Lazaret  

Budova, ve které může hráč zotavit jednotky ztracené v bitvě. Pro více informací ohledně Lazaretu klikněte zde.

Lebka hojnosti  

Globální událost ve světech Imperia Online. Více informací o globálních událostech se dozvíte zde.

Léčitel-vědec  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje limit Zotavených vojáků po bitvě. Úroveň 1: +1% limitu; Úroveň 2: +2% limitu; Úroveň 3: +3% limitu; Úroveň 4: +4% limitu; Úroveň 5: +6% limitu

Lehcí lukostřelci  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárná lukostřelců
Potřebné výzkumy: Střelecký útok 1

• Typ: Boj na dálku,Pěchota, Lukostřelec
• Přednostní nasazení: Palebná linie

Bojové dovednosti:

+ Daleký dosah: Tato jednotka má 1 Útok navíc v Polní bitvě nebo Útoku na pevnost předtím, než začne boj z blízka.
+ Výhodná pozice: Když je v Posádce, bojuje tato jednotka při Útoku na pevnost s výhodou - Útok x 4
+ Krycí palba: Během Útoku na pevnost ostřeluje tato jednotka obránce v Posádce útokem x 0.2
+ Déšť šípů: Útok x 3 proti Kopiníkům

- Zranitelní proti Lehkooděncům a Těžkooděncům: Útok všech Lehkooděnců a Těžkooděnců bojujících proti této jednotce je zvýšený
- Zranitelní proti Kavalerii: Útok veškeré Kavalerie bojující proti této jednotce je zvýšený
- Handicap v boji z blízka: Útok x 0.33 proti Lehkooděncům a Těžkooděncům
- Protipěchotní: Útok x 0.25 proti Obléhacím strojům
- Nízká Morálka: Tato jednotka je trestána, když je napadena Jednotkou pro boj z blízka - Útokem x 0.33
- Toulec: 18 šípů; když jsou šípy vyčerpány, udržuje tato jednotka své postavení, dokud se nestřetne v boji z blízka

Pro podrobnosti o jednotce, klikněte zde.

Lehká jednotka  

Nejnižší třída vojenských jednotek. Brání a útočí nejsnadnějí na lehké třídy pevnosti, úrovní – 1, 2, 3.

Lehké jednotky jsou: lehcí lukostřelci lehcí kopiníci, lehcí šermíři, lehká kavalerie a beranidla

Lehká kavalerie  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna kavalerie
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 1, Váleční koně 1, Vojenská doktrína 2

• Typ: Boj z blízka,Kavalerie
• Přednostní nasazení: Křídlo (Frontová linie)

+ Bojový zápal: V prvním kole bitvy se tato jednotka bije s výhodou - Útok х 1.2
+ Boj z blízka: Útok х 4 proti Lukostřelcům
+ Boj na koni: Útok х 2 proti Šermířům
+ Pohyblivost: Tato jednotka se bije s výhodou na křídle - Útok х 1.3, Životní body х 1.3

- Zranitelnost proti Kopiníkům: Proti této jednotce se všichni Kopiníci bijí se zvýšeným Útokem
- Krátká zbraň: Útok х 0.17 proti Kopiníkům
- Lehké vojsko: Tato jednotka je trestána, když se bije v Centru - Útok х 0.8, Životní body х 0.8
- Jezdec: Tato jednotka nemůže útočit během Útoku na pevnost
- Handicap v omezených prostranstvích: Tato jednotka je trestána během Plenění pevnosti - Útok х 0.5, Životní body х 0.5

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Lehký kopiník  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 1, Vojenská doktrína 2

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Kopiník
• Přednostní nasazení: Křídlo (Fronta)

+ Dlouhá zbraň: Útok x 2 proti Lehké kavalerii

- Zranitelní proti Lukostřelcům: Proti této jednotce mají všichni Lukostřelci zvýšený Útok
- Handicap v boji z blízka: Útok x 0,5 proti Lehkooděncům a Těžkooděncům
- Lehké vojsko: Tato jednotka je trestána, když se bije v Centru - Útok x 0.8, Životní body x 0.8

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Lehký šermíř  

Armádní jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné výzkumy: Útok - vřava 1

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Šermíř
• Přednostní nasazení: Centr (Fronta)

+ Lidská vlna: Útok x 2 proti Pevnostem
+ Útočné vojska: Během Útoku na pevnost je tato jednotka přednostně ve složení vojska na Frontě
+ Boj z blízka: Útok x 2 proti Střelcům

- Zranitelní proti Kavalerii: Proti této jednotce vede veškerá Kavalerie boj Útokem x 2

Pro více informací o jednotce, klikněte zde.

