Garnizóna  

Posádka určuje počet vojakov, ktorí môžu byť umiestnení v pevnosti. Všetci vojaci mimo posádky majetku sa stretnú s nepriateľom v poľnej bitke, ak je majetok pod útokom.

Veľkosť posádky zodpovedá na základnej posádky, podľa úrovne pevnosti, plus príslušné bonusy z výskumu Vojenská architektúra alebo generálska schopnosť Posádkový stratég.

Umiestnení v posádke vojaci nevyžadujú výživu a zostávajú nezasiahnutí stratami morálky počas obliehania pevnosti. Ak sú v posádke, útok lukostrelcov sa značne zvýši. Obliehacie stroje v posádke sa počítajú pre počet vojakov rovný ich výpočtu.

Počas bitky, vojaci v posádke sú umiestnení len v dvoch bojových líniách:frontová línia a delostrelecká línia. Frontová
línia posádky nemá divízie a je zostavená z jazdectva a pechoty.

Počas pevnostných útokov na vojakov v posádke môže byť útočené len nepriateľskými lukostrelcami a znášajú len 20% ich útoku. Nepriateľskí lukostrelci dávajú prednosť frontovej línii posádky pred delostreleckou líniou.

Počas útoku na pevnosť na nepriateľa je útočené len lukostrelcami v posádke a delostrelectvom.


Garnizónny taktik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje garnizónnu kapacitu Pevnosti. Úroveň 1: +4% Garnizónna kapacita; Úroveň 2: +6% Garnizónna kapacita; Úroveň 3: +10% Garnizónna kapacita; Úroveň 4: +14% Garnizónna kapacita; Úroveň 5: +20% Garnizónna kapacita

Generál  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 500 000-749 999 vojenskými bodmi.

Generál v obrane  

Jeden z dvoch druhov postavenia Generál. Ak majetok má vymenovaného Generála v obrane, on vedie armádu v obrane a obrana benefituje z prémií zo zručností. Ak tam nie je generál v obrane, bitka sa uskutočňuje ako zvyčajne bez generálskyh prémií. Ak generál stratí Obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo vyplienenie,existuje 1% šanca, že bude zabitý nepriateľom. V stratenej poľnej bitke alebo plienení táto šanca je 30%. Všetci Slávni ľudia môžu byť vymenovaní na toto postavenie, včítane Cisára. Generáli v obrane môžu byť znížení hocikedy.

Jeden Slávny človek môže byť súčasne generál v obrane a aj generál v útoku. Keď je ale vyslaný na misiu v útoku a v tom istom čase bude napadnutá provincia/kolónia/vojenský objekt, kde on musí brániť, on sa nezúčastňuje bitky a následne armáda tam nedostáva jeho prémie zo zručností.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne generálov obrancov stlačte tu.

Generálmajor  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 225 000-324 999 vojenskými bodmi.

Generálporučík  

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 325 000-499 999 vojenskými bodmi.

Genrál v útoku  

Jedna z dvoch druhov postavenia Generála. Generál v útoku je vymenovaný počas odoslania vašej armády do útoku. Každá Slávna osoba, ktorá je plnoletá môže byť vymenovaná na postavenie, včítane Cisár. Generáli v útoku vedú vašu armádu do útoku proti iným hráčom alebo nezávislými mestami a môžu byť odoslaní len na jednu misiu naraz. Ako vodcovia armády generáli v útoku poskytujú špeciálne prémie z ich zručností počas bitky.
Keď generál stratí obliehanie pevnosti, poľnú bitku alebo bitku s cieľom plienenia, existuje 5% šanca, že on bude zabitý nepriateľom.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne generálov v útoku stlačte tu.

