Żelazo  

Wyprodukowane przez pracowników wynajętych w kopalni żelaza. Żelazo jest niezbędne do rekrutacji wojska i do badań wojennych.
Równoważnik złota: 1 żelazo = 1 złoto

Żołnierz  

Nazwa ogólna dla wszystkich ludzkich [393]jednostek wojskowych], niezależnie od kategorii.
Żołnierze to: Strzelcy, Włócznicy, Miecznicy i Konnica.