Pagube  

Scăderea punctelor de viaţă ale unităţilor în urma atacului unităţilor inamice.

Paladin  

Unitate militară.
Se antrenează în : Cazărmile de cavalerie
Cerinţe: Luptă corp la corp 22, Cai de luptă 16, Armură 22, Instrucţie militară 15, Centralizare 11

• Tip: De Corp la corp, Cavalerie
• Prioritatea desfășurării: Pe Flancuri (Linia Frontului)

+Impetuozitate: Această unitate are atacul crescut când atacă - Atac x 1,2
+Șarjă: această unitate are atacul crescut în prima rundă a luptei - atac x 1,5
+Lupta de aproape: Atac x 4 împotriva arcașilor
+Luptă călare: Atac x 2 împotriva spadasinilor
+Manevrabilitate: Această unitate e bonusată atunci când luptă pe flancuri - Atac x 1,2 , Puncte de viață x 1,2

-Vulnerabili împotriva lăncierilor: Împotriva acestor unități atacul tuturor lăncierilor este mărit
-Lipsa distanței: Atac x 0,17 împotriva lăncierilor
-Trupe ușoare: Aceste unități suferă penalizări când luptă pe centru - Atac x 0,8, Puncte de viață x 0,8
-Călăreț: Această unitate nu poate ataca în timpul asediului Fortăreței
-Dezavantaj în lupta aglomerată: Această unitate suferă penalități în timpul jefuirii fortăreței - Atac x 0,5 , Puncte de viață x 0,5

Pentru mai multe informații, apasă aici.

Palat  

Locul în care trăiesc toți Oamenii Măreți. Cu creșterea nivelului castelului poți accepta mai mulți Nobili în curtea imperială. Palatul are două aripi - Cartierul general și Sediul Guvernatorilor necesare pentru a putea antrena prin plată Guvernatorii și Generalii pentru a câștiga noi nivele de experiență.

Pentru mai multe informații despre Palat, click aici.

Părăsire  

Fuga de pe câmpul de luptă din cauza Moralului scăzut. Şansele de fugă din luptă cresc cu câte 2% pentru fiecare punct de moral sub 50. Garnizoana nu poate părăsi lupta deoarece nu are Moral. Părăsirea câmpului de luptă implică pierderea luptei şi pierderi din unităţi militare - 20% din trupele rămase. Restul de armată se întoarce în provincie de unde a fost trimisă.

Parola  

Cheia către un Imperiu. Parola este exclusiv personală și nu trebuie împărtășită cu altcineva indiferent de câtă încredere există sau cât de apropiată este de proprietar. Cu cât parola este mai complexă (cel puțin 10 simboluri, o combinație de litere mici și mari, numere și simboluri speciale), cu atât contul tău este mai în siguranță.

Penalizare la atac  

Scădere a atacului apărută ca urmare a atacării în afara razei x2 - câte 3% pentru fiecare 0.1 diferenţă de coeficient în afara razei x2 - valabilă doar în cazul în care atacatorul este contul mai mare.

Piaţă  

Clădire economică.
Tip : Locală
Cerințe tehnologice: Comerț 1, Relații comerciale 1
Nivel maxim : 10

Permite accesul la ofertele pieței, pentru a vinde resurse de care nu aveți nevoie sau să cumpărași resurse de care aveți nevoie și pe care alți jucători le-au pus în vânzare pe piață. Cantitatea de resurse pe care o puteți vinde este limitată de Capacitatea pieței.

Permite comerțul prin intermediul Comerciantului Imperial.

Fiecare nivel al Pieței vă permite postarea unei oferte suplimentare.

Nivelurile de la 1 la 5 cresc capacitatea pieței cu 50,000 pe nivel. Nivelurile mai mari de 6 cresc capacitatea pieței cu 150,000 pe nivel.

În mod implicit, capacitatea Pieței imperiului este cumulată adunând toate nivelele de piață din toate posesiunile. Însă, când o provincie este atacată, fiecare nivel al Pieței din imperiu este limitat la nivelul propriu de dezvoltare.

Piatră  

Produsă de populația angajată în cariera de piatră, piatra este principala resursă pentru construirea Fortărețelor și este de asemenea necesară și pentru alte clădiri și cercetări.
Echivalentul în aur: 1 piatră = 1 aur.

Pierderea populației  

Pierderile pe oră ale populației din cauza capacității fermei insuficiente.