Globálna mapa  

Územia, v ktorých sa nachádza svet Slávnych ľudí. Mapa, ktorá je rovnaká a úplne viditeľná pre všetkých hráčov vo svete. Miesto, kde sa nachádzajú všetky Ríše, kolónie, aliančné zámky zhromaždiská a výlučne, kde sa vykonávajú všetky vojenské interakcie medzi hráčmi a alianciami ako napríklad útok a špionáž. Mierová štvorcová jednotka na Globálnej mape je 1 bod = 1 Imperiánska míľa. Celá mapa má veľkosť 2000x2000 bodov. Je dostupná na ikonke s glóbusom v ľavom kolmom menu obrazovky.

Globálna udalosť  

Hromadná udalosť vo svetoch Imperia Online, čo predpokladá určitú kompozíciu armády zo strany hráčov s cieľom víťazstva v zadanej provokácii a odmeny za najaktívnejších účastníkov v udalosti. Podrobnejšiu informáciu vo vzťahu k udalostiam môžete prečítať tu.

Globálne udalosti  

Existuje veľa starovekých tajomstiev k odhaleniu vo svetoch Imperia Online. Tieto môžu priniesť veľa vzácnych pokladov pre tých vládcov, ktorí sú dostatočne odvážni, aby ich hľadali. Možnosť k tomu dávajú globálne udalosti, ktoré sa objavujú v každom svete v určitom čase po začiatku sezóny. Globálne udalosti sú formou epických pevností, temných miest, veží, ktoré dávajú vedomosti a veľa iných. Úlohou hráčov je plánovať a uskutočňovať pochod proti týmto objektom s cieľom vyhrať drahocenné odmeny.

Temná pevnosť

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút vo smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. Na Pevnosť môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Temná pevnosť má obrovské množstvo životných bodov, ktorých množstvo sa vyčísľuje na základe rozvoja sveta, pričom základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Z každého útoku je zisk zlata, ktorého množstvo sa určuje v závislosti od spôsobených škôd. Toto množstvo sa znižuje progresívne s každým útokom. Ak škody, spôsobené hráčom sú nad 10% zo začiatočných životných bodov pevnosti, zisk bude minimálne množstvo zlata.
• Okamžitý útok na pevnosť nie je k dispozícii, ak spôsobené škody sú väčšie ako 20% zo začiatočných životných bodov pevnosti.
• Osobné odmeny budú znéžené dvojnásobne, v prípade že Temná pevnosť nebude porazená. Najmenšia odmena je truhlica s 1-hodinovou produkciou.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovo spôsobených škodách.

Bitka

• V temnej pevnosti nie je armáda, len veľký pevnostný múr. Cieľom bitky je zničiť múr.
• Bitka je ukončená, keď útočiaca armáda utečie kvôli nízkej morálke.
• Dokonca aj keď utečú kvôli nízkej morálke, jednotky neumierajú počas bitky a samotná bitka vždy je zisková v prospech hráča.
• Aktívnosť Temnej pevnosti môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu zničiť jej múr pred plánovaným koncom udalosti.

Lebka hojnosti

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút vo smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. Na Lebku môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Výdrž Lebky závisí od rozvoja sveta, pričom základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Maximálneа množstvo periel, ktoré môže priniesť každý útok, je 404. Perly získavate podľa percenta Vašej celkovej armády, ktorú ste vyslali k útoku na Lebku hojnosti.
• Môžete míňať perly, aby ste využili 10-minútové skrátenie všetkýc budov вv progrese. Cena je 100 periel vo svetoch s rýchlosťou x4 a 250 periel vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Okamžitý útok na Lebku nie je k dispozícii, ak spôsobené škody sú väčšie ako 20% z jej začiatočných životných bodov.
• Stratíte všetky nevyužité perly na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovo spôsobených škodách.

Bitka

• V Lebke hojnosti nie je armáda. Spôsobené škody sa určujú od nosnosti armády útočiaceho
• Hráči nestrácajú vojenské jednotky a každá bitka je pre nich zisková.
• Aktívnosť Lebky hojnosti môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu vynulovať jej životné body pred plánovaným koncom udalosti.

