Aliančna medsebojna pomoč  

V primeru da ste član nekatere alianse enkrat na uro lahko zaveznike zaprosite za pomoč pri dokončanju graditve/raziskovanja 1 zgradbe ali 1 raziskave, ki je trenutno v teku. Vsak zaveznik lahko skrajša čas graditve/raziskovanja z 1 minuto. Medsebojna pomoč je izvedljiva v aliansi, tj. ne boste mogel pomagati, če niste člana. Opcijo lahko najdete v Mestni hiši.

Branik  

Ceh gradbenikov  

Raziskava, ki skrajša čas gradnje vseh zgradb 1.2krat na stopnjo (glede na osnovni čas). Ceh Gradbenikov je 4krat učinkovitejši kot Arhitekturo glede na skrajšanje časa gradnje. 1va stopnja ceh Gradbenikov zahteva 20to stopnjo Arhitekture.

Civilen gradbenik  

Garnizijski taktik  

Gospodarska statistika  

Ekonomske statistike zaveznikov, ki jih vidijo vsi častniki in vodje v meniju Aliansa, zavihek člani.

Izgnanstvo  

V primeru, da niste zadovoljen s plemičem, lahko ga iz dvora izženete. Cesarja/Cesarico ni možno izgnati. Če se odločite izgnati plemiča, izgubili boste privilegije njegovih bonusov iz veščin. Plemiči, ki so kandidati za poroko ali čakajo na vabilo iz Cesarskega dvora ter mladoletni plemiči pod 16 leti tudi ni možno izgnati.

Ječa  

Med trajanjem vsake bitke - na polju, obleganje trdnjave in ropanje obstaja možnost ujetja generala poražene strani. Natančna verjetnost je odvisna od različnih pogojev, vključno velikosti bitke, veščine obeh generalov in količine izgub. Višja veščina, večja možnost ujetja generala.

Enkrat ujet, general bo držan v ujetništvu za določen čas glede njegove redkosti. Ujet general postane pasiven in igralec ga ne more uporabljati - njegovo mesto na družinskem drevesu bo zaklenjeno in mesto, ki ga je prej zasedel kot generala/guvernerja, postane spet nezasedeno. V primeru da je bil ujet sam cesar, njegove guvernerske bonuse bodo ponastavljene, ampak njegovo mesto bo ostalo zasedeno.

Ujetega generala lahko osvobodite s plačilom velike odkupnine v diamantih - vsota je odvisna od redkosti osebe. Ugrabitelj dobi 30% odkupnine in general bo takoj nazaj. General, ki ni bil odkupljen pred rokom, umre samodejno. Stopnja staranja se ne spreminja med ujetništvom.

Dnevni modifikatorji zadovoljstva tudi imajo vpliv, odvisno od izida bitke: -5 zadovoljstva za vsakega izgubljenega generala in +5 zadovoljstva za vsakega ujetega generala. Ta modifikator vpliva na vse posesti.

Konjenica  

Vojaška enota.
Urjene: v Konjušnicah
Zahteve: Mečevalstvo 1, Vojni konji 1, Vojaška Doktrina 2

• Vrsta: Boj na blizu, Konjenica
• Prednostna razvrstitev: Bok (Prva bojna linija)

+ Elan: ta enota bojuje med prvim udarom z prednostjo - Napad x 1.2
+ Bližnji boj: Napad x 4 proti Lokostrelcem
+ Bitka konjenikov: Napad x2 proti Mečevalcem
+ Manevriranje: ta enota bojuje z prednostjo, če je razvrščena v Bok - napad x 1.3, Vzdržljivost x 1.3

- Ranljivi proti Kopjanikom: Kopjaniki proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Orožje na kratek doseg: Napad x 0.17 proti Kopjanikom
- Lahko oborožena enota: Ta enota je kaznovana, če je nameščena v Center - Napad x 0.8, Vzdržljivost x 0.8
- Jezdec: ta enota se ne more udeležiti juriša na Trdnjavo
- Neugoden položaj omejenih prostorov: med potekom bitke z namenom ropanja Trdnjave, enota je kaznovana - moč napada x 0.5, Vzdržljivost x 0.5

Za več informacij glede lahke konjenice, kliknite tukaj.

Konjenica (Vrsta Vojaške Enote)  

Enote na konjih, ki so zelo učinkovite v bitki na Polju, ampak z omejeno učinkovitostjo med potekom Obleganja Trdnjave. Konjeniške enote se zelo močno borijo proti Mečevalcem in Lokostrelcem, ampak ne morejo napadati zidove Trdnjave med potekom juriša na Trdnjavo in utrpijo kazni če se udeležijo v bitki z namenom Ropanja Trdnjave.

Z velikim uspehom se proti njimi borijo Kopjaniki.

Vse enote Konjenice so namenjene Bližnji borbi.
Vse enote Konjenice so s prednostno razvrstitvijo v Bokih Prve bojne linije.
Vse enote Konjenice se urijo v Konjušnici.

Splošne možnosti Enote:

+ Elan
+ Bližnji boj
+Bitka konjenikov
+ Manevriranje

- Ranljivi proti Kopjanikom
- Orožje na kratek doseg
- Jezdec
- Neugoden položaj omejenih prostorov

Seznam kojneniških enot:

- Konjenica
- Težka konjenica
- Paladin

Za več informacij o konjenici, kliknite tukaj ali si oglejte opis v konjušnici.

Lazaret  

Zgradba, kjer igralec lahko ozdravi svoje izgubljene enote po bitki. Za več informacij glede Lazareta, preberite tukaj.

Mečevalec  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo1

• Vrsta Boj na blizu, Pehota, Mečevalec
• Prednostna razvrstitev: Center (Prva bojna linija)

+ Napadalnа četa z nevarno nalogo: Napad x 2 proti Trdnjavam
+ Jurišniška četa: Ta enota je med jurišom na Trdnjavo s prednostnjo razvrstitvijo v Prvi bojni liniji
+ Bližnji boj: Napad x 2 proti Lokostrelcem

- Ranljivi proti konjenici, ki se proti enoti mečevalcev bori z napadom x2.

Za več informacij o mečevalcih, kliknite tukaj.

Mečevalec (Vrsta Vojaške enote)  

Prilagodljive pehotne enote, ki se s lahkoto spopadajo z večinoma ostalih enot. Mečevalci so najbolj učinkoviti pri Obleganju Trdnjave. Ti pogumni vojaki se med potekom Juriša na Trdnjavo prvi namerijo proti zidovom Trdnjave in jim vdor v Trdnjavo uspe, če z njimi je zadostna količina Naprav za obleganje.

Z velikim uspehom se proti mečevalcem bori Konjenica.

Vsi Mečevalci so namenjeni Boju na blizu.
Vsi Mečevalci so Pehotne enote.
Prednostna razvrstitev vseh mečevalcev je na Prvi Bojni liniji v Centru.
Vsi mečevalci se urijo v Vojašnicah Pehote.

Splošne možnosti Enote:

+ Jurišniška četa
+ Bližnji boj

- Ranljivi proti konjenici

Seznam mečevalskih enot:

- Mečevalci
- Težki Mečevalci
- Stražar


Za več informacij o mečevalcih, kliknite tukaj.

Napadalčev taktik  

Naprava za obleganje (Vrsta bojne enote)  

Naprave za obleganje so posebne bojne enote, namenjene rušenja sovražnikovih trdnjav in uničevanja sovražnikovih naprav za obleganje. Glede na svojega položaja na bojnem polju so naprave za obleganje dve vrsti: Rušilci in Artilerija.

Z velikim uspehom se proti njimi borijo Baliste.

Izdelava vseh naprav za obleganje se dogaja v Delavnicah naprav za obleganje.

Splošne možnosti Enote:

+ Bojna posadka

Trenutno obstoječe naprave za obleganje so:

- Oven
- Katapult
- Balista
- Trebušet

Za več informacij o napravah za obleganje, kliknite tukaj.

Osvobojeno prebivalstvo  

Osvobojeno prebivalsto je nagrada za zmago nad Barbarskim taborom Trgovcev s sužnji. Prikaže se v Zakladnici in je vam takoj na razpolago, ampak lahko ga dostopate tudi kasneje.
Ko se boste odločili dobiti Osvobojeno prebivalstvo, to se bo pridružilo Mestnim prebivalstvom izbrane posesti.

Oven  

Bojna enota.
Urenje v: Delavnici naprav za obleganje
Zahteve: Usposabljane 1

• Vrsta: Boj na blizu, Naprava za obleganje, Rušilec
• Prednostna razvrstitev: Prva bojna linija

+ Rušilec: ta enota je namenjena samo napadu na Trdnjave; preden se začne juriš na Trdnjavo je enota razvrščena v artilerijsko linijo
+ Podpora pehote: Med potekom napada na Trdnjavo, ta enota je razvrščena v Jurišni brigadi in bojuje skupaj z ostalimi pehotnimi enotami; dovoljeno število istočasno napadajočih enot je enako limita napadajoče pehote, deljeno s število Bojne Posadke
+ Bojna posadka: zahteva 35 nezaposlenih vaščanov na urjenje; zavzema 35 mest v Garniziji

Za več informacij o ovnih, kliknite tukaj.

Plemski prostor  

Prostor, v katerem lahko kupite skrinje, ki vam zagotavljajo Veličastne. Starost in prirodne nadarjenosti Veličastnih so dodeljene naključno. Čim redkejša je skrinja, tem večja je možnost pridobiti Veličastnega enake redkosti. Obstaja možnost dobiti Veličastnega s šesto prirojeno nadarjenostjo. Vse Veličastne iz Plemskega prostora lahko namestite v oddelek za plemiče v dvorcu. Reže tega oddelka so neomejene.

Poljski taktik  

Poraz  

Izgubljena bitka.

Prestavljanje kraljestva  

Možnost je na voljo v Kraljestvu, okence Nastavitve. Da bi jo uporabili, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

• Morate imeti samo glavno mesto in ne drugih posest;
• Brez kakršnihkoli misij v teku;
• Kraljestvo ne sme biti pod napadom;
• Nov položaj na zemljevidu je nakjlučen, igralec ga ne mora določati sam;
• Naslednje prestavljanje Kraljestva bo možno ne prej kot en teden po zadnjem prenastavljenju.


Rast prebivalstva v kmetijah  

Skupna vsota izgub in rasti prebivalstva. Če je skupna rast pozitivna, prebivalstvo raste. Če je negativna, prebivalstvo pada vse dokler se ne zmanjša razlika med kapaciteto kmetij in številom prebivalcev.

Taktik obrambe  

Težki kopjanik  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo1, Vojaška Doktrina 2, Centralizacija 6, Utrjenost 8

• Vrsta Boj na blizu, Pehota, Kopjanik
• Prednostna razvrstitev: Boke (Prva Bojna Linija)

+ Orožje na drogu: Moč napada proti Konjenikom x 2
+ Obrambna stena kopij: ta enota nevtralizira bonus Konjenice med prvim udarom

- Ranljivi proti Lokostrelci, ki proti tej enoti bojujejo s povečano močjo napada
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.5 proti Mečevalcem
- Lahko oborožena enota: Ta enota je kaznovana, če je razvrščena v Center: Napad x 0.9, Vzdržljivost x 0.9

Za več podrobnosti, kliknite tukaj.

Težki mečevalec  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo 10, Oklep 10, centralizacija 6.

• Vrsta: Boj na blizu, Pehota, Mečevalec
• Prednostna razvrstitev: Center (Prva bojna linija)

+ Jurišniška četa: Ta enota je med jurišom na Trdnjavo s prednostnjo razvrstitvijo v Prvi bojni liniji
+ Bližnji boj: Napad x 2 proti Lokostrelcem
+ Obrambni ščiti: Ta enota ima prednostjo v obrambi - Vzdržljivost x 1.2

- Ranljivi proti konjenici, ki se proti enoti mečevalcev bori z napadom x2.
- Težko oborožene vojske: Ta enota utrpi škode, če je razvrščena v formacijo Bokov: Napad x 0.9, Vzdržljivost x 0.9

Za več informacij o težkih mečevalcih, kliknite tukaj.

Transportni voz  

Bojna enota.
Urjenje v Delavnici naprav za obleganje

Tovarni vozovi lahko pošljete na Misijo skupaj z ostalimi bojnimi enotami. Njena velika kapaciteta nosilnosti poveča količino naropanih surovin po uspešni bitki.

Vrsta: Podpora
Prednostna razporeditev: Ni

- Postranska škoda: Če je bitka izgubljena, enota je uničena

Za več informacij o transportnih vozovih, kliknite tukaj.

Trgovci s sužnji  

Barbarsko Pleme.
Trgovci s sužnji so nomadski narod, ki zasleduje in lovi nezaščiteni navadni ljudi iz ozemelj, skozi katere potujejo. Potem zaplenijo ali prodajo nesrečnike še bolj okrutnim ”civiliziranim” trgovcem.
Sestava vojske Trgovcev s sužnji je namenjena presenetljivim napadom in zasledovanjem, z maloštevilno Pehoto in množično Konjenico.
Nagrada za zmago nad Zavojevateljskim taborom je v obliki surovin, tudi Osvobojenega prebivalstva.

Uničevalci  

Barbarsko Pleme.
Uničevalci so nomadski narod, ki preživlja z ropanjem hrane in obilja iz civiliziranjih naselij. Ti na slepo srečo sežgajo in masakrirajo vse na svoji poti.
Sestava uničevalske vojske je uravnovešena, prisotni so vse vojaške enote v primerljivih količinah.
Nagrada za zmago nad uničevalskem taborom je v obliki surovin.

Vlade  

Modul, ki igralcem dovolji izbirati med 4 vrsti vodstev.

- Vsaka vrsta vodstva vsebuje pozitivne in negativne učinke v različnih etapah igre
- Njihov cilj so različne načine igranja - napadalen, obramben, itn.
- Lahko spreminjate vlade, ampak to bo začasno nagnalo kraljestvo v prehodnem obdobju, imenovano Brezvladje. Trajanje Anarhije je 12 ur za svet s hitrostjo x4 / 6 ur za hitrost x10 in se lahko zmanjša s pomočjo bonusa "Mož zakona".
- Lahko tudi izberete Nevtralnost in vaše kraljestvo ne bo pod vplivom učink
- Vlade so dostopne po Centralizaciji 1 in so vidne v Razvrstitvi

Vohun  

Posebna enota.
Urjenje v: Vohunski šoli
Zahteve: Vohunstvo 1

Delovanja vohunov so na razpolagi v Kontrolnem Centru, zavihek Vohunstvo.

Dejstva na razpolago: Proti-Vohunska obramba, Vohunska Misija, Izvidniška misija

+ Protiukrep: Vsak vohun v določeni posesti poveča možnost odbijanja sovražnikovih Vohunskih Misij, tudi pa možnost znebiti se trenutno infiltriranih Vohunov
+ Vohunsko omrežje: Vsak Vohun med potekom Vohunske Misije poveča možnost izogniti se sovražnikovega Protiukrepa
+ Izvidnik: Vsak vohun v določeni Misiji Terenske izvidnice skrajša trajanje Misije

Podrobnosti glede te enote najdete tukaj.


Vojenski gradbenik  

Začasni diamanti  

Diamanti z datumom izteka roka uporabnosti. Začasni diamanti so namenjeni za uporabo v kratkem času po trenutku prejema. Z njimi so povezane nekatere omejitve:
- Začasnih diamantov ni možno prenašati do drugega sveta
- Posebna surovina Diamanti ne zagotavlja bonusa h količini Začasnih diamantov, kupljenih preko posebne ponudbe.
- Začasni diamanti, kupljeni za prijatelja, se v račun naložijo le ob prijavi lastnika računa.
- Ni možno prenesti začasne diamante v novo sezono.Zavojevalci  

Barbarsko Pleme.
Zavojevatelji so nomadski narod, ki vdira v tuja ozemlja, podjarmlja ali iztreblja prebivalstvo, potem porablja ruševine, da bi ustanovil lastne naselbine.
Sestava zavojevateljske vojske je namenjena prilastitvi sovražnikovih utrdb in mest, tj. majhna količina Konjenikov in številno Pehoto.
Nagrada za zmago nad Zavojevateljskim taborom je v obliki surovin.

! 10-urna proizvodnja  

Enkratni prejem surovin v vrednosti 10 ur proizvodnje cesarstva, v roku 12 ur. Pomembna posebnost te možnosti je, da se pridobita količina zlata samodejno izračuna na temelju davčne stopnje, kar pomeni da ravnotežje zadovoljstva provinc'/kolonij' ne more pasti pod -5. To je razlog, da je 10-urni znesek zlata vedno nespremenljiv, četudi se davčne stopnje spreminjajo. Sprejem 10-urne proizvodnje nima vpliva na trenutne stopnje Zadovoljstva.

Administrator  

Simbolična prisotnost uprave Imperia Online v igri, kot vir sistemskega sporočila. Sporočila administratorja so v oranžnih ovojnicah in vsebujejo uradna obvestila o dogodkih, novicah, spremembah, ali uspešnih nakupih diamantov. Nahajajo se v izborniku Sporočila >> Administrator.

