Sågverk  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Lokal, Tillverkande
Nödvändiga forskningar: Arkitektur 1
Högsta nivå: 35

Möjliggör tillverkningen av resursen Trä. Varje nivå ökar antalet lediga platser för arbetare i byggnaden.

Samling  

Flytta enheter från alla provinser till en.

Samlingsplats  

Denna plats, lokaliserad på Världskartan samlar alliansarméer och fungerar som en utgångspunkt vid militära uppdrag för slotts erövring eller attacker mot fiendens samlingsplats eller slott.

För mer information om samlingsplatser, klicka här.

Sammanfogning av föremål  

Ett alternativ som tillåter sammanfogningen av ett flertal föremål som har en mindre effekt av en och samma typ i en (eller flera) föremål med en större effekt. Det finns 3 grupper av föremål som skulle kunna sammanfogas:
- föremål för tidsförkorning - gäller för föremål med förkortning på 1, 5 och 10 minuter;
- föremål för erfarenhet - gäller för föremål som har 100, 200 och 500 poäng erfarenhet;
- premium föremål - gäller för föremål som innehåller 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 3 timmar, 6 timmar, 12 timmar.
För att få fram sammanfogningsalternativen (i menyn Inventarielager) är det nödvändigt att spelaren har ett minimiantal av föremål från varje grupp:
- det sammanlagda tiden av föremålen för tidsförkorning skall vara minst 1 timme.
- det sammanlagda antalet poäng från erfarenhetsföremålen skall vara inte mindre än 2000
- det sammanlagda längden av [[218]premiumföremålen skall vara inte mindre än 24 timmar.

Säsong  

Perioden mellan en världs början och dess slut. Perioden, då alla individuella Imperier och alliansbyggnader utvecklar sig ekonomiskt och militärt samt utvidgar sig på Världskartan. Säsongen slutar på ett datum fastställt av Imperia Onlines styrelse.

För fler upplysningar om slutet på en säsong, klicka här.

Seger  

Vinna en strid.

Seger i attack  

Vinna en strid i attack.

Seger i försvar  

Vinna en strid i försvar.

Semesterläge  

Det förbjuder alla attacker mot ditt Imperium. Om en attack redan har blivit skickat ut mot ditt Imperium, kommer attacken att fullbordas även om du aktiverar Semesterläget. Semesterläget AVBRYTER all resurs produktion, arméunderhåll och befolkningstillväxt och 168-timmarsperioden för låneavbetalning, samt insättningsperioden suspenderas också tills Semesterläget avaktiveras. Alla pågående byggnader ochforskningar kommer att fullbordas. Premiummedlemskapet kan inte förlängas. Semesterläget aktiveras i minst 24/48 timmar (beroende på världens hastighet). För att använda denna tjänst behövs det 1700 diamanter.

* Både Semesterläget och Helgskyddet kan endast aktiveras om du inte har armé ute på uppdrag, förutom på kringgående manöver och förflyttning mellan besittningar. Vänligen observera att armén på kringgående- och förflyttningsmanöver under semesterläge kommer att fortsätta ta underhåll.

Sjutbana  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Långdistansattack 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar och förbättrar Bågskyttar. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Lätt bågskytt
- Tung bågskytt
- ElitbågskyttSkada  

Nedgång i livspoängen av en enhet pga attack från fiende enheter.

Skärmbild  

En bild av Världskartan som du gör med den lilla kameraikonen i övre högra hörnet av kartan. Bilden sparas automatiskt på din dator.

Skattkammare  

En undermeny i menyn Inventarielager som är tillgänglig genom knappen i övre högra hörnet på huvudskärmen. Alla kistor, som du fått i spelet, samlas i Skattkammaren, inklusive kistor från Diamantinköp, tillintetgörelser av Barbarläger, Lotterivinster m.fl.
Du kan få åtkomst till Skattkammaren och hämta innehållet av en kista när som helst. Dock får man öppna bara en kista av en viss typ per dag.
Skattkammaren har en obegränsad kapacitet. Skattkammarens innehåll är oåtkomligt för fiendens attacker och kan inte heller gå förlorat.

Skattmas  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar Guldet, som samlas från skatter. Nivå 1: +2% Guld; Nivå 2: +4% Guld; Nivå 3: +6% Guld; Nivå 4: +8% Guld; Nivå 5: +12% Guld

Skövlare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån General. Den ökar arméns skövlingsstyrka. Nivå 1: +4% skövlingsstyrka; Nivå 2: +6% skövlingsstyrka; Nivå 3: +10% skövlingsstyrka; Nivå 4: +14% skövlingsstyrka; Nivå 5: +20% skövlingsstyrka

Skövling  

Tillfogar civilbefolkningen skador. Om det finns en defensiv fältarmé måste den först ödeläggas så att skövling kan utföras, d.v.s att genomföra Fältstriden före skövlingen. Guld tjänas för varje dödad undersåte. Det straffas med förlust av hedern

För mer information om Skövling klicka [[military#military_26
här], här och här.

Skövlingsstyrka  

Enheternas parameter, som bestämmer antalet [[51undersåtar] som dödades av endast en enhet av samma typ.