Planul Premium  

Aveți oportunitatea să măriți nivelul Premium-ului și să primiți bonusuri mai mari și mai diversificate. Puteți acumula puncte Premium consumând Diamante de pe Contul Global pe toate lumile v6, înafară de cele tip turneu. Puteți activa Premium-ul penrru 30 de zile în urma unei achiziționări de diamante.

Bonusurile nivelului 10 Premium sunt următoarele:

- bonus la creșterea populației
- bonus la producție
- bonus la atacul armatei
- puncte de Fericire zilnică în toate provinciile
- puncte de viață bonus pentru armată
- capacitate mărită a Stațiilor de Transport
- reducerea timpului de recrutare al unităților și mărirea capacității cazărmilor
- recompense mai mari pentru realizarea Sarcinilor
- obiecte
- opțiuni inteligente

Pentru mai multe informații despre planul Premium vizitați meniul Premium din joc.

Plata împrumutului  

Cantitatea de aur pe care Imperiul o plătește automat către bancă în fiecare oră.

Populație  

Forța de muncă și pentru armată din Imperia Online.

Pentru mai multe informații despre populație click aici.

Populaţie civilă  

Muncitori şi populaţie neangajată. Toată populaţia în afară de unităţile militare.

Populație eliberată  

Populația eliberată este recompensa pentru distrugerea unei Așezări nomade Negustorilor de sclavi. Apare în Tezaur, care poate fi primită imediat sau la o dată ulterioară.
În momentul în care vă decideți să primiți Populația eliberată, ea va fi adăugată Populației locale în proprietatea selectată momentan.

Populaţie fără adăpost  

Populația fără adăpost, pe care o acumulează Imperianul după ce a atins limita populației este determinată de nivelul actual al Caselor.Creșterea populației fără adăpost este de 2 ori mai lentă. Populația fără adăpost poate fi folosită la recrutarea armatei,dar nu poate fi folosită la angajarea muncitorilor,prin urmare nu poate să producă resurse.Pentru a folosi această populațieImperianul trebuie să construiască suficiente Case.

Populație neangajată  

Populația care nu este angajată în mine și care, în consecință, nu produce nimic și nici nu plătește taxe.

Post comercial  

O posesiune pe Harta globală care ocupă un punct (1x1 IM) și care poate fi întemeiată doar pe un teren cu resursă specială în afara zonei exclusive. Poate fi învecinată cu postul comercial,cu o colonie,cu un post militar sau vasalul altui jucător. Nu poate să împartă o graniță cu imperiul altui jucător. Resursa specială are efect asupra întregului imperiu. Clădirea rută comercialăoferă de asemenea aur suplimentar în urma potențialului comercial.

Pentru mai multe informații cu privire la postul comercial, dați click aici.

Post militar  

O proprietate care ocupă 1 punct (1x1 MI) pe Harta globală și care poate fi stabilit oriunde în afara zonelor exclusive, cu excepția orașelor independente sau a terenurilor cu resurse speciale. Rolul lor principal este de a proteja posturile comerciale, pentru că acestea nu au armată de apărare. Pentru a îndeplini această funcție, postul militar trebuie să aibă o graniță comună cu postul comercial. Astfel, inamicul va trebui să distrugă întâi postul militar și numai după aceea are posibilitatea să atace postul comercial. Posturile militare pot fi construite și lângă alte proprietăți dar au efect defensiv doar asupra posturilor comerciale.

Pentru mai multe informații cu privire la posturile militare, click aici.

Potențial comercial  

O măsură abstractă ce oferă posibilitatea unei proprietăți să câștige aur suplimentar care se duce direct în vistierie. Pentru provinciile anexate potențialul este calculat pe baza numărului populației din cele două provincii adiacente și proprietatea mai puțin populată determină potențialul. Cu cât mai multi săteni există, cu atât mai mare este potențialul comercial. Potențialul comercial nu poate fi folosit fără construirea rutelor imperiale între provincii. Fiecare nivel al rutelor imperiale oferă o creștere cu 10% a potențialului comercial (al proprietății mai puțin populate). Coloniile urmăresc același principiu, doar că va trebui să construiți o rută comercială pentru a putea folosi potențialul comercial.

Pentru posturile comerciale potențialul este determinat de tipul resursei speciale pe care este construit postul.

Pentru mai multe informații cu privire la Potențialul Comercial, click aici

Pozițiile dintre Alianțe  

O poziție diplomatică față de altă alianță. Poziția de pace necesită o confirmare retorică pentru a intra în funcțiune. Anularea înțelegerilor ca și declararea ostilităților sau a războiului sunt acțiuni unilaterale.
În Imperia Online sunt 5 poziții diferite: Tratat de Pace, NAP (pact de neagresiune), Neutralitate, Ostilitate și Război.

