Garnizoen  

Het Garnizoen bepaalt het aantal troepen dat kan worden gestationeerd in uw Fort. Alle troepen van de Vestiging die niet in het garnizoen zitten, zullen het tegen de vijand opnemen in een Veldslag als de Vestiging wordt aangevallen.

De grootte van uw Garnizoen is gelijk aan het Basisgarnizoen van het Fortniveau plus een eventuele verhoging door de Militaire Architectuurtechnologie of de Algemene Vaardigheden van de Garnizoenstacticus.

In het Garnizoen gestationeerde troepen vereisen geen [ Onderhoud en worden niet beïnvloed door verlies van Moreel tijdens de Belegering van een Fort. Boogschutterseenheden hebben meer aanvalskracht als ze zich in een garnizoen bevinden. Het aantal door belegeringswapens bezette plaatsen in het Garnizoen is even groot als hun Bemanning.

Tijdens een gevecht worden Garnizoenstroepen alleen gebruikt in twee Gevechtslinies: de Frontlinie en de Artillerielinie. De Frontlinie van het Garnizoen heeft geen Divisies en is samengesteld uit alle Cavalerie en Infanterie van het Garnizoen.

Tijdens de [47]]Bestorming van een Fort] kunnen Garnizoenstroepen alleen worden aangevallen door vijandelijke boogschutters en hebben ze slechts 20% van hun aanval te lijden. Vijandelijke Boogschutters richten hun pijlen eerder op de Frontlinie van het Garnizoen dan op de Artillerielinie.

Tijdens de Bestorming van een Fort kunnen enkel Boogschutters en Artillerie van het Garnizoen de vijand aanvallen.

Garnizoenstacticus  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Garnizoenscapaciteit van het Fort. Niveau 1: +4% Garnizoenscapaciteit; Niveau 2: +6% Garnizoenscapaciteit; Niveau 3: +10% Garnizoenscapaciteit; Niveau 4: +14% Garnizoenscapaciteit; Niveau 5: +20% Garnizoenscapaciteit

Geannexeerde provincie  

Een door de speler veroverd gebied waarover hij volledige rechten heeft: bouwen, grondstoffen produceren, belastingen innen, soldaten rekruteren, [[45 ]aanvallen] bevelen, enz. Om te kunnen annexeren is een vrij Centralisatieniveau vereist. Er zijn twee soorten geannexeerde provincies - van onafhankelijke steden en van lege terreinen. Geannexeerde onafhankelijke steden behouden hun vooraf ingestelde gebouwen en bevolking. Alle [[100 troepen] in de fortbelegering verdwijnen samen met de beschikbare grondstoffen. U kunt zowel vrije terreinen als onafhankelijke steden vreedzaam annexeren. Indien u wenst kunt u een onafhankelijke stad ook aanvallen en annexeren, maar dan zullen de gebouwen een niveau naar beneden gaan. De annexatie van vazallen is ook mogelijk.

Klik op here en here voor meer informatie over geannexeerde provincies.

Gebalanceerde formatie  

De standaardformatie die alle spelers zonder Tactiekniveau als enige gebruiken.
Frontlinie - 15% van het Frontlinieleger op elke Flank, 60% in het Centrum en 10% in de Reserve.
Derde linie - Boogschutters - 20% van de boogschutters op elke Flank en 60% in het Centrum.

Geblokkeerde speler  

Een gebruiker die tijdelijk wordt onderzocht door de speladministratie of een gebruiker die voor onbeperkte tijd alle rechten op de betreffende account heeft verloren wegens het gebruik van bugs of schending van de regels. Geblokkeerde spelers worden weergegeven met een pictogram van een hangslot en kunnen niet worden aangevallen door andere spelers.

Gebouw  

Algemene benaming voor alle constructies in "De Groten der Aarde" waarvan de bouw is opgedeeld in niveaus. Elk niveau verhoogt de capaciteit van het gebouw of versterkt het effect. De meeste zijn plaatselijk, behalve de twee universiteiten, de twee wetenschapsacademies en het gebouw der Wonderen, die invloed hebben op het hele Rijk. Hoe meer niveaus een gebouw heeft, hoe meer ontwikkeld het is. Alle gebouwen van een bepaalde vestiging zijn zichtbaar op de Dorpskaart. Door te klikken op een gebouw opent u een venster met informatie over de ontwikkeling van het betreffende gebouw of wordt u in het gebouw binnengeleid. Gebouwen worden gebouwd in het Stadhuis.

