Balans zadovoljstva  

Ukupna suma svih lokalnih i globalnih dnevnih modifikatora zadovoljstva za 24-satni period između migracija. Balans zadovoljstva je statistički pokazatelj da li će zadovoljstvo rasti ili padati svake minute. Računa se na razdoblje od 24 sata, ako je zadovoljstvo 24/24, svaki sat će biti dodano 1 zadovoljstva na trenutnu vrijednost zadovoljstva. Balans zadovoljstva je prikazan u lijevom dijelu prozora zadovoljstva.

Balansirana formacija  

Osnovna formacija, koriste je svi igrači koji nemaju razvijenu taktiku.
Prednja linija - 15% vojske na svakom boku, 60% u centru i 10% u rezervi.
Treća linija - strijelci - 20% strijelaca na svakom boku i 60% u centru.

Balista  

Vojna jedinica.
Građevina: Radionica opsadnih sprava
Potrebna istraživanja: Vojna obuka 8, Poboljšanja opsadnih sprava 10, Centralizacija 6

• Tip: dalekometna, opsadna sprava, artiljerija
• Prioritet raspoređivanja: linija artiljerije

Vještine:

+ Dalekometna: Ova jedinica ima dva dodatna napada tijekom bitke na polju ili juriša na utvrdu prije početka bliske borbe.

• Namijenjena za napad na opsadne strojeve: ova jedinica kao prioritetne mete ima opsadne sprave; napad x 0.5 protiv utvrde, pješadije i konjice.
• Zona poraza: Prilikom bitke na polju i napada na utvrdu, ako nema preostalih opsadnih sprava za mete, napad ove jedinice je proporcionalno raspoređen između svih neprijateljskih linija, bokova i centra (rezerva je imuna).
• Prateća posada: Zahtijeva 25 broja nezaposlenog stanovništva za regrutaciju; zauzima 25 slobodnih mjesta u garnizonu.

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Banka  

Ekonomska građevina.
Vrsta: Prijestolnica
Preduvjeti: Pozajmljivanje 1, Polaganje 1
Maksimalni nivo: 30

Određuje količinu zlata koje igrač može uzeti kao kredit i/ili deponirati.

• 30 nivoa;
• Svaki nivo povećava količinu zlata koje igrač može deponirati ili uzeti kao kredit.

Bankar  

Vještina koja je dostupna vladaru nakon podizanja nivoa guvernera. Povećava postotak kamate na zlato položeno u banku kao depozit. Nivo 1: +1% kamate; Nivo 2: +2% kamate; Nivo 3: +4% kamate; Nivo 4: +6% kamate; Nivo 5: +10% kamate.

Bankovni depozit  

Opcija koja omogućava da držite određenu količinu zlata u banci na određeno vrijeme te da za nju primite kamate. Kamata je dostupna nakon što istekne rok na koji je bio stavljen depozit. Ukoliko povučete depozit prije isteka vremena, kamata će biti izgubljena.

Napomena: Depozit nije zaštićen u slučaju neprijateljskog napada te može biti opljačkan.

Za više informacija o depozitu kliknite ovdje.

Barbarski kamp  

Neutralni posjedi na globalnoj mapi.
Barbarski kampovi mogu pripadati jednom ili više plemena, svako sa svojim unikatnim osobinama.
Svaki barbarski kamp ima osobinu Nivo koji se kreće između 1. i 15. nivoa, što ukazuje na snagu kampa. Što se kasnije u sezoni pojavi određeni kamp, to je viši njegov nivo. Nivo utječe na nekoliko karakteristika kampa, uključujući nagrade i broj vojske.
Svaki barbarski kamp se može špijunirati ili napasti kao i svaki drugi neprijateljski posjed. Za razliku od drugih posjeda, u kampu nema utvrde te se napadi na njega obavljaju uvijek na polju. Kad je barbarski kamp poražen, on nestaje s globalne mape.
Svaki svijet je naseljen određenim brojem barbarskih kampova. Svako pleme posjeduje različiti broj kampova. Kada igrači unište kampove, jednom u 24 sata se pojavljuju novi kampovi do dostizanja početnog broja. Novi barbarski kampovi se pojavljuju u blizini uništenih.
Neki barbarski kampovi su smješteni u blizini posebnih resursa i ometaju osnivanju trgovačke postaje ili kolonije. Kako bi posebni resursi postali dostupni, morate uništiti barbarski kamp.

Za više informacija o barbarskim kampovima kliknite ovdje.

