Obchod  

Výzkum, který zvyšuje obchodní potenciálvšech panství. Každá úroveň zvyšuje o 2%. Obchod také snižuje dobu výzkumu Obchodní vztahy, Obchodní logistika a Hospodářská komora.

Obchodní bilance  

Číselné shrnutí historie transferu zlata - vykonané přenosy a obdržené zlato. Když není žádné zlato odesláno ani obdrženo, obchodní bilance je 0, každé odeslané množství se odpočítává a každé obdržené se připočítává k současné obchodní bilanci.

Pro více informací o obchodní bilanci, klikněte zde.

Obchodní logistika  

Výzkum, který zvyšuje vzdálenost od Císařství, na kterou je možno založit obchodní stanici. 1. úroveň zajišťuje vzdálenost do 20 císařských mil od Hlavního města. Každá další úroveň zvyšuje účinek předchozí o 8% a přidává ještě 5 Císařských mil k okruhu.

Obchodní potenciál  

Abstraktní měrná jednotka, která určuje možnosti daného panství získat navíc zlato, které je přidáváno přímo do pokladnice. U anektovaných provincií je potenciál určována na základě počtu obyvatel dvou sousedních provincií, přičemž méně obydlená provincie určuje potenciál. Čím více vesničanů má, tím větší je potenciál. Nemůžete využít obchodního potenciálu aniž byste postavili císařské cesty mezi provinciemi. Každá úroveň císařské cesty zajišťuje zužitkování 10% potenciálu (méně obydleného panství). Kolonie se řídí stejnými pravidly, jen je potřeba postavit obchodní trasu, abyste mohli využít jejich potenciálu.

Potenciál obchodních stanic záleží na druhu speciální suroviny, na které jsou postaveny.

Pro více informací o obchodním potenciálu klikněte zde.

Obchodní provize  

Provize prodeje se odečte při prodeji nabídky. Základní obchodní provize je 40%, ale může být snížena o 2% za každou úroveň Obchodní vztahy.

Obchodní stanice  

Panství na Globální mapě, které zabírá 1 bod (1x1 IM) a může být založeno pouze na terénu se speciální surovinou mimo exkluzívní zónu. Může sousedit s obchodní stanicí, kolonií, vojenskou stanicí nebo vazalem dalších hráčů, ale nemůže sousedit s dalšími říšemi. Bonus ze speciální suroviny ovlivňuje celou říši. Stavba budovy obchodní trasa zajišťuje navíc příjem zlata z obchodního potenciálu.

Pro více informací o obchodních stanicích klikněte zde.

Obchodní trasa  

Budova, která se staví v koloniích a obchodních stanicích. Slouží ke stejnému účelu jako císařské cesty mezi anektovanými provinciemi. Zvyšuje výtěžek obchodního potenciálu panství o 10%.

Obchodník se surovinami  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje kapacitu Trhu. Úroveň 1: +10% Kapacity trhu; Úroveň 2: +20% Kapacity trhu; Úroveň 3: +30% Kapacity trhu; Úroveň 4: +40% Kapacity trhu; Úroveň 5: +60% Kapacity trhu

Obléhací stroje  

Obléhací stroje jsou specializované Bojové jednotky, jejichž základní funkce je ničení nepřátelských Pevností a ničení nepřátelských Obléhacích strojů. Podle svého rozmístění na bitevním poli mohou být Obléhací stroje buď Demoliční nebo Dělostřelecké.

Proti Obléhacím strojům jsou nejúčinnější Balisty.

Všechny Obléhací stroje se staví v budově Obléhací stroje.

Bojové dovednosti:
+ Operační posádka

Seznam Obléhacích strojů:
- Beranidlo
- Katapult
- Balista
- Trebuchet

Pro více informací o Obléhacích strojích klikněte zde.

