Εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες  

Μια αυτοκρατορία που ανήκει στον ένα μη ενεργό παίκτη, που δεν έχει μπει στον λογαριασμό του για περισσότερες από 120 ώρες. Οι εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες διαιρούνται σε δυο είδους: εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες που ακόμα παράγουν και σημαδεμένες με ένα κιβώτιο γεμάτο χρυσού και δύουσες αυτοκρατορίες, σημαδεμένες με ένα κενό κιβώτιο. Όλες οι εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες που ακόμα παράγουν γίνουν δύουσες μετά 120 ώρες από την αρχή της ανεργίας τους. Οι σβησμένες εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες δεν παράγουν πόρους πια.
Ο χρόνος μεταφοράς μέχρι μια εγκαταλειμμένη αυτοκρατορία δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 2.5 λεπτά.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη σειρά των πόντων καθαρής άξιας για επιθέσεις επάνω σε εγκαταλειμμένες αυτοκρατορίες. Αν και, στρατιωτικοί πόντοι και δόξα δε κερδίζονται σε οποιεσδήποτε περιστάσεις.
Η μετατροπή σε εγκαταλειμμένη αυτοκρατορία, δεν κάνει καθόλου άσκοπη την επιστροφή στο παιχνίδι σε κάποια στιγμή. Ο καθένας αυτοκράτορας που έχει επιστρέψει στη δική του αυτοκρατορία μετά από μια απουσία τουλάχιστον 2 εβδομάδων, λαμβάνει τα ακόλουθα γενναιόδωρα δώρα υποδοχής έτσι να μπορεί εύκολα να ακολουθήσει την ανάπτυξή του, από όπου την έχει αφήσει:
- όλα τα κατεστραμμένα οχυρά επισκευάζονται αυτόματα·
- όλες οι τρέχουσες αξίες της ευτυχίας είναι στο μέγιστο όριο τις·
- η αυτοκρατορία είναι κάτω από την 'Προστασία του επιστραφέντος Αυτοκράτορα', το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείτε είστε επιτεθειμένος ούτε να στείλετε επιθέσεις σε άλλους παίκτες για μια περίοδο 48 ωρών·
- έχετε το μοναδικό δικαίωμα να πάρετε την 48ωρη παραγωγή της αυτοκρατορίας σας δωρεάν.

Εδαφικός αγώνας  

Αυτό είναι ένα τουρνουά προσανατολισμένο στο παιχνίδι μέσα σε συμμαχία που στοχεύει να κατακτήσει κάστρα που να είναι υπό το έλεγχο των συμμαχιών για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν 36 κάστρα στον παγκόσμιο χάρτη και η κατάκτησή τους πραγματοποιείται μέσω της ενότητας Υποταγής. Οι επιτυχημένες πολιορκίες εναντίον ενός κάστρου δεν αφαιρούν επίπεδα από το οχυρό του, αλλά αφαιρούν πόντους από τον δείκτη "Υποταγή". Κάθε κάστρο έχει τη μέγιστη επιτρεπόμενη υποταγή ανάλογα με το επίπεδο του οχυρού του. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε την υποταγή είναι ο χρόνος. Όταν μια συμμαχία διεξήγαγε μια επιτυχημένη πολιορκία εναντίον ενός κάστρου, ένα ορισμένο ποσό της υποταγής αφαιρείται από το κάστρο. Η ακριβής αξία της αφαιρούμενης ποσότητας καθορίζεται από την έρευνα Κατακτητή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδό του, τόσο περισσότεροι πόντοι υποταγής μπορούν να αφαιρεθούν με 1 χτύπημα. Το κάστρο θεωρείται κατακτημένο όταν μια συμμαχία καταφέρνει να μειώσει τη συνταγή της σε 0. Τα ανεξάρτητα κάστρα δεν έχουν καμία υποταγή. Ένα ανεξάρτητο κάστρο θεωρείται κατακτημένο όταν μέσα του απομένουν λιγότερες από 1000 μονάδες. Επιπλέον, πραγματοποιούνται νομαδικές επιθέσεις ενάντια σε κάθε κάστρο που ελέγχεται από συμμαχία σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Κάθε σταματημένη επίθεση δίνει αμυντικούς πόντους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κάστρο μπορεί να επιτεθεί από άλλες συμμαχίες. Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με το συνολικό αποτέλεσμα των πόντων άμυνας που συλλέχθηκαν. Οι ανταμοιβές από το τουρνουά είναι διαμάντια και ειδικά μετάλλια.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τους πλήρεις κανόνες του Εδαφικού αγώνα εδώ.

Έδαφος  

Η περιοχή στην οποία ιδρύεται μια διοικητική μονάδα ή οποία είναι κατακτημένη. Το έδαφος έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική και τη στρατιωτική ανάπτυξη της Αυτοκρατορίας λόγω των πολλών του τροποποιητών, μπόνους και ποινών, που παρέχει. Έτσι, είναι συχνά ένα καθοριστικός παράγοντας όταν о μονάρχης αποφασίζει ποια από τις 19 επαρχίες να προσαρτηθεί, ή πού να ιδρυθεί μια αποικία.

Έδαφος αποικίας  

Η φύση ενός ορισμένου σημείου στον παγκόσμιο χάρτη όπου μπορεί να ιδρυθεί μια αποικία. Τα εδάφη των αποικιών δεν ταξινομούνται σύμφωνα με το γεωγραφικό έδαφος, αλλά από την παρουσία ή την έλλειψη παγκοσμίου μπόνους - κοινά εδάφη και εδάφη με ειδικό πόρο.

Έδαφος ειδικών πόρων  

Τα αποικιακά εδάφη με μπόνους, διανεμόμενα τυχαία πάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Δίνουν διαφορετικά, μικρά (5%) και μεγάλα (10%) μπόνους με παγκόσμια αποτέλεσμα πάνω στην ολόκληρη Αυτοκρατορία. Οι επιθέσεις ενάντια σε αποικίες, οι οποίες ιδρύθηκαν πάνω σε εδάφη Ειδικών πόρων, δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη σειρά πόντων καθαρής αξίας και συνεπώς, δε φέρουν τιμωρίες σχετικά με τη δόξα, το ηθικό και την επίθεση για τον εισβολέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς πόρους και τα μπόνους τους, πατήστε εδώ.