Pentru mai multe informații despre pozițiile alianțelor click aici.

Pradă de război  

Este dată în lemn și fier în maxim 24 de ore de la terminarea războiului, acelor jucători, parte din alianța câștigătoare, ce au participat în lupte. Prada de război este egală cu 50% din echivalentul în aur al armatei inamice anihilate pe durata războiului. Alianța care pierde războiul va câștiga pradă de război egală cu 25% din echivalentul în aur al unităților inamice ucise. Nu există termen limită pentru încasarea prăzii de război, atât timp cât jucătorul face parte încă din alianța câștigătoare.


*Echivalentul în aur al punctelor networth,date pentru recrutarea acestor unități, nu echivalentul în aur al resurselor, folosite pentru recrutare.

NB! Nu se primește pradă de război pentru fortărețele doborâte și jefuirea populației.

Prăduire  

Capturarea unei parți a resurselor disponibile într-o provincie/colonie sau oraș independent în urma unui asediu al Fortăreței reușit (distrugerea Fortăreței și câștigarea luptei cu garnizoana). Jucătorii pot prăda propriile orașe independente din zona exclusivă cât și din afara acesteia, provinciile anexate și coloniile altor jucători și imperiile abandonate.
Capturarea implică luarea resurselor ce pot fi transportate de unitățile atacatorului - capacitatea de transport - și nu au putut fi ascunse de Depozitele Fortăreței.

Premium de Alianță  

Cumul de bonusuri lunar care poate fi activat indiferent dacă faceți parte dintr-o alianță sau nu. Premium de Alianță vă oferă avantaje valoroase împotriva adversarilor. Dacă faceți parte dintr-o alianță, obțineți bonusuri chiar dacă nu aveți un Premium de Alianță activ, cu condiția ca cel puțin un aliat să aibă un abonament activ. Prin înscrierea dvs. creșteți numărul total de abonați ai alianței și, astfel, beneficiați bonusuri mai mari. Cu cât sunt mai mulți abonați, cu atât sunt mai mari avantajele față de adversari. Premiumul de Alianță este lunar și, odată activat, se reînnoiește automat la fiecare 30 de zile calendaristice. Puteți să îl anulați în orice moment, dar bonusurile vor fi reduse sau anulate la data următoare a abonamentului. Atunci când schimbați o alianță, Premiumul de Alianță. își continuă activitatea și se adaugă/se scade din numărul total de abonați din alianță, ceea ce crește/scade bonusurile primite de toată lumea.

Cel mai înalt nivel al bonusurilor vă va oferi următoarele bonusuri:

- bonus procentual pentru apărare
- bonus de Fericire zilnică
- bonus procentual la capacitatea cazărmilor
- mărirea veniturilor orare în resurse zilnic
- bonus procentual pentru recompensele Misiunilor
- bonus la limita de construcție instantanee
- obiect Schemă Economică
- obiect Plan Economic
- Cutie Mistică Legendară
- obiect pentru bonusul de creștere a populației
- bonus procentual pentru atacul armatei
- bonus procentual pentru capacitatea stației de transport
- bonus procentual pentru viteza armatei
- venituri orare în armată în fiecare zi
- preturi mai ieftine la comercianții imperiali
- bonus la limita de cercetare instantanee
- obiect Schemă Militară
- obiect Plan Militar
- cutie Mistică Epică
- următoarele pachete spion, inclusiv informații despre bonusuri diferite: Resurse speciale și Minuni, Dezvoltarea și Premiumul de Alianță, Moral, Obiecte Militare, Cercetări militare și Premium

Prim Ofiţer  

Adjunctul Liderului, cu toate drepturile şi bonusurile acestuia, exceptând dreptul de a-l da afară.

Pentru mai multe informaţii despre drepturile şi beneficiile Primului Ofiţer, apasă aici.

Producţia pe 10 ore  

Primirea pentru o singură dată la 12 de ore a unei cantități de resurse egală cu producția respectivelor resurse pe 10 ore. Un aspect ce trebuie subliniat - Suma de aur este calculată automat la taxele provinciilor/ coloniilor în care Balanţa Fericirii nu este mai mică de -5; suma de aur primită din producţia pe 10 ore, nu se schimbă în cazul în care alte taxe sunt stabilite. De asemeni producţia pe 10 ore nu afectează nivelurile de fericire actuale.

