Nasadenie  

Rozmiestnenie vojska v určitej bojovej zóne, alebo obrannej pozícii ako bojové pole, garnizóna, veže.

Rada Starších  

Každý deň v určitom čase v Ríši sa uskutočňuje Rada starších, na ktorej sa diskutuje o tom či obyvateľstvo je šťastné vašim riadením a rozhoduje či má začať alebo ukončiť vzbury alebo povstania.

Rádius  

Miera rozsah vplyvu. 1 rádius = 1 Imperiánska míľa

Poznámka! V Imperia Online pod názvom rádius sa neoznačuje geometrický termín rádius. V Imperia Online rádius je dĺžková jednotka, ktorá meria vzdialenosť medzi centrom a hociktorým konečným bodom kruhu rozsahu vplyvu jedného aliančného zámku.

Radnica  

Miesto, kde sa budujú všetky budovy.

Reštartovanie sveta  

Jedensvet môže byť reštartovaný, keď jehosezóna skončí. Sezóna končí presne na dátum, ktorý určí administrácia Imperia Online.

Čo sa stáva keď sasvet reštartuje?

- Účty sa prenášajú do novej sezóny, ale s iným rozmiestnením na Globálnej mape.
- Rozvoj ríš začína od 0.
- Prenášajú sa tiež diamanty a premium balíky.
- [[149
Aliancie] automaticky začínajú novú sezónu v tej istom zložení členov, v ktorej ukončili starú sezónu, bez toho, aby bolo potrebné zakladať ich znovu, alebo pozývať manuálne všetkých členov. Prenesená aliancia zahŕňa: to isté meno, tých istý členov na tých istých pozíciách´(okrem aliančných vodcov), ale so zanulovanými statusmi lojality, bez majetkov, bez armády, prázdnou pokladnicou, zanulované výskumy a čisté diplomatické vzťahy; neaktívni spojenci (tí, ktorí sa ešte stále neprihlásili do svojich účtov) môžu byť vyhnaní vodcom keď on má minimálne 1000 čistých bodov.

Rezerva  

Slúži na vyplnenie predných zón v prípade stratených jednotiek na Krídlach, alebo v Strede. Ak sú dve zóny zničené nepriateľskou armádou naraz, jedna z nich náhodne bude vyplnená jednotkami rezervy.

Riadenie: Barbarstvo  

Riadenie Barbarstvo je charakteristické s nasledujúcimi efektami:
Kladné efekty:

10% rýchlejšie a lacné vojenské výskumy
50% väčší prírast obyvateľstva
20% menšia výživa armády
50% väčšie zaťaženie armády
25% rýchlejšie školenie jednotiek
Bez straty šťastia pri najímaní
50% viac zdrojov z barbarských truhlíc
50% menšie straty chrabrosti
Zlato z požiarov a dodávky x4
20% rýchlejšie cestovanie armády

Záporné efekty:

10% pomalšie a drahé ekonomické výskumy
- 5 úrovní Špionáž
30% menšia kapacita domov
Bez zlata od vazalov

Riadenie: Feudalizmus  

RiadenieFeudalizmus je charakteristický s nasledujúcimi efektami:
Kladné efekty:

10% rýchlejšie a lacné ekonomické výskumy
10 úrovní Kontrašpionáž
15% váčšia kapacita fariem
50% lacnejšie anexovanie
100% väčšia kapacita garnizónov
Oprava zdarma pevností v provinciách
50% väčšia ochrana zdrojov
50% väčší efekt pevností na produkciu v provinciách
10% vyššie životné body pevností
100% väčší guvernérska skúsenosť

Záporné efekty:

10% väčšia výživa armády
10% pomalšie a drahšie vojenské výskumy
20% pomalšie cestovanie armády
100% drahšie zakladanie kolónií


Riadenie: Imperializmus  

Riadenie Imperializmus je charakteristický s nasledujúcimi efektami:
Kladné efekty:

15% rýchlejšie a lacné ekonomické budovy
15% väčšia kapacita domov
75% lacnejšie zakladanie kolónií
Zlato od vazalov a príchody z obchodovania x8
Bez straty šťastia zo vzdialenejších majetkov
200% väčšia kapacita na trhu
10% vyššie zhromažďovanie kolónií
100% väčšia kapacita nákladovej stanice
100 Impérskych míl bonus logistika
100% väčší efekt na všetky špeciálne zdroje s výnimkou tisu, uhlia, podkovy, žuly a diamantov.

Záporné efekty:

15% pomalšie a drahé vojenské budovy
20% väčšia výživa armády
-5 úrovní Kontrašpionáže
20% nižšie zhromažďovanie provincií

Riadenie: Monarchia  

Riadenie Monarchia je charakteristická s nasledujúcimi efektami:
Kladné efekty:

20% rýchlejšie a ľacnejšie vojenské budovy
20 bodov morálky viac v útoku
5 Úrovní Špionáže
150% väčší efekt guvernérskych talentov a schopností
100% väčšia generálska skúsenosť
Dodatočne 1 vrodený talent (max. 4)
Zavládnutie násilím neznižuje úrovne budov
Kapacita vojenských pozícií x10
3 body rast pri údere na nezávislé mesto
10% menšia výživa armády

Negatívne efekty:

10% pomalšie a drahé ekonomické budovy
5% menšia kapacita fariem
10% menej ochránené zdroje
-5 bodov morálky menej v obrane

Riadenie: Neutrálne  

Neutrálne riadenie nemá ani kladné, ani záporné vplyvy na rozvoj Vašej ríše.

Ríša  

1. Všetky majetky vládcu.

2. Skrátené pomenovanie majetkov v hlavnej Ríši - dobyté terény v rámci a okolo výlučnej zóny hráča.

Rodokmeň  

Schéma, ktorá znázorňuje rodinné vzťahy medzi 4 generáciami Imperiálnej rodiny.

Rozpustiť  

Rozpustiť vojakov. Vracia 50% vložených surovín.
Po dobu 8 hodín, počítajúc od momentu na posledné rozpustenie, môžete rozpustiť armádu, ktorej netná hodnota nie je vyššia 25% od netnej hodnoty existujúcej armády. V prípade, že ste rozpustili menej ako toto percento, netná hodnota každej dodatočnej armády, ktorú nadobudnete v tomto čase, bude pripočítaná ku existujúcej a bude sa mať na zreteli do dosiahnutia limitu pre rozpustenie.

Rozsah čistých bodov  

Rozdiel v bodoch dvoch hráčov. Útoky na ríše mimo dosahu х5 (5 krát menšie alebo väčšie Ríše založené na čistých bodov) sú zakázané. Útoky proti Ríšammimo okruhu х2 spôsobujú pokles v morálke, česti a sile útoku za každý 0,1 koeficient rozdielu mimo dovoleného okruhu. Sila útoku nebude menšia v bitke mimo okruhu x2, ak útočiaci má menej čistých bodov ako obranca.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne útokov mimo rozsahu, kliknite tu.

Rozsah jednotky  

Diaľka paľby streleckých jednotiek.

Rozsah vplyvu  

Teritoriálny prejav aliančného vplyvu.

Rýchlosť  

Parameter jednotky, ktorý určuje rýchlosť, s ktorou sa pohybuje jedna jednotka na Globálnej mape. Všetky jednotky majú určitú rýchlosť, ktorá sa merá v Imperiálnch míľach (IM) na hodinu. Na misii rýchlosť celej armády je rýchlosť najpomalšej odoslanej jednotky. Doba trvania cesty sa skracuje úrovňami Kartografie.