Gebruikersnaam  

De naam waarmee een speler zich registreert en die automatisch ook de naam van zijn Rijk wordt. Eens gekozen kunnen gebruikersnamen niet worden gewijzigd. Als u een gebruikersnaam registreert in één van de speelwerelden in Imperia Online, heeft u het recht om dezelfde gebruikersnaam in alle speelwerelden te gebruiken en niemand anders zal deze gebruikersnaam ooit kunnen aannemen.

Geheim agent  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Geeft bonusniveaus van Contraspionage. Niveau 1: +1 niveau; Niveau 2: +2 niveaus; Niveau 3: +3 niveaus; Niveau 4: +4 niveaus; Niveau 5: +5 niveaus

Geliefd door de goden  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Verhoogt de Tempelbeloningen. Niveau 1: +1% beloningen; Niveau 2: +2% beloningen; Niveau 3: +4% beloningen; Niveau 4: +6% beloningen; Niveau 5: +10% beloningen

Geliefd door het volk  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert de kans op Rellen of Opstand. Niveau 1: -5% kans; Niveau 2: -10% kans; Niveau 3: -20% kans; Niveau 4: -30% kans; Niveau 5: -50% kans

Gematigd belastingtarief  

Vierde belastingniveau. 200 goud voor 100 werkers per uur. Kost 30 Tevredenheid per 24 uur.

Gemiddelde tevredenheid  

De Tevredenheidswaarde die geldt voor het hele Rijk en wordt bepaald door het bevolkingsaantal en de huidige plaatselijke Tevredenheidswaarden.

De bevolking van de 1ste provincie x de Tevredenheid van de 1ste provincie + de bevolking van de 2de provincie x de Tevredenheid van de 2de provincie (enz., als er meer provincies zijn) / de bevolking van het hele Rijk = het gemiddelde Tevredenheidsniveau van het Rijk.

Geneeskunde  

Het enige onderzoek dat de bevolkingsgroei stimuleert (+5% per niveau).
Het verlengt ook de levensduur van uw Groten der Aarde.

Genegeerde gebruiker  

Een gebruiker die geen persoonlijke berichten kan sturen naar de speler die hem heeft genegeerd. Genegeerde gebruikers zijn in het spel zichtbaar in Instellingen >> Lijst genegeerde.

Generaal  

Militaire rang voor een speler met 500 000-749 999 militaire punten.

Generaal (positie van de Groten der Aarde)  

Een positie die openstaat voor alle Groten der Aarde die meerderjarig zijn. Er zijn twee soorten generaals - Generaals-wachters en offensieve generaals. Er kan slechts één generaal-wachter in elke provincie, kolonie of militaire post zijn. Een Grote der Aarde kan slechts voor één en dezelfde provincie of kolonie gouverneur en Generaal-wachter zijn, en kan daarom niet in verschillende vestigingen worden benoemd als gouverneur en generaal in de verdediging. Anderzijds kan elke gouverneur worden uitgezonden om vanuit om het even welke vestiging een aanval te leiden.
Nadat ze gevechten hebben gewonnen tegen spelers in het x2 bereik of tegen onafhankelijke steden, krijgen de generaals Ervaringspunten en kunnen ze speciale generaalsvaardigheden verwerven.

Klik op here en here voor meer informatie over generaals.

Generaal-majoor  

Militaire rang voor een speler met 225 000-324 999 militaire punten.

Generaal-wachter  

Een van de twee types van de positie Generaal. Als een vestiging een Generaal-wachter heeft benoemd, leidt deze het verdedigende leger en doet de verdediging haar voordeel met zijn bonussen voor vaardigheden. Als er geen Generaal-wachter is, verloopt het Gevecht zoals gewoonlijk, zonder dat de bonussen van de generaal effect hebben. Als de generaal een Fortbelegering, veldslag of plundering verliest, is er 1% kans dat hij sneuvelt. Alle Groten der Aarde kunnen op deze positie worden aangesteld, met inbegrip van de Keizer. Een Generaal-wachter kan op elk moment van zijn plicht worden ontheven.

