení

Polní průzkum  

1. Specializovaná špionská mise, která Vám umožní získat zprávy o poloze různých objektů na Globální mapě (speciálních surovin, kolonií, obchodních a vojenských stanic, shromaždišť).

2.Výzkum, který zvyšuje vzdálenost z Říše, na kterou mohou dosáhnout průzkumné mise. Každá úroveň Polního průzkumu zvyšuje o 5 císařských mil maximální vzdálenost.

Pro více informací o Polním průzkumu klikněte zde.

Polní průzkumník  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje okruh Polní špionáže: Úroveň 1: +4 Imperiální míle, Úroveň 2: +6 Imperiálních mil, Úroveň 3: +10 Imperiálních mil, Úroveň 4: +15 Imperiálních mil, Úroveň 5: +25 Imperiálních mil

Polní stratég  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Životní body Polního vojska. Úroveň 1: +1% Životních bodů; Úroveň 2: +2% Životních bodů; Úroveň 3: +4% Životních bodů; Úroveň 4: +6% Životních bodů; Úroveň 5: +10% Životních bodů

Poloměr  

Měrná jednotka pro rozsah vlivu. 1 poloměr = 1 Imperiální míle

Poznámka! V Imperia Online se názvem poloměr neoznačuje geometrický termín poloměr. V Imperia Online je poloměr jednotka délky, která měří vzdálenost mezi středem a kterýmkoliv konečným bodem kruhu rozsahu vlivu jednoho aliančního hradu.

Pomoc  

Místo, kde hráči mohou hlásit chyby, problémy, zadávat otázky a obdržet odpovědi.

Populační limit  

Maximální počet populace, který může provincie mít, závislý na úrovni domů.


Pro více informací o populačním limitu klikněte zde.

Populační růst  

Zvýšení počtu populace. Je ovlivněno úrovní Medicíny a aktivací Prémium.

Základní populační růst : 1 x současný počet populace/1000+50 vynásobeno rychlostí světa.

Statky technicky nezvyšují růst, ale snižují hodnotu populačních ztrát za hodinu, prakticky zvyšují růst v pozdější fázi rozvoje provincie, když počet populace je několikrát větší než kapacita statků a ztráty jsou opravdu velké.

Pro více informací o růstu kliknětezde.

Porážka  

Prohraná bitva

Porážka v obraně  

Prohraná bitva v obraně.

Porážka v útoku  

Prohraná bitva v útoku.

Porušení dynastického míru  

Špionáž nebo útok ze strany hráčů, se kterými jste uzavřel/a dynastický mír vedou k jeho porušení a získání vlastnosti Hanebný pro Císaře. Uživatel, který porušil mír je potrestán také odnětím -10 bodů cti.

Pro více informací o přerušení dynastického míru klikněte zde.

Posádka  

Posádka určuje počet vojska, které může být rozmístěno v pevnosti. Veškeré vojsko mimo posádku panství se utká s nepřítelem v polní bitvě, jestliže je pod útokem.

Velikost posádky odpovídá základní posádce, dle úrovně pevnosti, plus relevantní bonusy z výzkumů Vojenská architektura nebo Generálské dovednosti Stratég posádky.

V posádce rozmístěné vojsko nevyžaduje údržbu a zůstává neovlivněno ztrátou morálky po dobu obléhání pevnosti. Když jsou součástí posádky, je útok střelců značně zesílen. Obléhací stroje v posádce se počítají jako počet vojáků rovnající se jejich posádce.

Po dobu bitvy, jsou vojska v posádce rozmístěna pouze ve dvou bojových liniích: frontová linie a dělostřelecká linie. Frontová linie posádky nemá divize a je složena z jezdectva a pěchoty.

Po dobu útoku na pevnost na vojsko v posádce mohou zaútočit nepřátelští střelci a utrpí pouze 20% z jejich útoku. Nepřátelští střelci dávají prioritu frontové linii posádky před její dělostřeleckou linií.

Po dobu útoku na pevnost na nepřítele útočí pouze střelci v posádce a dělostřelectvo.

Poslední špionážní zpráva  

Nachází se v obrazovce špionáž a dokumentuje stav provincie/kolonie v okamžiku, kdy byla špehována, tudíž je možné, že poslední špionážní zpráva neposkytuje aktuální informace.

Postavení (Vojenské postavení)  

Vojenský titul se uděluje hráčům s určitým počtem vojenských bodů. Hodnost je viditelná u hráče v profilu a v žebříčku.

Pro více informací o vojenských hodnostech klikněte na zde.