Obléhací zlepšováky  

Vojenský výzkum, který přidává +3% k útoku a životním bodům obléhacích strojů. Pomáhá při výcviku elitních jednotek.
Maximální úroveň, braná v úvahu při výpočtu - 50 (dohromady osobních i aliančnách úrovní).

Obléhání pevnosti  

Provádí se po úspěšné Polní bitvě útočníka. Pokud není před hradbami pevnosti rozmístěná polní armáda k obraně, provádí se přímo Obléhání pevnosti, při které útočící [32]vojáci] mají za cíl zničit nepřátelské hradby Pevnosti a pokračovat k bitvě s posádkou (pokud má nějaké posádkové jednotky). Úspěšné obléhání, drancuje suroviny, v závislosti na nosnosti poslaných vojenských jednotek a zásobovacích vozů na misi .

Pro více informací o bitvě Obléhání pevnosti klikněte zde a zde.

Obnovení  

Procento ztracených jednotek, které hráč obnoví po bitvě. Základní procento obnovení může být zvýšeno úrovněmi Vojenské medicíny.

Pro více informaci o obnovení klikněte zde.

Obránce  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Morálku armády v obraně. Úroveň 1: +2 Morálky; Úroveň 2: +4 Morálky; Úroveň 3: +6 Morálky; Úroveň 4: +8 Morálky; Úroveň 5: +12 Morálky

Obránce pevností  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Životní body Pevnosti. Úroveň 1: +4% Životních bodů; Úroveň 2: +6% Životních bodů; Úroveň 3: +10% Životních bodů; Úroveň 4: +14% Životních bodů; Úroveň 5: +20% Životních bodů

Obranná zařízení pevnostní  

Speciální pevnostní budovy, které zlepší obranu a pomohou hráčům pod útokem zachránit část surovin a populace.

Obranný taktik  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Útok všech jednotek bránící se armády. Úroveň 1: +1% Útoku; Úroveň 2: +2% Útoku; Úroveň 3: +4% Útoku; Úroveň 4: +6% Útokuа; Úroveň 5: +10% Útoku

Obyvatelstvo  

Pracovníci a ozbrojené síly v Imperia Online.

Pro více informací o populaci klikněte zde.

Ochrana navráceného císaře  

Ochrana, pro každého Císaře, který se vrátil do své říše po nepřítomnosti nejméně dvou týdnů, kterou obdrží automaticky po přihlášení do účtu. Trvá 48 hodin a zakazuje všechny útoky z a od říše.

Ochránce civilistů  

Dovednost, dostupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje počet chráněného obyvatelstva, které umožňuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% obyvatelstva; Úroveň 2: +20% obyvatelstva; Úroveň 3: +30% obyvatelstva; Úroveň 4: +40% obyvatelstva; Úroveň 5: +60% obyvatelstva

Ochránce surovin  

Dovednost, dostupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje množství chráněných surovin, které umožňuje úroveň pevnosti. Úroveň 1: +10% surovin; Úroveň 2: +20% surovin; Úroveň 3: +30% surovin; Úroveň 4: +40% surovin; Úroveň 5: +80% surovin

Ochranný val  

Ochranné zařízení, možné pouze ve vojenských stanicích. Každá úroveň zvyšuje o 2% životní bodypolní armády v panství.

Odkaz na pozvánku pro přátele  

Odkaz na pozvánku pro přátele, kteří chtějí hrát s Vámi ve stejném světě je v záložce Informace o účtu, v menu Nastavení.

Okamžitá císařská doprava  

Možnost dostupná pro všechny hráče, Premium a normální, která ihned uskuteční dopravní mise mezi provinciemi, koloniemi, obchodními stanicemi a strážnicemi místo aby bylo nutné čekat obvyklou dobu. Okamžitá doprava je dostupná pouze v době míru. Pod útokem ji[288]panovník] nemůže využít*.

*Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Okamžitá koloniální doprava  

Umožňuje okamžité vyložení pohybujících se zásobovacích vozů, převážejících suroviny nebo pouze cestujících z, do, nebo mezi koloniemi, pokud ale Vaše říše není pod nepřátelským útokem*.

* Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Okamžitá výstavba  

Umožňuje okamžité dokončení a dovoluje začít využívat budovu ihned. Možnost je placena diamanty a je dostupná pouze pro budovy, kterým zůstává méně než 6 hodina do konce výstavby. Jedna hodina stavby vyžaduje 170 diamantů. Tato možnost není k dispozici, když je Říše pod nepřátelským útokem*.

*Existuje jedna výjimka: Tato možnost je odblokována po dobu útoku, kdy existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Okamžitý příjezd  

Možnost dostupná pro všechny hráče, Premium a normální, která ihned uskuteční mise na přesun armády mezi anektovanými provinciemi, míto aby bylo nutné čekat obvyklou dobu. Okamžitý příjezd je dostupný v době míru. V případě nepřátelského útoku ji panovník nemůže použít *.

*Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce

Okamžitý útok  

Okamžitě provádí bitvu mezi hráčem a nezávislým městem ve Vaší exkluzívní zóně. Možnost vyžaduje jeden diamant za každou bitvu a znamená, že armáda dosáhne cíle, bojuje a vrátí se okamžitě. Okamžitý útok není k dispozici, když je říše pod nepřátelským útokem.*

*Existuje následující výjimka: Možnost se odemyká při útoku, ve kterém je drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem útočící armády a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Okamžitý výcvik  

Okamžité dokončení výcviku jednotek. Pokud je počet jednotek ve výcviku a momentálně vlastněných vojáků nižší než 5000, můžete funkci použít zdarma. V opačném případě je funkce placená diamanty. Pouze první cvičená skupina ve frontě v jedné provincii a kasárnách může být okamžitě vycvičena. Každá skupina, které zbývá méně než 6 hodin k dokončení výcviku vyžaduje 170 diamantů. Okamžité vycvičení jedné skupiny automaticky zahrnuje přepočet zbývajícího času ostatních do fronty zařazených skupin. Tato možnost není k dispozici, když je Říše pod nepřátelským útokem*.

*Existuje jedna výjimka: Tato možnost je odblokována při útoku, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Okamžitý výzkum  

Ukončení výzkumů dříve. Možnost se platí diamanty a platí jen provýzkumy, kterým zbývá méně než 1.5 hodin*. Jedna hodina výzkum vyžaduje 510 diamantů. Možnost není dostupná, pokud je říše pod nepřátelským útokem.**

* Toto je základní omezení. Čím vyšší je rozvoj, počet čistých bodů a počet vynaložených diamantů pro okamžitý výzkum, tím vyšší je i limit.

** Existuje následující výjimka: tato možnost je odblokována při útoku, když existuje drastický rozdíl mezi zlatým ekvivalentem armády útočníka a zlatým ekvivalentem čistých bodů obránce.

Operativní zpráva  

Zpráva, která poskytuje operativní informaci ohledně výsledků nedávných činností, každodenních rutinních událostí nebo upozorňuje hráče na datum vypršení platnosti, začátku nebo konce omezeného termínu nebo o jakémkoliv systémovém detailu, o kterém hráči musí být informováni. Operativní zprávy se vždy dostávají ve žluté obálce, ale jelikož jich je několik druhů, každá z nich má jinou etiketu v podmenu Systémové v menu Zprávy, jak následuje:

- Mobilizace armád – zpráva, která informuje o automatickém mobilizování skupin vojáků ve výcviku.
- Přeplatek na slavnosti s postupným účinkem – zpráva, která informuje o aktivaci slavnosti s postupným účinkem, který se platí diamanty jakož i množství diamantů, které za tuto službu byly odebrány.
- Rozšíření – zpráva, která informuje o nové anektované provincii, nově založené kolonii nebo provincii, která se právě stala vazalem.
- Prémium – zpráva, která upozorňuje na aktivaci Prémium, nebo její brzké vypršení.
- Návart armády - zpráva, která upozorňuje na návrat armády po skončené misi.
- Velcí lidé - zpráva, která upozorňuje na neúspěšnou špionáž dynastického příbuzného; na novorozené Velké lidi; úmrtí Velkého člověka; čekající nové členy dvora atd.
- Dárky - zprávy, které upozorňují na obdržený dárek během série darů nebo na automaticky otevřené dárky.

