Gardian i Kalasë  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Pikët e jetësKalasë. Niveli 1: +4% Pikë jete; Niveli 2: +6% Pikë jete; Niveli 3: +10% Pikë jete; Niveli 4: +14% Pikë jete; Niveli 5: +20% Pikë jete

Garnizon  

1.Hapësira prapa mureve të Kalasë ku ushtritë janë dislokuar. Çdo nivel i Kalasë ka një nivel të caktuar të mbulimit bazë i cili rritet nga nivelet e Arkitekturës Ushtarake.

2.Ushtritë e dislokuara pas mureve të Kalasë. Njësitë e garnizonit nuk kërkojnë mirëmbajtje dhe nuk kanë Moral, sepse thjesht nuk mund të largohen.

Garnizon bazë  

Gjeneral  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 500 000-749 999 pikë ushtarake.

Gjeneral (post i Njerëzve të mëdhenj)  

Gjeneral - major  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 150 000-224 999 pikë ushtarake.

Gjeneral Brigade  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 150 000-224 999 pikë ushtarake.

Gjeneral në sulm  

Gjeneral – mbrojtës  

Gjeneral-toger  

Gradë ushtarake dhënë për lojtarët me 325 000-499 999 pikë ushtarake.

Grabitës  

Një nga aftësitë në dispozicion kur zhvillohet niveli Gjeneral. Rrit Kapacitetin e ngarkesës së ushtrisë. Niveli 1: 4% Kapacitet ngarkese; Niveli 2: 6% Kapacitet ngarkese; Niveli 3: 10% Kapacitet ngarkese; Niveli 4: 14% Kapacitet ngarkese; Niveli 5: 20% Kapacitet ngarkese

Gradë (Gradë ushtarake)  

Titulli ushtarak i dhënë lojtarëve me një sasi të caktuar të pikëve ushtarake. Gradimi mund të shihet në profilet e lojtarëve dhe në renditjen.

Për më shumë informacion në lidhje me gradat ushtarake, kliko këtu.

Grupi i shtegtimit  

Një grup i përbërë nga një numër i caktuar Peandorish (aktive në 168 orët e fundit, ose të cilat kanë përafërsisht numër të njëjtë të pikëve neto në kohën e rregjistrimit) të formuara çdo minutë për të përcaktuar se cili prej tyre do të fitojë dhe cili do të humbë
popullsi gjatë proçesit të migrimit të përditshëm mbi bazën e krahasimit të
Lumturisë mesatare.

Grupi i trajnimit  

Grupi i ushtarëve të të njëjtit lloj dhe klasi të rekrutuar njëkohësisht. Numri i grupeve të stërvitura e ka rritur nivelin e Doktrinës Ushtarake.

Grupi zero  

Trupat e linjës së parë të këmbësorisë dhe/ose dashët në një Rrethim Kalaja të cilat i afrohen mureve për të shkaktuar dëme dhe për ti shkatërruar. Është i vetmi trup sulmues pikët e jetës të të cilit janë ulur nga nivelet e hendekut të mbrojtësit. Trupi zero merr moralin e linjës së parë, kështu që nëse njësitë e linjës së parë largohen, për shkak të moralit të ulët,
trupi zero ndalon së shkaktuari dëme, largohet gjithashtu, dhe Rrethimi i Kalasë përfundon në mënyrë të pasuksesshme për sulmuesin.

Gur  

Prodhohet nga popullsia e punësuargurore. Guri është i nevojshëm kryesisht për ndërtimin e kalave dhe është i nevojshëm për ndërtesat e tjera dhe kërkimet.
Ekuivalent ari: 1 gur = 1 ar

Gurore  

[301]Ndërtesë ekonomike].
Tip: Lokale, Prodhim
Kërkime të nevojshme: Arkitektura 1
Niveli maksimal: 35

Lejon prodhimin e burimit Gur. Çdo nivel rrit Kapacitetin e punëtorëve në ndërtesë.

Guvernator