Odun  

Odun imalathanesine işe alınmış işçiler tarafından üretilen odun, ordu eğitimi, binaların ve araştırmaların büyük kısmı için gereklidir.
Altın eşdeğeri: 1 odun = 1 altın

Odun imalathanesi  

Odunun üretildiği bina. Her seviye odun imalathanesindeki iş yerlerini arttırır.

Oduncu  

[467]Vali] seviyesi yükseltilirken bu beceri mevcut olur. Odunüretimini arttırır. Seviye 1: +%2 üretim; Seviye 2: +%4 üretim; Seviye 3: +%6 üretim; Seviye 4: +%8 üretim; Seviye 5: +%12 üretim

Öğretici başlangıç  

Her oyuncunun oyundaki ilk adımlarını gösteren öğütçü. Oyuncuya görevler vererek onun oyunun arayüzü ve mekaniğini anlamasını sağlar. Görevlerin tamamlamasının karşılığında oyuncu çeşitli ödüller alır. Öğretici başlangıcın son görevi okçuları garnizona konuşlandırmaktır. Onun tamamlanmasından sonra Öğretici başlangıç yok olur ve oyuncu kendi stratejisine göre devam ediyor. Oyunun özelliklerini daha iyi bilmek ve anlamak için 'Nasıl oynayabilirim' kılavuzunu takip etmenizi önemle öneriyoruz.

Okçu (Asker birimi)  

En iyi garnizon birimi - kale surları arkasından savaşırken saldırı gücü 4 kat daha büyüktür. Okçular mızraklılara saldırı gücünün 3 katıyla savaşır, koçbaşı ve kılıçlılara karşı ise dolayısıyla 4 ve 3 kat daha zayıf saldırı gücü ile savaşır. 3 okçu sınıfı var - hafif, ağır ve seçkin.

Okçular hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ya da Okçular barakasındaki Okçu biriminin tanımı.

Okçu Barakası  

Okçuların eğitildiği baraka.

Okçu eğiticisi  

Vali seviyesinin arttırılmasında açılan bir beceri. Тüm okçuların eğitim süresini azaltır. Seviýe 1: -%5 eğitim süresi; Seviýe 2: -%10 eğitim süresi; Seviýe 3: -%15 eğitim süresi; Seviýe 4: -%20 eğitim süresi; Seviýe 5: -30% eğitim süresi

Okçuların hattı  

Hat.
Okçuların Hattı, tüm Okçu birimlerinin Öncelikli Konuşlandırılmasıdır. Her zaman Ön hat'ın arkasında konuşlanır ve bu Hattaki birimler Piyade saldırısı başlamadan önce 1 ila 3 ön saldırıya sahiptir.

Meydan Savaşı sırasında, Okçuların Hattı üç Gruba ayrılır: Merkez ve iki Kanat. Farklı Okçu türleri üç grup boyunca orantılı olarak konuşlandırılır.

Okçuların Hattındaki Birim grupları, ancak önlerindeki Cephe grubu yok edildikten sonra Piyade saldırısına girebilir. Bir oyuncunun Okçuların Hattı grubunu piyade birimlerinizle yok etmek, kalan Cephe gruplarına karşı Yan Saldırı fırsatı verir.

Hem Kale Saldırısı hem de Garnizonla Savaş sırasında, saldıran Okçular Grup olmadan bir Okçuların Hattında birleştirilir.

Hem Kale Saldırısı hem de Garnizonla Savaş sırasında, savunan Okçular bir Okçuların Hattı oluşturmaz, bunun yerine savunmacının Cephe Hattının bir parçası olurlar.

Cephanelerini tüketen okçular Okçuların hattındaki konumlarını korurlar ve ancak düşman Piyade birimleri tarafından angaje edilirlerse tekrar savaşa girerler.

Olağan bölge  

Bonusu olmayan koloni arazisi. Kurucusuna herhangi öncelikler sağlamaz, fakat x5 menzili dışı olan saldırılar mümkün olmadığı için х2 menzili dışı olan saldıranın moral, onur ve saldırı gücü puanını düşürdüğü için, imparator için güvenlik sağlar.

Olağan üye  

Belirli hakklara sahip olmayan ve bonuslardan faydalanmayan ittifak üyesi.

Ön hat  

Onbaşı  

250-499 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Onur  

Bir oyuncunun askeri tutumunu gösteriyor. Onur, aktif oyunculara karşı düzenlenen savaşlardan ve oyuncunun kendi ordusunun altın eşdeğerinin %10u kayıp olduğu takdirde kazanılır. İki taraf arasında x2 puan farkı aşılmamalı. Her gün tüm oyuncular +2 Onur puanı alır. Subay-Diplomatlar günlük onur bonusu alan tek oyunculardır. Onur; köy baskınında, menzil dışı saldırılarda ve saldırının başlamasından 15 dakika ve fazla sonra geri çağırılması durumunda düşer. Pozitif ve negatif onurun Moral ve Mutluluk puanı üzerine etkisi var.