Έδαφος επαρχίας  

Τα εδάφη των προσαρτημένων επαρχιών - που διαιρούνται σε έξι τύπους σύμφωνα με τη γεωγραφική τους ανακούφιση. Κάθε τύπος χορηγεί διαφορετικές τροποποιητές που εφαρμόζονται στην παραγωγή πόρων, στην επίθεση, στην υπεράσπιση, στον παράμετρο επίθεση των μονάδων κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εδαφών των επαρχιών, πατήστε εδώ.

Ειδήσεις  

Τρέχουσες αλλαγές, καινοτομίες, ανακοινώσεις ή αναφορές από την πλευρά της ομάδας του Imperia Online, η οποία ενημερώνει όλους τους παίκτες. Όταν υπάρχουν αδιάβαστες ειδήσεις το εικονίδιο των ειδήσεων στην αριστερή πλευρά του μενού Προφίλ, λάμπει. Κάθε είδηση μπορεί να σημειωθεί σαν διαβασμένη και το φως του εικονιδίου θα σβήσει.

Ειδικός στη μεταφορά  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει τη χωρητικότητα των Σταθμών εφοδίων σε όλες τις ιδιοκτησίες. Επίπεδο 1: +5% χωρητικότητα· Επίπεδο 2: +10% χωρητικότητα· Επίπεδο 3: +15% χωρητικότητα· Επίπεδο 4: +20% χωρητικότητα· Επίπεδο 5: +30% χωρητικότητα

Ειδικός στη Φρουριακή τακτική  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει τη Φρουριακή χωρητικότητα του Οχυρού. Επίπεδο 1: +4% Φρουριακής χωρητικότητας· Επίπεδο 2: +6% Φρουριακής χωρητικότητας· Επίπεδο 3: +10% Φρουριακής χωρητικότητας· Επίπεδο 4: +14% Φρουριακής χωρητικότητας· Επίπεδο 5: +20% Φρουριακής χωρητικότητας

Ειδικός στην αμυντική τακτική  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Επίθεση όλων των μονάδων του υπερασπίζοντος στρατού. Επίπεδο 1: +1% Επίθεση· Επίπεδο 2: +2% Επίθεση· Επίπεδο 3: +4% Επίθεση· Επίπεδο 4: +6% Επίθεση· Επίπεδο 5: +10% Επίθεση

Ειδικός στην εφοδιαστική  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει την απώλεια Ευτυχίας σε μια Αποικία, προκαλούμενη από τη μεγάλη απόστασή της από την πρωτεύουσα. Επίπεδο 1: -4% απώλεια Ευτυχίας· Επίπεδο 2: -6% απώλεια Ευτυχίας· Επίπεδο 3: -10% απώλεια Ευτυχίας· Επίπεδο 4: -14% απώλεια Ευτυχίας· Επίπεδο 5: -20% απώλεια Ευτυχίας

Ειδικός στην κατασκοπεία  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη για τον Αυτοκράτορα αν αυτός ανεβαίνει το επίπεδο Επάρχου. Δίνει μπόνους επίπεδα προς την έρευνα "Κατασκοπεία": Επίπεδο 1: +1 επίπεδο· Επίπεδο 2: +2 επίπεδα· Επίπεδο 3: +3 επίπεδα· Επίπεδο 4: +4 επίπεδα· Επίπεδο 5: +5 επίπεδα

Ειδικός στην τακτική εφόδου  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει την Επίθεση όλων των μονάδων του επιτιθέμενου στρατού. Επίπεδο 1: +1% Επίθεση· Επίπεδο 2: +2% Επίθεση· Επίπεδο 3: +4% Επίθεση· Επίπεδο 4: +6% Επίθεση· Επίπεδο 5: +10% Επίθεση

Ειδικός στην τακτική στο πεδίο  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει τους Πόντους ζημιάς της Στρατιάς. Επίπεδο 1: +1% των Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 2: +2% των Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 3: +4% των Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 4: +6% των Πόντων ζημιάς· Επίπεδο 5: +10% των Πόντων ζημιάς

Ειδικός της πολιορκίας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει το όριο των Πολιορκητικών μηχανών, που μπορούν ταυτόχρονα να επιτίθενται ένα Οχυρό. Επίπεδο 1: +2% όριο· Επίπεδο 2: +4% όριο· Επίπεδο 3: +6% όριο· Επίπεδο 4: +10% όριο· Επίπεδο 5: +15% όριο

Ειρηνική περίοδο  

Μια περίοδος χωρίς πόλεμο ή χωρίς εχθρική επίθεση.

Ειρηνική προσάρτηση  

Κατακτώντας ένα έδαφος χωρίς τη χρήση βίας. Στο Imperia Online μπορείτε ειρηνικά να προσαρτήσετε ελεύθερα εδάφη, ανεξάρτητες πόλεις και υποτελείς. Τα ελεύθερα εδάφη μέσα στη δική σας αποκλειστική ζώνη μπορούν να είναι προσαρτημένα μόνο ειρηνικά και για να το κάνετε θα πρέπει να στείλετε 1000 χωρικούς για να εγκατασταθούν στο νέο έδαφος, και να πληρώσετε τους απαραίτητους πόρους για τα αρχικά κτήρια.
Στην ειρηνική προσάρτηση υποτελών και ανεξάρτητων πόλεων, πρέπει μόνο να πληρώσετε τους πόρους ίσους με την τιμή όλων των κτιρίων στην ιδιοκτησία πολλαπλασιασμένη με x1,5.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσάρτηση πιέστε εδώ.

Εισαγωγή  

"Τροφή" για τον πληθυσμό, η οποία εισάγεται από τα Αγροκτήματα της Αυτοκρατορίας στα οποία υπάρχει περίσσευμα, προς τα Αγροκτήματα, στα οποία δε φτάνει "τροφή".

