Aanval om in te lijven  

Deze optie wordt beschikbaar door op deWereldkaartte klikken op de respectievelijke onafhankelijke stad, maar enkel als er een vrijcentralisatieniveau is. Het stuurt de troepen om te vechten in een Fortbelegering en zo de muren van het Fort van de onafhankelijke stad neer te halen en het garnizoen te verslaan met het doel de provincie te veroveren en alle rechten erop te verkrijgen.

NB! Om een winnende legersamenstelling te verkrijgen, moet u de onafhankelijke stad bespioneren, de gegevens invoeren in de Gevechtssimulator in het Fort en meerdere simulaties doen tot u een winnend resultaat krijgt met zo weinig mogelijk verliezen.

Ballista  

Legereenheid.
Getraind in: Werkplaats voor Belegeringswapens
Vereisten: Legerdrills 8, Belegeringsupgrades 10, Centralisatie 6

• Type: Lang bereik, Belegeringswapen, Artillerie
• Prioritaire Opstelling: Artillerielinie

+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 2 extra Aanvallen in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Anti-belegering: Deze eenheid richt zich specifiek op de uitschakeling van Belegeringswapens; Aanval x 0,5 tegen een Fort, Infanterie en Cavalerie
+ Verspreide aanval: In een Veldslag en tijdens de Plundering van een Fort, en wanneer er geen Belegeringswapens meer overblijven, wordt de Aanval van deze eenheid proportioneel verdeeld over alle linies, Flanken en Centra van de vijand (Reserve is immuun)
+ Bemanning: Vereist 25 leden van de werkloze bevolking om te trainen; bezet 25 plaatsen in het Garnizoen.

Klik op here voor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Belegeringswapens  

Belegeringswapens zijn specifieke Legereenheden met als voornaamste functie het slopen van een aangevallen Fort of het vernietigen van de vijandelijke Belegeringswapens. Afhankelijk van hun plaats op het slagveld zijn Belegeringswapens van het type Katapult of Sloper.

Tegen Belegeringswapens zijn Ballista's het efficiëntst.

Alle Belegeringswapens worden vervaardigd in de Werkplaats voor Belegeringswapens.


Gemeenschappelijke Vaardigheden van de Eenheid
+ Bemanning

De op dit moment bestaande Belegeringswapens zijn:
- Stormram
- Katapult
- Ballista
- Slingerblijde


Klik ophier voor meer informatie over Belegeringswapens.

Boogschutter  

Infanterie-eenheden die bijkomende aanvallen hebben aan het begin van het gevecht, en voortreffelijke verdedigers van een Fort wanneer ze in een Garnizoen zitten. Alle Boogschutterseenheden kunnen de vijand vanop afstand Aanvallen, maar hun munitie is beperkt. Ze kunnen de verdedigende Garnizoenseenheden Aanvallen tijdens de Bestorming van een Fort.

Tegen Boogschutterseenheden zijn Zwaardvechters en Cavalerie het efficiëntst.

Alle Boogschutterseenheden zijn eenheden met een lang bereik.
Alle Boogschutterseenheden zijn Infanterie-eenheden.
De prioritaire opstelling van alle Boogschutterseenheden is de Boogschutterslinie.
Alle Boogschutterseenheden worden getraind op het Schietterrein.

Gemeenschappelijke vaardigheden van de eenheden:

+ Lang Bereik
+ Hoger gelegen positie
+ Vuurdekking
+ Pijlenregen

- Kwetsbaar voor Zwaardvechters
- Kwetsbaar voor Cavalerie
- Nadeel in man-tegen-mangevechten
- Anti-persoons
- Laag Moreel
- Pijlenkoker

Lijst van Boogschutterseenheden:

- Lichte Boogschutter
- Zware Boogschutter
- EliteboogschutterKlik op here voor meer informatie over boogschutters.