Een Grote der Aarde kan zowel een Generaal-wachter als een offensieve generaal zijn. Wanneer ze echter op een aanvalsmissie gestuurd zijn, en er tezelfdertijd een invasie aan de gang is van de provincie/kolonie/ militaire post die ze beschermen, zullen ze niet deelnemen aan de verdediging en zal het leger niet profiteren van hun vaardigheden.

Klik op here voor meer informatie over defensieve generaals.

Generaaldoder  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de kans op het doden van de vijandelijke Generaal als u het gevecht wint. Niveau 1: +5% kans; Niveau 2: +10% kans; Niveau 3: +20% kans; Niveau 4: +30% kans; Niveau 5: +50% kans

Gestrafte speler  

Een gebruiker die in zijn account tijdelijk zijn vermogen om aan te vallen of handel te drijven heeft verloren wegens het gebruik van bugs of schending van de regels. Hij kan gestraft worden voor 24u, 168u, 720u of voor een heel jaar. Gestrafte spelers worden weergegeven met een pictogram met een rode X en kunnen worden aangevallen.

Gevecht  

Strijd, interactie tussen de troepen van twee strijdkrachten, gevoerd nadat het bevel tot de aanval is gegeven. Er zijn 3 types gevechten in de Groten der Aarde, naargelang de gevechtsmechanica, de betrokken troepen en de winst van de aanvaller: Fortbelegering, Veldslag, Plundering.

Gevecht met het garnizoen  

Het deel van het gevecht in een Fortbelegering dat impliceert dat de muren al vernietigd zijn en de troepen van de aanvaller het gevecht aangaan met het garnizoen van de verdediger (als er een is of als het nog bestaat) volgens de regels en de mechanica van een gewone Veldslag. De troepen beginnen met de Moreelwaarde waarmee ze de fase van het slopen van de muren hebben afgesloten, dus het moreel wordt nooit gereset voor het gevecht met het garnizoen. Een Fortbelegering wordt als voltooid beschouwd wanneer het gevecht met het garnizoeneindigt.

Gevechtslinie  

In een gevecht worden alle troepen toegewezen aan één van de vele mogelijke Gevechtslinies, op basis van hun Prioriteitsopstelling. Gevechtslinies worden meestal bepaald door de mogelijkheden van een eenheid en ze beïnvloeden haar prioriteit als doelwit voor vijandelijke eenheden.

Tijdens een veldslag worden de Frontlinies en Boogschutterslinies opgesplitst in Divisies: een Centrum en twee Flanken.

In alle andere gevallen is een Gevechtslinie een autonome troepenmacht; Ongeacht hun type vechten alle gevechtseenheden in een divisie samen en worden ze beschouwd als een enkel doelwit voor vijandelijke aanvallen.

De verschillende gevechtslinies zijn:
- Frontlinie
- Stormlinie
- Boogschutterslinie
- Artillerielinie

Gevechtsrapport  

Bevat informatie over het gevecht. Bestaat uit een geanimeerd gevecht, waar u uw troepen ziet bewegen, vechten, schade toebrengen en lijden , en uit een tekstgebaseerd deel dat de initiële en uiteindelijke legers weergeeft, alsook de moreelwaarden van beide partijen, verloren nettowaardepunten, gewonnen grondstoffen, eer, militaire punten en de goederenkaravaan. Gevechtsrapporten kunnen worden gedeeld met andere spelers via de referentielink onderaan het geanimeerde gevecht.