Bedem  

Obrambena građevina za vojnu postaju. Svaki nivo povećava životne bodove vojske raspoređene na polju postaje za 2%

Beskućnici  

Beskućnici su populacija koje sakupljate kad dosegnete limit populacije koji ovisi o trenutnom nivou kuća. Beskućnici rastu 2 puta sporije. Mogu biti unajmljeni u vojsku, ali ne mogu raditi, što znači da ne proizvode resurse. Kako bi ih mogli koristiti, morate sagraditi dovoljno nivoa kuća. Kada populacija dosegne 200 000, ne možete više dobivati beskućnike.

Bez poreza  

Prvi nivo poreza. Ne dobiva se zlato. +5 zadovoljstva u 24 sata.

Bijeg  

Bijeg sa bojnog polja zbog niskog morala. Šanse za bježanje se povećavaju sa 2% za svaki bod morala ispod 50. Garnizon ne može pobjeći jer nema moral. Bijeg uzrokuje trenutni gubitak bitke i donosi gubitak vojske - dodatnih 20% vojske se gubi. Ostatak vojske se vraća u provinciju iz koje je poslana u misiju.

Birokracija  

Istraživanje koje Vladaru daje mogućnost da poveća efikasnost pripojenih provincija. Svaki nivo daje +5% na efikasnost, ali efikasnost ne može prijeći 100%. Bez birokracije svaka je sljedeća pripojena provincija 10% manje efikasna u odnosu na prethodnu., tako da 11-ta provincija radi na 0%, a provincije nakon nje odlaze u minus.

Birokrat  

Jedna od vještina dostupna guverneru prilikom napredovanja. Povećava učinkovitost provincije (do 100%). Nivo 1: +4% učinkovitosti; Nivo 2: +6% učinkovitosti; Nivo 3:+ 10% učinkovitosti; Nivo 4: +14% učinkovitosti; Nivo 5: +20% učinkovitosti.

Bitka  

Borba, sukob dvije vojske nakon naredbe za napad. Prema mehanici bitke i uključenim jedinicama, postoje tri vrste bitaka: napad na utvrdu, bitka na polju i porobljavanje.

Bitka na polju  

Kod tog napada, vojska se bori samo sa braniteljevom vojskom na polju, bez napada na utvrdu ili porobljavanja civilnog stanovništva. Bitka na polju ne pljačka resurse niti ubija stanovništvo. Jedini profit su vojni bodovi za ubijene neprijateljske jedinice i čast, ako pobjednik izgubi barem 10% vrijednosti vojske.

Za više informacija o bici na polju kliknite ovdje i ovdje.

Bitka sa garnizonom  

Dio opsade utvrde koji se dešava kad zidovi utvrde padnu i napadač se bori sa garnizonom (ako postoji), istom logikom kao i kod bitke na polju. Trupe počinju sa moralom koji su imale nakon uništenja zidova, pa se moral nikad ne obnavlja za bitku sa garnizonom. Opsada utvrde je završena kada bitka protiv garnizona završi.

Bjegunac  

Vještina dostupna generalu prilikom njegovog napredovanja. Smanjuje šansu da General bude ubijen ukoliko izgubi bitku. Nivo 1: -5% šanse ; Nivo 2: -10% šanse; Nivo 3: -20% šanse; Nivo 4: -30% šanse; Nivo 5: -50% šanse.

Blagdanska zaštita  

Opcija koju može aktivirati svaki igrač tijekom blagdana, unaprijed najavljenih od strane Imperije Online i na razdoblje određeno od strane tima Imperije Online. Dok je zaštita uključena, račun ne može biti napadnut niti može slati napade. Također nije moguće slati vojsku u pohod. Ali se računu može pristupiti, mogu se graditi građevine, mogu se pokrenuti istraživanja, može se regrutirati vojska itd. Svi napadi poslani na carstvo prije aktivacije zaštite će se izvršiti. Bitke saveza ne potpadaju pod nikakva pravila o zaštiti. Nisu dozvoljeni napadi na neovisne gradove radi pljačkanja njihovih resursa te napadi na barbarske kampove. Dozvoljeni su napadi na Tamnu utvrdu, Lubanju izobilja, Toranj znanja i Kameni zatvor. Odražavanje vojske se neće naplaćivati, iako će biti vidljivo u statistikama (održavanje vojske će se naplaćivati u slučaju napada na Tamnu utvrdu, Lubanju izobilja, Toranj znanja ili Kameni zatvor).

* Odmor i blagdansku zaštitu možete aktivirati samo ako nemate jedinice na misiji. Iznimka je od toga pravila pohod i premještanje vojske među posjedima. Molimo, vodite računa da se za vrijeme odmora naplaćuje održavanje vojske ako je vojska poslana u pohod ili putuje među posjedima.

