Taal  

Imperia Online heeft versies in 30 officiële talen. De taal kan worden ingesteld in het bovenste menu op de homepage of in het taalmenu in de rechterbenedenhoek van de Dorpskaart door de betreffende vlag te selecteren.

Tactieken  

Een onderzoek dat de soeverein de know-how geeft om gebruik te maken van gevechtsformaties. Elk niveau geeft toegang tot 1 formatie.

Talenten  

Karaktereigenschappen die de Groten der Aarde erven van hun ouders. Elke Grote der Aarde erft één karaktereigenschap van zijn vader en één van zijn moeder, en deze zijn willekeurig gekozen. De Grote der Aarde behoudt deze aangeboren talenten van zijn geboorte tot zijn dood en ze kunnen niet worden gewijzigd. De troonopvolger heeft 2 talenten plus de speciale karaktereigenschap Opvolger. De Keizer heeft ook één extra speciaal talent - Keizer en kan de extra karaktereigenschap Schandelijk verwerven door het verbreken van de dynastieke vrede met een andere speler.

Klik op here voor meer informatie over talenten.

Taverne  

Een gebouw dat in alle geannexeerde provincies, kolonies, handelsposten en militaire posten beschikbaar is, en waar u kansspelen kunt spelen om extra goud te winnen.

Onmiddellijk nadat u klaar bent met de Tutorial verschijnt De Taverne in het dorp.

Technologiecalculator  

Een module waar u uw huidige niveau van een bepaald gebouw/[[296onderzoek] kunt ingeven en een niveau van Architectuur/Universiteit/Militaire universiteit/Academie van Wetenschappen/Academie van Militaire Wetenschappen om de prijs van een hoger niveau te berekenen. Bevindt zich in de Technologieboom.

Technologieën  

Technologieën zijn levensnoodzakelijke verbeteringen die bepalend zijn voor de vooruitgang van zowel uw economie als uw leger. Ze hebben effect op uw hele Rijk. Hun ontwikkeling is opgedeeld in niveaus. Elk niveau verhoogt het effect van de technologie, dat globaal is. Naargelang hun type worden Technologieën onderzocht in een van de universiteiten: Economische Technologieën in de Universiteit, en Militaire Technologieënin de Militaire universiteit . Technologieën kunnen ook worden onderzocht in de twee academies: de Academie van Wetenschappen en de Academie van Militaire Wetenschappen.

Technologische boom  

Het hulpmiddel dat alle vereisten voor alle levels van alle Gebouwen en Technologieën en alle militaire eenheden toont. Het is gesitueerd in het footer menu onder de Kaart van het dorp.

Tempel  

Het religieuze toevluchtsoord van de Bevolking. Het is de plek die de soeverein elke dag kan bezoeken, waar hij te weten komt wat de wil van God voor zijn Rijk is en waar hij een geschenk kan ontvangen in de vorm van maximale Tevredenheid, kortere onderzoekstijd, [[205 ]goud], grondstoffen of een leger. Grondstoffen en mogelijke grootte van het leger is gelijk aan 1/2 ~ 32-uurinkomsten van uw Rijk met uitzondering van goud. Een speler kan elke 12 uur gratis één geschenk openen. Maar als hij al minstens 3 keer een gratis geschenk heeft gekregen van de Tempel, heeft hij de mogelijkheid om een ​​tweede geschenk voor de dag te openen in ruil voor 680 diamanten. Als hij al minstens 3 keer een geschenk heeft gekregen in ruil voor 680 diamanten, heeft hij de mogelijkheid om die dag een ​​derde geschenk te openen in ruil voor 2550 diamanten. Als hij al minstens 3 keer een geschenk heeft gekregen in ruil voor 2550 diamanten, kan hij die dag een ​​vierde geschenk openen in ruil voor 4250 diamanten. Als hij al minstens 3 keer een geschenk heeft gekregen in ruil voor 4250 diamanten, kan hij die dag een vijfde geschenk openen in ruil voor 8330 diamanten. Als hij al minstens 3 keer een geschenk heeft gekregen in ruil voor 8330 diamanten, kan hij die dag een zesde cadeau openen in ruil voor 16830 diamanten.

