Јазик  

Империја Онлајн е достапна на 30 јазици. Јазик може да се избере од горното мени на почетната страна или од менито за јазици во долниот десен агол на селото преку избор на соодветното знаме.

Јуриш  

Удар на единиците во првата рунда.