Obavještajna jedinica  

Pogledaj Špijune.

Običan član  

Saveznik bez posebnih bonusa i prava u savezu.

Običan teren  

Teren za koloniju bez bonusa. Ne daje nikakve posebne bonuse osnivaču, ali pošto napadi van dozvoljenog raspona x5 nisu mogući, a oni van x2 uzrokuju gubitak morala, časti i snage napada napadača,( kao i kod normalnih napada ), daju relativnu sigurnost [[288]vladaru.

Obiteljsko stablo  

Grafički prikaz odnosa u obitelji između 4 generacije carske obitelji.

Objave saveza  

Poruka poslana svim članovima saveza. Objave su ekskluzivno pravo vođa i časnika, stižu u ljubičastim omotnicama, spremaju se u izborniku Poruke > Objave - smještene su kronološki - najstarije na dnu, a najnovije na vrhu.

Objedinjavanje predmeta  

Opcija koja omogućuje objedinjavanje većeg broja malih predmeta iste vrste u jedan (ili nekoliko) predmet/a s većim efektom. Predmeti koji se mogu objediniti, podijeljeni su u tri grupe:
- predmeti za skraćivanje vremena - vrijedi za predmete za skraćivanje vremena za 1, 5 i 10 minuta;
- predmeti za iskustvo - vrijedi za predmete sa 100, 200 i 500 bodova iskustva;
- predmeti za premium - vrijedi za predmete koje traju 15 minuta, 30 minuta, 1 sat, 3 sata, 6 sati, 12 sati
Kako bi postala dostupna opcija za objedinjavanje predmeta (u izborniku Inventar), potrebno je da posjedujete minimalan broj predmeta svake grupe:
- ukupno trajanje predmeta za skraćivanje vremena mora biti najmanje 1 sat;
- ukupan broj bodova predmeta za iskustvo mora biti najmanje 2000;
- ukupno vrijeme predmeta za premium mora biti najmanje 24 sata.

Obrambena bitka  

Pobjeda u bici u obrani.

Obrambeni general  

Jedna od dvije vrste generala. Ako je u posjedu postavljen general u obrani, on vodi obrambenu vojsku i bonusi njegovih vještina utječu na obranu. Ukoliko u posjedu nema generala u obrani, bitka se sprovodi bez bonusa od generala. Ako general izgubi u opsadi utvrde, bici na polju ili porobu, postoji 1% šanse da će biti ubijen od strane neprijatelja.
Svi velikani, uključujući i vladara, mogu biti postavljeni na tu poziciju. General u obrani može biti maknut sa dužnosti u bilo kojem trenutku.

Velikan može biti i obrambeni general i napadački general. Međutim kada je poslan na misiju, a u isto vrijeme ide napad na provinciju/koloniju/vojnu postaju koju on štiti, neće sudjelovati u bici pa tako ni na obrambenu vojsku neće biti utjecaja njegovih vještina.

Za više informacija o obrambenom generalu kliknite ovdje.

Obrambeni objekti utvrde  

Posebna građevina utvrde koja povećava obranu i pomaže igračima da sačuvaju dio resursa i populacije.

Obrambeni poraz  

Gubitak bitke u obrani.

Obrambeni taktičar  

Vještina koja je dostupna generalu prilikom napredovanja. Povećava napad svih jedinica u obrambenoj vojsci. Nivo 1: +1% na napad; Nivo 2: +2% na napad; Nivo 3: +4 na napad; Nivo 4: +6% na naapad; Nivo 5: +10% na napad.

Odmor  

Odmor zabranjuje sve napade na Vaše carstvo. Ako je napad već poslan na Vaše carstvo, čak i ako aktivirate odmor, napad će se izvršiti. Odmor ZAUSTAVLJA proizvodnju svih resursa, održavanje vojske i prirast stanovništva. Prekida se također 168-satni period isplate kredita kao i period depozita dok se ne deaktivira odmor. Izgradnje građevina i istraživanja će se nastaviti. Premium članstvo neće biti produženo. Odmor je aktivan najmanje 24/48 sati (u ovisnosti o brzini svijeta). Cijena za korištenje ove usluge je 1700 dijamanata.

* Odmor i blagdansku zaštitu možete aktivirati samo ako nemate jedinice na misiji. Iznimka je od toga pravila pohod i premještanje vojske među posjedima. Molimo, vodite računa da se za vrijeme odmora naplaćuje održavanje vojske ako je vojska poslana u pohod ili putuje među posjedima.