Opuštěná říše  

Říše, která patří neaktivnímu hráči, který se nepřihlásil do svého účtu více než 168 hodin. Opuštěné Říše jsou rozdělené do dvou typů: stále ještě vyrábějící produkci, označené truhlicí plnou zlata a upadající, opuštěné Říše, označené prázdnou truhlicí. Všechny opuštěné Říše, které stále vyrábějí se změní na upadající po 168 hodinách od začátku jejich neaktivity. Upadající opuštěné Říše přestanou produkovat suroviny.
Doba trvání cesty do opuštěné Říše nemůže být méně než 10 minut.
Nejsou omezení rozsahu čistých bodů pro útoky na opuštěné říše, ale Vojenské body a/nebo Čest nejsou obdrženy za žádných okolností.
To, že je říše opuštěná v žádném případě neznamená, že by bylo zbytečné se do ní v určitém okamžiku vrátit. Každý Císař, který se vrátil do své Říše po nepřítomnosti delší než 2 týdny, obdrží následující bohaté dary, aby lehce mohl pokračovat svůj rozvoj tam, kde přestal:
- všechny zničené pevnosti jsou automaticky opravené;
- všechny současné hodnoty Štěstí jsou nastavené na maximum;
- Říše je pod Ochranou navráceného císaře, co znamená, že na vás nemůže nikdoútočit a také nemůžete v následujících 48 hodinách útočit na jiné hráče;
- máte jedinečné právo získat 48 hodinovou produkci vaší Říše zdarma.

Osobní zprávy  

Zprávy odesílané jednotlivým hráčům. Osobní zprávy přicházejí v zelené obálce a ukládají se do podmenu Osobní v menu Zprávy. Korespondence mezi odesílatelem a adresátem se zobrazuje chronologicky při kliknutí myší na odesílatele v podmenu Osobní - nejstarší zpráva je umístěna v nejspodnější části okna a nejnovější - nejvýše. Zprávy starší dvou týdnů se mažou automaticky.

Ostatní příbuzní  

Kategorie, která se objeví při změně Císaře. Bratři a sestry panovníka, který usedl na trůn jako následník, spolu s jejich rodinami, se přesouvají do kategorie Ostatní příbuzní. Jestliže je někdo z nich určen jako následník a posléze se stane Císařem, jeho rodina se přesouvá do rodokmenu.
Svobodní Velcí lidé z této kolonky nemohou uzavírat manželství s někým z Paláce, ale mohou být vysláni jako Kandidáti na manželství k jiným hráčům

Pro více informací o kategorii Ostatní příbuzní klikněte na zde.

Osvobozené obyvatelstvo  

Osvobozené obyvatelstvo je odměna za výhry proti Barbarskému táboru Otrokářů. Objeví se v Pokladnici, kde jej můžete získat ihned, nebo později.
Když se rozhodnete získat Osvobozené obyvatelstvo, bude přidáno k Místnímu obyvatelstvu momentálně vybraného Panství.

Otrokáři  

Barbarský Kmen.
Otrokáři jsou kočovný národ, který pronásleduje a chytá bezbranné obyvatelstvo na územích, přez která prochází. Později využívá zajatců k otrocké práci, nebo je prodává ještě bezohlednějším 'civilizovaným' obchodníkům.
Otrokáři mají skladbu armády směřovanou na překvapující útoky a pronásledování, s malým množstvím Pěchoty a velkým množstvím Kavalerie.
Odměna za výhru nad Otrokáři jsou suroviny a Osvobozené obyvatelstvo.