רב אלוף  

דרגה צבאית, המוענקת לשחקן עם 325 000-499 999 נקודות צבאיות.

רב טוראי  

דרגה צבאית, המוענקת לשחקן עם 250-499 נקודות צבאיות.

רב סמל  

דרגה צבאית, המוענקת לשחקן עם 1500-2999 נקודות צבאיות.

רב סרן  

דרגה צבאית, המוענקת לשחקן עם 50000-74999 נקודות צבאיות.

רופא מדען  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. משפר את התאוששות החיילים לאחר קרב. רמה 1: +2% להתאוששות; רמה 2: +4% להתאוששות; רמה 3: +6% להתאוששות; רמה 4: +8% להתאוששות; רמה 5: +12% להתאוששות

רופא שטח  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. משפר את התאוששות החיילים לאחר קרב. רמה 1: +2% להתאוששות; רמה 2: +4% להתאוששות; רמה 3: +6% להתאוששות; רמה 4: +8% להתאוששות; רמה 5: +12% להתאוששות

רוצח של גנרלים  

תכונה הזמינה בעת עלייה של רמת הגנרל. מגדיל את הסיכוי להריגת הגנרל של שחקן יריב, אם אתה מנצח בקרב. רמה 1: +5% סיכוי; רמה 2: +10% סיכוי; רמה 3: +20% סיכוי; רמה 4: +30% סיכוי; רמה 5: +50% סיכוי

ריבוי חשבונות  

שם פופולרי של שחקן, אשר משתמש באמצעות ריבוי חשבונות.

ריבית הבנק  

אחוז הזהב שהשחקן מקבל כאשר מפקיד זהב בבנק. הריבית עולה על ידי העלאת רמה הפקדה. הריבית המקסימלית עבור פיקדונות לטווח קצר היא 10% ולטווח ארוך - 20%.

ריגול נגדי  

רמות של חשבונות הגלובליים  

רמות אלה מיוחסות לכל העולמות שבהן השחקן משחק עם אותו שם משתמש. הם אף פעם לא ייעלמו ולעולם לא ירדו לרמה נמוכה יותר. ניסיון לחשבון אפשר לצבור בכמה דרכים:
- צבירה של נקודות נטו;
- חיסול של מרגלים האויב;
- לכל תינוק שזה עתה נולד מקבלים בונוס של 20% לניסיון בחשבון במשך שש שעות בהתאם לעולם;
- לאחר שמגיעים לרמת חשבון מסוימת, מרוויחים תוספות, בונוסים ופרסים שונים במשחק;

רמת ניסיון  

רפואה  

המחקר היחיד, אשר משפר את קצב גידול האוכלוסייה (עם 5% לרמה).
מחקר הרפואה מגדיל את תוחלת החיים של אנשים האדירים.

רפואה צבאית  

מחקר שנותן לריבון את היכולת להחלים יותר יחידות הרוגים לאחר קרב. מגדיל את שיעור ההתאוששות של הפסדים לאחר הקרב ב-0.5% לתוקף/1% למגן לכל רמה.
שיעור החלמה מרבי - 65%.

רצח  

רשות ברית  

מילת איסוף לכל הנקודות או האזורים על מפה עולמית, שבהם ברית אחד יש שליטה. רשויות ברית הם הטירות ו נקודות המפגש.

רשימה של שחקנים שהתעלמת  

רשימה של כל השחקנים שהתעלמת מהם.