Εισβολέας  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Στρατηγού. Αυξάνει το Ηθικό του στρατού σε επίθεση. Επίπεδο 1: +2 Ηθικό· Επίπεδο 2: +4 Ηθικό· Επίπεδο 3: +6 Ηθικό· Επίπεδο 4: +8 Ηθικό· Επίπεδο 5: +12 Ηθικό

Είσπραξη  

Μετρά τη δύναμη/την ένταση με την οποία η επαρχία παράγει. Η είσπραξη αφορά μόνο τις προσαρτημένες επαρχίες· οι αποικίες και οι υποτελείς έχουν είσπραξη 100% εξ ορισμού. Καθεμιά ακόλουθη προσαρτημένη επαρχία παράγει 10% λιγότερο πόρους από την προηγούμενη, γιαυτό, χωρίς την επίδραση της γραφειοκρατίας, η 11η προσαρτημένη επαρχία έχει την αποδοτικότητα 0% (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τον τροποποιητή γραφειοκρατίας των κύκλων επαρχιών), και κάθε ερχόμενη επαρχία που προσαρτάται είναι 10% λιγότερο αποδοτική, δείχνοντας την αντίστοιχη αρνητική αξία. Κάθε επίπεδο της γραφειοκρατίας αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγής με 5%, χωρίς να ξεπεράσει πάνω από 100%. Όλες οι επαρχίες του 2ου κύκλου έχουν ποινή από 20% για την αποδοτικότητα και όλες οι επαρχίες του τρίτου κύκλου - 40%, γιαυτό απαιτούν πρόσθετα επίπεδα γραφειοκρατίας.

Εκλογές  

Επιλογή ηγέτη με υποψηφία και μια 24-ωρη περίοδο ψηφίσματος με τους πόντους καθαρής αξίας των μελών. Κάθε σύμμαχο μπορεί να βάλλει την υποψηφιότητά του μέχρι 4 φορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εκλογές, κάντε κλικ εδώ.

Εκπαίδευση  

Η διαδικασία μεταξύ στρατολόγηση και κινητοποίηση, όταν οι κανονικές χωριάτες γίνουν θαρραλέες στρατιώτες. Όσο πιο ελίτ είναι μια μονάδα, τόσο πιο μακρόχρονη είναι η εκπαίδευση. Αλλά η ενεργοποίση του Προνομιακού, μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης των μονάδων με 20%. Οι ομάδες εκπαίδευσης εμφανίζονται σε μια εικόνα, τοποθετημένη στο δεξιό μέρος του χάρτη του χωριού.

Εκπαιδευτής τοξοτών  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης όλων των Τοξοτών. Επίπεδο 1: -5% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 2: -10% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 3: -15% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 4: -20% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 5: -30% από τον Χρόνο εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής του ιππικού  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης όλων των μονάδων του Ιππικού. Επίπεδο 1: -5% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 2: -10% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 3: -15% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 4: -20% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 5: -30% από τον Χρόνο εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής του Πεζικού  

Μια από τις δεξιότητες η οποία είναι διαθέσιμη αν ανεβαίνετε το επίπεδο Επάρχου. Μειώνει τον Χρόνο εκπαίδευσης όλων των Λογχοφόρων και Σπαθοφόρων. Επίπεδο 1: -5% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 2: -10% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 3: -15% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 4: -20% από τον Χρόνο εκπαίδευσης· Επίπεδο 5: -30% από τον Χρόνο εκπαίδευσης

Ελαφριά μονάδα  

Η πιο χαμηλή κατηγορία στρατιωτικής μονάδας. Υπερασπίζει και επιτίθεται ευκολότερα την ελαφριά κατηγορία επίπεδων οχυρού - 1ο (πρώτο), 2ο (δεύτερο), 3ο (τρίτο).
Οι ελαφρείς μονάδες είναι: ελαφρείς τοξότες, ελαφρείς λογχοφόροι, ελαφρείς σπαθοφόρους, ελαφρύ ιππικό και πολιορκητικοί κριοί.

Ελαφρός λογχοφόρος  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Πεζικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 1, Στρατιωτικό δόγμα 2

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Πεζικού, Λογχοφόρος
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Άκρο (Μετωπική γραμμή)

+ Μακρό όπλο: Επίθεση х 2 εναντίον Ελαφρού Ιππικού

- Τρωτοί για Τοξότες: Εναντίον αυτής της μονάδας όλοι οι Τοξότες μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Μειονέκτημα στη Μάχη εκ του συστάδην: Επίθεση х 0.5 εναντίον Σπαθοφόρων
- Ελαφρά στρατεύματα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές, όταν μάχεται σε Κέντρο - Επίθεση х 0.8, Πόντοι ζημιάς х 0.8

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Ελαφρός Σπαθοφόρος  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Πεζικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 1

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Πεζικού, Σπαθοφόρος
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Κέντρο (Μετωπική γραμμή)

+ Аνθρώπινο κύμα: Επίθεση х 2 εναντίον Οχυρών
+ Στρατεύματα εφόδου: Στην έφοδο, αυτή η μονάδα είναι βαλμένη με προτεραιότητα μέσα στη σύνθεση της Μετωπικής γραμμής
+ Συμπλοκή: Επίθεση х 2 εναντίον Τοξοτών

- Τρωτοί για το Ιππικό: εναντίον αυτής της μονάδας όλο το Ιππικό μάχεται με επίθεση x2

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα κάντε κλικ εδώ.

