עגלת משא  

יחידת לחימה.
מיוצרת: בסיס למכונות מצור

ניתן לשלוח עגלות משא למשימה לצד יחידות קרביות אחרות. קיבולת העומס הגבוהה שלהן מגדילה באופן משמעותי את כמות המשאבים שהצבא יכול להביא לאחר קרב מוצלח.

• סוג: תובלה צבאית
• מיקום מועדף לפריסה: אין

מיומנויות לחימה:

- נזק עקיף: אם מפסידים בקרב, יחידה זו נהרסת

לפרמטרים ספציפיים של היחידה הקש כאן.

עוינות  

[179]היחסים] שמאפשרים הכרזת מלחמה ללא כל השלכות על הכבוד. העוינות פעילה מיד לאחר ההכרזה שלה.

עולם  

עולם, מקום בו מתרחשת עונה אחת. רק שחקנים מאותו עולם יכולים לתקשר זה עם זה.

עונה  

התקופה שבין תחילתו של עולם והסוף שלו. התקופה שבה כל האימפריות ואחזקות הברית מתפתחים בצורה כלכלית/צבאית ומתרחבים על המפה העולמית. העונה מסתיימת בתאריך שנקבע על ידי האדמיניסטרטור של אימפריה אונליין.

למידע נוסף על סיום העונה, ראה כאן.

עיר עצמאי  

עלות אחזקה  

פרמטר של היחידות, אשר קובע את השכר שיחידה אחת דורשת לשעה, כדי לבצע שירות באימפריה/מושבה/מוצב צבאי או בשביל להשתתף במשימה. מנוכה אוטומטית מהזהב הקיים בבירה. אם אין זהב או לא מספיק, הצבא יפיק זהב שלילי. חיל המצב בתוך המבצר אינו דורש תחזוקה. העלות של צבאות נודדים הוא גבוהה מהרגיל. במן שהצבא בשליחות, דורש תחזוקה 1.2 פעמים גדולה יותר מאשר בעת היותו באימפריה.

למידע נוסף על תחזוקת הצבא, ראה כאן וגם כאן.

עמלה קבועה  

העמלה לפרסום שנלקחה בעת הביצוע הצעה. העמלה הבסיסית הקבועה היא 10%. היא יכולה להיות מופחתת אם השחקן הוא קצין אוצר ועל ידי כיבוש של משאב מיוחד תבלינים.

עמלת סחר  

עמלת מכירה, מנוכה רק כאשר ההצעה נמכרת. עמלת הסחר הבסיסית היא 40%, אך ניתן להפחיתה עם 2% לכל רמה, על ידי מחקר יחסי שוק.

עץ  

מיוצר על ידי העובדים המועסקים במנסרות. העץ הוא הכרחי עבור הכשרה ללחימה ולרוב המחקרים והמבנים.

הערך בזהב: עץ 1 = 1 זהב

עץ הטכנולוגיה  

כלי העזר שמציג את כל הדרישות לכל הרמות של כל מבנים ו-טכנולוגיות וכל יחידות צבאיות. הוא ממוקם בתפריט הכותרת התחתונה מתחת למפת הכפר.

ערך הברית  

הערך הנוכחי על פי נקודות נטו של הברית, כלומר הערך בזהב של כל נכס הברית: מחקרים, בניינים וצבאות / 1000.