Veža vedomostí

Funkčnosť

• Hráči vysielajú špiónov, ktorí sa pohybujú presne 15 minút vo smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. Veža môže byť špehovaná s okamžitou špionážou na cenu 2550 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Výdrž Veže závisí od rozvoja sveta, pričom základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Prispievate na Vežu vedomostí so spravodajskými bodmi na základe počtu vyslaných špiónov ako aj úrovne Špionáže, Kontrašpionáže a Výzvednej činnosti.
• Z každej misie do Veže vedomostí môžete získať maximálne 808 zvitkov. Počet získaných zvitkov sa určuje od percenta všetkých špiónov, ktorých ste vyslali k Veži.
• K Veži vedomostí môžete vysielať lenКъм špiónov.
• Môžete využiť zvitky, aby ste skrátili o 10 minút všetky výskumy v progrese. Cena je 100 zvitkov vo svete s rýchlosťou x4 a 250 zvitkov vo svete s rýchlosťou x10.
• Okamžité ukončenie misie k Veži nie je k dispozícii, ak body výzvednej činnosti, s ktorou ste prispeli, sú viac ako 20% zo začiatočných jej životných bodov.
• Stratíte všetky nevyužité zvitky na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovom množstve prinesených bodoch vo výzvednej činnosti.


Misia

• Vo Veži vedomostí nie je armáda. Z hľadiska hráča tento vysiela špiónov, aby pomohol k zbieraniu zvitkov pre knižnicu veže. Takže namiesto aby klesal, životný indikátor (stupnica životných bodov) veže sa zvyšuje.
• Hráči nestrácajú špiónov a každá misia sa považuje za úspešnú.
• Aktívnosť Veže vedomostí môže byť ukončená predčasne, ak hráči dokážu zaplniť stupnicu jej životných bodov pred plánovaným koncom udalosti.

Kamenná väznica

Funkčnosť

• Hráči vysielajú armády, ktoré sa pohybujú presne 15 minút vo smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. Na Lebku môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x10. Na Väznicu môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Výdrž Väznice závisí od rozvoja sveta, pričom základný faktor v tomto rozvoji je množstvo vyškolených vojakov všetkých hráčov cez posledný jeden týždeň.
• Každý útok na Väznicu nesie maximálne množstvo totemov - 404. Získavate totemy podľa percenta Vašej celkovej armády, ktorú vyšlete k útoku na Kamennú väznicu. Útoky na Kamennä väznicu nenosia zlato z vozatajstva.
• Všetky jednotky, ktoré majú silu spálenia, sú vhodné k útoku na Kamennú väznicu.
• Môžete využiť totemy, aby ste zvýšili prírast obyvateľstva o 20% za 30 minút vo všetkých provinciách. Cena je 300 totemov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 750 totemov vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Bonus za prírast obyvateľstva je za nie viac ako 24 hodín.
• Okamžitý útok na väznicu nie je k dispozícii, ако spôsobené škody sú väčšie ako 20% zo začiatočných životných bodov.
• Môžete sa informovať ohľadne trvania bonusu na obrazovkách Fariem a Domov v hre.
• Stratíte všetky nevyužité totemy na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovo spôsobených škodách.

Bitka

• V Kamennej väznici nie je armáda. Z hľadiska hráča tento vysiela armády, ktoré bojujú proti otrokárom a oslobodzujú ich zajatcov.
• Body počas bitky sa získavajú na základe spaľovacej sily armády.
• Hráči nestrácajú vojenské jednotky a každá bitka je zisková pre nich.
• Aktívnosť Kamennej väznice môže byť ukončená predčasne, ak ju hráči dokážu zničiť pred plánovaným koncom udalosti.