Potrestaný hráč  

Uživatel, který dočasně ztratil přístup ke svému účtu kvůli zneužití chyby ve hře nebo porušení pravidel. Trest může pokračovat 24 hodin, 48 hodin, 168 hodin, 720 hodin nebo celý rok. Potrestaní hráči jsou doprovázeni ikonou s červeným křížkem a může se na ně útočit.

Povstání  

Stav v anektovaných provinciích a koloniích, způsobený nespokojeností populace kvůli nízkým hodnotám Štěstí. Když se Štěstí sníží pod 20, je zde velká šance, která se zvyšuje o 2% na každý bod Štěstí (např. při 19 bodů o 2%, při 18 bodů o 4% atd.), na povstání, které vede k dočasnému zastavení produkce, náborů a budování, dokud se Štěstí opět nezvýší.

Pozitivní bilance zlata  

Kdy je hodnota příjmů vyšší než náklady a pokračuje příjem zlata a jeho hromadění.

Pracovní místa  

Počet vesničanů, kteří mohou být najati v dole.

Pracovníci  

Populace najatá v dolech, aby vyráběla dřevo, železo a kámen a platila daně ve zlatě.

Pracovník říše  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje limit Štěstí. Úroveň 1: +2 Štěstí; Úroveň 2: +4 Štěstí; Úroveň 3: +6 Štěstí; Úroveň 4: +8 Štěstí; Úroveň 5: +12 Štěstí

Předměty  

Urychlovače s kladným účinkem na různé funkce hry. Některé předměty mají lhůtu upotřebitelnosti.
Můžete získat předměty následujícím způsobem:

- při výhře v útoku nebo v obraně proti jinému hráči nebo táboru barbarů a při úspěšném útoku na Nezávislé město
- z turnajů
- z Aliančního premia
- ze speciálních nabídek za diamanty ve hře
- jako dárek při speciální události
- za splněné Vládních opatření
- za účast v předcházející sezoně stejného světa
- za umístění v TOP 100 v době Globální události
- jako odměnu za rozvoj přítele, kterého jste pozval/a do hry

Kromě toho, mohou být předměty také nakoupeny v Císařském obchodě, jehož ikona se nachází v pravé části mapy vesnice. Všechny vaše předměty jsou uloženy v menu Inventář, podmenu Předměty. Tam se nachází také funkce nazvaná Hromadění předmětů. Hromadění velkého počtu malých předmětů stejného typu umožňuje disponovat menším počtem předmětů stejného typu, ale s větším účinkem. Abyste viděl/a menu pro hromadění, je nutné mít minimální počet předmětů. Nevyužité předměty se přenášejí do příští sezony.

Předpověď počasí  

Klimatický systém ve hře, který pozitivně nebo negativně ovlivňuje všechny říše. Změna je každých 24h. Více informací se dočtete zde.

Přemístění armády  

Odesílání jednotek z jedné provincie/ kolonie/[513]strážnice] do druhé. Armáda se může přesunout dvěma způsoby: pomocí tlačítek "Přesunout do posádky" a "Přesunout do pole". První tlačítko odesílá vybrané jednotky sestupně podle jejich údržby a automaticky je nasazuje do posádky vybrané provincie/kolonie. Druhé tlačítko rozděluje vybrané jednotky proporcionálně do pole ve vybraných provinciích/koloniích.

Poznámka: Obránce nemůže přesunout armádu do a z provincie když je pod útokem, a zbývá méně než 5 vteřin do střetu.

Premium balíčky  

Máte možnost zvyšovat úrovně Premium a dostávat větší a různorodější bonusy. Sbíráte body Premium za utracené diamanty ve svém globálním účtu, ve všech světech verze 6, mimo turnaje. Můžete si aktivovat svůj Premium balíček jednorázovou platbou na dobu 30 dní.

Celý balíček bonusů, na 10 úrovni Premium zahrnuje:
- bonus k populačnímu růstu;
- bonus k produkci;
- bonus k útoku armády;
- Každodenní bonus Štěstí ve všech provinciích;
- bonus k životním bodům armády;
- bonus ke kapacitě Nákladového nádraží;
- rychlejší výcvik jednotek a větší kapacitu kasáren.
- větší odměny za dosažené úspěchy
- více místa pro stavby
- předměty
- chytré možnosti

Pro více informací o Prémium balíčku si prohlédněte menu Premium v hře.