Producție  

1. Generarea de lemn, fier și piatră ca rezultat al angajării muncitorilor în mine. Cu cât populația unei provincii este mai mare, cu atât va beneficia de valori de producție mai ridicate. Producția de bază pentru 100 muncitori: 20 unități/oră lemn/ fier/ piatră și poate fi îmbunătățită de activarea pachetului Premium, de bonusurile terenului, nivelurile Fortăreței, Birocrație și cercetarea de alianță Producție.

2. O cercetare de alianță ale cărei niveluri adaugă 2% la producția tuturor membrilor alianței.

Profil  

Profilul conţine informaţii referitoare la realizările din joc, medalii, nivel de cont,poziția în clasament. Profilul poate fi accesat de la meniul Profil din joc

Profilul Omului Măreț  

Fiecare portret al unui Om Măreț din Palat te duce către profilul lui/ei. Din ecranul profilului poți să verifici statusul marital, nivelul experienței, talentele înăscute și abilitățile deja obținute. Poți să-i nominalizezi ca și succesor la tron sau îi poți trimite ca și candidați la căsătorie altor jucători. Selecția abilităților precum și experiența plătită se fac tot din profilul Omului Măreț.

Prognoza Meteo  

Un sistem meteorologic din joc, care acordă bonusuri pozitive și negative Imperiului jucătorului, care se schimbă la fiecare 24 de ore. Mai multe informații aici.

Proprietate de Alianţă  

Termen care desemnează toate punctele și zonele de pe Harta Globală, controlate de o alianţă. Proprietăţile de alianţă sunt Castelele şi Punctele de Adunare.

Protecţia de sărbători  

Opţiune disponibilă tuturor jucătorilor doar pe perioada sărbătorilor, anunţată în prealabil de echipa Imperia Online. După activare, contul respectiv nu poate trimite atacuri şi nici nu poate fi atacat de alte conturi. Pe perioada activării acestei opţiuni, contul respectiv poate fi accesat, pot fi construite clădiri, se pot efectua cercetări, poate fi recrutată armată etc. Toate atacurile trimise spre Imperiu înainte de activarea protecţiei îşi vor urma cursul în continuare. Toate luptele alianţei sunt excluse de orice protecţie. Atacurile asupra provinciilor independente pentru jefuirea resurselor, precum și atacurile asupra așezărilor nomade nu sunt posibile. Atacurile asupra Fortăreței Întunecate, Craniul Belșugului, Turnul Cunoștințelor și Închisoarea de piatră sunt posibile.
Întreținerea armatei va fi oprită, dar este posibil ca întreținerea să apară la statistici.

* Puteți activa Modul Vacanţă sau Protecţia de Sărbători dacă nu aveți trupe trimise într-o misiune, cu excepția expediției militare sau a mutării între proprietăți. Țineți cont că deși ați activat Modul Vacanță întreținerea armatei va fi plătită în continuare până la terminarea expediției militare sau a mutării între proprietăți.

Protecţia începătorilor  

Opţiune care poate fi activată de oricare jucător cu mai puţin de 1000 de puncte networth care a fost atacat înfrângere, când opţiunea de activare apare în raportul de luptă. Conturile aflate sub protecţia începătorilor nu pot fi atacate. Dacă trimiteți un atac asupra unui jucător, protecția începătorilor se va anula, ceea ce înseamnă, ca și alți jucători vă vor putea ataca. Jucătorii aflaţi în protecţia începătorilor sunt evidenţiaţi în clasamente cu imaginea unui cărucior pentru copil . Opţiunea expiră în mod automat în momentul în care contul respectiv atinge 1000 de puncte networth sau după 168 de ore de la activare.

Protejarea armatei  

Trimiterea armatei într-o misiune pe o distanță lungă către un imperiu abandonat (recomandat), o colonie îndepărtată (de asemenea recomandat) sau către Imperiul unui jucător activ cu scopul de a evita eventualele atacuri inamice cât timp ești plecat. Înainte de a-ți lua o bine meritată pauză, trimite armata în deplasare pe durata pauzei, luând în calcul și durata de întoarcere a armatei pentru a evita consumarea aurului pe întreținerea armatei în misiune. Dacă ai în imperiu o cantitate considerabilă de resurse pe care nu le poți consuma imediat și nu dorești să riști lăsându-le neprotejate și ești sigur că nu există nimeni cu o armată capabilă să o înfrângă pe a ta, adună toate resursele în capitală și lasă armata acolo.
În Imperia Online ai de asemenea o opțiune specială numită Expediție care-ți permite să trimiți armata departe pentru un timp dorit ales, fără a avea o țintă specifică.

