Ballista  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Ostrom műhely
Előfeltételek: Katonai kiképzések 8, Távolharci támadás 10, Központosítás 6

• Típus: Távolharc, Ostromgép, Tüzérség
• Elsődleges kihelyezés: Tüzérségi vonal

Képességek:

+ Távolharc: Ez az egység 2 extra Támadással rendelkezik Csatatéri küzdelem vagy Erőd Ostrom esetén, a közelharc kezdete előtt
+ Dedikált Anti-ostrom: Ez az egység előnyben részesíti az Ostromgép célpontokat; Támadás x 0.5 Erőd, Gyalogság és Lovasság ellen
+ Szétszóródó lövés: Csatatéri Küzdelemben és Erőd Fosztogatáskor, ha nincsenek már Ostromgép célpontok, a jelen egység Támadása arányosan van szétosztva az összes ellenséges vonalon, Oldalszárnyakon és Középpontokban (a Tartalék immúnis)
+ Üzemeltető személyzet: 25 Szabad Népesség kiképzésére van szükség; 25 helyet kapnak a Helyőrségen.

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Békés idők  

Non-háború vagy non-támadás periódus.

Egyes  

A(z) Birodalom katonai fejlesztésének folyamatában, összes résztvevőre (katonák és a mérnökök) használt szó. Az egységek különboző módon kerülhetnek csoportosításra, a következők szerint:
- az erejük és hatékonyságuk szerint - könnyű, nehéz és elit;
- a fizikai tulajdonságaik alapján - katonák és ostromgépek;
- a mozgásuk módjától függően - gyalogság és lovasság;
- az ellenség megközelítének alapján - csapatoktávolharc és közelharc;
- a tevékenységi körük alapján - katonai és nem-katonai.

Elít egyes  

Az elit katonai egység osztály. A legkönnyebben az elit Erőd osztályú szinteket védi és támadja - 7, 8, 9.
Az elit egységek a következők: elit íjászok, falanxok, őrök, paladinok és torbacsilok.

Fosztogatás erő  

Egy egység paramétere, mely meghatározza egy ugyanolyan típusú egység által megölt falusi számát.

Gárdsta  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Gyalogsági laktanyák
Előfeltételek: Közelharci támadás 20, Páncél 20, Központosítás 11

• Típus: Közelharc, Gyalogság, Kardos
• Elsődleges kihelyezés: Középpont (Frontvonal)

Képességek:

+ Roham Sereg: A jelen egység prioritást élvez a Frontvonal összetételében Erőd Rohamlás alatt.
+ Közeli harc: Támadás x 2 az Íjászok ellen
+ Pajzsfal: A védekezés allatt, ez az egység megerősödik - Életerő Pontok x 1,2
+ Utolsó Védővonal: Helyőrségben ez az egység megerősödik Erőd Fosztogatás alatt - Életerő Pontok x 2
+ Elit osztag: Ez az egység megerősödik amikor egy Középpontban harcol - Támadás x 1,2, Életerő Pontok x 1,2

- Sebezhetőség a Lovagság által: Ezt az egységet minden Lovag megtámadhatja x 2
- Nehéz Osztag: Ez az egység büntetőpontokban részesül ha Oldalszárnyon harcol: Támadás x 0,8, Életerő Pontok x 0,8

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Gyalogság  

Az összes olyan emberi katonai egység közös megnevezése, akik kifejezetten a lábon való harcra vannak kiképezve.
A gyalogsági egységek a következők: kardosok, lándzsások and íjászok.

Kardos  

Sokoldalú gyalogsági egységek, amelyek könnyedén helyt állnak a csatában a legtöbb egység ellen. A Kardosok kiváltképpen Erőd Fosztogatáskor emelkednek ki. Ezen bátor harcosok elsőként küzdenek az Erőd falai ellen Erőd Rohamlás alatt és kitünően végzik ezt a feladatot, főleg akkor, ha megfelelő számú Ostromgéppel támogatják őket.

A Kardos egységek támadásait a leghatékonyabban a Lovassággal lehet ellenezni.