Bliska borba  

1. Istraživanje koje pojačava napad svih jedinica za blisku borbu. Maksimalni nivo je 30 (zbroj istraživanja igrača i saveza).

2. Bliska borba.

Blokirani igrači  

Igrač koji je trenutno pod istragom administracije igre ili igrač koji je izgubio sva prava nad računom na neograničeno razdoblje, zbog iskorištavanja bugova ili kršenja pravila igre. Blokirani igrači imaju ikonu sa crnom kuglom i ne mogu ih napasti drugi igrači.

Bodovi  

Mjera napretka igrača u nekom aspektu igre. Postoje dvije vrste bodova: ekonomski bodovi koji mjere ekonomski razvoj i vojni bodovi koji mjere vojne uspjehe.

Bodovi iskustva  

Bodovi koje velikani dobivaju na poziciji guvernera ili generala. Dobivanje bodova iskustva povećava nivo iskustva i omogućuje pristup novim vještinama.

Za više informacija o stjecanju bodova vještina pogledajte ovdje i ovdje.

Bodovi saveza  

Ukupan zbroj ekonomskih bodova svih članova saveza.

Bojnik  

Vojni čin za igrače sa 35 000-49 999 vojnih bodova.

Bokovi  

Granične zone prve i treće bojne linije. Linija podijeljena u zone ima dva boka - lijevi i desni.

Borbena linija  

Tijekom bitke sve jedinice raspoređene su na jednoj od nekoliko mogućih borbenih linija prema njihovom prioritetu raspoređivanja. Borbene linije se obično određuju prema mogućnostima jedinica i one utječu na njihov prioritet kao meta za suprotstavljanje neprijateljskim jedinicama.

Tijekom bitke na polju prednje linije i linije strijelaca su podijeljene na divizije: centar i dva boka.

U svim drugim slučajevima borbena linija je samostalni dio jedinica; shodno njihovoj vrsti sve borbene jedinice u diviziji se bore zajedno i smatraju se kao jedna meta za potrebe neprijateljskih napada.

Vrste borbenih linija su:
- prednja linija
- jurišna linija
- linija strijelaca
- linija artiljerije

Brak  

Povezivanje dvoje velikana, kako bi mogli roditi potomka, prenijeti na njega svoje osobine i kako bi se loza nastavila. Član vladarske obitelji može oženiti nekog plemića sa carskog dvora ili velikana kojeg je poslao neki drugi igrač. Plemići se mogu ženiti samo sa članovima vladarske obitelji i ne mogu biti poslani drugim igračima putem ponude za dinastički brak. Neoženjeni članovi u kategoriji Ostala rodbina mogu biti samo slani van, osim ako se ne pojave u obiteljskom stablu zbog postavljanja novog vladara na vlast.
Svi velikani se mogu ženiti samo jednom i ostaju oženjeni do kraja života. Kada im partner umre, postaju udovci/ice i ne mogu se ponovno ženiti.

Branitelj  

Vještina dostupna generalu prilikom njegovog napredovanja. Povećava moral vojske u obrani. Nivo 1: +2 boda morala; Nivo 2: +4 boda morala; Nivo 3: +6 bodova morala; Nivo 4: +8 bodova morala; Nivo 5: +12 bodova morala.

Branitelj civila  

Vještina dostupna generalu prilikom napredovanja. Povećava broj spašenih seljaka koji dozvoljava nivo utvrde. Nivo 1: +10% stanovnika; Nivo 2: +20% stanovnika; Nivo 3: +30% stanovnika; Nivo 4: +40% stanovnika; Nivo 5: +60% stanovnika.

Branitelj resursa  

Vještina dostupna generalu prilikom napredovanja. povećava količinu sačuvanih resursa koju dozvoljava nivo utvrde. Nivo 1: 10% resursa; Nivo 2: 20% resursa; Nivo 3: 30% resursa; Nivo 4: 40% resursa; Nivo 5: 80% resursa.

Brigadir  

Vojni čin za igrače sa 75 000-99 999 vojnih bodova.

Brigadni general  

Vojni čin za igrače sa 100 000-149 999 vojnih bodova.

Brzina  

Parametar jedinice koji određuje brzinu kojom se jedinica kreće na globalnoj mapi. Brzina svih jedinica se mjeri u carskim miljama (IM) na sat. Na misiji brzina vojske ovisi o brzini najsporije jedinice. Vrijeme putovanja se smanjuje istraživanjem kartografije.