Opomba! Bodite pozorni, da ne zamenjate sporočila administratorja z navadnimi sporočili, poslanimi s strani običajnih igralcev, ki uporabljajo podobna imena kot so gamemaster, admin, administration, administrator, Imperia Online in podobno... Te dobite v zelenih ovojnicah, nahajajo pa se v predalniku zasebnih sporočil, z vsebino pa iz vas poskušajo izvabiti podatke kot so geslo, ali pa vas skušajo nagovoriti k pošiljanju SMS sporočil z obljubo diamantov, ki pa jih ne boste dobili. Vedeti morate, da vas Imperia Online ekipa, nikoli ne bo spraševala po osebnih podatkih, ali vas nagovarjala na nakup preko zasebnih sporočil.

Imperia Online ekipa priporoča takojšnjo prijavo vseh sporočil te vrste in se obvezuje, da bo avtorja teh sporočil trajno blokirala.

Agresor  

1. Igralci, ki so vas ali nekoga, s katerim imate sklenjen dinastijski mir, napadli v zadnjih 12 ur v svetu s hitrostjo x4/5 ur za svet s hitrostjo x10, ampak ki jih Vi niste napadli v zadnjih 12 ur v svetu s hitrostjo x4/5 ur za svet s hitrostjo x10. Pri prvem napadu proti njim se kazen časti ne odšteje. Kazen zaradi ropanja še vedno velja - izgubili boste 4 točke časti.

2. Aliansa, ki je odgovorna za vojno deklaracijo.

Aktivne vojne  

Vse vojne, ki trenutno potekajo v svetu, skupaj z začasnimi rezultati. Ikona aktivnih vojn se nahaja v meniju pod Zemljevidu vasi.

Aliansa  

Skupina igralcev, ki skupaj igrajo in sodelujejo v strategiji. Člani alianse skupaj zbirajo surovine in jih vlagajo v raziskavah alianse, ki vplivajo na vse člane alianse, vojskujejo, gradijo zgradbe alianse, s čimer širijo vojaški in kulturni vpliv alianse. Zavezniki si lahko pomagajo na ekonomski in vojaški način preko modula Prenos zlata. Kazalo alians se vodi posebej, glede na seštevek ekonomskih točk članov alianse.

Pozor! Igralec se lahko isti aliansi pridruži samo dvakrat.

Animacije vasi  

Premikajoče se mini lutke ponazarjajo vsakodnevno življenje prebivalstva province - delajo, se sprehajajo, počivajo, se zabavajo na zemljevidu vasi. Animacijo lahko vključite ali izključite v Nastavitvah.

Ankete  

Služi za zbiranje javnega mnenja Imperia Online večnacionalne in več-kulturne skupnosti v zvezi z igro, pravila, pogoji in drugimi stvarmi, ne vezanimi za igro. Vsak igralec ima pravico, da se vprašanj vzdrži. Ikona Ankete se nahaja v meniju Splošne nastavitve.

Arhitektura  

Raziskava, ki vpliva na ceno in čas izgradnje zgradb. Skrajša čas za 0.3 in ceno za 0.02 na stopnjo. Stopnja 25 omogoča gradnjo Sedmih svetovnih čudes.

Arhiv novic  

Drugi jeziček v meniju Novic, kjer so objavljene, zbrane in razvrščene vse novice od začetka sveta.

Avatar  

Slika s katero se igralec predstavlja v igri. Nahaja se na profilu. Žaljive avatarje lahko drugi igralci (najmanj trije) prijavijo, administracija igre pa jih kaznuje. Prvič kaznovani igralec drugega avatarja ne more ponovno naložiti 24 ur, drugič 168 ur, tretjič pa celo leto. Za žaljive avatarje veljajo naslednje slike: pornografija, golota, rasizem, fašizem, svastika in ostale slike, ki žalijo nekoga.

Balans zadovoljstva  

Skupna vsota vseh lokalnih in globalnih dnevnih modifikatorjev zadovoljstva za 24-ur med preseljevanji. Balans zadovoljstva je statistični pokazatelj ali bo zadovoljstvo rastlo ali padalo vsako minuto. Izračunava se za obdobje 24 ur, če je zadovoljstvo 24/24, bo vsako uro dodano 1 zadovoljstva na trenutno vrednost zadovoljstva. Balans zadovoljstva je prikazan v levem delu okna zadovoljstva.

Balista  

Bojna enota.
Urjenje v: Delavnica naprav za obleganje
Zahteve: Usposabljanje vojske 8, Nadgradnje naprav za obleganje 10, Centralizacija 6.

• Vrsta: Daljnometen, Naprava za obleganje, Artilerija
• Prednostna razvrstitev: Linija Artilerije

+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 2 izredna napada med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj

• Namenjena je protiobleganja: Ta enota napade samo naprave za obleganje; Napad proti Trdnjavi, Pehoti in Konjenici x 0.5
• Cona poraza: po uničenju naprav za obleganje v Bitki na polju in med Ropanjem Trdnjave, je napad te enote razporejen med vsemi sovražnikovimi linijami, Boki in Centri (Rezervi so nedotaknjeni)
• Bojna posadka: zahteva 25 nezaposlenih vaščanov na urjenje; zavzema 25 mest v Garniziji
Za več informacij o balistah, kliknite tukaj.

Bančne obresti  

Odstotek dodatnega zlata, ki ga igralec dobi po deponiranju zlata v banko. Obrestna mera narašča z vsako novo stopnjo Deponiranja. Najvišja obrest za kratkoročni polog je 10%, za dolgoročni - 20%.

Beg vojske  

Umik iz bitke zaradi nizkeMorale. Možnost za umik se veča za 2% z vsako točkoMorale pod 50. Garnizija ne more pobegniti, ker nima Morale. Umik vojske pomeni izgubljeno bitko in povzroči izgube vojaških enot – 20% preostalih enot. Ostale enote se vrnejo v provinco, iz katere so bile poslane na misijo.

Birokracija  

Raziskava, ki povečaučinkovitost priključenih provinc. Vsak nivo doda +5% na učinkovitost, pri čemer učinkovitost ne more preseči 100%. Brez birokracije je vsaka naslednja priključena provinca 10% manj učinkovita glede na prejšnjo (če ne upoštevamo Modifikatorja birokracije kroga provinc), tako da 11 priključena provinca dela z 0% učinkovitosti, vse naslednje province pa so v minusu.

Bitka  

Borba, soočenje enot dveh oboroženih sil po izvedbi ukaza za napad. V Imperii Online obstajajo trije tipi napadov, glede na mehaniko igre in sodelujoče enote in dobiček za napadalca: Obleganje trdnjave, Napad na polju, Ropanje.

Bitka na polju  

Ta napad pošlje enote v bitko z nasprotnikovo vojsko na polju, brez namena obleganja trdnjave ali ropanja civilnega prebivalstva. Bitka na polju ne pomeni plenjenja surovin, niti ubijanja vaščanov. Edina ugodnost napadalca so vojaške točke za ubite sovražne enote in čast v primeru, da je izgubil vsaj 10% svojih enot v protivrednosti zlata.

Za več informacij o bitki na polju kliknite tukaj in tukaj.

Bitka proti garniziji  

Del bitke napada na trdnjavo ki se odvije ko zidovi trdnjave padejo in se napadalec bori proti garizona (če obstaja), po isti logiki kot v bitki na polju. Enote začnejo z moralo ki so jo imele po uničenju zidov, morala se za bitko z garizonom ne obnavlja. Napad na trdnjavo je zaključen ko je bitka proti garizonu končana.

Bližnja borba  

1. Raziskovanje ki zvišuje napad vseh enot za bližnjo borbo. Najvišja stopnja je 50 (seštevek raziskovanj igralca in alianse).

2. Borba moža na moža.

Blokiran igralec  

Igralec, ki je trenutno v preiskavi administracije igre ali igralec, ki je izgubil pravico nad računom za nedoločeno obdobje, zaradi izkoriščanja sistemskih napak ali kršenja pravil igre. Blokirani igralci so označeni z ikono z črno kroglo in ne morejo biti napadeni s strani drugih igralcev.

Bok  

Mejne cone prve in tretje bojne linije. Linija razdeljena v cone ima dva boka - levi in desni.

Brez davka  

Prva davčna stopnja. Ni zasluženega zlata. +5 Zadovoljstva na 24 ur.

Brigadir  

Vojaški čin za igralce z 150 000-224 999 vojaškimi točkami.

Čast  

Ta statistika prikaže vojaško dejavnost igralca, glede na dejstvo ali vodi enakovredne bitke, ali napada civilno prebivalstvo. Čast se pridobi v bitki aktivnih igralcev, vendar samo v primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji, torej, izguba vsaj 10% lastne vojske v protivrednosti zlata, in če je napad znotraj dovoljenega območja x2. Vsi igralci dnevno prejmejo +2 točke časti, častniki diplomacije pa prejmejo dodatno +1 točko časti dnevno. Točke časti se izgubljajo pri ropanju, napadih izven dovoljenega območja in pri odpoklicu vojske 15 minut po pošiljanju. Pozitivna ali negativna čast vpliva na moralo in zadovoljstvo.

Opomba! Točke časti za ropanje se odvzamejo po končani bitki, kot je prikazano v poročilu bitke. Točke časti za napad izven dovoljenega območja, se odvzamejo takoj po poslanem napadu in v poročilu bitke niso prikazane. Točke se odvzamejo tudi v primeru, da napad odpokličete.

Za več informacij o časti, kliknite tukaj.

Častnik  

Skupno ime za vse častnike v drugi stopnji zvestobe aliansi.

Častnik za diplomacijo  

Pozicija v aliansi, zadolžena za diplomacijo aliance in odnosi z drugimi aliansami. Poseben bonus - +1 točko časti dnevno, le na drugi in tretji stopnji statusa zvestobe.

Za več informacij o častniku za diplomacijo in njegovih bonusih, kliknite tukaj.

Častnik za finance  

Položaj v aliansi, zadolžen za sredstva in vlaganja alianse. Poseben bonus - 50% nižja fiksna provizija, odvisno od statusa zvestobe.

Za več informacij o Častniku za finance in njegovih bonusih, kliknite tukaj.

Častnik za gradnjo  

Položaj v aliansi, zadolžen za gradnjo alianse v dvorcih. Poseben bonus - 20% hitrejša izgradnja, odvisno od statusa zvestobe.

Za več informacij o častniku gradnjе in njegovih bonusih kliknite tukaj.

Častnik za znanost  

Položaj v alianci zadolžen za raziskave alianse. Poseben bonus - 20% hitrejše raziskovanje, odvisno od statusa zvestobe.

Za več informacij o častniku za znanost in njegovih bonusih kliknite tukaj.

Častniki  

Struktura alianse sestavljena iz častnikov. Častniki imajo posebne individualne bonuse.

Center  

Srednja cona prve in tretje bojne linije.

Centralizacija  

Raziskava ki omogoča širitev kraljestva znotraj zemljevida kraljestva. Vsaka stopnja omogoča pristop k eni priključeni provinci in enemu vazalu.

Cesarski prevoz  

Premeščanje surovin med dvema priključenima provincama v posebnim območjem igralca. Izvaja se s pomočjo transportne postaje. Količina surovin, ki jih je možno prevažati je odvisna od kapacitete transportnih postaj v provinci. Моžno je prevažati samo les, železo in kamen; zlato se samodejno spravlja v prestolnico in se iz tja ne more premestiti. V času mira, je cesarski prevoz trenuten, v času napada* traja 0.66666666666667 minut med sosednjimi provincami in 0.66666666666667 minut več za vsako naslednjo provinco.

Opomba! Vrstni red urjenja vojske ni dostopen, če je cesarstvo pod napadom.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je opcija veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Cesarstvo  

1. Vse posesti vladarja.

2. Kratko ime za glavno cesarstvo - osvojena ozemlja v in okoli posebnim območjem igralca.

Čin (Vojaški čin)  

Vojaški naslov igralcem z določenim številom vojaških točk. Čin je viden v profilu igralca in v uvrstitvi.

Za več informacij o vojaških činih, kliknite tukaj.

Civilna enota  

Skupno ime za vse enote, ki se urijo v vojašnicah, za njih je potrebno plačati ceno urjenja, imajo čas urjenja, stroške vzdrževanja na uro, hitrost, lahko so uničene s strani nasprotnika, ne morejo pa sodelovati v bitki ali nanesti škode nasprotniku, kot jo lahko vojaške enote. Civilne enote so obveščevalci in transportne enote.

Civilno prebivalstvo  

Delavci in nezaposlenо prebivalstvo. Celotno prebivalstvo, ki ne vključuje vojaških enot.

Cona  

1-va in 3-tja linija med potekom bitke na polju sta razdeljeni v coni - levi bok, center in desni bok.

Davčna stopnja  

Stopnja davka ali količina zlata ki se pridobiva na uro. V "Veličastnih" obstaja 6 stopenj davka.

Davek  

Način pridobivanja zlata. Dobi se od zaposlenega prebivalstva in ima velik učinek na dnevno ravnovesje zadovoljstva. Višja ko je stopnja davka, večje so izgube zadovoljstva.

Davek province  

Davek v zlatu iz zaposlenega prebivalstva priključenih provinc in prestolnice.

Delavci  

Prebivalstvo, ki dela v rudnikih z namenom proizvodnja lesa, železa ali kamenja in plačuje davke v zlatu.

Delavnica naprav za obleganje  

Vojaška zgradba.
Vrsta: Mestna, Urjenje
Potrebne raziskave: Vojaška doktrina 1, Napad iz daljave 1
Najvišja stopnja: 20

Omogoča urjenje in nadgradnja Naprav za obleganje. Vsaka stopnja poveča Zmogljivost zgradbe.
Enote, ki se lahko tu urijo so:
- Oven
- Katapult
- Balista
- Trebušet

Delovna mesta  

Število vaščanov ki jih je mogoče zaposliti v rudniku.

Diamanti  

Posebna surovina v "Veličastnih", ki jo lahko kupite z denarjem ali pridobite brezplačno. Diamantе lahko uporabljate za številne pripomočke in opreme. Diamanti so lahko kupljeni ali pridobljeni in začasni.

Za več informacij o diamantih, kliknite tukaj.

Dobiček  

Vse kar cesarstvo zasluži s proizvodnjo, davki, obrestmi, plenjenjem, ropanjem, itd.

Dobiček aliansa  

Določi ga vodja, prvi častniki ali častnik za finance, za vsako surovino posebej, tj. najvišja stopnja davka za vsako izmed surovin je 30% proizvodnje in ga plačajo vsi člani alianse.

Domet enote  

Strelski doseg enot za borbo na daljavo.

Dvorec Aliansa  

Dvorec s svojimi zgradbami,ki se nahaja za obzidjem, že pripada eni aliansi. Dvorev alianse lahko osvojite samo s pomočjo vojske alianse, poslane iz zbirališča ali drugega dvorca. Služi za širitvijo kulturnega in vojnega vpliva preko zemljevidu sveta s ciljem premagati in zavzeti svet.

Za več informacij o dvorcih alianse, kliknite tukaj, tukaj, tukaj, tukaj in tukaj.

Ekonomške točke  

Prikažejo trenutno moč igralca, pridobivajo se z izgradnjo stavb, naročanjo raziskav in vpoklic v vojski. Izračunajo se glede na količino in vrsto potrošenih surovin.
- 1 ekonomska točka = 1000 zlata / 2000 lesa / 1000 železa / 1000 kamna, potrošene na raziskave in grajenje
- 1 ekonomska točka = 500 zlata / 500 lesa / 500 železa / 500 kamna, potrošene na vpoklic v vojski.

Elitna enota  

Elitni razred vojaških enot. Brani in napada predvsem Trdnjave, čigava gradnja je dosegla elitne stopnje izgradbe – 7,8,9
Elitne enote: elitni lokostrelci, falange, stražarji, paladini, in trebušeti.

Elitni lokostrelec  

Vojaška enota.
Urijo se v: Strelišču-
Zahteve: [[332
Napad iz daljave] 20, Centralizacija11.

• Vrsta: Daljnometen, Pehota, Lokostrelec
• Prednostna razvrstitev: linija lokostrelcev

+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 3 izredni napadi med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj
+ Najbolj ustrezen položaj: če je nameščena v Garniziji, enota bojuje z močjo napada x 4 med jurišom na Trdnjavo
+ Ustavljalni ogenj: Med potekom napada na Trdnjavo, ta enota lahko strelja proti ombrambni garniziji z močjo napada x 0.2
+ Dež puščic: Moč napada x 3 proti Kopjanikom

- Ranljivi proti Mečevalcem: Mečevalci proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Ranljivi proti Konjenici: Konjenica proti tej enoti bojuje z povečano močjo
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.33 proti Mečevalcem
- Protipehotni: Napad x 0.25 proti napravam za obleganje
- Slabovoljnost: enota je kaznovana, če se spopade z enotami na bližnjo borbo: Napad x 0.33
- Tul za puščice: 18 izstrelkov; po izčrpanja streliva, ta enota ne zapušča svoj položaj, dokler se ne spopade z enoto na bližnjo borbo

Za več informacij o teh enotah, kliknite tukaj.

Emigracija  

Izgubljeno določeno število prebivalstva v času preseljevanja.

