Mačevaoc (vrsta vojne jedinice)  

Univerzalne pješadijske jedinice koje mogu lako prevladati većinu drugih jedinica. Mačevaoci naročito blistaju tijekom opsade utvrde. Ovi tvrdokorni ratnici su prvi koji se guraju protiv zidova utvrde prilikom juriša na utvrdu, te više su nego sposobni obaviti zadatak, naročito kada imaju podršku dovoljnog broja opsadnih sprava.

Mačevaocima se najbolje suprotstavlja konjica.

Sve jedinice mačevaoca su bliskoborbene jedinice.
Sve jedinice mačevaoca su pješadijske jedinice.
Sve jedinice mačevaoca imaju svoj prioritet raspoređivanja u centru prednje linije.
Sve jedinice mačevaoca se treniraju u vojarnama pjašadije.

Osnovne karakteristike jedinice:

+ Jurišna trupa
+ Bliska borba

- Ranjivi protiv konjice

Vrste jedinica mačevaoca:

- Laki mačevalac
- Teški mačevalac
- Čuvar

Za više informacija o ovim jedinicama, klinite ovdje.

Majstor špijunaže  

Vještina koja je dostupna vladaru nakon podizanja nivoa guvernera. Vještina daje dodatne nivoe Špijunaže. Nivo 1: +1 nivo; Nivo 2: +2 nivoa; Nivo 3: +3 nivoa; Nivo 4: +4 nivoa; Nivo 5: +5 nivoa.

Majstor trgovac  

Vještina dostupna guverneru prilikom napredovanja. Povećava trgovinski potencijal posjeda. Nivo 1: +4% trgovinskog potencijala; Nivo 2: +6% trgovinskog potencijala; Nivo 3: +10% trgovinskog potencijala; Nivo 4: +14% trgovinskog potencijala; Nivo 5: +20% trgovinskog potencijala.

Maksimalan kapacitet resursa  

Maksimalan iznos svakog tipa resursa provincije/colonije , koji mogu biti pohranjeni prije zamrzavanja proizvodnje je određen nivoom utvrde. Kada se dosegne maksimalan kapacitet, taj resurs se jednostavno prestane proizvoditi dok količina ne padne ponovo ispod limita ili se ne izgradi novi nivo utvrde. Utvrda može imati resursa više od kapaciteta, ali tada se proizvodnja tog resursa zamrzava.

Za više informacija o maksimalnom kapacitetu kliknite ovdje.

Mali festival  

Modifikator zadovoljstva (jednokratni ili postupni) sa pozitivnim lokalnim ili globalnim efektom na trenutnu vrijednost zadovoljstva. Organizira se na gradskom trgu i ima fiksnu cijenu u zlatu (košta 20% populacije provincije), ali ako pokrenete masovne male festivale u svim provincijama, platit ćete pola cijene. Osnovni efekt malog festivala je +1 zadovoljstva i povećava se za 1 za svaki nivo gradskog trga. Samo jedan mali festival može biti pokrenut svaka 24 sata.

Mapa sela  

Mapa koja vizualizira trenutnu provinciju ili posjed, sa svim njenim građevinama. Izgled pripojene provincije ovisi vizualno o nivou utvrde. Mijenja se kod 4 i 7 nivoa utvrde . Mapa sela se automatski Učitava kod prijave na račun, te prikazuje izgled prijestolnice.

Medalja  

Vojno odlikovanje koje se dodjeljuje igračima s osobnim vojnim postignućima tijekom određene sezone (Ratnik dana), igračima u 3 najbolja saveza na kraju određenog svijeta, za sudjelovanje i postignuća u posebnim svjetovima (svjetovima turnira), za sudjelovanje u posebnim događajima. Dodjeljuju se i medalje za postignuća na saveznoj razini.

Medicina  

Istraživanje koje povećava rast populacije (5% po nivou).
Istraživanje medicine povećava dugovječnost velikana.

Migracija  

Jedan od glavnih efekata zadovoljstva. Ukoliko je zadovoljstvo ispod 100, doći će do gubitka stanovništva. Ali ukoliko bodovi budu iznad 100 ipak neće biti pozitivnog efekta, odnosno stanovništvo neće dolaziti u Vaše carstvo.

