Economisch gebouw  

Algemene benaming voor alle gebouwen die het economische aspect van het Rijk beïnvloeden.

Economisch onderzoek  

Algemene benaming voor alle Technologieën die het economische aspect van het Rijk beïnvloeden.

Economische statistieken  

Economische rapporten van de bondgenoten die alle officieren en leiders zien in het Alliantiemenu, tab Leden.

Edelen  

Alle mensen die deel uitmaken van het Keizerlijk Hof - ook Edelen genoemd. Dit kunnen burgers zijn die blijk hebben gegeven van uitzonderlijke moed in de strijd of zich in de hogere kringen hebben onderscheiden door hun uitzonderlijke persoonlijke kwaliteiten. Spelers kunnen hun Edelen laten trouwen met leden van de Keizerlijke familie maar kunnen hen niet naar het buitenland sturen om dynastieke vrede te sluiten.
Klik op here voor meer informatie over Edelen.

Eenheid  

Gemeenschappelijke benaming van alle deelnemers aan de militaire ontwikkeling van een Rijk, soldaten en machines. Eenheden kunnen als volgt op verschillende manieren worden ingedeeld:
- naargelang hun kracht en efficiëntie - licht, zwaar en elite;
- naargelang hun fysieke aard - soldaten en belegeringswapens;
- naargelang de manier waarop ze zich voortbewegen - infanterie en cavalerie;
- naargelang de manier waarop ze de vijand aanvallen troepen - lange afstand en man-tegen-mangevechten;
- naargelang hun actieterrein - militaire en niet-militaire.

Eenmalige Tevredenheidsmodificator  

Een factor met een positief of negatief effect op de Tevredenheid, toegepast op eenmalige basis, eenmalig toegevoegd aan of afgetrokken van de huidige Tevredenheidswaarde.

Klik op here om de hele lijst van eenmalige Tevredenheidsmodificatoren te zien.

Eer  

De statistieken die het militaire gedrag van elke speler weergeven - of hij/zij eerlijke gevechten levert en vecht op een beschaafde manier. Eer wordt verdiend in gevechten met actieve spelers, maar niet zonder dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het verliezen van ten minste 10% van de eenheden van uw eigen leger en aanvallen binnen het toegestane x2 bereik. Alle spelers krijgen dagelijks +2 Eerpunten en Diplomatieke Officieren +1 extra Eerpunt per dag. Eer gaat verloren na het uitvoeren van plunderingen, aanvallen buiten bereik en door uw leger 15 minuten of meer nadat het werd uitgestuurd terug te roepen. Positieve en negatieve Eer hebben invloed op het moreel van het leger en de tevredenheid in uw rijk.

NB! Het ontnemen van Eer voor plundering gebeurt nadat het gevecht is afgelopen en wordt dus weergegeven in het gevechtsrapport. Het ontnemen van Eer voor aanvallen buiten bereik gebeurt echter direct nadat de aanval is ingezet, zodat het nooit in hetgevechtsrapport wordt opgenomen, en zelfs als de aanval wordt afgeblazen wordt er toch Eer afgetrokken.

Klik op here voor meer informatie over Eer.

Eerste luitenant  

Militaire rang voor een speler met 22 500-34 999 militaire punten.

Eerste Officier  

Plaatsvervangend leider met alle rechten en bonussen van de leider behalve de mogelijkheid om hem te verdrijven.

Klik op here voor meer informatie over de rechten en voordelen van de eerste officier.

Efficiëntie  

Meet of een geannexeerde provincie of een kolonie op volle capaciteit produceert. Elke volgende geannexeerde provincie is 10% minder efficiënt in vergelijking met de vorige. Dit betekent dat ze 10% minder grondstoffen produceert. Om alle provincies op volle capaciteit te benutten, is het noodzakelijk om hun Bureaucratie te onderzoeken. Elk Bureaucratieniveau verhoogt de efficiëntie van de productie met 5% zonder dat deze boven de 100% stijgt. Aan de andere kant heeft de eerste basiskolonie een efficiëntie van 90% en is elke kolonie daarna 10% minder efficiënt. Aan dit percentage wordt de helft van de strafpunten voor afstand toegevoegd. Het onderzoek Koloniale bureaucratie verhoogt de efficiëntie met 5% per niveau (maximaal 100%). De mogelijke afstand tussen uw rijk en de kolonie wordt beperkt door de onderzochte niveaus van Koloniale logistiek.

Elite-eenheid  


De eliteklasse militaire eenheid. Meest geschikt voor het verdedigen en aanvallen van de eliteklasse Fortniveaus - 7, 8, 9.
Elite-eenheden: eliteboogschutters, falanxen, wachters, paladijnen en slingerblijdes.