Az összes Kardos egység Közelharci egység.
Az összes Kardos egység Gyalogsági egység.
Az összes Kardos egység Elsődleges kihelyezése a Frontvonal Középpontja.
Az összes Kardos egység a Gyalogsági laktanyán van kiképezve.

Közös képességek az egységeken belül:

+ Roham Sereg
+ Közeli harc

- Sebezhetőség a Lovasság által

A Kardos egységek a következők:

- Könnyű Kardos
- Nehéz Kardos
- Őrző

Bővebb információkért az Kardos egységekről, kattints [[egységek]ide].

Katapult  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Ostrom műhely
Előfeltételek: Katonai kiképzések 8, Távolharci támadás 10, Központosítás 6

• Típus: Távolharc, Ostromgép, Tüzérség
• Elsődleges kihelyezés: Tüzérségi vonal

Képességek:

+ Távolharc: Ez az egység 2 extra Támadással rendelkezik Csatatéri küzdelem vagy Erőd Ostrom esetén, a közelharc kezdete előtt
+ Pontatlan: Támadás x 0.3 Gyalogság, Lovasság és Ostromgépek ellen
+ Szétszóródó lövés: Csatatéri Küzdelemben és Erőd Fosztogatáskor a jelen egység Támadása arányosan van szétosztva az összes ellenséges vonalon, Oldalszárnyakon és Középpontokban (a Tartalék immúnis)
+ Üzemeltető személyzet: 50 Szabad Népesség kiképzésére van szükség; 50 helyet kapnak a Helyőrségen.

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Katona  

Az összes emberi katonai egység közös szava, az osztálytól függetlenül.
A katonák a következők: íjászok, lándzsások, kardosok és lovasok.

Katonai pontok  

A játékos katonai eredményeinek és parancsnoki képességeinek egy mérése. A katonai pontokra csak más aktív játékosokkal való csatában lehet szert tenni. Egy legyőzött csapat 5000 arany egyenértékének 1 katonai pont felel meg. A különböző Erődszintek megsemmisítése is egy adott mennyiségű katonai pontot hoz. A kifosztott lakosság is katonai pontot érhet, de csak háború esetén és csak a háborús pontszámot emelheti. A megsemmisített erődök és önálló városok megtámadása nem jár semmilyen katonai ponttal a támadó számára.

Bővebb információkért a Katonai pontokról kattints ide.

Kém  

Speciális egység.
Kiképzési hely: Kémiskola
Előfeltételek: Kémkedés 1

A Kémkedési opciók az Operációs Központ alatt, a Kémkedés menüpontban érhetőek el.

Elérhető opciók: Kémelhárítás, Kémkedési misszió, Felderítő misszió

Képességek:

+ Ellenintézkedés: Egy adott Birtok összes kémje növeli az ellenséges Kémkedési Missziók visszaverésének az esélyét és a jelenleg beépült Kémek kiűzésének az esélyét.
+ Kémhálózat: Egy adott Kémkedési Misszió összes kémje növeli az ellenség Ellenintézkedései alól való kitérés esélyét
+ Felderítés: Egy adott Felderítési Misszió összes kémje csökkenti a Misszió időtartamát

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Kocsma  

Egy olyan épület, amely az összes csatolt tartományban, kollóniában, kereskedelemben és katonai állomásokon elérhető, és ahol lottózni tudsz, extra aranyért.

A Kocsma, rögtön a Bevezető után jelenik meg a faludban.

Kolónizálás  

Az a kutatás, amely az uralkodót felruházza azzal a tudással, miként tudja a Birodalmat a kollóniák által bővíteni. Minden szint emelésével egy újabb kollónia létrehozásának lehetősége nyílik meg.

Könnyű egyes  

A legalacsonyabb katonai egység osztály. A legkönnyebben a könnyű Erőd osztályú szinteket védi és támadja - 1, 2, 3.
A könnyű egységek a következők: könnyű íjászok, könnyű lándzsások, könnyű kardosok, könnyű lovasság és faltörő kosok.

