Игнориран потребител  

Потребител, който не може да изпраща лични съобщения на играча, от когото е бил игнориран. Игнорираните играчи са видими в играта в меню Настройки >> Игнорирани.

Игнорирани  

Списъкът с всички игнорирани от играча потребители.

Игра на късмета  

Намира се в таверната. В Играта на Късмета се участва с билети, закупени със злато, равно на 1-часовия добив на империята, или срещу 850 диаманта. Броят закупени билети е неограничен. Eдин печеливш билет за всички светове се изтегля всеки час. Късметлията получава награда в злато, равняващо се на 100-часовия му добив. Печалбата от Играта на Късмета може да бъде получена с отваряне на специално ковчеже в меню Инвентар / подменю Съкровищница. Ако имате повече от една печалба от Играта на Късмета, може да отваряте по едно ковчеже на ден.

Избори  

Избор на лидер посредством кандидатиране и 24-часов период на гласуване с нетните точки на членовете. Всеки съюзник може да се кандидатира до 4 пъти.

За повече информация относно изборите, натиснете тук.

Изгнание  

Опция, която позволява да премахнете благородник, в случай че не сте доволни от него. Пращането на благородник в изгнание Ви лишава и от бонусите от неговите умения. Опцията не е валидна за Императора и Императрицата. Не можете да изпратите в изгнание благородници, очакващи сключване на династичен брак, благородници, чакащи прием в двора и благородници на възраст под 16 години.

Издръжка  

Параметър на единиците, определящ надницата, която една единица изисква на час, за да изпълнява служба в Империята/колония/военен пост или за да участва в мисия. Приспада се автоматично от наличното злато в столицата. Ако нямате злато или е недостатъчно, армията ще генерира отрицателно злато. Крепостният гарнизон не изисква издръжка. Издръжката на пътуващите армии е по-висока от нормалната. Докато е на мисия, изисква 1.2 пъти по-голяма издръжка отколкото когато е в империята.

* В случай бонусите към издръжка да надхвърлят 90%, максималният ефект, който ще имат, е 90%.

За повече информация относно издръжката, натиснете тук и тук.

Износ  

"Храна" за населението, която се изнася от Фермите в империята, в които е в излишък, към Фермите, в които не достига.

Изоставена империя  

Империя, принадлежаща на неактивен играч, който не е влизал в акаунтa си повече от 60 часа. Изоставените империи се делят на два вида: все още произвеждащи ресурси - обозначени с ковчеже пълно със злато, и залязващи империи - обозначени с празно ковчеже. Всички изоставени империи с активно производство се превръщат в залязващи след 60 часa неактивност. Залязващите изоставени империи спират да произвеждат ресурси.
Пътуването до изоставена империя не може да трае по-малко от 0.66666666666667 минути.
Няма ограничения за обхват от нетни точки за нападения по изоставени империи. Военни точки и доблест, обаче, не се раздават при никакви обстоятелства.
Ако акаунтът Ви стане изоставена империя не мислете, че е безсмислено да се завърнете в по-късен момент. Всеки играч, който се е завърнал в Империята си след отсъствие от минимум 2 седмици, получава следните щедри подаръци, за да може с лекота да продължи развитието си оттам, откъдето го е оставил:
- всички разрушени крепости са автоматично поправени;
- всички текущи стойности на Щастието са на своя максимум;
- Империята попада под 'Защита на завърналия се Император', което означава, че не може да бъдете нападан/а, нито да нападате други играчи, в продължение на 48 часа;
- получавате уникалното право на взимане на 48-часовия добив на Империята си безплатно.

Икономическa сградa  

Общо наименование на всички сгради, които оказват влияние върху икономическия аспект на Империята.

Икономическo проучванe  

Общо наименование на всички проучвания, които оказват влияние върху икономическия аспект на Империята.

Икономическа статистика  

Икономически доклади на съюзниците, която всички офицери и лидери виждат в меню Съюз, подменю Членове.

ИМ  

Имперска миля - единицата за разстояние в Империя Онлайн.

Император  

1.Императорът е най-великият сред всички Велики хора. Той е владетел на цялата империя и също така, губернатор на столицата от самото начало. Императорът може да заема и поста на генерал в атака и защита. Като Генерал бранител той може да защитава столицата. Като генерал в атака можете да го изпращате в нападение срещу други играчи или независими градове. Когато императорът е на някоя от тези позиции, той получава специални бонуси, достъпни само за него.

За повече информация за императора натиснете тук.

2.Талант притежаван единствено от императора. Дава бонус от +10 морал във всяка битка и +10 точки щастие в столицата (Императорът е винаги губернатор на столицата.).

Императорска крипта  

Мястото в двореца, където всички Императори управлявали Империята Ви през текущия сезон са почетени.