Gevechtssimulator  

De module die spelers helpt om hun gevechten precies te berekenen en zo altijd de verwachte militaire resultaten te krijgen. De gevechtssimulator van Imperia Online beschikt over alle componenten van een echt gevecht: leger (veld- en garnizoensleger), Moreel, Militaire Technologieën, [[ 116]Fort], Fortfaciliteiten, fortificatie, formatie, generaals. Spelers moeten echter twee dingen in gedachten houden:

- Een spionagerapport geeft geen informatie over de Militaire Technologieën, formatie, exacte Moreelwaarde, fortificatie en gracht van de vijand, dus het is aan te raden om de betreffende velden met minstens 2 niveaus hogere Technologieën dan die van uzelf in te vullen;
- Een daling van het Moreel onder 50 verhoogt de kans dat het leger van het slagveld vlucht en verliest progressief met 2% voor elk punt onder de 50. Als de simulatie dus een winnend resultaat met een Moreel van 49 of minder geeft, is de overwinning niet zeker en heeft uw leger zeker upgrades nodig (wijziging van de samenstelling, andere formatie, numerieke toename, upgrade van het onderzoek enz.) voordat u het op een zegevierende missie stuurt.

Gewone gemiddelde tevredenheid  

De gemiddelde Tevredenheid van een migratiegroep, berekend door alle individuele gemiddelde Tevredenheidswaarden samen te voegen en de som te delen door het aantal Rijken die deel uitmaken van de groep.

Gewoon lid  

Een bondgenoot zonder bijzondere rechten in de alliantie en zonder speciale bonussen.

Gewoon terrein  

Kolonieterrein zonder bonus. Het geeft geen speciale privileges aan zijn stichter, maar door het feit dat aanvallen buiten het toegestane bereik x5 niet mogelijk zijn, en die buiten bereik x2 voor de agressor verlies van moreel, eer en aanvalskracht betekenen (dezelfde regels zijn van toepassing als voor een normale aanval), kan het ervoor zorgen dat zijn soeverein minder vaak wordt aangevallen.

Gids  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Snelheid van het reizende leger. Niveau 1: +4% Snelheid; Niveau 2: +6% Snelheid; Niveau 3: +10% Snelheid; Niveau 4: +14% Snelheid; Niveau 5: +20% Snelheid

Globaal effect  

Een effect op het hele Rijk.

Globaal evenement  

Een massaal spelersevenement in de speelwerelden van Imperia Online, waarvoor specifieke legercomposities van spelers nodig zijn om te winnen, en dat speciale beloningen toekent aan degenen die zich het meest effectief betonen. Zie here voor meer informatie over globale evenementen.

Globale account  

Het gebruik van dezelfde gebruikersnaam, e-mail voor registratie en paswoord in alle Imperia Online speelwerelden, wat betekent dat na de eerste registratie de gebruikte gebruikersnaam en e-mail permanent voorbehouden zijn. Als een speler al een account heeft en zich met dezelfde logingegevens wil registreren in een nieuwe speelwereld, dient hij te klikken op de link 'Heeft u al een account?' in het registratieformulier. Als u van paswoord verandert, heeft dit effect op alle geregistreerde accounts die gekoppeld zijn aan de Globale account.

Globale evenementen  

Er zijn veel oude geheimen en mysteries te onthullen in de speelwerelden van Imperia Online. En ze kunnen veel waardevolle schatten opleveren voor Heersers die dapper genoeg zijn om ze te zoeken. Zulke entiteiten zijn de globale evenementen, die in elke speelwereld ontstaan nadat een bepaalde tijd is verstreken sinds zijn begin. Globale evenementen kunnen de vorm aannemen van epische forten, duistere plaatsen, torens die kennis beloven en nog veel meer. Het is aan de spelers om campagnes tegen deze entiteiten te plannen en uit te voeren om kostbare speciale beloningen te krijgen.