Terrein  

Elke plaats op de Wereldkaart die kan worden gebruikt voor de oprichting van verschillende administratieve eenheden of waarop zich reeds bestaande objecten bevinden die derhalve kunnen worden veroverd. Een terrein kan naargelang het type neutraal zijn of kan verschillende modificatoren, bonussen of negatieve effecten bieden.

Klik op here voor meer informatie over types terreinen en hun effect.

Terrein met een speciale grondstof  

Bonusterreinen voor kolonies of handelsposten die willekeurig zijn verspreid over de Wereldkaart. Ze geven verschillende soorten bonussen met een globaal effect op het hele Rijk. Aanvallen op kolonies of handelsposten die zijn gesticht op terreinen met een speciale grondstof hebben geen limieten voor nettowaardepuntenbereik en bijgevolg verliest de aanvaller geen punten voor moreel, eer en aanval.

Terugtrekking  

Bevel dat kan worden gegeven aan troepen in de Militaire post. Troepen die een bevel tot Terugtrekking hebben gekregen, vechten niet tegen de vijand als de militaire post wordt aangevallen.

Tevredenheid  

De statistieken die tonen hoe tevreden de bevolking is over het bewind van de soeverein. Er zijn vele factoren - dagelijkse of eenmalige, die een stijging of daling van de tevredenheid veroorzaken. Deze effecten moeten zorgvuldig worden overwogen om onverwachte onaangename resultaten te vermijden. Het voornaamste gevolg van lage tevredenheid (niet aanbevolen) is emigratie, rellen en opstanden. Hoe dichter bij het maximum de tevredenheid van een provincie/kolonie ligt, hoe gelukkiger de bevolking zal zijn en dus ook hoe kleiner de kans op emigratie en rellen is.

Klik op here voor meer informatie over geluk.

Tevredenheidsbalans  

De totale som van alle plaatselijke of globale dagelijkse tevredenheidsmodificatoren voor de huidige 24 uur tussen twee migraties. De tevredenheidsbalans is de statistiek die elke minuut bepaalt of de Tevredenheid zal stijgen of dalen. Hij wordt berekend over een periode van 24 uur, d.w.z. dat, als de Tevredenheidsbalans + 24/24u is, er elk uur 1 Tevredenheidspunt zal worden toegevoegd aan de huidige tevredenheidswaarde. De tevredenheidsbalans verschijnt in het groen in de linkerhelft van het venster Tevredenheid.

Tijdelijke diamanten  

Diamanten met een vervaldatum. Tijdelijke diamanten kunnen voor beperkte tijd worden gebruikt vanaf het moment van ontvangst. Er zijn beperkingen voor het gebruik ervan:
- U kunt enkel tijdelijke items kopen als u tijdelijke diamanten hebt.
- Tijdelijke diamanten kunnen niet worden getransfereerd naar een andere speelwereld.
-De speciale grondstof Diamanten kent geen bonus toe voor het aantal tijdelijke diamanten dat is gekocht met een speciale aanbieding.
- Gekochte tijdelijke diamanten worden alleen in de account geladen als de accounteigenaar inlogt of actief is in het spel.
- Tijdelijke diamanten kunnen niet worden getransfereerd naar een nieuw seizoen.

Toernooien  

In-game wedstrijden die verschillende aspecten van het spel omvatten:

Economische ontwikkeling;
Militaire ontwikkeling, aanvallen en onderwerping van vijanden;
Alle andere belangrijke aspecten van het spel.

Toernooien zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

• Solotoernooien, waar de soevereinen persoonlijke prestaties en resultaten dienen te behalen;
• Alliantietoernooien, waar samen met de teamgenoten doelen dienen te worden behaald;

Toernooien hebben verschillende zeldzaamheidsniveaus - sommige toernooien zullen zelden voorkomen maar zullen langer duren, met grotere beloningen. De beloningen zijn verdeeld in mijlpalen op basis van het behaalde resultaat en worden aan het einde van elk toernooi weggegeven.

