Таверна  

Сградата, достъпна във всички анексирани провинции, колонии, търговски и военни постове, където се играе хазарт, за да печелите злато.

Таверната се изобразява в селото веднага щом приключите с Туториала.

Таен агент  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Дава допълнителни нива Контрашпионаж. Ниво 1: +1 ниво; Ниво 2: +2 нива; Ниво 3: +3 нива; Ниво 4: +4 нива; Ниво 5: +5 нива

Тактики  

Проучване, което дава на суверена умението да използва бойни формации. Всяко ниво отваря достъпа към 1 формация.

Таланти  

Черти на Великите хора, предавани от техните родители. Всеки Велик човек наследява по един талант от своя баща и по един талант от своята майка на случаен принцип. Тези два таланта се появяват с раждането и са присъщи за Великия човек до неговата смърт - те не могат да бъдат променяни. Наследникът на престола притежава 2 таланта плюс специалната черта -Наследник. Императорът, от своя страна, също има допълнителен специален талант - Император и освен това може да придобие чертата Безчестен при нарушаване на династичен мир с друг играч.

За повече информация относно талантите вижте тук.

Таран  

Бойна единица.
Сграда: Обсадни машини
Необходими условия: Военна подготовка 1

• Тип: Ръкопашен, Обсадна машина, Стенобоен
• Приоритетно разположение: Щурмова линия

Бойни умения:

+ Разрушител: Тази единица може да атакува само Крепости; извън Крепостен щурм, единицата е разпределена в Артилерийската линия
+ Пехотна поддръжка: По време на Крепостен щурм, тази единица се позиционира на Щурмовата линия и атакува заедно с останалата част от пехотата; броят на единиците, които могат да атакуват едновременно е равен на лимита за атакуваща пехота, разделен на Разчета на единицата
+ Разчет: Изисква 35 Незаето населението за трениране; заема 35 места в Гарнизона.

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Тежка единица  

Средният клас военнa единицa. Защитава и атакува с най-голяма лекота тежкия клас крепостни нива - 4, 5, 6.
Тежките единици са: тежки стрелци, тежки копиеносци, тежки мечоносци, тежка конница, катапулти и балисти.

Тежък конник  

Бойна единица.
Сграда: Казарма конница
Необходими условия: Атака - Меле 10, Бойни коне 10, Брони 10, Военна подготовка 8, Централизирана власт 6

• Тип: Ръкопашен, Конница
• Приоритетно разположение: Фланг (Фронтова линия)

+ Устрем: В първия рунд на битката, тази единица се бие с преимущество – Атака x 1.5
+ Близък бой: Атака х 4 срещу Стрелци
+ Конен бой: Атака х 2 срещу Мечоносци
+ Маневреност: Тази единица се бие с преимущество във Фланг - Атака х 1.2, Жизнени точки х 1.2

- Уязвими за Копиеносци: Срещу тази единица, Тежки копиеносци и Фаланги се бият с увеличена Атака
- Късо оръжие: Атака х 0.17 срещу Копиеносци
- Ездач: Тази единица не може да атакува по време на Крепостен щурм
- Ущърб в тесни пространства: Тази единица понася наказания по време на Крепостно разграбване - Атака х 0,5, Жизнени точки х 0.5

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Тежък копиеносец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 1, Централизирана власт 6, Военна подготовка 8

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Копиеносец
• Приоритетно разположение: Фланг (Фронтова линия)

+ Дълго оръжие: Атака х 2 срещу Конница
+ Стена от копия: Тази единица неутрализира бонуса към Атака на Конница от Устрем

- Уязвими за Стрелци: Срещу тази единица, всички Стрелци се бият с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0,5 срещу Мечоносци
- Леки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие в Център - Атака х 0.9, Жизнени точки х 0.9

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Тежък мечоносец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 10, Брони 10, Централизирана власт 6

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Мечоносец
• Приоритетно разположение: Център (Фронтова линия)

+ Щурмови войски: По време на Крепостен щурм, тази единица е с приоритет в състава на Фронтовата линия
+ Близък бой: Атака х 2 срещу Стрелци
+ Стена от щитове: Тази единица се бие с преимущество в защита – Жизнени точки х 1.2

- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с Атака х 2
- Тежки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие във Фланг - Атака х 0.9, Жизнени точки х 0.9

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Тежък стрелец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма стрелци
Необходими условия: Атака - стрелец 10, Централизирана власт 6

