Ignorovaní  

Zoznam všetkých užívateľov ignorovaných hráčom.

Ignorovaný užívateľ  

Užívateľ, ktorý nemôže posielať osobné správy hráčovi, ktorý ho ignoroval. Ignorovaní hráči sú zjavní v hre v menu Nastavenia >> Ignoravní.

Imperia Online Battle Royale  

To je úplne individuálny turnaj, ktorého cieľom je nakoniec aby zostal len jeden. Turnaj je rozdelený na kolá, a každé kolo je rozdelené na vojenský čas a mierový čas. V mierovom čase hráči nemôžu útočiť medzi sebou, to je možné len vo vojenskom čase. Unikátne v tomto turnaji je, že provincie sú zničiteľné a iný hráč môže byť zničený. Aby bola jedna provincia zničená, k nej musia byť zaslané dostatočne úspešné útoky, ktoré znížia úroveň jej pevnosti do 0. Stratená provincia môže byť anexovaná znovu, ale v začiatočnom stave svojho rozvoja. Jeden hráč sa považuje za zničeného, ak úroveň pevnosti v jeho hlavnom meste bude 0. Účet sa blokuje, a útočiaci hráč, ktorý previedol bitku, s ktorou zničil obrancu je odmenený s bodom za vraždu. Eliminácia hráčov sa vykonáva aj automaticky systémom, v závislosti od ich momentálneho hodnotenia. V každom kole hráči predtým vedia na akej pozícii majú byť v klasácii, aby neboli automaticky eliminovaný. Základná klasácia je podľa čistých bodov. Odmeny z turnaja sú diamanty a špeciálne medaile.

Podrobnejšiu informáciu a úplné pravidlá Battle Royale môžete nájsť tu.

Imperiálna cesta  

Špeciálne prostriedky infraštruktúry, ktoré spájajú všetky anektované provincie a Nezničiteľné kolónie (oni majú funkciu anektovaných provincií). Každá úroveň zariadenia pridáva 10% zvýšenia obchodného potenciálu medzi dvoma susednými provinciami.

Imperiálna doprava  

Premiestnenie surovín medzi anektovanými provinciami v rámci Ríše (výlučná zóna hráča). Uskutočňuje sa prostredníctvom Nákladovej stanice. Množstvo odoslaných surovín záleží na kapacite Nákladovej stanice východzej provincie. Môže byť transportované len drevo, železo a kameň; zlato sa ukladá len v hlavnom meste a nemôže sa premiestňovať odtiaľ. V kľudných dobách imperiálna doprava je okamžitá, ale počas útoku trvá 0.66666666666667 minút medzi susednými provinciami a za každú nasledujúcu sa pridáva 0.66666666666667 minút .

* Existuje nasledujúca výnimka: Okamžitá doprava je odomknutá počas útoku keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Imperiálna krypta  

Miesto v Paláci, kde všetci Cisári, ktorí vládli nad vašou Ríšou počas súčasnej sezóny sú oslávení.

Imperiálna rodina  

Základne figúry v Paláci formujú Imperiálnu rodinu. Ona obsahuje imperiálnu dvojicu (Cisára a Cisárovnu), ich deti spolu so zaťmi a nevestami a ich vnuci a pravnuci - až po tretiu generáciu dedičov.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Imperiálnej rodiny stlačte tu.

Imperiálne Hry  

Tento turnaj má 3 vydania - jarné, letné a zimné. Aliancie zúčastnené v hrách, súťažia v množstve disciplín, ktoré pokrývajú rôzne aspekt hry. Disciplíny nie sú vopred známe a sú vyhlásené pred začiatkom každej z nich. Ak člen opustí alianciu, jeho výsledok za súčasnú disciplínu bude odpočítaný z výsledku opúšťajúceho alianciu. Ak sa hráč pripojí k inej aliancii, jeho výsledok sa pripočíta k výsledku novej aliancie. Na konci každej disciplíny 10 najlepších umiestnených aliancií dostávajú body. Víťaz v hrách je aliancia, ktorá nazbierala najviac bodov zo všetkých disciplín. Odmeny v turnaji sú diamanty a špeciálne medaile.