De soorten beloningen kunnen de volgende zijn:

Diamanten;
Grondstoffen;
• Verschillende items;


• De spelers in [361]speelwerelden] met snelheid x4 wedijveren met elkaar in cross-realmtoernooien. In deze toernooien worden de spelers verdeeld in groepen op basis van hun nettowaardepunten. Dit betekent dat alle spelers uit deze speelwerelden het tegen elkaar opnemen in plaats van alleen te wedijveren met spelers uit hun speelwereld, op basis van hun nettowaardepunten.
• De spelers in speelwerelden met snelheid x10 nemen het enkel op tegen spelers uit hun speelwereld. Ze worden niet verdeeld in groepen op basis van hun nettowaardepunten.
• Groepsdistributie gebeurt enkel aan het begin van elk toernooi. Als een speler meer of minder nettowaardepunten krijgt dan het aantal dat vereist is voor de groep waaraan hij is toegewezen, zal hij niet worden verplaatst naar een andere groep zolang het toernooi duurt.

Toren van Kennis  

Een globaal evenement in de speelwerelden van Imperia Online. Zie here voor meer informatie over globale evenementen.

Torens  

Militair Gebouw.
Type: Plaatselijk, Bijgebouw, Defensieve Structuur
Vereisten: Zie hieronder
Maximaal Level: 24

Fort bijgebouw. Tijdens de bestorming van een Fort valt elke Toren de vijandelijke eenheden aan. Een Toren heeft 3000 Aanval, en geen eigen Raakpunten. De aanval van een Toren wordt proportioneel gespreid over al zijn doelen.

Als het Fort vernietigd is, zijn al zijn Torens dat ook. Als het vernietigde Fortlevel hersteld is, zijn zijn Torens ook hersteld.

Elke Toren prioriteert de vijandelijke eenheden als volgt:
- Aanvalslinie; als de door de verdediger toegebrachte schade genoeg is om de Aanvalslinie van de vijand te vernietigen, wordt de rest van zijn vernietigingskracht gericht op de Stormrammen en de Infanterie voor Man-tegen-mangevechten in de Frontlinie.
- Artillerielinie
- Boogschutterslinie
- Cavalerie in de Frontlinie

Elk Fort kan een maximaal aantal Torens hebben, afhankelijk van zijn level:

Fortlevel 3 – 1 Toren
Fortlevel 4 – 2 Torens
Fortlevel 5 – 4 Torens
Fortlevel 6 – 6 Torens
Fortlevel 7 – 12 Torens
Fortlevel 8 – 18 Torens
Fortlevel 9 – 24 Torens

Wanneer het Fort wordt uitgebouwd, gaan al zijn Torens verloren.

Klik hier voor meer informatie over de Torens.

Training  

Het proces tussen de rekrutering en de mobilisatie, wanneer gewone dorpelingen moedige soldaten worden. Hoe meer elite de eenheid is, hoe meer tijd opgaat aan training. De trainingstijd vermindert met 20% door het activeren van Premium. Trainingsgroepen verschijnen in een pictogram in de rechterkant van de Dorpskaart.

Trainingsgroep  

Groep soldaten van hetzelfde type en klasse die tegelijk gerekruteerd zijn. Het aantal trainingsgroepen neemt toe door een hoger niveau van militaire doctrine.

Transactiebericht  

Een bericht dat informatie geeft over resultaten van handelstransacties, zoals: een met succes verkocht aanbod of een verlopen aanbod, en over resultaten van een goudtransfer, zoals: met succes naar een bondgenoot getransfereerd goud of met succes van een bondgenoot ontvangen goud. Transactieberichten komen aan in grijze briefomslagen en worden bewaard in de tab Systeem van het menu Berichten, onder het label Transacties.

Transport  

Het verplaatsen van grondstoffen van de ene administratieve eenheid naar de andere. Transport kan circuleren tussen de provincies binnen de grenzen van de Exclusieve zone of geannexeerde provincies en andere vestigingen van de speler op de Wereldkaart.