• Тип: Далекобоен, Пехота, Стрелец
• Приоритетно разположение: Стрелкова линия

Бойни умения:

+ Далечен обсег: Тази единица има 2 допълнителни Атаки в Полева битка или Крепостен щурм, преди да започнат ръкопашните сражения
+ Изгодна позиция: Когато е в Гарнизон, тази единица се бие с преимущество по време на Крепостен щурм - Атака х 4
+ Прикриващ огън: По време Крепостен щурм, тази единица обстрелва защитниците в Гарнизона с Атака х 0.2
+ Дъжд от стрели: Атака х 3 срещу Копиеносци

- Уязвими за Мечоносци: Срещу тази единица, всички Мечоносци се бият с увеличена Атака
- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0.33 срещу мечоносци
- Слаб дух: Тази единица понася наказание, когато е нападната от Ръкопашна единица - Атака х 0.33
- Колчан: 18 стрели; когато мунициите се изчерпат, тази единица остава на позицията си, докато не бъде атакувана в ръкопашен бой

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Терен  

Всяко едно място на Глобалната карта, което може да бъде използвано за основаване на различни административни единици или, на което вече лежат съшествуващи обекти и следователно могат да бъдат завладени. Теренът може да бъде неутрален или може да предлага различни модификатори, бонуси или негативен ефект в зависимост от вида му.

За повече информация относно видовете терени и техния ефект, натиснете тук.

Терен на колония  

Естеството на дадена точка от Глобалната карта, където може да бъде основана колония.
Терените на колониите могат да бъдат свободни точки на картата с модификатори в зависимост от вида терен или терени на специален ресурс, които дават глобален бонус.

Терен на провинция  

Терен, върху който е разположена анексирана провинция. Биват щест типа, според географския им релеф. Всеки тип дава различни модификатори, приложени върху добива на ресурси, атака, защита, параметъра атака на единиците и т.н.

За да научите повече за характеристиките на терените на провинциите, натиснете тук.

Терен на специален ресурс  

Колониалните терени или търговските постове с бонус, разпределени на случаен принцип по Глобалната карта. Дават различни бонуси с глобален ефект върху цялата Империя. Атаките по колонии или търговски постове основани върху Специален ресурс, нямат ограничения за обхват от нетни точки и, следователно, не носят на нападателя наказания за морала, доблестта и атаката.

За повече информация относно специалните ресурси и бонусите им, натиснете тук.

Териториална надпревара  

Това е турнир, ориентиран към съюзната игра, чиято цел е завладяването на замъци, които да бъдат задържани възможно най-дълго под влиянието на даден съюз. На картата на света има 36 замъка, като превземането им става чрез модула Принадлежност. Успешните обсади срещу замък не свалят нива от крепостта му, а отнемат точки от показателя "принадлежност". Всеки замък има максимално допустима принадлежност в зависимост от нивото на крепостта му. Единственият начин за повишаване на принадлежността е чрез време. Когато един съюз проведе успешна крепостна обсада срещу даден замък, от замъка се отнема определено количество принадлежност. Точната стойност на отнетото се определя от съюзното проучване "Завоевател". Колкото по-високо е неговото ниво, толкова повече точки принадлежност може да се отнемат с 1 удар. Замъкът се счита за превзет, когато съюз успее да намали неговата принадлежност до 0. Независимите замъци нямат принадлежност. Един независим замък се счита за завладян, когато в него останат по-малко от 1000 единици. Освен това, към всеки замък, контролиран от съюз, се пускат възходящи по ниво номадски атаки през определено време. Всяка спряна атака дава защитни точки. През това време замъкът може да бъде атакуван и от други съюзи. Класирането е според общия резултат от събрани защитни точки. Наградите от турнира са диаманти и специални медали.

Повече информация и пълните правила на Териториална надпревара можете да намерите тук.

Технологичен калкулатор  

Платформата, в която може да зададете текущото си ниво на някоя сграда/проучване и ниво Архитектура/Университет/Военен университет/Академия на науките/Академия на военните науки, за да пресметнете цената на по-високо ниво. Намира се в Технологичното дърво.

Технологично дърво  

Помощното средство, което показва всички изисквания за всички нива на всички сгради и проучвания и всички класове и видове военни единици. Намира се в лентата с препратки под картата на селото.

Товарна количка  

Бойна единица.
Сграда: Обсадни машини

Товарната количка може да бъде изпратена на Мисия с други Бойни единици. Нейната висока Товароносимост значително увеличава количеството ресурси, с които войската ще се завърне след спечелена битка.