Večný zámok

Funkčnosť

• Hráči vysielajú Slávnych ľudí, ktoré sa pohybujú presne 15 minút vo smere (spolu 30 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х4 a 6 minút vo smere (spolu 12 minút tam aj späť, okrem ak padá sneh) vo svetoch s rýchlosťou х10. Na Lebku môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svetoch s rýchlosťou x10. môže byť útočené s okamžitým útokom na cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10. K Večnému zámku môže byť vyslaná okamžitá delegácia na cenu 2550 diamantov vo svete s rýchlosťou x4 a 1020 diamantov vo svete s rýchlosťou x10.
• Životné body Večného zámku závisia od sily a priemerného množstva Slávnych ľudí všetkých aktívnych hráčov cez posledných 24 hodín.
• Znižujete body Zámku na základe sily vyslaných Slávnych ľudí.
• Z každej delegácie do Zámku môžete získať maximálne 606 vyznamenaní. Počet získaných vyznamenaní sa určuje od percenta celkovej sily delegácie Slávnych ľudí.
• K Večnému zámku môžete vysielať len Slávnych ľudí.
• Môžete využiť vyznamenania, aby ste znížili výživusvojej armády o 10% na 10 minút. Cena je 300 vyznamenaní vo svetoch s rýchlosťou x4 a 750 vyznamenaní vo svetoch s rýchlosťou x10.
• Okamžité vyslanie delegácie k Zámku nie je k dispozícii, ak spôsobené škody sú väčšie ako 20% zo začiatočných životných bodov Zámku.
• Stratíte všetky nevyužité vyznamenania na konci udalosti.
• Hodnotenie sa zakladá na celkovo spôsobených škodách.

Misia

• Vo Večnom zámku nie je armáda. Z hľadiska hráča, tento vysiela delegáciu, ktorá vyjednáva.
• Hráči nestrácajú Slávnych ľudí.
• Aktívnosť Večného zámku môže byť ukončená predčasne, ak sa hráčom podarí vynulovať jeho životné body pred plánovaným koncom udalosti.

Hodnotenie Globálnych udalostí

• Hráči môžu sledovať svoje hodnotenie v časti menu pre Globálne udalosti, ktoré je k dispozícii počas aktívnej udalosti.

Globálny efekt  

Efekt uplatnený len na jednu Ríšu.

Globálny účet  

Použitie toho istého užívateľského mena, emailu na registráciu a hesla vo všetkých svetoch v Imperia Online, čo znamená, že po prvej registrácii použité užívateľské mená a email adresa budú nastálo uložené. Ak hráč už má účet a chcel by sa zaregistrovať v novom svete s tými istými údajmi, musí kliknúť na 'Už máte účet?' v registračnom formuláry. Ak heslo je zmenené, ovplyvňuje to všetky účty spojené s globálnym účtom.

Guvernér  

Postavenie, ktoré môže byť obsadené každou Slávnou osobou, ktorá je plnoletá. Oni môžu byť vymenovaní ako guvernéri provincie, kolónie alebo vojenského objektu. Každá Slávna osoba môže byť guvernérom len jedného majetku v tom istom čase. Cisár je guvernérom Hlavného mesta v pôvodnom nastavení a nemôže vládnuť niekde inde.
Guvernéri dostávajú body skúsenosti kým sú na svojom postavení a tak môžu získať rôzne zručnosti, ktoré prinášajú špeciálne prémie.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne guvernérov stlačte tu.

Guvernérska centrála  

[301]Ekonomická budova].
Druh: Hlavné mesto, Prístavba
Nevyhnutná podmienka: Palác 1
Maximálna úroveň: 16

Prístavba Paláca. Dovoľuje zvýšenie úrovní Gubernátorov za suroviny. Každá úroveň po prvej úrovni Gubernátorskej centrály zvyšuje o 5% obdržanú skúsenosť z výcviku. Na každé 2 úrovne sa dovoľuje paralelný výcvik ešte jednej slávnej osoby, pričom na 16-tej úrovni sa môže vycvičovať do 8 ľudí paralelne.

Možnosť vycvičovať Vaše Slávne osoby je prístupná cez ich profil a podmenu Výcviky v podmenu Gubernátori Paláca.