Ελαφρός τοξότης  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Τοξοτών
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εξ`Αποστάσεως 1

• Τύπος: Μονάδα μεγάλης εμβέλειας, του Πεζικού, Τοξότης
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Γραμμή πυρός

Δεξιότητες των μονάδων:

+ Μεγάλη εμβέλεια: Αυτή η μονάδα έχει 1 πρόσθετη Επίθεση σε Επιδρομή ή σε Έφοδο του Οχυρού, πριν να αρχίσουν οι μάχες εκ του συστάδην
+ Συμφέρουσα θέση: όταν είναι σε Φρουρά αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα στην Έφοδο του Οχυρού - με Επίθεση x4
+ Καλύπτων πυρ: Κατά τη διάρκεια της Εφόδου του Οχυρού, αυτή η μονάδα πυροβολεί τους υπερασπιστές της Φρουράς με Επίθεση х 0.2
+ Βροχή βελών: Επίθεση х 3 εναντίον Λογχοφόρων

- Τρωτοί για Σπαθοφόρους: εναντίον αυτής της μονάδας, όλοι οι Σπαθοφόροι μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Τρωτοί για Ιππικό: εναντίον αυτής της μονάδας, όλο το Ιππικό μάχεται με αυξημένη Επίθεση
- Μειονέκτημα στη μάχη εκ του συστάδην: Επίθεση х 0.33 εναντίον Σπαθοφόρων
- Κατά προσωπικού: Επίθεση х 0.25 εναντίον Πολιορκητικών κριών
- Αδύναμο πνεύμα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινή, όταν είναι επιτιθέμενη από μονάδα Μάχης εκ του συστάδην - Επίθεση х 0.33
- Φαρέτρα: 18 βέλη· όταν τα πυρομαχικά τελειώνουν, αυτή η μονάδα μείνει στη θέση της, μέχρι να είναι επιτεθειμένη σε Μάχη εκ του συστάδην

Για λεπτομέρειες σχετικά με της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Ελαφρύ ιππικό  

Μονάδα στρατού.
Κτήριο: Στρατώνες Ιππικού
Προαπαιτούμενα: Μάχη Εκ του Συστάδην 1, Ιπποκομία 1, Στρατιωτικό δόγμα 2

• Τύπος: Μονάδα Εκ του Συστάδην, του Ιππικού
• Τοποθεσία με προτεραιότητα: Άκρο (Μετωπική γραμμή)

+ Ορμή: Στον πρώτο γύρο της μάχης, αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα - Επίθεση х 1.2
+ Συμπλοκή: Επίθεση х 4 εναντίον Τοξοτών
+ Μάχη ιππικού: Επίθεση х 2 εναντίον Σπαθοφόρων
+ Ευελιξία: Αυτή η μονάδα μάχεται με προτεραιότητα όταν είναι σε Άκρο - με Επίθεση x 1.3 και Πόντους ζημιάς x 1.3

- Τρωτοί για Λογχοφόρους: εναντίον αυτής της μονάδας, όλοι οι Λογχοφόροι μάχονται με αυξημένη Επίθεση
- Κοντό όπλο: Επίθεση х 0.17 εναντίον Λογχοφόρων
- Ελαφρά στρατεύματα: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές όταν μάχεται στο Κέντρο - Επίθεση х 0.8, Πόντοι ζημιάς х 0.8
- Ιππέας: Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να επιτίθεται κατά τη διάρκεια της Εφόδου του οχυρού
- Μειονέκτημα σε στενούς χώρους: Αυτή η μονάδα υποφέρει ποινές, κατά τη διάρκεια της Κλοπής του οχυρού - Επίθεση х 0.5, Πόντοι ζημιάς х 0.5

Για λεπτομέρειες σχετικά με ειδικούς δείκτες της μονάδας κάντε κλικ εδώ.

Ελεύθερες θέσεις εργασίας  

Ο αριθμός χωρικών που μπορεί να είναι μισθωμένος σε ένα [[ο 304]ορυχείο].

Ελίτ μονάδες  

Η ελίτ κατηγορία στρατιωτικής μονάδας. Υπερασπίζει και επιτίθεται ευκολότερα την ελίτ κατηγορία επίπεδων οχυρού - 7ο (έβδομο), 8ο (όγδοο), 9ο (ένατο).
Οι ελίτ μονάδες είναι: ελίτ τοξότες, πελταστές, ακρίτες, παλαδίνοι και μηχανές υγρού πυρ.

Εμπορική διαδρομή  

Κτήριο που χτίζεται στις αποικίες και στα εμπορικά σημεία. Έχει το ίδιο ρόλο όπως και τους Αυτοκρατορικούς δρόμους μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών. Με κάθε επόμενο επίπεδο ο παίκτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα 10% από το εμπορικό δυναμικό της ιδιοκτησίας.

Εμπορική διοίκηση  

Εμπορική επιμελητεία  

Μια έρευνα που αυξάνει την απόσταση από την Αυτοκρατορία, στην οποία απόσταση μπορεί να ιδρυθεί εμπορικό σημείο. Το 1ο (πρώτο) επίπεδο δίνει μια απόσταση 20 Αυτοκρατορικών μιλίων από την Πρωτεύουσα. Κάθε επόμενο επίπεδο δίνει 8% αύξηση πάνω στο προηγούμενο επίπεδο και δίνει 5 πρόσθετα Αυτοκρατορικά μίλια προς την ακτίνα.

Εμπορική μεσιτεία  

Εμπορική μεσιτεία, που αφαιρείται μόνο όταν η προσφορά πωλήθηκε. Η βασική εμπορική μεσιτεία είναι 40%, αλλά αυτή μπορεί να μειωθεί με 2% ανά κάθε επίπεδο των Σχέσεων της Αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τις μεσιτείες, πατήστε εδω.

Εμπορικό δυναμικό  

Εμπορικό ισοζύγιο  

Η αριθμητική περίληψη της ιστορίας της μεταφοράς χρυσού - οι μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν και ο ληφθέντος χρυσός. Όταν ούτε υπάρχει σταλμένο χρυσό, ούτε ληφθέν, το εμπορικό ισοζύγιο είναι 0, κάθε σταλμένη ποσότητα αφαιρείται και κάθε ληφθείσα ποσότητα προσθέτεται στο τρέχον εμπορικό ισοζύγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εμπορικό ισοζύγιο, πατήστε εδώ.

Εμπορικό σημείο  

Εμπόριο  

Μια έρευνα, που αυξάνει το εμπορικό δυναμικό όλων των ιδιοκτησιών. Κάθε επίπεδο δίνει μια αύξηση με 2%. Το εμπόριο επίσης μειώνει το χρόνο για έρευνα των Σχέσεων της Αγοράς, της Εμπορικής επιμελητείας και της Εμπορικής διοίκησης.