Cavalerie  

Bereden eenheden die extreem efficiënt zijn in een Veldslag, maar in hun mogelijkheden beperkt zijn tijdens een Fortbelegering. Alle Cavalerie-eenheden zijn sterk tegen Zwaardvechters en Boogschutters, maar ze kunnen geen Forten aanvallen tijdens de Bestorming van een Fort, en ze krijgen strafpunten tijdens de Plundering van een Fort.

Tegen Cavalerie-eenheden zijn Speervechters het efficiëntst.

Alle Cavalerie-eenheden zijn eenheden voor Man-tegen-mangevechten.
Alle Cavalerie-eenheden worden prioritair op de Flanken van de Frontlinie opgesteld.
Alle Cavalerie-eenheden worden getraind in de Cavaleriekazerne.

Gemeenschappelijke vaardigheden van de Eenheid:

+ Charge
+ Gevechten op korte afstand
+ Ruiterijgevechten
+ Wendbaar

- Kwetsbaar voor Speervechters
- Kort bereik
- Ruiter
- Nadeel op heel korte afstand

Lijst van Cavalerie-eenheden:

- Lichte Cavalerie
- Zware Cavalerie
- Paladijn

Klik ophier voor meer informatie over Cavalerie-eenheden.

Diplomatiek Officier  

De positie in de alliantie die belast is met de alliantieverhoudingen en de diplomatieke relaties met andere allianties, hetzij bondgenoten hetzij tegenstanders. Speciale bonus - +1 dagelijks Eerpunt, maar pas in het tweede en derde loyaliteitsstadium.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de diplomatiek officier.

Elite boogschutter  

Legereenheid.
Getraind in: Schietterrein
Vereisten: Aanval met lang bereik 20, Centralisatie 11

• Type: Lang bereik, Infanterie, Boogschutter
• Prioritaire Opstelling: Boogschutterslinie


+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 3 extra Aanvallen in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Hoger gelegen positie: In een garnizoen heeft deze eenheid voordelen tijdens de Bestorming van een Fort – Aanval x 4
+ Vuurdekking: Tijdens de Bestorming van een Fort kan deze eenheid de verdedigers in het garnizoen aanvallen met Aanval x 0,2
+ Pijlenregen: Aanval x 3 tegen Speervechters

- Kwetsbaar voor Zwaardvechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Zwaardvechters versterkt.
- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Cavalerie versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,33 tegen Zwaardvechters
- Anti-persoons: Aanval x 0,25 tegen Belegeringswapens
- Laag Moreel: Aanval x 0,33, wanneer aangevallen door een eenheid voor man-tegen-mangevechten
- Pijlenkoker: 18 pijlen; wanneer de munitie op is blijft deze eenheid op haar positie tot ze betrokken wordt in een man-tegen-mangevecht

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Falanx  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 1, Militaire Doctrine 2, Legerdrills 15, Centralisatie 11, Bepantsering 18

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Speervechter
• Prioritaire Opstelling: Centrum (Frontlinie)


+ Lans: Aanval x 2 tegen Cavalerie
+ Sperenmuur: Deze eenheid neutraliseert de bonus voor de charge van de Cavalerie
+ Charge: Deze eenheid heeft voordelen in de eerste ronde van het gevecht - Aanval x 1,2
+ Gebundelde krachten: Voor elke 1000 Falanxen ontvangen ze +0,5% bij de Aanval (max. 100%)

- Kwetsbaar voor Boogschutters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Boogschutters versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,5 tegen Zwaardvechters
- Zware troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Flank vecht - Aanval x 0,8, Raakpunten x 0,8
- Aanvalsgeest: In een garnizoen krijgt deze eenheid strafpunten tijdens de Plundering van een Fort - Aanval x 0,5

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Forum  

Het officiële forum van Imperia Online waar spelers met elkaar kunnen communiceren, strategieën kunnen delen, twijfels kunnen wegnemen, (vertaal)fouten kunnen rapporteren, enzovoorts. Voor de grotere groepen spelers die dezelfde taal spreken, zijn er aparte forums die worden beheerd door een Community Manager en één of meerdere Global Moderators. Voor de kleinere groepen spelers zijn er subsecties op het internationale forum.