Održavanje vojske  

Parametar jedinice koji određuje koliku plaću jedinica zahtijeva na sat u carstvu/koloniji/vojnoj postaji ili na misiji. Zlato se automatski oduzima iz prijestolnice. Ako nemate dovoljno zlata u prijestolnici, vojska generira negativno zlato. Garnizon utvrde ne zahtijeva troškove održavanja. Održavanje vojske na putu je 1.2 puta veće troškova održavanja u carstvu.

Za više informacija o troškovima održavanja kliknite ovdje i ovdje.

Oklop  

Istraživanje koje povećava životne bodove svih jedinica osim opsadnih sprava. Maksimalni nivo istraživanja je 50 (zbroj istraživanja igrača i saveza).

Okupi  

Premještanje svih jedinica iz provincija u jednu provinciju.

Okupljalište  

Smješteno na globalnoj mapi, mjesto gdje se okupljaju jedinice saveza i služe kao polazište za napade na dvorce ili protivnička okupljališta.

Za više informacija o okupljalištima kliknite ovdje.

Oporavak  

Postotak izgubljenih jedinica koje se oporavljaju nakon bitke. Postotak oporavljenih jedinica može biti povećan istraživanjem vojne medicine.

Za više informacija o oporavku vojske kliknite ovdje.

Opsadni strojevi  

Opsadne справе su specijalizirane vojne jedinice čija je osnovna funkcija rušenje neprijateljskih utvrda i uništenje protivničkih opsadnih sprava. U ovisnosti o rasporedu na bojom polju, opsadne sprave mogu biti katapulti ili opsadne sprave za rušenje.

Opsadnim spravama se najbolje suprotstavljaju baliste.

Sve opsadne sprave se grade u radionici opsadnih sprava.

Osobine opsadnih sprava:
+ Prateća posada

Vrste opsadnih sprava:
- Ovan
- Katapult
- Balista
- Trebuše

Za više informacija o ovim jedinicama, kliknite ovdje.

Opskrbna kola  

Vojna jedinica.
Građevina: Radionica opsadnih sprava

Opskrbna kola mogu biti poslana u misiju zajedno sa drugim vojnim jedinicama. Njihov kapacitet nošenja povećava znatno količinu resursa koju će Vaša vojska opljačkati nakon uspješne bitke.

• Vrsta: Opskrbna pošiljka
• Prioritet kod raspoređivanja: Nema

Vojne vještine:

- Pobočna šteta: Ukoliko je bitka izgubljena, jedinice su uništene.

Za više informacija o opskrbnim kolima, kliknite ovdje.

Opskrbna pošiljka  

Količina zlata u vrijednosti 24-satnog održavanja uništene vojske u zlatu, koju dobiva pobjednik u bici. Opskrbna pošiljka ne zahtijeva kapacitet nošenja kako bi bila otpremljena s bojnog polja u carstvo pobjednika. Uništavanjem opskrbnih kola neprijatelja ne osvajate opskrbnu pošiljku.

Optimalan prihod  

Gumb koji se nalazi u izborniku “Unajmi sve radnike”. Zapošljava sve radnike da proizvode onaj resurs na koji postoji najveći bonus; ako su bonusi isti, prvo se proizvodi željezo, pa kamenje i na kraju drvo.

Oslobođeno stanovništvo  

U slučaju pobjede nad barbarskim kampom Trgovaca robljem pobjednik za nagradu dobiva oslobođeno stanovništvo. Nagrada je dostupna u zalihama i možete je podići kad god želite. Oslobođeno stanovništvo će biti dodano lokalnom stanovništvu odabranog posjeda.

Osnivanje  

Stjecanje pune kontrole nad određenim teritorijem na globalnoj mapi i osnivanje administrativnih jedinica ili vojnih postrojenja. U Imperiji Online možete osnovati kolonije, trgovačke postaje, vojne postaje i okupljališta.

Osnovni garnizon  

Osnovni garnizon predstavlja kapacitet garnizona koji se određuje prema nivou utvrde (ne uključujući bonuse od istraživanja i vještina).

Garnizon određuje limit pješadijskog juriša i rušilački limit juriša napadačkih neprijateljskih trupa kada je utvrda pod napadom.