Emigratie  

Een bepaald deel van de bevolking verliezen door migratie.

Ervaring van de generaal  

Het totaal van de ervaringspunten die een generaal heeft gekregen voor zijn zegevierende gevechten. Ervaring wordt verdiend met elk gewonnen gevecht tegen andere spelers in het bereik x2 of tegen onafhankelijke steden.
Generaals winnen 1 ervaringspunt tegen andere gebruikers als het leger waarover ze het bevel voeren vijandelijke eenheden vernietigt met een goudequivalent (niet vermenigvuldigd met 2 voor punten, maar het echte) dat gelijk is aan de nettowaardepunten van de winnende account vóór het gevecht, gedeeld door 100.
In het geval van een aanval op een onafhankelijke stad winnen generaals 1 ervaringspunt als het goudequivalent van het leger (niet vermenigvuldigd met 2, maar het echte) gelijk is aan de nettowaardepunten van de gebruiker vóór het gevecht, vermenigvuldigd met 1,5.

Klik op here voor meer informatie over de ervaring van de generaal.

Ervaring van de gouverneur  

Het totaal van de ervaringspunten die een gouverneur heeft gekregen voor het bekleden van zijn positie. Gouverneurs winnen elke 1.2 minuten 2 punten. Het hoogste ervaringsniveau dat een gouverneur kan bereiken, is 20. De Keizer heeft een bonus bij deze limiet - hij kan tot 30 ervaringsniveaus bereiken.

Gouverneurs doen enkel ervaring op terwijl ze op hun post zitten, dus als u ze op een missie stuurt of degradeert, krijgen ze geen ervaringspunten voor de tijd van hun afwezigheid.

Klik op here voor meer informatie over de ervaring van de gouverneur.

Ervaringsniveau  

Ervaring die gouverneurs en generaals opdoen op hun posten wordt onderverdeeld in niveaus. Er zijn 20 niveaus voor alle gouverneurs (10 extra zijn beschikbaar voor de Keizer). Generaalsniveaus volgen hetzelfde patroon.

De nodige ervaringspunten voor alle niveaus kunnen worden gevonden op here.

Ervaringspunten  

Punten die gouverneurs krijgen voor het bekleden van hun positie of die generaals krijgen voor succesvolle gevechten. Het verdienen van ervaringspunten verhoogt het ervaringsniveau en opent dus de toegang tot nieuwe vaardigheden.

Klik op here en here voor meer informatie over het verdienen van ervaringspunten.

Evolutie  

In het menu Troonzaal kunt u de evolutie van uw account volgen: u krijgt er voor elke dag statistieken over de verschillende aspecten van uw account. De informatie is enkel gebaseerd op uw acties tijdens het huidige seizoen van de speelwereld.

Exclusieve zone  

Een ruimte van 36 punten op de Wereldkaart die enkel is voorbehouden aan zijn eigenaar. In het centrum van de exclusieve zone ligt de hoofdstad van het Rijk. Ze wordt omgeven door 4 vrije terreinen, die vreedzaam geannexeerd kunnen worden, en 4 onafhankelijke steden die op hun beurt geplunderd, geannexeerd of tot vazallen gemaakt kunnen worden. De grenzen van de exclusieve zone zijn zichtbaar voor andere spelers. Onafhankelijke steden kunnen echter niet worden gezien door andere gebruikers, alleen geannexeerde provincies en vazallen worden getoond.

Klik op here voor meer informatie over de exclusieve zone.

Extra bonussen voor Besturen  

Een uitgebreide versie van de module Besturen. In de loop van de tijd worden er voor uw Bestuur nieuwe extra effecten gegenereerd. U ontvangt een systeembericht over het genereren van nieuwe effecten en de datum tot wanneer ze kunnen worden geactiveerd. U kunt extra effecten activeren, zelfs als uw Bestuur neutraal is. U kunt de automatisch gegenereerde effecten binnen 3 uur na het genereren vervangen door andere effecten in ruil voor diamanten. Hou er rekening mee dat de hoofdeffecten van het Bestuur de extra effecten niet opheffen. Bijvoorbeeld, extra effect "+X keer hogere tevredenheidsboete per gerekruteerde soldateneenheid" zal actief zijn, zelfs als het gekozen Bestuur Barbaarsheid is met een positieve bonus "Geen verlies van tevredenheid bij rekrutering", en de tevredenheidsboete zal dan worden toegepast bij rekrutering van het leger. Ook zullen een hoofdeffect zoals "10% snellere en goedkopere economische technologieën" en een extra effect zoals "3% langzamere en duurdere economische technologieën" worden gecombineerd zodat een totaal effect van 7% snellere en goedkopere economische technologieën wordt toegepast.