Goederenwagon  

Legereenheid.
Getraind in: Werkplaats voor Belegeringswapens


Goederenwagens kunnen op een Missie gestuurd worden samen met andere Legereenheden. Hun hoge Draagcapaciteit zal de hoeveelheid grondstoffen die uw leger na een succesvol gevecht kan meenemen aanzienlijk verhogen.


• Type: Ondersteuning
• Prioritaire Opstelling: Geen

- Collaterale Schade: Als het gevecht verloren is, wordt deze eenheid vernietigd

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Infanterie  

Infanterie is de benaming voor militaire eenheden die getraind zijn om te voet te vechten.
Infanterie eenheden in Imperia Online zijn: zwaardvechters, speervechters en boogschutters.

Katapult  

Legereenheid.
Getraind in: Werkplaats voor Belegeringswapens
Vereisten: Legerdrills 8, Belegeringsupgrades 10, Centralisatie 6

• Type: Lang bereik, Belegeringswapen, Artillerie
• Prioritaire Opstelling: Artillerielinie

+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 2 extra Aanvallen in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Inaccuraat: Aanval x 0,3 tegen Infanterie, Cavalerie en Belegeringswapens
+ Verspreide aanval: In een Veldslag en de Plundering van een Fort wordt de Aanval van deze eenheid proportioneel verdeeld over alle linies, Flanken en Centra van de vijand (Reserve is immuun)
+ Bemanning: Vereist 50 leden van de werkloze bevolking om te trainen; bezet 50 plaatsen in het Garnizoen.

Klik op here voor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Lichte boogschutter  

Legereenheid.
Getraind in: Schietterrein
Vereisten: Aanval met lang bereik 1

• Type: Lang bereik, Infanterie, Boogschutter
• Prioritaire Opstelling: Boogschutterslinie

Vaardigheden van de Eenheden:

+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 1 extra Aanval in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Hoger gelegen positie: In een garnizoen heeft deze eenheid voordelen tijdens de Bestorming van een Fort – Aanval x 4
+ Vuurdekking: Tijdens de Bestorming van een Fort kan deze eenheid de verdedigers in het garnizoen aanvallen met Aanval x 0,2
+ Pijlenregen: Aanval x 3 tegen Speervechters

- Kwetsbaar voor Zwaardvechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Zwaardvechters versterkt.
- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Cavalerie versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,33 tegen Zwaardvechters
- Anti-persoons: Aanval x 0,25 tegen Belegeringswapens
- Laag Moreel: Aanval x 0,33, wanneer aangevallen door een eenheid voor man-tegen-mangevechten
- Pijlenkoker: 18 pijlen; wanneer de munitie op is blijft deze eenheid op haar positie tot ze betrokken wordt in een man-tegen-mangevecht

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Lichte cavalerie  

Legereenheid.
Getraind in: Cavaleriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 1, Oorlogspaarden 1, Militaire Doctrine 2

• Type: Man-tegen-mangevechten, Cavalerie
• Prioritaire Opstelling: Flank (Frontlinie)


+ Charge: Deze eenheid heeft voordelen in de eerste ronde van het gevecht - Aanval x 1,2
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 4 tegen Boogschutters
+ Ruiterijgevechten: Aanval x 2 tegen Zwaardvechters
+ Wendbaar: Deze eenheid heeft voordelen wanneer ze in een Flank vecht - Aanval x 1,3, Raakpunten x 1,3