Έμπορος πόρων  

Μια από τις δεξιότητες η οποία γίνεται διαθέσιμη όταν ανεβαίνετε επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει τη Χωρητικότητα της Αγοράς. Επίπεδο 1: +10% Χωρητικότητα της Αγοράς· Επίπεδο 2: +20% Χωρητικότητα της Αγοράς· Επίπεδο 3: +30% Χωρητικότητα της Αγοράς· Επίπεδο 4: +40% Χωρητικότητα της Αγοράς· Επίπεδο 5: +60% Χωρητικότητα της Αγοράς

Ενεργοί πόλεμοι  

Όλοι οι πόλεμοι, οι οποίοι διεξάγονται τώρα στο βασίλειο, μαζί με τα ενδιάμεσα αποτελέσματά τους. To εικονίδιο των ενεργών πολέμων βρίσκεται στο υπομενού/footer menu κάτω από το χάρτη του χωριού.

Ενηλικίωση  

Η ηλικία κατά την οποία όλοι οι Μεγάλοι άνθρωποι φθάνουν στην ενηλικίωση. Στην ηλικία των 16 ετών όλοι οι Μεγάλοι οι άνθρωποι γίνονται πλήρη μέλη της κοινωνίας και εσείς μπορείτε να οργανώσετε γάμοι μεταξύ τους, να τους στέλνετε σε άλλες αυτοκρατορίες σαν Υποψήφιοι για γάμο, να τους διορίσετε για διοικητές και στρατηγούς διαφόρων ιδιοκτησιών, να τους στέλνετε σε επίθεση, να επιλέγετε τις δεξιότητές τους, κτλ.

Εξαγωγή  

"Τροφή" για τον πληθυσμό, η οποία εξάγεται από τα Αγροκτήματα της Αυτοκρατορίας στα οποία υπάρχει περίσσευμα, προς τα Αγροκτήματα, στα οποία δε φτάνει "τροφή".

Εξέγερση  

Μια κατάσταση στις προσαρτημένες επαρχίες, στους υποτελούς και στις αποικίες, προκαλούμενη από τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού λόγω των χαμηλών αξίων της Ευτυχίας. Όταν η Ευτυχία πέφτει κάτω από 20 ευτυχία, υπάρχει μια πιθανότητα, που αυξάνεται σταδιακά με 2% για κάθε πόντο Ευτυχία (παράδειγμα: για 19 ευτυχία με 2%, για 18 ευτυχία με 4% κτλ.), για εξέγερση, η οποία οδηγεί στο σταμάτημα της παραγωγής, των κατασκευών και της στρατολόγησης στρατού μέχρι να αυξάνεται την ευτυχία ξανά.

Εξέδρα  

Τοποθετημένη στο μενού Μηνυμάτων >> υπομενού Εξέδρας, αυτό είναι το δωμάτιο για συμμαχικές συνομιλίες, όπου όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από την θέση τους, μπορούν να αφήνουν στιγμιαία μηνύματα. Αυτά είναι χρονολογικά τακτοποιημένα και τα παλαιότερα εμφανίζονται στο κατώτερο μέρος του παράθυρου, ενώ τα νεώτερα - στο πάνω μέρος. Όλα τα νέα μηνύματα στην εξέδρα εμφανίζονται σε γκρίζο φάκελο στα Εισερχόμενα.

Έξοδο  

Αυτό που η αυτοκρατορία ξοδεύει - συντήρηση στρατού, φόρος συμμαχίας, πληρωμές δανείου, κατασκευές, έρευνες, στρατολόγηση, φεστιβάλ, ίδρυση αποικιών, συμμαχικές δωρεές, επισκευή οχυρού.

Εξορία  

Μια επιλογή που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε έναν αριστοκράτη, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι απ'αυτόν. Η επιλογή "Εξορία" δεν ισχύει για τον Αυτοκράτορα /την Αυτοκρατόρισσα. Η αποστολή ενός αριστοκράτη σε εξορία θα σας στερήσει από τα μπόνους των δεξιοτήτων του. Οι αριστοκράτες που είναι υποψήφιοι για γάμο, ή με προσκλήσεις σε αναμονή για την Αυτοκρατορική αυλή, επίσης οι αριστοκράτες κάτω των 16 ετών, δεν μπορούν να είναι σταλμένοι σε εξορία.

Επανεκκίνηση βασιλείου  

Η επανεκκίνηση ενός βασιλείου γίνεται όταν η εποχή του βασιλείου έχει τελειώσει. Η εποχή τελειώνει σε ημερομηνία ορισμένη από τη διοίκηση του Imperia Online.

Τι συμβαίνει όταν ένα βασίλειο επανεκκινείται;

- Οι λογαριασμοί μεταφέρονται στη νέα εποχή, αλλά με διαφορετική τοποθέτηση στον Παγκόσμιο χάρτη.
- Η ανάπτυξη των αυτοκρατοριών αρχίζει από 0.
- Μεταφέρονται επίσης τα διαμάντια και τα προνομιακά πακέτα.
- Οι συμμαχίες αυτόματα αρχίσουν τη νέα εποχή με την ίδια σύνθεση μελών με την οποία έχουν τελειώσει την παλιά εποχή και δεν πρέπει να οργανώνεται ξανά και ο ηγέτης να προσκαλεί όλα τα μέλη με τα χέρια. Μια συμμαχία που μεταφέρθηκε συμπεριλαμβάνει: το ίδιο όνομα, τα ίδια μέλη στις ίδιες θέσεις (χωρίς τους συμμαχικούς ηγέτες), αλλά με μηδενισμένες καταστάσεις πίστης, χωρίς ιδιοκτησίες, χωρίς στρατό, κενό θησαυροφυλάκιο, μηδενισμένες έρευνες και καθαρισμένες διπλωματικές σχέσεις˙ οι ανενεργοί σύμμαχοι (αυτοί που ακόμα δεν έχουν μπει στους λογαριασμούς τους) μπορούν να διωχθούν από τον ηγέτη, όταν αυτός είναι με τουλάχιστον 1000 πόντους καθαρής αξίας.