Transport & Rekrutering  

Een optie die vanuit de Hoofdstad automatisch de grondstoffentransporteert die nodig zijn voor de rekrutering van het leger in een Geannexeerde provincie en die de training meteen start met één klik, indien aan de volgende eisen wordt voldaan: de nodige grondstoffen zijn beschikbaar in de Hoofdstad en de capaciteit van het Depot van de Hoofdstadis voldoende om ze in één keer te transporteren of heeft het maximumniveau bereikt. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Transport & Upgrade  

Een optie die vanuit de Hoofdstad automatisch de grondstoffentransporteert die nodig zijn voor de upgrade van een eenheid in een Geannexeerde provincie en die de training meteen start met één klik, indien aan de volgende eisen wordt voldaan: de nodige grondstoffen zijn beschikbaar in de Hoofdstad en de capaciteit van het Depot van de Hoofdstadis voldoende om ze in één keer te transporteren of heeft het maximumniveau bereikt. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Transporteenheid  

Zie goederenwagen.

Transporteren & bouwen  

Een optie die het mogelijk maakt om de nodige middelen voor een gebouw in een geannexeerde provincie/kolonie/handels- of militaire post rechtstreeks van de hoofdstad automatisch te transporteren en de bouw onmiddellijk van start te laten gaan met een enkele klik. Aan de volgende vereisten moet zijn voldaan: de nodige middelen zijn beschikbaar in de hoofdstad en de capaciteit van hetDepot van de hoofdstadis voldoende om ze in een keer te transporteren of heeft het maximumniveau bereikt. De optie is niet beschikbaar wanneer het Imperium door een vijand wordt aangevallen*.

*Er is een uitzondering: Deze optie wordt ontgrendeld bij een aanval wanneer er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Transportexpert  

Een van de vaardigheden die de Keizer kan verwerven wanneer hij een Gouverneursniveau bereikt. Verhoogt de capaciteit van het Depot in alle vestigingen. Niveau 1: +5% capaciteit; Niveau 2: +10% capaciteit; Niveau 3: +15% capaciteit; Niveau 4: +20% capaciteit; Niveau 5: +30% capaciteit

Transportmissie  

Het verplaatsen van grondstoffen tussen geannexeerde provincies via een Depot of tussen het Rijk en een kolonie met goederenwagens.

Tribune  

Bevindt zich in het menu Berichten >> tab Tribune, en is de gespreksruimte van de alliantie waar alle leden, ongeacht hun positie, direct berichten kunnen achterlaten, die in chronologische volgorde worden weergegeven, waarbij het oudste [[371 ]bericht] zich onderaan het venster bevindt en het nieuwste bovenaan. Alle nieuwe tribuneberichten verschijnen in een grijze enveloppe in de inbox.

Troonzaal  

De plaats waar de soeverein alle statistische gegevens over alle aspecten van de ontwikkeling van zijn Imperiumbijhoudt: (inkomsten, uitgaven, werkkrachten, productie, alle gebouwen en Technologieën, leger, veroverde speciale middelen).

Tutorial  

De officiële adviseur in Imperia Online voor de allereerste stappen van elke speler. De adviseur helpt de soeverein in spe om zich te oriënteren in de interface en in de belangrijkste spelmechanica, terwijl hij hem/haar royale beloningen geeft. De tutorial gaat niet eeuwig door - de stap voor het legeren van uw troepen in het garnizoen is de laatste. Zodra dit gebeurd is, verdwijnt het tutorialpictogram en staat de speler er alleen voor. Het lezen van de officiële handleiding van het spel, Hoe spelen? (bevindt zich onderaan het linkermenu) zal iedereen helpen om een echte expert te worden en het spel met zelfvertrouwen te spelen.

Tweede luitenant  

Militaire rang voor een speler met 7 500-14 999 militaire punten.

Tweede sergeant  

Militaire rang voor een speler met 500-749 militaire punten.