با تجربه  

نام مشترک برای تمام اعضای معمولی در دومین و سومین مرحله وفاداری.

بازار  

ساختمان اقتصادی.
نوع: محلی
تحقیقات پیش نیاز: تجارت 1، روابط بازار 1
حداکثر سطح: 10

اجازه می دهد تا پیشنهادات را در بازار قرار دهید، بمنظور فروش شما نیاز ندارید که بازیکنان دیگر در بازار منابعی قرار داده باشند اما برای خرید منابع باید بازیکنان دیگر در بازار منابعی قرار داده باشند. میزان منابعی که می توانید خرید و فروش کنید باید با ظرفیت بازار هماهنگی داشته باشد.

اجازه می دهد تا با تاجر امپراطوری معامله کنید.

هر سطح از بازار، قرار دادن یک پیشنهاد اضافی در بازار را برایتان مجاز می کند.

سطوح 1-5 بازار، ظرفیت بازار را در هر سطح بمیزان 50000 افزایش می دهد. سطح 6 به بالا ظرفیت بازار را در هر سطح بمیزان 150000 افزایش می دهد.

به طور پیش فرض، ظرفیت بازار امپراطوری از ظرفیت تمام ساختمانهای بازار تجمعی تر است. هنگامی که یک ایالت تحت حمله قرار دارد، هر ساختمان بازار در امپراطوری ظرفیت محدود شده بازار خود را دارد.

بازدهی  

قدرت تولید یک ایالت ضمیمه شده یا یک مستعمره را اندازه گیری می کند. بازدهی هر ایالات ضمیمه شده 10% کمتر از قبلی آن است. این بدین معناست که آن 10% منابع کمتری تولید می کند. بمنظور بهره برداری تمامی ایالات از همه ظرفیتشان، تحقیق تاسیسات اداری لازم است. هر سطح از تاسیسات اداری بازدهی تولید را بدون اینکه از 100% تجاوز کند، 5% افزایش می دهد. از طرف دیگر اولین مستعمره پایه 90% بازدهی دارد و هر مستعمره بعد از آن 10% بازدهی کمتری دارد. به این درصد نصف جریمه بدلیل دوری اضافه می شود. تحقیق بخش اداری مستعمره به ازای هر سطح 5% افزایش ایجاد می کند.(بیش از 100% نمی شود). فاصله ممکن بین امپراطوری شما و مستعمره به سطوح تحقیق شده تدارکات مستعمره بستگی دارد.

بازسازی  

درصدی از واحدهای آسیب دیده یک بازیکن بعد از نبرد بازسازی می شود. با افزایش سطح پزشکی نظامی این درصد بازسازی بالاتر می رود.

برای اطلاعات بیشتر درباره بازسازی اینجا کلیک کنید.

بازی شانش  

در کاروانسرا قرار دارد. شما هم با بلیطهای خریده شده و هم با طلای برابر با 1-ساعت تولید امپراطوری و یا با پرداخت 850 الماس، می توانید در بازی شانس شرکت کنید. تعداد بلیطهایی که می توانید بخرید نامحدود می باشند. در هر ساعت، یک بلیط شانس برای تمام قلمروها در قرعه کشی برنده می شود. به برنده، میزانی از طلا که برابر است با 100-ساعت تولید، جایزه داده می شود. جایزه بازی شانس، با باز کردن یک صندوقچه خاص در منوی موجودی / زیر منوی ذخیره دریافت می شود. اگر بیش از یک جایزه شانس وجود دارد که شما هنوز دریافت نکرده اید، می توانید هر روز یک صندوقچه را باز کنید.

بازیهای امپراطوری  

این مسابقات دارای 3 نسخه است - بهار ، تابستان و زمستان. اتحادهای شرکت کننده در این بازیها در نظمهای مختلفی که جنبه های مختلف بازی را پوشش می دهد، رقابت می کنند. این نظمها از قبل مشخص نبوده و اندکی قبل از شروع هر یک اعلام می شوند. اگر یک عضو از اتحاد خارج شود، امتیاز او از امتیاز اتحاد برای نظم فعلی کسر می شود. اگر وی به اتحاد دیگری بپیوندد، به امتیاز اتحاد جدید اضافه می شود. در پایان هر نظم 10 اتحاد برتر امتیاز کسب می کنند. برنده بازی ها اتحادی با بیشترین امتیاز کسب شده از نظمها است. برندگان این مسابقات به عنوان پاداش الماس و مدال های ویژه دریافت می کنند.