Enota  

Skupna beseda za vse udeležence v vojaškem razvoju cesarstva, vojakov in naprav. Enote je mogoče razvrstiti na več načinov, kot sledi:
- glede na moč in učinkovitost - lahkooborožene, težkooborožene in elitne;
- glede na fizično naravo – vojaki in naprave za obleganje;
- glede na način premikanja – pehota in konjenica;
- glede na način boja enotod daleč in od blizu;
- glede na področje dejavnosti - vojaške in ne-vojaške.

Enota  

Vojaki, urejeni v skupino, glede na njihov razred ali razporeditev na polju bitke.

Falangе  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo1, Vojaška Doktrina 2, Centralizacija 6, Utrjenost 8

• Vrsta Boj na blizu, Pehota, Kopjanik
• Prednostna razvrstitev: Boke (Prva Bojna Linija)

+ Orožje na drogu: Moč napada proti Konjenikom x 2
+ Obrambna stena kopij: ta enota nevtralizira bonus Konjenice med prvim udarom
+ Elan: ta enota med prvim udarom bojuje z močjo napada x 1.2
+ Močna številčna prednost: Za vsake pridružene 1000 Falang, moč napada se poveča za +0,5 (Max. 100%)

- Ranljivi proti Lokostrelcem: Lokostrelci proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.5 proti Mečevalcem
- Težko oborožene vojske: Ta enota je kaznovana, če je razvrščena v formacijo Bokov: Napad x 0.8, Vzdržljivost x 0.8
- Ofenzivni duh: med potekom bitke z namenom ropanja Trdnjave, enota je kaznovana - moč napada x 0.5

Za podrobnosti, kliknite tukaj.

Federacija  

Združenje med dvema aliansama. Alianse, ki so podpisale Mirovni Sporazum, sestavljajo Federacijo.

Festival  

Zabava za prebivalstvo v provincah obdrža visoko stopnjo zadovoljstva. Festivali, veliki in mali, so lahko organizirani enkrat vsakih 24 ur.

Fiksna provizija  

Provizija za objavo ponudbe, odvzame se ob objavi ponudbe. Osnovna prodajna provizija - 10%, se lahko zmanjša za 2%, če je igralec Častnik za finance

Za več informacij o tržnici in provizijah, kliknite tukaj.

Formacija  

Prikazuje kako je vojska razporejena na bojnem polju oziroma odstotek vojaških enot v bojnih conah: center, levi bok, desni bok, in rezerva.

Ker formacija določa razporeditev enot po bojnih conah, napad in vzdržljivost enot pa se spreminjata glede na bojno cono, v katero so razporejene je izbira prave formacije odvisna od sestave vaše vojske, kot tudi od sestave in formacije nasprotnikove vojske. Običajno je najučinkovitejša formacija tista, ki razporedi večino vaših enot v bojno cono, ki vaši vojski prinaša največ bonusov, ali pa jim vsaj ne odvzema moči napada ali vzdržljivosti in/ali tista, ki razporedi večino vaših enot v bojno cono, ki omogoča vaši vojski borbo z nasprotnikovimi enotami, ki imajo bonuse ali nimajo kazni.

Postopek, ki vam omogoča postavitev najboljše formacije, je simulacija bitke z večimi formacijami. Tako boste lahko izbrali formacijo, s katero boste zmagali v bitki z moralo nad 50, imeli kar najmanj izgube in nasprotniku povzročili največ škode. Vedeti pa morate, da simulacija ne zagotovi vedno natančnih rezultatov, saj ponavadi ne poznate stopnje nasprotnikovih raziskav, formacije in ali ima Premium.

Za več informacij o formacijah kliknite tukaj.
Formacija močnih bokov  

Odklene se z drugim nivojem [[110337taktike].
Sprednja linija - 20% vojske na vsakem boku, 50% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 25% lokostrelcev na vsakem boku in 50% v centru.

Formacija močnih bokov z lokostrelci na bokih  

Odklene se s petim nivojem taktike.
Sprednja linija - 20% vojske na vsakem boku, 50% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 40% lokostrelcev na vsakem boku in 20% v centru.

Forum  

Uradna stran Imperia online, odprta za razprave in debate. Igralci lahko objavijo sporočila, delijo izkušnje in strategije, razjasnijo dvome, prijavljajo sistemske napake itd... Za večje jezikovne skupine IO ponuja posebne forume, ki jih ureja eden od Community managerjev skupaj z moderatorji, za manjše jezikovne skupine, pa je na voljo poseben del v mednarodnem forumu.

Garnizija  

Mesto za garnizijo trdnjave, kjer so nameščene vojaške enote. Vse enote zunaj garnizije se bodo spopadli s sovražnikom na polju.

Velikost garnizije ustreza osnovne garnizije, glede na raven trdnjave, in vse izboljšave iz tehnologije Vojaške arhitekture ali generalske veščine Garnizijski taktik.

Enote v notranjosti garnizije med obleganjem trdnjave ne bodo izgubile vzdrževanja in jih izguba morale] ne bo prizadela. Napad lokostrelcev v garniziji je zelo močno izboljšan. Naprave za obleganje zasedajo garnizijski prostor, enak njihovi operativni posadki.

Med bitko so garnizirane enote razporejene le v dveh bojnih linijah: Prva bojna in Artilerijska. Prva garnizijska linija nima divizij in je sestavljena iz konjenice in pehote.

Med obleganjem trdnjave lahko garnizirane enote napadajo samo sovražnikovi lokostrelci in trpijo le 20% napadov. Sovražnikovi lokostrelci dajejo prednost Garnizijski prvi bojni liniji pred artilerijski iniji.

Med jurišom na trdnjavo je sovražnik lahko napaden s strani garnizijskih lokostrelcev in topništva.

General  

Vojaški čin za igralce z 500 000-749 999 vojaškimi točkami.

General Major  

Vojaški čin za igralce z 225 000-324 999 vojaškimi točkami.

General Podpolkovnik  

Vojaški čin za igralce z 325 000-499 999 vojaškimi točkami.

Geslo  

Ključ kraljestva. Geslo pripada izključno eni osebi, ki ga ne sme deliti z nikomer, ne glede na to, koliko zaupa določeni osebi in koliko mu je ta oseba blizu. Bolj zapleteno ko je geslo (vsaj 10 znakov, kombinacija malih in velikih črk, številk in posebnih simbolov), bolj varen bo vaš račun.

Glasovanje  

Izbiranje vodje ki mora kandidirati sam. Kandidaturi sledijo 24-urne volitve, pri čemer vsak član glasuje glede na svoje ekonomske točke. Vsak zaveznik lahko kandidira do 4 krat.

Za več informacij o volitvah kliknite tukaj.

Globalni učinek  

Učinek, ki se nanaša na celotno cesarstvo.

Gospodarska raziskava  

Skupno ime za vse raziskave, ki vplivajo na gospodarski razvoj cesarstva.

Gospodarska zgradba  

Skupno ime za vse zgradbe, ki vplivajo na ekonomski razvoj cesarstva.

Hiše  

Zgradbe, v katerih živijo vaščani. Njene stopnje zvišujejo limit prebivalstva province.

Hitra izgradnja  

Takoj dokonča gradnjo in od tega trenutka lahko začnete izkoriščati zgradbo. Za to mоžnost se plača z diamanti in velja za vse zgradbe, katerim do končanju gradnje ostane manj kot 6 ur. Ena konstrukcijska ura zahteva 1 diamant. Opcija ni dostopna, če je Kraljestvo pod napadom.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je opcija veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Hitri Cesarski prevoz  

Opcija je dostopna vsem igralcem, Premium in ostalim. Samodejno naloži premesti in razloži surovine med provincami, brez da bi čakali 20 minut. Hitri transport je možen le v mirnem času. Ko ste napadeni, možnosti ni mogoče uporabiti.

Hitri prihod  

Opcija je dostopna vsem igralcem, Premium in ostalim. Premesti vojsko med provincami, v trenutku, brez da bi čakali 10 minut. Hitri prihod je možen le v mirnem času. Ko ste napadeni, možnosti ni mogoče uporabiti.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je opcija veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Hitrost  

Parameter enote, ki določa brzino, s katero se enota premika po zemljevidu sveta. Vse enote imajo določeno hitrost, ki se meri v Imperialnih miljah (IM) na uro. Na misiji je hitrost celotne vojske enaka hitrosti najpočasnejše poslane enote.Čas potovanja je možno skrajšati z nadgraditvijo stopenj Kartografije.

Ignoriran uporabnik  

Uporabnik ne more pošiljati sporočil igralcu, ki ga je ignoriral. Ignorirane uporabnike lahko vidite v izborniku Nastavitve >> Seznam preslišanih.

Igranje preko več računov  

Uporaba večih računov v istem svetu z namenom medsebojnega delovanja in okoriščanja ni dovoljeno. Uporaba večih računov je popolnoma prepovedana in se striktno kaznuje z trajno ali začasno prepovedjo dostopa do računov.

Prijava suma uporabe večih računov se izvrši preko e-poštnega naslova: support@imperialsupport.org. Preden se preveri prijavljenega, se preveri prijavitelja.

Opomba! Podobna uporabniška imena NISO izključni dokaz uporabe večih računov in NISO upravičen razlog prijave.

IM  

Imperialna milja - enota za razdaljo v Imperia Online.

Infiltracija  

Vloga Vohunov je v križanju meje cesarstva in uspešni izročitvi vohunskega poročila.

Izguba prebivalstva  

Izgube prebivalstva na uro zaradi nezadostne kapacitete kmetij.

Jarek  

[300]Vojaška zgradba].
Vrsta: Lokalna, Prizidek, Obrambni objekt
Zahteve: Utrjenost 1, Vojaška Arhitektura 3, Trdnjava 4
Najvišja stopnja: 10

Dodatna naprava k Trdnjavi. Med potekom obleganja Trdnjave, vsaka stopnja Jarka zmanjšuje Vzdržljivost vseh sovražnikovih enot za 2%.

Jezik  

Imperia Online je prevedena na 22 jezikov. Jezik lahko nastavite s pomočjo padajočega menija v zgornjem levem kotu domače strani, ali s pomočjo padajočega menija jezikov v spodnjem levem kotu zemljevida kraljestva z izbiro odgovarjajoče zastave.

Kamen  

Proizvajajo ga ljudje, ki sozaposleni na kamnolomu. Kamen je ključna surovina za gradnjo trdnjav, potreben je tudi za večino ostalih zgradb in raziskovanj.
Protivrednost v zlatu: 1 kamen = 1 zlato

Kamnolom  

Gospodarska zgradba.
Vrsta: Mestna, Proizvodnja
Nujne raziskave: Arhitektura 1
Najvišja stopnja: 35

Zgradba, v kateri se proizvaja surovina kamen. Vsaka stopnja zvišuje število delovnih mest v kamnolomu.

Kandidat častnik  

Vojaški čin za igralce s 3 000-7 499 vojaškimi točkami.

Kapaciteta kmetij  

Število vaščanov ki jih lahko provinca vzdržuje brez izgub na uro. Kmetije so potrebne za blagostanje prebivalstva. Vsaka stopnja kmetije ima določeno kapaciteto. V primeru, da je kapaciteta kmetije prenizka glede na prebivalstvo, toliko je večja smrtnost prebivalstva, ker ni dovolj kmetij za celotno prebivalstvo.

Kapitulacija  

Ščiti določeno Cesarstvo pred napadi za 16.8 urno obdobje. V tem času, kraljestvo, ki je kapituliralo in kraljestvo, pred katerim je kapituliralo se ne moreta napadati medsebojno. Kapitulacija je možna samo če tega igralca niste napadli v zadnjih 4.8 ur in če vas je ta igralec napadel v zadnjih 4.8 ur. Vsi igralci, pred katerimi lahko kapitulirate, se nahajajo v izborniku Ostalo v meniju Kontrolni center v Trdnjavi.

Za več informacij o kapitulaciji kliknite tukaj.

Kartografija  

Raziskava, ki vpliva na hitrost vojske. Zmanjšuje čas potovanja vojske, ampak tudi pri najvišji stopnji čas misije ne more biti krajši od 40 minut v času miru in 10 minut v vojni.

Katapult  

Bojna enota.
Urjenje v: Delavnici naprav za obleganje
Zahteve: Usposabljanje vojske 8, Nadgradnje naprav za obleganje 10, Centralizacija 6.

• Vrsta: Daljnometen, Naprava za obleganje, Topništvo
• Prednostna razvrstitev: Linija Artilerije

+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 2 izredni napadi med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj
+ Netočno orodje: Napad x 0.3 proti Pehoti, Konjenici in Napravam za obleganje
+ Cona poraza: v Bitki na polju in med Ropanjem Trdnjave je ta enota razporejena med vsemi sovražnikovimi linijami, Boki in Centri (Rezervi so nedotaknjeni)
+ Bojna posadka: zahteva 50 nezaposlenih vaščanov na urjenje; zavzema 50 mest v Garniziji

Za več informacij, kliknite tukaj.

Kazen za napad  

Zaradi napada izven ranga, se izgubi moč napada - 3% za vsakih 0,1 koeficienta razlike izven dovoljenega x2 ranga. Velja le, kadar je napadajoči račun močnejši.

Kaznovan igralec  

Igralec, kateremu je začasno onemogočen pristop do računa, zaradi izkoriščanja sistemskih napak ali kršenja pravil. Kazen lahko traja 24 ur, 48 ur ali celo leto. Kaznovani igralci imajo ikono z reštkami in so lahko napadeni.

Kmetije  

Zgradba, ki podkreplja prebivalstvo province, zagotavlja dobrine za normalne življenjske pogoje. Nezadostna stopnja povzroča izgubo prebivalstva vsako uro. Vsaka stopnja zmanjšuje izgube prebivalstva v primeru, da je število prebivalcev v provinci več kot 10 000 vaščanov od trenutne kapacitete kmetij. Večja kot je razlika med prebivalstvo in kapaciteto kmetij, večje so izgube prebivalstva.

Opomba! Obstajajo primeri, kjer grajenje naslednje stopnje kmetij ne pomeni zmanjšanja vsakournih izgub prebivalstva. Izgube se delijo v več faz, glede na razliko med kapaciteto kmetij in trenutnim številom prebivalstva. Da bi prešli v naslednjo fazo manjših izgub je včasih potrebno zgraditi več kot enе stopnjе kmetij.

Primer: Če je razlika med vašim številom prebivalstva in kapaciteto kmetij 18 000, so vaše izgube v drugi fazi (od 10 000 do 20 000 med številom vaše prebivalstva in kapaciteto kmetij), kjer izgubite 10 vaščanov vsako uro. Torej, zgradba samo ene kmetije ne dvigne kapacitete kmetij dovolj, da bi razlika med številom prebivalstva in kapaciteto kmetij lahko bila pod 10 000 in posledično bi izgube padle pod 10 na uro.

Koeficient hitrosti  

Hitrost enotse, poleg imperijalskih milj, lahko izrazi tudi v koeficientu hitrosti, ki se prikaže, ko pošljete vojsko na misijo. Koeficient hitrosti 1 = 80 IM/h.

Koeficient razlike  

Razlika izven dovoljenega x2 ranga.

Primer: Če ima napadalec 250 000 točk in branilec 96 000, rang ekonomskih točk je x2,6 (250000/96000) in je koeficient razlike 0,6 (2,6 - 2).

Kolonializem  

Raziskava ki omogoča širitev kraljestva na zemljevidu sveta. Vsaka stopnja omogoča postavitev ene kolonije.

Kolonija  

- Širjenje cesarstva na ozemlje Zemljevidu sveta.
- Kolonije imajo osnovno strukturo priključenih provincprebivalstvo, rast prebivalstva, trdnjavo, obrambne objekte, nekatere ekonomske zgradbe, raspored vojske, prihodke, zadovoljstvo. Razlika je v tem, da se v njih ne da aktivirati raziskav (kolonije imajo raziskav glavnega cesarstva), ni vojašnic, ni možno uriti vojske, ni preseljevanja, ne upoštevajo se pri povprečnem zadovoljstvu cesarstva, omejeno število zgradb, prihodek je samo davek, je pa možno davek postaviti v enem od 4 surovin, ki vpliva na zadovoljstvo kot tudi v priključenih provincah.
- Največji negativni modifikator zadovoljstva je oddaljenost od cesarstva - večja kot je oddaljenost, večja je dnevna izguba zadovoljstva.
- Glavna prednost kolonije je bonus posebnega terena, ki daje bonuse celotnemu cesarstvu.

Za več informacij o kolonijah kliknite tukaj.

Kolonizacija  

Postavitev kolonije na Zemljevidu sveta.

Za več informacij o kolonizaciji kliknite tukaj.

Kolonizatorji  

Vaščani poslani iz priključene province na mesto predvideno za kolonijo, ki nosijo potrebne surovine za ustanovo kolonije, gradijo prve zgradbe v koloniji in postanejo njeno začetno prebivalstvo.

Komentar  

Kratko sporočilo na profilu igralca. Žaljive komentarje lahko prijavite in njihov avtor bo utišan.