Επαρχία  

Η κύρια διοικητική μονάδα στην Εποχή της Κατάκτησης. Κοινή ονομασία για όλα τα εδάφη από τον Αυτοκρατορικό χάρτη, τα οποία ένας παίκτης μπορεί να κατακτήσει με περισσότερο από έναν τρόπο, και να εκμεταλλευτεί από αυτές.

Επιδρομέας  

1. Παίκτες οι οποίες στις τελευταίες 12 ώρες για ταχύτητα βασιλείου x4 / 5 ώρες και για ταχύτητα βασιλείου x10, έχουν επιθέσει εσάς ή άλλο παίκτη, με τον οποίο έχετε συνάψει δυναστική ειρήνη, αλλά δεν ήταν επιτιθέμενοι από εσάς στις τελευταίες 12 ώρες για ταχύτητα βασιλείου x4 / 5 ώρες για ταχύτητα x10. Η πρώτη επίθεσή σας ενάντια σε τέτοιες παίκτες δε θα οδηγήσει σε αφαίρεση δόξα για εσάς. Για λεηλασία πάντα αφαιρούνται 4 πόντους δόξας.

2. Η συμμαχία η οποία είναι υπεύθυνη για την κήρυξη πολέμου.

Επιδρομή  

Αυτή η επίθεση στέλνει τα στρατεύματα να μάχονται μόνο ενάντια στη στρατιά του αντιπάλου, χωρίς πολιορκία ή λεηλασία ενάντια στον αστικό πληθυσμό. Η επιδρομή δεν αρπάζει πόρους, ούτε σκοτώνει πληθυσμό. Το μοναδικό κέρδος για τον εισβολέα είναι οι στρατιωτικοί πόντοι για συντριβή εχθρικών μονάδων και οι πόντοι δόξας σε περίπτωση ότι έχει χάσει τουλάχιστον 10% των δικών του στρατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιδρομή, πιέστε εδώ και εδώ.

Επίθεση  

1. Στρατιωτική αλληλεπίδραση μεταξύ δυο παιχτών, μεταξύ συμμαχικών στρατών ή μεταξύ ενός παίχτη και των δικών του ανεξάρτητων επαρχιών. Η επίθεση, που στάλθηκε από έναν παίκτη προς άλλο, προϋποθέτει τη διεξαγωγή τριών τύπων μαχών: Πολιορκία, Επιδρομή και Λεηλασία και είναι ορατή για τον υπερασπιστή ακριβώς μετά από τη ξεκίνησή της, σε περίπτωση ότι διαρκεί λιγότερο από 60 λεπτά, και 60 λεπτά πριν από το χτύπημα, αν ο χρόνος της αποστολής είναι περισσότερος από 1 ώρα. Η επίθεση, σταλμένη από τον ηγέτη μιας συμμαχίας προς άλλου συμμαχικού στρατού, προϋποθέτει τη διεξαγωγή είτε μιας Πολιορκίας, είτε μιας Επιδρομής και είναι ορατή για την υπερασπιστική συμμαχία ακριβώς μετά από τη διαταγή της αλλά μόνο αν ο παίκτης βρίσκεται στη συμμαχική ιδιοκτησία υπό επίθεση. Η επίθεση, που στάλθηκε από έναν παίκτη προς την δική του ανεξάρτητη επαρχία, διαιρείται σε τριών τύπων, σύμφωνα με τον τελικό της σκοπό: επίθεση για προσάρτηση, για μετατροπή σε υποτελή και πολιορκία για λεηλασία.

Σημείωση! Ο εισβολέας δεν μπορεί να δίνει εντολή επιστροφής στο στρατό του όταν μείνουν λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα μέχρι το χτύπημα.

2. Παράμετρο των μονάδων, που διορίζει τη δύναμη και των ζημιών μιας μονάδας. Η επίθεση μιας συγκεκριμένης μονάδας αυξάνεται ανάλογα με την κατηγορία - ελαφριά, βαριά, ελίτ, και ενισχύεται από τα επίπεδα των ερευνών Μάχης Εκ του Συστάδην, Μάχης Εξ`Αποστάσεως και Προνομιακού. Οι μονάδες με τις πιο υψηλές αξίες της επίθεσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, είναι όλες οι πολιορκητικές μηχανές.

Επίθεση για μετατροπή σε υποτελή  

Στείλει τους στρατούς να μάχονται σε μια πολιορκία ενάντια στους τοίχους οχυρού και τη φρουρά μιας ανεξάρτητης πόλης με σκοπό μετατροπής του πληθυσμού του σε τακτικούς φορολογημένους της Αυτοκρατορίας.

Σημείωση: Για να διαμορφώνετε μια νικηφόρα σύνθεση στρατού, ελέγξτε το στρατό της ανεξάρτητης πόλης πριν αν στείλετε το δικό σας στρατό.

Επίθεση για προσάρτηση  

Μια επιλογή που είναι διαθέσιμη μετά από ένα κλικ στην αντίστοιχη ανεξάρτητη επαρχία στον Παγκόσμιο χάρτη, μόνο εάν υπάρχει ένα ελεύθερο επίπεδο Κεντρικής εξουσίας. Στείλει τους στρατούς να μάχονται σε μια πολιορκία ενάντια στους τοίχους οχυρού και τη φρουρά μιας ανεξάρτητης πόλης με σκοπό κατάκτησης της επαρχίας και απόκτησης των πλήρων δικαιωμάτων πάνω της.