- Kwetsbaar voor Speervechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Speervechters versterkt
- Kort bereik: Aanval x 0,17 tegen Speervechters
- Lichte Troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Centrum vecht: Aanval x 0,8, Raakpunten x 0,8
- Ruiter: Deze eenheid kan niet aanvallen tijdens de Bestorming van een Fort
- Nadeel op heel korte afstand: Deze eenheid krijgt strafpunten tijdens de plundering van een Fort - Aanval x 0,5, Raakpunten x 0,5

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Lichte speervechter  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 1, Militaire Doctrine 2

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Speervechter
• Prioritaire Opstelling: Flank (Frontlinie)


+ Lans: Aanval x 2 tegen Lichte Ruiters

- Kwetsbaar voor Boogschutters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Boogschutters versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,5 tegen Zwaardvechters
- Lichte troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Centrum vecht - Aanval x 0,8, Raakpunten x 0,8

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Lichte zwaardvechters  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 1

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Zwaardvechter
• Prioritaire Opstelling: Centrum (Frontlinie)


+ Verloren hoop: Aanval x 2 tegen Forten
+ Stormtroepen: Deze eenheid is van prioritair belang in de samenstelling van de Frontlinie tijdens de bestorming van een Fort
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 2 tegen Boogschutters


- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid heeft alle Cavalerie Aanval x 2

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Militaire Inlichtingen eenheid  

Zie spion.

Paladijn  

Legereenheid.
Getraind in: Cavaleriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 22, Oorlogspaarden 16, Bepantsering 22, Legerdrills 15, Centralisatie 11

• Type: Man-tegen-mangevechten, Cavalerie
• Prioritaire Opstelling: Flank (Frontlinie)

+ Onstuimig: Deze eenheid heeft voordelen in een aanval - Aanval x 1,2
+ Charge: Deze eenheid heeft voordelen in de eerste ronde van het gevecht - Aanval x 2
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 4 tegen Boogschutters
+ Ruiterijgevechten: Aanval x 2 tegen Zwaardvechters
+ Wendbaar: Deze eenheid heeft voordelen wanneer ze in een Flank vecht - Aanval x 1,1, Raakpunten x 1,1


- Kwetsbaar voor Speervechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van Piekeniers en Krijgsmannen te paard versterkt
- Kort bereik: Aanval x 0,17 tegen Speervechters
- Ruiter: Deze eenheid kan niet aanvallen tijdens de Bestorming van een Fort
- Nadeel op heel korte afstand: Deze eenheid krijgt strafpunten tijdens de Plundering van een Fort - Aanval x 0,5, Raakpunten x 0,5

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Slingerblijde  

Legereenheid.
Getraind in: Werkplaats voor Belegeringswapens
Vereisten: Legerdrills 15, Belegeringsupgrades 20, Centralisatie 11

• Type: Lang bereik, Belegeringswapen, Artillerie
• Prioritaire Opstelling: Artillerielinie

+ Murenkraker: Deze eenheid heeft voordelen bij de aanval op een Fort - Aanval x 1,5
+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 3 extra Aanvallen in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Inaccuraat: Aanval x 0,15 tegen Infanterie, Cavalerie en Belegeringswapens
+ Verspreide aanval: In een Veldslag en tijdens de Plundering van een Fort wordt de Aanval van deze eenheid proportioneel verdeeld over alle linies, Flanken en Centra van de vijand (Reserve is immuun)
+ Bemanning: Vereist 75 leden van de werkloze bevolking om te trainen; bezet 75 plaatsen in het Garnizoen.

Speervechter  


Infanterie-eenheden, goedkoop en betrouwbaar, met grote Plunderkracht en draagcapaciteit. Ze zijn in staat om de Charge van de vijandelijkeCavalerie te breken, en ze zijn ook efficiënt in de bestorming van de muren van een Fort tijdens eenFortbelegering.

Tegen eenheden van Speervechters zijn Boogschutters het efficiëntst.