Konjušnice  

Vojaška zgradba.
Vrsta: Mestna, Urjenje
Potrebne raziskave: Vojaška doktrina 1, Mečevalstvo 1, Napad iz daljave 1, Oklep 1, Usposabljanje vojske 1, Konjeništvo 1
Najvišja stopnja: 20

Omogoča urjenje in izboljšanje Konjenice. Vsaka stopnja poveča Zmogljivost zgradbe.
Enote, ki se lahko tu urijo so:
- Konjenica
- Težka konjenica
- ]Paladini

Kopjanik  

Pehotne enote, poceni in vredne zaupanja, z veliko močjo ropanja in nosilnostjo. Sposobni so obvladati Elan sovražnikove Konjenice in so zelo koristni v jurišom proti zidov Trdnjave med potekom Obleganja Trdnjave.

Z velikim uspehom se proti njimi borijo Lokostrelci.

Vse enote Kopjanikov so namenjene Bližnje borbe.
Vse enote Kopjanikov so del Pehote.
Kopjaniki in Težki kopjaniki so s prednostnjo razvrstitvijo v Bokih, Falange so s prednostnjo razvrstitvijo v Prvi Bojni liniji Centra.
Vsi kopjaniki se urijo v Vojašnicih pehote.

Splošne možnosti Enote:

+ Orožje na drogu

- Ranljivi proti Lokostrelcev
- Slaba stran v boju na blizu

Seznam kopjaniških enot:

- Kopjaniki
- Težki Kopjaniki
- Falangi

Za več podrobnosti o enote kopjanikov, kliknite tukaj.

Kopjanik  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo1, Vojaška Doktrina 2

• Vrsta Boj na blizu, Pehota, Kopjanik
• Prednostna razvrstitev: Boke (Prva Bojna Linija)

+ Orožje na drogu: Moč napada proti Konjenikom x 2

- Ranljivi proti Lokostrelci, ki proti enoti mečevalcev bojujejo s povečano močjo napada
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.5 proti Mečevalcem
- Lahko oborožena enota: Ta enota je kaznovana, če je razvrščena v Center: Napad x 0.8, Vzdržljivost x 0.8

Za več informacij o lahkih kopjanikih, kliknite tukaj.

Krčma  

Zgradba, ki je dostopna samo v prestolnici, kjer lahko preizkusite srečo (Ruleta, Black Jack, itd...) ali igrate Človek ne jezi se, pri katerem pa zlata ne morete vnovčiti.

Če želite zgraditi krčmo, morate prej zgraditi sef trdnjave. Stopnja sefa trdnjave določa količino zlata, ki ga lahko vložite v krčmo. Višja je stopnja sefa trdnjave, večja je kapaciteta krčme in več lahko vložite.

Ob spremembi prestolnice, se krčma ne prestavi samodejno v novo prestolnico - potrebno je zgraditi sef trdnjave v novi prestolnici.

Lahka enota  

Najmanj vreden razred vojaških enot. Brani in napada predvsem Trdnjave, čigave stopnje so nizke - 1,2,3.
Lahko oborožene enote so: lokostrelci, kopjaniki, mečevalci, lahka konjenica inovni.

Les  

Proizvajajo ga delavci, ki so zaposleni na žagi. Les je potreben za vpoklic v vojsko in gradnjo večino zgradb ter raziskav.
Protivrednost v zlatu: 1 les = 1 zlata

Limit prebivalstva  

Najvišje možno število prebivalstva, ki ga provinca lahko ima, je odvisno od limita hiš.

Za več informacij o limitu prebivalstva, kliknite tukaj.

Linija  

V bitki so vse enote dodeljene eni od več možnih bojnih linij, glede na njihovo prednostno razvrstitev. Bojne linije običajno določajo zmogljivosti enot in vplivajo na njihovo prednost kot cilj sovražnikovih enot.

Med terensko bitko so Prve bojne linije in lokostrelske linije razdeljene na divizije: center in dva boka.

V vseh drugih primerih je bojna linija avtonomna sestava vojaških enot; ne glede na njihov razred se vse bojne enote v diviziji borijo skupaj in veljajo za eno tarčo s strani sovražnih napadov.

Vrste bojnih linij so:
- Prva bojna linija
- Jurišna linija
- Lokostrelska linija
- Artilerijska linija

Lokalni učinek  

Učinek, ki se nanaša na samo eno posest ali provinco.

Lokostrelec  

Pehotne enote, ki se borijo z izrednimi napadi na začetku bitke in odlični branilci Trdnjave, če so nameščeni v Garniziji. Vse enote lokostrelcev napadejo sovražnika iz daljave, ampak količina njihovega streliva je omejena. Med potekom juriša na Trdnjavo so sposobni napadati Garnizijo v obrambi.

Z velikim uspehom se proti lokostrelcem borijo Mečevalci in Konjenica.

Vsi lokostrelci so enote za Borbe na daljavo.
Vsi Lokostrelci so Pehotne enote.
Prednostna razvrstitev vseh lokostrelcev je na liniji lokostrelcev.
Vsi lokostrelci se urijo v Strelišču.

Splošne možnosti Enote:

+ Napad dolgega dosega
+ Najbolj ustrezen položaj
+ Ustavljalni ogenj
+ Dež puščic

- Ranljive proti Mečevalcem
- Ranljive proti Konjenice
- Slaba stran v boju na blizu
- Protipehotne
- Slabovoljne
- Tul za puščice

Seznam lokostrelskih enot:
- Lokostrelec
- Težki Lokostrelec
- Elitni Lokostrelec

Za več podrobnosti o lokostrelcih, pritisnite tukaj.

Lokostrelec  

Vojaška enota.
Urijo se v: Strelišču
Potrebne raziskave: Napad iz daljave 1

• Vrsta: Daljnometen, Pehota, Lokostrelec
• Prednostna razvrstitev: linija lokostrelcev

Zmožnosti enote:

+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 1 izreden napad med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj
+ Najbolj ustrezen položaj: če je nameščena v Garniziji, enota bojuje z močjo napada x 2 med jurišom na Trdnjavo
+ Ustavljalni ogenj: Med potekom napada na Trdnjavo, ta enota lahko strelja proti ombrambni garniziji z močjo napada x 0.2
+ Dež puščic: Moč napada x 3 proti Kopjanikom

- Ranljivi proti Mečevalcem: Mečevalci proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Ranljivi proti Konjenici: Konjenica proti tej enoti bojuje z povečano močjo
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.33 proti Mečevalcem
- Protipehotni: Napad x 0.25 proti napravam za obleganje
- Slabovoljnost: enota je kaznovana, če se spopade z enotami na bližnjo borbo: Napad x 0.33
- Tul za puščice: 18 izstrelkov; po izčrpanja streliva, ta enota ne zapušča svoj položaj, dokler se ne spopade z enoto na bližnjo borbo

Za več informacije glede te enote, kliknite tukaj.

Lokostrelstvo  

Raziskava, ki zvišuje moč napada vsem enotam za borbo na daljavo (razen naprav za obleganje)+ 5% na stopnjo. Najvišja stopnja je 50 (seštevek raziskav igralca in alianse).

Major  

vojaški čin za igralce z 50 000-74 999 vojaškimi točkami.

Mali festival  

Modifikator zadovoljstva z enkratnim ali postopnim u;inkom s pozitivnim lokalnim ali globanim efektom na trenutno vrednost zadovoljstva. Organizira se na Mestnem trgu, plača se v zlatu, stane 20% prebivalstva province. V primeru da vključite festival v vseh posestih boste plačali le polovico cene. Osnovni učinek malega festivala je +1 zadovoljstva in ta se zvišuje za 1 z vsako zgrajeno stopnjo Mestnega trga. Možno je vključiti samo en mali festival vsakih 24 ur.

Maršal  

Vojaški čin za igralce z 750 000 - + ∞ vojaškimi točkami.

Medalja  

Vojaško priznanje, podeljeno igralcem z osebnimi vojaškimi dosežki v določeni sezoni ( Bojevnik dneva), igralcem iz najboljših 3 alians na koncu določenega sveta, za sodelovanje in dosežke na posebnih turnirskih področjih, za sodelovanje na posebnih dogodkih. Podeljujejo se tudi medalje za dosežke v okviru alianse.

Medicina  

Edina raziskava, ki zvišuje rast populacije. (5% na nivo).
Tudi podaljša življensko dobo vaših Veličastnih.

Mestna hiša  

Kraj kjer se naroča gradnja vseh zgradb.

Mirni časi  

Obdobje brez vojne ali brez napadov.

Mirovni Sporazum  

Vrsta sporazumov alianse v Imperia Online. Pomeni pomanjkanje napadov in vojn med obema aliansama, tudi brezdavčna napoved vojne za enega izmed zaveznikov, če je bila druga aliansa vključena v vojni kot branilec.

Za več informacij o mirovni pogodbi kliknite tukaj.

Misija  

Marš enot na poti do province / kolonije ali nazaj proti cesarstvu. Vojska na misiji je vojska, ki gre v napad ali je bila že napadena. Čas misije je možno skrajšati z raziskovanjem Kartografije ali Konjeništva (kadar je na misijo poslana samo konjenica). Skrajšati je mogoče čas tudi če ste lastnik kolonije, ki leži na posebni surovini Konji, ampak misija ne more trajati manj kot 0.66666666666667 minut v miru ali 10 minut v času vojne.

Mlajši častnik  

Skupno ime za vse častnike v prvi stopnji zvestobe aliansi.

Mlajši vodja  

Skupno ime za vse vodje na prvi stopnji zvestobe aliansi.

Mnogo  

Priljubljen izraz za igralca, ki uporablja več računov.

Mobiliziraj  

Razpustitev že izurjenih enot v vojašnicah, ki jih razporedite na polje ali v garnizijo. Če [[102 urjenih enot]] ne mobilizirate ročno, se bodo mobilizirale samodejno pri prvi prijavi 3 ur po končanem urjenju.

Opomba! Enote se razporedijo v provinco, iz katere so bile poslane na urjenje in NE v provinco v kateri so mobilizirane.

Moč ropanja  

Parameter enot, ki določa število vaščanov, ubito ene enote določene vrste.

Močan center  

Odklene se s prvim nivojem taktike.
Sprednja linija - 10% vojske na vsakemboku, 70% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 10% lokostrelcev na vsakem boku in 80% v centru.

Močan center z lokostrelci na boku  

Odklenjena s tretjim nivojem taktike.
Sprednja linija - 10% vojske na vsakem boku, 70% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 40% lokostrelcev na vsakem boku in 20% v centru.

Močan center z uravnoteženimi lokostrelci  

Odklene se s četrtim nivojem taktike.
Sprednja linija - 10% vojske na vsakemboku, 70% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 30% lokostrelcev na vsakem boku in 40% v centru.

Morala  

Bojevniški duh vojske, ki je odvisen od odnosa igralca. Osnovna morala obeh vojsk – 100. Moralo je možno dvigniti z raziskovanjem Usposabljanje, bonus vodij alians, Prvih častnikov, Poveljnikov ter pozitivno čast, in jo je možno znižati z negativno častjo in napadi izven ranga. Vsako rundo se morala zniža zaradi utrujenosti in utrpljenih poškodb in ko pade pod 50 je vedno večja možnost, da bo vojska pobegnila.

Za več informacij o Morali kliknite here, tukaj in tukaj.

Nadporočnik  

vojaški čin za igralce z 22 500-34 999 vojaškimi točkami.

Največja kapaciteta surovin  

Največja količina surovin vsakega tipa, določen z nivojem trdnjave, ki so lahko shranjeni pred blokiranjem proizvodnje. Ko je največja kapaciteta dosežena, se ta surovina preneha proizvajati, dokler količina ne pade pod limitom ali se ne zgradi nova stopnja trdnjave. Trdnjava ima lahko surovin v vrednosti, ki presega največjo kapaciteto, vendar se proizvodnja te surovine blokira.

Za več informacij o največji količini surovin, kliknite tukaj.

Napad  

1.Vojaški spopad med dvema igralcema, med dvema vojskama alians ali med igralcem in neodvisnimi provincami. Napad, ki ga sproži igralec in je namerjen proti drugemu je mogoče poslati na tri vrste bitk: Napad na trdnjavo, Bitka na polju in napad z namenom Ropanja, in branilec vidi napad takoj po aktivaciji v primeru da traja manj kot 60 minut, vsekakor pa 60 minut pred udarom, v primeru, da misija traja več kot eno uro. Napad, ki ga aktivira vodja ene alianse proti sovražnikovi aliansi je lahko dva tipa: Obleganje trdnjave in Bitka na polju. Če je pred začetkom napada branilčeva vojska alianse nameščena v posesti alianse, napadalčeva vojska alianse je vidna od samega začetka napada. Napad, ki ga igralec pošlje na neodvisno provinco je lahko tri tipe: napad za priključitev, za spreminjanje v vazala in z namenom ropanja surovin.

Pozor! Napadalec ne more odpoklicati vojske, če je preostalo manj kot 5 sekund do udara.

2. Parameter enote, ki določa škodo, povzročeno na napadenih enotah. Napad določenega tipa enote se z razredom poveča – lahki, težki, elitni, in ga je možno dodatno povečati z razvojem Lokostrelstva in Mečevalstva in Premiumom. Enote z najvišjimi vrednostmi napada, ne glede na razred, so vse naprave za obleganje.

Napad na trdnjavo  

Zgodi se po za napadalca uspešni Bitki na polju. V primeru, da ni obrambnih vojsk na polju razvrščenih pred zidovi trdnjave, bitka obleganja trdnjave se odvije, kjer napadajoča vojska neposredno napada zidove trdnjave in nadaljuje z bitko z garnizijo (v primeru da so v garniziji trdnjave nameščene enote). Uspešno obleganje trdnjave zagotavlja ropanje enake količine surovin kot je kapaciteta nosilnosti poslanih vojaških enot in vozov.
Več informacij o obleganju trdnjave najdete tukaj here in tukaj.

Napad za priključevanje  

Možnost, ki se prijavi po kliku na neodvisno mestu na zemljevidu cesarstva, samo v primeru, če imate prosto stopnjo Centralizacije. Pošlje enote na obleganje trdnjave proti zidovom trdnjave neodvisnega mesta in garniziji z namenom osvojitve province in pridobitvijo pravic nad njo.

Pozor! Za zmagovalno kombinacijo, vohunite neodvisna mesta, prenesite podatke v simulator bitke v trdnjavi in naredite različne simulacije dokler ne dobite zmagovalen rezultat s čim manj izgubami.

Napad za priključitev vazala  

Pošlje enote v Napad na trdnjavo proti zidovom trdnjave neodvisne province in garnizonu z namenom da populacija te province postane redni plačnik davkov cesarstvu.

Opomba! Za zmagovalno kombinacijo, oglejte si vojsko neodvisne province preden pošljete svojo.

Navaden član  

Zaveznik brez posebnih bonusov in pravic v alianci.

Navaden teren  

Teren za kolonijo brez bonusa. Ne zagotavlja lastniku posebnega bonusa, ampak zaradi prepovedanih napadov izven dovoljenega območja x5, tisti izven x2 povzročajo izgubo morale, časti in moči napada napadalcu, kot pri običajnih napadih, omogočajo vladarju relativno varnost.

Negativno stanje zlata  

Kadar so stroški večji od prihodkov, se shranjeno zlato zmanjšuje. Negativno stanje se zgodi kadar imate velike stroške vzdrževanja vojske in/ali odplačevanje posojila.

Neodvisno mesto  

Vsaka provinca na zemljevidu kraljestva, ki ni priključena ali spremenjena v vazala. Provinca, nad katero vladar nima kontrole niti pravic, lahko pa jo 10 krat oropa. Neodvisne province se delijo v 3 kroge. Vsak krog ima specifične modifikatorje, ki vplivajo na: učinkovitost kmetij, učinkovitost, proizvodnjo, osnovno prebivalstvo, osnovne zgradbe in zadovoljstvo.

Za več informacij o neodvisnih provincah, kliknite tukaj in tukaj.

Nevtralno območje  

Območje vpliva dveh dvorcev alians z isto stopnjo Velikega templja. Nevtralno območje pokrivanja se deli na dva dela in daje vpliv obema aliansama, kraljestva v tem območju pa izgubijo dnevne bonuse na proizvodnjo, moralo in zadovoljstvo.

Nizka stopnja davka  

Tretja davčna stopnja. 300 zlata na 100 delavcev na uro. Odvzame 15 točk zadovoljstva vsakih 24 ur.

Nosilnost  

Parameter enote, ki določa količino surovin, ki jo enota, vojak ali transportni voz lahko naropa iz tuje province/kolonije ali neodvisne province.

Novice  

Sporočila o trenutnih spremembah, novostih, objave ali poročila Imperia Online ekipe, s katerimi se obvešča igralce. Ko je novica še neprebrana, se pojavi iz zasveti ikona novic na levi strani igralčevega profila ob prijavi na račun. Vsaka novica je lahko označena kot prebrana in s tem se signalna lučka ugasne.

Novinec  

1. Vojaški čin za igralce z 0-149 vojaških točk

2. Skupno ime za vse navadne člane v začetni fazi zvestobe.

Nulte enote  

Prva bojna linija.