Kapacitet osnovnog garnizona za različite nivoe utvrda je:

Utvrda nivo 1: osnovni garnizon 50
Utvrda nivo 2: osnovni garnizon 100
Utvrda nivo 3: osnovni garnizon 200
Utvrda nivo 4: osnovni garnizon 400
Utvrda nivo 5: osnovni garnizon 800
Utvrda nivo 6: osnovni garnizon 1 600
Utvrda nivo 7: osnovni garnizon 3 200
Utvrda nivo 8: osnovni garnizon 6 400
Utvrda nivo 9: osnovni garnizon 12 800

Ostala rodbina  

Kategorija koja se javlja u slučaju promjene vladara. Rođaci nasljednika i njihove obitelji se premještaju u kategoriju "Ostala rodbina vladarske obitelji". Ako netko od njih postane nasljednik vladara i postane vladar, njegova obitelj se ponovno premješta u obiteljsko stablo.
Neoženjeni velikani iz ove kategorije ne mogu se vjenčati s nekim iz palače, ali mogu biti poslani u tuđe carstvo u svrhu sklapanja braka.

Za više informacija o kategoriji "Ostali rođaci vladarske obitelji" kliknite ovdje.

Ostale poruke  

Poruka koja daje operativne informacije o rezultatima posljednjih akcija, dnevnim događajima i obavještavaju igrača o isteku, početku ili završetku razdoblja zaštite i drugim bitnim informacijama koje igrač treba znati. Operativne poruke uvijek dolaze u žutim omotnicama, ali pošto postoji više tipova, svaka ima drugačiju oznaku u izborniku Sustav u Porukama:
- Mobilizacija vojske - poruka koja obavještava o automatskoj mobilizaciji grupe vojnika u treningu.
- Pretplati na festivale sa postupnim efektom - poruka koja vas obavještava o aktivaciji festivala sa postupnim efektom koje plaćate u dijamantima, te o iznosu dijamanata plaćenih za tu uslugu.
- Širenje - poruka koja obavještava o pripajanju provincije, osnivanju kolonije, vojne postaje ili trgovačke postaje, pretvaranjem provincije u vazala ili o uništenju kolonije
- Premium - poruka koja obavještava o skorom isteku Premiuma ili o aktivaciji istog.
- Velikani – poruke o neuspješnoj špijunaži ; novorođenom Velikanu; smrti Velikana; prijedlozi za primanje u plemstvo, itd.
- Pokloni - poruke koje obavještavaju o primljenim poklonima za vrijeme darivanja ili o automatskom otvaranju poklona.

Osvajači  

Barbarsko pleme.
Osvajači su nomadski narod koji se obrušava na slabije, uništavajući ih te uspostavlja svoja carstva na ruševinama osvojenih carstava.
Njihova vojska je specijalizirana za preuzimanje neprijateljskih gradova te imaju male odrede konjice i mnoštvo pješadije.
Nagrada za uništavanje kampa Osvajača su resursi.

Osvajanje  

Stjecanje pune kontrole nad određenim teritorijem, nakon pobjedničke opsade utvrde. U svjetovima Imperije Online možete osvojiti neovisne gradove, slobodne terene u Vašoj ekskluzivnoj zoni ili blizu nje i dvorce saveza.

Ovan za probijanje bedema  

Vojna jedinica.
Građevina: Radionica opsadnih sprava
Preduslovi: Vojna obuka 1

• Tip: bliskoborbena, opsadna sprava, rušilačka
• Prioritet raspoređivanja: prednja linija

+ Probojnost: ova jedinica napada samo utvrdu; izvan juriša na utvrdu raspoređena je na liniji artiljerije
+ Podrška pješadiji: tijekom juriša na utvrdu ova jedinica je raspoređena na prednjoj liniji i napada zajedno s ostatkom pješadije; broj dozvoljenih jedinica koje mogu napadati istovremeno je jednak limitu napadajuće pješadije podijeljeno sa brojem operativne posade
+ Prateća posada: zahtijeva 35 nezaposlenih stanovnika za regrutaciju; zauzima 35 slobodnih mjesta u garnizonu.

Za više informacija o ovoj jedinici, kliknite ovdje.

Oznaka  

Oznake su prečac na određene objekte na globalnoj mapi. Označavanje se vrši lijevim klikom na objekt i odabirom zadnje ponuđene opcije. Označenim objektima se može pristupiti klikom na izbornik Oznake u lijevom dijelu ekrana. Igrači mogu imati do 20 označenih objekata. Saveznici mogu međusobno dijeliti oznake, tako da mogu pristupiti na više od 20 oznaka.

Rata kredita  

Iznos zlata koje carstvo automatski otplaćuje banci svaki sat.

Zaokružena provincija  

Unutarnja provincija označena zidom od cigle na globalnoj mapi, koja graniči isključivo sa pripojenim provincijama. Zaokruživanje provincije uzrokuje pad morala od 20 bodova za napadača. Provincija ne može biti dvostruko zaokružena.