Paleis  

De plaats waar alle Groten der Aarde wonen. Door het te upgraden kunt u meer Edelen aan het keizerlijk hof laten wonen. Het paleis heeft twee vleugels - Hoofdkwartier en Hoofdkwartier van de gouverneur, die noodzakelijk zijn voor de betaalde training van de gouverneurs en generaals voor nieuwe Ervaringsniveaus.

Klik op here voor meer informatie over het Paleis.

Paswoord  

De sleutel tot een Rijk. Een paswoord is strikt persoonlijk en mag aan niemand anders worden meegedeeld, ook niet aan personen die u vertrouwt. Hoe complexer het wachtwoord (minimaal 10 symbolen, een combinatie van kleine en grote letters, cijfers en speciale symbolen), hoe veiliger uw account.

Persoonlijk bericht  

Een bericht verzonden naar een bepaalde speler. Persoonlijke berichten komen aan in groene briefomslagen en worden bewaard in de tab Persoonlijk in het menu Berichten. De correspondentie tussen de verzender en de ontvanger wordt chronologisch weergegeven door te klikken op de naam van de ontvanger in de tab Persoonlijk - het oudste bericht bevindt zich onderaan het venster en het nieuwste bovenaan. Berichten ouder dan 2 weken worden automatisch gewist.

Plaatselijk effect  

Een effect op slechts één vestiging of provincie.

Plunderaar  

Een van de vaardigheden die Generaals kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Plunderkracht van het leger. Niveau 1: +4% Plunderkracht; Niveau 2: +6% Plunderkracht; Niveau 3: +10% Plunderkracht; Niveau 4: +14% Plunderkracht; Niveau 5: +20% Plunderkracht

Plunderaars  

Een Barbaarse Stam.
De Plunderaars zijn een nomadenvolk dat overleeft door geciviliseerde nederzettingen te plunderen voor voedsel en rijkdommen. Alles op hun weg wordt gebrandschat en uitgemoord.
De Plunderaars hebben een evenwichtige legersamenstelling, waarin alle Types Eenheden evenredig zijn vertegenwoordigd.
De beloning voor een overwinning op een Kamp van Plunderaars is grondstoffen.

Plunderen  

Het bemachtigen van sommige van de verzamelde grondstoffen in een provincie/kolonie of onafhankelijke stad van een andere gebruiker door een succesvolle Fortbelegering (het vernietigen van het fort en het winnen van het gevecht tegen het garnizoen). Spelers kunnen de onafhankelijke steden in hun exclusieve zone of buiten hun grenzen plunderen, en ook de geannexeerde provincies/kolonies van andere actieve spelers en [[199 ]verlaten rijken]. Plundering impliceert het toeëigenen van grondstoffen waarvan de hoeveelheid het maximale draagvermogen van het leger van de aanvaller niet overschrijdt, en die buiten de capaciteit voor beschermde grondstoffen van de verdediger vallen.

Plundering  


Troepen pakken de burgerbevolking van de tegenstander aan. Als er een verdedigend veldleger is, moet dit eerst worden vernietigd voordat er kan worden geplunderd, dit wil zeggen dat er eerst eenveldslag wordt geleverd voordat de plundering plaatsvindt. Elke gedode dorpeling wordt beloond met Goud. Plundering wordt bestraft met verlies vanEer.

Klik op here, here en here voor meer informatie over Plundering.

Plunderkracht  


Parameter van een eenheid die het aantal door één eenheid van hetzelfde type gedode dorpelingen bepaalt.

Positieve goudbalans  

Wanneer de waarde van de inkomsten hoger is dan die van de kosten en het goud zich blijft opstapelen.

Premiumlidmaatschap  

U hebt de mogelijkheid om Premium-niveaus te verhogen en grotere en meer diverse bonussen te ontvangen. U kunt premiumpunten verzamelen door diamanten uit te geven in uw Globale account in alle speelwerelden van versie 6, met uitzondering van de speelwerelden met toernooien. U kunt uw Premium activeren met een eenmalige aankoop voor een duur van 30 dagen.

Het hele bonussenpakket op niveau 10 van Premium bevat:

- bevolkingsgroeibonus;
- productiebonus;
- bonus bij de aanval van het leger;
- Dagelijks Tevredenheidspunten in alle provincies
- bonus bij de raakpunten van het leger;
- bonus bij de Depotcapaciteit;
- kortere trainingstijd voor uw eenhedenen grotere kazernecapaciteiten
- grotere beloningen voor voltooide opdrachten
- extra bouwplaats
- items
- slimme opties

Zie het in-game Premiummenu voor meer informatie over premium.