Jurišna brigada se oblikuje le med potekom obleganja trdnjave. Sestavljena je iz Bojnih ovnov in pehote za napad od blizu, ki skušajo uničiti zidove sovražnikove Trdnjave, medtem ko nanje streljajo lokostrelci iz vojšanic in Stolpov.

Za pehotne enote, ki lahko istočasno napadajo v jurišni liniji, velja Omejitev pehotnega napada: meja, ki ustreza 3-kratni vsebini osnovne vojašnice napadene trdnjave. Pehota pod to mejo je razporejena na prvi liniji, kjer bo čakala, da nadomesti morebitne izgube v jurišni brigadi.

Pehotna sestava Jurišne brigade daje prednost Mečevalcem pred Kopjanikom; enote istega tipa imajo prednost v padajočem vrstnem redu ocene Attack. Konjica nikoli ni vključena v napadno črto.

Obkrožena provinca  

Notranja provinca, označena z zidno opeko na Zemljevidu sveta, ki svoje meje deli samo z štirimi priključenimi provincami. Obkrožanje province povzroča napadalcu izgubo 20 točk Morale. Provinca ne more biti dvakrat obkrožena.

Območje ekonomških točk (rang)  

Razlika med neto vrednostjo točk dveh igralcev. Napadi proti cesarstvom izven območja x5 (5 krat manjšega ali večjega glede na neto vrednost točk) so prepovedani. Napadi proti Cesarstvom izven območja x2 povzročijo izgubomorale, časti in moč napada za vsak 0,1 koeficient razlike izven dovoljenega območja.

Za več informacij o napadih izven dovoljenega območja, kliknite tukaj.

Območje vpliva  

Ozemeljski izraz vpliva allianse na zemljevidu.

Obrambni objekti Trdnjave  

Posebna gradnja trdnjave, ki izboljšuje obrambo, pomaga igralcu pod napadu obdržati del surovin in prebivalstva.

Obveščevalna enota  

Poglej vohun.

Obvestila alianse  

Sporočilo, poslano vsem članom alianse. Pošiljane obvestil je izključna pravica vodstva in poveljstva. Obvestila so zavite v vijoličastni kuverti in so shranjena v kronološki vrsti v zavihku Obvestila, meni Sporočila. Najstarejša sporočila so nameščene na spodnjem delu okna, najnovejša pa so na vrhu.

Oklep  

Raziskovanje ki zvišuje življenjske točke vseh enot razen naprav za obleganje. +5% za stopnjo, kot najvišja upoštevana stopnja je 30 (seštevek raziskovanj igralca in alianse).

Okrevanje  

Odstotek izgubljenih enot, ki okrevajo pobitki. Lahko povečate odstotek rešenih vojakov z raziskovanjem Vojaške medicine.

Za več informacij o okrevanju enot kliknite tukaj.

Osvojitev  

Prevzemanje polne kontrole nad določenim ozemljem, po zmagovalne bitke z namenom napada na trdnjavo. V Imperia Online je možno zavzeti:neodvisne province, nezasedene terene vašega [[493posebnega območja] ali blizo njega, tudi dvorce alianse.

Paladin  

Vojaška enota.
Urjene: v Konjušnicah
Zahteve: Napad od blizu 22, Vojni konji 16, Oklep 22, Usposabljanje vojske 15, Centralizacija 11

• Vrsta: Boj na blizu, Konjenica
• Prednostna razvrstitev: Bok (Prva bojna linija)

+ Vihravost: ta enota bojuje med napadom z prednostjo - Napad x 1.2
+ Elan: ta enota bojuje med prvim udarom z prednostjo - Napad x 2
+ Bližnji boj: Napad x 4 proti Lokostrelcem
+ Bitka konjenikov: Napad x2 proti Mečevalcem
+ Manevriranje: ta enota bojuje z prednostjo, če je razvrščena v Bok - Napad x 1.1, Vzdržljivost x 1.1

- Ranljivi proti Kopjanikom: Težki Kopjaniki in Falange proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Orožje na kratek doseg: Napad x 0.17 proti Kopjanikom
- Jezdec: ta enota se ne more udeležiti juriša na Trdnjavo
- Neugoden položaj omejenih prostorov: med potekom bitke z namenom ropanja Trdnjave, enota je kaznovana - moč napada x 0.5, Vzdržljivost x 0.5

Za več informacij o paladinih, kliknite tukaj.

Pehota  

Skupni naziv za vse vojaške enote človeške narave, posebno izurjene za vlogo borbe na nogah.
Pehotne enote so: mečevalci, kopjaniki in lokostrelci.

Plačilo posojila  

Znesek zlata, ki ga cesarstvo avtomatično plača banki vsako uro.

Počitnice  

Modul počitnice onemogoči vse napade na kraljestvo. Če je napad na vašo kraljestvo že poslan, ta se bo kljub aktivaciji počitnic odvil do konca. Počitnice ZAUSTAVLJAJO proizvodnjo vseh surovin, vzdrževanja vojske in rast prebivalstva ter plačevanje posojila se prekine za 168 ur, tudi dvig pologa bo zamrznjen do časa deaktivacije počitnic. Vse gradnje in raziskave se bodo odvili do konca. Premium članstvo ne bo podaljšano za obdobje trajanja počitnic. Ta modul se lahko vključi za najmanj 24/48 ur (odvisno od hitrosti sveta). Za koriščenje te možnosti, potrebujete 1700 diamantov.

*Počitnice in praznična zaščita sta lahko vključeni samo če nimate aktivnih misij, izjema je strateški umik. Upoštevajte, da vzdrževanje vojske na obhodu v načinu počitnice še naprej poteka.

Podpolkovnik  

Vojaški čin za igralce z 75 000-99 999 vojaškimi točkami.

Podporočnik  

vojaški čin za igralce z 7 500-14 999 vojaškimi točkami.

Polkovnik  

Vojaški čin za igralce z 100 000-149 999 vojaškimi točkami.

Polmer  

Enota za izražanje vplivnega območja. 1 polmer = 1 imperska milja

Opomba! V Imperii Online se pomen Polmer ne ujema z matematičnim pomenom Radij.V Imperii Online je Polmer enota dolžine, ki meri razdaljo med središčem in poljubno točko vplivnega območja na krožnici določenega dvorca alianse.

Položaj alianse  

Diplomatski status proti drugi aliansi. Mirovne odnose zahtevajo potrditev, da bi lahko začeli veljati. Sporazum o razveljavitvi kot tudi napovedanje sovražnosti ali vojne je enostransko dejanje.
V Imperia Online obstaja 5 diplomatskih odnosov: mirovna pogodba, PON (Pakt O Nenapadanju), Nevtralnost, Sovražnost in Vojna.

Za več informacij o diplomatskih odnosih kliknite heretukaj].

Pomoč  

Mesto, kjer igralec lahko prijavi napake, nepravilnosti, postavi vprašanje ali razjasni dvome.

PON (Pakt o nenapadanju)  

Ne dopušča napadov in vojn med obema aliansama.

Za več informacij glede pakta o nenapadanju, kliknite tukaj.

Poraz v napadu  

Izgubljena bitka v napadu.

Poraz v obrambi  

Izgubljena bitka v obrambi.

Poročilo  

Zaupne kratke informacije.

Tipi poročil v Imperia Online: bojna poročila in vohunska poročila.

Poročilo o bitki  

Vsebuje informacije o bitki. Sestavljen je iz animirane bitke, kjer lahko vidite enote kako se premikajo, borijo, povzročajo in prejemajo škode in iz besedilnega dela, kjer so prikazane začetne in končne vrednosti morale obeh strani: izgubljene ekonomske točke, osvojeniesurovine, čast, vojaške točke in oskrbovalni vlak. Poročila o bitkah je možno deliti z drugimi igralci preko povezave pod animirano bitko.

Poročnik  

Vojaški čin za igralce z 15 000-22 499 vojaškimi točkami.

Posest alianse  

Skupno ime za vsa mesta in točke na zemljevidu sveta, ki jih nadzira aliansa. Posesti alianse so dvorci in zbirališča.

Posojilo  

Posojilo iz banke. Določeni znesek zlata, ki vam ga banka posodi. Plačati ga morate za izbrano časovno obdobje z enakimi plačili na uro. Poplačate ga lahko tudi vnaprej. Posojila ne morete vzeti, če še niste odplačali prejšnjega. Znesek posojila je odvisen od proizvodnje cesarstva in stopnje banke. Tehnologija Posojilodajalstvo znižuje obrestno mero za posojila, najeta pri banki.

Za več informacij o posojilu, kliknite tukaj.

Postavitev  

Postavitev vojaškihenot na določenem polju bitke ali obrambni položaj kot naprimer polje bojišča, garnizija, stolpi.

Postavitev  

Pridobivanje polne kontrole nad določenim ozemljem na Zemljevidu sveta in ustanovitev uradne enote ali vojaške ustanove. V Imperia Online je možno postaviti naslednje objekte: kolonije, trgovske postojanke, vojaške baze in zbirališča.

Poveljnik  

Položaj v aliansi, ki skrbi za vojaški razvoj navadnih članov, svetuje v zvezi z urjenjem vojske in v zvezi z bitkami. Poseben bonus - 10 točk morale, ki je odvisen od stopnje statusa zvestobe.

Za več informacij o pravicah in bonusih poveljnika kliknite tukaj.

Povprečno zadovoljstvo  

Zadovoljstvo celotnega cesarstva, odvisno od prebivalstva in zadovoljstva v provincah.


Prebivalstvo prve province x zadovoljstvo prve province + prebivalstvo druge province x zadovoljstvo druge province itd. do zadnje province/skupnega prebivalstva cesarstva = stopnja zadovoljstva cesarstva

Pozitivno stanje zlata  

Prihodki so večji od stroškov in se stanje zlata naprej generira in zvišuje.

Praporščak  

Vojaški čin za igralce z 750-1 499 vojaškimi točkami.

Praznična zaščita  

Opcija, ki jo vsi igralci lahko aktivirajo med prazniki, vnaprej najavljenimi s strani ekipa Imperia Online in za čas, ki ga določi IO. Dokler je zaščita aktivna, računu ni dovoljeno pošiljati napadov, niti sprejemati napadov s strani drugih računov. Umik vojske tudi ni dovoljen. Lahko pa igralci pristopajo k svojemu računu, gradijo zgradbe, naročajo raziskovanja, vpokličejo enote v vojsko. Vsi napadi poslani na določeno ]Cesarstvo bodo izvedeni pred aktivacijo zaščite. Bitke alianse niso predmet pravil o zaščiti. Napadi na neodvisne province z namenom ropanja surovin ter napadi na barbarski tabori tudi niso dovoljeni. Napadi na Mračno Trdnjavo, Lobanjo obilja, Stolp Znanja in Kamnit Zapor so dovoljeni. Vzdrževanje vojske ni, čeprav bo v meniju Statistike videti, da se plača (vzdrževanje vojske bo izvedeno v primeru da napadete Mračno Trdnjavo, Lobanjo Obilja, Stolp Znanja ter Kamnit Zapor).


*Počitnice in praznična zaščita se lahko vključijo samo če nimate aktivnih misij, izjema je strateški umik. Upoštevajte, da vzdrževanje vojske na obhodu v načinu počitnice še naprej poteka.

Prebivalstvo  

Delovna in vojaška moč Imperia Online.

Za več informacij o prebivalstvu, kliknite tukaj.

Premikanje vojske  

Pošiljanje enot iz ene province/kolonije v drugo. Obstajata dva načina za premikanje vojske: z gumbi "Premesti v garniziji" in "Premesti na polje". Prvi gumb izbrane enote pošlje v garnizijo določene province / kolonije / [513] vojaške baze] izmed tistimi z največjimi do tistih z najmanjšimi stroški vzdrževanja. Drugi gumb razporedi vojsko sorazmerno na polje v določeni provinci / koloniji / vojaški bazi.

Opomba! Branilec ne more premeščati enote v in iz province, če je ostalo manj kot 5 sekund do napada.

Premium članstvo  

Imate priložnost dvigniti Premium stopnje in prejemati večje in bolj raznovrstne bonuse. Premium točke zaslužite tako, da v svojem svetovnem računu porabite diamante v vseh različicah 6 svetov, razen turnirskih. Premium lahko zaženete z enkratnim plačilom za obdobje 30 dni.

Celoten bonus paket za 10to stopnjo Premium vključuje:

- bonus za rast prebivalstva
- bonus za proizvodnjo
- bonus za napad vojske
- dneven bonus zadovoljstva v vseh provincah
- bonusа za vzdržljivost vojske;
- bonus za zmogljivost transportnih postaj;
- krajši čas urjenja enot in večja kapaciteta vojašnic
- večje nagrade za opravljene naloge
- dodaten prostor za gradnjo
- izdelki
- pametne možnosti

Za več informacij o Premum paketa glejte meni Premium v igri.

Preseljevanje  

Glavni učinek zadovoljstva. Vsako minuto se oblikujejo skupine cesarstev. Njihovo povprečno zadovoljstvo se računa na temelju povprečnega zadovoljstva vseh članov skupin - cesarstva nad povprečnim zadovoljstvom prejmejo prebivalstvo, tista pod - izgubijo.

Za več informacij o preseljitvi, kliknite tukaj.

Prestolnica  

Prva in glavna provinca lastnika cesarstva. Prestolnica ima bonus na kmetije, tako da je lažje obdržati pozitivno rast prebivalstva. Ima tudi 10% bonus na prizvodnjo vseh surovin, 20 bonus točke na limit zadovoljstva, 20 točk bonusa dnevno na zadovoljstvo, 20% več vzdržljivosti za vse enote v obrambi, 30% bonus na vzdržljivost trdnjave in +10 točk bonusa na moralo v obrambi. Tukaj je shranjeno zlato in se naročajo raziskave.

Prestolnica  

Kraj, kjer vladar zbira vse statistične podatke o razvoju cesarstva, dohodkih, stroških, delovni sili, proizvodnji, vseh zgradbah in raziskovanjih, vojski, osvojenih posebnih surovin, ter proti komu lahko kapitulira ali menja prestolnico.

Prevoz  

Premeščanje surovin iz ene uradne enote v drugo. Transport se lahko odvija znotraj posebnega ombočja ali med priključenimi provincami in med drugimi posestmi igralca na Zemljevidu sveta.

Prijava sporočila  

Prijava neprimernega/žaljivega sporočila prejetega od drugega igralca. To pomeni, da bo administracija igre preverila sporočilo in, če bo to potrebno, tudi utišala igralca. Edini način prijave sporočila je s klikom na gumb "Prijavi" v zgornjem desnem kotu sporočila.

Priključena provinca  

Ozemlje, del Zemljevida sveta, nad katerem ima igralec vse pravice - gradnje, proizvodnje, prejemanje davkov, vpoklic v vojsko, pošiljanje napadov, etc. Da bi priključili provinco, morate imati prosto stopnjo Centralizacije. Obstajata dve vrsti priključenih provinc - iz neodvisnih mest in iz prostih terenov. Priključena neodvisna mesta obdržijo svoje prednastavljene zgradbe in prebivalstvo. Vsa vojska, ki je branila Trdnjavo pred napadom, izgine skupaj s surovinami. Lahko prosta ozemlja in neodvisna mesta priključite po mirni poti. Če želite lahko napadete in priključite neodvisno mesto, ampak stopnja njihovih zgradb se bo znižala za 1. Možna je tudi priključitev vazalov.

Za več informacij o priključenih provincah kliknite tukaj in tukaj.

Prispevek za dobrodelne ustanove alianse  

Prostovoljni prispevki, ki pa so omejeni. V prvi stopnji administracije alianse, igralci lahko darujejo do 20% ekonomskih točk v protivrednosti zlata, 2. stopnja - 10% in 3. stopnja - 5%.

Člani lahko prispevajo diamante v zakladnico alianse, prav tako jih lahko vzamejo iz nje. Darovanje kupljenih in začasnih diamantov je omejeno do 340000 dnevno. Po darovanju imajo kupljeni diamanti rok veljavnosti 336 ur. Začasni diamanti so podarjeni s svojim trenutnim trajanjem.

Za več informacij o darovanju, kliknite tukaj.

Profil  

Profil vsebuje veliko podatkov glede vojenskih zadev, medalj, stopnje računa, tudi položaja na lestvici uvrstitve. Profil je dostopen preko izbornika Profil v meniju igre.

Proizvodnja  

1. Zaposleno prebivalstvo v rudnikih proizvaja les, železo in kamen. Večje kot je število prebivalcev v provinci, večja je proizvodnja. Osnovna proizvodnja na 100 prebivalcev znaša: 100 lesa / 100 železa / 100 kamna in jo je možno povečati s Premium članstvom, bonusom iz terena, stopnjami trdnjave, birokracijo in raziskovanjem alianse.

2. Raziskovanje alianse, čigavih stopenj prispevajo z 2% bonusom na proizvodnjo vseh zaveznikov alianse.

Proti-vohunska obramba  

1. Ujetje nasprotnikovih vohunov ki se poskušajo infiltrirati v cesarstvo ali prepoditev že infiltriranih vohunov. Večje število vohunov imate in večjo stopnjo proti-vohunske obrambe, večje so možnosti*, da vaši nasprotniki ne bodo mogli do informacij o vašem cesarstvu, ter boste prej videli sestavo napadalčeve vojske.