Σημείωση: για να διαμορφώνετε μια νικηφόρα σύνθεση στρατού, κατασκοπεύστε την ανεξάρτητη πόλη, μεταφέρετε τα στοιχεία στον Προσομοιωτή μαχών στο οχυρό και κάντε μερικές προσομοιώσεις, μέχρι να φτάσετε σ'ένα νικηφόρο αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Επίθεση-κλείδωμα  

Η επίθεση-κλείδωμα είναι αυτή η επίθεση στην οποία ο υπερασπιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιλογές του Προνομιακού (τη στιγμιαία μεταφορά, τη μείωση του χρόνου έρευνας και κατασκευής με διαμάντια κτλ). Αν το χρυσό ισοδύναμο του επιτιθέμενου στρατού είναι τουλάχιστον 5% από το χρυσό ισοδύναμο της καθαρής αξίας του υπερασπιστή, ο υπερασπιστής δεν μπορεί να μεταφέρει πόρους και μετακινήσει στρατό στιγμιαία. Αν το χρυσό ισοδύναμο του επιτιθέμενου στρατού είναι τουλάχιστον 10% από το χρυσό ισοδύναμο της καθαρής αξίας του υπερασπιστή, ο υπερασπιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προνομιακές επιλογές και να ερευνήσει περισσότερα από μια έρευνα/κτήριο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία. Το κλείδωμα πραγματοποιείται μόνο τα τελευταία 30 λεπτά πριν από το χτύπημα στα οποία η επίθεση είναι ορατή, για βασίλεια με ταχύτητα x4 και τα τελευταία 10 λεπτά πριν από το χτύπημα στα οποία η επίθεση είναι ορατή, για βασίλεια με ταχύτητα x10. Σε συμμαχικές επιθέσεις, το ισοδύναμο χρυσού του επιθετικού στρατού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% του χρυσού ισοδύναμου της αξίας της συμμαχίας υπερασπιστή (η αξία της συμμαχίας πολλαπλασιάζεται με 1000), καθώς ο αριθμός των μονάδων που αποστέλλονται από τον εισβολέα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 000. Το κλείδωμα θα συμβεί μόνο τα τελευταία 30 λεπτά για βασίλεια με ταχύτητα x4 και 10 λεπτά για ταχύτητα x10 πριν από τη μάχη, αντί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου κατά την οποία η επίθεση είναι ορατή.

*Οι επιθέσεις-κλείδωμα σταλμένες κατά την κύρια αυτοκρατορία (πρωτεύουσα και προσαρτημένες επαρχίες) κλειδώνουν τις Προνομιακές επιλογές σε όλες τις ιδιοκτησίες. Οι επιθέσεις-κλείδωμα σταλμένες κατά τις απομακρυσμένες ιδιοκτησίες (αποικία, εμπορικό σημείου ή στρατιωτικό φυλάκιο) δεν κλειδώνουν τις Προνομιακές επιλογές στην κύρια αυτοκρατορία, επίσης και τις Προνομιακές επιλογές στις άλλες απομακρυσμένες ιδιοκτησίες διαφορετικού τύπου. Για παράδειγμα, η επίθεση-κλείδωμα ενάντια σε αποικία, θα κλειδώσει τις Προνομιακές επιλογές σε όλες τις αποικίες, αλλά δεν θα κλειδώσει τις Προνομιακές επιλογές στην κύρια αυτοκρατορία, στα εμπορικά σημεία και τα στρατιωτικά φυλάκια.
Κατά τη διάρκεια παγκόσμιων γεγονότων, σε περίπτωση επίθεσης κλειδώματος σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, οι επιλογές για στιγμιαίες επιθέσεις με διαμάντια καθώς και μειωμένο ταξίδι στο χρόνο με αντικείμενα δεν είναι διαθέσιμες για τις αποστολές που στάλθηκαν κατά του παγκοσμίου γεγονότος.

Επιλοχίας  

Στρατιωτικός βαθμός, που απονέμεται σε έναν παίκτη με 750-1 499 στρατιωτικούς πόντους.

Επιμελητεία του υποτελή  

Μια έρευνα που αυξάνει την πιθανή απόσταση από την Αυτοκρατορία σας μέχρι νέους υποτελούς. Το 1ο (πρώτο) επίπεδο της Επιμελητείας του υποτελή δίνει ένα πεδίο με ακτίνα 10 Αυτοκρατορικών μιλίων από την Πρωτεύουσα. Στα πλαίσια αυτού του πεδίου μπορείτε να μετατρέπετε σε υποτελείς τις ανεξάρτητες πόλεις. Κάθε επόμενο επίπεδο δίνει 8% αύξηση πάνω στο προηγούμενο επίπεδο και δίνει 5 πρόσθετα Αυτοκρατορικά μίλια προς την ακτίνα.

Επίπεδα των παγκοσμίων λογαριασμών  

Αυτά τα επίπεδα αφορούν όλα τα βασίλεια, στα οποία ο παίκτης παίζει με το ίδιο όνομα χρήστη. Αυτά τα επίπεδα ποτέ δε θα εξαφανιστούν και ποτέ δε θα μειωθούν. Πείρα για τον λογαριασμό κερδίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:
- αναβάθμιση πόντων καθαρής αξίας·
- αναβάθμιση στρατιωτικών πόντων·
- καταστροφή εχθρικών κατασκόπων.
Για κάθε νεογέννητο αριστοκρατικό μωρό λαμβάνετε 20% μπόνους προς την πείρα για το λογαριασμό για μια διάρκεια 6 ωρών στο αντίστοιχο βασίλειο.
Όταν φθάσετε ένα ορισμένο επίπεδο του λογαριασμού θα κερδίσετε διάφορα πράγματα σαν μπόνους και ανταμοιβές στο παιχνίδι.

Επιρροή Συμμαχίας  

Μοναδικό χαρακτιριστικό του κάστρου συμμαχίας. Η πολιτιστική και η στρατιωτική επιρροή επεκτείνονται εδαφικά από το ειδικό κτίριο του κάστρου, τον Μεγάλο Ναό. Η επιρροή συμμαχίας συνεπάγεται οφέλη προς τις συμμαχικές Αυτοκρατορίες που βρίσκονται στην σειρά επιρροής, κυρώσεις προς τους εχθρούς σε πόλεμο και συμβολική κατάκτηση του Παγκόσμιου Χάρτη, το οποίο οδηγεί σε νίκη του βασιλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιρροή Συμμαχίας, πατήστε εδώ, εδώ κι εδώ.

