Ľahká jednotka  

Najnižšia trieda vojenskej jednotky. Bráni a útočí najľahšie ľahké pevnostné úrovne - 1, 2, 3.
Ľahké jednotky sú:ľahkí lukostrelci, ľahkí kopijníci, ľahkí šermiari, ľahká kavaléria a baranidlá.

Ľahká kavaléria  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň kavalérie
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 1, Bojové kone 1, Vojenská doktrína 2, Centralizácia 11

• Druh: Boj zblízka, Kavaléria
• Prednostné rozloženie: Krídlo (Predná línia)

+ Sila útoku: Táto jednotka bojuje s prednosťou v prvom kole bitky - Útok x 1.2
+ Boj zblízka: Útok x 4 proti Lukostrelcom
+ Jazdecká bitka: Útok x 2 proti Šermiarom
+ Manévrovateľnosť: Táto jednotka bojuje s prednosťou na Krídle - Útok x 1.3, Životné body x 1.3

- Zraniteľní proti Kopijníkom: Proti tejto jednotke všetci Kopijníci bojujú so zvýšeným Útokom
- Krátka zbraň: Útok x 0.17 proti Kopijníkom
- Ľahké vojsko: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje v Strede - Útok x 0.8, Životné body x 0.8
- Jazdec: Táto jednoka nemôže útočiť počas Útoku na pevnosť
- Nevýhody v tesných priestoroch: Táto jednotka dostáva tresty počas rozkrádania Pevnosti - Útok x 0.5, Životné body x 0.5

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte tu.

Ľahký kopijník  

Bojová jednotka.
Budova: Каsárne Pechoty
Nevyhnutné podmienky: Útok zblízka 1, Vojenská doktrína 2

• Druh: boj zblízka, Pechota, Kopijník
• Prednostné rozloženie: Krídla (Predná línia)

+ Dlhá zbraň: Útok x 2 proti Ľahkej kavalérii

- Zraniteľní proti Lukostrelcom: Proti tejto jednotke všetci Lukostrelci bojujú so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.5 proti Šermiarom
- Ľahké vojsko: Táto jednotka dostáva tresty keď bojuje v Strede - Útok x 0.8, Životné body x 0.8

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Ľahký lukostrelec  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň lukostrelcov
Nevyhnutné podmienky: Strelecký útok 1

• Druh: Ďalekonosné, Pechota, Lukostrelec
• Prednostné rozloženie: Strelecká línia

Schopnosti jednotiek:

+ Ďaleký rozsah: Táto jednotka má 1 dodatočný Útok v Poľnej bitke, alebo v Útoku na pevnosť predtým ako začne boj zblízka
+ Výhodná pozícia: V garnizóne táto jednotka bojuje s prednosťou počas Útoku na pevnosť - Útok x 4
+ Potlačujúci oheň: Počas Útoku na pevnosť táto jednotka môže zaútočiť na obrancov garnizóny s Útokom x 0.2
+ Dážď šípov: Útok x 3 proti Kopijníkom

- Zraniteľní proti Šermiarom: Proti tejto jednotke všetci Šermiari bojujú so zvýšeným Útokom
- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje so zvýšeným Útokom
- Nevýhody pri boji zblízka: Útok x 0.33 proti šermiarom
- Protipechotné: Útok x 0.25 proti Obliehacím strojom
- Slabá morálka: Útok x 0.33 keď je napadnutá jednotkou bojujúcou zblízka
- Tulec: 18 striel; keď munície sú minuté táto jednotka zostáva na svojej pozícii kým na ňu nebude zaútočené v boji zblízka

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Ľahký šermiar  

Bojová jednotka.
Budova: Kasáreň pechoty
Nevyhnutné podmienky: Strelecký útok 1

• Druh: Boj zblízka, Pechota, Šermiar
• Prednostné rozloženie: Stred (Predná línia)

+ Ľudská vlna: Útok x 2 ptori Pevnostiam
+ Útočiace vojsko: Počas útoku na Pevnosť táto jednotka má prednosť v zložení Prednej línie
+ Boj zblízka: Útok x 2 proti Lukostrelcom

- Zraniteľní proti Kavalérii: Proti tejto jednotke každá Kavaléria bojuje s Útokom x 2

Pre podrobnejšiu informáciu stlačte here.