Het Duistere Fort

Functionaliteit

• Spelers sturen legers die gedurende een vastgelegde 15 minuten marcheren (30 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x4 en 6 minuten (12 minuten met de terugkeer inbegrepen) voor speelwereldsnelheid x10. Het fort kan onmiddellijk worden aangevallen voor 2550 diamanten voor speelwereldsnelheid x4 en voor 1020 diamanten voor speelwereldsnelheid x10.
• Het Duistere Fort heeft een enorm aantal raakpunten, die worden berekend op basis van de speelwereldontwikkeling, aangezien de belangrijkste ontwikkelingsfactor het aantal legers van getrainde spelers in de laatste week van de hele speelwereld is.
• Elke aanval levert goud op, gebaseerd op de toegebrachte schade. Het bedrag neemt geleidelijk af met elke aanval. Als de schade van de speler groter is dan 10% van de beginnende raakpunten van het fort, wordt een minimumbedrag aan goud ontvangen.
• De onmiddellijke aanval op de Fortoptie is niet meer beschikbaar als de toegebrachte schade meer dan 20% van de beginnende raakpunten van het fort bedraagt.
• De persoonlijke beloningen uit kistjes worden 2 keer verlaagd als het Duistere Fort niet ingenomen wordt. De kleinste beloning kan een kistje zijn met een productie van één uur.
• De klassering is gebaseerd op de totale toegebrachte schade.

Gevecht

• Het Duistere Fort heeft geen leger, enkel een enorme vestingmuur. Het gevecht zelf bestaat erin om de muur neer te halen.
• Het gevecht eindigt wanneer het aanvallende leger vlucht vanwege laag moreel.
• Hoewel het leger van de speler uiteindelijk zal vluchten vanwege laag moreel, gaan er tijdens elk gevecht geen eenheden verloren en wordt het gevecht altijd gewonnen.
• Het Duistere Fort-evenement kan voortijdig eindigen als de spelers erin slagen om de Muur neer te halen vóór het geplande einde van het Evenement.

Wonderschedel

Functionaliteit

• Spelers sturen legers die gedurende een vastgelegde 15 minuten marcheren (30 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x4 en 6 minuten (12 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x10. De Schedel kan onmiddellijk worden aangevallen voor 2550 Diamanten voor speelwereldsnelheid x4 en voor 1020 Diamanten voor speelwereldsnelheid x10.
• De kracht van de Schedel is afhankelijk van de speelwereldontwikkeling, waarbij de belangrijkste factor het aantal getrainde legers is van spelers die in de afgelopen 7 dagen hebben ingelogd in het spel.
• Elke aanval op de Schedel brengt een maximum aantal parels van 404 met zich mee. U wint parels op basis van het percentage van het totale leger dat is gestuurd om de Wonderschedel aan te vallen.
• Parels kunnen worden gebruikt voor het kopen van een verkorting van de bouwtijd met 10 minuten. De kosten zijn 100 parels in speelwereldsnelheid x4 en 250 parels in speelwereldsnelheid x10.
• Een optie voor onmiddellijke aanval op de Schedel is niet beschikbaar als een speler meer dan 20% schade toebrengt dan de beginnende raakpunten van de Schedel.
• U verliest al uw ongebruikte parels aan het einde van het evenement.
• De klassering is gebaseerd op de totale toegebrachte schade.

Gevecht

• De Wonderschedel heeft geen legers. De schade die eraan wordt toegebracht, is gebaseerd op de draagcapaciteit van het aanvallende leger.
• Spelers verliezen geen troepen en elke strijd wordt als een overwinning beschouwd.
• Het evenement Wonderschedel kan voortijdig eindigen als de spelers erin slagen om de Gezondheidsbalk vóór het geplande einde van het evenement op 0 te brengen.

Toren van Kennis

Functionaliteit

• Spelers sturen spionnen, die gedurende een vastgelegde 15 minuten marcheren (30 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x4 en 6 minuten (12 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x10. De Toren kan onmiddellijk worden bespioneerd voor 2550 diamanten voor speelwereldsnelheid x4 en voor 1020 diamanten voor speelwereldsnelheid x10.
• De kracht van de Toren is afhankelijk van de speelwereldontwikkeling, omdat de belangrijkste factor het aantal getrainde spionnen is van spelers die in de afgelopen 7 dagen hebben ingelogd in het spel.
• U draagt intelligentiepunten bij aan de Toren van Kennis op basis van het aantal uitgestuurde spionnen en de niveaus van spionage, contraspionage en verkenning
• Elke missie naar de Toren geeft een maximaal aantal van 808 manuscripten. U wint manuscripten op basis van het percentage van het totale aantal spionnen dat op missie is gestuurd naar de Toren van Kennis.
• Alleen Spionnen kunnen bijdragen aan de Toren.
• Manuscripten kunnen enkel worden gebruikt om de tijd vooronderzoek met 10 minuten te verkorten. De kosten zijn 100 manuscripten in speelwereldsnelheid x4 en 250 rollen in speelwereldsnelheid x10.
• Als u heeft bijgedragen aan 20% of meer van de totale verkenningspunten van de Toren, is de optie voor directe missie niet beschikbaar.
• Aan het einde van het evenement zal u al uw ongebruikte manuscripten kwijtraken
• De klassering gebeurt op basis van de totale bijdrage.

