Bağımsız saray  

Hiç bir ittifağın kontrolü altında bulunmayan saray. Bağımsız sarayın 8.seviye Kalesi, garnizon okçuları, meydan ordusu var. Saray üzerine tıklandığında görülebilir. Kalenin seviyesi her başarılı saldırıdan sonra düşmez, 8 kalır. Sarayda 1000den daha az askeri birim kaldığında saray ele geçirilmiş sayılır. Ele geçirilmiş sarayın kalesinin kurulması 1. seviyeden başlamalı.

Bağımsız saray hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Bakıcılık  

Oyun şifrenizi veya herhangi kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmanıza gerek olmadan ve Imperia Online yetkileri tarafından ceza alma riskine girmeden iki arkadaşınızın ekonomik gelişiminizde yardımcı olmasına izin vermenizi sağlayan özellik.

Bakıcılık hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Bakım masrafı  

Birimin İmparatorlukta/kolonide bulunması ya da göreve gitmesi için gerektirdiği ücreti belirten parametre. Ana eyalette hazır bulunan altın miktarından otomatikman kesilir. Altınınız yok veya eksik olsa da, bakımı kesilir ve negatif altın miktarı oluşturulur. Kale garnizonu (kale içindeki bulunan ordu) bakım gerektirmez. Hareket eden ordunun bakım masrafı daha yüksek. Ordu görevdeyken İmparatorluğunda olduğundan 1.2 daha yüksek bakım masrafı gerektirir.

Bakım masrafı hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ve de buraya

Balista  

Ordu Birimi.
Eiğitim Binası: Kuşatma Silahları Atölyesi
Eğitim gereksinimleri: [[336
Talim] 8, Kuşatmada gelişmeler 10, Merkezi Yönetim 6

• Birim türü: Uzun Menzilli, Kuşatma silahları, Topçu
• Öncelikli Dağıtım: Topçu Hattı

+ Uzun Menzil: Bu birim, yakın dövüşmeden önce Meydan savaşında veya Kale Kuşatmasında 2 Ekstra Saldırıya sahiptir
+ Bu birim, Kuşatma silahları hedeflerine öncelik vermektedir. Kale, Piyade ve Süvarilere karşı x 0.5 saldırır
+ Hasar verdiği bölge: Meydan Savaşında ve Kale Kuşatmasında bu birimin saldırısı tüm düşman hatları, Desteklenmiş yanlar ve Merkezler arasında orantılı olarak dağıtılır (Yedeklere dokunulmaz)
+ Eğitim için gereken nüfus - 25; Garnizon'da 25 boşluğu işgal ediyor.

Detaylı birim bilgileri için buraya tıklayın.

Ban cezası almış oyuncu  

Oyun kurallarının ihlali yüzünden oyundan geçici olarak uzaklaştırılmış oyuncu. Ban cezasının süresi 24, 48 ya da 10000 saat olabilir. Ban'lanmış oyuncuların oyun içi sıralamadaki ismi yanında hapishane parmaklıkları görüntüsü olan işaret var ve diğer oyuncular tarafından saldırı alabilir.

Banka  

Ekonomi binası.
Tür: Ana eyalet
Gereksinimler: Bankacilik 1
Maksimum seviye: 1

Altın borçlarının çekilmesine izin verir.

Faiz almak amacıyla altın banka depozitonun yatırılmasına izin verir.

Banka faizi  

Bir oyuncunun bankasında [[519depozito yatırdığı] altın için aldığı ek altın yüzdesi. Faiz, Depozito yapma seviyelerine göre artar. Kısa vadeli depozito için maksimum faiz %10 ve uzun vadeli için - %20'dir.

Bankaya yatırılan para  

Üzerinden faiz almak için altınınızın bir kısmını bankada belirli bir süre tutma seçeneği. Depozitonun faiz tutarı, depozito vadesinin bitiminden sonra verilir. Yatırılan altını daha önce çekerseniz, faiz kaybolacaktır.

Not: Altınınızı yatırmak, onun düşman saldırılarına karşı korunduğu anlamına gelmez. Hâlâ yağmalanabilir.

Depozito hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Barakalar  

Birimlerin askere alındığı ve eğitildiği binaların ortak ismi.

Imperialılardaki barakaların kapasitesi Premium paketi aktif hale getirerek arttırılabilir.

