Лазарет  

Сградата, в която играч може да възстанови изгубени в битка единици. За повече информация относно Лазарет прочетете тук.

Лейтенант  

Военно звание, присъждано на играч с 15 000-22 499 военни точки.

Лек конник  

Бойна единица.
Сграда: Казарма конница
Необходими условия: Атака - Меле 1, Бойни коне 1, Военната доктрина 2

• Тип: Ръкопашен, Конница
• Приоритетно разположение: Фланг (Фронтова линия)

+ Устрем: В първия рунд на битката, тази единица се бие с преимущество - Атака х 1.2
+ Близък бой: Атака х 4 срещу Стрелци
+ Конен бой: Атака х 2 срещу Мечоносци
+ Маневреност: Тази единица се бие с преимущество във Фланг - Атака х 1.3, Жизнени точки х 1.3

- Уязвими за Копиеносци: Срещу тази единица, всички Копиеносци се бият с увеличена Атака
- Късо оръжие: Атака х 0.17 срещу Копиеносци
- Леки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие в Център - Атака х 0.8, Жизнени точки х 0.8
- Ездач: Тази единица не може да атакува по време на Крепостен щурм
- Ущърб в тесни пространства: Тази единица понася наказания по време на Крепостно разграбване - Атака х 0,5, Жизнени точки х 0.5

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Лек копиеносец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 1, Военна доктрина 2

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Копиеносец
• Приоритетно разположение: Фланг (Фронтова линия)

+ Дълго оръжие: Атака х 2 срещу Лека конница

- Уязвими за Стрелци: Срещу тази единица, всички Стрелци се бият с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0,5 срещу Мечоносци
- Леки войски: Тази единица понася наказания, когато се бие в Център - Атака х 0.8, Жизнени точки х 0.8

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Лек мечоносец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма пехота
Необходими условия: Атака - меле 1

• Тип: Ръкопашен, Пехота, Мечоносец
• Приоритетно разположение: Център (Фронтова линия)

+ Човешка вълна: Атака х 2 срещу Крепости
+ Щурмови войски: По време на Крепостен щурм, тази единица е с приоритет в състава на Фронтовата линия
+ Близък бой: Атака х 2 срещу Стрелци

- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с Атака х 2

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Лек стрелец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма стрелци
Необходими условия: Атака - стрелец 1

• Тип: Далекобоен, Пехота, Стрелец
• Приоритетно разположение: Стрелкова линия

Бойни умения:

+ Далечен обсег: Тази единица има 1 допълнителна Атака в Полева битка или Крепостен щурм, преди да започнат ръкопашните сражения
+ Изгодна позиция: Когато е в Гарнизон, тази единица се бие с преимущество по време на Крепостен щурм - Атака х 4
+ Прикриващ огън: По време на Крепостен щурм, тази единица обстрелва защитниците в Гарнизона с Атака х 0.2
+ Дъжд от стрели: Атака х 3 срещу Копиеносци

- Уязвими за Мечоносци: Срещу тази единица, всички Мечоносци се бият с увеличена Атака
- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0.33 срещу мечоносци
- Слаб дух: Тази единица понася наказание, когато е нападната от Ръкопашна единица - Атака х 0.33
- Колчан: 18 стрели; когато мунициите се изчерпат, тази единица остава на позицията си, докато не бъде атакувана в ръкопашен бой

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Лека единица  

Най-ниският клас военнa единицa. Защитава и атакува с най-голяма лекота лекия клас крепостни нива - 1, 2, 3.
Леките единици са:леки стрелци, леки копиеносци, леки мечоносци, лека конница и тарани.

Лечител-изследовател  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Повишава лимита на Възстановени войници след битка. Ниво 1: +1% лимит; Ниво 2: +2% лимит; Ниво 3: +3% лимит; Ниво 4: +4% лимит; Ниво 5: +6% лимит

Лиги  

Система за класиране, разделено на различни категории, отразяващи различните аспекти от развитието на играча. Повече информация може да прочетете тук.

Лидер  

1. Главнокомандващият на съюза. Има всички права, които съществуват в един съюз. Специалният му бонус е 10 точки морал, но цялостта на този бонус е в пряка зависимост от статуса му на лоялност в съюза.

За повече информация относно лидерските права и дивиденти, натиснете тук.

2. Общо наименование на всички лидери в 2-ри статус на лоялност.

Лидерско крило  

Единица от съюзнaта структура, която се състои от Лидера и Първия Офицер. Членовете на Лидерското крило имат индивидуални специални бонуси.

Лимит на населението  

Максималният брой население, което една провинция може да има, зависещо от нивата на къщите.

За повече информация относно лимита на населението, натиснете тук.

Лимит на постижимото население  

Лимит на населението се намира в екрана на Фермите и показва максималния брой Население, при който Прирастът на население на час не е отрицателен.

Лихва от банката  

Процентът допълнително злато, което играчът получава когато депозира злато в банката. Лихвата се увеличава от нивата на Депозиране. Максималната лихва за краткосточен депозит е 10%, а за дългосрочен - 20%.

Лично съобщение  

Съобщение, изпратено до отделен играч. Личните съобщения пристигат в зелен плик и се пазят в подменю Лични на меню Съобщения. Кореспонденция между подател и получател се показва хронологично след натискане с мишката върху името на подателя в подменю Лични - най-старото съобщение се разполага в най-долната част на прозореца, а най-новото – най-отгоре. Съобщения на повече от 2 седмици се изтриват автоматично.

Логистик  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Намалява загубата на Щастие в Колония, породена от отдалеченост от столицата. Ниво 1: -4% загуба Щастие; Ниво 2: -6% загуба Щастие; Ниво 3: -10% загуба Щастие; Ниво 4: -14% загуба Щастие; Ниво 5: -20% загуба Щастие

Локален ефект  

Ефект само върху едно владение или провинция.

Лотария  

Играта на късмета, в която на всеки час най-големият късметлия печели изключителна награда, която се равнява неговия 100 - часов добив на ресурси в злато. Жребият се тегли между играчи от всички светове. Имената и световете на щастливците са обществено достояние в подменю Победители в меню Таверна.

Любимец на боговете  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава наградите от Храма. Ниво 1: +1% награди; Ниво 2: +2% награди; Ниво 3: +4% награди; Ниво 4: +6% награди; Ниво 5: +10% награди

Любимец на народа  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява шанса за Метеж или Бунт. Ниво 1: -5% шанс; Ниво 2: -10% шанс; Ниво 3: -20% шанс; Ниво 4: -30% шанс; Ниво 5: -50% шанс