Missie

• De Toren heeft geen legers. Vanuit het perspectief van de speler stuurt hij spionnen om de Toren te helpen bij het verzamelen van manuscripten voor zijn bibliotheek. De Gezondheidsbalk van de Toren zal vol in plaats van uitgeput raken.
• Spelers zullen geen spionnen verliezen en elke missie wordt als een overwinning beschouwd.
• Het evenement Toren van Kennis kan voortijdig eindigen als de spelers erin slagen de Gezondheidsbalk vóór het geplande einde van het evenement te vullen.

Stenen gevangenis

Functionaliteit

• Spelers sturen legers, die gedurende een vastgelegde 15 minuten marcheren (30 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x4 en 6 minuten (12 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve bij sneeuwval) voor speelwereldsnelheid x10. De Gevangenis kan onmiddellijk worden aangevallen voor 2550 Diamanten voor speelwereldsnelheid x4 en voor 1020 Diamanten voor speelwereldsnelheid x10.
• De kracht van de Gevangenis is afhankelijk van de speelwereldontwikkeling, waarbij de belangrijkste factor het aantal getrainde legers is van spelers die in de afgelopen 7 dagen hebben ingelogd in het spel.
• Elke aanval op de Gevangenis geeft een maximum van 404 totems. U wint totems op basis van het percentage van het totale leger dat is gestuurd om de Stenen gevangenis aan te vallen. Met aanvallen op de Stenen gevangenis wint u geen goud.
• Alle eenheden met plunderkracht komen in aanmerking om de Stenen gevangenis aan te vallen.
• Totems kunnen worden gebruikt voor de aankoop van een 30-minuten bonus van 20% op de bevolkingsgroei in alle provincies. de prijs is 300 totems in speelwereldsnelheid x4 en 750 totems in speelwereldsnelheid x10.
• De bevolkingsgroei-bonus kan niet groter zijn dan 24 uur.
• De optie van een directe aanval op de Gevangenis is niet beschikbaar als een speler meer dan 20% schade toebrengt dan de startraakpunten van de Gevangenis.
• Informatie over de duur van de bonus is te vinden op de schermen Boerderijen en Huizen.
• U verliest al uw ongebruikte totems aan het einde van het evenement.
• De klassering is gebaseerd op de totale toegebrachte schade.

Gevecht

• De gevangenis heeft geen legers. Vanuit het perspectief van de speler stuurt hij feitelijk plunderende legers om de Slavenhandelaars te bevechten en hun gevangenen te bevrijden.
• Punten worden één keer per aanval gegeven op basis van de plunderkracht van het aanvallende leger.
• Spelers verliezen geen troepen en elke strijd wordt als een overwinning beschouwd.
• Het evenement Stenen gevangenis kan voortijdig eindigen als de spelers erin slagen de Gevangenis te verwoesten vóór het geplande einde van het evenement.