Könnyű lovasság  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Lovassági laktanyák
Előfeltételek: Közelharci támadás 1, Csatalovak 1, Katonai kutatás 2

• Típus: Közelharc, Lovasság
• Elsődleges kihelyezés: Oldalszárny (Frontvonal)

Képességek:

+ Feltöltés: A jelen egység megerősödik a küzdelem első fordulójában - Támadás x 1.2
+ Közeli harc: Támadás x 4 Íjászok ellen
+ Lovasharc: Támadás x 2 Kardosok ellen
+ Irányíthatóság: A jelen egység megerősödik amikor Oldalszárnyon harcol - Támadás x 1.3, Életerő Pontok x 1.3

- Sebezhetőség a Lándzsások által: A jelen egység ellen az összes Lándzsás Támadása megnő
- Rövid hatókörzet: Támadás x 0,17 a Lándzsások ellen
- Könnyű csapat: Ez az egység büntetőpontokban részesül amikor egy Középpontban harcol – Támadás x 0.8, Életerő Pontok x 0.8
- Lovas: Ez az egység nem támadhat Erőd Rohamlás alatt
- Szűk téri hátrány: Ez az egység büntetőpontokban részesül Erőd Fosztogatás alatt - Támadás x 0.5, Életerő pontok x 0.5

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Lovasság  

Lovas egységek, melyek rendkívülien hatékonyak Csatatéri küzdelmekben, viszont korlátolt erejük van Erőd Ostrom alatt. Az összes Lovassági egység előnyt élvez a Kardosok és Íjászokkal szemben, de nem támadhatnak meg Erődöket ezek rohamlása alatt. Ugyanakkor büntetőpontokkal harcolnak Erőd Fosztogás alatt.

A Lovassági egységek támadásait a leghatékonyabban a Lándzsásokkal lehet ellenezni.

Az összes Lovassági egység Közelharci egység.
Az összes Lovassági egység Elsődleges kihelyezése a Frontvonali Oldalszárnyak.
Az összes Lovassági egység a Lovassági laktanyán van kiképezve.

Közös képességek az egységeken belül:

+ Feltöltés
+ Közeli harc
+ Lovasharc
+ Irányíthatóság

- Sebezhetőség a Lándzsások által
- Rövid hatókörzet
- Lovas
- Szűk téri hátrány

A Lovassági egységek a következők:

- Könnyű Lovas
- Nehéz Lovas
- Paladin

Bővebb információkért a Lovassági egységekről, kattints [[egységek]ide].

Nehéz egyes  

A közép katonai egység osztály. A legkönnyebben a nehéz Erőd osztályú szinteket védi és támadja - 4, 5, 6.
A nehéz egységek a következők: nehéz íjászok, nehéz lándzsások, nehéz kardosok, nehéz lovasság, katapultok és balliszták.

Nehéz lovasság  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Lovassági laktanyák
Előfeltételek: Közelharci támadás 10, Csatalovak 10, Páncél 10, Katonai kiképzések 8, Központosítás 6

• Típus: Közelharc, Lovasság
• Elsődleges kihelyezés: Oldalszárny (Frontvonal)

Képességek:

+ Feltöltés: A jelen egység megerősödik a küzdelem első fordulójában - Támadás x 1.5
+ Közeli harc: Támadás x 4 Íjászok ellen
+ Lovasharc: Támadás x 2 Kardosok ellen
+ Irányíthatóság: A jelen egység megerősödik amikor Oldalszárnyon harcol - Támadás x 1.2, Életerő Pontok x 1.2

- Sebezhetőség a Lándzsások által: a jelen egység ellen a Dárdavívők és Fegyveresek Támadása megnő
- Rövid hatókörzet: Támadás x 0,17 a Lándzsások ellen
- Lovas: Ez az egység nem támadhat Erőd Rohamlás alatt
- Szűk téri hátrány: Ez az egység büntetőpontokban részesül Erőd Fosztogatás alatt - Támadás x 0.5, Életerő pontok x 0.5

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] ide].