Lazaret  

Budova, v ktorej hráč môže obnoviť stratené v bitke jednotky. Podrobnejšiu informáciu ohľadne Lazaretu prečítajte tu.

Lebka hojnosti  

Globálna udalosť vo svetoch Imperia Online. Podrobnejšiu informáciu o globálnych udalostiach môžete prečítať tu.

Liečiteľ-vedec  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje limit Obnovenia jednotiek po bitke. Úroveň 1: +1% limit; Úroveň 2: +2% limit; Úroveň 3: +3% limit; Úroveň 4: +4% limit; Úroveň 5: +6% limit

Ligy  

Systém pre hodnotenie, rozdelené na rôzne kategórie, odrážajúce rôzne aspekty z rozvoja hráča. Podrobnejšiu informáciu môžete prečítať tu.

Limit delostreleckého útoku  

Limit delostreleckého útoku určuje maximálny počet delostreleckých obliehacích strojov na delostreleckej línii, ktoré môžu útočiť na pevnosť súčasne počas útoku na pevnosť.

Limit delostreleckého útoku dáva prednosť obliehacím strojom delostreleckej línie útočiaceho v zostupnom poradí podľa sily útoku.

Limit delostreleckého útoku je fixovaný a úplne závisí od úrovne útočiacej pevnosti, tak ako nasleduje:

Pevnosť úroveň 1: 4 limit
Pevnosť úroveň 2: 8 limit
Pevnosť úroveň 3: 15 limit
Pevnosť úroveň 4: 30 limit
Pevnosť úroveň 5: 60 limit
Pevnosť úroveň 6: 125 limit
Pevnosť úroveň 7: 250 limit
Pevnosť úroveň 8: 500 limit
Pevnosť úroveň 9: 1000 limit

Limit demolačného útoku  

Limit demolačného [[588 ]útoku] určuje maximálny počet obliehacích strojov na útočnej línii, ktoré môžu útočiť na pevnosť súčasne počas útoku na pevnosť.

Každý obliehací stroj z delostrelectva zapĺňa počet z limitu demolačného útoku, ktorý je rovný svojmu výpočtu.

Limit demolačného útoku zodpovedá 3-násobku základnej posádky napadnutej pevnosti, tak ako nasleduje:

Pevnosť úroveň 1: 150 limit
Pevnosť úroveň 2: 300 limit
Pevnosť úroveň 3: 600 limit
Pevnosť úroveň 4: 1 200 limit
Pevnosť úroveň 5: 2 400 limit
Pevnosť úroveň 6: 4 800 limit
Pevnosť úroveň 7: 9 600 limit
Pevnosť úroveň 8: 19 200 limit
Pevnosť úroveň 9: 38 400 limit

Limit obyvateľstva  

Maximálny počet obyvateľstva, ktorý jedna provincia môže mať, v závislosti od úrovní domov.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne limitu obyvateľstva kliknite tu.

Limit obyvateľstva  

Limit obyvateľstva sa nachádza na obrazovke Statkov a ukazuje maximálny počet Obyvateľstva, pri ktorom Populačný rast na hodinu nie je negatívny.

Limit útoku  

Limit útoku určuje maximálny počet jednotiek daného typu, ktoré môžu útočiť na pevnosť súčasne počas útoku na pevnosť. Limit útoku závisí od úrovne pevnosti, na ktorú sa útočí, kvôli čomu sa môže meniť.

V súčasnosti sú aktívne limity útokov:

- Limit útoku boja zblízka
- Limit demolačného útoku
- [[591Limit delostreleckého útoku]

Limit útoku boja zblízka  

Limit útoku pri boji zblízka určuje maximálny počet jednotiek pechoty boja zblízka na útočnej línii, ktoré môžu útočiť na pevnosť súčasne počas útoku na pevnosť.