Barbar Ordugahı  

Global harita üzerindeki tarafsız yerleşimler.
Birkaç kabilenin türü vardır ve onların herkesi kendi özgü niteliklere sahiptir. Her kabilenin ise Barbar ordugahı vardır.
Her Barbar ordugahında Seviye özelliği mevcuttur. Seviyenin menzili 1 ile 15 arasında değişebilir ve ordugahın tüm kuvvetini belirter. Diyarın sezonu boyunca bir Barbar ordugahı ne kadar geç meydana gelirse, onun seviyesi o kadar yüksek olur. Dolayısıyla bu ordugah daha güçlü olur. Seviye, ordugahın birkaç özelliğini etkiler, ödüller ve ordusunun güçü dahilinde.
Her Barbar ordugahı, diğer düşman azarileri gibi, casuslanabilir ve saldırı alablir. Fakat Barbar ordugahında Kale yoktur, bu yüzden aldığı her saldırı meydanda, meydan savaşı olarak gerçekleşir. Bir Barbar ordugahı yenilince Global haritadan kaybolur.
Her diyarda belli sayıda Barbar ordugahı bulunur, kabilelerin sayısı ve türleri ise gelişigüzel bir şekilde temsil edilir. Oyuncular, ordugahları yok ederken her 24 saatte bir ilk sayısına kadar Global harita üzerinde yeni Barbar odrugahları meydana çıkar. Konumları ise gelişigüzel olarak seçilir.
Çoğu zaman Barbar ordugahları, Özel kaynaklar yakınlarında yerleşip yok edilmeden önce ticaret karakolu veya koloninin kurulmasına engel olur.

Barbar ordugahları hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Barış anlaşması  

İttifak anlaşması iki ittifak arasında saldırıları ve ittifak savaşlarını engeller bir de Federasyon içinde bulunan ittifakların birinin arkadaş ittifağına savaş ilan edildiği takdirde savaşa savunan olarak ücret ödemeden katılmasını sağlar.

Barış anlaşması hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Barış zamanları  

Savaşsız ve saldırısız zaman.

Başarılarım  

Sezonun başlangıcından bu yana, belirli bir günde, hesabın mevcut gelişme durumu ile sezonun başlangıcından bu yana aynı göstergelerle en yüksek başarı arasında bir karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayan net puan sıralaması alt menüsü. 5 göstergeler şunlardır:
- net puanlar;
- askeri puanlar;
- inşaat puanları;
- teknik puanlar;
- gelir.

Başka akraba  

Başkaldırı  

İlhak edilmiş, köleleştirilmiş eyaletlerde ve kolonilerde gözlenen, Mutluluğun düşük değerleri yüzünden meyadana gelen nüfusun memnunsuzluğu. Mutluluk 20den aşağı düştüğünde üretimin, inşanın ve askeri eğitimin Mutluluk yeniden artana kadar durdurulmasına neden olan %2 gittikçe artan başkaldırı çıkma olasalığı vardır.

Bayram koruması  

Imperia Online tarafından önceden duyurulan bayramlar süresince aktif edilebilen servis.
Bayram koruması altında bulunan hesaba saldırılamaz, korunmayı kullanan hesap da saldırılar gönderemez. Ordu askeri sefere gönderilemez. Korunmalı hesapta bina ve araştırma yapılabilir, askerler eğitilebilir v.s.
Korumanın aktif hale getirilmesinden önce İmparatorluğunuza gönderilmiş saldırılar gerçekleşecektirler.
İttifak tesisleri arasındaki saldırılar için Bayram koruması geçerli değil. Yağmalamak amacıyla bağımsız şehilere saldırmak, barbar ordugahlarına saldırmak yasaktır. Kara Kale, Harikaların Kafatası, Bilgi Kulesi ve Taşlı Cezaevi özelliklerine saldırılar mümkündür. İstatistikte ordunun bakım masrafı olduğu görünmesine rağmen, böyle bir masraf olmayacaktır.

* Seyahat modu ve Bayram koruması ikisi görevde ordularınız olmadığı takdirde (ordu seferi veya araziler arasındaki hareketi hariç) aktif hale getirilebilir. Lütfen unutmayın, tatil modu sırasında ordu seferi veya araziler arasındaki hareketi için bakım masrafı alınır.

Beceriler  

Bina  

Çok yönlü yapıları seviyelere bölen “Yüce insanlar'daki" tüm binaların ortak ismi. Her seviye binanın kapasitesini veya etkisini artırır. Bunların çoğu yereldir, ancak bazıları İmparatorluğun tamamını etkileyen binalardır. Örneğin: Üniversiteler, Bilim akademileri ve Harikalar'ın binası. Bir binanın seviyesi ne kadar daha yüksekse, o kadar daha gelişmiş olarak kabul edilir. Belirli bir arazinin tüm binaları köy haritası'nda görülebilir. Bir binaya tıkladığınızda ilgili binanın gelişimi hakkında bilgi penceresi açılır veya sizi binanın içerisine yönlendirir. Binalar Şehir merkezi'nde inşa edilir.

Binalar kuyruğu  

Оyuncular ardarda otomatikman inşa edilecek 4 ekonomik ve 4 askeri olmak üzere 8 bina kadar kuyrukta sıralayabilir. Kuyruktaki birincisi dışında tüm binalar bekleme durumundadır - kuyrukta en başta olunca süreleri azalmaya başlayacak. Kuyrukta olan bir binanın yeri ilk binanın yeri ile değiştirilebilir. Bu işlem yeri değiştirilmiş [295]binanın] gelişimini sıfırlamaz, sadece durdurur. Gelişmede bulunan her bina iptal edilebilir. Bu işlemle verilen kaynağın %50si hesaba iade edilir. Bir kuyrukta aynı binanın birden fazla seviyesi bulunabilir, fakat yalnız son başlatılmış seviyenin binası iptal edilebilir Bina süresinin bitmesine kadar 6 saatten daha az zaman kalan binalar elmas karşılığında hemen aktif hale getirilebilir.