Nett pontok  

Egy játékos jelenlegi erejét mutatják. Épületek építésével, katonák kutatásával és toborzásával szerezhetőek be és az elköltött nyersanyagok mennyiségével és típusával megegyezően számolódnak ki:
- 1 nettó érték pont = 1000 arany / 1000 fa / 1000 vas / 1000 mely épületekre vagy kutatásra lettek elköltve
- 1 nettó érték pont = 500 arany / 500 fa / 500 vas / 500 mely hadsereg toborzására lett elköltve.

Ostrom gép  

Az Ostromgépek egyedi Katonai egységek, melyeknek az alap funkcióik a következők lehetnek: egy megtámadott Erőd ledöntése vagy az ellenség Ostromgépeinek a megsemmisítése. A csatatéren való elhelyezésüktől függően, az Ostromgépek Katapult vagy Romboló típusúak lehetnek.

Az Ostromgépek támadásait a leghatékonyabban a Ballisztákkal lehet ellenezni.

Az összes Ostromgép az Ostrom műhelyben épül.

Közös képességek az egységeken belül:

+ Üzemeltető személyzet

Az Ostromgépek a következők:

- Faltörő kos
- Katapult
- Balliszta
- Torbacsil

Bővebb információkért az Ostromgépekről, kattints [[egységek]ide].

Pontok  

Egy játékos fejlődésének a mérése a játék egy adott aspektusában. Két típusú pont létezik az "Imperia Online-ban": nettó érték pontok, melyek a gazdasági előrehaladást mérik és a katonai pontok, melyek a katonai teljesítményt mutatják.

Sebesség  

Egy egység paramétere, mely meghatározza a sebességet amellyel egy egység mozog a Világtérképen. Az összes egység sebességét Birodalmi mérföld (BM) per órában mérjük. Egy misszió alatt a teljes hadsereg sebessége a leglassúbb egység sebeségével fog megegyezni. Az utazási idő a Térképészeti szintekkel csökkenthető.

Teher talicska  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Ostrom műhely

A Szállító kocsik különböző Missziókra küldhetőek ki más Katonai egységekkel. A nagy teherbírásuk jelentősen megnöveli a katonaságod által beszállítható nyersanyagok mennyiségét egy sikeres csata után.

Típus: Szupport
Elsődleges kihelyezés: Nincs

- Járulékos veszteség: Egy vesztes csata után a jelen egység megsemmisül

Bővebb információkért a jelen egységről, kattints [[egységek] itt].

Terhelés  

Egy egység paramétere, mely meghatározza azt a nyersanyagmennyiséget, amelyet egy egység, katona vagy szállító vagon kizsákmányolhat egy ellenséges tartomány/kolónia vagy önálló várostól.

Trebuset  

Katonai egység.
Kiképzési hely: Ostrom műhely
Előfeltételek: Katonai kiképzések 15, Távolharci támadás 20, Központosítás 11

• Típus: Távolharc, Ostromgép, Tüzérség
• Elsődleges kihelyezés: Tüzérségi vonal

Képességek:

+ Faltörő: Ez az egység megerősödik amikor egy Erődöt támad - Támadás x 1.5
+ Távolharc: Ez az egység 3 extra Támadással rendelkezik Csatatéri küzdelem vagy Erőd Ostrom esetén, a közelharc kezdete előtt
+ Pontatlan: Támadás x 0.15 Gyalogság, Lovasság és Ostromgépek ellen
+ Szétszóródó lövés: Csatatéri Küzdelemben és Erőd Fosztogatáskor a jelen egység Támadása arányosan van szétosztva az összes ellenséges vonalon, Oldalszárnyakon és Középpontokban (a Tartalék immúnis)
+ Üzemeltető személyzet: 75 Szabad Népesség kiképzésére van szükség; 75 helyet kapnak a Helyőrségen.

Újonc  

1. Katonai rang melyet olyan játékos kap, aki 0-149 közötti katonai ponttal rendelkezik.

2. Az első lojalitási szinten lévő összes átlagos tag közös elnevezése.