Императорски умения  

Умения достъпни само за Императора.

Пълния списък с императорските умения може да бъде открит тук.

Империя  

1. Всички владения на суверена.

2. Съкратено наименование на владение в главната Империя - завладените терени в рамките на или около ексклузивната зона на играча.

Империя Онлайн Battle Royale  

Това е изцяло индивидуален турнир, чиято цел е накрая да остане само един. Турнирът е разделен на рундове, а всеки рунд е разделен на военно време и мирно време. В мирно време играчите не могат да се атакуват помежду си, това е възможно само във военно време. Уникалното в този турнир е, че провинциите са разрушими и друг играч може да бъде унищожен. За да бъде разрушена една провинция, към нея трябва да бъдат изпратени достатъчно успешни атаки, които да свалят нивото на крепостта й до 0. Изгубена провинция може да бъде анексирана отново, но в начално състояние на развитието си. Един играч се счита за унищожен, ако нивото на крепост в столицата му стане 0. Акаунтът се блокира, а атакуващият играч, който е провел битката, с която е унищожил защитника, се награждава с точка за убийство. Елиминация на играчи се извършва и автоматично от системата, в зависимост от моментното им класиране. Във всеки рунд играчите предварително знаят на каква позиция трябва да бъдат в класирането, за да не бъдат автоматично елиминирани. Основната класация е по нетни точки. Наградите от турнира са диаманти и специални медали.

Повече информация и пълните правила на Battle Royale можете да намерите тук.

Имперски Игри  

Този турнир има 3 издания – пролетно, лятно и зимно. Съюзите, участващи в игрите, се състезават в множество дисциплини, които покриват различни аспекти на играта. Дисциплините не са предварително известни и се обявяват преди началото на всяка. Ако член напусне съюза, резултатът му за текущата дисциплина ще бъде изваден от резултата на напуснатия съюз. Ако играчът се присъедини към друг съюз, то резултатът му се добавя към резултата на новия съюз. В края на всяка дисциплина 10те най-високо класирали се съюзи получават точки. Победител в игрите е съюзът, събрал най-много точки от всички дисциплини. Наградите от турнира са диаманти и специални медали.

Повече информация и пълните правила на Имперски игри можете да намерите тук.

Имперски път  

Специални елементи на инфраструктурата, които свързват всички анексирани провинции и неразрушими колонии (те имат функцията на анексирани провинции). Всяко ниво на съоръжението добавя 10% усвояемост на търговския потенциал между двете съседни провинции.

Имперски транспорт  

Местене на ресурси между анексирани провинции в пределите на Империята (ексклузивната зона на играча). Провежда се през Товарната станция. Количеството натоварени ресурси зависи от капацитета на Товарната станция на изходната провинция. При максимално ниво на Товарната станция можете да преместите целия наличен ресурс наведнъж. Само дърво, желязо и камък могат да бъдат транспортирани; златото се трупа само в столицата и не може да бъде местено. В мирно време, имперският транспорт може да се завърши мигновено, но под атака* трае 0.66666666666667 минути между долепени провинции, а за всяка следваща по отдалеченост се прибавят 0.66666666666667 минути.

*Има следното изключение: Мигновения транспорт се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Имперски търговец  

Пазарна опция, която позволява мигновената продажба на дърво, желязо и камък за злато срещу комисионна от 850 диаманта. Капацитетът на Имперския търговец е глобален, което означава, че ако имате 10 провинции с 1 милион капацитет на Пазара всяка, ще можете да продадете 10 милиона наведнъж от една провинция. Капацитетът на Имперския търговец е също и отделен, което означава, че ако капацитетът на Пазара Ви е 20 000 и в момента имате публикувана оферта за 10 000 ресурс, ще може да продадете 20 000 през Имперския търговец, вместо 10 000. Опцията не е достъпна, когато Империята е под вражеска атака*.

*Има следното изключение: Опцията се отключва при атака, когато има драстична разлика между златния еквивалент на армията на атакуващия и златния еквивалент на нетните точки на защитника.

Имперско семейство  

Основните фигури в Двореца формират Имперското семейство. То включва имперската двойка (Императорът и Императрицата), техните деца, заедно със зетовете и снахите, както и внуците и правнуците - до трето поколение преки наследници.

За повече информация относно Имперското семейство кликнете тук.

Инструктор на кавалерия  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява Времето за обучение на всички единици Конница. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

Инструктор на пехота  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява Времето за обучение на всички Копиеносци и Мечоносци. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение

Инструктор на стрелци  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Намалява Времето за обучение на всички Стрелци. Ниво 1: -5% Време за обучение; Ниво 2: -10% Време за обучение; Ниво 3: -15% Време за обучение; Ниво 4: -20% Време за обучение; Ниво 5: -30% Време за обучение