برای اطلاعات بیشتر و خواندن نسخه کامل قوانین بازی های امپراطوری، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

بازیکن ساکت شده  

کاربرانی که به طور موقت حق ارسال پیام و پست نظر روی پروفایل را بدلیل یک یا چند پیام توهین آمیز توسط گیرنده های مربوطه از دست داده اند. یک بازیکن می تواند برای 24 ساعت (برای اولین پیام/نظر توهین آمیز)، 168 ساعت (برای دومین پیام/نظر توهین آمیز) و برای تمام سال (برای سومین پیام/نظر توهین آمیز) ساکت شوند. کاربران ساکت شده روی نقشه سراسری و در منوی رتبه بندی با آیکن بیصدا نشانه گذاری شده اند.

بازیکن مسدود شده  

بازیکنی که موقتا توسط مدیراجرایی بازی تحت بازجویی قرار دارد و یا بازیکنی که بدلیل استفاده نادرست یا تخطی از قوانین مدت زمان نامحدودی تمام حقوق و اختیاراتش روی اکانت خود را از دست داده است. بازیکنان مسدود شده با یک آیکن قفل نمایش داده می شوند و توسط دیگر بازیکنان نمی توانند مورد حمله قرار گیرند.

بازیکن منع شده  

کاربری که موقتا دسترسی به اکانت خود را به دلیل استفاده نادرست یا تخطی از قوانین از دست می دهد. زمان تحریم ممکن است 24 ساعت، 168 ساعت، 720 ساعت یا برای تمام سال طول بکشد. بازیکنان منع شده با آیکن X قرمز نمایش داده می شوند و می توانند مورد حمله قرار گیرند.

بالستیک  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: کارگاه ماشین آلات
پیش نیازها: تمرین نظامیارتقاء محاصره 10، متمرکزسازی 6

• نوع: تیرانداز، موتور محاصره، توپخانه
• اولویت استقرار: خط توپخانه

+ تیرانداز: این واحد قبل از اینکه نبرد تن به تن آغاز شود دارای دو حمله فوق العاده در میدان نبرد یا حمله به قلعه می باشد.
+ ضد محاصره اختصاصی: این واحد در اولویت اهداف موتور محاصره قرار دارد؛ قدرت حمله × 0.5 مقابل قلعه، پیاده نظام و سواره نظام
+ منطقه خطر: در نبرد میدانی و حمله به قلعه، اگر هیچ موتور محاصره ای باقی نماند، حمله این واحد بین خطوط دشمن به یک نسبت توزیع می شود، جناحها و مرکز (ذخیره در امان می باشد)
+ متصدی موتور محاصره: به 25 جمعیت بیکار برای استخدام نیاز می باشد. 25 جای خالی در قلعه را اشغال می کند

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

بانکدار  

یکی از مهارتهای موجود برای امپراطور بمحض کسب یک سطح فرماندار. سپرده بانکی سود بانکی را افزایش می دهد. سطح 1: 1٪ سود بانکی؛ سطح 2: 2٪ سود بانکی؛ سطح 3: 4٪ سود بانکی؛ سطح 4: 6٪ سود بانکی؛ سطح 5: 10٪ سود بانکی

بخش اداری مستعمره  

تحقیقی که بازدهی مستعمره را افزایش می دهد. با ارتقا هر سطح، بازدهی همه مستعمرات 5% افزایش پیدا می کند و این درصد نمی تواند از 100% بالاتر برود.

برای اطلاعات بیشتر درباره بخش اداری مستعمره اینجا کلیک کنید.

بدون واحد نظامی  

کلمه مشترک برای تمام واحدهایی که در پادگانها استخدام می شوند، آنها قیمت استخدام، زمان آموزش، هزینه نگهداری در هر ساعت و سرعت دارند و می توانند توسط دشمن تخریب شوند، اما آنها نمی توانند در نبرد شرکت کرده و خسارتی مشابه دیگر واحدهای نظامی بوجود آورند. واحدهای غیر نظامی جاسوسی و واحدهای انتقال می باشند.