Not: Bina kuyruğu ve binanın iptal edilmesi, imparatorluk saldırı altındayken kullanılamaz. Kuyruktaki binaların yer değişmesi denen özellik sadece hesabın seviyesi 7 ya da daha yüksek olan oyuncular tarafından kullanılabilir.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Binbaşı  

50 000-74 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Birim  

Askeri gelişime katılanların ortak ismi, askerler ve savaş makineleri. Birimler aşağıdaki sınıflandırmaya göre ayrılmaktadır:
- gücü ve etkinliğine göre: hafif, ağır and seçkin;
- tipine göre: askerler ev kuşatma silahları;
- hareket etme usulüne göre: piyade ve süvari;
- rakibe karşı savaşma usulüne göre: menzilli ve dövüş;
- işlevselliğine göre - olağan ve karma;
- etkinlik alanına göre - askeri ve askeri olmayanlar.

Birim menzili  

Menzilli birimlerin ateş etme mesafesi.

Birimlerin sınıfını yükseltmek  

Barakaların Sınıfı atlatmak adlı menüsünden hafif birimleri ağır birimlere ve ağır birimleri seçkin birimlere nüfusa gerek olmadan ve iki birim sınıfının toplam fiyatları arasındaki farkı ödeyerek sınıf atlatabilirsiniz. İlgili sınıfın geliştirilmesi için gerekli askeri araştırmaların mevcut olması şart. Eğitim, daha yüksek sınıfın etiğim süresine kadar sürecek. Kuşatma silahları ve Casuslar bu şekilde geliştirilemez. Eğer yeterli miktarda kaynağınız varsa, kalan tüm boş gruplar aynı anda geliştirebilirsiniz, fakat grupların kuyruğa gireceklerini unutmayın.

Birinci raunttaki vuruş  

Birimlerin birinci raunntaki vuruş gerçekleştirmesi.

Birleştirme  

Tüm eyaletlerdeki birimleri bir eyalete yerdeğiştirmek.

Bizzat vekalet  

İmparatorun veliahtı oyuncu tarafından elle seçilmek.

Tahtaya çıkma hakkında fazla bilgi için buraya tıklayın.

Bloke edilmiş oyuncu  

Oyun yönetimi tarafından incelenmeye alınmış ya da kural ihlali nedeniyle geçici/süresiz olarak oyundan uzaklaştırılmış oyuncu. Bloke edilmiş oyuncuların oyun içi sıralamadaki ismi yanında zincir ile top görüntüsü olan işaret var ve diğer oyuncular tarafından saldırılamaz.

Bölge  

Meydan savaşındaki 1. ve 3. hattı 3 bölgeye bölünmüştür - sol yan, Merkez ve sağ yan.

Borçlanma  

Bankadan alınan kredilerin faiz oranını seviye başına %2 düşürür.

Boş nüfus  

Kaynak üreten tesislere işe alınmamış ve dolayısıyla kaynak üretmeyen ya da vergi ödemeyen nüfus.

Box şeklinde çevrelenmiş eyalet  

İmperialı haritanın üzerinde kırmızı çizgi ile ayrılmış ve yanları ilhak edilmiş eyaletlerle çevrelenmiş içsel eyalet. Box şeklinde çevrelenmiş eyalete saldıran 20 Moral puanı kaybeder. Bir eyalet iki kere çevrelenmiş olamaz.

Bürokrasi  

İlhak edilmiş eyaletlerinin verimliliğini arttıran araştırma. Her seviye eyaletlerin verimliliğini %5 arttırır. Verimlilik %100ü aşamaz. Bürokrasi olmadan, ilhak edilen her sonraki eyaletin verimliliği öncekine göre %10 daha az olur(eyalet alanlarının Bürokrasi değiştiricisi göz önünde bulundurulmadan). Onbirincisinin verimliliği %0, her sonraki eksiye düşer. Maksimum seviye - 44.

Bürokrat  

Vali seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Eyaletin verimliliğini yükseltir (%100ü aşamadan). Seviye 1: %4 bonus; seviye 2: %6 bonus; seviye 3: %10 bonus; seviye 4: %14 bonus; seviye 5: %20

Büyük festival  

Büyük festivalin +2 Mutluluk puanı etkisi ve sabitlenmiş elmas fiyatı vardır - 1. 5 elmas, 2. 4 elmas, 3. 3 elmas, 4. 2 elmas ve 5. ile sonrakiler 1 elmas (fiyatlar 1 eyalet değil, bütün imparatorluk için geçerlidir), fakat büyük festivallerin kütle etkisi olduğu için fiyat, toplamın 1/2 kısmıdır. Temel etkisi +2 mutluluk puanı, Şehir meydanının her seviyesi 2 artar. 24 saat içinde 1 büyük festival düzenlenebilir.

Büyük tapınak  

Seviye başına kültür ve askeri etkiyi geliştiren ittifak sarayının özel binası.
Bu artış giderek zayıflar, yani seviyeler ilerleyerek arasındaki fark gittikçe azalır.

Büyük tapınak hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya.