IM  

Milă Imperială - Unitatea de măsură pentru distanţă în Imperia Online.

Împărat  

Împăratul este cel mai mare dintre Oamenii Măreți. El este conducătorul întregului Imperiu și de asemenea guvernatorul capitalei de la începutul jocului. Împăratul poate fi de asemenea numit în post de general în atac sau apărare. Ca și General în apărare el poate proteja doar capitala. Ca și general în atac puteți să-l trimiteți în misiuni de atac împotriva altor jucători sau orașe independente. Când împăratul este numit în una din aceste poziții, primește bonusuri speciale disponibile exclusiv lui.

Pentru mai multe informații despre împărat click aici.

2. O abilitate disponibilă exclusiv Împăratului. Acordă bonus la moral de +10 puncte la fiecare luptă și +10 puncte de fericire în capitală. (Împăratul este întotdeauna guvernatorul capitalei.).

Imperia Online Battle Royale  

Acesta este un turneu complet individual, în care obiectivul principal este ca un singur jucător să rămână în picioare la final. Timpul jocului turneului este împărțit în runde și fiecare rundă este împărțită în timp de război și timp de pace. Jucătorii nu se pot ataca între ei pe timp de pace. Atacurile între jucători sunt permise numai în timpul războiului. Ceea ce este unic la acest turneu este că provinciile pot fi distruse și alți jucători pot fi anihilați. O provincie poate fi distrusă atunci când un număr suficient de atacuri reușite se desfășoară împotriva provinciei, care vor scădea nivelul fortăreței până la 0. Provincia pierdută poate fi anexată din nou, dar dezvoltarea ei se va reseta. Un jucător este considerat anihilat dacă nivelul Fortăreței din Capitala devine 0. Contul său va fi blocat și atacatorul, care a efectuat bătălia care duce la anihilare, va fi recompensat cu un punct criminal. Eliminarea jucătorilor se face automat de către sistem, în funcție de poziția din clasamen. Jucătorii cunosc pozițiile eliminate pentru fiecare Rundă înaintea începerii turneului. Clasamentul principal se bazează pe punctele networth. Câștigătorii turneului vor primi diamante și medalii speciale drept recompensă.

Pentru mai multe informații și pentru a citi versiunea completă a regulamentului Invaziilor Nomade, faceți click aici.

Imperialism  

Guvernarea imperialism are următoarele efecte:

EFECTE POZITIVE

15% clădirile economice mai ieftine și mai rapide
15% capacitatea caselor mai mare
75% întemeierea coloniilor mai ieftină
Aurul de la vasali și potențialul comercial x8
Nici o pierdere de Fericire din cauza distanței proprietăților
200% capacitate piață mai mare
10% eficiență mai mare a coloniilor
100% capacitate mai mare a stațiilor de transport
100 bonus logistică imperială
100% bonus mai mare al resurselor speciale cu excepția tisă, cărbune, potcoavă și granit și diamante

EFECTE NEGATIVE

15% clădiri militare mai scumpe și mai lente
20% întreținere mai mare a armatei
-5 nivele Contra-spionaj
20% eficiență mai scăzută a provinciilor

Imperiu  

1. Toate proprietățile unui suveran, unitățile administrative de pe harta Imperială și Harta Globală.

2. Denumire prescurtată pentru Imperiul principal - unitățile administrative de pe harta Imperială ce sunt controlate de un jucător

Imperiu abandonat  

Un Imperiu ce aparține unui jucător inactiv, ce nu s-a logat pe cont mai mult de 60 ore. Imperiile abandonate sunt subdivizate în două tipuri: ce încă produc, însemnate cu un cufăr plin de aur, și imperii abandonate ce nu mai produc, însemnate cu un cufăr gol. Imperiile abandonate ce încă produc opresc producția după 60 ore de la începerea inactivității. Timpul de deplasare către un imperiu abandonat nu poate fi mai mic de 0.66666666666667 minute.
Nu există limită a razei punctelor net worth pentru atacarea imperiilor abandonate. Astfel, nu sunt dobândite puncte militare și/sau puncte de onoare sub nicio circumstanță. Fiecare Împărat ce s-a reîntors în Imperiul său după o absență de cel puțin 2 săptămâni primește următoarele cadouri pentru a putea reintra mai ușor în joc:
- toate fortărețele distruse sunt reparate automat;
- toate valorile curente al fericirii sunt stabilite la maxim;
- Imperiul tău este aflat sub o protecție de revenire, ce implică că nu poți fi atacat și nici trimite atacuri altor jucători timp de 48 de ore;
- ai dreptul unic de a primi producția pentru 48 de ore a Imperiului tău gratuit.

Import  

"Hrană" pentru populație, care se importă din Fermele care au surplus, spre Fermele în care este insuficientă "hrană".

Împrumut  

Credit bancar. O anumită cantitate de aur pe care banca ți-o împrumută la fiecare 168 h și care trebuie plătită într-o perioadă de 168 de ore în plăți egale în fiecare oră. Nu poți lua un alt împrumut dacă ești dator la bancă. Valoarea împrumutului depinde de producția Imperiului.

Pentru mai multe informații despre împrumuturi click aici.

Împrumut  

Reduce rata dobânzii la împrumuturile luate de la bancă cu 2% pe nivel.

Începător  

1. Rangul militar conferit unui jucător cu 0-149 puncte militare.

2. Titlu acordat membrilor de rând în primele etape de loialitate.

Închisoarea de piatră  

Un Eveniment Global din Lumile Imperia Online. Pentru mai multe informații despre Evenimentele Globale citiți aici.

Infanterie  

Denumire acordată tuturor unităţilor militare instruite în lupta "pedestra".
Unităţile de infanterie: arcaşi, lăncieri, spadasini

Infiltrare  

Când un număr de spioni au ajuns la destinația unei misiuni de spionaj, vor rămâne în așteptare pâna când vor primi ordin de Infiltrare. Succesul infiltrării depinde de numărul de spioni ai ambelor părți, precum si de nivelul de spionaj al atacatorului și de nivelul contraspionajului apărătorului.

O infiltrare reușită va genera un raport de spionaj. Spionii vor rămâne în posesiunea inamică așteptând noi ordine.

O infiltrare nereușită va duce la pierderea a 20% din spionii ce încearcă să se infiltreze, spionii supraviețuitori vor fi goniți, întorcându-se în posesiunea de unde Misiunea de Spionaj a fost inițiată.

Infirmerie  

Unitățile din bătăliile cu armate personale supuse recuperării vor fi trimise într-o nouă filă a Fortăreței numită Infirmerie. Mai multe informații despre Infirmerie găsiți aici.

Influența alianței  

Caracteristica unică a castelului de alianță. Expansiunea influenței culturale și militare se extinde cu ajutorul clădirii speciale a castelului - Marele Templu. Influența alianței implică bonusuri și beneficii pentru Imperiile aliaților amplasați în raza de influență, penalități pentru inamici în cazul unui război și cucerirea simbolică a Hărții Globale ce permite câștigarea lumii.

Pentru mai multe informații despre influența alianței click aici, aici și aici.

Înfrângere  

Pierderea unei lupte.

Înfrângere defensivă  

Pierderea unei lupte în apărare.

Înfrângere ofensivă  

Pierderea unei lupte în atac.

Inspector fiscal  

Una din abilitățile disponibile guvernatorilor atunci când cresc un nivel. Mărește aurul generat din taxe. Nivelul 1: +2%; Nivelul 2: +4%; Nivelul 3: +6%; Nivelul 4: +8%; Nivelul 5: +12%.

Instrucţie  

Procesul prin care sătenii devin bravi soldaţi; începe cu recrutarea sătenilor şi se încheie prin mobilizarea soldaţilor.Cu cât unitățile sunt mai bune cu atât timpul de recrutare este mai mare. Timpul de instrucţie creşte cu cât soldaţii recrutaţi sunt mai avansaţi. Grupele de antrenament sunt reprezentate în partea dreaptă a Hărţii provinciei.

Instrucție Militară  

O cercetare ce mărește valoarea Moralului inițial în apărare și în atac cu 1 punct de Moral pe nivel.

Instructor de arcași  

Una din abilitatile disponibile guvernatorilor atunci cand cresc un nivel. Scade timpul de antrenament al tuturor unitatilor de arcasi. Nivelul 1: -5%; Nivelul 2: -10%; Nivelul 3: -15%; Nivelul 4: -20%; Nivelul 5: -30%.

Instructor de cavalerie  

Una din abilitatile disponibile guvernatorilor atunci cand cresc un nivel. Scade timpul de antrenament al tuturor unitatilor de cavalerie. Nivelul 1: -5%; Nivelul 2: -10%; Nivelul 3: -15%; Nivelul 4: -20%; Nivelul 5: -30%.

Instructor de infanterie  

Una din abilitatile disponibile guvernatorilor atunci cand cresc un nivel. Scade timpul de antrenament al tuturor lancierilor si spadasinilor. Nivelul 1: -5%; Nivelul 2: -10%; Nivelul 3: -15%; Nivelul 4: -20%; Nivelul 5: -30%.

Întăririle alianței  

O opțiune a alianței, prin care puteți trimite armata să vă ajutați aliații și să lupte alături de trupele lui.

• Întăririle pot fi trimise doar între jucători din cadrul aceleiași alianțe. Membrii noi nu pot trimite sau primi întăriri, până când nu vor fi acceptați ca membri cu drepturi depline.
• Întăririle se vor putea trimite doar către provincii și colonii. Întăririle pot fi trimise doar din provincii.
Întreținerea întăririlor va fi preluată de către jucătorul ce primește întărirea, atâta timp cît se află în proprietatea lui. Pe timpul deplasării, întreținerea va fi pe contul jucătorului ce a trimis întărirea.
• Întăririle se alătură armatei destinatarului (în cazul în care are armată disponibilă) și participă în luptă ca o armată întreagă. Generalii nu pot fi trimiși ca întărire.
• Întăririle participă în luptă cu cercetările militare ale destinatarului. Nu esxistă cerințe ca destinatarul să aibă cecrcetări pentru unități mai avansate, pentru a putea primi întărire. Adică un jucător ce are doar unități ușoare poate primi întărire unități de elită, dar se vor lupta cu cercetările personale, mai mici.
• Pierderea întăririlor se calculează proporțional după raportul unităților destinatarului și a celui ce a trimis întărirea . Exemplu: în luptă partcicipă 1000 spadasini ai destinatarului și 2000 spadasini trimiși ca întărire, în total 3000 spadasini. În luptă se pierd în total 600 de spadasini, 200 vor fi a destinatarului și 400 a celui ce a trimis întărirea.
• Recuperarea unităților pierdute din întărire se va calcula în baza procentului de recuperare a destinatarului.
• Destinatarul nu poate muta întărirea în altă proprietate decât cea spre care a fost trimisă sau să le folosească în atac . Întăririle nu pot fi puse în garnizoană.
• Întăririle pot fi rechemate oricând de către cel ce le-a trimite. Întăririle pot fi întoarse de către destinatar oricând. În ultimile 5 secunde până la impactul atacului intăririle nu pot fi rechemate sau întoarse.
• Întăririle se vo întoarce automat în următoarele situații:
- dacă destinatarul nu are aur suficient pentru întreținere (sau are valoare negativă a aurului);
- dacă destinatarul sau cel ce a trimis întărirea a părăsit alianța;
- dacă destinatarul a activat Modul Vacanță;
- dacă jucătorul ce a trimis întărirea este pedepsit de Imperia Online;
- dacă proprietatea în care sunt întăririle este distrusă.
• Întăririle sunt vizibile în rapoartele de luptă, dar jucătorul ce a trimis întărirea va rămâne anonim


Întăririle pot fi trimise din opțiunile fiecărui aliat a meniului Alianță -> Membri. După aceea pot fi gestionate din Fortăreață.