Het Eeuwige kasteel

Functionaliteit

• Spelers sturen Groten der Aarde, die gedurende een vastgelegde 15 minuten marcheren (30 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve wanneer het sneeuwt) voor speelwereldsnelheid x4 en 6 minuten (12 minuten met de terugkeer inbegrepen, behalve wanneer het sneeuwt) voor speelwereldsnelheid x10. Er kan onmiddellijk een delegatie worden gestuurd naar het kasteel voor 2550 Diamanten voor speelwereldsnelheid x4 en voor 1020 Diamanten voor speelwereldsnelheid x10.
• De raakpunten van het kasteel zijn afhankelijk van de sterkte en het gemiddelde aantal Groten der Aarde van alle actieve spelers in de afgelopen 24 uur.
• U trekt punten af van het Eeuwige kasteel volgens de kracht van de Groten der Aarde die u stuurt.
• Elke delegatie naar het Eeuwige kasteel levert maximaal 606 ordes op. U wint ordes volgens het percentage van de totale kracht van de delegatie van Groten der Aarde die u naar het Eeuwige kasteel stuurt.
• Alleen Groten der Aarde kunnen naar het kasteel worden gestuurd.
• De ordes kunnen worden gebruikt om de kosten van uw legeronderhoud gedurende 10 minuten met 10% te verlagen. De kosten zijn 300 ordes in speelwereldsnelheid x4 en 750 ordes in speelwereldsnelheid x10.
• Na aftrek van 20% of meer van het totale aantal raakpunten van het Eeuwige kasteel, wordt de optie om er onmiddellijk een delegatie naartoe te sturen uitgeschakeld.
• U verliest alle ongebruikte ordes aan het einde van het evenement.
• De klassering is gebaseerd op totale schade.

Missie

• Het Eeuwige Kasteel heeft geen legers. Vanuit het perspectief van de speler stuurt hij eigenlijk een delegatie om te onderhandelen.
• Spelers zullen geen Groten der Aarde verliezen.
• Het Eeuwige kasteel kan voortijdig eindigen als de spelers erin slagen de Gezondheidsbalk vóór het geplande einde van het evenement op 0 te brengen.

Klassering globale evenementen

• De spelers kunnen hun huidige klassering volgen via een tabel die zich in de widget Globaal evenement bevindt.

Globale kaart  

De landen waar de wereld van de Groten zich bevindt. Een kaart die voor alle spelers in de speelwereldeven goed en volledig zichtbaar is. De plaats waar alle Imperia, kolonies, geallieerde kastelen en verzamelplaatsen gesitueerd zijn en waar alle militaire interacties tussen spelers en allianties, zoals aanval en spionage, worden uitgevoerd. De meeteenheid voor een vierkant op de Globale kaart is 1 punt = 1 keizerlijke mijl. De hele kaart meet 2000x2000 punten. Ze is toegankelijk via het wereldbolpictogram in het linkse verticale menu op het hoofdscherm.

Goederenkaravaan  

De hoeveelheid goud die overeenkomt met 24 uur onderhoud van het vernietigde leger in goud, en die de winnaar van het gevecht wint. Goud van een goederenkaravaan vereist geen draagvermogen om te worden getransporteerd van het slagveld naar het Rijk van oorsprong. Het vernietigen van vijandelijke goederenwagens levert geen goederenkaravaan op.

Goud  

De munteenheid van het spel, gegenereerd als een belasting die wordt geïnd van de werkende bevolking. Ze volgt 6 verschillende belastingtarieven. Goud wordt geproduceerd en gebruikt op een gecentraliseerde manier - uit de schatkist, die enkel en alleen gelegen is in de hoofdstad van het Rijk. Dit betekent aan de ene kant dat geïnde belastingen rechtstreeks naar de schatkist gaan, en aan de andere kant dat het voor Gebouwen, Technologieën of legeronderhoud vereiste goud automatisch daaruit wordt gehaald, zonder dat het nodig is om het manueel te transporteren.

Goudbalans  

Het verschil tussen kosten en inkomsten. De goudbalans kan positief of negatief zijn.

Goudequivalent  

Een omgerekende waarde van een item, waarbij alle voor de productie ervan gespendeerde grondstoffen worden gelijkgesteld met goud; 1 Goud = 1 Hout = 1 Ijzer = 1 Steen.

Goudmijn  

Populaire benaming voor een verlaten rijk.

Goudtransfer  

Het versturen van [%205$dgoud] naar een [%168$dbondgenoot]. Dit is echter aan beperkingen onderhevig. Spelers kunnen niet meer dan 10% van hun huidige [%62$dnettowaardepunten] in [%127$dgoudequivalent] verzenden of ontvangen. [%205$dGoud]transfer wordt belast. Hoe dichter een speler bij zijn/haar limiet zit, hoe meer [%205$dgoud] er tijdens een transfer verloren gaat. De verzender krijgt een bericht over hoeveel van zijn [%205$dgoud] verloren gaat aan belastingen. [%205$dGoud] kan worden verzonden met [%26$dgoederenwagens] en wordt ontvangen in het [%316$dDepot].