Alle eenheden van Speervechters zijn eenheden voor Man-tegen-mangevechten.
Alle eenheden van Speervechters zijn Infanterie-eenheden.
Lichte en Zware Speervechters worden prioritair in de Flanken opgesteld; Falanxen worden prioritair opgesteld in het Centrum van de Frontlinie.
Alle eenheden van Speervechters worden getraind in de Infanteriekazerne.

Gemeenschappelijke vaardigheden van de Eenheid:

+ Lans

- Kwetsbaar voor Boogschutters
- Nadeel in Man-tegen-mangevechten

Lijst van eenheden van Speervechters:

- Lichte Speervechters
- Zware Speervechters
- Falanx


Klik ophier voor meer informatie over Speervechters.


Stormram  

Legereenheid.
Getraind in: Werkplaats voor Belegeringswapens
Vereisten: Legerdrills 1

• Type: Man-tegen-mangevechten, Belegeringswapen, Sloper
• Prioritaire opstelling: Frontlinie

+ Doorbraak: deze eenheid kan enkel Forten aanvallen; wanneer ze geen Fort bestormt is ze gestationeerd in de Artillerielinie
+ Infanteriesteun: Tijdens de Bestorming van een Fort is deze eenheid gestationeerd in de Frontlinie en valt ze aan samen met de rest van de Infanterie; het aantal eenheden dat simultaan mag aanvallen is gelijk aan de limiet voor aanvallende Infanterie gedeeld door de Bemanning
+ Bemanning: Vereist 35 leden van de werkloze bevolking voor rekrutering; bezet 35 plaatsen in het Garnizoen.

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Wachter  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 20, Bepantsering 20, Centralisatie 11

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Zwaardvechter
• Prioritaire Opstelling: Centrum (Frontlinie)


+ Stormtroepen: Deze eenheid is van prioritair belang in de samenstelling van de Frontlinie tijdens de bestorming van een Fort
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 2 tegen Boogschutters
+ Schildenmuur: Deze eenheid heeft voordelen tijdens de verdediging - Raakpunten x 1,2
+ Laatste Verdedigingslinie: In een garnizoen heeft deze eenheid voordelen tijdens de Plundering van een Fort - Raakpunten x 2
+ Elitetroepen: Deze eenheid heeft voordelen wanneer ze in een Centrum vecht - Aanval x 1,2, Raakpunten x 1,2


- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid heeft alle Cavalerie Aanval x 2
- Zware Troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Flank vecht: Aanval x 0,8, Raakpunten x 0,8

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Zwaardvechter  

Veelzijdige infanterie-eenheden, die het gemakkelijk opnemen tegen de meeste andere eenheden. De Zwaardvechters blinken vooral uit tijdens een Fortbelegering. Deze geharde krijgers gooien zich tijdens een Bestorming van een Fort als eersten op de muren, en ze kunnen deze taak gemakkelijk aan, vooral als ze gedekt worden door een voldoende aantal Belegeringswapens.

Tegen Zwaardvechters is Cavalerie het efficiëntst.

Alle eenheden van Zwaardvechters zijn eenheden voor Man-tegen-mangevechten.
Alle eenheden van Zwaardvechters zijn Infanterie-eenheden.
Alle Zwaardvechters worden prioritair in het Centrum van de Frontlinie opgesteld.
Alle eenheden van Zwaardvechters worden getraind in de Infanteriekazerne.

Gemeenschappelijke vaardigheden van de Eenheid:


+ Stormtroepen
+ Gevechten op korte afstand

- Kwetsbaar voor Cavalerie

Lijst van eenheden van Zwaardvechters:

- Lichte Zwaardvechter
- Zware Zwaardvechter
- Wachter

Klik ophier voor meer informatie over eenheden van Zwaardvechters.