Přenášení diamantů  

Převod zakoupených diamantů z jednoho světa do dalšího, který je součásti vašeho globálního účtu, do kterého se přihlašujete stejným uživatelským jménem a heslem. Tato možnost je k dispozici v podnabídce "Převod diamantů" v nabídce Premium.

Přesun říše  

Funkce je dostupná v podmenu Říše, menu Nastavení. Abyste jí využili, musíte splnit následující požadavky:

• Nemůžete mít jiná panství, kromě hlavního města;
• Žádné aktivní mise jakéhokoliv druhu;
• Vaše říše nemůže být pod útokem;
• Nové místo je zcela náhodné, nemůže být vybráno hráčem;
• Nový přesun říše je možný nejdříve týden od posledního přesunu.

Přesunout a najmout  

Možnost, která automatický přepraví potřebné suroviny na najímání armády z hlavního města do anektované provincie a zahájí okamžitě výcvik stisknutím jediného tlačítka, stačí splnit tyto požadavky: potřebné suroviny musí být k dispozici v hlavním městě a kapacita Nákladového nádražív hlavním městě musí být také dostatečná, abyste mohl/a transportovat najednou, anebo dosáhla maximální úrovně. Tato možnost není dostupná, pokud je říše pod nepřátelským útokem.*

* Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Přesunout a stavět  

Možnost, která automatický přepraví požadované zdroje na stavení budovy v anektované provincii z hlavního města a okamžitě zahájí stavbu pouze kliknutím na jedné tlačítka. Stačí splnit následující požadavky: potřebné zdroje musí být k dispozici v hlavním městě a kapacita Nákladové nádraží v hlavním městě musí být dostatečná na jejich přenos najednou nebo dosáhla maximální úroveň. Možnost ne je k dispozici, pokud je Říše pod nepřátelským útokem.

Přesunout a zlepšit  

Možnost, která přepraví potřebné suroviny na vylepšení jednotek z hlavního města do anektované provincie a zahájí okamžitě výcvik stisknutím jediného tlačítka, stačí splnit tyto požadavky: potřebné suroviny musí být k dispozici v hlavním městě a kapacita Nákladového nádraží v hlavním městě musí být také dostatečná, abyste mohl/a transportovat najednou, anebo dosáhla maximální úrovně. Tato možnost není dostupná, pokud je říše pod nepřátelským útokem.*

* Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.


Převrat  

Císaři, kteří získali vlastnost Hanebný mohou být hráčem zabiti, což znamená, že následník usedne na trůn okamžitě. Aby byla tato funkce odblokována musí být splněna další podmínka: Císař musí mít alespoň jednoho vnuka.

Příjem  

To co Říše získává prostřednictvím produkce, daně, úroků, rabování, drancování atd.

Příjem z vazala  

Daň ve zlatě vybíraná od celé populace vazala. Zlato vybírané od vazalů se neshromažďuje automaticky v pokladnici, ale musí se vybírat ručně.

Prioritní rozmístění  

V bitvě má každá Armádní jednotka své Přednostní umístění, které určuje její postavení na bitevním poli. Možná umístění zahrnují Frontovou linii, Palebnou linii a Dělostřeleckou linii. Frontová (první) linie se dále může dělit podle Divize: Křídlo nebo Centr.
Když začne boj, bude ve Vámi zvolené formaci rozmístěn co možná největší počet jednotek v souladu s pravidly Přednostního umístění. Zatímco jednotlivé Bitevní linie nemají limit co se skladby příslušných jednotek týká, Křídla a Centr omezeny jsou, což znamená, že daná jednotka bude Přednostně umístěna pouze pokud je v dané Divizi místo. Pokud jsou prioritní Křídla a Centr již zaplněny jinými jednotkami, budou zbývající jednotky, jejichž Přednostní umístění nemohlo být splněno, přesunuty do dalších dostupných Divizí na Frontové (první) linii.

Například: Vstupujete do bitvy s armádou 60% Kopiníků a 40% Šermířů ve Vyvážené formaci. Kopiníci mají jako Přednostní umístění Křídla, nicméně Vyvážená formace umísťuje na Křídla pouze 30% jednotek pro boj z blízka(15% na každé Křídlo). Tím pádem budou vaše Křídla složena zcela z Kopiníků, ale zbývajících 30% Kopiníků bude přesunuto do Centra, kde bojují s postihem.

