Raakpunten  


Parameter van een eenheid die leven, duurzaamheid, weerstand tegen een vijandelijkeaanval impliceert. Het aantal raakpunten van een bepaald eenheidstype neemt toe naargelang de klasse - lichte, zware, elite, en wordt versterkt door Bepantseringniveaus en Premium. De eenheden met de hoogste raakpuntwaarden, ongeacht de klasse, zijn allemaal belegeringswapens.

Rad van Fortuin  

Een generator van beloningen in het spel. Elke 12 uur ziet u een rad met verschillende beloningen en 1 draaibeurt. Voor elke draaibeurt krijgt u 1 draaipunt. Wanneer u een bepaald aantal punten heeft bereikt, kunt u de beloning in het kistje in ontvangst nemen of de punten bijhouden voor een grotere beloning. Ongeopende kistjes worden getransfereerd naar het volgende seizoen. Als u de diamantbeloning krijgt door aan het rad te draaien, ontvangt u tijdelijke diamanten voor 168 uur.


Radius  

Meeteenheid voor de invloedssfeer. 1 radius = 1 Keizerlijke mijl

NB! In Imperia Online is de radius niet de gelijknamige geometrische term. Radius is hier een lengte-eenheid die de afstand meet tussen het centrum en eender welk eindpunt van de invloedssfeercirkel van een alliantie kasteel.

Rang (Militaire rang)  

Militaire titel voor spelers met een bepaalde hoeveelheid militaire punten. De rang is zichtbaar in de spelers profielen en in de klassering.

Klik op here voor meer informatie over militaire rangen.

Rapport  

Geclassificeerde beknopte informatie.

Type rapporten in Imperia Online: Gevechtsrapport, Spionagerapport.

Rapporteren van een bericht  

Het rapporteren van een aanstootgevend/beledigend bericht dat ontvangen werd van een andere speler. Het impliceert dat de administratie de inhoud zal controleren en beoordelen en, indien nodig, de afzender het zwijgen zal opleggen. De enige manier om een bericht te rapporteren is klikken op "Rapporteren" in de rechterbovenhoek van het betreffende bericht.

Rekrutering  

Het opdragen van de training van deeenheid in de respectievelijke kazerne. Rekrutering vereist een rekruteringsprijs in hout en ijzer, die toeneemt in overeenstemming met de klassen - lichte, zware, elite, en inactieve bevolking - één dorpeling per soldaat, maar de bouw van 1 belegeringswapen vereist meer dan één dorpeling.

Rekruut  

1. Militaire rang voor een speler met 0-149 militaire punten

2. De algemene benaming voor alle gewone leden in het eerste loyaliteitsstadium.

Rel  

Een toestand van een geannexeerde provincie en een kolonie die veroorzaakt wordt door ontevredenheid van de bevolking als gevolg van een lage plaatselijke Tevredenheidswaarde. Als de Tevredenheid beneden 50 daalt, is er een kans, die progressief met 2% stijgt voor elk Tevredenheidspunt (bijvoorbeeld op 49 punten met 2%, op 48 punten met 4% enz.), op rellen, wat dan weer leidt tot een belastingstop tot de Tevredenheid opnieuw gestegen is.

Reserve  

Dient voor het aanvullen van de voorste zones in geval van verloren eenheden op de Flank of in het Centrum. Wanneer twee zones tegelijkertijd worden doorbroken door het leger van de vijand, wordt één ervan willekeurig gekozen en aangevuld met reserveeenheden.

Rijk  

1. Alle vestigingen van een soeverein.

2. Korte benaming van de vestigingen van het belangrijkste Rijk - veroverde terreinen in en rond de exclusieve zone van de speler.

Ronde  

Deel, niveau, fragment van een gevecht. Alle gevechten zijn onderverdeeld in rondes waarin eenheden schade toebrengen en oplopen in overeenstemming met hun eigen aanval en raakpunten en die van de tegenstander. Hoe meer rondes een gevecht heeft, hoe groter het verlies van eenheden en Moreel.

Rover  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt het Draagvermogen van het leger. Niveau 1: +4% Draagvermogen; Niveau 2: +6% Draagvermogen; Niveau 3: +10% Draagvermogen; Niveau 4: +14% Draagvermogen; Niveau 5: +20% Draagvermogen