Let op! Om succesvol [%205$dgoud] te transfereren heeft u een [%316$dDepot] en [%26$dgoederenwagens] nodig. Het [%205$dgoud] wordt verstuurd via de tab Goudtransfer in het [%316$dDepot].

Klik op here voor meer informatie over goudtransfer.

Gouverneur  

Een positie die openstaat voor alle Groten der Aarde die meerderjarig zijn. Ze kunnen worden aangesteld als gouverneur van een provincie, een kolonie of een Handelspost. Elke Grote der Aarde kan slechts in één vestiging tegelijkertijd gouverneur zijn. De Keizer is standaard de gouverneur van de Hoofdstad en kan niet elders regeren.
Gouverneurs krijgen ervaringspunten wanneer ze hun positie bekleden en kunnen op die manier verschillende vaardigheden verwerven die speciale bonussen met zich meebrengen.

Gracht  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Bijgebouw, Defensieve Structuur
Vereisten: Vestingwerk 1, Militaire Architectuur 3, Fort 4
Maximaal Level: 10

Fort bijgebouw. Tijdens de bestorming van een Fort vermindert elk Grachtlevel de Raakpunten van alle eenheden in de Aanvalslinie van de vijand met 2%.

Grondstof  

De goederen die werkers produceren in de mijnen van een rijk alsook van de bevolking geïnde belastingen. Deze kunnen allemaal worden geïnvesteerd in bouwwerken, Technologieën en het leger.

Grondstoffenkamp  

Grondstofkampen zijn objecten op de kaart waarmee gebruikers hout, ijzer en steen kunnen verzamelen. Elk kamp bevat slechts één soort grondstof. Om grondstoffen te verzamelen, moet u uw leger op een verzamelmissie sturen. Het leger dat naar het kamp is gestuurd, kan op elk moment worden teruggestuurd. Tijdens de missie in het kamp kan uw leger worden aangevallen door andere spelers. Er zijn twee soorten missies: verzamelen en aanvallen. Zodra de grondstoffen in een kamp uitgeput raken, verdwijnt het van de kaart en verschijnt er een nieuw kamp op zijn plaats, maar op andere kaartcoördinaten.

Groot festival  

Een tevredenheidsmodificator met een eenmalig of geleidelijk positief effect op de huidige lokale Tevredenheidswaarde. Het wordt gehouden op het Stadsplein. Elk Groot festival heeft een vaste prijs van 340 diamanten. Een massaal festival kan in alle provincies worden georganiseerd en zijn totale kostprijs is lager. Het basiseffect is +2 Tevredenheid en het wordt versterkt met 2 per Stadspleinniveau. U kunt maar één groot festival per 24 uur organiseren.

Grote der Aarde  

Een vertegenwoordiger van de heersende klasse van uw Rijk. Elk rijk heeft zijn eigen Groten der Aarde - een Keizer, een Keizerlijke familie en edelen. Alle Groten der Aarde bevinden zich in het [[466Paleis]. Ze kunnen de rollen van gouverneurs en generaals van uw vestigingen op zich nemen en u bonussen opleveren voor de militaire en economische ontwikkeling van uw rijk. U kunt ze naar het buitenland sturen om te trouwen met leden van de Keizerlijke familie van andere spelers en zo een dynastiek vredesverdrag te sluiten. Als u niet tevreden bent over een edele, kunt u deze verbannen. De Keizer/Keizerin kan niet worden verbannen.

Grote Tempel  

Speciaal gebouw van het Alliantiekasteel dat de culturele en militaire invloedssfeer uitbreidt met een bepaalde radius per niveau. De uitbreiding is van afnemende aard, d.w.z. dat het verschil tussen twee niveaus met elk volgend niveau kleiner wordt in vergelijking met het vorige.

Klik op here en here voor meer informatie over de Grote tempel.