Släktträd  

En karta som visar familjerelationerna mellan de 4 generationerna av denKejserliga familjen.

Slavhandlare  

En Barbarstam.
Slavhandlarna är nomader letar efter och fångar försvarslöst vangligt folk på områdena som de passerar. De använder dem då som slaver eller säljer dem vidare till även mer skoningslösa "civiliserade" handlare.
Slavhandlarna har en armésammansättning som är inriktad mot överraskande skärmytslingar och förföljelser, med ett litet antal Infanteri och ett stort antal Kavalleri.
Belöningen för att besegra Slavhandlarna är resurser och Befriad befolkning.

Slott  

Platsen där Det fina folket bor. Med slottets uppgradering kan man ta emot flera [460]adelsmän] i Imperiets hov. Slottet har två extra flyglar - Högkvarter och Guvernörshögkvarter, nödvändiga för guvernörernas och generalernas betalade utbildning för att de skulle kunna förvärva erfarenhetsnivå.

För mer information om Slottet, klicka här.

Soldat  

Ett samlingsbegrepp för alla militärenheter med mänsklig natur, oavsett klass.
Soldaterna är: bågskyttar, spjutmän, svärdsmän och kavalleri.

Spion  

Stridsenhet.
Utbildad vid: Spionakademi
Förutsättningar: Spionage 1

Spionernas åtgärder är tillängliga från Kommandocentralen, meny Spionage.

Tillgängliga åtgärder:

- Kontraspionage
- Spionuppdrag
- Rekognosceringsuppdrag

Enhetens färdigheter:

+ Motåtgärd: Varje spion i besittningen ökar chansen att stöta bort fiendens uppdrag Spionage och chansen att driva bort redan infiltrerade Spioner.
+ Spionnätverk: Varje spion i ett givet uppdrag Spionage ökar chansen att undvika de fientliga Motåtgärden.
+ Spanare: Varje spion i ett viss upppdrag Fältrekognoscering reducerar upddragstiden.

För detaljerad statistik för enheten, klicka här.

Spion-agent  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ökar radien av rekognosceringen. Nivå 1: +4% kejserliga mil; Nivå 2: +6% kejserliga mil; Nivå 3: +10% kejserliga mil; Nivå 4: +15% kejserliga mil; Nivå 5: +25% kejserliga mil

Spionage  

1. Infiltrera spioner i fiendens imperium med målet att lyckas få en spionrapporten som avslöjar de tillgängliga resurserna och arméerna i den motsvarande provinsen/kolonin/oberoende stat/fort. Ju flera spioner och högre nivåer Spionage du har och ju högre nivå Spionage som du uppnått, desto större chans finns det att kontrollera dina fiender.

Spionget fungerar i enlighet med en formel som ger lika chanser att lyckas vid likadana nivåer av forskningarna och ett lika antal spioner.

För mer information om spionage tryck här.

2. En forskning som utvecklar härskarens och hans befolknings underrättelsefärdigheter. Ökar chansen att lyckas få spionrapporten likaså chansen att din armésammansättning i attack förblir okänd för försvararen.

Spionmästare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig till Kejsaren när man ökar nivån Guvernör. Den ger extra nivåer Spionage. Nivå 1: +1% nivå; Nivå 2: +2% nivå; Nivå 3: +3% nivå; Nivå 4: +4% nivå; Nivå 5: +5% nivå

Spionrapport  

Spionrapporten genereras via Spioninfiltrering i en fientlig Besättning, och innehåller en detaljerad föredelning av Besittingens försvar. Information som tillhandahålls spänner:
- Diverse siffror och sammansättning
- Antal på den Lokala befolkningen
- Fästnings nivå
- Nivå på följande byggnader: Vallgrav, Försvarsmur, Torn, Vall, Militärt Läger och Fältfortifikationer
- Resurser som är tillgängliga i Besittningen
- nivå på Besittningens Försvarsstab och deras färdigheter
- Belöningar (endast Barbarläger)

Spionskola  

[300]Militärbyggnad].
Typ: Lokal, Utbildningsbyggnad
Nödvändiga forskningar: Militär doktrin 1, Kontraspionage 1, Spionage 1
Högsta nivå: 20

Möjliggör att man utbildar Spioner. Varje nivå ökar Byggnadens utbildningskapacitet.

Enheter som kan utbildas innefattar:
- Spion

Spjutman (typ Stridsenhet)  

Infanterienheter, billiga och pålitliga, med en stor skövlingsstyrka och Bärförmåga. De har förmogan att krossa det fientliga Kavalleriets Fart, samt att delta effektivt i angreppet mot Fästningsmurarna under en Fästningsbelägring.

Spjutmännen motverkas bäst av Bågskyttarna.