*Pozor! Možnosti za 100% uspeh proti-vohunske obrambe obstajajo SAMO v primeru, da je vaša proti-vohunska stopnja večja za 5 stopenj od stopenj vohunstva igralca, ki poskuša vohuniti. V vseh drugih primerih ko je vaša stopnja višja, imate relativno visoke možnosti za uspeh, za preprečevanje infiltracije sovražnih vohunov ali ujetje vohunov v vašem cesarstvu. Ker pa možnosti niso 100% sigurne, razen v primeru da je razlika 5 stopinj, vedno obstaja možnost za neuspeh.

Za več informacij o proti-vohunski obrambi kliknite tukaj.

2. Raziskava, ki razvija obveščevalne sposobnosti vladarja in njegovih podanikov. Poveča priložnost za uspešno ujetje sovražnikovih vohunov, kot tudi možnosti, da sestava vojske v napadu ostane branilcu neznana. Igralec dobi +3 proti-vohunstko obrambo kadar ga poskušajo vohuniti.

Protivrednost zlata  

Pretvorba vrednosti ostalih surovin v zlato - les, železo in kamen se izvaja v razmerju: 1 zlato = 1 les = 1 železa = 1 kamna.

Provinca  

Glavna uradna enota v "Veličastnih". Skupno ime za vsa osvojena ozemlja okoli prestolnice.

Prvi častnik  

Namestnik vodje ki ima vse pravice in bonuse vodje, ne more pa izgnati vodje iz alianse.

Za več informacij o pravicah in bonusih prvega častnika kliknite tukaj.

Račun  

Skupni naziv za profil, registracijo in kraljestvo. Računi so izključno intelektualna in tehnična last Imperia Online in so igralcem, ki se registrirajo, na voljo samo za začasno uporabo. Vsi osebni podatki igralcev se strogo varujejo in v nikakršnem primeru ne morejo biti izdani ali zlorabljeni.

Rast prebivalstva  

Povečanje števila prebivalstva pod vplivom medicine in Premium članstva.

Osnovna rast prebivalstva: 1x trenutno število prebivalstva/1000+50, pomnoženo s hitrostjo sveta.

Kmetije ne povečajo rasti, ampak zmanjšujejo izgube prebivalstva na uro ter povečajo rast prebivalstva v kasnejših stopnjah razvoja province, ko število prebivalcev preseže kapaciteto kmetij in pridejo do izraza izgube.

Za več informacij o rasti prebivalstva, kliknite tukaj.

Razpuščanje  

Razpustitev vojakov. Izplača 50% vloženih surovin.

V 8-urnem obdobju, ki se upošteva od trenutka zadnje razpustitvi, lahko razpustite vojsko, čigavih ekonomskih točk ne presegajo 25% ekonomskih točk razpoložljive vojske. V primeru, da razpustite manj kot 25%, ekonomske točke vsake novopridobljene v tem obdobju vojske, se bo seštela k s trenutni vsoti ekonomskih točk in bo upoštevana dokler ne dosežete meje razpustitve.

Razvrščanje  

Ker je Imperia Online izjemno konkurenčna igra, ta ponuja več modulov, ki razvrščajo igralce na temelju mnogovrstnih mer in predstavljajo trenutno moč vsakega Vladarja. Tukaj so prikazane naslednje razvrstitve: Kombinirana razvrstitev igralcev, Ekonomske točke in Razvrstitev Alians.

Kombinirana razvrstitev igralcev

Ta razvrstitev izraža stanje vseh igralcev enega sveta glede na določena merila, razdeljena v šest kategorij:

Gospodarstvo, Vojaštvo, Raziskave, Zgradbe, Obseg Cesarstva in Veličastni. Uvrstitve se obnavljajo vsakih 2 ur in kažejo: uporabniško ime, stopnjo računa, medalje (če takšne so), allianso in dodatno informacijo za vsako kategorijo. Obstaja tudi gumb v obliki zobatega kolesa, ki igralcu ponuja različne možnosti kot na primer - pošiljati osebna sporočila ali iskati igralca na zemljevidu sveta.

Uvrstitve ni možno rabiti za vojaške namene kot napad ali vohunstvo – tadva se dogajajo samo preko Zemljevida sveta in Operacijskega Centra.

Kako pridobiti točke na lestvici Sveta?

Gospodarstvo – prosperitetne točke lahko dobite, če povečate davek, število prebivalstva, rast prebivalstva in Zadovoljstvo.
Vojaštvo - lahko pridobite bojni rang, če premagate v bitki proti drugim igralcem, neodvisnim mestom in barbarskim taborom. Bojni rang izgubite v nasprotnem primeru. Sistem temelji na tako imenovano ELO kazalo, pri čemer najmočnejši izmed vaših nasprotnikov vam zagotavlja največjo količino točk. Nasprotno – če vas premaga slab nasprotnik, slabši je nasprotnik, več točk boste izgubili. Vsi igralci začnejo z bojnem rangom 1000.
Raziskave - tehnologijske točke lahko dobite, če uspešno dokončate civilne ali vojaške raziskave.
Zgradbe - graditeljske točke dobite, če uspešno dokončate gradbo civilnih ali vojaških zgradb.
Obseg cesarstva - uvrstitev temelji na prostornost vašega Cesarstva in število provinc, kolonij, vazalov, trgovskih postojank in vojaških taborov.
Veličastni - uvrstitev temelji na veku najstarejšega Veličastnega.

V vsaki kategoriji igralci tekmujejo v 6 ligah. Vsaka liga vsebuje določeno število mest, tako da so v njih lahko uživali samo najboljši vladarji - izjema pa je Lesena Liga. Lige so naslednje:

Lesena – brez omejitev
Železna - 500 igralcev
Bronasta - 300 igralcev
Srebrna - 200 igralcev
Zlata - 100 igralcev
Platinasta - 50 igralcev

Stanja lig se obnavljajo vsakih 24 ur.

Kako napredovati v višjo ligo?

Da bi napredovali v višjo ligo, igralci morajo izpolniti določene pogoje, po navadi - pridobiti dovolj točk določene vrste. Vrsta in količina točk sta prikazani v namigu sličice vsake lige.

Hram Slave

Najbolj upoštevan Sistem Razvrstitve v igri Imperia Online. Je posamezen in uvršča 100 najboljših igralcev igre Imperia Online po vsem svetu v zadnjih 365 dneh, šteto od današnjega datuma. Prav tako vsebuje kartoteko razvrstitev vseh dokončanih sezon vsakega Sveta v zgodovini Imperia Online. Top 100 igralci v Hramu Slave je izbrano na temelji zmaganih točk v zmagovalnih sezonah in udeležbe v elitnih Imperia Online turnirjih. Hram Slave je dostopen preko glavne spletne strani igre.


Rezerva  

Namenjena je nadomeščanju prednjih con v primeru, da je nekateri bok ali center poražen. V primeru, da dve coni istočasno izgubita, rezerva nadomešča slučajno izbrano eno izmed obeh enot.

Ropanje  

Enote napadejo nasprotnikovo civilno prebivalstvo. V primeru, da je branilčeva vojska na polju jo je potrebno uničiti, da se lahko opravi ropanje, tj. bitka na polju. Zlato se zasluži za vsakega ubitega vaščana. Ropanje je kaznovano z izgubo časti.

Za več informacij o ropanju kliknite tukaj in tukaj.

Ropanje  

Jemanje dostopnih surovin iz province/ kolonije / neodvisnega mesta po uspešnem napadu na trdnjavo (trdnjava je uničena in napadalec je osvojil garnizijo). Igralci lahko ropajo neodvisna mesta v svojem posebnem območju ali zunaj njegovih mej, priključene province drugih igralcev, ter kolonije in zapuščena cesarstva. Pri ropanju ni mogoče naropati več surovin, kot jih napadalčeva vojska lahko nese in samo toliko kolikor sef trdnjave ni skril.

Rudnik  

Skupno ime za vse zgradbe kjer se proizvajajo surovine.

Rudnik železa  

Gospodarska zgradba.
Vrsta: Mestna, Proizvodnja
Nujne raziskave: Arhitektura 1
Najvišja stopnja: 35

Zgradba, v kateri se proizvaja surovina železo. Vsaka stopnja zvišuje število delovnih mest v rudniku železa.

Rudnik zlata  

Priljubljen izraz za zapuščeno kraljestvo.

Seznam preslišanih  

Seznam vseh ignoriranih igralcev.

Simulator bitk  

Program, ki igralcu pomaga pri natančno predvidevanju zaključkov bitk. Simulator v Imperia Online vključuje vse posebnoste bitk: vojska (na polju in v [[117garniziji]), morala, vojaške raziskave, trdnjava, obrambne objekte, utrjenost, formacije, generale. Igralec mora paziti na dve stvari:

- Poročilo vohuna ne daje informacij o vojaških raziskavah, točni vrednosti morale, formaciji, utrjevanju in jarku, zato je priporočljivo ta polja ročno izpolniti z večjimi stopnjami raziskave od vaših za 2;
- Kadar morala pade pod 50, je možnost, da bo vojska pobegnila večja za – 2% za vsako 1 točko morale pod 50. Če se simulacija konča z 49 ali manj morale, zmaga ni sigurna in morate izboljšati vojsko (zamenjati sestavo in/ali formacijo, izboljšati vojaških raziskav, itd.), pred pošiljanjem na zmagovalno misijo.

Škode  

Izguba življenjskih točk enot zaradi nasprotnikovega napada.

Skupina za urjenje  

Skupina vojakov istega tipa in razreda vpoklicanih v vojsko istočasno. Število skupin na urjenju se lahko poveča z raziskovanjem Vojaške doktrine.

Sovražnost  

Ta odnos omogoča objavo vojne brez vpliva na čast. Sovražnost postane aktiven odnos takoj po objavi.

Splošni račun  

Uporaba istega uporabniškega imena, e-poštnega naslova ob registraciji in gesla v svetovih Dobe osvajanja, pomeni, da ob prvi registraciji, uporabniško ime in e-poštni naslov postaneta trajno rezervirana. Če igralec že ima račun in bi se v novi svet želel registrirati z istimi podatki, mora klikniti na povezavo "Imate račun?" v registracijskem obrazcu. Račune iz starejših verzij Imperia Online lahko dodate svetovnemu računu Dobe osvajanja preko menija Nastavitve, z vnosom uporabniškega imena in gesla. Če spremenite geslo, to vpliva na vse svetovne račune kraljestva.

Sporočilo  

Glavni način komunikacije med igralci v Dobi osvajanja v istem svetu. Je na kratko napisana informacija, ki si jih igralci pošiljajo medsebojno. Obstaja deset vrst sporočil v igri: zasebna, vojaška, alianska, vohunska, darila, prenosi, administrator, sistemska, obvestila in tribuna. Vsaka vrsta sporočila se ob prejemu pojavi v ovojnici določene barve v zgornjem desnem kotu zemljevida vasi. Vsa sporočila starejša od dveh tednov se samodejno izbrišejo.

Sporočilo Alianse  

Sporočilo, ki se lahko nanaša na vse vidike alianse kontekst - vabila aliansam, sporočilo obveščanje o spremembah odnosov med aliansami ali v aliansine takse, aliansa poročila bitk, aliansina vojska premestitev, donacija vojske, območje vpliva bonusi, volitve za vodjo in brezplačnih napovedi vojn . Sporočila Alianse prispejo v modri kuverti in se shranijo v zavihku sistem v meniju Sporočila, označena Aliansa.

Sporočilo bitke  

Sporočilo, ki vsebuje informacije o bitki. Vsa poročila bitk, obrambne in napadalne, prispejo v rdečih kuvertah in so shranjene v zavihku Sistem v meniju Sporočila, označena Vojaška.

Sporočilo o darilih  

Sporočilo, ki vas obvešča o prejetih darilih, ki so vam jih poslali drugi igralci, ali ste jih osvojili na loteriji, ter o samodejno odprtih darilih.

Sporočilo o transakciji  

Sporočilo, ki obvešča o transakcijah, kot so: uspešna prodaja ponudbe, iztek roka ponudbe, in o prenosih zlata, kot so: uspešen prenos zlata zavezniku ali uspešen prejem zlata od zaveznika. Sporočilo o transakciji dobite v sivi ovojnici ter se hrani v Sporočilih >> Prenosi.

Srednja davčna stopnja  

Četrta davčna stopnja. 400 zlata na 100 delavcev na uro. Odvzame 30 točk zadovoljstva vsakih 24 ur.

Stanje zlata  

Razlika med stroški in prihodki. Stanje zlata je lahko pozitivno ali negativno.

Starejši častnik  

Skupno ime za vse častnike tretje stopnje zvestobe.

Starejši vodja  

Skupno ime za vse vodje na tretji stopnji zvestobe.

Status zvestobe  

Prikazuje zvestobo vsakega člana alianse. Zvestoba se računa na podlagi časa članstva v aliansi in se deli na 3 stopnje, ki določajo posebne bonuse in bonuse na zadovoljstvo. Zapuščanje aliance in ponovna priključitev ali menjava pozicije v alianci resetira bonuse in se pretečen čas za izračunavanje zvestobe šteje od začetka.

Za več informacij o statusu zvestobe in bonusih kliknite tukaj.

Stotnik  

vojaški čin za igralce z 22 500-34 999 vojaškimi točkami.

Stražar  

Vojaška enota.
Urjene: v Vojašnicah Pehote
Zahteve: Mečevalstvo 20, Oklep 10, centralizacija 11.

• Vrsta: Boj na blizu, Pehota, Mečevalec
• Prednostna razvrstitev: Center (Prva bojna linija)

+ Jurišniška četa: Ta enota je med jurišom na Trdnjavo s prednostnjo razvrstitvijo v Prvi bojni liniji
+ Bližnji boj: Napad x 2 proti Lokostrelcem
+ Obrambni ščiti: Ta enota ima prednostjo v obrambi - Vzdržljivost x 1.2
+ Obrambna linija v ozadju: če je nameščena v Garnizij, enota bojuje z Vzdržljivostjo x 2 med potekom bitke z namenom ropanja Trdnjave
+ Elitne vojske: ta enota bojuje s prednostjo, če je razvrščena v Centru - Napad x 2, Vzdržljivost x 1.2

- Ranljivi proti konjenici, ki se proti njim bori z napadom x2.
- Težko oborožene vojske: Ta enota je kaznovana, če je razvrščena v formacijo Bokov: Napad x 0.8, Vzdržljivost x 0.8

Za več informacij o stražarjih, kliknite tukaj.

Strelišče  

Vojaška zgradba.
Vrsta: Mestna, Urjenje
Potrebne raziskave: Vojaška doktrina 1, Napad iz daljave 1
Najvišja stopnja: 20

Omogoča urjenje in izboljšanje Lokostrelcev. Vsaka stopnja poveča Zmogljivost zgradbe.
Enote, ki se lahko tu urijo so:
- Lokostrelec
- težki lokostrelec
- Elitni lokostrelec

Stroški  

Vse kar cesarstvo troši - vzdrževanje vojske, davki alianse, gradnje, raziskovanja, vpoklic v vojsko, festivali, ustanovitev kolonije, darovanje v aliansi, popravljanje trdnjav, izplačanje posojil.

Surovina  

Dobrine, ki jihcesarstvo proizvaja v rudnikih ali dobiva v obliki davka od stalno rastočega prebivalstva in jih vlaga v zgradbe, raziskovanje in vojsko.

Svet  

Svet - mesto kjer se odvija sezona. Samo igralci iz istega sveta lahko medsebojno delujejo.

Taktike  

Raziskava, ki omogoča uporabo formacij. Vsaka stopnja omogoča uporabo dodatne formacije.

Tehnologija  

Raziskave so življenske izboljšave, ki določajo napredovanje gospodarstva in vojske kraljestva. Njihov učinek vpliva na celotno kraljestvo. Njihov razvoj se deli na stopnje. Vsaka stopnja poveča učinek raziskave, ki je celoten. Odvisno od svoje vrste, raziskave se izvajajo v eni izmed dvema univerzama: Gospodarske raziskave v Univerzi, vojaške raziskave v Vojaški univerzi. Raziskave se tudi vedejo v Academiji Znanstvenikov in Academiji Vojaških znanosti.

Tehnološko drevo  

Pomožno orodje, ki prikazuje zahteve za vse stopnje zgradb, raziskav in vseh vojaških enot. Nahaja se v spodnjem izborniku pod zemljevidom vasi.

Teren  

Področje na katerem se postavi administrativna enota ali se le-to osvaja, če je tam že postavljena. Teren je pomemben za ekonomski in vojaški razvoj cesarstva, zaradi različnih [[195401 modifikatorjev], pozitivnih in negativnih bonusov, ki jih nudi. Ponavadi teren določa kje bo vladar postavil kolonijo ali katero provincio od 19 priključiti.

Teren kolonije  

Narava določenega mesta na Zemljevidu sveta, kjer je lahko postavljena kolonija. Tereni kolonij so lahko proste točke z modifikatorji, odvisno od terenov s posebnimi surovinami, ki zagotavljajo univerzalni bonus.