Not: Köy baskını yollamada alınan onur puanı saldırının gerçekleştirilmesinden sonra savaş raporuna yansıtılır. Puan menzili dışı saldırı yüzünden alınan onur puanı saldırının yollanmasından hemen sonra alınır ve o yüzden raporda bulunmaz. Onur; saldırı geri çekilirse de düşürülür.

Onur hakkında daha fazla bilgi için bkz. buraya ve buraya.

Ordu bağışlamak  

İttifak üyeleri tarafından ittifağa verilmiş olan askeri birimlerin Global harita üzerinden aynı ırkı olan toplanma noktası veya ittifak sarayına bağışlaması. Hedefine ulaşıldığında ordu bağışlandığı ittifağa ait olur, eğitimindeki kazanılmış net puan bağışçının güncel net puanından alınıp ittifak değerine eklenir. Bağışlanmış orduların geri alınması mümkün değil.

Daha fazla bilgi için bkz. buraya.

Ordu emniyeti  

Mecburi çevrimdışı süresinde ya da başka nedenle oyunda olmadığınız sürede ordunuzu düşman saldırılardan korumak amacıyla onu uzakta bulunan terkedilmiş imparatorluğa, imparatorluğunuzda bulunan uzak bir koloniye ya da izinli puan menzili içinde bulunan aktif oyuncuya göndermek. Oyundan çıkmadan önce fazla bakım masrafı ödemek zorunda kalmamanız için ordunun gidiş ve geri dönüş sürelerini hesaplayıp orduyu çevrimdışı olacağınız süre ile yolculuk süresi aynı olan göreve yollayınız. Eğer imparatorluğunuzda hemen harcayamayıp ordunun koruması olmadan bırakmak istemediğiniz kaynaklar varsa ve ordunuzu yenebilen ordusu olan biri olmadığına emin iseniz kaynakları ana eyalette biriktirip orduyu oraya konuşlandırınız.

Ordular kuyruğu  

Eğitimdeki grupları barakalarda boş yer olmadığı durumda ancak Askeri Yetenekler seviyesi bu grupların eğitimine izin verdiği takdirde kuyrukta sıralamak. Kuyrukta sıralanan gruplar ardarda ve süreleri yığılarak eğitilir. Kuyruktaki ilk grup elmas karşılığında hemen eğitilebilir. Eğitim süresinin bitmesine 6 saatten da az zaman kalan her grup 170 elmas karşılığında hemen eğitilebilir. Kuyruktaki 1 grubun hemen eğitilmesi kuyruktaki diğer grupların kalan sürelerinin yeniden hesplanacağı anlamına gelir.

*Şu istisna mevcut: Saldıran oyuncunun ordusunun altın eşdeğeri ile savunan oyuncunun net puanlarının altın eşdeğeri arasında büyük fark varsa, özellik mevcut olur.

Ordunun yerdeğiştirmesi  

Birimlerin bir eyalet/koloniden başkasına yollanması.

Not: Savunan; vuruşa 5 saniyden daha az zaman kala saldırı altında bulunan eyaletten/saldırı altında bulunan eyalete orduyu yerdeğiştiremez.

Orgeneral  

500 000-749 999 askeri puanı olan oyuncuya verilen askeri rütbe.

Orta vergi oranı  

Dördüncü vergi oranı. 1 saat ve 100 işçi başına 3 altın elde edilir. 24 saat başına Mutluluğu 30 puan düşürür.

Ortalama mutluluk  

Ortalama mutluluk, gruptaki imparatorlukların her birisinin mutluluk ortalamasının toplamı gruba dahil edilen imparatorluklar sayısına bölerek hesaplanır.

Otomatik vekalet  

İmparator ölünce tahtasına hangi yüce insanın çıkacağını sistem tarafından otomatikman belirtme.

Otomatik vekalet hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız
buraya.

Özel kaynağı olan bölge  

Global harita üzerine rastgele yerleşmiş bonusu olan koloni bölgeleri veya ticaret karakolları. Bütün İmparatorluk üzerine global etkisi olan çeşitli bonuslar verir. Özel kaynak üzerine kurulmuş kolonilere veya ticaret karakollarına gönderilen saldırıların puan menzili için sınırı yok, dolayısıyla saldıran kişi moral, onur veya saldırı cezası almaz.

Özel kaynaklar ve bonuslar hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.