Prioritaire opstelling  

In een gevecht heeft elke Legereenheid haar Prioritaire Opstelling, die haar positie op het slagveld bepaalt. De mogelijke opstellingen zijn de Frontlinie, de Boogschutterslinie en de Artillerielinie. De opstelling van de Frontlinie wordt verder verdeeld volgens Divisie: Flank of Centrum.
Wanneer het gevecht begint zal uw gekozen Formatie zich zoveel mogelijk aanpassen aan de prioriteiten van elke eenheid. Terwijl de Gevechtslinies geen beperkingen hebben voor hun respectievelijke samenstellende eenheden, is dit voor de Flanken en de Centra wel het geval, wat betekent dat een eenheid enkel gepositioneerd zal worden volgens haar Prioritaire Opstelling als er genoeg ruimte voor is. Als de Flanken of het Centrum al bezet zijn door andere eenheden, zullen de overige eenheden waarvoor geen rekening kan worden gehouden met hun prioritaire Opstelling worden overgeplaatst naar de andere beschikbare Divisie van de Frontlinie.

Voorbeeld: U werpt zich in de strijd met een leger van 60% Speervechters en 40% Zwaardvechters, in een Gebalanceerde Formatie. De Speervechters hebben de Flanken als hun Prioritaire Opstelling; de Gebalanceerde Formatie zet echter slechts 30% van uw troepen in op de Flanken (15% op elke Flank). Om die reden zullen uw beide Flanken volledig bestaan uit Speervechters, maar zullen de overige 30% Speervechters worden overgeplaatst naar het Centrum, waar ze vechten met strafpunten.

U dient altijd te proberen om te vechten in een Formatie die aangepast is aan de Prioritaire Opstelling van al uw troepen!
De Prioritaire Opstelling van alle eenheden voor Man-tegen-mangevechten is de Frontlinie.
De Prioritaire Opstelling van alle eenheden van Zwaardvechters is het centrum van de Frontlinie
De Prioritaire Opstelling van alle eenheden van de Cavalerie is de Flanken van de Frontlinie.
De Prioritaire Opstelling van Lichte en Zware Speervechters is de Flanken; De Prioritaire Opstelling van Falanxen is het centrum van de Frontlinie.
De Prioritaire Opstelling van alle eenheden van Boogschutters is de Boogschutterslinie.
De Prioritaire Opstelling van alle Belegeringswapens, behalve de Stormram, is de Artillerielinie.

Productie  

1. Genereren van hout, ijzer en steen als gevolg van het aanwerven van dorpelingen in de mijnen. Hoe meer bevolking een provincie heeft, hoe hoger haar productiewaarden zullen zijn. Basisproductie per 100 burgers: 100 hout / 100 ijzer / 100 steen, die kan worden verbeterd door Premium, terreinbonussen, fortniveaus, Bureaucratie en alliantieonderzoekproductie.

2. Een alliantieonderzoek waarvan de niveaus 2% meer toevoegen aan de productie van alle alliantieleden.

Profiel  

Het profiel van de speler bevat informatie over in-game militaire prestaties, medailles, het accountniveau, en de positie in het klassement is ook opgenomen. Het profiel is toegankelijk via het menu Informatie over de speler.

Profiel van een Grote der Aarde  

Elk portret van een Grote der Aarde in het Paleis leidt naar zijn/haar profiel. In het profielscherm kunt u de burgerlijke staat, de ervaringsniveaus, de aangeboren talenten en de reeds verworven vaardigheden van de Groten der Aarde zien. U kunt ze benoemen tot troonopvolger of ze als Huwelijkskandidaten naar andere spelers sturen. De selectie van vaardigheden en de betaalde ervaringsupgrade gebeuren ook via het profiel van de Grote der Aarde.

Provincie  

De belangrijkste administratieve eenheid in "De Groten der Aarde". Het is een algemene benaming voor alle in de zone rond de hoofdstad gelegen gebieden die de speler heeft veroverd.

Provinciebelasting  

Belasting in goud die wordt geïnd van geannexeerde provincies en de in de hoofdstad tewerkgestelde bevolking.

Provincieterrein  

Het terrein waarop een geannexeerde provincie zich bevindt - verdeeld in zes types, naargelang het geografische reliëf. Elk type heeft verschillende modificatoren die van toepassing zijn op de productie van grondstoffen, aanval, verdediging, parameter van de aanval van eenheden, enz.

Klik op here voor meer informatie over de kenmerken van een provincieterrein.

Punt  

Meeteenheid voor de ontwikkeling van een speler in een bepaald aspect van het spel. Er zijn twee soorten punten in Imperia Online: nettowaardepunten, die de economische vooruitgang meten, en militaire punten, die de militaire prestaties meten.