Еволюция  

В едноименното меню в Тронна зала можете да следите еволюцията на акаунта си. Там получавате статистики за различни аспекти на акаунта Ви, разделени по дни. Информацията се базира на действията Ви, извършени само в текущия сезон на света.

Единица  

Общо наименование на всички участници във военното развитие на една Империя, войници и машини. Единиците могат да бъдат организирани по различни начини, както следва:
- според силата и ефективността им - леки, тежки, елитни и героични;
- според физическата им природа - войници и обсадни машини;
- според начина на придвижване - пехота и конница;
- според начина на сражение с противниковите групи - стрелкови и меле;
- според полето им на действие - военни и невоенни.

Еднократен модификатор на Щастието  

Фактор с положителен или отрицателен ефект върху Щастието, приложен еднократно, добавен или изваден от текущата стойност на щастието само веднъж.

За да се запознаете с целия списък еднократни модификатори на щастието, натиснете тук.

Ежедневен модификатор на Щастието  

Фактор с положителен или отрицателен ефект върху Щастието, приложен ежедневно и разпределен за целия период от 24 часа между две миграции.

За да се запознаете с целия списък ежедневни модификатори на щастието, натиснете тук.

Ежедневни задачи  

Модулът предоставя разнообразни задачи за изпълнение с различна трудност, съобразени с индивидуалното развитие на всеки акаунт. Играчите трябва да ги изпълнят в рамките на деня, като за всяка успешно завършена задача се дава определен брой точки. Според натрупаните точки, се разпределят различни награди, като ресурси и право на завъртане на Колелото на късмета. Всеки ден в полунощ (сървърно време) се генерират нови задачи, а прогресът за незавършените преди това се губи. Губят се и всички невзети до този момент награди. Всеки понеделник се пресмятат всички точки, които играчът е успял да натрупа за периода, и според получената стойност, се дава допълнителна награда под формата на ковчеже с ресурси. Модулът е наличен в Таверната и достъпен за всички играчи над 6-о ниво на глобалния акаунт.

Език  

Империя Онлайн е достъпна на 30 езика. Езикът се сменя от горното меню на заглавната страница или от езиковото меню в долния десен ъгъл на картата на селото, избирайки знамето на съответната държава.

Екранна снимка  

Снимка на Глобалната карта, която се прави с натискане на малката икона с фотоапарат в горния десен ъгъл на картата. Изображението автоматично се съхранява в компютъра.

Ексклузивна зона  

Пространство от 36 точки от Глобалната карта, резервирано само за своя притежател. В центъра на ексклузивната зона се намира столицата на Империята. Тя е оградена от 4 свободни терена, които могат да бъдат анексирани по мирен път и 4 независими града, които могат да бъдат разграбвани, анексирани или превърнати във васали. Границите на ексклузивната зона са видими за останалите играчи. Независимите градове обаче не могат да бъдат видени от други потребители - показват се само анексирани провинции и васализираните градове.

За повече информация относно Ексклузивната зона натиснете тук.

Елитен стрелец  

Бойна единица.
Сграда: Казарма стрелци
Необходими условия: Атака - стрелец 20, Централизирана власт 11

• Тип: Далекобоен, Пехота, Стрелец
• Приоритетно разположение: Стрелкова линия

Бойни умения:

+ Далечен обсег: Тази единица има 3 допълнителни Атаки в Полева битка или Крепостен щурм, преди да започнат ръкопашните сражения
+ Изгодна позиция: Когато е в Гарнизон, тази единица се бие с преимущество по време на Крепостен щурм - Атака х 4
+ Прикриващ огън: По време Крепостен щурм, тази единица обстрелва защитниците в Гарнизона с Атака х 0.2
+ Дъжд от стрели: Атака х 3 срещу Копиеносци

- Уязвими за Мечоносци: Срещу тази единица, всички Мечоносци се бият с увеличена Атака
- Уязвими за Конница: Срещу тази единица, всяка Конница се бие с увеличена Атака
- Ръкопашен ущърб: Атака х 0.33 срещу мечоносци
- Слаб дух: Тази единица понася наказание, когато е нападната от Ръкопашна единица - Атака х 0.33
- Колчан: 18 стрели; когато мунициите се изчерпат, тази единица остава на позицията си, докато не бъде атакувана в ръкопашен бой

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Елитна единица  

Елитният клас военни единици. Защитава и атакува с най-голяма лекота елитните крепостни нива - 7, 8, 9 и 10.
Елитните единици са: елитни стрелци, фаланги, гвардейци, паладини и требушети.

Емиграция  

Загуба на определен брой население в часа на миграцията.

Ефрейтор  

Военно звание, присъждано на играч с 250-499 военни точки.