Zware boogschutter  

Legereenheid.
Getraind in: Schietterrein
Vereisten: Aanval met lang bereik 10, Centralisatie 6

• Type: Lang bereik, Infanterie, Boogschutter
• Prioritaire Opstelling: Boogschutterslinie


+ Lang bereik: Deze eenheid heeft 2 extra Aanvallen in een Veldslag of tijdens de Bestorming van een Fort, voor de man-tegen-mangevechten beginnen
+ Hoger gelegen positie: In een garnizoen heeft deze eenheid voordelen tijdens de Bestorming van een Fort – Aanval x 4
+ Vuurdekking: Tijdens de Bestorming van een Fort kan deze eenheid de verdedigers in het garnizoen aanvallen met Aanval x 0,2
+ Pijlenregen: Aanval x 3 tegen Speervechters

- Kwetsbaar voor Zwaardvechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Zwaardvechters versterkt.
- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Cavalerie versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,33 tegen Zwaardvechters
- Anti-persoons: Aanval x 0,25 tegen Belegeringswapens
- Laag Moreel: Aanval x 0,33, wanneer aangevallen door een eenheid voor man-tegen-mangevechten
- Pijlenkoker: 18 pijlen; wanneer de munitie op is blijft deze eenheid op haar positie tot ze betrokken wordt in een man-tegen-mangevecht

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Zware cavalerie  

Legereenheid.
Getraind in: Cavaleriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 10, Oorlogspaarden 10, Bepantsering 10, Legerdrills 8, Centralisatie 6

• Type: Man-tegen-mangevechten, Cavalerie
• Prioritaire Opstelling: Flank (Frontlinie)


+ Charge: Deze eenheid heeft voordelen in de eerste ronde van het gevecht - Aanval x 1,5
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 4 tegen Boogschutters
+ Ruiterijgevechten: Aanval x 2 tegen Zwaardvechters
+ Wendbaar: Deze eenheid heeft voordelen wanneer ze in een Flank vecht - Aanval x 1,2, Raakpunten x 1,2


- Kwetsbaar voor Speervechters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van Piekeniers en Krijgsmannen te paard versterkt
- Kort bereik: Aanval x 0,17 tegen Speervechters
- Ruiter: Deze eenheid kan niet aanvallen tijdens de Bestorming van een Fort
- Nadeel op heel korte afstand: Deze eenheid krijgt strafpunten tijdens de Plundering van een Fort - Aanval x 0,5, Raakpunten x 0,5

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Zware speervechter  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 1, Militaire Doctrine 2, Centralisatie 6, Legerdrills 8

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Speervechter
• Prioritaire Opstelling: Flank (Frontlinie)


+ Lans: Aanval x 2 tegen Cavalerie
+ Sperenmuur: Deze eenheid neutraliseert de bonus voor de charge van de Cavalerie

- Kwetsbaar voor Boogschutters: Tegen deze eenheid wordt de Aanval van alle Boogschutters versterkt.
- Nadeel in man-tegen-mangevechten: Aanval x 0,5 tegen Zwaardvechters
- Lichte troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Centrum vecht - Aanval x 0,9, Raakpunten x 0,9

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.

Zware zwaardvechter  

Legereenheid.
Getraind in: Infanteriekazerne
Vereisten: Korte-afstandsaanval 10, Bepantsering 10, Centralisatie 6

• Type: Man-tegen-mangevechten, Infanterie, Zwaardvechter
• Prioritaire Opstelling: Centrum (Frontlinie)


+ Stormtroepen: Deze eenheid is van prioritair belang in de samenstelling van de Frontlinie tijdens de bestorming van een Fort
+ Gevechten op korte afstand: Aanval x 2 tegen Boogschutters
+ Schildenmuur: Deze eenheid heeft voordelen tijdens de verdediging - Raakpunten x 1,2


- Kwetsbaar voor Cavalerie: Tegen deze eenheid heeft alle Cavalerie Aanval x 2
- Zware Troepen: Deze eenheid krijgt strafpunten wanneer ze in een Flank vecht: Aanval x 0,9, Raakpunten x 0,9

Klik op hiervoor gedetailleerde informatie over de eenheid.