بربرهای بومی  

یک قبیله از بربرها.
بربرهای بومی، وحشیان محلی هستند که در منطقه منحصر به فرد یک امپراطوری زندگی می کنند. در هر منطقه منحصر به فرد فقط یک قبیله بومی وجود دارد. اگر آن نابود شود، هر روز یک قبیله بوجود می آید تا زمانی که در منطقه فضایی وجود نداشته باشد و یا تا زمانی که بازیکن به یک میلیون امتیاز برسد.
بربرهای بومی دارای ترکیب ارتشی هستند که برای تصرف قلعه دشمن و ایالات از تعداد سواره نظام کم و پیاده نظام زیاد استفاده می کنند.
جایزه ای که برای شکست اردوگاه بومیان داده می شود منابع می باشد.

برج  

ساختمان نظامی.
نوع: محلی، توسعه، ساختار دفاعی
پیش نیازها: به زیر مراجعه کنید
حداکثر سطح: 24

اضافه شده به قلعه. در طول حمله به قلعه، هر برج به واحدهای دشمن حمله می کند. یک برج 3000 حمله انجام می دهد و هیچ نقطه ضربه پذیری از خودش ندارد. حمله یک برج بطور متناسب بین همه مقصدها پخش می شود.

اگر قلعه از بین برود، همه برجها در آن قرار دارند. اگر سطح قلعه از بین رفته مرمت شود، برجها هم مرمت می شوند.

هر برج به شرح زیر در اولویت واحدهای دشمن قرار دارد:
- خط حمله؛ اگر آسیب مدافع برای از بین بردن خط حمله دشمن به اندازه کافی باشد، بقیه آنها به سمت قلعه کوبها و پیاده نظامهای تن به تن در خط مقدم سرریز می شوند
- خط توپخانه
- خط کمانگیر
- سواره نظام در خط مقدم

هر قلعه می تواند حداکثر تعداد برج را داشته باشد که به سطح آن بستگی دارد که به شرح زیر است:

سطح 3 قلعه - 1 برج
سطح 4 قلعه - 2 برج
سطح 5 قلعه - 4 برج
سطح 6 قلعه - 6 برج
سطح 7 قلعه - 12 برج
سطح 8 قلعه - 18 برج
سطح 9 قلعه - 24 برج

وقتی که قلعه به روز رسانی می شود همه برجهای خود را از دست می دهد.

برای اطلاعات بیشتر درباره برجها، اینجا کلیک کنید.

برج دانش  

یک رویداد سراسری در قلمروهای امپراطوران آنلاین. برای اطلاعات بیشتر درباره رویدادهای سراسری اینجا را بخوانید.

برده داران  

یک قبیله از بربرها.
برده داران، چادرنشینانی هستند که مردم عادی بی دفاع را دربند می کشند و از سرزمین های آنها عبور می کنند و سپس از آنها به عنوان برده استفاده می کنند و یا آنها را به تاجران متمدن ظالم می فروشند.
برده داران ترکیب ارتش خاصی دارند با تعداد کمی پیاده نظام و تعداد کثیری از سواره نظام.
جایزه ای که برای شکست اردوگاه برده داران داده می شود منابع و جمعیت آزاد شده می باشند.

بنیان سازی  

روی نقطه مشخصی از نقشه سراسری کنترل کامل همراه با اختیارات کامل را بدست می آورد و واحدهای اجرایی را سازماندهی می کند یا امکانات ارتشی آماده در آنرا برای اهداف مختلف بکار می گیرد. در قلمروهای امپراطوران آنلاین موارد زیر می توانند بنیان شوند: مستعمرات، اردوگاهها، ایستگاههای تجاری و ایستگاههای نظامی.

بیطرفی  

حالت پیش فرض برای هر اتحاد یا روابط یک اتحاد زمانیکه توافقنامه آن باطل شود کسب می شود و یا دریافت یک تایید برای درخواست تغییر رابطه از خصومت به رابطه مثبت.

برای اطلاعات بیشتر درباره بیطرفی اینجا کلیک کنید.