Базов гарнизон  

Базовият гарнизон е размерът на гарнизона, зададен от нивото крепост, без да са приложени бонуси от проучвания и умения.

Гарнизонът определя Ръкопашния и Стенобоен щурмови лимит за атакуващите вражески войски, когато крепостта е под атака.

Стойностите на базовия гарнизон за различните нива крепост са както следва:

Крепост ниво 1: 50 базов гарнизон
Крепост ниво 2: 100 базов гарнизон
Крепост ниво 3: 200 базов гарнизон
Крепост ниво 4: 400 базов гарнизон
Крепост ниво 5: 800 базов гарнизон
Крепост ниво 6: 1 600 базов гарнизон
Крепост ниво 7: 3 200 базов гарнизон
Крепост ниво 8: 6 400 базов гарнизон
Крепост ниво 9: 12 800 базов гарнизон

Баланс на златото  

Разликата между приходи и разходи. Балансът на златото може да бъде положителен или отрицателен.

Баланс на щастието  

Общата сума от локалните и глобалните ежедневни модификатори на Щастието за текущите 24 часа между две миграции. Балансът на щастието е статистиката, която определя дали щастието ще пада или се качва на всяка минута. Изчислява се върху 24-часов период, т.е. ако балансът на щастието е +24/24ч, 1 пункт Щастие ще се прибавя към текущото Щастие на всеки час. Балансът на щастието е показано в зелено в лявото крило на прозореца на щастието.

Балансирана формация  

Формацията по подразбиране, единствената, която използват всички играчи без нива Тактики.
Предна линия - по 15% от армия в Предната линия са във всеки Фланг, 60% в Център и 10% в Резерв.
Трета линия - стрелци - 20% във всеки Фланг и 60% в Центъра.

Балиста  

Бойна единица.
Сграда: Обсадни машини
Необходими условия: Военна подготовка 8, Обсадни подобрения 10, Централизирана власт 6

• Тип: Далекобоен, Обсадна машина, Артилерия
• Приоритетно разположение: Артилерийска линия

Бойни умения:

+ Далечен обсег: Тази единица има 2 допълнителни Атаки в Полева битка или Крепостен щурм, преди да започнат ръкопашните сражения

• Противообсадна: Тази единица приоритетно атакува Обсадни машини; Атака х 0,5 срещу Крепости, Пехота и Конница
• Зона на поражения: В Полева битка и Крепостно разграбване, ако няма останали мишени от тип Обсадни машини, Атаката на тази единица се разпределя пропорционално между всички вражески Линии, Флангове и Центрове (Резервът е незасегнат)
• Разчет: Изисква 25 Незаето населението за трениране; заема 25 места в Гарнизона.

За конкретни показатели на единицата вижте тук.

Банка  

Икономическа сграда.
Тип: Столична
Необходими условия: Кредитиране 1, Депозиране 1
Максимално ниво: 30

Определя количеството злато, което играчът може да вземе назаем и/или да депозира.

• 30 нива;
• Всяко ниво увеличава количеството злато, което играчът може да депозира или да изтегли като заем.

Банкер  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава лихвата от банкови Депозити. Ниво 1: +1% лихва; Ниво 2: +2% лихва; Ниво 3: +4% лихва; Ниво 4: +6% лихва; Ниво 5: +10% лихва

Банков депозит  

Опция, която Ви позволява да държите част от своето злато в банката за определен период от време, с цел да спечелите от лихвата. Сумата на лихвата по депозита се изплаща след като приключи неговият срок. Ако изтеглите депозираното злато по-рано, ще изгубите лихвата.

NB: Депозирането на злато не означава, че го предпазвате от вражески атаки. Все така е възможно да бъде ограбено.

За повече информация относно депозитите вижте тук.

Беглец  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Намалява шанса Генералът да бъде убит, ако загуби битка. Ниво 1: -5% шанс; Ниво 2: -10% шанс; Ниво 3: -20% шанс; Ниво 4: -30% шанс; Ниво 5: -50% шанс

Бездомно население  

Бездомно е населението, което се събира, след като вече е достигнало лимита на населението, определен от текущото ниво Къщи. Прирастът на бездомното население е 2 пъти по-нисък. Може да бъде наемано за армия, но не може да се наема в мините и следователно не произвежда ресурс. За да го използвате трябва да построите достатъчно нива Къщи.

Безчестен  

Специална черта, придобивана от Императора при нарушаване на династичен мир и налагаща наказание от -5 морал при всяка битка. Императорът може да бъде провъзгласен за Безчестен повече от веднъж и в такива случаи ефектът се натрупва. Чертата не се унаследява при възкачването на нов император на трона.