Podrobnejšiu informáciu a úplné pravidlá Imperiálne hry môžete nájsť tu.

Imperiálny obchodník  

Trhová možnosť, ktorá vám umožňuje okamžite predať drevo, železo a kameň za zlato s províziou 850 diamantov. Kapacita Imperiánskeho obchodníka je globálna, čo znamená, že ak máte 10 provincií každá s kapacitou 1 milión na Trhu, budete môcť predať 10 miliónov naraz z jednej provincie. Kapacita Imperiánskeho obchodníka je tiež aj oddelená, čo znamená, že ak kapacita vášho Trhu je 20 000 a momentálne máte ponuku na Trh za 10 000 surovín, budete môcť predať 20 000 prostredníctvom Imperiánskeho obchodníka, namiesto 10 000. Možnosť nie je k dispozícii keď Ríša je pod nepriateľským útokom*.

*Existuje jedna výnimka: Táto možnosť sa odomyká pod útokom keď existuje drastický rozdiel medzi zlatým ekvivalentom útočiacej armády a zlatým ekvivalentom čistých bodov obrancu.

Imperiálny pracovník  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Zvyšuje limit Šťastia. Úroveň 1: +2 limit Šťastia; Úroveň 2: +4 limit Šťastia; Úroveň 3: +6 limit Šťastia; Úroveň 4: +8 limit Šťastia; Úroveň 5: +12% limit Šťastia

Infiltrácia  

Špióni,prekračujúci hranice nepriateľskej Ríše a úspešné obdržanie správy o špionáži.

Iní príbuzní  

Kategória, ktorá sa objavuje pri zmene Cisára. Súrodenci dediča, ktorí nastúpili na trón spolu s ich rodinou sa premiestňujú do kategórie Iní príbuzní. Ak niekto z nich je určený za nástupcu nového Cisára a on sa stane Cisárom, jeho rodina sa opäť premiestňuje do Rodokmeňu.
Slobodní Slávni ľudia z tejto kategórie nemôžu uzavrieť manželstvo s niekým z Palácu, ale môžu byť odoslaní ako kandidáti na manželstvo iným hráčom.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne kategórii Iní príbuzní stlačte tu.

Inštruktor kavalérie  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výcvik všetkých jednotiek Kavalérie. Úroveň 1: -5% Doba na výcvik; Úroveň 2: -10% Doba na výcvik; Úroveň 3: -15% Doba na výcvik; Úroveň 4: -20% Doba na výcvik; Úroveň 5: -30% Doba na výcvik

Inštruktor lukostrelcov  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výcvik všetkých Lukostrelcov. Úroveň 1: -5% Doba na výcvik; Úroveň 2: -10% Doba na výcvik; Úroveň 3: -15% Doba na výcvik; Úroveň 4: -20% Doba na výcvik; Úroveň 5: -30% Doba na výcvik

Inštruktor pechoty  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje dobu na výcvik všetkých Kopijníkov a Šermiarov . Úroveň 1: -5% Doba na výcvik; Úroveň 2: -10% Doba na výcvik; Úroveň 3: -15% Doba na výcvik; Úroveň 4: -20% Doba na výcvik; Úroveň 5: -30% Doba na výcvik

Izba pre šľachticov  

Miesto, z ktorého s diamantami môžete zakúpiť truhlice, z ktorých zaručene dostanete Slávnych osôb. Vek a vrodené talenty obdržaných šľachticov sa určujú na náhodnom princípe. Čím vzácnejšia je truhlica, tým väčšia je šanca, aby ste dostali šľachtica príslušnej vzácnosti. Existuje možnosť, aby ste dostali šľachtica so šiestym vrodeným talentom. Všetky slávne osoby, zakúpené z Izby pre šľachticov, môžu byť pridané do časti pre šľachticov vo dvore. V sekcii pre šľachticov je neobmedzený počet slotov.