Întemeiere  

Obținerea controlului deplin, cu toate drepturile implicite, asupra unui anumit punct de pe Harta Globală și stabilirea unei unități administrative sau a unei facilități militare gata de exploatare în diferite scopuri. În lumile Imperia Online pot fi întemeiate colonii, puncte comerciale, puncte militare și Puncte de Adunare.

Întreabă un jucător  

Locul unde jucătorii pot raporta bug-uri, nereguli, unde pot adresa întrebări sau clarifica eventualele nelămuriri.

Întreruperea păcii dinastice  

Spionatul sau Atacarea jucătorilor cu care ai semnat Pace dinastică duce la ruperea acesteia și primirea de către Împărat a trăsăturii Dezonorat. Jucătorul care rupe pacea dinastică este de asemenea penalizat cu -10 puncte de onoare.

Pentru mai multe informații cu privirea la ruperea păcii dinastice, click aici.

Întreţinere  

Caracteristică a fiecărei unităţi, desemnează aurul necesar fiecărei unităţi pentru prezenţa acesteia în Imperiu/colonie/ post militar sau pentru deplasarea în misiuni. Întreţinerea unităţilor este extrasă în mod automat din aurul disponibil în Capitală. Întreţinerea unităţilor nu se suspendă în cazul în care în Capitală nu se află aur disponibil pentru aceasta, sau este insuficient, Imperiul acumulează datori unităţile generează "aur negativ"aur.
Garnizoana din Fortăreaţă nu necesită întreţinere în aur. Întreţinerea unei armate aflate în deplasare este mai mare decât Întreținerea unei armate de călătorie este mai mare decât cea normală. În misiune armata, necesită întreținere de 1,2 ori mai mare decât în staționare în imperiu.

* În cazul în care bonusurile la întreținere depășesc 90%, efectul maxim pe care îl vor avea este de 90%.

Pentru mai multe informații despre întreținerea armatei faceți clic pe aici și aici.

Invazii Nomade  

Acesta este cel mai vechi turneu din istoria jocului, care a avut loc pentru prima dată în 2006. Principalul obiectiv al participanților este să-și apere imperiile împotriva atacurilor nomade, care sunt trimise pe durata turneului. Pregătirea și capacitatea de a pregăti o apărare bună înainte de orice atac este crucială, deoarece unitățile nomade nu au capacitate de transport, întotdeauna jefuiesc totul într-un asediu al fortăreței. În plus, dacă armata nomadă câștigă un asediu al fortăreței, toate clădirile jucătorilor sunt scăzute cu 1, iar valoarea punctelor lor nete este dedusă din punctele jucătorului. Pentru fiecare victorie defensivă împotriva nomazilor, fiecare jucător va primi pradă de război egală cu 50% din echivalentul în aur al armatei inamice anihilate împărțit în mod egal între lemn și fier. Toți jucătorii au maximum 50 de vieți. Pentru fiecare luptă pierdută împotriva nomazilor se scade 1 viață. Dacă un jucător pierde toate viețile, se pierde și eligibilitatea de a intra în competiție pentru oricare dintre recompensele mari sau speciale. Câștigătorii turneului vor primi diamante și medalii speciale drept recompensă.

Pentru mai multe informații și pentru a citi versiunea completă a regulamentului Invaziilor Nomade, faceți click aici.

Iubit de popor  

Una din abilitatile disponibile guvernatorilor atunci cand cresc un nivel. Diminueaza riscul unei rascoale sau rebeliuni. Nivelul 1: -5%; Nivelul 2: -10%; Nivelul 3: -20%; Nivelul 4: -30%; Nivelul 5: -50%.

Iubit de zei  

Una din abilitățile disponibile doar pentru împărat când crește un nivel de guvernator. Mărește recommpensele de la templu. Nivelul 1: +1%; Nivelul 2: +2%; Nivelul 3: +4%; Nivelul 4: +6%; Nivelul 5: +10%.