• Тип: Обоз
• Приоритетно разположение: Няма

Бойни умения:

- Косвени щети: Ако битката бъде загубена, тази единица бива унищожена

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Товарна станция  

Сграда, която осъществява Имперския транспорт. Всяко ниво увеличава количеството допустим ресурс за транспортиране. При достигане на максимално ниво, можете да преместите целия наличен ресурс наведнъж. В случай че към Вас идва заключваща атака, се прилага лимит на транспортиране. В Товарната станция се разтоварва прехвърленото злато от съюзници и се реализира прехвърляне на злато към съюзник. Капацитетът на Товарната станция се удвоява с активиране на Премиум.

Товароносимост  

Параметър на единиците, определящ количеството ресурси, което една единица, войник или товарна количка, може да заграби от вражеска провинция/колония или независим град.

Точка  

Мерна единица за развитието на играча в даден аспект на играта. Има два вида точки в Империя Онлайн: нетни точки, измерващи икономическия напредък, и военни, определящи степента на военни постижения.

Точки опит  

Точки, които губернаторите печелят от присъствие на поста си или генералите печелят от проведени успешни битки. Придобиването на точки опит повишава нивото опит и по този начин отваря достъпа до нови умения.

За повече информация относно печеленето на точки опит вижте тук и тук.

Транспорт  

Местене на ресурси от една административна единица към друга. Транспортът може да циркулира между провинциите в пределите на Ексклузивната зона или анексираните провинции и други владения на играча по Глобалната карта.

Транспортен специалист  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава капацитета на Товарните станции във всички владения. Ниво 1: +5% капацитет; Ниво 2: +10% капацитет; Ниво 3: +15% капацитет; Ниво 4: +20% капацитет; Ниво 5: +30% капацитет

Транспортна единица  

Виж товарна количка.

Транспортна мисия  

Местене на ресурси между анексирани провинции посредством Товарна станция или между главна Империя и колония посредством товарни колички.

Требюшет  

Бойна единица.
Сграда: Обсадни машини
Необходими условия: Военна подготовка 15, Обсадни подобрения 20, Централизирана власт 11

• Тип: Далекобоен, Обсадна машина, Артилерия
• Приоритетно разположение: Артилерийска линия

Бойни умения:

+ Стеноразбивач: Този единица се ползва с преимущество, когато атакува Крепост - Атака x 1.5
+ Далечен обсег: Тази единица има 3 допълнителни Атаки в Полева битка или Крепостен щурм, преди да започнат ръкопашните сражения

• Неточна: Атака х 0.15 срещу Пехота, Конница и Обсадни машини
• Зона на поражения: В Полева битка и Крепостно разграбване, Атаката на тази единица се разпределя пропорционално между всички вражески Линии, Флангове и Центрове (Резервът е незасегнат)
• Разчет: Изисква 75 Незаето населението за трениране; заема 75 места в Гарнизона.

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Трибуна  

Разположена в меню Съобщения >> подменю Трибуна, това е стаята за съюзни разговори, където всички членове, независимо от поста, могат да оставят мигновени съобщения, които се подреждат хронологично, като най-старите се разполагат в най-долната част на прозореца, а най-новите – най-отгоре. Всички нови съобщения на трибуната се появяват в сив плик в съобщенията.

Тронна зала  

Мястото, където суверенът събира всички статистически данни за всички аспекти на развитието на Империята си: (приходи, разходи, работна ръка, добив, всички сгради и проучвания, армия, завладени специални ресурси).

Турнири  

Състезания, които покриват различни аспекти на играта:

Икономическо развитие;
Военно развитие, атаки и покоряване на противници;
Всички други важни аспекти от играта.

Основните категории на турнирите са две:

• Соло турнири, които изискват суверените да постигнат лични постижения и резултати;
• Съюзни турнири, в които само е важна отборната игра за постигането на резултати.

Турнирите имат нива на рядкост - някои турнири се падат по-рядко, но са по-продължителни, по-епични и с по-големи награди. Наградите са разделени на стъпки, според постигания резултат и се получават в края на всеки турнир.

Типовете награди могат да бъдат:

Диаманти;
Ресурси;
Различни предмети.

• Играчите от светове скорост х4 участват в глобални турнири, разпределени по групи според нетните си точки. Те се състезават с всички играчи в световете, а не само с тези от своя свят.
• Играчите в световете скорост х10 се състезават помежду си, без да бъдат разпределяни в групи по нетни точки.
• Разпределението по групи се случва само в началото на всеки турнир. Ако играч мине над или под нетните точки, определени за неговата група, то той няма да бъде преместен в друга група, докато трае турнирът.