Za više informacija o migraciji kliknite ovdje.

Migracijska grupa  

Grupa određenih carstava, aktivnih u zadnjih 168 sati i otprilike podjednakih po ekonomskim bodovima i vremenu registracije računa, koje se grupiraju zajedno, kako bi se utvrdilo tko od njih će dobiti ili izgubiti populaciju u trenutku migracije, ovisno o prosječnom zadovoljstvu carstava.

Miljenik bogova  

Vještina koja je dostupna vladaru nakon podizanja nivoa guvernera. Povećava nagrade u hramu. Nivo 1: +1% na veličinu nagrade; Nivo 2: +2% na veličinu nagrade; Nivo 3: +4% na veličinu nagrade; Nivo 4: +6% na veličinu nagrade; Nivo 5: 10% na veličinu nagrade.

Miljenik naroda  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje šansu za Nemire ili Pobunu. Nivo 1: -5% šanse ;Nivo 2: -10% šanse; Nivo 3: -20% šanse; Nivo 4: -30% šanse; Nivo 5: -50% šanse

Mirovni ugovor  

Tip dogovora između saveza u Imperiji Online. Pretpostavlja nepostojanje napada i ratova između saveza i besplatnu objavu rata ako je savezniku objavljen rat.

Za više informacija o mirovnom ugovoru kliknite ovdje.

Misija  

Marš jedinica na putu prema meti ili natrag prema carstvu. Vojska na misiji je vojska koja ide u napad ili se vraća iz napada. Vrijeme misije se smanjuje istraživanjem kartografije ili vojnih konja (ako se vojska sastoji samo od konjica). Također se može skratiti ako posjedujete poseban resurse "Konji", ali misija ne može trajati kraće od 2.5 minuta u miru ili 10 minuta u ratu.

Mlađi časnik  

Uobičajeno ime za sve časnike na prvom stupnju vjernosti savezu.

Mlađi vođa  

Uobičajeno ime za sve vođe na prvom stupnju vjernosti savezu.

Mobilizacija  

Vađenje treniranih jedinica iz vojarni i raspoređivanje na polje ili u garnizon. Ako trupe ne mobilizirate ručno, automatski se mobiliziraju nakon 18 sata/i kod prve prijave u igru.

Napomena: Mobilizirane jedinice se raspoređuju u provinciju u kojoj su regrutirane, NE u provinciju u kojoj ih mobilizirate.

Modifikator sa globalnim efektom  

Dnevni ili jednokratni bonus sa efektom na cijelo carstvo, neovisno o provinciji u kojoj je primijenjen.

Da bi pročitali svu listu modifikatora sa globalnim efektom ovdje.

Modifikator sa lokalnim efektom  

Dnevni ili jednokratni modifikator sa efektom na samo jednu provinciju/koloniju.

Kako biste pročitali listu modifikatora sa globalnim efektom, kliknite ovdje.

Moji rezultati  

Podizbornik rang-liste po ekonomskim bodovima koji omogućuje usporedbu između trenutnog stanja računa po različitim pokazateljima na određeni dan od početka sezone, i najvećeg postignuća po istim pokazateljima tijekom prethodnih sezona svijeta. Pokazatelji su:
- ekonomski bodovi;
- vojni bodovi;
- građevinski bodovi;
- istraživački bodovi;
- prihod.

Moral  

Borbeni duh vojske ovisi o općem ponašanju igrača. Početni moral napadača i branitelja je 100.
Možete povećati moral istraživanjem Obuke, dnevnim bonusom saveza za vođe, prve časnike i zapovjedajuće časnike, te pozitivnom časti. Smanjuje ga negativna čast i napadi van dometa. Svaku rundu moral pada zbog umora i štete. Kada padne ispod 50 bodova, postoje šanse da vojska pobjegne. Šanse za bijeg vojske se povećavaju što je moral manji.

Za više informacija o moralu kliknite ovdje, ovdje i ovdje.