Teren province  

Tereni priključenih provinc - se delijo v 6 tipov po geografskih značilnostih. Vsak tip daje različne modifikatorje na proizvodnjo surovin, napad, obrambo, napad enot, itd.

Za več informacij o karakteristikah terena kliknite tukaj.

Teren s posebno surovino  

Bonus tereni za kolonije, slučajno razporejeni po Globalni mapi. Omogočajo različne bonuse, majhne (5%) in velike (10%) bonuse z globalnim efektom za celo cesarstvo. Napadi na kolonije na posebnih surovinah niso omejeni glede na razpon točk , in za napadalca ni kazni v obliki izgubljene časti, morale ali moči napada.

Za več informacij o posebnih surovinah in bonusih kliknite tukaj.

Težka enota  

Srednji razred vojaških enot. Brani in napada predvsem trdnjave srednjega razreda – 4, 5, 6.
Težke enote Imperie Online: težki lokostrelci, težki kopjaniki, težki mečevalci, težka konjenica, katapulti in baliste.

Težki konjeniki  

Vojaška enota.
Urjene: v Konjušnicah
Zahteve: Mečevalstvo 10, Vojni konji 10, Oklep 10, Usposabljane 8, Centralizacija 6

• Vrsta: Boj na blizu, Konjenica
• Prednostna razvrstitev: Bok (Prva bojna linija)

Za več informacij o težki konjenici, kliknite tukaj ali si oglejte opis v igri v konjušnici.

+ Elan: ta enota bojuje med prvim udarom z prednostjo - Napad x 1.5
+ Bližnji boj: Napad x 4 proti Lokostrelcem
+ Bitka konjenikov: Napad x2 proti Mečevalcem
+ Manevriranje: ta enota bojuje z prednostjo, če je razvrščena v Bok - napad x 1.2, Vzdržljivost x 1.2

- Ranljivi proti Kopjanikom: Težki Kopjaniki in Falange proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Orožje na kratek doseg: Napad x 0.17 proti Kopjanikom
- Jezdec: ta enota se ne more udeležiti juriša na Trdnjavo
- Neugoden položaj omejenih prostorov: med potekom bitke z namenom ropanja Trdnjave, enota je kaznovana - moč napada x 0.5, Vzdržljivost x 0.5

Za podrobnosti kliknite tukaj.

Težki lokostrelec  

Vojaška enota.
Urijo se v Strelišču
Potrebne raziskave: Napad iz daljave 10, Centralizacija 6

• Vrsta: Daljnometen, Pehota, Lokostrelec
• Prednostna razvrstitev: linija lokostrelcev

+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 2 izredna napada med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj
+ Najbolj ustrezen položaj: če je nameščena v Garniziji, enota bojuje z močjo napada x 4 med jurišom na Trdnjavo
+ Ustavljalni ogenj: Med potekom napada na Trdnjavo, ta enota lahko strelja proti ombrambni garniziji z močjo napada x 0.2
+ Dež puščic: Moč napada x 3 proti Kopjanikom

- Ranljivi proti Mečevalcem: Mečevalci proti tej enoti bojujejo z povečano močjo
- Ranljivi proti Konjenici: Konjenica proti tej enoti bojuje z povečano močjo
- Slaba stran v boju na blizu: Moč napada x 0.33 proti Mečevalcem
- Protipehotni: Napad x 0.25 proti napravam za obleganje
- Slabovoljnost: enota je kaznovana, če se spopade z enotami na bližnjo borbo: Napad x 0.33
- Tul za puščice: 18 izstrelkov; po izčrpanja streliva, ta enota ne zapušča svoj položaj, dokler se ne spopade z enoto na bližnjo borbo

Za več informacij o težkih lokostrelcih, kliknite tukaj

Točka  

1. Merijo razvoj igralca v določenem delu igre. V Imperia Online sta dve vrsti točk: točke neto vrednosti, ki merijo ekonomski napredek, in vojaške točke, ki določajo vojaške dosežke.

Toleranca trga  

Možnost tržnice. Igralcu omogoča določanje razlike med ceno ponudbe (preko menija Tržnice - Nastavitve Tržnice) surovine, ki ga želi kupiti in trenutne cene na trgu, brez obveščanja o spremembi cene. Razlika je lahko 1 % do 50%, možno pa je tudi določiti sprejem ponudbe neodvisno od cene. Večja kot je nastavljena toleranca, večje so možnosti za nakup dražjih ponudb.

Primer: Če je trenutna najmanjša cena za železo 2 in je vaša toleranca prednastavljena na 10% , boste železo kupovali do cene 2.2, brez sistemskega opozorila o spremembi cene. Če nastavite toleranco na 1%, vas bo sistem takoj obvestil, ko cena preseže 2.02.

Transportiraj & gradi  

Opcija, ki iz prestolnice samodejno transportira surovine, potrebne za urjenje enot v priključeni provinci in takoj prične z urjenjem le-teh, če so za to zagotovljeni pogoji: potrebne surovine so na voljo v prestolnici in kapaciteta transportnih postaj v prestolnici je zadostna da jih premesti naenkrat. Opcija ni dostopna, ko je kraljestvo napadeno.

Transportna enota  

Poglej transportni voz.

Transportna misija  

Premeščanjesurovin med priključenimi provincami preko transportnih postaj ali iz kolonije s pomočjo tovarniških vozov.

Transportna postaja  

Zgradba, kjer se upravlja cesarski prevoz in se zlato prevaža med zavezniki. Kapaciteta transportnih postaj se podvoji z aktivacijo Premium članstva.

Trdnjava  

Glavna obramba province.
- Trdnjava določa največjo kapaciteto surovin, ki so lahko shranjeni v provinci.
- Zvišuje proizvodnjo surovin.
- Ko je uničena, jo je možno popraviti za ceno prej[nje stopnje , tj. 25% od trenutne cene. Lahko naročate raziskave in gradite zgradbe dokler je Trdnjava poškodovana, ampak vrednost bonusov na proizvodnjo in iz življenskih točk bo ista kot vrednost prejšnje stopnje trdnjave.
- Njene življenjske točke se zvišujejo z raziskovanjem Utrjevanja.

Trebušet  

Bojna enota.
Urjenje v: Delavnici naprav za obleganje
Zahteve: Usposabljanje vojske 15, Nadgradnje naprav za obleganje 20, Centralizacija 11.

• Vrsta: Daljnometen, Naprava za obleganje, Artilerija
• Prednostna razvrstitev: artilerijska linija

+ Razbijanje zidov: Ta enota bojuje z prednostjo med napadom Trdnjave - Napad x 1.5
+ Napad dolgega dosega: ta enota dobi 3 izredni napadi med bitko na polju ali jurišom na Trdnjavo, preden se začne bližnji boj

• Netočno orodje: Napad x 0.15 proti Pehoti, Konjenici in Napravam za obleganje
• Cona poraza: v Bitki na polju in med Ropanjem Trdnjave je ta enota razporejena med vsemi sovražnikovimi linijami, Boki in Centri (Rezervi so nedotaknjeni)
• Bojna posadka: zahteva 75 nezaposlenih vaščanov na urjenje; zavzema 75 mest v Garniziji

Za več informacij o trebušetih, kliknite tukaj.

Trgovanje  

Raziskava, ki omogoča izgradnjo tržnice in trgovanje z manjšo provizijo. Vsaka stopnja po prvi zmanjšuje provizijo za 2%.

Trgovska provizija  

Prodajna provizija, vzame se od prodaje. Osnovna prodajna provizija - 20%, se lahko zmanjša za 2% z vsakim nivojem raziskovanja Trgovine.

Za več informacij o tržnici in provizijah kliknite tukaj.

Tržna ponudba  

Količina surovin ki jih igrač objavlja v ponudbi na tržnici. Objavljeno ponudbo je mogoče odpovedati znotraj 1 minute po objavi, vendar provizije za objavo ne boste dobili nazaj. Pojavila se bo na tržnici med 5 - 10 min po objavi, če je med 5 najugodnejšimi ponudbami. Ko ponudba poteče, se blago vrača lastniku, v provinco iz katere je objavljena.

Za več informacij o tržnici in ponudbah kliknite tukaj.

Tržnica  

Gospodarska zgradba.
Vrsta: Mestna
Potrebne raziskave: Trgovanje 1, Trgovinska razmerja 1

Omogoča izvajanje trgovskih dejavnosti, kot na primer prodaj surovin, ki so vam trenutno odveč ali kupovati surovine, ki so vam potrebne. Količina surovin, ki jih lahko kupovati ali prodajati je omejena Kapaciteta Tržnice.

Omogoča trgovinske razmerje s Cesarskim Trgovcem.

Vsaka naslednja stopnja Tržnice vam omogoča spraviti novo blago na trg.

Stopnje 1 do 5 povečajo Kapaciteto Tržnice za 50 000 na stopnjo. Stopnja 6 in naslednje povečajo kapaciteto Tržnice za 150 000 na stopnjo.

Po privzetku je Kapaciteta Cesarske Tržnice seštevek Kapacitet vseh zgradb Tržnice. Če je provinca pod napadom, kapaciteta njene tržnice je omejen njene lastne kapacitete.

Učinkovitost  

Meri intenzivnost proizvodnje province. Vsaka naslednja priključena provinca proizvaja 10% manj surovin glede na prejšnjo, zato brez birokracije, 11-ta provinca dela z 0% učinkovitosti, vsaka naslednja priključena dela z 10% manj, torej gre v minus. Da bi izkoriščali vse province z njihovo polno učinkovitost, potrebno je raziskati stopnjo Birokracije. Vsaka stopnja birokracije dvigne učinkovitost proizvodnje za 5%, vendar učinkovitost ne more preseči 100%. Na drugi strani prva osnovna kolonija ima 90% učinkovitost proizvodnje in vsaka naslednja kolonija je z 10% manj učinkovita. K temu odstotku se tudi prišteva polovica kazni zaradi oddaljenosti. Raziskava Kolonialna Birokracija dviguje učinkovitost za 5 % na stopnjo (brez da bi presegla 100%). Razdalja med prestolnico in kolonijo je odvisna od raziskanih stopenj Kolonialne Logistike.

Udar  

Zmožnosti enote.
Zmožnost Elan poveča moč napada enote v prvi rundi boja na blizu.

Raziskava Konjeništvo poveča moč udara vseh enot Konjenice.

Trenutno obstoječe enote z zmožnostjo Elan so:
- Falanga
- Konjenica
- Težka konjenica
- Paladin

Udar  

Del oziroma stopnja bitke. Vse bitke so razčlenjene v rundah, v katerih enote povzročajo in utrpijo poškodbe glede na njihov in nasprotnikov napad in vzdržljivost. Kolikor rund ima bitka, več enot se izgubi in večja je izguba Morale.

Umik  

Ukaz, ki je lahko izdan enotam v vojaški bazi. Vojske v umiku se ne bodo udeležile v bitki za zaščito Vojaške baze, če ta bo napadena.

Univerza  

Simbol znanja in razsvetljenja skupaj z Akademijo znanstvenikov in Vojaško univerzo. Univerza je dostopna samo v prestolnici in se v njej odvijajo vse raziskave. Zmanjšuje čas raziskav za 0.5 in ceno za 0.02 na stopnjo. Stopnja 20 omogoča izgradnjo Akademije znanstvenikov.

Upor  

Stanje v priključeni provinci in koloniji, povzročeno zaradi nizkegazadovoljstva prebivalcev. Ko zadovoljstvo pade pod 20, obstaja možnost za upor, ki narašča za 2 % z vsako točko izgubljenega zadovoljstva ( npr. pri 19 točkah z 2 %, pri 18 točkah z 4 % in tako naprej). Upor vodi k zaustavljanju proizvodnje, zaustavita se tudi vpoklic v vojsko in grajenje stavb, dokler se zadovoljstvo poveča.

Uporabniško ime  

Ime, s katerim se igralc registrira, postane samodejno ime njegovega kraljestva. Ko je ime ustvarjeno, se ga ne da spremeniti. Z registracijo uporabniškega imena v enem od svetov Imperia Online, dobite pravico uporabe tega imena v vseh svetovih in nihče ga nikoli ne more prevzeti.

Uravnotežena formacija  

Osnovna formacija, ki jo uporabljajo vsi igralci, ki nimajo razvite taktike.
Sprednja linija - 15% vojske na vsakemboku, 60% v centru in 10% v rezervi.
Tretja linija - lokostrelci - 20% lokostrelcev na vsakemboku in 60% v centru.

Urjenje  

Proces med vpoklicom v vojsko in mobilizacijo, ko običajni vaščani postanejo izvedeni vojaki. Bolj ko je enota elitnа, več časa potrebuje za urjenje. Čas za urjenje lahko skrajšate za 20% z aktivacijo Premiuma. Skupine na urjenju se prikažejo s sličico na desni strani zemljevida vasi.

Usposabljanje vojske  

Raziskava, ki zvišuje začetno vrednost morale med napadom. 1 točka morale na stopnjo.

Utišan igralec  

Igralec, ki je začasno izgubil pravico pošiljanja sporočil in objavljanja komentarjev na profilu, zaradi enega ali več poslanih sporočil z žaljivo vsebino, ki jih je prejemnik prijavil. Igralec je lahko utišan 24 ur (za prvo žaljivo sporočilo /komentar), 168 ur (za drugo žaljivo sporočilo /komentar), ali celo leto (za tretje žaljivo sporočilo /komentar). Utišani igralci so označeni z ikonico z rumenim obrazom s prelepljenimi usti na Lestvici v Zemljevidu sveta.

Utrjevanje  

Raziskava z vplivom na trdnjave. Utrjuje zidove trdnjav. Vsak nivo zviša vzdržljivost zidov trdnjave za 10%.

Uvrstitev alianse  

Aliance so razvrščene glede na štiri parametre: ekonomske točke (seštevek ekonomskih točk vseh članov), vojаške točke (osvojene v vojnah in v vojnah alians), vrednost alianse (protivrednost v zlatu, vloženo v raziskovanjih alianse, darovana vojska in zgradbe /1000) in glede na nadzorovano ozemlje na zemljevidu sveta.

Varovanje  

Legalna pomoč prijateljev pri ekonomskem razvoju, brez potrebe po izdajanju gesla ali drugih osebnih podatkov, ter nevarnosti o kazni s strani administracije Imperia Online.

Za več informacij o varuhih računa kliknite tukaj.

Vazal  

Ena od administrativnih enot zemljevidа sveta. Prebivalstvo vazala ne raste, ne spreminja se, dokler province ne priključite. Vazali samo plačujejo davek na celotno prebivalstvo. Davek se plača v zlatu in vpliva na zadovoljstvo kot v običajni priključeni provinci in koloniji. Za ustvarjanje vazala, morate imeti prosto stopnjo Centralizacije. Za priključitev vazala, potrebujete prost nivo Centralizacije in najvišjo stopnjo zadovoljstvo v tem vazalu.

Za več informacij o vazalih, kliknite [[economy#str_economy_desc_19_b6tukaj].

Vazalski tribut  

Davek v zlatu, izterjan od celotnega prebivalstva vazalov. Zlato vazala je nujno dvigniti ročno.

Veliki festival  

Modifikator zadovoljstva s posameznim pozitivnim učinkom na trenutno vrednost lokalnega zadovoljstva. Organizira se na Mestnem trgu. Vsak veliki festival ima fiksno ceno 2 diamantov. Lahko organizirate množičen festival v vseh provincah in celotna vsota bo nižja. Osnovni učinek je +2 zadovoljstva za vsako stopnjo Mestnega trga in doda še 2 po stopnji. Dovoljeno je organizirati samo en veliki festival vsakih 24 ur.

Veščani  

Prebivalstvo provinc in kolonij.

Veteran  

Skupno ime za vse navadne člane v drugi in tretji stopnji zvestobe aliansi.

Višji praporščak  

Vojaški čin za igralce z 1 500-2 999 vojaškimi točkami.

Višji vodnik  

Vojaški čin za igralce z 500-749 vojaškimi točkami.

Visoka davčna stopnja  

Peta davčna stopnja. 500 zlata za 100 delavcev na uro. Odvzame 50 točk zadovoljstva vsakih 24 ur.

Vladar  

Lastnik določenega cesarstva, teritorijev glavnega cesarstva in kolonij.

Vodič  

Uradni svetovalec Imperia Online, ki spremlja prve korake vsakega igralca. Pomaga novim vladarjem pri prvih korakih in mehaniki igre ter jim podarja mamljive nagrade. Vodič ne traja v nedogled. korak pri katerem lokostrelce postavite v garnizijo je zadnji. Ko je vodič končan, izgine. Igralec/ka nadaljuje samostojno. Prebiranje uradnega priročnika Imperia Online Kako igrati? (v spodnjem meniju) bo pomagalo vsakomur, ki želi postati pravi strokovnjak igre.

Vodja  

1. Glavni v aliansi. Ima vse pravice, ki jih ponuja struktura aliansa. Poseben bonus na moralo je 10 in ta je odvisen od statusa zvestobe.

Za več informacij o pravicah in bonusih vodje kliknite tukaj.

2. Običajno ime za vodjo na 2. stopnji zvestobe.

Vodnik  

vojaški čin za igralce z 250-499 vojaškimi točkami.