* При недостатъчен брой активни играчи в света няма да се проведе турнир.

Тъмница  

Всяка полева битка, крепостна обсада и опожаряване включва шанс генералът на губещия да бъде заловен от противника си. Точният шанс зависи от фактори, като големината на битката и количеството генералски опит, генериран от двете страни в битката. Колкото по-голям е сборът от стойностите на опита, толкова по-голям е шансът за пленяване.

След като един генерал бъде заловен, той попада в плен за определен период от време в зависимост от своята рядкост. Плененият генерал става неактивен и не може да бъде използван от играча - върху портрета на генерала се изобразяват решетки и слотът на губернатор/генерал, който е заемал, бива освобождаван. Ако императорът бъде заловен, бонусите му на губернатор се зануляват, но слотът му остава зает от него. Пленените вражески генерали се намират в нов раздел "Тъмница" в двореца.

Заловен генерал може да бъде освободен чрез плащане на откуп в диаманти - сумата зависи и от редкостта му. 30% от откупа се заплаща на похитителя, а генералът се връща незабавно на първоначалния собственик. Генерал, който не бъде откупен преди определения срок, автоматично умира. Генералът продължава да старее по време на пленничеството.

В зависимост от резултата от битката се прилагат дневни модификатори на щастието: -5 щастие за всеки изгубен генерал и +5 щастие за всеки заловен вражески генерал. Този модификатор се прилага във всички владения.

Търговец на ресурси  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава Капацитета на Пазар. Ниво 1: +10% Капацитет на Пазара; Ниво 2: +20% Капацитет на Пазара; Ниво 3: +30% Капацитет на Пазара; Ниво 4: +40% Капацитет на Пазара; Ниво 5: +60% Капацитет на Пазара

Търговия  

Проучване, което увеличава търговския потенциал на всички владения. Всяко ниво дава увеличение с 2%. Търговията също така намалява времето за проучване на Пазарни отношения, Търговска логистика и Търговска администрация.

Търговска комисионна  

Продажна комисионна, взета само при продаване на офертата. Базовата търговска комисионна е 40%, но може да бъде намалена с 2% на ниво Пазарни отношения.

Търговска логистика  

Проучване, което увеличава разстоянието от Империята, на което може да се основе търговски пост. 1-во ниво осигурява разстояние от 20 имперски мили от Столицата. Всяко следващо ниво увеличава ефекта на предишното с 8% и добавя още 5 Имперски мили към радиуса.

Търговски баланс  

Численото обобщение на историята на прехвърляне на злато - осъществени прехвърления и получено злато. Когато нито е изпращано злато, нито получавано, търговският баланс е 0, всяко изпратено количество се изважда, а всяко получено се прибавя към текушия търговски баланс.

За повече информация относно търговския баланс, натиснете тук.

Търговски маршрут  

Сграда, която се строи в колониите и търговските постове. Има същата роля като имперските пътища между анексирани провинции. Увеличава усвояемостта на търговския потенциал на владението с 10%.

Търговски пост  

Владение на Глобалната карта, което заема 1 точка (1x1 IM) и може да бъде основано само на терен със специален ресурс извън ексклузивната зона. Може да бъде долепен до търговски пост, колония, военен пост или васал на други играчи, но не може да граничи с други империи. Бонусът от специалния ресурс оказва влияние върху цялата империя. Построяването на сградата търговски маршрут пък осигурява допълнителен доход на злато от търговския потенциал.

За повече информация относно търговските постове вижте тук.

Търговски потенциал  

Абстрактна мерна единица, която определя възможността на дадено владение да спечели допълнително злато, което се добавя директно в хазната. При анексирани провинции потенциалът се изчислява на базата на броя население на две допиращи се провинции, като по-малко населеното владение определя потенциала. Колкото повече селяни има, толкова по-голям става потенциалът. Не можете да се възползвате от търговския потенциал без да построите имперски пътища между провинциите. Всяко ниво на имперския път осигурява усвояване на 10% от потенциала (на по-малко населеното владение). Колониите следват същия принцип, само че трябва да построите търговски маршрут, за да използвате потенциала им.

Потенциалът на търговските постове зависи от вида на специалния ресурс, върху който са основани.

За повече информация относно търговския потенциал, натиснете тук.