Lídr  

1. Nejvyšší velitel Aliance. Má všechna práva, které existují v alianci. Jeho speciální bonus je 10 bodů Morálky, ale skutečný rozsah záleží na jeho statutu loajality.

Pro více informací o právech a výhodách lídra klikněte zde.

2. Společný název pro všechny lídry ve druhém statutu loajality.

Ligy  

Systém hodnocení, rozdělený do kategorií, zohledňující různé aspekty rozvoje hráče. Více informací se dozvíte zde.

Limit pro boj zblízka  

Linie  

V době bitvy je veškeré vojsko rozděleno do jedné z několika možných bojových linií, podle jejich prioritního rozmístění. Bojové linie jsou obvykle určeny možnostmi jednotek a ovlivňují jejich prioritu jako cíl pro nepřátelské jednotky.

V době polní bitvy je frontová a dělostřelecká linie rozdělena na divize: centr a dvě křídla.

V ostatních případech je bojová linie autonomní sestava vojska; bez ohledu na jeho typ, všechny bojové jednotky v divizi bojují společně a počítají se za jeden cíl ve vztahu k nepřátelským útokům.

Jednotlivé bojové linie jsou:
- Frontová linie
- Útočná linie
- Střelecká linie
- Dělostřelecká linie

Logistik  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje ztrátu Štěstí v Kolonii, způsobenou vzdáleností od hlavního města. Úroveň 1: -4% ztráty Štěstí; Úroveň 2: -6% ztráty Štěstí; Úroveň 3: -10% ztráty Štěstí; Úroveň 4: -14% ztráty Štěstí; Úroveň 5: -20% ztráty Štěstí

Logistika vazalů  

Výzkum který zvyšuje možnou vzdálenost mezi Vaším císařstvím a novými vazaly. 1. úroveň Logistiky vazalů zajišťuje okruh 10 císařských mil od Hlavního města, ve kterém můžete učinit vazaly nezávislá města. Každá další úroveň zvyšuje účinek předchozí o 8% a přidává ještě 5 Císařských mil k okruhu.

Lokální vliv  

Účinek projevující se v jednom panství nebo provincii.

Loterie  

Hra štěstí, ve které každou hodinu šťastný výherce získá výjimečnou cenu, která se rovná jeho 100-hodinové produkci surovin ve zlatě. Slosování se účastní všichni hráči ze všech světů. Jména a světy šťastných výherců jsou přístupné v podmenu Výherci v Hospodě.

Lukostřelec  

Pěchotní jednotky, disponující útoky navíc na počátku bitvy a vynikající obránci Pevností, pokud jsou v Posádce.
Všichni Střelci můžou zaútočit na nepřítele z dálky, ale mají k tomu omezené množství střeliva. Během Útoku na pevnost mohou zaútočit na obránce v Posádce.

Proti Střelcům jsou nejúspěšnější Šermíři a Jízda.

Všichni Střelci jsou Jednotky pro boj na dálku.
Všichni Střelci jsou Pěchotní jednotky.
Všichni Střelci mají Přednostní umístění na Palebné linii.
Všichni Střelci jsou cvičeni v Kasárnách střelců.

Obecné dovednosti těchto jednotek:

+ Daleký dosah
+ Výhodná pozice
+ Krycí palba
+ Déšť šípů

- Zranitelní proti Šermířům
- Zranitelní proti Jízdě
- Handicap v boji zblízka
- Protipěchotní
- Nízká Morálka
- Toulec

Seznam Střeleckých jednotek:

- Lehký Lukostřelec
- Těžký Lukostřelec
- Elitní Lukostřelec

Pro podrobnosti o Střelcích, klikněte zde.

Lupič  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Nosnost armády. Úroveň 1: +4% Nosnost; Úroveň 2: +6% Nosnost; Úroveň 3: +10% Nosnost; Úroveň 4: +14% Nosnost; Úroveň 5: +20% Nosnost