Vodstvo  

Struktura alianse sestavljena iz vodje in prvega oficirja. Voditelji imajo posebne individualne bonuse.

Vohunsko poročilo  

Informacije, ki jih pridobijo vohuni med potekom infiltracije. Vsebujejo vojsko, stopnja trdnjave, dostopne surovine v provinci/koloniji/vojaške baze.

Vohunsko poročilo  

Sporočilo, ki vas obvesti o neuspelih poskusih infiltriranja nasprotnikovih ali vaših vohunov v nasprotnikovo provinco/kolonijo. Vohunska poročila prejmete v belih ovojnicah v Sporočilih sistema >> Vohunstvo

Vohunstvo  

1. Infiltracija vohunov v sovražnikovo cesarstvo z namenom pridobivanja informacij o surovinah in vojski v določeni provinci / koloniji / neodvisnem mestu / vojaški bazi. Višja ko je raziskana stopnja vohunstva in več kot imate vohunov, večje so vaše možnosti kontrole nad sovražnikom.

Vohunstvo deluje v skladu s formulo, ki zagotavlja enake možnosti za uspeh, ko so stopnje raziskave in število vohunov identične.

Za več informacij o vohunjenju kliknite tukaj.

2. Raziskovanje, ki razvija vohunske možnosti vladarja in njegovih podanikov. Poveča možnosti za uspešno dobivanje vohunskih poročil, kot tudi možnosti, da sestava vojske v napadu ostane branilcu neznana.

Vojak  

Skupna beseda za vse [[393vojaške enote] človeške narave, ne glede na razred.
Vojaki so: lokostrelci, kopjaniki, mečevalci in konjeniki.

Vojak  

Vojaški činza igralce s 150-249 vojaškimi točkami.

Vojaška arhitektura  

Raziskovanje ki vpliva na trdnjave. Zmanjšuje čas potreben za gradnjo trdnjav za 15% na nivo in povečuje mesta v garizonu za 10% glede na začetni nivo.

Vojaška Doktrina  

Raziskovanje, ki omogoča pošiljanje več napadov istočasno in najem več skupin vojaških enot istočasno. Zvišuje število možnih istočasnih napadov in vojaških skupin v urjenja za 1 na stopnjo.

Vojaška enota  

Skupna beseda za vsi vojaki, enote in naprave, ki sodeljujejo v bitkah in povzročajo škode.

Vojaška medicina  

Raziskava, ki omogoča okrevanje vojske po bitki. Zvišuje odstotek ozderavljenih vojakov za 2% na stopnjo raziskave. Najvišji možni odstotek okrevanja - 70%.

Vojaška raziskovanja  

Skupno ime za vse raziskave, ki vplivajo na vojaški razvoj cesarstva.

Vojaška zgradba  

Skupno ime za vse zgradbe, ki vplivajo na vojaški razvoj cesarstva.

Vojašnica pehote  

Vojaška zgradba.
Vrsta: Mestna, Urjenje
Potrebne raziskave: Vojaška doktrina 1, Mečevalstvo 1
Najvišja stopnja: 20

Omogoča urjenje in izboljšanje Mečevalcev in Kopjanikov. Vsaka stopnja poveča Zmogljivost zgradbe.

Enote, ki se lahko tukaj urijo, so:
- Kopjaniki
- Težki kopjaniki
- Falange
- Mečevalci
- Težki mečevalci
- Stražarji

Vojašnice  

Skupna beseda za vse zgradbe, kjer se enote vpokličejo v vojsko in urijo.

Kapaciteta vojašnic se poveča za 20% z aktivacijo Premiuma.

Vojna  

168 urni vojni konflikt med dvema aliasama zagotavlja vojaške točke in vojni dobiček.

Za več informacij o pogojih in ciljih vojne kliknite tukaj.

Vojni dobiček  

Dobite ga v obliki lesa in železa do 24-e ure po zaključku vojne igralcem zmagovalne alianse, ki so sodelovali v bitkah. Vojni dobiček je enak 50% protivrednosti zlata* uničene sovražne vojske v teku vojne. Dokler je igralec član alianse, ne obstaja rok za koriščаnje vojnega dobička.

*Protivrednost v zlatu je enaka izgubljenim ekonomskim točkam nasprotnika za vpoklic v vojski, ne privrednosti zlata, porabljenem za urjenje.
Opomba! Za uničenje trdnjav in ropanje prebivalstva ni vojnega dobička.

Vojni konji  

Raziskava, ki poveča hitrost konjenice. +3% na stopnjo in elan +2% na stopnjo.

Vojska alianse  

Vojske, zbrane v zbirališču ali v dvorcu alianse, darovanih članov alianse. Enkrat darovane, ]vojaške enote, ne morejo biti vrnjene nazaj. Vpoklic v vojsko pomeni kopičenje ekonomskih točk; darovanje vojske - ravno nasprotno.

Za več informacij o vojskah alianse, kliknite tukaj.

Vojska na polju  

Enote razporejene na polju pred trdnjavo.

Vojska na varnem  

Pošiljanje vojske na oddaljeno misijo na neko zapuščeno kraljestvo (priporočeno), oddaljeno lastno kolonijo (prav tako priporočeno) ali na kraljestvo aktivnega igralca, medtem ko nameravate biti off-line, z namenom, da bi zaščitili vojsko pred nasprotnikom med vašo odsotnostjo. Ko nameravate zapustiti kraljestvo, pošljite vojsko na pot za toliko časa, kot boste odsotni. Upoštevajte čas potovanja do izbrane lokacije in nazaj, tako, da ne trošite zlata po nepotrebnem za stroške vzdrževanja vojske na misiji. Če imate v svojem kraljestvu večjo količino surovin, ki jih ne morete porabiti in jih ne želite pustiti nezaščitene, prepričani pa ste, da vaše vojske ne more nihče premagati, zberite surovine v prestolnici in pustite vojsko tam.
V Imperia Online obstaja posebna možnost Strateškega umika, ki vam omogoča poslati vojsko proč brez določenega cilja.

Vojskovanje/Objava vojne  

Prehod iz nevtralnosti ali sovražnosti v vojno.

Vpliv alianse  

Edinstvena značilnost dvorca alianse. Kulturni in vojaški vpliv se širi s pomočjo posebne zgradbe in to je Veliki Tempelj. Vpliv alianse zagotavlja bonuse in ugodnosti zavezniškim cesarstvom, ki se nahajajo v območjem vpliva. Vpliv alianse tudi lahko kaznuje sovražnike med potekom vojne. Obvladujoč vpliv povzroča osvojitev Zemljevida sveta in zmago v tekmovanju za osvojitev naziva Gospodar sveta.

Za več informacij o Vplivu Alianse kliknite tukaj, tukaj in tukaj.

Vpoklic v vojsko  

Ukazovanje na urjenje enot v vojašnicah. Urjenje zahteva ceno v lesu in železu, ki raste skladno z razredi – lahki, težki, elitni, in nezaposleno prebivalstvo – en vaščan za vojaka, 1 naprava za obleganje zahteva več kot enega vaščana za izgradnjo.

Vrsta  

Opcija, ki omogoča dodatni prostor za vlaganje surovin. Obstajajo vrstni redi čakanja za zgradbe, raziskovanja in vojsko.

Vrstni red raziskav  

Igralci lahko dodajo v čakalno vrsto do 4 raziskav - (4 ekonomskih in 4 vojaških), ki se bodo samodejno izvajale ena za drugo. Vse raziskave v čakalni vrsti, razen prve, so na čakanju - čas raziskave začne teči, ko ta postane prva v vrsti. Raziskave v čakalni vrsti se lahko v vrstnem redu premeščajo, ter se prej aktivna raziskava zaustavlja. Vsako raziskavo v teku lahko prekličete, ampak dobite nazaj le 50% vloženih surovin. Lahko k vrsti dodate več stopenj ene in iste raziskave, ampak v tem primeru lahko prekličete samo zadnjo v vrsti. Vsaka raziskava, ki ji je do konca ostalo manj od 1.5 ur je mogoče takoj zaključiti za ceno v diamantih.

Opomba! Vrstni red raziskav ni dostopen v času ko je cesarstvo pod napadom. Odpoved in premeščanje raziskav v čakalno vrsto so opcije dostopne računom s stopnjo 7 ali višjo.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je opcija veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Vrstni red vojske  

Dodajanje skupin na urjenje v vrstni red v primeru, da so vojašnice brez prostih mest za urjenje, obstajajo pa proste enote za urjenje zaradi prostih stopenj Vojaške doktrine. Skupine se bodo urili ena za drugo. V primeru, da imate na razpolago dovolj surovin in prebivalstva, lahko vpokličete v vojsko ali nadgradite ostalo prosto količino skupin naenkrat, ampak ne pozabljajte, da kljub temu bodo razvrščene ena za drugo. Prvo skupino v čakalni vrsti lahko izurite takoj za diamante. Vsaka skupina, kateri je ostalo manj kot 6 ur stane 1 diamant. Hitro urjenje ene skupine aktivira ponovni izračun časa za urjenje ostalih skupin.

Opomba! Vrstni red urjenja vojske ni dostopen, če je cesarstvo pod napadom*.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je možnost veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Vrstni red zgradb  

Igralci lahko dodajo v čakalno vrsto do 4 zgradb - gospodarske in vojaške, ki se bodo samodejno gradile ena za drugo. Vse zgradbe v čakalni vrsti, razen prve, so v načinu čakanja - njihov časovnik se aktivira po končanju prejšnje zgradbe. Zgradbo v čakalni vrsti je mogoče pomakniti na prvo mesto, pri čemer se gradnja predhodne zgradbe postavi na pavzo. Vsako zgradbo je mogoče odpovedati, pri čemer dobite nazaj 50% vloženih surovin. Vsako zgradbo s časom do zaključka izgradnje manjšim od 6 ur je mogoče zgraditi hitro s pomočjo diamantov.

Opomba! Vrstni red zgradb ni dostopen, če je kraljestvo pod napadom. Odpovedovanje in premestitve zgradb v čakalni vrsti so možnosti, dostopne za račune s stopnjo 7 ali višjo.

* Obstaja naslednja izjema: Pod napadom je opcija veljavna, če je velika razlika med protivrednostjo v zlatu napadalčeve vojske in protivrednostjo v zlatu ekonomskih točk branilca.

Vzdrževanje  

Parameter enote, ki določa zaslužek enote, ki jo le-ta zahteva za prisotnost v vašem cesarstvu/koloniji/vojaški bazi, ali da jo pošljete na misijo. Vrednost se samodejno odšteje iz zlata prestolnice. Če nimate zlata oziroma ga nimate zadosti, vaša vojska povzroča negativno stanje zlata. Garnizija trdnjave ne zahteva vzdrževanja. Vzdrževanje potujoče vojske je višje kot običajno. Med potekom misije, vojska zahteva 1,2 krat večja vsota na vrzdževanje.

Za več informacij glede vzdrževanja, kliknite tukaj in tukaj.

Vzdržljivost  

Parameter enote, ki izraža - življenje, vzdržljivost, odpor na sovražni napad. Življenjske točke določene enote se povečajo z razredom – lahke, težke, elitne, in jih ojačajo stopnje raziskovanja Oklepa ter Premium. Enote z najvišjimi vrednostmi življenjskih točk, ne glede na razred, so vse naprave za obleganje.

Zadovoljstvo  

Statistika ki kaže koliko je populacija zadovoljna z vladarjem. Obstajajo mnogi faktorji, dnevni in enkratni, ki lahko trenutno zadovoljstvo zmanjšajo ali povečajo, na te je treba biti pozoren. Glavna posledica nizkega zadovoljstva (ni priporočljiva) so migracije vsakih 24 ur, in nemiri in upori. Bližje ko je zadovoljstvo zgornjemu limitu province, toliko bolj zadovoljna jepopulacija in manjše so možnosti za emigracijo in nemire.

Za več informacij o zadovoljstvu kliknite tukaj.

Žaga  

Gospodarska zgradba.
Vrsta: Mestna, Proizvodnja
Nujne raziskave: Arhitektura 1
Najvišja stopnja: 35

Zgradba, v kateri se proizvaja surovina les. Vsaka stopnja zvišuje število delovnih mest v žagi.

Zakladnica alianse  

Mesto, kjer se zbirajo vsi 4 tipi surovin, ki so ali darovane s strani članov alianse, ali zbrani z davkom.

Zapuščeno cesarstvo  

Cesarstvo ki pripada neaktivnemu igralcu, ki se na svoj račun ni prijavil vsaj 168 ur. Zapuščena cesarstva se delijo v 2 tipa: zapuščena cesarstva ki še vedno proizvajajo (sličica - skrinja polna zlata) in izključena zapuščena cesarstva (ikona - prazna skrinja zlata). Čas potovanja do zapuščenega cesarstva ne more biti krajši od 0.66666666666667 minut. Vsa napuščena cesarstva ki ne proizvajajo se spremenijo v izključena cesarstva po 168 urah odkar so postala zapuščena cesarstva. Izključena cesarstva ne proizvajajo ničesar več.
Ni omejitev iz naslova ekonomskih točk za napade na zapuščena cesarstva. Pri napadu pa se ne dobivajo niti čast niti vojaške točke.
Če postanete neaktivni igralec, vrnitev nije teška. Vsak vladar, ki se vrne v cesarstvo po najmanj 168 urah odsotnosti, prejme naslednja darila, za lažje nadaljevanje igre:
- vse uničene trdnjave so avtomatsko popravljene;
- zadovoljstvo se vrne na maksimum;
- Cesarstvo je pod zaščitom zaradi vrnitve 48 ur - ne more napadati niti ne more biti napadeno;
- lahko vzamete 48 ur proizvodnje popolnoma brezplačno.

Zasebno sporočilo  

Sporočilo, poslano samostojnemu igralcu. Zasebna sporočila prispejo v zelenih kuvertah in se shranijo v zasebnem zavihku menija Sporočila. Celotna ne več kot 2 tedna stara in še vedno ne ročno izbrisana, korespondenca med pošiljateljem in sprejemnikom je kronološko prikazana s pritiskom na ime prejemnika v zasebnem zavihku, najstarejše sporočilo se nahaja na dnu okna in najnovejše na vrhu.

Zaveznik  

1. Član iste alianse.

2. Aliansa v PON ali Federaciji.

Zbirališče  

Nahaja se na zemljevidu sveta in zbira vojske alianse, tudi služi kot kraj odhoda v primeru vojaških misij z namenom osvojitev sovražnikovega dvorca/ zbirališča alianse.

Za več informacij o Zbirališču kliknite tukaj.

Zbiranje  

Premeščanje vseh enot iz vseh provinc v eno provinco.

Železo  

Proizvajano ljudje, ki so zaposleni v rudniku železa, železo je v potrebno predvsem za vpoklic v vojsko in vojaška raziskovanja.
Protivrednost v zlatu: 1 železo = 1 zlata

Zelo nizka davčna stopnja  

Druga davčna stopnja. 200 zlata na 100 delavcev na uro. Odvzame 5 točk zadovoljstva vsakih 24 ur.

Zelo visoka davčna stopnja  

Šesta davčna stopnja. 600 zlata za 100 delavcev na uro. Vzame 75 zadovoljstva na 24 ur.

Zemljevid vasi  

Zemljevid, ki prikaže trenutno provinco z vsemi zgradbami. Zemljevid vasi, oziroma izgled vasi je odvisen od stopnje trdnjave. Izgled se spremeni s stopnjama 4 in 7. Zemljevid vasi se samodejno osveži in naloži ob prijavi na račun in prikaže izgled prestolnice.

Zgradba  

Skupno ime za vse zgradbe v "Veličastnih", čigavih razvoj se deli na stopnje. Vsaka stopnja poveča kapaciteto zgradbe ali povečuje njen efekt. Večinoma so lokalne, razen Univerze in dve Akademije znanstvenikov ter Čudežev' ki vplivajo na celotno cesarstvo. Več kot ima stopenj, bolj je zgradba razvita. Vse zgradbe so vidne na zemljevidu vasi. Klik na zgradbo odpre informacijsko okno, ki kaže razvoj te zgradbe ali omogoča pristop k zgradbi. Zgradbe se naročajo iz Mestne hiše.

Zgradbe aliansa  

Naročajo se s štirimi vrstami surovin iz zakladnici alliance. Stavbe alianse je možno zgraditi v zbirališčih in dvorcih alianse. Imajo različne učinke - na primer, povečanje zaščite posesti alianse ali širijo območje vpliva. Njihovo ceno in čas gradnje lahko Častnik za gradnjo zmanjša z raziskovanjem stopnjearhitekture.

Zlato  

Valuta v igri, ki se generira z davkom od zaposlenega prebivalstva glede na 6 davčnih stopenj. Zlato se generira in porablja centralizirano, iz zakladnice, nameščene v prestolnici Cesarstva. To pomeni, da po eni strani izterjani davek gre naravnost v zakladnico, iz nje pa se po drugi strani zlato samodejno porablja za gradnje, raziskovanja in plačevanje vzdrževanja vojske, brez potrebe prevoza.

Zmaga  

Zmaga v bitki.

Zmaga v napadu  

Zmagati v bitki v napadu.

Zmaga v obrambi  

Zmagati v bitki v obrambi.