Vždy byste se měli snažit bojovat ve Formaci, která splňuje Přednostní umístění všech vašich jednotek!
Všechny jednotky Vřavy mají své Přednostní umístění na Frontové linii.
Všichni Šermíři mají své Přednostní umístění v Centru Frontové linie.
Přednostní umístění Kavalerie je Frontová line - Křídlo.
Lehcí a Těžcí Kopiníci mají své Přednostní umístění na Frontové linii - Křídlo, Válečné šiky mají své Přednostní umístění v Centru Frontové linie.
Všechny typy Lukostřelců mají své Přednostní umístění v Palebné linii.
Všechny typy Obléhacích strojů, vyjma Beranidel, mají své Přednostní umístění v Dělostřelecké linii.

Přírůstek obyvatelstva na statcích  

Celkový součet ztrát populace a nárůstu obyvatelstva. Pokud je čistý nárůst obyvatelstva kladné číslo, obyvatelstvo narůstá. Jestliže je to číslo záporné, počet obyvatel se začíná snižovat progresivně každou hodinu, dokud úroveň statků nesníží rozdíl mezi kapacitou statků a počtem obyvatelstva.

Produkce  

1. Generování dřeva, železa a kamene je výsledkem najatých vesničanů v dolech. Čím víc populace má jedna provincie, tím vyšší hodnoty produkce bude mít. Základní výroba na 100 civilistů: 10 dřeva / 100 železa / 100 kamenů, která může být zlepšená Prémium, bonusy z terénu, úrovní pevnosti, byrokracií a aliančním výzkumem produkce.

2. Alianční výzkum, přidává za každou úroveň ještě 2% k produkci, všem členům aliance.

Profil  

Profil hráče obsahuje informace o vojenství, medailích, úrovni účtu a také umístění v žebříčku. Profil je dostupný v menu Informace o hráči.

Profil Velkého člověka  

Každý portrét Velkého člověka v Paláci odkazuje na jeho profil. Z profilu na obrazovce můžete ověřit rodinný stav, úroveň zkušeností, vrozené talenty a již získané dovednosti Velkých lidí. Také je můžete určit následníky trůnu a vysílat je jako Kandidáty na manželství k ostatním hráčům. Výběr nových dovedností a placené zvyšování úrovní zkušeností se také uskutečňuje pomocí profilu Velkého člověka.

Provést okamžitou kolonizaci  

Možnost, která dokončí okamžitě cestu kolonizátorů do požadovaného terénu kolonie za 510 diamantů za hodinu, kromě případu kdy je Vaše říše je pod útokem*.

*Existuje následující výjimka: tato možnost je odblokována při útoku, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Provincie  

Hlavní administrativní jednotka ve "Velkých Lidech". Je to společný název pro všechna území kolem hlavního města, která hráč dobyl.

Průbojný bojový limit  

Průbojný bojový limit určuje maximální počet obléhacích strojů na útočné linii, které mohou útočit na pevnost současně po dobu útoku na pevnost.

Každý obléhací stroj z dělostřelectva zaplní počet v Průbojném bojovém limitu, který je rovný posádce obléhacího stroje.

Průbojný bojový limit odpovídá 3x základní posádce pevnosti, na kterou se vede útok, a to následovně:

Pevnost úrovně 1: 150 limitu
Pevnost úrovně 2: 300 limitu
Pevnost úrovně 3: 600 limitu
Pevnost úrovně 4: 1 200 limitu
Pevnost úrovně 5: 2 400 limitu
Pevnost úrovně 6: 4 800 limitu
Pevnost úrovně 7: 9 600 limitu
Pevnost úrovně 8: 19 200 limitu
Pevnost úrovně 9: 38 400 limitu

Průměrné Štěstí  

Hodnota Štěstí, platná pro celou Říši je určená počtem populace a lokálními současnými hodnotami Štěstí.

Populace v první provincii х Štěstí v první provincii + Populace v druhé provincii х Štěstí v druhé provincii (atd.pokud existují jiné provincie) / celou populaci v Říši = průměrná úroveň Štěstí v Ríši.

První důstojník  

Zástupce lídra se všemi právy a bonusy lídra kromě práva vyhodit z aliance samotného lídra.

Pro více informací o právech a výhodách prvního důstojníka klikněte zde.

Půjčka  

Bankovní úvěr. Určité množství zlata, které banka půjčí a musí být splaceno za zvolenou dobu v rovnoměrných platbách každou hodinu, nebo předčasně. Nemůžete si vzít novou půjčku, pokud máte půjčku, kterou jste ještě nesplatili. Velikost půjčky záleží na produkci Říše a úrovni Půjček .

Pro více informací o půjčkách klikněte zde.

Půjčky  

Snižuje procento úroku na půjčkách od banky o 2% za úroveň.