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Stångvapen

- Sårbara mot Svärdsmän
- Närstridsattackernas nackdel

Lista över typerna Spjutmän:

- Lätt spjutman
- Tung spjutman
- Falang

För mer detaljer om Spjutmännen, klicka här.
Sten  

Tillverkas av den rekryterade befolkningen i stenbrottet. Sten är den grundläggande resursen för fästningarnas konstruktion och krävs också för andra byggnader och forskningar.
Motsvarande värde i guld: 1 sten = 1 guld

Stenbrott  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Lokal, Tillverkande
Nödvändiga forskningar: Arkitektur 1
Högsta nivå: 35

Möjliggör tillverkningen av resursen Sten. Varje nivå ökar antalet lediga platser för arbetare i byggnaden.

Stenfängelset  

Ett globalt evenemang i världarna av Imperia Online. Du får veta mer om Globala evenemang här.

Stenhuggare  

En av färdigheterna, som är tillgänglig när man ökar nivån Guvernör. Den ökar Stenproduktionen. Nivå 1: +2% produktion; Nivå 2: +4% produktion; Nivå 3: +6% produktion; Nivå 4: +8% produktion; Nivå 5: +12% produktion

Stora Templet  

Allianceslottets speciella byggnad som ökar det kulturella och militära inflytandets omfång med en viss radie per nivå. Med tiden minskar ökningen, d.v.s med varje ytterligare nivå blir skillnaden mellan två nivåer mindre jämfört med den föregående.

För mer information om det stora templet klicka här och här.

Stora torget  

[301]Ekonomibyggnad].
Typ: Lokal
Högsta nivå: 10

Möjliggör att du håller Små och Stora Festivaler, som påverkar Lyckan i besittningen.
Varje nivå ger 1 Lycka till effekten av Den lilla festivalen.
Varje nivå ger 2 Lycka till effekten av Den stora festivalen.

Strid  

En strid, sammanstötning mellan två beväpnade styrkor, som genomförs efter attack kommandot. Det finns tre slags strider i Det fina folket , enligt stridsmekaniken, de inblandade enheterna och fördelen för angriparen: Fästningsbelägring, Fältstrid, Skövling.

Stridslinje  

När strid pågår är alla trupper fördelade till en av flera möjliga stridslinjer i enlighet med sin Prioritetsarméförläggning. Stridslinjerna avgörs vanligtvis av enheternas förmågor och de påverkar deras prioritet som mål för fiendens enheter.

När fältstrid pågår är frontlinjen och bågskyttelinjer uppdelade i Divisioner: en center och två flanker.
I övriga fall är stridslinjer an autonom truppstyrka; oavsett sin typ, slåss alla stridsenheter I divisionen tillsammans och räknas som ett enda mål med hänsyn till fientliga anfall.

De olika stridslinjerna är:
- Frontlinje
- Angreppslinje
- Bågskyttelinje
- Artillerilinje

Stridsrapport  

Innehåller stridsinformation. Den består av en animerad strid, där du ser din armé att flytta, strida, tillfoga och lida skador och en textbaserad del som visar armésammansättningen i början och slutet och moralvärden för båda parter, förlorade nettopoäng, resursvinst, heder, militära poäng och godståg. Stridsrapporter kan delas med andra spelare när en referenslänk dyker upp längst ned i den animerade striden.

Stridssimulator  

Modulen som hjälper spelarna att beräkna sina strider noggrant för att alltid få förväntade militära resultat. Stridssimulatorn i Imperia Online omfattar alla delar som en strid kan ha: armé (fältarmé och garnison), moral, militära forskningar, fästning, fästningsanläggningar, fortifikation, formation. Spelarna bör dock tänka på två saker:

- Spionrapporten ger ingen information om fiendens militära forskningar, formation, det exakta moralvärdet, fiendens fortifikation och vallgrav, därför rekommenderas det att fylla i respektive fält med minst 2 nivåer högre forskningar än de egna;
- När moralen sjunker under 50, ökar chansen att armén flyr slagfältet och förlorar, vilket sker progressivt med 2% för varje poäng under 50. Så om du får ett vinnande simuleringsresultat med 49 eller mindre moral, är segern inte säker och din armé behöver nog uppgraderingar (ändring av sammansättningen, formationen, öka antalet soldater eller höja nivåerna militära forskningar etc.) innan du skickar den på ett segerrikt uppdrag.

Svärdsman (typ Stridsenhet)  

Mångsidiga infanterienheter, som har lätt att strida mot de flesta militära enheterna. Svärdsmännen är särskilt effektiva i Fästningsbelägring. Under ett angrepp mot Fästningen är dessa djärva krigare de första som attackerar de fientliga Fästningsmurarna och de är mer än kapabla att erövra dem, särskilt om de har till stöd ett stort antal Belägringsvapen.

Svärdsmännen motverkas bäst av Kavalleriet

Alla Svärdsmän är Närstridsenheter.
Alla Svärdsmän är Infanterienheter].
Alla Svärdsmän har sin Prioritetsförlängning på Frontlinjen - Centrum.
Alla Svärdsmän utbildas i Skjutbanorna

Allmänna färdigheter för enheterna:

+ Angreppsarméer
+ Närstridsattack

- Sårbara mot Kavalleriet

Lista över typerna Svärdsmän:

- Lätt svärdsman
- Tung svärdsman
- gardist

För mer detaljer om Svärdsmännen, klicka här.