Εποπτεία  

Νομική βοήθεια που μπορείτε να λάβετε από ένα φίλο, ο οποίος να σας βοηθήσει με την οικονομική ανάπτυξή σας, χωρίς να πρέπει να δώσετε το συνθηματικό σας, ή οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, ή να διακινδυνεύστε να είστε τιμωρημένοι από την διοίκηση του Imperia Online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εποπτεία, κάντε κλικ, εδώ.

Εργαστήριο πολιορκητικών μηχανών  

Στρατιωτικό κτήριο.
Τύπος: Τοπικό, Εκπαιδευτικό
Προαπαιτούμενες έρευνες: Στρατιωτικό δόγμα 1, Μάχη Εξ`Αποστάσεως 1
Μέγιστο επίπεδο: 20

Επιτρέπει την εκπαίδευση και τη βελτίωση Μηχανών πολιορκίας. Κάθε επίπεδο αυξάνει τη Χωρητικότητα εκπαίδευσης του κτηρίου.

Μονάδες που μπορούν να εκπαιδευτούν συμπεριλαμβάνουν:
- Πολιορκητικός κριός
- Καταπέλτης
- Βαλλίστρα
- Μηχανή Υγρού Πυρ

Εργάτες  

Ο πληθυσμός, μισθωμένος στα ορυχεία με σκοπό παραγωγή ξυλείας, σιδήρου και πέτρας και την επιβολή φόρου σε χρυσό.

Εργάτης από την αυτοκρατορία  

Μια από τις δεξιότητες η οποία γίνεται διαθέσιμη όταν ανεβαίνετε επίπεδο Επάρχου. Αυξάνει το όριο της Ευτυχίας. Επίπεδο 1: +2 Ευτυχία· Επίπεδο 2: +4 Ευτυχία· Επίπεδο 3: +6 Ευτυχία· Επίπεδο 4: +8 Ευτυχία· Επίπεδο 5: +12 Ευτυχία

Έρευνα  

Κοινή ονομασία όλων των τεχνολογιών/δεξιοτήτων/γνώσεων στην Εποχή της Κατάκτησης η ολόκληρη εξέλιξη της οποίας είναι διαιρούμενη σε επίπεδα. Κάθε επίπεδο ενισχύει την επίδραση της έρευνας και η επίδραση είναι παγκόσμια. Όσο περισσότερα επίπεδα έχει μια έρευνα, τόσο πιο ανεπτυγμένη είναι αυτή. Οι έρευνες διατάζονται στο Πανεπιστήμιο ή στην Ακαδημία επιστήμης.

Έρευνες συμμαχίας  

Παραγγέλθηκαν με τους τέσσερις είδους πόρων στο συμμαχικό θησαυροφυλάκιο, οι έρευνες συμμαχίας δίνουν πρόσθετα επίπεδα προς τα προσωπικά επίπεδα όλων των μελών. Η τιμή και ο χρόνος τους μειώνονται από την επιρροή του επιπέδου του Πανεπιστημίου του Αξιωματικού Επιστήμονα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Έρευνες συμμαχίας, κάντε κλικ εδώ.

Έσοδο  

Αυτό που η Αυτοκρατορία κερδίζει μέσω της παραγωγής, των φόρων, των [265]επιτοκίων], της αρπαγής πόρων, των λεηλασιών κτλ.

Εύρημα πόρων  

Τα Ευρήματα πόρων είναι αντικείμενα στο χάρτη που επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν ξύλο, σίδηρο και πέτρα. Κάθε Εύρημα πόρων περιέχει μόνο έναν τύπο πόρου. Για να συλλέξετε πόρους, πρέπει να στείλετε τον στρατό σας σε αποστολή συλλογής. Ο στρατός σταλμένος σ'ένα Εύρημα πόρων μπορεί να επιστραφεί ανά πάσα στιγμή. Κατά τη διάρκεια της αποστολής στο Εύρημα πόρων, ο στρατός σας μπορεί να επιτεθεί από άλλους παίκτες. Υπάρχουν δύο τύποι αποστολών προς ένα Εύρημα πόρων - αποστολή συλλογής και αποστολή επίθεσης. Μόλις εξαντληθούν οι πόροι σ'ένα Εύρημα πόρων, το εύρημα εξαφανίζεται από το χάρτη και ένα νέο εύρημα εμφανίζεται στη θέση του, αλλά με διαφορετικές συντεταγμένες στο χάρτη.

Ευτυχής φόρος  

Ένα κουμπί, που βρίσκεται στο μενού του φόρου. Ρυθμίζει τον φόρο όλων των προσαρτημένων επαρχιών ή αποικιών σε τέτοιο φορολογικό ποσοστό, με το οποίο η ισορροπία της ευτυχίας να γίνει θετική.

Ευτυχία  

Οι στατιστικές που δείχνουν πόσο ευχαριστημένος από την κυβέρνηση του μονάρχη είναι ο πληθυσμός. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, καθημερινές και ενιαίες, οι οποίες προκαλούν αύξηση ή μείωση στην τρέχουσα ευτυχία και πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, για να μην υπάρχουν κανένα απροσδόκητα και δυσάρεστα αποτελέσματα. Η κύρια συνέπεια από τη χαμηλή ευτυχία (που δεν συστήνεται) είναι αποδημία, ταραχές και εξεγέρσεις. Όσο πιο κοντά στον όριό της είναι η Ευτυχία σε μια επαρχία, τόσο πιο ευτυχισμένος είναι ο πληθυσμός και τόσο πιο μικρή είναι και η πιθανότητα αποδημίας και ταραχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευτυχία πατήστε εδώ.

Εφεδρεία  

Λειτουργεί για πλήρωση των μπροστινών ζωνών σε περίπτωση σκοτισμένων μονάδων στα άκρα ή στο κέντρο. Αν δυο ζώνες είναι σκοτωμένες στον ίδιο χρόνο από τον εχθρικό στρατό, τότε η εφεδρεία αντικαθιστά μια από αυτές τυχαία.

Εχθρότητα  

Οι σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν κήρυξη πολέμου χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες για τη δόξα. Η εχθρότητα είναι ενεργή αμέσως μετά την κήρυξή της.