Limit útoku pri boji zblízka dáva prednosť šermiarom pred kopijníkmi, a jednotky rovnakého druhu sa uprednostňujú v zostupnom poradí podľa sily útoku.

Limit útoku pri boji zblízka zodpovedá 3-násobku základnej posádky na útočenú pevnosť, tak ako nasleduje:

Pevnosť úroveň 1: 150 jednotiek
Pevnosť úroveň 2: 300 jednotiek
Pevnosť úroveň 3: 600 jednotiek
Pevnosť úroveň 4: 1 200 jednotiek
Pevnosť úroveň 5: 2 400 jednotiek
Pevnosť úroveň 6: 4 800 jednotiek
Pevnosť úroveň 7: 9 600 jednotiek
Pevnosť úroveň: 19 200 jednotiek
Pevnosť úroveň 9: 38 400 jednotiek

Logistik  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Guvernéra. Znižuje stratu Šťastia v Kolónii spôsobenú vzdialenosťou z hlavného mesta. Úroveň 1: -4% strata Šťastia; Úroveň 2: -6% strata Šťastia; Úroveň 3: -10 strata Šťastia; Úroveň 4: -14% strata Šťastia; Úroveň 5: -20% strata Šťastia

Lokálny efekt  

Efekt uplatnený len na jeden majetok alebo provinciu.

Lotéria  

Hra šťastia, v ktorej každú hodinu jeden šťastlivec vyhrá jedinečnú cenu, ktorá sa rovná jeho 100-hodinovej produkcii v zlate. Losovanie sa vyťahuje medzi hráčmi vo všetkých svetoch. Mená a svety šťastlivcov sú verejne zobrazené v podmenu Víťazi v menu Hostinec.

Lukostrelec (druh Bojovej jednotky)  

Pechotné jednotky, ktoré majú dodatočné útoky na začiatku bitky a výborných Pevnostných obrancov keď sú v Garnizóne. Všetci Lukostrelci môžu útočiť na nepriateľa z diaľky, ale oni majú obmedzené munície. Počas Útoku na Pevnosť oni sú schopní útočiť na obrancov, ktorí sú v Garnizóne.

Lukostrelcom najlepšie odporujú Šermiari a Кavaléria.

Všetci Lukostrelci sú Ďalekonosné jednotky.
Všetci Lukostrelci sú Pechotné jednotky.
Všetci Lukostrelci majú svoje Prednostné nasadenie na Streleckej línii.
Všetci Lukostrelci sa vycvičujú v Kásarni lukostrelcov.

Všeobecné schopnosti jednotiek:

+ Ďaleký rozsah
+ Výhodná pozícia
+ Potlačujúci oheň
+ Dážď šípov

- Zraniteľní proti Šermiarom
- Zraniteľní proti Kavalérii
- Nevýhody pri boji zblízka
- Protipechotné
- Slabá morálka
- Tulec

Súčasné jednotky druhu Lukostrelec sú:

- Ľahký lukostrelec
- Ťažký lukostrelec
- Elitný lukostrelec

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Lukostrelcov stlačte tu.

Lúpežník  

Zručnosť, ktorá je k dispozícii po zvýšení úrovne Generála. Zvyšuje Nosnosť armády. Úroveň 1: +4% Nosnosť; Úroveň 2: +6% Nosnosť; Úroveň 3: +10% Nosnosť; Úroveň 4: +14% Nosnosť; Úroveň 5: +20% Nosnosť

Lupiči  

Barbarský Kmeň.
Lupiči sú kočovnícky národ, ktorý sa živí plienením stravy a bohatstva civilizovaných osídlení. Oni bez žiadnej miery vypaľujú a zabíjajú všetko čo im príde do cesty.
Lupiči majú rovnomerné zloženie armády so všetkými druhmi bojových jednotiek, ktoré sú predstavené v porovnateľných množstvách.
Odmena za víťazstvo nad Lupičmi je surovina.