Бирник  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава Златото, събирано от данъци. Ниво 1: +2% Злато; Ниво 2: +4% Злато; Ниво 3: +6% Злато; Ниво 4: +8% Злато; Ниво 5: +12% Злато

Битка  

Сражение, сблъсък между две въоръжени сили, проведен след даване на команда атака. Типовете битки във Великите хора са три, според механиката, въвлечените единици и облагата за нападателя: Крепостна обсада, Полева битка и Опожаряване.

Битка с гарнизона  

Частта от Крепостната обсада, която предполага, че стените са вече разрушени и армиите на нападателя се изправят в сражение с гарнизонните такива на защитника (ако има или ако са останали такива), следвайки правилата и механиката на обикновена Полева битка. Армиите започват с морала, с който за излезли от фазата на срутване на стената, т.е. моралът не се рестартира за битката с гарнизона. Една Крепостна обсада се счита за завършила, само когато приключи и битката с гарнизона.

Благородници  

Членове на Имперския двор. Това са граждани, проявили изключителна смелост в битка или такива, които са станали известни в обществото със своите блестящи качества. Играчите могат да омъжват своите Благородници за членове на Императорското семейство, но не могат да ги изпращат навън, за да сключват династичен мир.

За повече информация относно Благородниците кликнете тук

Блокиран играч  

Потребител, обект на временно разследване от администрацията на играта, или потребител, който е изгубил всички права върху съотвения си акаунт за неограничен период от време, поради експлоатиране на бъг или нарушаване на правилата. Блокираните играчи са придружени от иконка с катинар и не могат да бъдат нападани от други играчи.

Бойна линия  

По време на битка всички войски са разпределени в една от няколкото възможни бойни линии, според тяхното приоритетно разположение. Бойните линии обикновено се определят от способностите на единиците и влияят на приоритета им като цел на вражеските единици.

По време на полева битка, фронтовата и стрелковата линия са разделени на дивизии: център и два фланга.

Във всички останали случаи, бойната линия е автономен състав от войски; независимо от техния тип, всички бойни единици в дивизията се бият заедно и се считат за една цел по отношение на вражеските атаки.

Различните бойни линии са:
- Фронтова линия
- Щурмова линия
- Стрелкова линия
- Артилерийска линия

Бойни коне  

Проучване, което увеличава скоростта на конните единици +3% на ниво и Устрема +2% на ниво.

Брак  

Свързване на двама Велики хора, така че да дадат поколение, което да ги наследи, за да бъде продължена кръвната линия. Член на Имперското семейство може да бъде омъжен за някой от Благородниците от Имперския двор или за Велик човек на друг играч изпратен с предложение за брак. Благородниците могат да сключат брак само с членове на Имперското семейство и не могат да бъдат изпращани към други играчи с предложение за династичен брак. Неомъжените членове от категорията "Други роднини" могат единствено да бъдат изпращани извън империята, до момента в който не се появят отново във родословното дърво при възкачването на нов император.
Всички Велики хора могат да се омъжват само по веднъж и остават в брачен съюз до края на живота си. Развод не е възможен. Когато някой от съпрузите почине, другият остава вдовец/вдовица и не може да се омъжи повторно.

Бригаден генерал  

Военно звание, присъждано на играч с 150 000-224 999 военни точки.

Брони  

Проучване, което увеличава жизнените точки на всички единици (без обсадни машини), като максималното ниво, оказващо влияние е 50 (общ сбор на лични и съюзни нива).

Бунт  

Положение при анексираните провинции и колониите, причинено от недоволството на населението поради ниски стойности на Щастие. Когато Щастието падне под 20, има вероятност, нарастваща прогресивно с 2% на всяка точка Щастие (пример: на 19 щастие с 2%, на 18 щастие с 4% и т.н.) за бунт, водещ до запор над производството, строежите и наемане на армия до повторно увеличаване на Щастието.

Бюрократ  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава Ефективността на провинцията (до 100%). Ниво 1: +4% Ефективност; Ниво 2: +6% Ефективност; Ниво 3: +10% Ефективност; Ниво 4: +14% Ефективност; Ниво 5: +20% Ефективност

Бюрокрация  

Проучване, което дава на суверена знанието и умението за увеличаването на събираемостта на анексираните провинции. Всяко ниво засилва събираемостта на провинциите с 5%. Не може да се надхвърли 100% събираемост. Без ефекта на Бюрокрацията, всяка следваща анексирана провинция е с 10% по-неефективна от предишната, 11-тата подред е на 0%, а всяка следваща минава на съответния минус.

Бягство  

Оттегляне от бойното поле поради ниска стойност на Морала. Вероятността за бягство нараства прогресивно с 2% с всяка точка Морал под 50. Гарнизонът не може да избяга, защото няма Морал. Бягството предполага необратима загуба на битката и причинява загуби на военни единици - допълнителни 20% от останалите армии. Останалата армия се връща в провинцията, от която е била изпратена на мисия.