Provincie  

Principala unitate administrativă în "Oamenii Mareti". Este un termen comun pentru toate teritoriile de pe Harta Imperială pe care jucătorul le poate cuceri şi profita de ele.

Provincie anexată  

Un teritoriu cucerit de către un jucător și asupra căruia are drepturi depline - să Construiască, să Producă resurse, să încaseze Taxe, să recruteze soldați, să ordone atacuri, etc. Pentru a putea să Anexezi, un nivel liber de Centralizare trebuie să fie disponibil. Sunt două tipuri de provincii anexate - din orașe independente și din terenuri libere. Puteți anexa pașnic atât orașe independente cât si terenuri libere. În cazul anexării pașnice a unui oraș independent acesta iși păstrează nivelul clădirilor precum și populația existentă. Toate trupele prezente în Fortăreață dispar, odată cu resursele ce erau disponibile.Dacă doriți, puteți să atacați și să anexați un oraș independent dar atunci toate clădirile vor scădea un nivel. Și anexarea unui Vasal este disponibilă.

Pentru mai multe informații despre provinciile anexate, click aici si aici.

Provincie înconjurată  

O provincie deţinută de un jucător, care este înconjurată doar de provincii deja anexate și nu are frontieră exterioară. Este marcată cu zid de cărămizi pe Harta globală. Înconjurarea unei provincii cauzează o scădere de 20 de puncte din moralul unui eventual atacator al provinciei respective. O provincie nu poate fi înconjurată de mai multe ori.

Punct  

Măsoară dezvoltarea unui jucător în diferite aspecte ale jocului. Pentru clasamente există două tipuri de puncte în Imperia Online
- puncte networth - măsoară dezvoltarea economică
- puncte militare - măsoară realizările militare

Punct de Adunare  

Amplasat pe Harta Globală, acest loc aduna armatele de alianță și servește ca punct de plecare în cazul unei misiuni militare pentru cucerirea unui castel sau pentru atacarea unei alianțe inamice sau a unui alt punct de adunare.

Pentru mai multe informații despre Punctele de Adunare click aici.

Puncte de experiență  

Puncte pe care guvernatorul le acumulează pentru șederea în post sau pe care generalul le adun[ pentru conducerea în lupte câștigătoare. Fiecare punct de experiență acumulat crește nivelul experienței deschizând astfel accesul către noi abilități.

Pentru mai multe informații cu privire la acumularea punctelor de experiență, click
aici și aici.

Puncte de Viaţă  

Caracteristică a tuturor unităţilor, reprezintă rezistenţa, durabilitatea în faţa atacului inamicului. Viaţa unui anumit tip de unitate creşte în funcţie de clasa unităţii respective - uşoară, grea, de elită - şi este majorată de nivelul de Armură şi de Premium. Unităţile cu cele mai multe puncte de viaţă, indiferent de clasă, sunt echipamentele de asediu.

Puncte militare  

Reflectă realizările militare și abilitățile de comandat ale jucătorilor. Punctele militare sunt acumulate doar în urma luptelor purtate împotriva jucătorilor activi, precum și în apărare de la atacul așezărilor nomade. Nimicirea unor soldaţi în valoare de 5000 echivalent aur = 1 punct militar. Distrugerea Fortăreţelor aduce de asemenea puncte militare, în funcţie de nivelul acestora. Jefuirea populaţiei aduce puncte militare doar în cadrul războaielor și sunt contabilizate doar la scorul războaielor. La atacul fortărețelor distruse și a orașelor independente nu se câștigă puncte militare.

Pentru mai multe informaţii despre Puncte militare apasă aici.

Puncte networth  

Reprezintă dezvoltarea curentă a jucătorilor şi sunt calculate prin construcția clădirilor, cercetările, recrutarea armatei și după cantitatea de resurse consumate, astfel:
- 1 punct networth = 1000 aur / 1000 lemn / 1000 fier / 1000 piatră consumate pentru clădiri și cercetări
- 1 punct networth = 500 aur / 500 lemn / 500 fier / 500 piatră consumate pentru recrutarea armatei

Punctele Alianței  

Suma punctelor net worth individuale ale tuturor membrilor.

Putere de jaf  

Caracteristică a unităţilor, determină numărul de săteni pe care o singură unitate de un anumit tip îi poate înrobi.